สำนักงานชลประทานที่ 11

สำนักงานชลประทานที่ 11 สำนักงานชลประทานที่ 11
(1)

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 ฝ่ายช่างกล โครงการฯรังสิตใต้ ได้นำเรือนวัตกรรมเก็บวัชพืชของโครงการฯรังสิตใต้ จำนวน ๑ ลำ และโครงการฯ...
05/10/2020

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 ฝ่ายช่างกล โครงการฯรังสิตใต้ ได้นำเรือนวัตกรรมเก็บวัชพืชของโครงการฯรังสิตใต้ จำนวน ๑ ลำ และโครงการฯรังสิตเหนือ จำนวน ๑ ลำ ลงที่คลองสองตะวันตก เขตสามวา กรุงเทพมหานครตาม ที่ได้รับมอบหมายมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และในวันที่ 6 ตุลาคม 2563 จะนำเรือนวัตกรรมเก็บวัชพืชของโครงการฯรังสิตใต้ จำนวน ๑ ลำ โครงการฯรังสิตเหนือ จำนวน ๑ ลำ ลงที่คลองสองตะวันตก และโครงการฯปทุมธานี จำนวน ๑ ลำ ลงที่คลองหนึ่งตะวันตก เขตสามวา กรุงเทพมหานคร ครบตามจำนวนที่ได้รับมอบหมายมา ๕ ลำ

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักงานชลประทานที่ 11 โดยนายโบว์แดง   ทาแก้ว ผู้อำนวยการโครงกา...
05/10/2020

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักงานชลประทานที่ 11 โดยนายโบว์แดง ทาแก้ว ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 รังสิตใต้ เข้าตรวจสอบ ทรบ.บริเวณซ่อมสร้าง ที่ชาวบ้านร้องเรียนว่าไม่สามารถระบายน้ำลงคลองรังสิตได้ ทำให้น้ำท่วมพื้นที่ด้านเหนือคลอง ตรวจสอบแล้วเป็น ทรบ.ของโครงการชลประทานปทุมธานี เบื้องต้นได้ทำเปิดบานระบายเพื่อลดระดับน้ำด้านบน และประสานเทศบาลบ้านใหม่ ให้นำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้ง เพื่อลดความเสียหายที่เกิดขึ้น

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักงานชลประทานที่ 11 ดำเนินการสูบน้ำเพื่อเร่งการระบายน้ำในคลอ...
05/10/2020

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักงานชลประทานที่ 11 ดำเนินการสูบน้ำเพื่อเร่งการระบายน้ำในคลองรังสิต ให้ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ควบคุม เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ ที่จะทำให้น้ำล้นตลิ่ง เนื่องจากน้ำที่ระบายลงมามาก ทำให้ระดับน้ำในคลองรังสิตยกตัวสูงขึ้น จึงขอให้ชุมชนเฝ้าระวังน้ำไหลย้อนเข้าท่อ ที่ไม่มีบานปิด เปิด ด้วย ทั้งนี้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และแจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบอาคารนั้นๆ ดำเนินการต่อไปอีกด้วย

วันที่ 29 กันายน – 2 ตุลาคม 2563นายสากล ชลคีรี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสาคร รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโครงกา...
05/10/2020

วันที่ 29 กันายน – 2 ตุลาคม 2563
นายสากล ชลคีรี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสาคร รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ มอบหมายนายอรรถพล สุขโข หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ดำเนินงานกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ คลองแคราย บริเวณ กม.1+830 – 1+900 พิกัด 13.6565, 100.3247 ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อป้องกันป้องกันการระบายน้ำล่าช้าช่วงฤดูฝนปี 2563 รวมทั้งคลองเกิดความสะอาดและดูสวยงาม

วันที่ 1 ตุลาคม 2563นายสากล ชลคีรี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสาคร รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำ...
05/10/2020

วันที่ 1 ตุลาคม 2563
นายสากล ชลคีรี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสาคร รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ มอบหมายนายปัณฑ์รัฐ แสนวิชัย หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ดำเนินงานกำจัดขยะและเศษไม้ หน้าตะแกรงเครื่องสูบน้ำ คลองท่าพูด บริเวณ สน.ปตร.ท่าพูด กม.0+170 พิกัด 13.7469600, 100.2754890 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยใช้แรงงานของเทศบาลเมืองไร่ขิง จำนวน 5 ราย เพื่อป้องกันการระบายน้ำล่าช้า อันอาจเกิดน้ำท่วมขังขณะฝนตกหนัก ในช่วงฤดูฝนปี 2563

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 นายอาภากร สนิกะวาที ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 มอ...
05/10/2020

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 นายอาภากร สนิกะวาที ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 มอบหมายให้มอบหมายให้ นายทศพร สาตสี ตำแหน่งพนักงานส่งน้ำ ส 2 ประชุมชี้แจงสถานการณ์น้ำ 4 เขื่อนหลัก การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ พร้อมประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมืองดการทำนาต่อเนื่อง โดยมี เกษตรตำบลระแหง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกร หมู่ที่ 5-10 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ วัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ หมู่ที่ 9 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 2 ต.ค. 63 นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นางสาวอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด บินสำรว...
03/10/2020

วันที่ 2 ต.ค. 63 นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นางสาวอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด บินสำรวจแม่น้ำลำคลองสายต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เพื่อสำรวจปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแม่น้ำลำคลองในแหล่งน้ำเชื่อมโยงและแหล่งน้ำปิด ให้หน่วยงานต่างๆ นำข้อมูลไปใช้แก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน้ำให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบทพื้นที่ ในการนี้นายทรงพล สวยสม ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนนทบุรี ร่วมบินสำรวจและให้ข้อมูลด้านแหล่งน้ำ กับผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

วันศุกร์ ที่ 2 ตุลาคม 2563 นายชุติมันต์ สกุลพราหมณ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ มอบหมายให้ นายอนุศั...
02/10/2020

วันศุกร์ ที่ 2 ตุลาคม 2563 นายชุติมันต์ สกุลพราหมณ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ มอบหมายให้ นายอนุศักดิ์ ทองปรุง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำเเละบำรุงรักษาที่ 1 , นายปริญญา หนูอินทร์ นายช่างชลประทาน เเละเจ้าหน้าที่ คบ.รังสิตเหนือ ร่วมกับเทศบาลนครรังสิต นำรถแบคโฮลงโป๊ะและเรือนวัตกรรม ดำเนินการกำจัดวัชพืชและผักตบชวา บริเวณคลองระบายน้ำที่ 2 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องน้ำให้กับประชาชน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำ ระบายน้ำในคลองระบายน้ำที่ 2

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 นายอาภากร สนิกะวาที ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 มอ...
02/10/2020

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 นายอาภากร สนิกะวาที ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 มอบหมายให้มอบหมายให้ นายทศพร สาตสี ตำแหน่งพนักงานส่งน้ำ ส 2 ประชุมชี้แจงสถานการณ์น้ำ 4 เขื่อนหลัก การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ พร้อมประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมืองดการทำนาต่อเนื่อง โดยมี เกษตรตำบลระแหง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เกษตรกร หมู่ที่ 1-4 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ วัดบัวแก้วเกษร หมู่ที่ 3 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 นายอาภากร สนิกะวาที ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11...
02/10/2020

วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 นายอาภากร สนิกะวาที ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 มอบหมายให้นางพนิดา ผาสุภาพ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯที่ 3 เข้าประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ กำนัน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนประจำเดือนตุลาคม 2563
ณ.หอประชุมอำเภอลาดบัวหลวง ชั้น2 อำเภอลาดบัวหลวง ได้ชี้แจงสถานการณ์น้ำและขอให้ผู้นำองค์กรท้องถิ่นช่วยประชาสัมพันธ์เกษตรกรในพื้นที่งดทำนาต่อเนื่อง

วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 นายอาภากร สนิกะวาที ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11...
02/10/2020

วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 นายอาภากร สนิกะวาที ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 มอบหมายให้จ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ดำเนินการกำจัดวัชพืชและผักตบชวา ณ ปตร.คลองลําลี หมู่ที่8 ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องน้ำให้กับประชาชน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 นายอาภากร สนิกะวาที ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11...
02/10/2020

วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 นายอาภากร สนิกะวาที ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 มอบหมายให้ นางสาวปุณช์ณคิณห์ สุขภัทรวิรุฬห์ สบ.1คบ.พระยาบรรลือ เข้าประชุม หัวหน้าส่วนราชการ และองค์กรปกครองท้องถิ่น ณ ที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง

ลงพื้นที่พูดคุยเรื่องสถาณการณ์น้ำวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 นายอาภากร สนิกะวาที ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพ...
02/10/2020

ลงพื้นที่พูดคุยเรื่องสถาณการณ์น้ำ
วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 นายอาภากร สนิกะวาที ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 มอบหมายให้นางพนิดา ผาสุภาพ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯที่ 3 ลงพื้นที่พูดคุยเรื่องสถาณการณ์น้ำในปัจจุบันและประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือกับเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำคลองเปรมพัฒนาช่วยกันลดการปลูกข้าวต่อเนื่องเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในภายหน้าที่ณ.บ้านเลขที่ 27/1 หมู่ 8 ตำบลสามเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น.นายสุชาติ อินทร์ปรุง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรปราการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำ...
02/10/2020

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น.นายสุชาติ อินทร์ปรุง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรปราการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร สำนักงานชลประทานที่ 11 มอบหมายให้นายวิทยา สายน้ำ หัวหน้าฝ่ายช่างกล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ดำเนินการกำจัดวัชพืชและผักตบชวา ณ คลองชายทะเล บริเวณหมู่ที่ 3 ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ช่วง กม.20+000 - กม.22+000 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการระบายน้ำ และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องคุณภาพน้ำ น้ำเพื่อการเกษตร และอุปโภค-บริโภคให้กับประชาชน โดยใช้สนับสนุนเรือนวัตรกรรมของโครงการฯ จำนวน 2 ลำ เข้าดำเนินการจัดเก็บวัชพืช

02/10/2020
วันที่ 2 ตุลาคม 2563 นายวรชัย  สุขผลธรรม ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 11 เป็นประธานประชุมคณะทำงานสวัสดิกา...
02/10/2020

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 นายวรชัย สุขผลธรรม ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 11 เป็นประธานประชุมคณะทำงานสวัสดิการร้านค้า ส่วนที่ 1 เพื่อปรับปรุงร้านค้า และให้การดำเนินการร้านค้าสวัสดิการมีประสิทธิภาพ และเรียบร้อย เป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการสวัสดิการกรมชลประทานว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในกรมชลประทาน โดยมี คณะทำงานสวัสดิการร้านค้า ส่วนที่ 1 เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์เรียนรู้ (KM) สำนักงานชลประทานที่ 11

วันพฤหัสบดีที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐น. นายธานินทร์ พิทักษ์วงศ์ ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ ๑๑ มอ...
01/10/2020

วันพฤหัสบดีที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐น. นายธานินทร์ พิทักษ์วงศ์ ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ ๑๑ มอบหมายให้นายพิเชษฐ สว่างปาน หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของส่วนเครื่องจักรกลร่วมกับนายอนุชา ลองทองหัวหน้าฝ่ายช่างกล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ เข้าดำเนินการตรวจสอบงานว่าจ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำที่ สถานีสูบน้ำบางหวาย ต.บางตาเถร อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฤดูน้ำหลากนี้

วันอังคารที่ 29 ถึงวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 นายโบว์แดง   ทาแก้ว ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ มอบหมายใ...
01/10/2020

วันอังคารที่ 29 ถึงวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 นายโบว์แดง ทาแก้ว ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 รังสิตใต้ ร่วมกับฝ่ายช่างกล ดำเนินการกำจัดวัชพืช บริเวณคลองหกวาสายล่าง ช่วงระหว่างคลองซอยที่ 4 ถึงคลองซอยที่ 5 และจะดำเนินการจัดเก็บไปจนถึง คลองซอยที่ 7 เพื่อเป็นการตัดวงจรผักตบชวาไม่ให้แพร่ขยายพันธุ์ ป้องกันไม่ให้น้ำเน่าเสีย และเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บกักน้ำและระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก

วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 นายอาภากร สนิกะวาที ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 มอ...
01/10/2020

วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 นายอาภากร สนิกะวาที ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ดำเนินการกำจัดวัชพืชและผักตบชวา ณ ปตร.คลองลําลี หมู่ที่ 8 ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องน้ำให้กับประชาชน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 นายอาภากร สนิกะวาที ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 มอ...
01/10/2020

วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 นายอาภากร สนิกะวาที ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 มอบหมายให้ นางสาวพัชราภรณ์ เรืองฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 เข้าร่วมประชุมประจำเดือนอำเภอลาดหลุมแก้ว ได้ชี้แจงสถานการณ์น้ำ พร้อมให้ผู้นำส่วนท้องถิ่นช่วยประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมืองดการทำนาต่อเนื่องแก่เกษตรกรในพื้นที่ โดยมีนายดุสิต คงสุข ปลัดอำเภอลาดหลุมแก้วเป็นประธาน และ สภอ.คูบางหลวง สภอ.ลาดหลุมแก้ว สาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน เกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอำเภอลาดหลุมแก้ว ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอลาดหลุมแก้ว

วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 นายอาภากร สนิกะวาที ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11...
01/10/2020

วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 นายอาภากร สนิกะวาที ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ดำเนินการกำจัดวัชพืชและผักตบชวา ณ คลองพระอุดม ปตร.นามสนธิ หมู่ที่4
ตำบลบ้านม้า อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องน้ำให้กับประชาชน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

สำนักงานชลประทานที่ 11's cover photo
30/09/2020

สำนักงานชลประทานที่ 11's cover photo

วันที่ 30 กันยายน 2563 ดร.ทองเปลว  กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ไห้วสักการะหลวงพ่อเสือ พุทธสถานเชิงท่า – หน้าโบสถ์ พระพุท...
30/09/2020

วันที่ 30 กันยายน 2563 ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน ไห้วสักการะหลวงพ่อเสือ พุทธสถานเชิงท่า – หน้าโบสถ์ พระพุทธสุวรรณรังสี นฤมิตร และอนุสาวรีย์หม่อมหลวงชูชาติ กำภู อดีตอธิบดีกรมชลประทาน "บิดาแห่งชลกร” ณ กรมชลประทาน ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คนที่ 30 พร้อมด้วย นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบำรุงรักษา) ในโอกาสที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา นายสุชาติ เจริญศรี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมชลประทาน นายวรวิทย์ บุณยเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 นายสมัย ธรรมสัตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 11 กรมชลประทาน เข้าร่วมสักการะ และแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่

วันที่ 29 กันยายน 2563 นายอาภากร สนิกะวาที ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 มอบหม...
29/09/2020

วันที่ 29 กันยายน 2563 นายอาภากร สนิกะวาที ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 มอบหมายให้นางสาวปุณช์ณคิณห์ สุขภัทรวิรุฬห์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ชี้แจงสถานการณ์น้ำในปัจจุบันและขอความร่วมมือเกษตรกรงดการทำนาต่อเนื่อง ที่ หมู่ ๖ ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 นายอาภากร สนิกะวาที ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11...
29/09/2020

วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 นายอาภากร สนิกะวาที ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 มอบหมายให้นางพนิดา ผาสุภาพ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์พูดคุยเรื่องสถาณการณ์น้ำในปัจจุบันและขอความร่วมมือกับเกษตรกรลดการปลูกข้าวต่อเนื่องเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในภายหน้า ณ หมู่ 5 ตําบลสามเมือง อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 นายวีระชัย จิตรบรรเทา ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน สำนักงานชลประท...
29/09/2020

วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 นายวีระชัย จิตรบรรเทา ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน สำนักงานชลประทานที่ 11 มอบหมายให้ นายวีรภัทร เกิดม่วง หัวหน้าฝ่ายช่างกล จัดส่งเจ้าหน้าที่โครงการฯ นำเรือนวัตกรรมกำจัดวัชพืช จำนวน 1 ลำ ปฏิบัติการจัดเก็บวัชพืชเพื่อเพิ่มการระบายน้ำและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ อยู่ในช่วงดำเนินการจัดเก็บวัชพืชคลองขนมจีน บริเวณประตูระบายน้ำนายฉัตร ตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการแล้วเสร็จจะรายงานให้ทราบอีกครั้ง

วันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐น. นายธานินทร์ พิทักษ์วงศ์ ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ ๑๑ มอ...
29/09/2020

วันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐น. นายธานินทร์ พิทักษ์วงศ์ ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ ๑๑ มอบหมายให้ นายพิเชษฐ สว่างปาน หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ เข้าดำเนินการตรวจสอบงานว่าจ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำ ปตร.คลองคอกกระบึอ โครงการชลประทานสมุทรสาคร เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฤดูน้ำหลากนี้

วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายวรวิทย์  บุณยเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 นายชัชชม ชมประดิษฐ์  ผู้อำนว...
29/09/2020

วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายวรวิทย์ บุณยเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 นายชัชชม ชมประดิษฐ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา พร้อมด้วย นายศราวุธ สากล หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ นายฉลาด พันธ์ุไพร หัวหน้าฝ่ายประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ นายจำนง ภัทรวิหค หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการใช้น้ำ นายณัฐ ก้านทอง หัวหน้าฝ่ายปรับปรุงบำรุงรักษา นายชาญ พรรณเทวี หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมเครื่องจักรกล นางเสนาะ เพ็ชร์พราว หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบเครือข่าย Video Conference เพื่อประสานงาน แลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการแจ้งเตือนและแนวทางในการบริหารจัดการน้ำ พร้อมรับทราบแนวทางปฏิบัติของกรมชลประทาน ณ สำนักงานชลประทานที่ 11 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 28 กันยายน 2563 นายวรวิทย์  บุณยเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 เป็นประธานประชุมติดตามงานเพิ่มประสิทธิภาพก...
28/09/2020

วันที่ 28 กันยายน 2563 นายวรวิทย์ บุณยเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 เป็นประธานประชุมติดตามงานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ คลองจระเข้สามพัน และคลองพระยาบรรลือ โดยมีนายสมัย ธรรมสัตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11นายวรชัย สุขผลธรรม ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม นายประพจน์ กระโจมแก้ว ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน นายอุดม คงช่วย ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง 11 พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานชลประทานที่ 11 ผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 11

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. นายธนดล  อยู่สำราญ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2  โครงการส่งน้ำและบำร...
24/09/2020

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. นายธนดล อยู่สำราญ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน สำนักงานชลประทานที่ 11 ได้เข้าพบ นายประเสริฐ ทรงทับทิม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ นายวิชา ดาวแจ่ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อชี้แจงสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน และประชาสัมพันธ์ให้งดเพาะปลูกต่อเนื่อง เนื่องจากปริมาณน้ำต้นทุนไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนได้ ประกอบกับตามคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา ในปลายเดือนกันยายน 2563 จะเข้าสู่ช่วงฤดูน้ำหลาก หากทำการเพาะปลูกทำให้เกิดความเสียหายได้

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 นายอาภากร สนิกะวาที ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 มอ...
24/09/2020

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 นายอาภากร สนิกะวาที ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ดำเนินการกำจัดวัชพืชและผักตบชวา ณ คลองพระยาบรรลือ ตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องน้ำให้กับประชาชน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

วันพุธที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐น. นายธานินทร์ พิทักษ์วงศ์ ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ ๑๑ มอบหม...
24/09/2020

วันพุธที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐น. นายธานินทร์ พิทักษ์วงศ์ ผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ ๑๑ มอบหมายให้นายพิเชษฐ สว่างปาน หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของส่วนเครื่องจักรกลร่วมกับนายวีรภัทร เกิดม่วง หัวหน้าฝ่ายช่างกลโครงการเจ้าเจ็ด-บางยี่หน​ เข้าดำเนินการตรวจสอบงานว่าจ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำที่สถานีสูบน้ำบางยี่หน​ อ.บางปลาม้า​ จ.สุพรรณบุรี​ โครงการฯเจ้าเจ็ด-บางยี่หน เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฤดูน้ำหลากนี้

วันที่ 23 กันยายน 2563 นายสากล ชลคีรี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสาคร มอบหมายให้ นายสุพจน์ สุวรรณจิตร หัวหน้าฝ่ายจัด...
24/09/2020

วันที่ 23 กันยายน 2563 นายสากล ชลคีรี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสาคร มอบหมายให้ นายสุพจน์ สุวรรณจิตร หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร ทั้งนี้ได้นำเสนอข้อมูล รวมสถานการณ์น้ำของกรมชลประทาน การพยากรณ์สภาวะอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา แนวโน้มสถานการณ์น้ำ รวมทั้งประชาสัมพันธ์การรับรู้ สถานะแหล่งเก็บกักน้ำของเขื่อนขนาดใหญ่ ที่จะมีผลต่อการใช้น้ำในฤดูแล้งปี 2563/2564

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 11.00 น. นายอุดม คงช่วย ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 11  มอบหมายให้ นาย...
23/09/2020

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 11.00 น. นายอุดม คงช่วย ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 11 มอบหมายให้ นายสุรเดช ศรีวิเศษ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 3 เข้าชี้แจงแนวก่อสร้างงานเขื่อนป้องกันน้ำท่วมวัดศาลเจ้า ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม งานในปีงบประมาณ 2564 ซึ่งมีผู้แทนของผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม, ผู้แทนปลัดจังหวัดนครปฐม, ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม, ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม, ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม, ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม, ผู้แทนสำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม, ผู้แทนประมงจังหวัดนครปฐม, ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครปฐม, ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครปฐม, ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามพราน, ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพิจารณาจังหวัดนครปฐม และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์แผนงาน ซึ่งจากการชี้แจงแนวการก่อสร้างเขื่อนในเบื้องต้น ผู้เกี่ยวข้องจากจังหวัดเห็นชอบให้มีการก่อสร้างได้

ที่อยู่

200 หมู่ 1, ถนนติวานนท์
Pak Kret
11120

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 583 6050

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานชลประทานที่ 11ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Pak Kret

แสดงผลทั้งหมด