สำนักงานชลประทานที่ 11

สำนักงานชลประทานที่ 11 สำนักงานชลประทานที่ 11
(11)

เปิดเหมือนปกติ

เวียนเทียนออนไลน์
25/07/2021
เวียนเทียนออนไลน์

เวียนเทียนออนไลน์

การเวียนเทียน คือการเดินเวียนรอบปูชนียสถานสำคัญ เช่น อุโบสถวิหาร หรือพระพุทธรูปเพื่อระลึกถึงคุณของพระร.....

25/07/2021
24/07/2021

กรมชลประทาน ขอร่วมเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกคน ผู้เสียสละปฏิบัติงานด่านหน้า ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ขอให้ทุกท่านปลอดภัย และก้าวผ่านวิกฤติในครั้งนี้ไปด้วยกัน ❤️

Mobile Uploads
24/07/2021

Mobile Uploads

24/07/2021
23/07/2021

📢คำถามจากทางบ้าน ❓กรณีลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว มีภาวะเสี่ยง ติดโรคโควิด 19 หรือถูกแยกกักกัน ไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 🦠 นั้น กองการเงินและบัญชี ได้จัดทำ infographic สรุปประเด็นที่ต้องพิจารณาการใช้วันลา โดยพิจารณา ดังนี้
☑️ เหตุจากพฤติการณ์พิเศษ ไม่นับเป็นวันลา (ตามจำนวนวันที่ไม่มา)
☑️ เหตุจากพฤติการณ์ประมาทเลินเล่อ ให้ถือเป็นวันลากิจส่วนตัว
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา ต่อไป
🔍อย่าลืมติดตามข่าวสาร การเบิกจ่ายช่วงโควิด 19 ด้วยนะคะ
#คลังความรู้กองการเงินและบัญชี
#กองการเงินและบัญชี
#กรมชลประทาน
#รวดเร็วถูกต้องโปร่งใสเต็มใจให้บริการ

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:00น. นายสมศักดิ์ ธิมา ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต สำนักงาน...
23/07/2021

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:00น. นายสมศักดิ์ ธิมา ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต สำนักงานชลประทานที่ 11 มอบหมายให้นายปรีชากร พฤกษะวัน หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 และเจ้าหน้าที่ดำเนินการกำจัดวัชพืชและผักตบชวา ในคลองนครเนื่องเขต บริเวณวัดเซนต์ร็อค ตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการส่งน้ำ,ระบายน้ำในคลองให้ไหลได้สะดวกรวดเร็ว และช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำเพื่อการเกษตร ให้กับประชาชนในพื้นที่

วันศุกร์ที่ 23 กรกฏาคม 2564 นายอาภากร สนิกะวาที ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 ...
23/07/2021

วันศุกร์ที่ 23 กรกฏาคม 2564 นายอาภากร สนิกะวาที ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ดำเนินการกำจัดวัชพืชและผักตบชวา ณ คลองขุนศรี หมู่ที่8 ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องน้ำให้กับประชาชน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

วันศุกร์ที่ 23 กรกฏาคม 2564 นายอาภากร สนิกะวาที ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 ...
23/07/2021

วันศุกร์ที่ 23 กรกฏาคม 2564 นายอาภากร สนิกะวาที ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ดำเนินการกำจัดวัชพืชและผักตบชวา ณ ปตร.บางบัวทอง หมู่ที่1 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องน้ำให้กับประชาชน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

วันศุกร์ที่ 23 กรกฏาคม 2564 นายอาภากร สนิกะวาที ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 ...
23/07/2021

วันศุกร์ที่ 23 กรกฏาคม 2564 นายอาภากร สนิกะวาที ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ดำเนินการกำจัดวัชพืชและผักตบชวา ณ คลองพระยาบันลือ หมู่ที่1 ตำบลคลองกระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องน้ำให้กับประชาชน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายนิคม สุคันธพฤกษ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน สำนักงานชลประท...
23/07/2021

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายนิคม สุคันธพฤกษ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน สำนักงานชลประทานที่ 11 มอบหมายให้ นายวีรภัทร เกิดม่วง หัวหน้าฝ่ายช่างกล จัดส่งเจ้าหน้าที่ นำเรื่อนวัตกรรมกำจัดวัชพืช จำนวน 3 ลำ ดำเนินการกำจัดวัชพืชและผักตบชวา เพื่อจำกัดวัชพืชไม่ให้แพร่ขยายพันธ์ ป้องกันไม่ให้น้ำเน่าเสีย เพิ่มการระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ ณ ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำสิงหนาท 2 ตำบลบ้านม้า อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเน่าเสีย เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ เตรียมความพร้อมในการส่งน้ำ และรับน้ำหลาก

23/07/2021
Photos from รอบรั้วชลประทาน's post
22/07/2021

Photos from รอบรั้วชลประทาน's post

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฏาคม 2564 นายอาภากร สนิกะวาที ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ ...
22/07/2021

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฏาคม 2564 นายอาภากร สนิกะวาที ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ดำเนินการกำจัดวัชพืชและผักตบชวา ณ คลองขุนศรี หมู่ที่8 ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องน้ำให้กับประชาชน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฏาคม 2564 นายอาภากร สนิกะวาที ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ ...
22/07/2021

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฏาคม 2564 นายอาภากร สนิกะวาที ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ดำเนินการกำจัดวัชพืชและผักตบชวา ณ ปตร.บางบัวทอง หมู่ที่1 ต.บางรัพัฒนา อ.บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องน้ำให้กับประชาชน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฏาคม 2564 นายอาภากร สนิกะวาที ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ ...
22/07/2021

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฏาคม 2564 นายอาภากร สนิกะวาที ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ดำเนินการกำจัดวัชพืชและผักตบชวา ณ คลองพระยาบันลือ หมู่ที่1 ตำบลคลองพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องน้ำให้กับประชาชน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

วันอังคาร ที่ 20 ถึง วันพฤหัสบดี ที่ 22 กรกฎาคม 2564   นายโบว์แดง  ทาแก้ว ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้...
22/07/2021

วันอังคาร ที่ 20 ถึง วันพฤหัสบดี ที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายโบว์แดง ทาแก้ว ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ดำเนินการตัดหญ้า ทำความสะอาด ณ บริเวณ ปตร.ปลายคลองซอยที่ 6 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความสะอาดและสวยงาม

22/07/2021

ชป.เร่งปรับปรุงระดับธรณี ปตร.กึ่งถาวรคลองบางขนาก-ตอกระทุ่ม จ.ฉะเชิงเทรา
.
กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีการก่อสร้างประตูระบายน้ำกึ่งถาวรคลองบางขนาก-ตอกระทุ่ม จังหวัดฉะเชิงเทรา ระดับธรณีประตูสูงกว่าระดับท้องน้ำคลองสายหลัก ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในพื้นที่ ไม่สามารถใช้น้ำได้อย่างเพียงพอ
.
นายวรวิทย์ บุณยเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 ชี้แจงกรณีดังกล่าวว่า ประตูระบายน้ำกึ่งถาวรคลองบางขนาก-ตอกระทุ่ม จังหวัดฉะเชิงเทรา อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต สำนักงานชลประทานที่ 11 ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือน พฤศจิกายน 2563 จากการตรวจสอบพบว่า การก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด แต่เนื่องจากสภาพภูมิประเทศมีการเปลี่ยนแปลงไปภายหลังจากที่ได้ออกแบบไว้ ส่งผลให้การไหลของน้ำ ไม่สามารถไหลผ่านธรณีประตูระบายน้ำเข้าสู่คลองตอกระทุ่มได้
.
ในเบื้องต้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง และสำรองไว้ 1 เครื่อง สูบส่งน้ำจากคลองบางขนากผ่านประตูระบายน้ำกึ่งถาวรคลองบางขนาก-ตอกระทุ่ม โดยเริ่มสูบส่งน้ำตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา วันละ 22 ชั่วโมง อัตราการสูบส่งน้ำประมาณวันละ 78,408 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) เพื่อบรรเทาความเดือดให้กับประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ สำหรับการแก้ไขปัญหาในระยะยาว จะเร่งดำเนินการปรับปรุงลดระดับธรณีประตู เพื่อให้น้ำสามารถไหลเข้าคลองตอกระทุ่มได้สะดวกและเป็นตามวัตถุประสงค์ต่อไป

#RID #กรมชลประทาน

วันพฤหัสบดี ที่ 22 กรกฎาคม  2564  นายโบว์แดง  ทาแก้ว ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักงานชลประทานที่ ...
22/07/2021

วันพฤหัสบดี ที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายโบว์แดง ทาแก้ว ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สำนักงานชลประทานที่ 11 มอบหมายให้ ฝ่ายช่างกล ดำเนินการเก็บวัชพืช ณ บริเวณคลองซอยที่ 15 ตำบลชุมพล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เพื่อตัดวงจรวัชพืชไม่ให้แพร่ขยายพันธุ์ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 นายนิคม สุคันธพฤกษ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน สำนักงานชลประทานที่...
22/07/2021

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 นายนิคม สุคันธพฤกษ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน สำนักงานชลประทานที่ 11 มอบหมายให้ นายธนดล อยู่สำราญ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 จัดส่งเจ้าหน้าที่นำเรือนวัตกรรม ออกกำจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำ ดำเนินการจัดเก็บผักตบชวาอย่างต่อเนื่อง บริเวณประตูระบายน้ำปากคลองญี่ปุ่นเหนือ ตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ช่วง กม.0+380 เพื่อป้องกันความเดือดร้อนให้กับประชาชน ไม่ให้น้ำเน่าเสีย เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ เตรียมความพร้อมในการส่งน้ำ และรับน้ำหลาก ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

22/07/2021
วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564  นายสมศักดิ์ ธิมา ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต สำนักงานชลประทานที่ 11...
21/07/2021

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 นายสมศักดิ์ ธิมา ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต สำนักงานชลประทานที่ 11 มอบหมายให้ นายสุกฤษฏิ์ สังขะวร หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ปากตะคลอง) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ดำเนินการทำความสะอาดพร้อมตัดต้นไม้และหญ้าที่ขึ้นปกคลุมบริเวณประตูระบายน้ำกึ่งถาวรคลองชวดพร้าว ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมใช้งานในฤดูฝน และเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความสะอาดและสวยงาม

วันพุธที่ 21 กรกฏาคม 2564 นายอาภากร สนิกะวาที ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 มอ...
21/07/2021

วันพุธที่ 21 กรกฏาคม 2564 นายอาภากร สนิกะวาที ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ดำเนินการกำจัดวัชพืชและผักตบชวา ณ คลองขุนศรี หมู่ที่8 ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องน้ำให้กับประชาชน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

วันพุธที่ 21 กรกฏาคม 2564 นายอาภากร สนิกะวาที ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 มอ...
21/07/2021

วันพุธที่ 21 กรกฏาคม 2564 นายอาภากร สนิกะวาที ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ดำเนินการกำจัดวัชพืชและผักตบชวา ณ คลองพระยาบรรลือ หมู่ที่1 ตำบลคลองพระยาบรรลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องน้ำให้กับประชาชน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2564 ทางออนไลน์ บนเว็บไซต์ สำนักงานชลประท...
21/07/2021
.:สำนักงานชลประทานที่ 11 :.

ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2564 ทางออนไลน์ บนเว็บไซต์ สำนักงานชลประทานที่ 11 กรมชลประทาน http://www11.rid.go.th/rid11/

21/07/2021
วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564  นายสมศักดิ์ ธิมา ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต สำนักงานชลประทานที่...
20/07/2021

วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 นายสมศักดิ์ ธิมา ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต สำนักงานชลประทานที่ 11 มอบหมายให้ นายสุกฤษฎิ์ สังขะวร ห้วหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ปากตะคลอง) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ดำเนินการทำความสะอาดพร้อมตัดต้นไม้และหญ้าที่ขึ้นปกคลุมบประตูระบายน้ำบางนางเพ็ง และบริเวณโดยรอบประตูระบายน้ำ ตำบลบ้านระกาศ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมใช้งานในฤดูฝน และเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย มีความสะอาดและสวยงาม

วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564  นายปิยะ ลืออุติกุลวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ได้จัดเจ้าหน้าที่เพื...
20/07/2021

วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 นายปิยะ ลืออุติกุลวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ได้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ COVID – 19 ภายในอาคารสำนักงาน และบริเวณโดยรอบโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

วันอังคารที่ 20 กรกฏาคม 2564 นายอาภากร สนิกะวาที ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11...
20/07/2021

วันอังคารที่ 20 กรกฏาคม 2564 นายอาภากร สนิกะวาที ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ดำเนินการกำจัดวัชพืชและผักตบชวา ณ คลองขุนศรี หมู่ที่8 ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องน้ำให้กับประชาชน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

วันอังคารที่ 20 กรกฏาคม 2564 นายอาภากร สนิกะวาที ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11...
20/07/2021

วันอังคารที่ 20 กรกฏาคม 2564 นายอาภากร สนิกะวาที ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ดำเนินการกำจัดวัชพืชและผักตบชวา ณ ปตร.บางบัวทอง หมู่ที่1 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องน้ำให้กับประชาชน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

วันจันทร์ที่ 19 กรกฏาคม 2564 นายอาภากร สนิกะวาที ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11...
20/07/2021

วันจันทร์ที่ 19 กรกฏาคม 2564 นายอาภากร สนิกะวาที ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ดำเนินการกำจัดวัชพืชและผักตบชวา ณ ปตร.ปลายคลองขุนศรี หมู่ที่9 ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องน้ำให้กับประชาชน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

กำจัดวัชพืชในคลองชลประทาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำวันจันทร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2564 นายชุติมันต์ สกุลพราหมณ์ ผู้อำ...
19/07/2021

กำจัดวัชพืชในคลองชลประทาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ

วันจันทร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2564 นายชุติมันต์ สกุลพราหมณ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ มอบหมายให้ นายอนุศักดิ์ ทองปรุง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำเเละบำรุงรักษาที่ 1 นายปริญญา หนูอินทร์ นายช่างชลประทาน เเละเจ้าหน้าที่ คบ.รังสิตเหนือ นำเรือนวัตกรรม ดำเนินการกำจัดวัชพืชและผักตบชวา บริเวณคลองระบายน้ำที่ 1 (จำนวน 3 ช่วง) ตำบลคลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องน้ำให้กับประชาชน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำ ระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองระบายน้ำที่ 1

วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 นายสุชาติ อินทร์ปรุง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล สำนักงานชลประทานที่ ...
19/07/2021

วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 นายสุชาติ อินทร์ปรุง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล สำนักงานชลประทานที่ 11 มอบหมายให้ นายกิตติคุณ เรืองรังษี หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้นำรือนวัตกรรมและเรือโยธาธิการลงพื้นที่เก็บวัชพืช และผักตบชวา บริเวณคลองบางภาษี คลองพระมอพิสัย คลองพระพิมล และคลองทวีวัฒนา เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และป้องกันไม่ให้เกิดน้ำเน่าเสียในคลอง เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำให้ดียิ่งขึ้น

ที่อยู่

ปากเกร็ด
Pak Kret
11120

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625830047

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานชลประทานที่ 11ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Pak Kret

แสดงผลทั้งหมด