วิทยาการจัดการ มสธ.

วิทยาการจัดการ มสธ. Official page ของคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มสธ. Official Page ของคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) FB Official page of School of Management Science, Sukhothai Thammathirat Open University (STOU)
(21)

เปิดเหมือนปกติ

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ภาคต้น/ปีการศึกษา 2564หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)Master of Publi...
05/07/2021
ข้อมูลการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ภาคต้น/ปีการศึกษา 2564

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
Master of Public Administration (M.P.A.)

(ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตร การรับสมัคร ค่าใช้จ่ายในการศึกษา และรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา โทรศัพท์ 0-2504-7560-4 (วันและเวลาราชการ) หรือ https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/ApplyMaster1.htm

เรียนอย่างมีความสุข จบอย่างมีคุณภาพ

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ภาคต้น/ปีการศึกษา 2564หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการธุรกิจและการบริ...
05/07/2021
ข้อมูลการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ภาคต้น/ปีการศึกษา 2564

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการธุรกิจและการบริการ)
Master of Business Administration (Business and Hospitality Management)
วิชาเอก *** กลุ่มวิชาการตลาด
*** กลุ่มวิชาการเงินและการบัญชี
*** กลุ่มวิชาการบริการ

(ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตร การรับสมัคร ค่าใช้จ่ายในการศึกษา และรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา โทรศัพท์ 0-2504-7560-4 (วันและเวลาราชการ) หรือ https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/ApplyMaster1.htm

เรียนอย่างมีความสุข จบอย่างมีคุณภาพ

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ภาคต้น/ปีการศึกษา 2564หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)Master of Business...
05/07/2021
ข้อมูลการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ภาคต้น/ปีการศึกษา 2564

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration (M.B.A.)
วิชาเอก *** กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป
*** กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
*** กลุ่มวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและขนส่งทางอากาศ

(ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตร การรับสมัคร ค่าใช้จ่ายในการศึกษา และรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา โทรศัพท์ 0-2504-7560-4 (วันและเวลาราชการ) หรือ https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/ApplyMaster1.htm

เรียนอย่างมีความสุข จบอย่างมีคุณภาพ

📢📢 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มหาวิทยาลัยจึงปิดทำการชั่วคราววันที่ 2 - 18 กรกฎาคม 2564 ✏หากนักศึกษามีคำถามหร...
05/07/2021

📢📢 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มหาวิทยาลัยจึงปิดทำการชั่วคราววันที่ 2 - 18 กรกฎาคม 2564
✏หากนักศึกษามีคำถามหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาวิชาฯ สามารถติดต่อได้ที่ inbox ของเพจ ทางเรามีทีมแอดมินให้บริการอยู่ทุกวันครับ 😄😄

📢📢 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มหาวิทยาลัยจึงปิดทำการชั่วคราววันที่ 2 - 18 กรกฎาคม 2564
✏หากนักศึกษามีคำถามหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาวิชาฯ สามารถติดต่อได้ที่ inbox ของเพจ ทางเรามีทีมแอดมินให้บริการอยู่ทุกวันครับ 😄😄

😍😍นักศึกษาคนใดสนใจกิจกรรมจิตอาสาในต่างประเทศ ซึ่งครั้งหนึ่งในชีวิตกับการสัมผัสประสบการณ์ในแบบที่ไม่คุ้ยเคยในต่างแดน เพื่...
05/07/2021

😍😍นักศึกษาคนใดสนใจกิจกรรมจิตอาสาในต่างประเทศ ซึ่งครั้งหนึ่งในชีวิตกับการสัมผัสประสบการณ์ในแบบที่ไม่คุ้ยเคยในต่างแดน เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย สามารถดูรายละเอียดได้ตามเพจด้านล่างครับ

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ชวนคุณร่วมออกเดินทางอีกครั้งในฐานะ "อาสาสมัคร" ✈️✈️✈️

เปิดรับสมัครกิจกรรมสุดพิเศษ!! ภายใต้โครงการ "อาสาสมัครเพื่อนไทย" ประจำปี 2564 ชวนผู้ที่มีจิตอาสา ร่วมออกเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ต่างประเทศ โดยมีตำแหน่งงานที่เปิดรับทั้งสิ้น 61 ตำแหน่ง!!

.

แบ่งออกเป็นสาขาได้ดังนี้

🔶 การเกษตร 10 ตำแหน่ง

🔶 การศึกษา 25 ตำแหน่ง

🔶 การสาธารณสุข 4 ตำแหน่ง

🔶 การท่องเที่ยว 10 ตำแหน่ง

🔶 ทักษะอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ตำแหน่ง

🔶 การพัฒนาชุมชน 6 ตำแหน่ง

.

ครั้งหนึ่งในชีวิตกับการสัมผัสประสบการณ์ในแบบที่คุณไม่คุ้ยเคยในต่างแดน ร่วมเป็นตัวแทนประเทศไทยได้แล้ววันนี้!

หมดเขตรับสมัคร 27 กรกฎาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 6 สิงหาคม 2564

.

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่เลย 🔽🔽🔽
https://www.facebook.com/ticacooperation/posts/1661002627425421

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : TICA Cooperation กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

รีบหน่อยนะครับ 😄😄นักศึกษาคนใดสนใจเปลี่ยนเป็นการสอบออนไลน์ปลายภาค 2/63 มหาวิทยาลัยขยายเวลาให้แล้วนะ ติดต่อตามเพจด้านล่างไ...
05/07/2021

รีบหน่อยนะครับ 😄😄
นักศึกษาคนใดสนใจเปลี่ยนเป็นการสอบออนไลน์ปลายภาค 2/63 มหาวิทยาลัยขยายเวลาให้แล้วนะ ติดต่อตามเพจด้านล่างได้เลยครับ

🎯เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ทำให้ภาครัฐออกมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการติดเชื้อ โดยเน้นการเว้นระยะห่างและไม่ให้รวมตัว ทำให้กระทบกับการเรียนการสอนและการสอบทุกระดับการศึกษา ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงขยายเวลาให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่น 114 ที่จะสอบพร้อมการสอบปลายภาค 2/2563 ได้มีโอกาสได้เลือกรูปแบบการสอบได้จึนถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 หากต้องการสอบออนไลน์ให้คลิกที่นี่ https://www.stou.ac.th/Offices/ore/rere/goto/newsfeed392
👁👁ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล👁👁

📢📢นักศึกษาคนใดสนใจสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดได้ก่อนนะครับ...
05/07/2021

📢📢นักศึกษาคนใดสนใจสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดได้ก่อนนะครับ...

กรมสรรพากร มีประกาศ!! 📢📢📢

ใครอยากร่วมงานในตำแหน่ง " เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร" ประจำภาคต่างๆ เชิญทางนี้ได้เลยค่ะ

ทางกรมสรรพากรจะเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 595 อัตรา สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 - 16 กรกฎาคม 2564

มาดูรายละเอียดกันเลยค่ะ

.

🔷 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 🔷

1. เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร (สำนักงานสรรพากรภาค 4 )

- จำนวน 90 ตำแหน่ง

- เงินเดือน 18,000 บาท

- คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ กพ. รับรอง

📌 รายละเอียดเพิ่มเติม >>https://www.xn--12c4cbf7aots1ayx.com/pdf/2564/1625042878.pdf

.

2. เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร (สำนักงานสรรพากรภาค 5 )

- จำนวน 115 ตำแหน่ง

- เงินเดือน 18,000 บาท

- คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ กพ. รับรอง

📌 รายละเอียดเพิ่มเติม >>https://www.xn--12c4cbf7aots1ayx.com/pdf/2564/1625117509.pdf

.

3. เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร (สำนักงานสรรพากรภาค 6 )

- จำนวน 70 ตำแหน่ง

- เงินเดือน 18,000 บาท

- คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ กพ. รับรอง

📌 รายละเอียดเพิ่มเติม >>https://www.xn--12c4cbf7aots1ayx.com/pdf/2564/1625042855.pdf

.

4. เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร (สำนักงานสรรพากรภาค 7 )

- จำนวน 47 ตำแหน่ง

- เงินเดือน 18,000 บาท

- คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ กพ. รับรอง

📌 รายละเอียดเพิ่มเติม >>https://www.xn--12c4cbf7aots1ayx.com/pdf/2564/1625117323.pdf

.

5. เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร (สำนักงานสรรพากรภาค 8 )

- จำนวน 52 ตำแหน่ง

- เงินเดือน 18,000 บาท

- คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ กพ. รับรอง

📌 รายละเอียดเพิ่มเติม >>https://www.xn--12c4cbf7aots1ayx.com/pdf/2564/1625117345.pdf

.

6. เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร (สำนักงานสรรพากรภาค 9 )

- จำนวน 53 ตำแหน่ง

- เงินเดือน 18,000 บาท

- คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ กพ. รับรอง

📌 รายละเอียดเพิ่มเติม >>https://www.xn--12c4cbf7aots1ayx.com/pdf/2564/1625042499.pdf

.

7. เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร (สำนักงานสรรพากรภาค 10 )

- จำนวน 73 ตำแหน่ง

- เงินเดือน 18,000 บาท

- คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ กพ. รับรอง

📌 รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.xn--12c5ce0amq8cr/http://xn--r3c5aj.com/pdf/2564/1625043575.pdf

.

8. เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร (สำนักงานสรรพากรภาค 11 )

- จำนวน 48 ตำแหน่ง

- เงินเดือน 18,000 บาท

- คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ กพ. รับรอง

📌 รายละเอียดเพิ่มเติม >>https://www.xn--12c4cbf7aots1ayx.com/pdf/2564/1625043597.pdf

.

9. เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร (สำนักงานสรรพากรภาค 12 )

- จำนวน 48 ตำแหน่ง

- เงินเดือน 18,000 บาท

- คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ กพ. รับรอง

📌 รายละเอียดเพิ่มเติม >>https://www.xn--12c4cbf7aots1ayx.com/pdf/2564/1625043615.pdf

.

*หมายเหตุ : ระยะเวลาในการ 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง หรือไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2564 และไม่มีการต่อสัญญาจ้าง

.

🔷 การรับสมัครสอบ 🔷

สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 - 16 กรกฎาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครที่นี่ >> http://www.rd.go.th >สมัครเข้ารับราชการ>พนักงานราชการ>หัวข้อ "รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ"

ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งตามสถานการณ์ ใครที่สนใจสามารถกดติดตามเพื่อให้ไม่พลาดข่าวสารดีๆ แบบนี้ค่ะ :)

#สมัครงาน #สมัครงานราชการ #งานราชการ #งาน64

📢📢📌ท่านใดสนใจ “โครงการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)” ปีงบประมาณ 2564 ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สามารถดูร...
28/06/2021

📢📢📌ท่านใดสนใจ “โครงการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)” ปีงบประมาณ 2564 ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สามารถดูรายละเอียดการจัดอบรมของแต่ละเครือข่ายด้านการวิจัยได้จากเพจด้านล่างครับ

📢📢 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มหาวิทยาลัยจึงปิดทำการชั่วคราววันที่ 28 มิถุนายน ถึง 11 กรกฎาคม 2564 ✏หากนักศึ...
28/06/2021

📢📢 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มหาวิทยาลัยจึงปิดทำการชั่วคราววันที่ 28 มิถุนายน ถึง 11 กรกฎาคม 2564
✏หากนักศึกษามีคำถามหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาวิชาฯ สามารถติดต่อได้ที่ inbox ของเพจ ทางเรามีทีมแอดมินให้บริการอยู่ทุกวันครับ 😄😄

📢📢 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มหาวิทยาลัยจึงปิดทำการชั่วคราววันที่ 28 มิถุนายน ถึง 11 กรกฎาคม 2564
✏หากนักศึกษามีคำถามหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาวิชาฯ สามารถติดต่อได้ที่ inbox ของเพจ ทางเรามีทีมแอดมินให้บริการอยู่ทุกวันครับ 😄😄

📢 รบกวนศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนาหลักสู...
26/06/2021
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยสุโขทัย

📢 รบกวนศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรฯ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับ ตาม Link : https://forms.gle/H8FRGqHUioLuw1uy9 😄😄

คำชี้แจง 1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาวิทย.....

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มสธ.ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์จัก  พิริยะพรสิริอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการที่ได้รับการแต่ง...
22/06/2021

สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มสธ.
ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์จัก พิริยะพรสิริ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

นักศึกษาคนใดสนใจกิจกรรมอบรมการพัฒนาผลงานนวัตกรรม  “Smart Invention & Innovation” สามารถเข้าไปร่วมได้ตามเพจด้านล่างครับ 😁...
21/06/2021

นักศึกษาคนใดสนใจกิจกรรมอบรมการพัฒนาผลงานนวัตกรรม “Smart Invention & Innovation” สามารถเข้าไปร่วมได้ตามเพจด้านล่างครับ 😁😁

21/06/2021
ระบบรับสมัครสอบออนไลน์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

📢📢 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ (ส่วนภูมิภาค) 17 อัตรา รับสมัครอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21-28 มิถุนายน 2564 โดยตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1.นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี)
2.นักจัดการงานทั่วไป
3.เจ้าพนักงานธุรการ
4.เจ้าพนักงานการพาณิชย์
ได้ที่ link : https://opsmoc.thaijobjob.com/?fbclid=IwAR0GAMyd_SweiQKDvgKIAADdpumZyicCfCueKE2q0wWMD6Qw-Z9GQcgS3cE

นักศึกษาคนใดลงทะเบียนชุดวิชา 33445 ประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการปกครองท้องที่ อย่าลืมเข้ารับฟังการบรรยายของอาจารย์ตามเพจ...
21/06/2021

นักศึกษาคนใดลงทะเบียนชุดวิชา 33445 ประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการปกครองท้องที่ อย่าลืมเข้ารับฟังการบรรยายของอาจารย์ตามเพจด้านล่างด้วยนะครับ

📢📢ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมจริยธรรมการวิจัยฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย (ORI) สวทช.ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วม งานอบรมเ...
14/06/2021

📢📢ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมจริยธรรมการวิจัย

ฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย (ORI) สวทช.
ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วม
งานอบรมเสวนา“แนวทางการเขียนเอกสารข้อมูลและขอความยินยอม สำหรับโครงการวิจัยในมนุษย์”
- วันที่ 14 กรกฎาคม 2564
- เวลา 09.00 - 12.30 น.
- ณ ห้อง B-127 ชั้น 1 อาคารไบโอเทค (BIOTEC) จังหวัดปทุมธานี และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Webex Meeting

สามารถลงทะเบียนเข้าอบรม online ได้ที่ : https://forms.gle/i6xUdji9qXteYS9X6

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมติดต่อ
02 5647000 ต่อ 71844 (คุณณัฐพัชร์)

📢📢ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมจริยธรรมการวิจัย

ฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย (ORI) สวทช.
ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วม
งานอบรมเสวนา“แนวทางการเขียนเอกสารข้อมูลและขอความยินยอม สำหรับโครงการวิจัยในมนุษย์”
- วันที่ 14 กรกฎาคม 2564
- เวลา 09.00 - 12.30 น.
- ณ ห้อง B-127 ชั้น 1 อาคารไบโอเทค (BIOTEC) จังหวัดปทุมธานี และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Webex Meeting

สามารถลงทะเบียนเข้าอบรม online ได้ที่ : https://forms.gle/i6xUdji9qXteYS9X6

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมติดต่อ
02 5647000 ต่อ 71844 (คุณณัฐพัชร์)

นักศึกษาสามารถเข้าระบบการซ้อมสอบกลางภาค 2/2563 และปลายภาค 2/2563 ได้ที่เว็บไซต์ของเพจด้านล่างครับ ✌✌
14/06/2021

นักศึกษาสามารถเข้าระบบการซ้อมสอบกลางภาค 2/2563 และปลายภาค 2/2563 ได้ที่เว็บไซต์ของเพจด้านล่างครับ ✌✌

นักศึกษาแผนการศึกษา ก1 และ ก2 สามารถเข้าซ้อมการใช้งานระบบการสอบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในรอบการซ้อมสอบตามอัธยาศัยได้แล้วที่เว็บไซต์ https://etesting.stou.ac.th

ประกาศรับสมัครงาน 📢📢นักศึกษาคนใดสนใจตำแหน่ง นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ สามารถศึกษารายละเอียดและสมัครได้ตามเพจด้านล่างคร...
09/06/2021

ประกาศรับสมัครงาน 📢📢
นักศึกษาคนใดสนใจตำแหน่ง นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ สามารถศึกษารายละเอียดและสมัครได้ตามเพจด้านล่างครับ

กรมศุลกากรเปิดสมัครสอบข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาศุลกากรปฏิบัติการ 30 อัตรา

อ่านรายละเอียดได้ที่ ...https://drive.google.com/file/d/1pERWnyXmG8QZ0-5gSKcoLPLQmB-YHv5w/view

นักศึกษาคนใดลงสอบออนไลน์กลางภาค 2/2563 อย่าลืมเข้ามาซ้อมการทดสอบเสมือนจริงนะครับ ได้ที่ link : https://etesting.stou.ac....
07/06/2021

นักศึกษาคนใดลงสอบออนไลน์กลางภาค 2/2563 อย่าลืมเข้ามาซ้อมการทดสอบเสมือนจริงนะครับ ได้ที่ link : https://etesting.stou.ac.th/login/index.php
สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-504-7788, 02-504-7217 หรือ 02-504-7218

นักศึกษาคนใดลงสอบออนไลน์กลางภาค 2/2563 อย่าลืมเข้ามาซ้อมการทดสอบเสมือนจริงนะครับ ได้ที่ link : https://etesting.stou.ac.th/login/index.php
สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-504-7788, 02-504-7217 หรือ 02-504-7218

นักศึกษาอย่าลืมส่งกิจกรรมเก็บคะแนนภาคการศึกษาที่ 2/2563 นะครับ ✌️✌️สามารถเข้าไปตรวจสอบตามเพจด้านล่างได้เลย
07/06/2021

นักศึกษาอย่าลืมส่งกิจกรรมเก็บคะแนนภาคการศึกษาที่ 2/2563 นะครับ ✌️✌️
สามารถเข้าไปตรวจสอบตามเพจด้านล่างได้เลย

🔴 อ๊ะๆ นักศึกษา มสธ. อย่าเพิ่งเลื่อนผ่าน..ลืมกันหรือเปล่า?

ตอนนี้ก็เข้าสู่กลางภาคเรียนการศึกษาแล้วนะคะ บางชุดอาจจะมีการส่งงาน การเก็บคะแนนต่างๆ อย่าลืมเข้าไปตรวจสอบในระบบ e-Learning ได้ที่ https://elearning.stou.ac.th

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ภาคต้น/ปีการศึกษา 2564หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)Master of Publi...
02/06/2021
ข้อมูลการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ภาคต้น/ปีการศึกษา 2564

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
Master of Public Administration (M.P.A.)

(ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตร การรับสมัคร ค่าใช้จ่ายในการศึกษา และรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ :
ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา โทรศัพท์ 0-2504-7560-4 (วันและเวลาราชการ)
หรือ https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/ApplyMaster1.htm

เรียนอย่างมีความสุข จบอย่างมีคุณภาพ

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ภาคต้น/ปีการศึกษา 2564หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการธุรกิจและการบริ...
02/06/2021
ข้อมูลการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ภาคต้น/ปีการศึกษา 2564

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการธุรกิจและการบริการ)
Master of Business Administration (Business and Hospitality Management)
วิชาเอก *** กลุ่มวิชาการตลาด
*** กลุ่มวิชาการเงินและการบัญชี
*** กลุ่มวิชาการบริการ
(ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตร การรับสมัคร ค่าใช้จ่ายในการศึกษา และรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ :
ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา โทรศัพท์ 0-2504-7560-4 (วันและเวลาราชการ)
หรือ https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/ApplyMaster1.htm

เรียนอย่างมีความสุข จบอย่างมีคุณภาพ

เรียน M.B.A. ออนไลน์กับ มสธ. อยู่ที่ไหน เวลาใด ใครๆก็เรียนได้ ห่างไกล แต่ไม่ห่างกันขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคต้น/ป...
02/06/2021
ข้อมูลการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เรียน M.B.A. ออนไลน์กับ มสธ. อยู่ที่ไหน เวลาใด ใครๆก็เรียนได้ ห่างไกล แต่ไม่ห่างกัน

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคต้น/ปีการศึกษา 2564

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration (M.B.A.)
วิชาเอก *** กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป
*** กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
*** กลุ่มวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและขนส่งทางอากาศ
(ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564)

แนวทางประกอบอาชีพสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา : นักบริหาร นักวางแผน ผู้จัดการในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ผู้ประกอบการธุรกิจ ผู้จัดการทรัพยากรมนุษย์ นักบริหารและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการขนส่งทางอากาศ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตร การรับสมัคร ค่าใช้จ่ายในการศึกษา และรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ :
ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา โทรศัพท์ 0-2504-7560-4 (วันและเวลาราชการ)
หรือ https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/ApplyMaster1.htm

เรียนอย่างมีความสุข จบอย่างมีคุณภาพ

ช่วงนี้แอดมินได้ข่าวว่า นักศึกษาสนใจที่จะสมัครเรียนกับทางมหาวิทยาลัย แต่ไม่รู้จะสมัครยังไง ?? ก็เลยมาแนะนำช่องทางการสมัค...
31/05/2021

ช่วงนี้แอดมินได้ข่าวว่า นักศึกษาสนใจที่จะสมัครเรียนกับทางมหาวิทยาลัย แต่ไม่รู้จะสมัครยังไง ?? ก็เลยมาแนะนำช่องทางการสมัครตามเพจด้านล่างครับ ✏✏
#มสธ.ยินดีต้อนรับนักศึกษา

💐💐เพิ่มพูลและพัฒนาทักษะความรู้ ใช้เวลาศึกษาด้วยตนเองโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียน และยังอำนวยความสะดวกจัดสนามสอบในรูปแบบการสอบออนไลน์และการสอบ ณ สนามสอบทุกจังหวัดทั่วประเทศ
💐💐ชวนเชิญศึกษากับเรามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อยู่ระหว่างเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคต้นปีการศึกษา 2564 ช่วงที่ 1 ซื้อระเบียบการและสมัครได้ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2564
💐💐ทั้งนี้ศึกษารายละเอียดสาขาวิชาที่เปิดและคุณสมบัติของการรับสมัครของแต่ละสาขาวิชาได้ที่เว็บไซต์ของมสธ. https://www.stou.ac.th/main/apply.html
ศูนย์ข้อมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา
สำนักทะเบียนและวัดผล มสธ.

ประกาศ 📢👨‍🏫การเปลี่ยนแปลงกำหนดวันสอนเสริมออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 2/2563ที่มา: สำนักบริการการศึกษา โทร 02-5047611-6 https:...
27/05/2021

ประกาศ 📢👨‍🏫
การเปลี่ยนแปลงกำหนดวันสอนเสริมออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 2/2563
ที่มา: สำนักบริการการศึกษา โทร 02-5047611-6 https://oes.stou.ac.th/ats/blog/2021/05/05/tutor_online/

ข้อแนะนำที่มีประโยชน์เกี่ยวกับการสอบออนไลน์ 😄
24/05/2021

ข้อแนะนำที่มีประโยชน์เกี่ยวกับการสอบออนไลน์ 😄

"ถามมา ตอบไป ถามอะไร ก็ตอบได้"
เรื่อง การสอบออนไลน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปลายภาค 1/2563 ระดับปริญญาตรีและโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่น 112 (รหัสรุ่น 631)

ตอนที่ 1 : กำหนดการสอบออนไลน์
https://www.youtube.com/watch?v=W0qqUKSVZn4

ตอนที่ 2 : การซ้อมสอบเสมือนจริง
https://www.youtube.com/watch?v=aC1_z4VTBT0

ตอนที่ 3 : อุปกรณ์การสอบ
https://www.youtube.com/watch?v=czdfAeHpFro

นักศึกษามาตรวจสอบกำหนดการสอบออนไลน์ปลายภาค 1/2563 ด้วยนะครับ 👨‍🏫
17/05/2021

นักศึกษามาตรวจสอบกำหนดการสอบออนไลน์ปลายภาค 1/2563 ด้วยนะครับ 👨‍🏫

ตรวจสอบ กำหนดการสอบออนไลน์ สอบปลายภาค 1/2563 ระดับปริญญาตรีและโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่น 112 (รหัสรุ่น 631)
คลิก : https://www.stou.ac.th/exam_final/login_11.aspx

อย่าลืมมาซ้อมการสอบออนไลน์ด้วยนะ ตามลิ้งค์ของเพจด้านล่างได้เลยครับ 😄
17/05/2021

อย่าลืมมาซ้อมการสอบออนไลน์ด้วยนะ ตามลิ้งค์ของเพจด้านล่างได้เลยครับ 😄

มาเตรียมความพร้อม สอบออนไลน์กัน
ขณะนี้เปิดให้ซ้อมสอบตามอัธยาศัย ตั้งวันที่ 15 พ.ค. 64 เป็นต้นไป คลิกเลย : https://etesting.stou.ac.th/login/index.php

ช่วงที่มหาวิทยาลัยปิดทำการชั่วคราว นักศึกษาระดับสัมฤทธิบัตรบัณฑิต/ป.บัณฑิต/ป.โท/ป.เอก สามารถตรวจสอบข้อมูลและดำเนินกิจกรร...
12/05/2021

ช่วงที่มหาวิทยาลัยปิดทำการชั่วคราว นักศึกษาระดับสัมฤทธิบัตรบัณฑิต/ป.บัณฑิต/ป.โท/ป.เอก สามารถตรวจสอบข้อมูลและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ผ่านช่องทางต่างๆ ได้ตามเพจด้านล่างครับ 👨‍🏫👩‍🏫

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ มหาวิทยาลัยมีประกาศปิดทำการชั่วคราว เพื่อควบคุมโรค
นักศึกษาระดับสัมฤทธิบัตรบัณฑิต/ป.บัณฑิต/ป.โท/ป.เอก สามารถตรวจสอบข้อมูลและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ผ่านช่องทาง ดังนี้
📚 ข้อมูลการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/
📱 การลงทะเบียนเรียน/ลาพัก ผ่าน Application: https://bit.ly/3aZFjQe
📲 การยื่นคำร้องต่างๆ ให้ยื่นผ่าน Line ID: @730mrgyb (เฉพาะนักศึกษาป.บัณฑิต/ป.โท/ป.เอก เท่านั้น!!!!!!!)
🏦 การชำระเงินคำร้องผ่าน Application Ktb Next: https://bit.ly/335x6pg
📮 การยื่นคำร้องขอเอกสารสำคัญ/การสำเร็จการศึกษา ให้ส่งผ่านไปรษณีย์และการชำระเงินผ่านไปรษณีย์(ระบบ [email protected] เท่านั้น)
🖨 Fax 025033675
ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้

ที่อยู่

Changwattana
Pak Kret
11120

เบอร์โทรศัพท์

+6625048181

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ วิทยาการจัดการ มสธ.ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

นี่เป็น Official Page ของคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มสธ เพจนี้เป็นเพจหลักค่ะ มีเพจคล้ายกัน แต่ admin account สูญหาย ทาง FB ยังไม่ลบให้ค่ะ

เพจนี้ อาจารย์ ของสาขาวิชาวิทยาการจัดการจัดทำเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และช่วยเหลือ “ด้านวิชาการ” เท่านั้นนะคะ

หากนักศึกษาสงสัยเรื่องการลงทะเบียน ติดต่อ https://www.facebook.com/askpaitoon/

หากสงสัยเรื่องทั่วๆ ไป ทุกเรื่องราว ติดต่อ https://www.facebook.com/stoucallcenter/

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Pak Kret

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เรียนสอบถามเรื่องการตอบรับตีพิมพ์บทความ​วิจัยลงวารสารการจัดการสมัยใหม่ครับ ส่งบทความวันที่9 มีนาคม ไม่ทราบว่าจะได้รับการตอบรับภายในเดือนมิถุนายนหรือเปล่าครับ มีความจำเป็นต้องนำผลการตอบรับไปประกอบการสำเร็จ​การศึกษา​นะครับ ขอบพระคุณ​ครับ
หาเพื่อนที่เพิ่งสมัครเรียนบัญชี 1/64 ค่ะ มาคุยมาเรียนด้วยกันน้าา สแกนเข้ามาเลยค่ะ
อยากเห็นคลิบวันรับจริง19/12/63รอบแรก​แถวที่6​ สาขาวิทยาการจัดการ
มีใครมาซ้อมย่อยที่ มหาลัยมั้งคะ วันนี้ การจัดการ มาคนเดียว
สมัยได้หนังสือประสบการฯการเงิน32456​มาอ่านบทที่9-15ก็รอดวิกฤตโควิด ถึงขนาดถามทางมสธ.ชุดวิชาพิมพ์​ผิดไหม? ทำไมคำนวณผลแล้วแนวโน้วการติดโรคในการท่องเที่ยว การข้ามเขตของโรคระบาด แม้ผลปัจจุบันจะมากกว่าที่ผลวิเคราะห์บทที่10-11-12 ปรากฎแม่น!จริงๆ พอมาวันนี้ข่าวรพ.มีภาวะวิกฤต รอดรอบ2 เพราะเนื้อหาแบบฝึกหัด5ข้ออบรมประสบการณ์ฯการเงิน ทีแรกทำคนเดียวส่งจะถูกเหรอ? มันงานกลุ่มนะ ให้ทำคนเดียว แล้วทำบัญชีอ้างอิงปัญหา​อีก วิเคราะห์ปัญหา แนวโน้วปัญหา การแก้ไข มุมมอง การตรวจสอบบัญชีฯ ผมไม่รู้นะทั้งตำราและการออกแบบฝึกอบรมฯใครคิด? แต่ยอมรับ วันนี้ทั้งลูกค้าน้องๆ"โทรมาบอก มติชนเอย บางกอกโพสน์เอย ถาม:มีหุ้นตัวไหนน่าสนใจบ้างพี่? ขอบคุณมสธ. คณะอาจารย์ เจ้าหน้าวจ.ทุกท่าน สำคัญกว่าใบปริญญาคือความรู้ที่ทันยุคทันสมัยนี่แหละ❤️❤️❤️🙏🙏🙏
คือผมเพิ่งจบภาการึกษาที่2/2562 ส่งเอกสารมสธ.10ไปแล้วแต่ยังไม่มีการตอบกลับผมอยากทราบว่าผมต้องทำอะไรต่อไหมครับแล้วต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง​ คือผมไม่รู้รายละเอียดอะไรเลยครับตอนนี้ได้แต่รอทางมหาลัยตอบกลับอย่างเดียวเลย
ฝากอาจารย์วจ. อธิบายบทที่11 กลยุทธ์​ทางการเงิน น.20-21ตามภาพด้านล่าง Yield ของธนาคาร​ABC อันนี้ถูก7.26% Operation Expenense Ratio ผิดแน่นอน ถ้าตามโจทย์ผลลัพธ์​ต้องได้0.0360413.... หรือ3.6% ไม่ทราบว่าพิมพ์ผิดหรือสูตรผิด?
พี่ๆคับ 30212 คณิต เป็นยังไงบ้างครับ ยากมากป่าวครับ
มีกลุ่มไลน์ วิทยาการจัดการ เอกการจัดการทั่วไปมั้ยครับ
ติวหนังสือสอบกลางภาค
นามคนไทยในต่างแดน..ขอขอบคุณคุณประวิทย์และคุณเกษร..เจ้าหน้าที่ของ มสธ ที่ช่วยดูแลและประสานงานด้านเอกสารต่างๆค่ะ
เพื่อนๆเรียนสาขาแขนงใดกันบ้างครับ