กองอาคารสถานที่ มทร.ธัญบุรี

กองอาคารสถานที่ มทร.ธัญบุรี กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษา

เปิดเหมือนปกติ

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (18 มกราคม 2565) ขอแสดงความยินดีกับ ผอ.เรวัต ซ่อมสุข ผู้อำนวยการกอง...
18/01/2022

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
(18 มกราคม 2565)

ขอแสดงความยินดีกับ ผอ.เรวัต ซ่อมสุข ผู้อำนวยการกองอาคาสถานที่ เข้ารับโล่ และประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น สายอำนวยการ ในวันนี้ด้วยค่ะ 🎉♥️

#กองอาคารสถานที่

กองอาคารสถานที่ ขอแสดงความยินดีกับ นายเรวัต ซ่อมสุข ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคลากรดีเ...
25/12/2021

กองอาคารสถานที่ ขอแสดงความยินดีกับ นายเรวัต ซ่อมสุข ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคลากรดีเด่น สายอำนวยการ ประจำปี 2564 ระดับมหาวิทยาลัย

กองอาคารสถานที่ ขอแสดงความยินดีกับ นายเรวัต ซ่อมสุข ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคลากรดีเด่น สายอำนวยการ ประจำปี 2564 ระดับมหาวิทยาลัย

Photos from มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี's post
13/10/2021

Photos from มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี's post

กองอาคารสถานที่ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว หลายอัตรา ดังนี้* ฝ่ายสาธารณูปโภค *  - พนักงานทั่วไป     จำนวน 1 อัตรา*...
11/10/2021

กองอาคารสถานที่ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว หลายอัตรา ดังนี้

* ฝ่ายสาธารณูปโภค *
- พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

* ฝ่ายภูมิทัศน์ *
- คนสวน จำนวน 2 อัตรา

* ฝ่ายอาคารสถานที่ *
- นายช่างโลหะ จำนวน 1 อัตรา

* ฝ่ายยานพาหนะ *
- พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา

ติดต่อสอบถาม 02-549-3042
#กองอาคารสถานที่
https://www.gad.rmutt.ac.th/?p=5730

กองอาคารสถานที่ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว หลายอัตรา ดังนี้

* ฝ่ายสาธารณูปโภค *
- พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

* ฝ่ายภูมิทัศน์ *
- คนสวน จำนวน 2 อัตรา

* ฝ่ายอาคารสถานที่ *
- นายช่างโลหะ จำนวน 1 อัตรา

* ฝ่ายยานพาหนะ *
- พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา

ติดต่อสอบถาม 02-549-3042
#กองอาคารสถานที่
https://www.gad.rmutt.ac.th/?p=5730

กองอาคารสถานที่ ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้* ฝ่ายบริหารงานทั่วไป *  - เจ้าพนักงานพัสดุ   จำนวน 1 อัตรา* ฝ่...
21/09/2021

กองอาคารสถานที่ ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้

* ฝ่ายบริหารงานทั่วไป *
- เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

* ฝ่ายออกแบบสิ่งก่อสร้าง *
- นายช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา

ติดต่อสอบถาม 02-549-3042
#กองอาคารสถานที่
https://www.gad.rmutt.ac.th/?p=5697

กองอาคารสถานที่ ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้

* ฝ่ายบริหารงานทั่วไป *
- เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

* ฝ่ายออกแบบสิ่งก่อสร้าง *
- นายช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา

ติดต่อสอบถาม 02-549-3042
#กองอาคารสถานที่
https://www.gad.rmutt.ac.th/?p=5697

กองอาคารสถานที่ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว หลายอัตรา ดังนี้* ฝ่ายยานพาหนะ *  - พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (รถไฟฟ้...
13/09/2021

กองอาคารสถานที่ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว หลายอัตรา ดังนี้

* ฝ่ายยานพาหนะ *
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (รถไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา
- พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา

* ฝ่ายอาคารสถานที่ *
- นายช่างโลหะ จำนวน 1 อัตรา
- แม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา

* ฝ่ายบริหารงานทั่วไป *
- เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

* ฝ่ายออกแบบสิ่งก่อสร้าง *
- นายช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา

ติดต่อสอบถาม 02-549-3042
#กองอาคารสถานที่
https://www.gad.rmutt.ac.th/?p=5680

กองอาคารสถานที่ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว หลายอัตรา ดังนี้

* ฝ่ายยานพาหนะ *
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (รถไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา
- พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา

* ฝ่ายอาคารสถานที่ *
- นายช่างโลหะ จำนวน 1 อัตรา
- แม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา

* ฝ่ายบริหารงานทั่วไป *
- เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

* ฝ่ายออกแบบสิ่งก่อสร้าง *
- นายช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา

ติดต่อสอบถาม 02-549-3042
#กองอาคารสถานที่
https://www.gad.rmutt.ac.th/?p=5680

02/07/2021

นักศึกษาทุกชั้นปี และบัณฑิตที่จะเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร (จบการศึกษาในปี 2562 และ 2563 )
ลงทะเบียนรับวัคซีนป้องกันโควิด-19
สามารถลงทะเบียนผ่านการแสกน QR CODE หรือ ที่ลิงค์ https://vaccine.rmutt.ac.th/
เข้าระบบด้วยรหัสเดียวกันกับการเข้า wifi มหาวิทยาลัย

15/06/2021

ตารางเวลารถรับ -ส่ง บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้ารับการฉีดวัดซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส-โคโรนา 2019 วันที่ 16 , 17 , 18 มิถุนายน 2564
ณ ศูนย์ฉีดวัดซีน ร.พ.ธรรมศาสตร์ อาคารยิมเนเซียม 4 ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
สถานที่ขึ้นรถ >>> ตรงข้ามหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี
รอบเช้า รถออกจาก มทร.ธัญบรี เวลา 7.30 น. รถออกจาก ม.ธรรมศาสตร์ เวลา 11.00 น.
รอบบ่าย รถออกจาก มทร.ธัญบุรี เวลา 12.00 น. รถออกจาก ม.ธรรมศาสตร์ เวลา 16.00 น.

📢 ตรวจโควิดฟรี 📢วันที่ 5 - 6 พฤษภาคม 2564เวลา 09.00 - 14.00 น.บริเวณริมเขื่อนทางเข้าเทศบาลตำบลธัญบุรี คลอง 7
02/05/2021

📢 ตรวจโควิดฟรี 📢

วันที่ 5 - 6 พฤษภาคม 2564
เวลา 09.00 - 14.00 น.
บริเวณริมเขื่อนทางเข้าเทศบาลตำบลธัญบุรี คลอง 7

📢 ตรวจโควิดฟรี 📢

วันที่ 5 - 6 พฤษภาคม 2564
เวลา 09.00 - 14.00 น.
บริเวณริมเขื่อนทางเข้าเทศบาลตำบลธัญบุรี คลอง 7

❤️ สงกรานต์ 2564 ❤️#กองอาคารสถานที่
09/04/2021

❤️ สงกรานต์ 2564 ❤️

#กองอาคารสถานที่

กองอาคารสถานที่ ปฏิบัติงานฝ่ายภูมิทัศน์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ดังนี้1. คนสวน  จำนวน 1 อัตรา>>>เปิดรับสมั...
05/04/2021

กองอาคารสถานที่ ปฏิบัติงานฝ่ายภูมิทัศน์
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

1. คนสวน จำนวน 1 อัตรา

>>>เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่...
วันที่ 5 - 22 เมษายน 2564
ติดต่อสอบถาม 02-549-3042
#กองอาคารสถานที่
https://www.gad.rmutt.ac.th/?p=5481

กองอาคารสถานที่ ปฏิบัติงานฝ่ายภูมิทัศน์
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

1. คนสวน จำนวน 1 อัตรา

>>>เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่...
วันที่ 5 - 22 เมษายน 2564
ติดต่อสอบถาม 02-549-3042
#กองอาคารสถานที่
https://www.gad.rmutt.ac.th/?p=5481

02/04/2021
กองอาคารสถานที่ ปฏิบัติงานฝ่ายยานพาหนะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา ดังนี้1. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง(รถไ...
19/03/2021

กองอาคารสถานที่ ปฏิบัติงานฝ่ายยานพาหนะ
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

1. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง(รถไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา
2. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
>>>เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่...
วันที่ 19 - 25 มีนาคม 2564
ติดต่อสอบถาม 02-549-3042
#กองอาคารสถานที่
https://www.gad.rmutt.ac.th/?p=5446

กองอาคารสถานที่ ปฏิบัติงานฝ่ายยานพาหนะ
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

1. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง(รถไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา
2. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
>>>เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่...
วันที่ 19 - 25 มีนาคม 2564
ติดต่อสอบถาม 02-549-3042
#กองอาคารสถานที่
https://www.gad.rmutt.ac.th/?p=5446

Photos from มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี's post
17/03/2021

Photos from มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี's post

กองอาคารสถานที่ ฝ่ายอาคารสถานที่รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา (เพศชาย) ดังนี้1. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จ...
03/03/2021

กองอาคารสถานที่ ฝ่ายอาคารสถานที่
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา (เพศชาย) ดังนี้
1. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา
2. แม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา
>>>เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 - 16 มีนาคม 2564
ติดต่อสอบถาม 02-549-3042
#กองอาคารสถานที่
http://www.gad.rmutt.ac.th/?p=5401

กองอาคารสถานที่ ฝ่ายอาคารสถานที่
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา (เพศชาย) ดังนี้
1. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา
2. แม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา
>>>เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 - 16 มีนาคม 2564
ติดต่อสอบถาม 02-549-3042
#กองอาคารสถานที่
http://www.gad.rmutt.ac.th/?p=5401

กองอาคารสถานที่ ปฏิบัติงานฝ่ายยานพาหนะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา ดังนี้1. พนักงานขับเครื่องจักรกลหนัก    ...
25/02/2021

กองอาคารสถานที่ ปฏิบัติงานฝ่ายยานพาหนะ
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา ดังนี้
1. พนักงานขับเครื่องจักรกลหนัก จำนวน 1 อัตรา
2. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จำนวน 1 อัตรา
3. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง(รถไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา
4. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
>>>เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่...
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 - 11 มีนาคม 2564
ติดต่อสอบถาม 02-549-3042
#กองอาคารสถานที่
http://www.gad.rmutt.ac.th/?p=5367

กองอาคารสถานที่ ปฏิบัติงานฝ่ายยานพาหนะ
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา ดังนี้
1. พนักงานขับเครื่องจักรกลหนัก จำนวน 1 อัตรา
2. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จำนวน 1 อัตรา
3. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง(รถไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา
4. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
>>>เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่...
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 - 11 มีนาคม 2564
ติดต่อสอบถาม 02-549-3042
#กองอาคารสถานที่
http://www.gad.rmutt.ac.th/?p=5367

22/02/2021

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๖ แห่ง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๕

Photos from มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี's post
07/02/2021

Photos from มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี's post

กองอาคารสถานที่ ฝ่ายอาคารสถานที่รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา (เพศชาย) ดังนี้1. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จ...
03/02/2021

กองอาคารสถานที่ ฝ่ายอาคารสถานที่
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา (เพศชาย) ดังนี้

1. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา
2. พนักงานประจำตึก จำนวน 1 อัตรา
3. แม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา

>>>เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2564
ติดต่อสอบถาม 02-549-3042
#กองอาคารสถานที่
http://www.gad.rmutt.ac.th/?p=5348

กองอาคารสถานที่ ฝ่ายอาคารสถานที่
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา (เพศชาย) ดังนี้

1. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา
2. พนักงานประจำตึก จำนวน 1 อัตรา
3. แม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา

>>>เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2564
ติดต่อสอบถาม 02-549-3042
#กองอาคารสถานที่
http://www.gad.rmutt.ac.th/?p=5348

Photos from มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี's post
27/12/2020

Photos from มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี's post

Photos from มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี's post
22/12/2020

Photos from มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี's post

22/12/2020
Photos from มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี's post
22/12/2020

Photos from มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี's post

วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ รองอธิการบดี พร้อมด้วย นายเรวัต ซ่อมสุข ผู้อำนวยการกองอ...
05/12/2020

วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ รองอธิการบดี พร้อมด้วย นายเรวัต ซ่อมสุข ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ ร่วมปรึกษาหารือกับ นายปัญญา เบ็ญจศิริวรรณ บริษัท พานทองเอ็ดดูเคชั่น จำกัด เรื่องการจัดทำหลักสูตร อากาศยานไร้คนขับ (โดรน)

#กองอาคารสถานที่

05/12/2020

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

📢 ประกาศผล 📢การประกวดออกแบบวงเวียนสี่แยกประตู 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี🥇รางวัลชนะเลิศ🥇   นายนภัทร  ใสจุ...
13/11/2020

📢 ประกาศผล 📢
การประกวดออกแบบวงเวียนสี่แยกประตู 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

🥇รางวัลชนะเลิศ🥇
นายนภัทร ใสจุล

🥈รางวัลรองชนะเลิศ🥈
นายวงศกร กระตุดเงิน
นายศุภกร จงถิรวงศ์

#กองอาคารสถานที่

📢 ประกาศผล 📢
การประกวดออกแบบวงเวียนสี่แยกประตู 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

🥇รางวัลชนะเลิศ🥇
นายนภัทร ใสจุล

🥈รางวัลรองชนะเลิศ🥈
นายวงศกร กระตุดเงิน
นายศุภกร จงถิรวงศ์

#กองอาคารสถานที่

ประกาศ!!!!!!!!เลื่อนการประกาศผลการตัดสินการประกวดออกแบบวงเวียนสี่แยกประตู 1 จากเดิมวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เป็นวันที่ 13 พ...
31/10/2020

ประกาศ!!!!!!!!
เลื่อนการประกาศผลการตัดสินการประกวดออกแบบวงเวียนสี่แยกประตู 1 จากเดิมวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เป็นวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

ประกาศ!!!!!!!!
เลื่อนการประกาศผลการตัดสินการประกวดออกแบบวงเวียนสี่แยกประตู 1 จากเดิมวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เป็นวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

23/10/2020

#วันปิยมหาราช

ประกาศ!!!!!!!!เลื่อนการประกาศผลการตัดสินการประกวดออกแบบวงเวียนสี่แยกประตู 1 จากเดิมวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เป็นวันที่ 30 ต...
15/10/2020

ประกาศ!!!!!!!!
เลื่อนการประกาศผลการตัดสินการประกวดออกแบบวงเวียนสี่แยกประตู 1 จากเดิมวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เป็นวันที่ 30 ตุลาคม 2563

กองอาคารสถานที่ มทร.ธัญบุรี's cover photo
13/10/2020

กองอาคารสถานที่ มทร.ธัญบุรี's cover photo

กองอาคารสถานที่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา ดังนี้ฝ่ายยานพาหนะ1. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (รถไฟ...
09/10/2020

กองอาคารสถานที่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 อัตรา ดังนี้

ฝ่ายยานพาหนะ
1. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (รถไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา

ฝ่ายอาคารสถานที่
1. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการจัดการขยะ จำนวน 1 อัตรา

>>>เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 7 - 16 ตุลาคม 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
08/10/2020

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประชุมทีมงาน🌱🌿 Green University🌴🌳#กองอาคารสถานที่#GreenUiversity
08/10/2020

ประชุมทีมงาน

🌱🌿 Green University🌴🌳

#กองอาคารสถานที่
#GreenUiversity

กองอาคารสถานที่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา ดังนี้1. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา จำนวน 1 อัตรา2. ตำแหน่...
15/09/2020
ประกาศกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคร

กองอาคารสถานที่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา ดังนี้
1. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการจัดการขยะ จำนวน 1 อัตรา
>>>เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 3 - 18 กันยายน 2563

Just another WordPress site

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุ...
19/08/2020

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นายเรวัต ซ่อมสุข ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ และทีมงานมหาวิทยาลัยสีเขียว ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 กรมควบคุมมลพิษ “โครงการอาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย”

#กองอาคารสถานที่

ที่อยู่

39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก(คลองหก) อำเภอธัญบุรี
Pathum Thani
12120

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

02-549-3040

เว็บไซต์

http://www.gad.rmutt.ac.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองอาคารสถานที่ มทร.ธัญบุรีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Pathum Thani

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ใครได้รางวัลไรบ้างครับ
สอบถามครับ มีผู้ใช้รถจากหน่วยงานอื่นเข้ามาจอดในที่จอดเฉพาะของหน่วยงานซึ่งมีป้ายบอกตำแหน่งผู้ที่มีสิทธิจอดชัดเจน ได้ดำเนินการเตือนแล้ว และติดป้ายแจ้งให้ไปจอดที่อื่นก็ไม่ดำเนินตาม ไม่ทราบว่าจะดำเนินการอย่างไรได้ หรือสามารถขอให้ล็อคล้อได้หรือไม่ครับ