ADTEC Thailand ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง (ADTEC) เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 16.00 น. โทร. 02-564-6961 ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง (ADTEC) เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.00 น. โทร. 02-564-6960-1 , 02-564-7000

เปิดเหมือนปกติ

15/06/2021

ประกาศ คลินิกทันตกรรมADTEC เริ่มให้บริการตามปกติตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน เป็นต้นไป
สำหรับคนไข้ที่ลงทะเบียนในโครงการรากเทียมราคาพิเศษไว้และยังไม่ได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ ขอให้ติดต่อกลับมายังคลินิกเพื่อเข้ารับการตรวจคัดกรองก่อนวันที่ 31สค.2564 เนื่องจากโครงการจะปิดตัวลงในวันดังกล่าว
#ทันตบุคคลากรที่ADTECได้รับวัคซีนทุกคนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทันตแพทยสภา ประกาศแนวทางการทำหัตถการทางทันตกรรม กรณีมีข่าวปลอมว่าฉีดวัคซีนแล้วฉีดยาชาไม่ได้
15/06/2021

ทันตแพทยสภา ประกาศแนวทางการทำหัตถการทางทันตกรรม กรณีมีข่าวปลอมว่าฉีดวัคซีนแล้วฉีดยาชาไม่ได้

ทันตแพทยสภา ประกาศแนวทางการทำหัตถการทางทันตกรรม กรณีมีข่าวปลอมว่าฉีดวัคซีนแล้วฉีดยาชาไม่ได้

ขอขอบคุณ คุณพิบูลย์ ไพบูลย์ลีสกุล ที่ได้นำชุด PPE มาบริจาคให้คลินิกทันตกรรมADTEC นะครับ🙏🙏🙏
11/06/2021

ขอขอบคุณ คุณพิบูลย์ ไพบูลย์ลีสกุล ที่ได้นำชุด PPE มาบริจาคให้คลินิกทันตกรรมADTEC นะครับ🙏🙏🙏

ขอขอบคุณ คุณพิบูลย์ ไพบูลย์ลีสกุล ที่ได้นำชุด PPE มาบริจาคให้คลินิกทันตกรรมADTEC นะครับ🙏🙏🙏

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ (ศลช.) มอบหน้ากากอนามัยชนิด KN95 จำนวน 2,000 ชิ้น ให้กับ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง...
08/06/2021

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ (ศลช.) มอบหน้ากากอนามัยชนิด KN95 จำนวน 2,000 ชิ้น ให้กับ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจคัดกรองผู้ป่วยโควิค-19

ศลช. ขอขอบคุณ ทาง วช. ที่ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยนวัตกรรมหน้ากากอนามัยชนิด KN95

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้...
02/06/2021

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และ พนักงาน
โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง
สังกัด
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และ พนักงาน
โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง
สังกัด
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ (ศลช.) มอบหน้ากากอนามัยชนิด KN95 จำนวน 3,000 ชิ้น โดยมีตัวแทนจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชา...
02/06/2021

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ (ศลช.) มอบหน้ากากอนามัยชนิด KN95 จำนวน 3,000 ชิ้น โดยมีตัวแทนจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) คุณ เสาวนีย์ มุ่งสุจริตการ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการกรม/
คุณวราภรณ์ สุชัยชิต หัวหน้าภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมด้านการแพทย์และสาธารณสุข และ คุณสุทธิษา ปัญญา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ให้เกียรติร่วมลงพื้นที่มอบหน้าอนามัยชนิด KN95 ในครั้งนี้ด้วย

เดินทางไปมอบที่ กระทรวงสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยมี ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ / นายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และคุณสาโรจน์ ยอดประดิษฐ์ เลขานุการกรม เป็นตัวแทนรับมอบ

ศลช. ขอขอบคุณ ทาง วช. ที่ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยนวัตกรรมหน้ากากอนามัยชนิด KN95

06/05/2021

ประกาศ คลินิกทันตกรรมADTEC ปิดให้บริการชั่วคราวระหว่าง 10-14พค. เพื่อปรับปรุงระบบบริการภายใน และจะเริ่มให้บริการตามปกติตั้งแต่วันจันทร์ที่17พค เป็นต้นไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก มาณ ที่นี้ด้วยครับ

วันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้อพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และ พนักงานโปรแกรมบริหารและ...
03/05/2021

วันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้อพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และ พนักงาน
โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง
สังกัด
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

วันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้อพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และ พนักงาน
โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง
สังกัด
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

หน่วยบริการเครือข่ายโครงการบริการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุปี 2564 ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2564
03/05/2021

หน่วยบริการเครือข่ายโครงการบริการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุปี 2564 ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

หน่วยบริการเครือข่ายโครงการบริการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุปี 2564 ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ๒๙ เมษ...
29/04/2021

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔
ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และ พนักงาน
โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง
สังกัด
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔
ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และ พนักงาน
โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง
สังกัด
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 29-30 มีนาคม 2564 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน) ได้จัดอบรมทันตแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการบริ...
07/04/2021

เมื่อวันที่ 29-30 มีนาคม 2564 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน) ได้จัดอบรมทันตแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการบริการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุ ในหัวข้อ “ระบบรากฟันเทียม PRK โครงการบริการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุ” รุ่นที่ ๑ และ ๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี คุณรัตนา วรปัสสุ ผอ.โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง เป็นประธานกล่าวเปิดงานและต้อนรับทันตแพทย์ที่เข้าร่วมอบรม โดยวัตถุประสงค์ในการจัดอบรม เพื่อต้องการพัฒนาศักยภาพของทันตแพทย์ในด้านงานฝังรากเทียมให้เพิ่มมากขึ้น และเรียนรู้ระบบรากฟันเทียม PRK ซึ่งเป็นระบบใหม่ที่จะนำมาใช้ในโครงการ ภายในงานจะมี ผศ.ทพ.วินัย กิตติดำเกิง ผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิจัยเชิงคลินิกและ คุณวรวุฒิ กุลแก้ว เลขาธิการมูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ทันตแพทย์ที่เข้าร่วมอบรม โดยมีส่วนของการบรรยายให้ความรู้ความเป็นมาของระบบรากฟันเทียมไทย และส่วนของการฝึกปฏิบัติระบบรากเทียม PRK ในโมเดล เพื่อให้ทันตแพทย์ได้ลงมือกับเครื่องมือและแบบจำลองเสมือนจริง

สำหรับประชาชนที่สนใจครับ ลงทะเบียนรับบริการฟรีที่ มูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ
20/03/2021

สำหรับประชาชนที่สนใจครับ ลงทะเบียนรับบริการฟรีที่ มูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ

สำหรับประชาชนที่สนใจครับ ลงทะเบียนรับบริการฟรีที่ มูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ

เปิดรับลงทะเบียน ผู้สูงอายุ เพื่อเข้าร่วม โครงการบริการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่...
17/02/2021

เปิดรับลงทะเบียน ผู้สูงอายุ เพื่อเข้าร่วม โครงการบริการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
1.ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
2.สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นข้อห้ามในการรักษา
3.สูญเสียฟันกราม แต่ยังมีฟันคู่สบในตำแหน่งตรงกันข้าม
4.มีสภาพกระดูกและเหงือกที่เหมาะสมและพอเพียงในตำแหน่งที่จะใส่รากเทียม
5.ผ่านการคัดกรองตามเกณฑ์ทางการแพทย์
6.ได้รับสิทธิ์ในการใส่รากเทียม คนละไม่เกิน 2 ซี่ ตลอดระยะเวลาของโครงการฯ ไม่ว่าจะเคยได้รับสิทธิ์มาแล้วจากหน่วยบริการเครือข่ายใดก็ตาม
7.ทั้งนี้การพิจารณาความเหมาะสมในการรักษาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ประจำหน่วยบริการเครือข่าย
***หมายเหตุ***
1.โครงการฯ ออกค่าใช้จ่ายให้เฉพาะค่าฝังราก ค่าทำครอบฟัน ค่ายาและค่า X-ray ธรรมดาให้เท่านั้น
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าทำบัตรประจำตัวคนไข้ ค่า CT-Scan ค่าปลูกกระดูก/เหงือก ฯลฯ หากจำเป็นต้องทำ ผู้เข้ารับบริการจะต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายเอง
2.การเข้ารับบริการฝังรากฟันเทียม เบื้องต้นจะต้องเดินทางมาพบแพทย์ประมาณ 6-7 ครั้ง ลงทะเบียนได้ที่>>หน่วยบริการเครือข่ายที่ท่านต้องการเข้ารับการรักษา ตรวจสอบรายชื่อหน่วยบริการเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ QR Code

เปิดรับลงทะเบียน ผู้สูงอายุ เพื่อเข้าร่วม โครงการบริการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
1.ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
2.สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นข้อห้ามในการรักษา
3.สูญเสียฟันกราม แต่ยังมีฟันคู่สบในตำแหน่งตรงกันข้าม
4.มีสภาพกระดูกและเหงือกที่เหมาะสมและพอเพียงในตำแหน่งที่จะใส่รากเทียม
5.ผ่านการคัดกรองตามเกณฑ์ทางการแพทย์
6.ได้รับสิทธิ์ในการใส่รากเทียม คนละไม่เกิน 2 ซี่ ตลอดระยะเวลาของโครงการฯ ไม่ว่าจะเคยได้รับสิทธิ์มาแล้วจากหน่วยบริการเครือข่ายใดก็ตาม
7.ทั้งนี้การพิจารณาความเหมาะสมในการรักษาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ประจำหน่วยบริการเครือข่าย
***หมายเหตุ***
1.โครงการฯ ออกค่าใช้จ่ายให้เฉพาะค่าฝังราก ค่าทำครอบฟัน ค่ายาและค่า X-ray ธรรมดาให้เท่านั้น
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าทำบัตรประจำตัวคนไข้ ค่า CT-Scan ค่าปลูกกระดูก/เหงือก ฯลฯ หากจำเป็นต้องทำ ผู้เข้ารับบริการจะต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายเอง
2.การเข้ารับบริการฝังรากฟันเทียม เบื้องต้นจะต้องเดินทางมาพบแพทย์ประมาณ 6-7 ครั้ง ลงทะเบียนได้ที่>>หน่วยบริการเครือข่ายที่ท่านต้องการเข้ารับการรักษา ตรวจสอบรายชื่อหน่วยบริการเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ QR Code

04/01/2021

ประกาศ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดการติดเชื้อโควิด-19 ขณะนี้สูงขึ้นและแพร่กระจายอย่างกว้างขวาง คลินิกทันตกรรมแอดเทคจึงมีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดการติดเชื้อ ดังนี้
1. งดการให้บริการทางทันตกรรมที่มีการฟุ้งกระจายละอองฝอยเช่น การขูดหินปูน การอุดฟันที่ไม่เร่งด่วนฉุกเฉิน การกรอฟันเพื่อทำครอบและสะพานฟัน
2. งดคัดกรองคนไข้โครงการรากเทียมสำหรับผู้สูงอายุและรากเทียมราคาพิเศษ ในกลุ่มคนไข้ที่มาจากพื้นที่ควบคุมคุมสูงสุดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
3. งดให้บริการคนไข้ที่มีอาการไข้ ไอ จาม ปวดศีรษะ ไม่รับรสหรือ กลิ่น ทุกกรณี แต่ให้คำปรึกษาแนะนำ ประสานงานเพื่อรับการรักษาในสถานพยาบาลที่มีความพร้อมมากกว่า
4.ให้บริการทางทันตกรรมกรณีเร่งด่วนฉุกเฉินในคนไข้ที่ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยง เช่น ครอบฟันหลุด สกรูรากเทียมหลวม หัก ห่วงยางยึดฟันเทียมเสื่อมชำรุด อุบัติเหตุฟันแตก ฟันหัก เป็นต้น
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

ประกาศด่วน! คลินิกADTECมีความจำเป็นต้องงดให้บริการชั่วคราวเป็นเวลา3วัน ตั้งแต่วันที่22-24ธค. เนื่องจากสถานการณ์พบผู้ติดเ...
21/12/2020

ประกาศด่วน! คลินิกADTECมีความจำเป็นต้องงดให้บริการชั่วคราวเป็นเวลา3วัน ตั้งแต่วันที่22-24ธค. เนื่องจากสถานการณ์พบผู้ติดเชื้อโควิดภายในพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อทั่วบริเวณพื้นที่ และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันศุกร์ที่25 อีกครั้ง ขออภัยในความไม่สะดวกนะครับ

ประกาศด่วน! คลินิกADTECมีความจำเป็นต้องงดให้บริการชั่วคราวเป็นเวลา3วัน ตั้งแต่วันที่22-24ธค. เนื่องจากสถานการณ์พบผู้ติดเชื้อโควิดภายในพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อทั่วบริเวณพื้นที่ และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันศุกร์ที่25 อีกครั้ง ขออภัยในความไม่สะดวกนะครับ

5 ธันวาคมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรวันพ่อแห่งชาติ และวันชาติไทยน้...
04/12/2020

5 ธันวาคม
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติไทย
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และ พนักงาน
โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง
สังกัด
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

5 ธันวาคม
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติไทย
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และ พนักงาน
โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง
สังกัด
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

แผนที่ในการเดินทาง
26/11/2020

แผนที่ในการเดินทาง

แผนที่ในการเดินทาง

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลล์ (TCELS) โดย โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย...
26/11/2020

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลล์ (TCELS) โดย โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง ลงพื้นที่เข้าติดตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนขยายผลการใช้งานเครื่องมือแพทย์ไทย การรักษาแผลเบาหวานและแผลเรื้อรังด้วยเทคโนโลยีพลาสมา ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามผลการรักษาแผลของผู้ป่วย ปัญหาอุปสรรคจากการใช้งานเครื่องไบโอพลาสมา ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ทางทีมต้องขอขอบพระคุณรองผู้อำนวยการโรงพยาบาล คณะแพทย์และพยาบาลที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลล์ (TCELS) โดย โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย...
26/11/2020

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลล์ (TCELS) โดย โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง ลงพื้นที่เข้าติดตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนขยายผลการใช้งานเครื่องมือแพทย์ไทย การรักษาแผลเบาหวานและแผลเรื้อรังด้วยเทคโนโลยีพลาสมา ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อติดตามผลการรักษาแผลของผู้ป่วย ปัญหาอุปสรรคจากการใช้งานเครื่องไบโอพลาสมา ในวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2563 ทางทีมต้องขอขอบพระคุณคณะแพทย์และพยาบาลที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลล์ (TCELS) โดย โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย...
31/10/2020

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลล์ (TCELS) โดย โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง ลงพื้นที่เข้าติดตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนขยายผลการใช้งานเครื่องมือแพทย์ไทย การรักษาแผลเบาหวานและแผลเรื้อรังด้วยเทคโนโลยีพลาสมา ณ โรงพยาบาลสระบุรี เพื่อติดตามผลการรักษาแผลของผู้ป่วย ปัญหาอุปสรรคจากการใช้งานเครื่องไบโอพลาสมา ในวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 ทางทีมต้องขอขอบพระคุณผู้อำนวยการโรงพยาบาล คณะแพทย์และพยาบาลที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป...
12/10/2020

13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นสัมพันธ์อันหาที่สุดไม่ได้

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และ พนักงาน
โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง
สังกัด
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นสัมพันธ์อันหาที่สุดไม่ได้

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และ พนักงาน
โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง
สังกัด
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

เปิดรับลงทะเบียน ผู้สูงอายุ เพื่อเข้าร่วม โครงการบริการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่...
08/10/2020

เปิดรับลงทะเบียน ผู้สูงอายุ เพื่อเข้าร่วม โครงการบริการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
1.ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
2.สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นข้อห้ามในการรักษา
3.สูญเสียฟันกราม แต่ยังมีฟันคู่สบในตำแหน่งตรงกันข้าม
4.มีสภาพกระดูกและเหงือกที่เหมาะสมและพอเพียงในตำแหน่งที่จะใส่รากเทียม
5.ผ่านการคัดกรองตามเกณฑ์ทางการแพทย์
6.ได้รับสิทธิ์ในการใส่รากเทียม คนละไม่เกิน 2 ซี่ ตลอดระยะเวลาของโครงการฯ ไม่ว่าจะเคยได้รับสิทธิ์มาแล้วจากหน่วยบริการเครือข่ายใดก็ตาม
7.ทั้งนี้การพิจารณาความเหมาะสมในการรักษาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ประจำหน่วยบริการเครือข่าย

***หมายเหตุ***
1.โครงการฯ ออกค่าใช้จ่ายให้เฉพาะค่าฝังราก ค่าทำครอบฟัน ค่ายาและค่า X-ray ธรรมดาให้เท่านั้น
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าทำบัตรประจำตัวคนไข้ ค่า CT-Scan ค่าปลูกกระดูก/เหงือก ฯลฯ หากจำเป็นต้องทำ ผู้เข้ารับบริการจะต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายเอง
2.การเข้ารับบริการฝังรากฟันเทียม เบื้องต้นจะต้องเดินทางมาพบแพทย์ประมาณ 6-7 ครั้ง

ลงทะเบียนได้ที่ 02-564-6960 ต่อ 13-14 (ในวันและเวลาราชการ)
หรือทาง
Line official account ID:@255wecik (มี@นำหน้า)

เปิดรับลงทะเบียน ผู้สูงอายุ เพื่อเข้าร่วม โครงการบริการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
1.ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
2.สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นข้อห้ามในการรักษา
3.สูญเสียฟันกราม แต่ยังมีฟันคู่สบในตำแหน่งตรงกันข้าม
4.มีสภาพกระดูกและเหงือกที่เหมาะสมและพอเพียงในตำแหน่งที่จะใส่รากเทียม
5.ผ่านการคัดกรองตามเกณฑ์ทางการแพทย์
6.ได้รับสิทธิ์ในการใส่รากเทียม คนละไม่เกิน 2 ซี่ ตลอดระยะเวลาของโครงการฯ ไม่ว่าจะเคยได้รับสิทธิ์มาแล้วจากหน่วยบริการเครือข่ายใดก็ตาม
7.ทั้งนี้การพิจารณาความเหมาะสมในการรักษาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ประจำหน่วยบริการเครือข่าย

***หมายเหตุ***
1.โครงการฯ ออกค่าใช้จ่ายให้เฉพาะค่าฝังราก ค่าทำครอบฟัน ค่ายาและค่า X-ray ธรรมดาให้เท่านั้น
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าทำบัตรประจำตัวคนไข้ ค่า CT-Scan ค่าปลูกกระดูก/เหงือก ฯลฯ หากจำเป็นต้องทำ ผู้เข้ารับบริการจะต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายเอง
2.การเข้ารับบริการฝังรากฟันเทียม เบื้องต้นจะต้องเดินทางมาพบแพทย์ประมาณ 6-7 ครั้ง

ลงทะเบียนได้ที่ 02-564-6960 ต่อ 13-14 (ในวันและเวลาราชการ)
หรือทาง
Line official account ID:@255wecik (มี@นำหน้า)

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ทรงพระเ...
10/08/2020

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และ พนักงาน
โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง
สังกัด
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม...
24/07/2020

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และ พนักงาน
โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง
สังกัด
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้...
02/06/2020

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และ พนักงาน
โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง
สังกัด
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

ส่งมอบยาสีฟันน้ำ ณ สถาบันประสาทวิทยา โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ มูลนิธิทันตนวัตกรรม เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สูงอายุที่เข้าร่ว...
08/05/2020

ส่งมอบยาสีฟันน้ำ ณ สถาบันประสาทวิทยา โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ มูลนิธิทันตนวัตกรรม เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการบริการฝังรากฟันเทียม เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563

วันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้อพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และ พนักงาน โปรแกรมบริหารแล...
04/05/2020

วันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓
ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้อพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และ พนักงาน
โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง
สังกัด
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) จัดทำโครงการผลิต face shield ที่มีคุณภาพในเวลาอั...
01/05/2020
Face Shield สำหรับบุคลากรการแพทย์ - MELB Thailand

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) จัดทำโครงการผลิต face shield ที่มีคุณภาพในเวลาอันจำกัด เพื่อช่วยเหลือบุคลากรด้านสาธารณสุข และหน่วยสนับสนุนที่ต้องทำงานใกล้ชิดกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วย COVID-19 เช่น แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ ทันตบุคลากร อสม. เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารประจำด่านคัดกรอง เจ้าหน้าที่เทศบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาธารณสุขจังหวัด ฯลฯ

สนใจขอรับบริจาค หรือเป็นส่วนหนึ่งในการสมทบทุนโครงการ ลงทะเบียนได้ที่ https://www.melbthailand.com/items/face-shield-สำหรับบุคลากรการแพทย/

https://www.youtube.com/watch?v=0A4vpN2klKw&feature=emb_title

โรค COVID-19 ติดต่อเข้าร่างกายผ่านทาง ตา จมูก และปาก หน้ากากอนามัยอย่างเดียวไม่สามารถป้องกันดวงตาได้ อุปกรณ์ face ...

โครงการให้คำปรึกษาและให้ทุนสนับสนุน การทดสอบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 16 เม.ย. - 15 พ.ค. 63ติดต่อ02-644...
22/04/2020

โครงการให้คำปรึกษาและให้ทุนสนับสนุน การทดสอบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์

เปิดรับสมัคร
ตั้งแต่ 16 เม.ย. - 15 พ.ค. 63

ติดต่อ
02-644-5499 ต่อ 128 , 155
02-564-6960 ต่อ 18
Email : [email protected]

05/04/2020

ประกาศ...
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดการติดเชื้อCOVID-19 ยังคงต้องเฝ้าระวังและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในชุมชนต่อไปตามพรก.ฉุกเฉิน คลินิกทันตกรรม ADTECจึงขอขยายเวลางดให้บริการโครงการรากเทียมผู้สูงอายุและโครงการรากเทียมของขวัญปี63เป็นการชั่วคราวออกไป ตั้งแต่วันที่ 7เมษายน - 30เมษายน และขอให้ผู้ที่ลงทะเบียนไว้แล้วคอยติดตามข่าวสารจากหน้าเพจนี้เป็นระยะๆ
อนึ่ง คลินิกยังคงเปิดให้บริการทันตกรรมแก่คนไข้ที่มีปัญหาเร่งด่วน ฉุกเฉินที่มีความจำเป็นต้องรับการรักษาอยู่ แต่ของดการให้บริการขูดหินปูน กรอผิวฟันเพื่อทำครอบและสะพานฟัน หรืองานอื่นใดที่ก่อให้เกิดละอองฝอยของน้ำ เป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
และขออภัยในความไม่สะดวก

ที่อยู่

111 อุทยานวิทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Pathum Thani
12120

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:00
อังคาร 09:00 - 16:00
พุธ 09:00 - 16:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6625646961

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ADTEC Thailandผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ADTEC Thailand:

วิดีโอทั้งหมด

โครงการบริการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุ

โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และ หุ่นยนต์ทางการแพทย์ ขั้นสูง(ADTEC)


  • เลขที่ 111 ห้อง 307-309 ชั้น3 อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

  • โทรศัพท์ 02-564-6960-1 แฟกซ์. 02-564-6962
  • ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


    องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Pathum Thani

    แสดงผลทั้งหมด