ADTEC Thailand ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง (ADTEC) เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 16.00 น. โทร. 02-564-6961 ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง (ADTEC) เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 17.00 น. โทร. 02-564-6960-1 , 02-564-7000

เปิดเหมือนปกติ

5 ธันวาคมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรวันพ่อแห่งชาติ และวันชาติไทยน้...
04/12/2020

5 ธันวาคม
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติไทย
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และ พนักงาน
โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง
สังกัด
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

แผนที่ในการเดินทาง
26/11/2020

แผนที่ในการเดินทาง

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลล์ (TCELS) โดย โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย...
26/11/2020

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลล์ (TCELS) โดย โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง ลงพื้นที่เข้าติดตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนขยายผลการใช้งานเครื่องมือแพทย์ไทย การรักษาแผลเบาหวานและแผลเรื้อรังด้วยเทคโนโลยีพลาสมา ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามผลการรักษาแผลของผู้ป่วย ปัญหาอุปสรรคจากการใช้งานเครื่องไบโอพลาสมา ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ทางทีมต้องขอขอบพระคุณรองผู้อำนวยการโรงพยาบาล คณะแพทย์และพยาบาลที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลล์ (TCELS) โดย โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย...
26/11/2020

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลล์ (TCELS) โดย โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง ลงพื้นที่เข้าติดตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนขยายผลการใช้งานเครื่องมือแพทย์ไทย การรักษาแผลเบาหวานและแผลเรื้อรังด้วยเทคโนโลยีพลาสมา ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อติดตามผลการรักษาแผลของผู้ป่วย ปัญหาอุปสรรคจากการใช้งานเครื่องไบโอพลาสมา ในวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2563 ทางทีมต้องขอขอบพระคุณคณะแพทย์และพยาบาลที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลล์ (TCELS) โดย โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย...
31/10/2020

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลล์ (TCELS) โดย โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง ลงพื้นที่เข้าติดตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนขยายผลการใช้งานเครื่องมือแพทย์ไทย การรักษาแผลเบาหวานและแผลเรื้อรังด้วยเทคโนโลยีพลาสมา ณ โรงพยาบาลสระบุรี เพื่อติดตามผลการรักษาแผลของผู้ป่วย ปัญหาอุปสรรคจากการใช้งานเครื่องไบโอพลาสมา ในวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 ทางทีมต้องขอขอบพระคุณผู้อำนวยการโรงพยาบาล คณะแพทย์และพยาบาลที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป...
12/10/2020

13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นสัมพันธ์อันหาที่สุดไม่ได้

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และ พนักงาน
โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง
สังกัด
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

เปิดรับลงทะเบียน ผู้สูงอายุ เพื่อเข้าร่วม โครงการบริการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่...
08/10/2020

เปิดรับลงทะเบียน ผู้สูงอายุ เพื่อเข้าร่วม โครงการบริการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
1.ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
2.สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นข้อห้ามในการรักษา
3.สูญเสียฟันกราม แต่ยังมีฟันคู่สบในตำแหน่งตรงกันข้าม
4.มีสภาพกระดูกและเหงือกที่เหมาะสมและพอเพียงในตำแหน่งที่จะใส่รากเทียม
5.ผ่านการคัดกรองตามเกณฑ์ทางการแพทย์
6.ได้รับสิทธิ์ในการใส่รากเทียม คนละไม่เกิน 2 ซี่ ตลอดระยะเวลาของโครงการฯ ไม่ว่าจะเคยได้รับสิทธิ์มาแล้วจากหน่วยบริการเครือข่ายใดก็ตาม
7.ทั้งนี้การพิจารณาความเหมาะสมในการรักษาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ประจำหน่วยบริการเครือข่าย

***หมายเหตุ***
1.โครงการฯ ออกค่าใช้จ่ายให้เฉพาะค่าฝังราก ค่าทำครอบฟัน ค่ายาและค่า X-ray ธรรมดาให้เท่านั้น
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าทำบัตรประจำตัวคนไข้ ค่า CT-Scan ค่าปลูกกระดูก/เหงือก ฯลฯ หากจำเป็นต้องทำ ผู้เข้ารับบริการจะต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายเอง
2.การเข้ารับบริการฝังรากฟันเทียม เบื้องต้นจะต้องเดินทางมาพบแพทย์ประมาณ 6-7 ครั้ง

ลงทะเบียนได้ที่ 02-564-6960 ต่อ 13-14 (ในวันและเวลาราชการ)
หรือทาง
Line official account ID:@255wecik (มี@นำหน้า)

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ทรงพระเ...
10/08/2020

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และ พนักงาน
โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง
สังกัด
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม...
24/07/2020

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และ พนักงาน
โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง
สังกัด
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้...
02/06/2020

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และ พนักงาน
โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง
สังกัด
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

ส่งมอบยาสีฟันน้ำ ณ สถาบันประสาทวิทยา โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ มูลนิธิทันตนวัตกรรม เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สูงอายุที่เข้าร่ว...
08/05/2020

ส่งมอบยาสีฟันน้ำ ณ สถาบันประสาทวิทยา โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ มูลนิธิทันตนวัตกรรม เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการบริการฝังรากฟันเทียม เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563

วันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้อพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และ พนักงาน โปรแกรมบริหารแล...
04/05/2020

วันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓
ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้อพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และ พนักงาน
โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง
สังกัด
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) จัดทำโครงการผลิต face shield ที่มีคุณภาพในเวลาอั...
01/05/2020
Face Shield สำหรับบุคลากรการแพทย์ - MELB Thailand

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) จัดทำโครงการผลิต face shield ที่มีคุณภาพในเวลาอันจำกัด เพื่อช่วยเหลือบุคลากรด้านสาธารณสุข และหน่วยสนับสนุนที่ต้องทำงานใกล้ชิดกลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วย COVID-19 เช่น แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ ทันตบุคลากร อสม. เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารประจำด่านคัดกรอง เจ้าหน้าที่เทศบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาธารณสุขจังหวัด ฯลฯ

สนใจขอรับบริจาค หรือเป็นส่วนหนึ่งในการสมทบทุนโครงการ ลงทะเบียนได้ที่ https://www.melbthailand.com/items/face-shield-สำหรับบุคลากรการแพทย/

https://www.youtube.com/watch?v=0A4vpN2klKw&feature=emb_title

โรค COVID-19 ติดต่อเข้าร่างกายผ่านทาง ตา จมูก และปาก หน้ากากอนามัยอย่างเดียวไม่สามารถป้องกันดวงตาได้ อุปกรณ์ face ...

โครงการให้คำปรึกษาและให้ทุนสนับสนุน การทดสอบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 16 เม.ย. - 15 พ.ค. 63ติดต่อ02-644...
22/04/2020

โครงการให้คำปรึกษาและให้ทุนสนับสนุน การทดสอบมาตรฐานเครื่องมือแพทย์

เปิดรับสมัคร
ตั้งแต่ 16 เม.ย. - 15 พ.ค. 63

ติดต่อ
02-644-5499 ต่อ 128 , 155
02-564-6960 ต่อ 18
Email : [email protected]

05/04/2020

ประกาศ...
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดการติดเชื้อCOVID-19 ยังคงต้องเฝ้าระวังและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในชุมชนต่อไปตามพรก.ฉุกเฉิน คลินิกทันตกรรม ADTECจึงขอขยายเวลางดให้บริการโครงการรากเทียมผู้สูงอายุและโครงการรากเทียมของขวัญปี63เป็นการชั่วคราวออกไป ตั้งแต่วันที่ 7เมษายน - 30เมษายน และขอให้ผู้ที่ลงทะเบียนไว้แล้วคอยติดตามข่าวสารจากหน้าเพจนี้เป็นระยะๆ
อนึ่ง คลินิกยังคงเปิดให้บริการทันตกรรมแก่คนไข้ที่มีปัญหาเร่งด่วน ฉุกเฉินที่มีความจำเป็นต้องรับการรักษาอยู่ แต่ของดการให้บริการขูดหินปูน กรอผิวฟันเพื่อทำครอบและสะพานฟัน หรืองานอื่นใดที่ก่อให้เกิดละอองฝอยของน้ำ เป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
และขออภัยในความไม่สะดวก

18/03/2020

ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อCOVID-19 ในงานทันตกรรม
คลินิกทันตกรรมADTEC ของดการให้บริการทันตกรรมที่มีการฟุ้งกระจายละอองฝอยของน้ำ เช่นการกรอผิิวฟันเพื่อทำครอบฟัน หรือสะพานฟัน การอุดฟัน การขูดหินน้ำลาย ยกเว้นกรณีการบำบัดฉุกเฉินเพื่อลดความเจ็บปวด และการติดเชื้อ เป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
ส่วนบริการทันตกรรมอื่นๆยังคงให้บริการตามปกติ จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

เพื่อปฏิบัติตามแนวทางการคัดกรองและเฝ้าระวัง ทางศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง ขอความร่วมมือผู้รับบริการแจ้งข้อมูลดังกล...
04/03/2020

เพื่อปฏิบัติตามแนวทางการคัดกรองและเฝ้าระวัง ทางศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง ขอความร่วมมือผู้รับบริการแจ้งข้อมูลดังกล่าว เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (covid-19) ขอบคุณครับ

28/02/2020

ขณะนี้ โครงการบริการฝังรากฟันเทียมราคาพิเศษ ปิดรับ ลงทะเบียนแล้ว
ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ

26/02/2020

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส Covid19 ขอความกรุณาคนไข้ที่รู้ตัวว่ามีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือผู้ที่เพิ่งเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ทำการเลื่อนนัดการรักษาออกไปก่อน 2 สัปดาห์ จนกว่่าอาการจะหายเป็นปกติ เพื่อความปลอดภัยของทุกคนครับ ขออภัยในความไม่สะดวก
#ADMINADTEC

19/02/2020

หมายเลข 02-564-6960 ของทางศูนย์ฯ มีปัญหา ท่านสามารถติดต่อได้ ที่ หมายเลข 02-564-6961 ได้ปกติ ขออภัยในความไม่สะดวก

โครงการให้บริการฝังรากเทียมผู้สูงอายุ ได้ขยายเพิ่มหน่วยบริการเครือข่าย อีก4แห่งใน4จังหวัดชายแดนใต้คือ ยะลา นราธิวาส ปัตต...
18/02/2020

โครงการให้บริการฝังรากเทียมผู้สูงอายุ ได้ขยายเพิ่มหน่วยบริการเครือข่าย อีก4แห่งใน4จังหวัดชายแดนใต้คือ ยะลา นราธิวาส ปัตตานีและรพ.ควนขนุน พัทลุง ขอให้ผู้สูงอายุที่อยู่ในพื้นที่ติดต่อขอรับบริการได้แล้ว ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

เมื่อวานแอดมินไปตรวจเยี่ยมหน่วยบริการเครือข่าย โครงการรากเทียมผู้สูงอายุ ที่รพ.บ้านแพ้ว สมุทรสาคร สถานที่โอ่โถง ทันสมัยม...
24/01/2020

เมื่อวานแอดมินไปตรวจเยี่ยมหน่วยบริการเครือข่าย โครงการรากเทียมผู้สูงอายุ ที่รพ.บ้านแพ้ว สมุทรสาคร สถานที่โอ่โถง ทันสมัยมีเครื่องDentiscan นวต กรรมไทยเข่นกัน พร้อมให้บริการประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ติดต่อขอรับบริการได้ที่รพ.โดยตรงครับ

ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้ลงทะเบียนจองสิทธิ์โครงการรากเทียมของขวัญปีใหม่ราคาพิเศษและโครงการรากเทียมผู้สูงอายุฟรี ได้ที่หน้า...
16/01/2020

ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้ลงทะเบียนจองสิทธิ์โครงการรากเทียมของขวัญปีใหม่ราคาพิเศษและโครงการรากเทียมผู้สูงอายุฟรี ได้ที่หน้าเพจของ tcelsครับ

07/01/2020

ขออภัยขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์
โครงการบริการฝังรากฟันเทียมราคาพิเศษครบแล้ว
ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจครับ

ขออภัยขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการบริการฝังรากฟันเทียมราคาพิเศษครบแล้วขอขอบคุณที่ให้ความสนใจครับ....สวัสดีปีใหม่...
27/12/2019

ขออภัยขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์
โครงการบริการฝังรากฟันเทียมราคาพิเศษครบแล้ว
ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจครับ
.
.
.
.

สวัสดีปีใหม่ 2563 ขอให้ทุกท่านมีความสุข สมปราถนา แล้วรีบมาลงทะเบียนรับสิทธิ์พิเศษ โครงการของขวัญจากกระทรวง อว. กันนะครับ คลินิกจะเปิดดำเนินการในวันที่ 2 มค. 2563

ADTEC Thailand's cover photo
06/12/2019

ADTEC Thailand's cover photo

01/11/2019

ประกาศ คลินิกADTEC ปิดทำการระหว่างวันที่4-5พย.62 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ประกาศรับสมัคร​ โครงการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Thailand MED TECH Excellence Fund -TMTE Fun...
17/10/2019

ประกาศรับสมัคร​ โครงการทุนบูรณาการเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Thailand MED TECH Excellence Fund -TMTE Fund)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง​ 30​ พ.ย.​ 62​

โดยความร่วมมือของหน่วยงานสนับสนุนการวิจัย 7 หน่วยงานสำคัญ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการส่งวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม และหน่วยส่งเสริมพัฒนาการวิจัย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เดิม) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนทุนงานวิจัยด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ โดยมุ่งพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ไทยและการประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยในประเทศเพื่อทดแทนสินค้านำเข้า และผลิตนวัตกรรมใหม่สู่ตลาดโลก

สมัครได้ที่​ https://www.tmtefund.org/​
สอบถาม​ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่​ กลุ่มนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษาสำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร​ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา​ วิทยาศาสตร์​ วิจัย​ และนวัตกรรม​ โทร: 02​ 610 5330-1

http://adtec.or.th/wp-content/uploads/POSTER%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3TMTEFund2563.pdf

19/09/2019
UNILAD

Bionic human is coming soon

The future of robotic prosthetic limbs is here 😲👏

Freethink

ก้อนกระดูกงอกที่เพดานปาก หลายคนกังวลว่าจะเป็นเนื้อร้าย แต่มันไม่ใช่นะครับ เป็นการพอกของกระดูกเฉพาะที่ มักก่อให้เกิดแผลเน...
06/09/2019

ก้อนกระดูกงอกที่เพดานปาก หลายคนกังวลว่าจะเป็นเนื้อร้าย แต่มันไม่ใช่นะครับ เป็นการพอกของกระดูกเฉพาะที่ มักก่อให้เกิดแผลเนื่องจากกัดกระแทกอาหารแข็งหรือมีเศษอาหารเข้าไปซุกตามซอกหลืบทำให้เจ็บเหงือก สามารถรักษาได้โดยการตัดแต่งให้แบนราบ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ศลช. ได้ลงนามความร่วมมือในเครือข่ายวิจัย พัฒนา วิเเคราะห์ทดสอบและส่งเ...
14/08/2019

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) ศลช. ได้ลงนามความร่วมมือในเครือข่ายวิจัย พัฒนา วิเเคราะห์ทดสอบและส่งเสริมผู้ประกอบการด้านชีววิทยาศาสตร์ 3 หน่วยงาน ได้แก่ ศลช. กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน , ศลช. กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี , ศลช. กับ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ที่่ผ่านมา

Adtec ได้จัดงาน “รักษ์ฟัน”ตรวจสุขภาพช่องปากฟรีให้กับผู้สูงอายุ และคัดกรองผู้สูงอายุเพื่อเข้าร่วมโครงการบริการฝังรากฟันเท...
01/08/2019

Adtec ได้จัดงาน “รักษ์ฟัน”ตรวจสุขภาพช่องปากฟรีให้กับผู้สูงอายุ และคัดกรองผู้สูงอายุเพื่อเข้าร่วมโครงการบริการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา มีผู้สูงอายุให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน ) ร่วมสนับสนุน กิจกรรม "รักษ์ฟัน" ตรวจสุขภาพช่องปากฟรี เพื่อเพิ่มคุณภา...
19/07/2019

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน ) ร่วมสนับสนุน กิจกรรม "รักษ์ฟัน" ตรวจสุขภาพช่องปากฟรี เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตในการบดเคี้ยวที่ดีสำหรับผู้สูงวัย ภายใต้ โครงการบริการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุ ในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00-15.00 น. ที่ห้องประชุม Auditrorium (CO113) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี

กิจกรรมภายในงาน
- บริการตรวจสุขภาพช่องปากฟรี สำหรับผู้สูงวัยตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
- ให้คำแนะนำเข้าร่วมโครงการบริการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุ

ที่อยู่

111 อุทยานวิทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Pathum Thani
12120

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:00
อังคาร 09:00 - 16:00
พุธ 09:00 - 16:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6625646961

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ADTEC Thailandผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ADTEC Thailand:

วิดีโอทั้งหมด

โครงการบริการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุ

โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และ หุ่นยนต์ทางการแพทย์ ขั้นสูง(ADTEC)


  • เลขที่ 111 ห้อง 307-309 ชั้น3 อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

  • โทรศัพท์ 02-564-6960-1 แฟกซ์. 02-564-6962
  • ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


    องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Pathum Thani

    แสดงผลทั้งหมด