เทศบาลตำบลลำลูกกา

เทศบาลตำบลลำลูกกา เทศบาลตำบลลำลูกกา เทศบาลตำบลลำลูกกา เลขที่ 9 หมู่ 15 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร 02-192-3357-8 โทรสาร 02-192-3360 www.Lamlukka.go.th
(14)

เปิดเหมือนปกติ

📢 ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลลำลูกกา📌 เชิญชวนให้ประชาชนอยู่บ้านเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)
08/01/2021

📢 ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลลำลูกกา
📌 เชิญชวนให้ประชาชนอยู่บ้านเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)

📢 ประกาศเทศบาลตำบลลำลูกกา📌 เรื่องการประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564
04/01/2021

📢 ประกาศเทศบาลตำบลลำลูกกา
📌 เรื่องการประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564

📢 พนักงานดีเด่นประจำเดือน พฤศจิกายน 2563📌 นายสุริยะ น้อยมาก ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง📌 สังกัดงานป้องกันฯ / สำนักปลัดเทศบาล
04/01/2021

📢 พนักงานดีเด่นประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
📌 นายสุริยะ น้อยมาก ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง
📌 สังกัดงานป้องกันฯ / สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลลำลูกกา's cover photo
30/12/2020

เทศบาลตำบลลำลูกกา's cover photo

เทศบาลตำบลลำลูกกา โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขฯ และอสม. ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการ ร้านค้า ...
30/12/2020

เทศบาลตำบลลำลูกกา โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขฯ และอสม. ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการ ร้านค้า ตลาด เพื่อให้คำแนะนำพร้อมกำชับเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

เทศบาลตำบลลำลูกกา โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขฯ และอสม. ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการ ร้านค้า ...
29/12/2020

เทศบาลตำบลลำลูกกา โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขฯ และอสม. ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการ ร้านค้า ตลาด เพื่อให้คำแนะนำพร้อมกำชับเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

เทศบาลตำบลลำลูกกาจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลลำลูกกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 * วันท...
28/12/2020

เทศบาลตำบลลำลูกกาจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลลำลูกกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
* วันที่ 22 ธันวาคม 2563 อบรมภาควิชาการ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลลำลูกกา
* วันที่ 22-25 ธันวาคม 2563 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเลย

📢 ประชาสัมพันธ์ เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2564 และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste Schoo...
21/12/2020

📢 ประชาสัมพันธ์ เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2564 และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2564 โดยสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์ www.deqp.go.th หรือ Facebook โครงการชุมชนปลอดขยะ และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ หรือ Download ได้จาก QR code

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลลำลูกกา โดยศูนย์บริการสาธารณสุชเทศบาลตำบลลำลูกกา ร่วมกับคณะทันตแพทย์มหาวิทยาลัยเวสเท...
17/12/2020

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลลำลูกกา โดยศูนย์บริการสาธารณสุชเทศบาลตำบลลำลูกกา ร่วมกับคณะทันตแพทย์มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ออกตรวจสุขภาพในช่องปากนักเรียนชั้น ป.4-ป.6 โรงเรียนวงศ์ไพฑูรย์วิทยา ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพในช่องปากเด็กวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลลำลูกกา เปิดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยผู้สูงอายุเทศบาลตำบลำลูกกา "กิจกรรมการเลือกตั้ง...
17/12/2020

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลลำลูกกา เปิดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยผู้สูงอายุเทศบาลตำบลำลูกกา "กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกกรมการรุ่น และหัวหน้ากลุ่ม ณ หอประชุมเทศบาลตำบลลำลูกกา

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 จัดให้มีการอบรมคณะกรรมการ กปน. และรปภ. เลือกตั้งสมาชิกสภา และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุม...
17/12/2020

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 จัดให้มีการอบรมคณะกรรมการ กปน. และรปภ. เลือกตั้งสมาชิกสภา และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เขตเลือกตั้งที่ 7 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลลำลูกกา

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลลำลูกกา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และวางแผน ตามโครงการส่งเ...
17/12/2020

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลลำลูกกา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และวางแผน ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพในช่องปากเด็กวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลลำลูกกา

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลลำลูกกา จัดทำโครงการผู้ประกอบกิจการำจหน่ายอาหาร ผู้สัมผัสอาหาร ตามโครงการอาหารปลอดภัยใน...
17/12/2020

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลลำลูกกา จัดทำโครงการผู้ประกอบกิจการำจหน่ายอาหาร ผู้สัมผัสอาหาร ตามโครงการอาหารปลอดภัยในเขตเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลลำลูกกา

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 นายกเทศมนตรีตำบลลำลูกกา และคณะ ร่วมต้อนรับทีมควบคุมโรคอำเภอลำลูกกา นำโดยนายอำเภอลำลูกกา เพื่อตรวจ...
16/12/2020

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 นายกเทศมนตรีตำบลลำลูกกา และคณะ ร่วมต้อนรับทีมควบคุมโรคอำเภอลำลูกกา นำโดยนายอำเภอลำลูกกา เพื่อตรวจการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ของสถานศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำลูกกาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลลำลูกกา

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 การประชุมเทศบาลตำบลลำลูกกา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบา...
14/12/2020

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 การประชุมเทศบาลตำบลลำลูกกา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลลำลูกกา

📌 ประกาศเทศบาลตำบลลำลูกกา📢 เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำลูกกา        สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ครั...
09/12/2020

📌 ประกาศเทศบาลตำบลลำลูกกา
📢 เรื่อง ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำลูกกา
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
วันจันทร์ ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลลำลูกกา

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลลำลูกกา จัดกิจกรรมพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณพ่อดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 ณ หอประชุมเทศบาลต...
07/12/2020

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลลำลูกกา จัดกิจกรรมพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณพ่อดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลลำลูกกา

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลลำลูกการ่วมกับอำเภอลำลูกกา จัดโครงการวันชาติ - วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563**จัดกิจกรรมบำ...
07/12/2020

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลลำลูกการ่วมกับอำเภอลำลูกกา จัดโครงการวันชาติ - วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563
**จัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ราชสักการะและถวายราชสดุดี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันชาติ - วันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอลำลูกกา

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร จังห...
04/12/2020

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร จังหวัดชัยนาท โดยเข้าศึกษาดูงานด้านการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลลำลูกกา ณ หอประชุมเทศบาลตำบลลำลูกกา

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลลำลูกกา จัดปฐมนิเทศมหาวิทยาลัยผู้สูงอายุเทศบาลตำบลลำลูกกา ร่วมกับกับภาคีเครือข่าย ณ ห...
30/11/2020

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลลำลูกกา จัดปฐมนิเทศมหาวิทยาลัยผู้สูงอายุเทศบาลตำบลลำลูกกา ร่วมกับกับภาคีเครือข่าย ณ หอประชุมเทศบาลตำบลลำลูกกา

ท้องถิ่นไทย
29/11/2020

ท้องถิ่นไทย

ประชาสัมพันธ์!!

ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น

นายก อบจ. และสมาชิกสภา อบจ.

ได้ที่ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/

พร้อมเชิญชวนพี่น้องประชาชนออกมาใช้สิทธิอย่างพร้อมเพรียงกันในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่

#เลือกตั้งท้องถิ่น #ร่วมกันใช้สิทธิ #อย่างสุจริตโปร่งใส

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลลำลูกกาจัดการประชุมภาควิชาการให้กับคณะกรรมการชุมชน และคณะกรรมการสตรีชุมชน ตามโครงการว...
18/11/2020

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลลำลูกกาจัดการประชุมภาควิชาการให้กับคณะกรรมการชุมชน และคณะกรรมการสตรีชุมชน ตามโครงการวิจัยเชิงชาติพันธ์วรรณาแบบเร่งด่วน (RECAP) และโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ระบบการจัดการตนเองของเทศบาลตำบลลำลูกกา (TCNAP) ณ หอประชุมเทศบาลตำบลลำลูกกา

ที่ว่าการอำเภอลำลูกกา
17/11/2020

ที่ว่าการอำเภอลำลูกกา

📍ประชาสัมพันธ์จากสำนักทะเบียนอำเภอลำลูกกา
🔸ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02-569-1958 ต่อ 21,22

📢 พนักงานดีเด่นประจำเดือน ตุลาคม 2563📌 นายโรจ สุขประเสริฐ📌 สังกัด กองช่าง
16/11/2020

📢 พนักงานดีเด่นประจำเดือน ตุลาคม 2563
📌 นายโรจ สุขประเสริฐ
📌 สังกัด กองช่าง

ที่นี่ ปทุมธานี
13/11/2020

ที่นี่ ปทุมธานี

#ประกาศคนหาย
ชื่อ นายอำนาจ ทับตรง หรือ นาด อายุ 72 ปี ได้หายออกจากบริเวณหมู่บ้านพรธิสาร 5 คลองหก ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลาประมาณ 15.00 น.

คนหาย รูปร่างท้วม สูงประมาณ 163 ซม. ผิวสีคล้ำ ลักษณะผมสั้น ผมสีขาว-ดำ มีรอยแผลเป็นที่ศีรษะ

คนหายมีอาการความจำเสื่อม

ผู้ใดพบเห็นโปรดแจ้ง โทร. 0954934162

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลลำลูกกา โดยศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลลำลูกกาออกให้บริการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนชั...
09/11/2020

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลลำลูกกา โดยศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลลำลูกกาออกให้บริการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนชั้น ป.1 และ ป.6 โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลลำลูกกา นำโดย นายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมานตรีตำบลลำลูกกา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ส...
06/11/2020

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลลำลูกกา นำโดย นายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมานตรีตำบลลำลูกกา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล และอาสาสมัครสาธารณสุขฯ ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ในเขตเทศบาลตำบลลำลูกกา

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลลำลูกกา นำโดย นายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีตำบลลำลูกกา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สม...
06/11/2020

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลลำลูกกา นำโดย นายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีตำบลลำลูกกา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล และอาสาสมัครสาธารณสุขฯ ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ในเขตเทศบาลตำบลลำลูกกา

📌กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งฯ
04/11/2020

📌กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งฯ

การประชุมคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา/ประธานคณะกรรมการกลั่งกรองโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลลำลูกกา ครั้งที่ 1 ประจำปี...
04/11/2020

การประชุมคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา/ประธานคณะกรรมการกลั่งกรองโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลลำลูกกา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ
2564 เพื่ออนุมัติโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลลำลูกกา

📢 พนักงานดีเด่นประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2563📌 นายจำลอง หมัดละ ตำแหน่งพนักงานประจำรถขยะสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม🌷🌷🌷
04/11/2020

📢 พนักงานดีเด่นประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2563
📌 นายจำลอง หมัดละ ตำแหน่งพนักงานประจำรถขยะ
สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม🌷🌷🌷

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลลำลูกกา นำโดยนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำ...
04/11/2020

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลลำลูกกา นำโดยนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลำลูกกา ลงพื้นที่เยี่ยมดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่เทศบาลตำบลลำลูกกา

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
04/11/2020

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

✳️✳️✳️ ข่าวสาร กกต. เรื่อง การเลือกตั้งท้องถิ่น ✳️✳️✳️

👉👉 การกระทำผิดกฏหมายเลือกตั้งท้องถิ่น
👉👉 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
👉👉 ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง

คำเตือน 🚫🚫 ผู้ซื้อสิทธิ ขายเสียง มีความผิด ซึ่งมีโทษจำคุก 1-10 ปี และปรับ 20,000 - 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี ‼️

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการ การเลือกตั้ง https://www.ect.go.th/

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
03/11/2020

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

👉👉 ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลง การดูแลผู้สูงอายุในบ้าน ช่วงหน้าหนาวคือสิ่งสำคัญ อย่ามองข้าม 👵🧓

📢 ประกาศเทศบาลตำบลลำลูกกากฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม...
03/11/2020

📢 ประกาศเทศบาลตำบลลำลูกกา
กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
📌 ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามข้อ 2(2) (3) (4) และ(5) และหนังสือรับรองการแจ้งในข้อ 3 เป็นเวลา 1 ปี
📌 ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

ที่อยู่

เทศบาลตำบลลำลูกกา
Pathum Thani
12150

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

021923357

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทศบาลตำบลลำลูกกาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เทศบาลตำบลลำลูกกา:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Pathum Thani

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ที่นั่งในวัด วันตักบาตร ยิ่งใหญ่มากหลอคะ แบ่งแยกชนชั้นวรรณะ ที่นายกเทศบาล ประชาชนไปนั่งไม่ได้หลอถึงกับส่งลูกน้องมาต่อว่า หรือวิเศษจากไหนไม่ทราบ กินเงินภาษีพวกดิฉัน แล้วเหยียบหัวพวกดิฉันได้หลอคะ แบบนี้ถ้าเลือกตั้งครั้งหน้าไม่ต้องมาติดป้ายที่หน้าบ้านนะ
วันที่4เจอกันขอให้คนไปงานถูกหวยทุกคนยกเว้นคนไม่ซื้อ
อยากรบกวนสอบถามค่ะ การทำท่อระบายน้ำหน้าปากซอยเทศบาล 1-2จะมีกำหนดเสร็จเมื่อไหร่คะ คนในหมู่บ้านลำบากกันมาก ทำมากี่รอบเเล้วเนี้ยเมื่อปลายปีที่แล้วก้ทำ ยิ่งทำยิ่งเละ ยิ่งเละยิ่งทำ รถก้พอกันกัน รู้ว่าทำถนน ยังจะขับมาทางนี้ ทางอื่นก้มีเยอะไม่ไป งงงเด้.....
โทรสัพเป้นไรป่าวคับ โทรไม่ติดเลย
หนึ่งเสียงของท่านมีความหมาย ตอนนี้หนึ่งเสียงนี้แหละจะร้องเรียน รถขับผ่านเข้าซอยเทศบาล 1-2 ขับเร็วมาก สงสัยลืมเอาเบรคมา กลัวแค่จะชนเด็ก รถเยอะ คนเยอะ เด็กเยอะ หวังว่าเพจนี้คงไม่สร้างมาแต่ชื่อ อ่านแล้วจบไม่ตอบสนองหนึ่งเสียงที่เคยเลือกพวกคุณมา
ฝากถามผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับ ถนนมีไว้ให้รถวิ่ง​ หรือมีไว้ให้รถจอด? หัวถนนตรงแยกนิมิตรใหม่​ เอาถนนเป็นที่ทำมาหากิน มันใช่มั้ย ถ้าเราเอาความเห็นแก่ตัวเป็นที่ตั้ง​ เราก็จะได้คำตอบแบบเห็นแก่ตัว ผู้มีอำนาจหน้าที่​ ละเลยการปฏิบัติหน้าที่มาก เพราะจอดรถกีดขวางทางจราจรเห็นๆ หรือตาบอด?
ในหมู่บ้านพฤกษา17มีการจัดงานกินเลียงกันหน้าจะมีเจ้าหน้าที่มาดูบ้างนะ
ไม่ทราบว่ามองเห็นกันบ้างไหมค่ะลำลูกกาคลอง3มีการเผากันทุกวัน.จะทำอะไรกันได้บ้างค่ะ.แย่ค่ะ😡
รบกวนช่วยจัดงบประมาณ​ ซื้อรถเก็บขยะเพิ่ม​ ดีมั๊ยคะ​ รถเสียบ่อยเลย
📣📣🎉🎊พิเศษ ฉลองเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และผู้พักฟื้น "บ้านด้วยรัก"🏠สมัครเข้าใช้บริการตั้งแต่วันนี้ - สิ้นเดือนตุลาคม 2562 รับฟรี 1. ส่วนลด 3,000บาท 2. ชุดเวลคัมเซต แพมเพิร์ส ผ้าเช็ดตัว สนใจสมัครได้เลยที่ ☎️ 085-507-6919 ครูไก่ ID Line : KAI.MHEEOWN😊😊😊😊#บ้านด้วยรัก #ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ #nursinghome #เนอสซิ่งโฮม #เนอร์สซิ่งโฮม #ปทุมธานี