เทศบาลตำบลลำลูกกา

เทศบาลตำบลลำลูกกา เทศบาลตำบลลำลูกกา เทศบาลตำบลลำลูกกา เลขที่ 9 หมู่ 15 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร 02-192-3357-8 โทรสาร 02-192-3360
www.Lamlukka.go.th

เปิดเหมือนปกติ

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564รวม 15,191 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 12,647 รายผู้ป่วยจากก...
11/09/2021

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19
วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564
รวม 15,191 ราย จำแนกเป็น
ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 12,647 ราย
ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 1,812 ราย
ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 726 ราย
ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 6 ราย
ผู้ป่วยสะสม 1,339,281 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
หายป่วยกลับบ้าน 18,721 ราย
หายป่วยสะสม 1,188,686 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 137,859 ราย
เสียชีวิต 253 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564
รวม 15,191 ราย จำแนกเป็น
ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 12,647 ราย
ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 1,812 ราย
ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 726 ราย
ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 6 ราย
ผู้ป่วยสะสม 1,339,281 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
---------------------
หายป่วยกลับบ้าน 18,721 ราย
หายป่วยสะสม 1,188,686 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 137,859 ราย
---------------------
เสียชีวิต 253 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19
วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564
รวม 15,191 ราย จำแนกเป็น
ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 12,647 ราย
ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 1,812 ราย
ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 726 ราย
ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 6 ราย
ผู้ป่วยสะสม 1,339,281 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
หายป่วยกลับบ้าน 18,721 ราย
หายป่วยสะสม 1,188,686 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 137,859 ราย
เสียชีวิต 253 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564
รวม 15,191 ราย จำแนกเป็น
ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 12,647 ราย
ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 1,812 ราย
ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 726 ราย
ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 6 ราย
ผู้ป่วยสะสม 1,339,281 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
---------------------
หายป่วยกลับบ้าน 18,721 ราย
หายป่วยสะสม 1,188,686 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 137,859 ราย
---------------------
เสียชีวิต 253 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

วันศุกร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมเทศบาลตำบลลำลูกกา   เทศบาลตำบลลำลูกกาจัดการประชุมคณะกรรมการช่วย...
10/09/2021

วันศุกร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมเทศบาลตำบลลำลูกกา เทศบาลตำบลลำลูกกาจัดการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลลำลูกกา กรณีที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 2019

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564รวม 14,403 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 12,770 รายผู้ป่วยจากก...
10/09/2021

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19
วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564
รวม 14,403 ราย จำแนกเป็น
ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 12,770 ราย
ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 1,275 ราย
ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 341 ราย
ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 17 ราย
ผู้ป่วยสะสม 1,324,090 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
หายป่วยกลับบ้าน 15,610 ราย
หายป่วยสะสม 1,169,965 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 141,642 ราย
เสียชีวิต 189 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19
วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564
รวม 14,403 ราย จำแนกเป็น
ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 12,770 ราย
ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 1,275 ราย
ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 341 ราย
ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 17 ราย
ผู้ป่วยสะสม 1,324,090 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
หายป่วยกลับบ้าน 15,610 ราย
หายป่วยสะสม 1,169,965 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 141,642 ราย
เสียชีวิต 189 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

Photos from สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี's post
09/09/2021

Photos from สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี's post

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564รวม 16,031 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 12,436 รายผู้ป่วยจา...
09/09/2021

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19
วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564
รวม 16,031 ราย จำแนกเป็น
ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 12,436 ราย
ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 2,955 ราย
ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 631 ราย
ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 9 ราย
ผู้ป่วยสะสม 1,309,687 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
หายป่วยกลับบ้าน 15,417 ราย
หายป่วยสะสม 1,154,355 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 143,038 ราย
เสียชีวิต 220 ราย
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19
วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564
รวม 16,031 ราย จำแนกเป็น
ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 12,436 ราย
ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 2,955 ราย
ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 631 ราย
ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 9 ราย
ผู้ป่วยสะสม 1,309,687 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
หายป่วยกลับบ้าน 15,417 ราย
หายป่วยสะสม 1,154,355 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 143,038 ราย
เสียชีวิต 220 ราย
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

วันที่ 8 กันยายน  2564  การประชุมสภาเทศบาลตำบลลำลูกกา  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 ณ หอประชุมเทศบาลต...
08/09/2021

วันที่ 8 กันยายน 2564 การประชุมสภาเทศบาลตำบลลำลูกกา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลลำลูกกา

Photos from สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี's post
08/09/2021

Photos from สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี's post

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันพุธที่ 8 กันยายน 2564รวม 14,176 ราย จำแนกเป็นติดเชื้อใหม่ 13,670 รายติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้...
08/09/2021

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19
วันพุธที่ 8 กันยายน 2564
รวม 14,176 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 13,670 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 506 ราย
ผู้ป่วยสะสม 1,293,656 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
หายป่วยกลับบ้าน 16,769 ราย
หายป่วยสะสม 1,138,938 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 142,644 ราย
เสียชีวิต 228 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19
วันพุธที่ 8 กันยายน 2564
รวม 14,176 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 13,670 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 506 ราย
ผู้ป่วยสะสม 1,293,656 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
หายป่วยกลับบ้าน 16,769 ราย
หายป่วยสะสม 1,138,938 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 142,644 ราย
เสียชีวิต 228 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564รวม 13,821 ราย จำแนกเป็นติดเชื้อใหม่ 13,303 รายติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที...
07/09/2021

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19
วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564
รวม 13,821 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 13,303 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 518 ราย
ผู้ป่วยสะสม 1,279,480 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
หายป่วยกลับบ้าน 16,737 ราย
หายป่วยสะสม 1,122,169 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 145,465 ราย
เสียชีวิต 241 ราย
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19
วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564
รวม 13,821 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 13,303 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 518 ราย
ผู้ป่วยสะสม 1,279,480 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
หายป่วยกลับบ้าน 16,737 ราย
หายป่วยสะสม 1,122,169 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 145,465 ราย
เสียชีวิต 241 ราย
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

ในช่วงนี้ร้านอาหารเริ่มกลับมาเปิดให้บริการร้านอาหารจึงต้องยกระดับมาตรการการป้องกันโควิด-19 เพิ่มมากขึ้นและขอความร่วมมือข...
06/09/2021

ในช่วงนี้ร้านอาหารเริ่มกลับมาเปิดให้บริการ
ร้านอาหารจึงต้องยกระดับมาตรการการป้องกันโควิด-19 เพิ่มมากขึ้น
และขอความร่วมมือของประชาชนในการป้องกันตัวเองสูงสุดด้วยเช่นกัน
ที่มา : กรมอนามัย
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564รวม 13,988 ราย จำแนกเป็นติดเชื้อใหม่ 13,544 รายติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที...
06/09/2021

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19
วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564
รวม 13,988 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 13,544 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 444 ราย
ผู้ป่วยสะสม 1,265,659 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
หายป่วยกลับบ้าน 17,284 ราย
หายป่วยสะสม 1,105,432 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 148,622 ราย
เสียชีวิต 187 ราย
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19
วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564
รวม 13,988 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 13,544 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 444 ราย
ผู้ป่วยสะสม 1,265,659 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
หายป่วยกลับบ้าน 17,284 ราย
หายป่วยสะสม 1,105,432 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 148,622 ราย
เสียชีวิต 187 ราย
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

เรื่องน่ารู้ เจลแอลกอฮอล์ : ส่วนผสมต้องเป็น ‘เอทิลแอลกอฮอล์ (Ethyl alcohol)’ เท่านั้นให้ระวังเจลปลอมที่นำ ‘เมทิลแอลกอฮอล...
05/09/2021

เรื่องน่ารู้ เจลแอลกอฮอล์ :
ส่วนผสมต้องเป็น ‘เอทิลแอลกอฮอล์ (Ethyl alcohol)’ เท่านั้น
ให้ระวังเจลปลอมที่นำ ‘เมทิลแอลกอฮอล์ (Methyl alcohol)’
มาใช้เป็นส่วนผสม เพราะเป็นสารที่มีพิษต่อร่างกายอย่างรุนแรง
ห้ามนำมาใช้โดยเด็ดขาด

ที่มา : สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

เรื่องน่ารู้ เจลแอลกอฮอล์ :
ส่วนผสมต้องเป็น ‘เอทิลแอลกอฮอล์ (Ethyl alcohol)’ เท่านั้น
ให้ระวังเจลปลอมที่นำ ‘เมทิลแอลกอฮอล์ (Methyl alcohol)’
มาใช้เป็นส่วนผสม เพราะเป็นสารที่มีพิษต่อร่างกายอย่างรุนแรง
ห้ามนำมาใช้โดยเด็ดขาด

ที่มา : สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2564รวม 15,452 ราย จำแนกเป็นติดเชื้อใหม่ 14,984 รายติดเชื้อภายในเรือนจำ/ท...
05/09/2021

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19
วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2564
รวม 15,452 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 14,984 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 468 ราย
ผู้ป่วยสะสม 1,251,671 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
หายป่วยกลับบ้าน 18,257 ราย
หายป่วยสะสม 1,088,148 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 152,105 ราย
เสียชีวิต 224 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19
วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2564
รวม 15,452 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 14,984 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 468 ราย
ผู้ป่วยสะสม 1,251,671 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
หายป่วยกลับบ้าน 18,257 ราย
หายป่วยสะสม 1,088,148 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 152,105 ราย
เสียชีวิต 224 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

Q&A คลายข้อข้องใจ Q : ฉีดวัคซีนเข็ม 1 แล้วติดเชื้อโควิด ยังต้องฉีดเข็ม 2 ตามนัดหรือไม่ ?A : ไม่ต้อง แต่ให้ไปฉีดเข็ม 2 หล...
04/09/2021

Q&A คลายข้อข้องใจ

Q : ฉีดวัคซีนเข็ม 1 แล้วติดเชื้อโควิด ยังต้องฉีดเข็ม 2 ตามนัดหรือไม่ ?
A : ไม่ต้อง แต่ให้ไปฉีดเข็ม 2 หลังจาก 3 เดือนหรือ 12 สัปดาห์ นับจากวันที่ทราบผลการติดเชื้อ

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

Q&A คลายข้อข้องใจ

Q : ฉีดวัคซีนเข็ม 1 แล้วติดเชื้อโควิด ยังต้องฉีดเข็ม 2 ตามนัดหรือไม่ ?
A : ไม่ต้อง แต่ให้ไปฉีดเข็ม 2 หลังจาก 3 เดือนหรือ 12 สัปดาห์ นับจากวันที่ทราบผลการติดเชื้อ

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564รวม 15,942 ราย จำแนกเป็นติดเชื้อใหม่ 15,665 รายติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่...
04/09/2021

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19
วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564
รวม 15,942 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 15,665 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 277 ราย
ผู้ป่วยสะสม 1,236,219 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
หายป่วยกลับบ้าน 20,351 ราย
หายป่วยสะสม 1,079,891 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 155,134 ราย
เสียชีวิต 257 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19
วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564
รวม 15,942 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 15,665 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 277 ราย
ผู้ป่วยสะสม 1,236,219 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
หายป่วยกลับบ้าน 20,351 ราย
หายป่วยสะสม 1,079,891 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 155,134 ราย
เสียชีวิต 257 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564รวม 14,653 ราย จำแนกเป็นติดเชื้อใหม่ 14,397 รายติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่...
03/09/2021

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19
วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564
รวม 14,653 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 14,397 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 256 ราย
ผู้ป่วยสะสม 1,220,277 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
หายป่วยกลับบ้าน 18,262 ราย
หายป่วยสะสม 1,049,540 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 159,800 ราย
เสียชีวิต 271 ราย
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19
วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564
รวม 14,653 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 14,397 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 256 ราย
ผู้ป่วยสะสม 1,220,277 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
หายป่วยกลับบ้าน 18,262 ราย
หายป่วยสะสม 1,049,540 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 159,800 ราย
เสียชีวิต 271 ราย
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำลูกกา เรื่อง ขอเชิญร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำลูกกา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ....
02/09/2021

ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำลูกกา
เรื่อง ขอเชิญร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำลูกกา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564
ในวันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมเทศบาลตำบลลำลูกกา

ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำลูกกา
เรื่อง ขอเชิญร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำลูกกา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564
ในวันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมเทศบาลตำบลลำลูกกา

ปรับมาตรการเปิดร้านปลอดภัย ไร้โควิด-19ที่มา : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขอย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ นะค...
02/09/2021

ปรับมาตรการเปิดร้านปลอดภัย ไร้โควิด-19
ที่มา : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
อย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ นะคะ
#โควิด19 #วัคซีนโควิด
#สถานการณ์โควิด19
#กรมควบคุมโรค
#ไทยรู้สู้โควิด

ปรับมาตรการเปิดร้านปลอดภัย ไร้โควิด-19
ที่มา : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
อย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ นะคะ
#โควิด19 #วัคซีนโควิด
#สถานการณ์โควิด19
#กรมควบคุมโรค
#ไทยรู้สู้โควิด

สรุปมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามคำสั่งจังหวัดปทุมธานี ที่ 8566/2564 ลงวันที่ 31...
02/09/2021

สรุปมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ตามคำสั่งจังหวัดปทุมธานี ที่ 8566/2564 ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2564

#ทีมแม่และเด็กห่วงใยคุณแม่ชาวปทุมธานี ทีมแม่และเด็กจากทั้ง 8 รพ.ภาครัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รวบรวมวันเวลาการให้บริกา...
02/09/2021

#ทีมแม่และเด็กห่วงใยคุณแม่ชาวปทุมธานี
ทีมแม่และเด็กจากทั้ง 8 รพ.ภาครัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รวบรวมวันเวลาการให้บริการวัคซีนแด่หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป พร้อมเบอร์โทรผู้ประสานคลินิกฝากครรภ์ไว้ให้คุณแม่ทุกท่านที่มีคุณสมบัติตามนี้และยังไม่ได้รับวัคซีนสามารถเข้ารับวัคซีนหรือโทรสอบถามขอคำปรึกษาเพื่อขอรับวัคซีนได้เลยค่ะ

#ทีมแม่และเด็กห่วงใยคุณแม่ชาวปทุมธานี
ทีมแม่และเด็กจากทั้ง 8 รพ.ภาครัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รวบรวมวันเวลาการให้บริการวัคซีนแด่หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป พร้อมเบอร์โทรผู้ประสานคลินิกฝากครรภ์ไว้ให้คุณแม่ทุกท่านที่มีคุณสมบัติตามนี้และยังไม่ได้รับวัคซีนสามารถเข้ารับวัคซีนหรือโทรสอบถามขอคำปรึกษาเพื่อขอรับวัคซีนได้เลยค่ะ

Q&A คลายข้อข้องใจ ❓🔓Q : ร้านอาหารอนุญาตให้มีการแสดงดนตรี ได้หรือไม่ ?A : ไม่อนุญาตให้มีการแสดงดนตรี เนื่องจาก จะทำให้ผู้...
02/09/2021

Q&A คลายข้อข้องใจ ❓🔓

Q : ร้านอาหารอนุญาตให้มีการแสดงดนตรี ได้หรือไม่ ?
A : ไม่อนุญาตให้มีการแสดงดนตรี เนื่องจาก จะทำให้ผู้รับบริการอยู่นาน
ฟังเพลิน และนักดนตรีอาจเดินทางไปแสดงหลายสถานที่

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ ดูน้อยลง

Q&A คลายข้อข้องใจ ❓🔓

Q : ร้านอาหารอนุญาตให้มีการแสดงดนตรี ได้หรือไม่ ?
A : ไม่อนุญาตให้มีการแสดงดนตรี เนื่องจาก จะทำให้ผู้รับบริการอยู่นาน
ฟังเพลิน และนักดนตรีอาจเดินทางไปแสดงหลายสถานที่

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ ดูน้อยลง

ร้านเสริมสวยสามารถให้บริการลูกค้า จากเดิม 1 ชั่วโมงขยายบริการเป็น 2 ชั่วโมง เริ่ม 1 ก.ย. 64ที่มา : ศบค.#ศูนย์บริหารสถานก...
02/09/2021

ร้านเสริมสวยสามารถให้บริการลูกค้า จากเดิม 1 ชั่วโมง
ขยายบริการเป็น 2 ชั่วโมง เริ่ม 1 ก.ย. 64

ที่มา : ศบค.

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

ร้านเสริมสวยสามารถให้บริการลูกค้า จากเดิม 1 ชั่วโมง
ขยายบริการเป็น 2 ชั่วโมง เริ่ม 1 ก.ย. 64

ที่มา : ศบค.

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564รวม 14,956 ราย จำแนกเป็นติดเชื้อใหม่ 14,600 รายติดเชื้อภายในเรือนจำ/...
02/09/2021

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19
วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564
รวม 14,956 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 14,600 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 356 ราย
ผู้ป่วยสะสม 1,205,624 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
หายป่วยกลับบ้าน 17,936 ราย
หายป่วยสะสม 1,031,278 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 163,680 ราย
เสียชีวิต 262 ราย
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19
วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564
รวม 14,956 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 14,600 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 356 ราย
ผู้ป่วยสะสม 1,205,624 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
หายป่วยกลับบ้าน 17,936 ราย
หายป่วยสะสม 1,031,278 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 163,680 ราย
เสียชีวิต 262 ราย
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

กรมการขนส่งทางบก ประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขยายระยะเวลาผ่อนปรนการบังคับใช้กฎหมาย ให้ผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป...
01/09/2021

กรมการขนส่งทางบก ประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขยายระยะเวลาผ่อนปรนการบังคับใช้กฎหมาย ให้ผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่สิ้นอายุแล้วยังใช้ต่อได้จนถึง 31 ธันวาคม 2564 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.prd.go.th/.../category/detail/id/9/iid/38405
ที่มา: กรมประชาสัมพันธ์

กรมการขนส่งทางบก ประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขยายระยะเวลาผ่อนปรนการบังคับใช้กฎหมาย ให้ผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่สิ้นอายุแล้วยังใช้ต่อได้จนถึง 31 ธันวาคม 2564 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.prd.go.th/.../category/detail/id/9/iid/38405
ที่มา: กรมประชาสัมพันธ์

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันพุธที่ 1 กันยายน 2564รวม 14,802 ราย จำแนกเป็นติดเชื้อใหม่ 14,585 รายติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้...
01/09/2021

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19
วันพุธที่ 1 กันยายน 2564
รวม 14,802 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 14,585 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 217 ราย
ผู้ป่วยสะสม 1,190,668 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
หายป่วยกลับบ้าน 18,996 ราย
หายป่วยสะสม 1,013,342 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 166,922 ราย
เสียชีวิต 252 ราย
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19
วันพุธที่ 1 กันยายน 2564
รวม 14,802 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 14,585 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 217 ราย
ผู้ป่วยสะสม 1,190,668 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
หายป่วยกลับบ้าน 18,996 ราย
หายป่วยสะสม 1,013,342 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 166,922 ราย
เสียชีวิต 252 ราย
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 16.30 น. ณ หอประชุมเทศบาลตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี ได้...
31/08/2021

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 16.30 น. ณ หอประชุมเทศบาลตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ได้กำหนดจัดกิจกรรม "มอบถุงยังชีพ (สปน.) เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ครอบครัวผู้ป่วยติดเตียง" ในพื้นที่อำเภอลำลูกกา นำโดยนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายรนัสถ์ชัย พุ่มเจริญ นายอำเภอลำลูกกา นายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีตำบลลำลูกกา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี หัวหน้าหน่วยงาน One Home จังหวัดปทุมธานี กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564รวม 14,666 ราย จำแนกเป็นติดเชื้อใหม่ 14,362 รายติดเชื้อภายในเรือนจำ/ท...
31/08/2021

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19
วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564
รวม 14,666 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 14,362 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 304 ราย
ผู้ป่วยสะสม 1,175,866 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
หายป่วยกลับบ้าน 19,245 ราย
หายป่วยสะสม 994,346 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 171,368 ราย
เสียชีวิต 190 ราย
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19
วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564
รวม 14,666 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 14,362 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 304 ราย
ผู้ป่วยสะสม 1,175,866 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
หายป่วยกลับบ้าน 19,245 ราย
หายป่วยสะสม 994,346 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 171,368 ราย
เสียชีวิต 190 ราย
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564รวม 15,972 ราย จำแนกเป็นติดเชื้อใหม่ 15,692 รายติดเชื้อภายในเรือนจำ/ท...
30/08/2021

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19
วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564
รวม 15,972 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 15,692 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 280 ราย
ผู้ป่วยสะสม 1,161,200 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
หายป่วยกลับบ้าน 17,281 ราย
หายป่วยสะสม 974,418 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 176,137 ราย
เสียชีวิต 256 ราย
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19
วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564
รวม 15,972 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 15,692 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 280 ราย
ผู้ป่วยสะสม 1,161,200 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
หายป่วยกลับบ้าน 17,281 ราย
หายป่วยสะสม 974,418 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 176,137 ราย
เสียชีวิต 256 ราย
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

ที่อยู่

เทศบาลตำบลลำลูกกา
Pathum Thani
12150

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

021923357

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทศบาลตำบลลำลูกกาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เทศบาลตำบลลำลูกกา:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Pathum Thani

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

รพ สนาม ถ้าขาดเตียง ติดต่อเข้าไปเพจนี้นะคะ https://www.facebook.com/448340998697301/posts/1748558642008857/?d=n
ที่สนามฟุตบอลเทศบาล อนุญาตให้ไดร์ฟกอล์ฟด้วยเหรอครับ อยากไปวิ่งออกกำลังกายก็กลัวลูกกอล์ฟตกใส่หัวครับ
ต้องขอบคุณหัวหน้างานโยธาเทศบาล ลำลูกกาที่ทำงานได้ไวทันใจความเดือดร้อนของ ปชช.จริงครับ
ที่นั่งในวัด วันตักบาตร ยิ่งใหญ่มากหลอคะ แบ่งแยกชนชั้นวรรณะ ที่นายกเทศบาล ประชาชนไปนั่งไม่ได้หลอถึงกับส่งลูกน้องมาต่อว่า หรือวิเศษจากไหนไม่ทราบ กินเงินภาษีพวกดิฉัน แล้วเหยียบหัวพวกดิฉันได้หลอคะ แบบนี้ถ้าเลือกตั้งครั้งหน้าไม่ต้องมาติดป้ายที่หน้าบ้านนะ
วันที่4เจอกันขอให้คนไปงานถูกหวยทุกคนยกเว้นคนไม่ซื้อ
อยากรบกวนสอบถามค่ะ การทำท่อระบายน้ำหน้าปากซอยเทศบาล 1-2จะมีกำหนดเสร็จเมื่อไหร่คะ คนในหมู่บ้านลำบากกันมาก ทำมากี่รอบเเล้วเนี้ยเมื่อปลายปีที่แล้วก้ทำ ยิ่งทำยิ่งเละ ยิ่งเละยิ่งทำ รถก้พอกันกัน รู้ว่าทำถนน ยังจะขับมาทางนี้ ทางอื่นก้มีเยอะไม่ไป งงงเด้.....
โทรสัพเป้นไรป่าวคับ โทรไม่ติดเลย
หนึ่งเสียงของท่านมีความหมาย ตอนนี้หนึ่งเสียงนี้แหละจะร้องเรียน รถขับผ่านเข้าซอยเทศบาล 1-2 ขับเร็วมาก สงสัยลืมเอาเบรคมา กลัวแค่จะชนเด็ก รถเยอะ คนเยอะ เด็กเยอะ หวังว่าเพจนี้คงไม่สร้างมาแต่ชื่อ อ่านแล้วจบไม่ตอบสนองหนึ่งเสียงที่เคยเลือกพวกคุณมา
ฝากถามผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับ ถนนมีไว้ให้รถวิ่ง​ หรือมีไว้ให้รถจอด? หัวถนนตรงแยกนิมิตรใหม่​ เอาถนนเป็นที่ทำมาหากิน มันใช่มั้ย ถ้าเราเอาความเห็นแก่ตัวเป็นที่ตั้ง​ เราก็จะได้คำตอบแบบเห็นแก่ตัว ผู้มีอำนาจหน้าที่​ ละเลยการปฏิบัติหน้าที่มาก เพราะจอดรถกีดขวางทางจราจรเห็นๆ หรือตาบอด?
ในหมู่บ้านพฤกษา17มีการจัดงานกินเลียงกันหน้าจะมีเจ้าหน้าที่มาดูบ้างนะ