เทศบาลตำบลลำลูกกา

เทศบาลตำบลลำลูกกา เทศบาลตำบลลำลูกกา เทศบาลตำบลลำลูกกา เลขที่ 9 หมู่ 15 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร 02-192-3357-8 โทรสาร 02-192-3360 www.Lamlukka.go.th
(10)

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 23 กันยายน 2563 งานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลลำลูกกา จัดทำโครงการจัดทำแผนสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบา...
23/09/2020

วันที่ 23 กันยายน 2563 งานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลลำลูกกา จัดทำโครงการจัดทำแผนสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลลำลูกกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลลำลูกกา

SALE HERE
23/09/2020

SALE HERE

📣 เปลี่ยน รพ. ประกันสังคมง่ายนิดเดียว ไม่เกิน 3 นาทีเสร็จ ! ด้วยแอป SSO Connect . . สำหรับใครที่จำเป็นต้องเปลี่ยน รพ. 🏥 เพราะย้ายที่ทำงาน หรือย้ายที่อยู่ ไม่จำเป็นต้องรอต้นปี แต่สามารถเปลี่ยนระหว่างปีได้ . . ใครจะเปลี่ยน มาทำตามเฮียร์กันได้เลย

📆 สาเหตุการเปลี่ยนโรงพยาบาล
- เปลี่ยนประจำปี 1 ม.ค.- 31 มี.ค (ของทุกปี)
- ย้ายที่ทำงาน (ยื่นระหว่างปีได้หากมีเหตุจำเป็น )
- ย้ายที่อยู่ (ยื่นระหว่างปีได้หากมีเหตุจำเป็น)

#SaleHere #เซลเฮีย #ประกันสังคม #โรงพยาบาล

วันที่ 17 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลลำลูกกา จัดทำโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยภิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...
23/09/2020

วันที่ 17 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลลำลูกกา จัดทำโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยภิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลลำลูกกา โดยนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลลำลูกกา พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน โดยมีนายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีตำบลลำลูกกา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 17 – 19 กันยายน พ.ศ.2563 ที่ เทศบาลตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
สำหรับการจัดโครงการดังกล่าวเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้าแข็งให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบลให้มีบุคลากรที่สามารถปฎิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัย ระบบบัญชาการเหตุการณ์ การคุมสั่งการ การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุที่เป็นรูปธรรมและมีมาตรฐานเดียวกัน ขณะเดียวกันเพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ และเพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทาน ในระดับพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง อันจะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างรวดเร็ว เป็นต้น

วันที่ 22 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลลำลูกกา จัดกิจกรรมจิตอาสาในโอกาสวันสำคัญของไทยวันมหิดล ประจำปี 2563 ณ หอประชุมอำเภอล...
23/09/2020

วันที่ 22 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลลำลูกกา จัดกิจกรรมจิตอาสาในโอกาสวันสำคัญของไทยวันมหิดล ประจำปี 2563 ณ หอประชุมอำเภอลำลูกกา (ชั้นล่าง) โดยร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบศูนย์บริการสาธารณสุขและที่ว่าการอำเภอลำลูกกา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนททรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและร่วมน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

📌ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลลำลูกกา 📌เทศบาลตำบลลำลูกกา เปิดรับสมัครสมาชิกฟิตเนส📌ระเบียบเทศบาลตำบลลำลูกกา ว่าด้วยการใช้ดูแลร...
23/09/2020

📌ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลลำลูกกา
📌เทศบาลตำบลลำลูกกา เปิดรับสมัครสมาชิกฟิตเนส
📌ระเบียบเทศบาลตำบลลำลูกกา ว่าด้วยการใช้ดูแลรักษาศูนย์ออกกำลังกาย (ฟิตเนส) เทศบาลตำบลลำลูกกา พ.ศ.2563
สมัครได้ที่กองการศึกษาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สอบถามรายละเอียดได้ที่กองการศึกษา โทร 02-192-3357-8 ต่อ 139

📣ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลลำลูกกา📌ขอเชิญขวนประชาชนในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ขยะแลกสิ่งของตามกำหนดการที่แนบมาด้วย⏰สอบถามร...
18/09/2020

📣ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลลำลูกกา
📌ขอเชิญขวนประชาชนในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ขยะแลกสิ่งของ
ตามกำหนดการที่แนบมาด้วย
⏰สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-192-3357-8 ต่อ 105 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
18/09/2020

สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

🌪️🌪️ เตรียมพร้อมรับมือพายุ "โนอึล" 🚨🚨

☎️☎️ เบอร์โทรฉุกเฉิน เต​รียมรับมือพายุโนอึล 18-20 ก.ย.นี้

#NNT
#Thainews
#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
#พายุโนอึล

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
17/09/2020

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลลำลูกกา
วันนี้ (17 ก.ย.63) เวลา 09.00 น. ที่ เทศบาลตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลลำลูกกา พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน โดยมี นายยงยุทธ มั่นบุปผชาติ นายกเทศมนตรีตำบลลำลูกกา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 17 – 19 กันยายน พ.ศ.2563 ที่ เทศบาลตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
สำหรับการจัดโครงการดังกล่าวเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้าแข็งให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบลให้มีบุคลากรที่สามารถปฎิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัย ระบบบัญชาการเหตุการณ์ การคุมสั่งการ การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุที่เป็นรูปธรรมและมีมาตรฐานเดียวกัน ขณะเดียวกันเพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ และเพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทาน ในระดับพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง อันจะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างรวดเร็ว เป็นต้น

วันที่ 17 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลลำลูกกา จัดทำโครงการพระราชดำริด้านสุขภาพ การแปรรูปสมุนไพรเพื่อสุขภาพ เทศบาลตำบลลำลูกก...
17/09/2020

วันที่ 17 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลลำลูกกา จัดทำโครงการพระราชดำริด้านสุขภาพ การแปรรูปสมุนไพรเพื่อสุขภาพ เทศบาลตำบลลำลูกกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลลำลูกกา

สำนักข่าวไทย
16/09/2020

สำนักข่าวไทย

ศบศ. เคาะเติมบัตรสวัสดิการฯ 500 บาท 3 เดือน
.
นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการเศรษฐกิจจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หรือ ศบศ. ครั้งที่ 3/2563 อนุมัติหลักการ มาตรการรักษาระดับการบริโภคในประเทศ วงเงินรวม 51,000 ล้านบาท เพื่อเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนระดับฐานราก
.
เพิ่มวงเงินให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วงเงิน 21,000 ล้านบาท จำนวน 14 ล้านคน โดยจะได้รับเพิ่มคนละ 500 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน (ต.ค.-ธ.ค.63 ) โดยจะเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์หน้า
.
***ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งได้

ท้องถิ่นไทย
16/09/2020

ท้องถิ่นไทย

เทศบาลตำบลลำลูกกา จัดทำโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลลำลูกกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563**วันที่ 11 กัน...
15/09/2020

เทศบาลตำบลลำลูกกา จัดทำโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลลำลูกกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
**วันที่ 11 กันยายน 2563 กิจกรรมเย็บเสื้อกระเป๋าแฟชั่น
**วันที่ 14 กันยายน 2563 กิจกรรมเพาะเห็นสามสี
**วันที่ 15 กันยายน 2563 กิจกรรมการทำแหนมเห็ด
ณ หอประชุมเทศบาลตำบลลำลูกกา

วันที่ 15 กันยายน 2563 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลลำลูกกา ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต...
15/09/2020

วันที่ 15 กันยายน 2563 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลลำลูกกา ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลลำลูกกา

📣ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลลำลูกกา🎉สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี มอบเกียรติบัตรให้แก่เทศบาลตำบลลำลูกกา ได้รับการยกย่องให...
15/09/2020

📣ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลลำลูกกา
🎉สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี มอบเกียรติบัตรให้แก่เทศบาลตำบลลำลูกกา ได้รับการยกย่องให้เป็นหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ทางด้านการจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและช่วยเหลืองานเฉพาะกิจทางการแพทย์ ของจังหวัดปทุมธานี เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน ให้ไว้ ณ วันที่ 15 กันยายน พุทธศักราช 2563

🎉พนักงานดีเด่น เทศบาลตำบลลำลูกกา📌ประจำเดือน สิงหาคม 2563📣นางสาววาสนา เกตุภักดิ์ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก สังกัดกองการศึกษา
15/09/2020

🎉พนักงานดีเด่น เทศบาลตำบลลำลูกกา
📌ประจำเดือน สิงหาคม 2563
📣นางสาววาสนา เกตุภักดิ์ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก สังกัดกองการศึกษา

📣ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลลำลูกกาขอเชิญร่วมกิจกรรมทอดกฐินสามัคคีทางน้ำ 1 เดียวในประเทศไทย⏰ในวันที่ 4 ตุลาคม 2563 เวลา 07....
15/09/2020

📣ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลลำลูกกา
ขอเชิญร่วมกิจกรรมทอดกฐินสามัคคีทางน้ำ 1 เดียวในประเทศไทย
⏰ในวันที่ 4 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดนังคัลจันตรี อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
📌ขบวนเรือตั้ง ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอลำลูกกา
🎉สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-192-3357 ต่อ 139 หรือ 02-192-3239 กองการศึกษา

วันที่ 12 กันยายน 2563 จัดทำโครงการคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเทศบาลตำบลลำลูกกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วัดนังคัลจ...
15/09/2020

วันที่ 12 กันยายน 2563 จัดทำโครงการคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเทศบาลตำบลลำลูกกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วัดนังคัลจันตรี ศาลาทองย้อย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
13/09/2020

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

👉👉โรคไข้ปวดข้อยุงลาย หรือ โรคชิคุนกุนยา
เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มียุงลายเป็นพาหะ🦟🦟
.
แหล่งที่มา : กดดู รู้โรค

ท้องถิ่นไทย
11/09/2020

ท้องถิ่นไทย

สถ. ยันเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เบี้ยความพิการ ถึงมือประชาชนในวันที่ 22 กันยายนนี้!!
https://www.thairath.co.th/news/society/1927905

สถ. ยันเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เบี้ยความพิการ ถึงมือประชาชนในวันที่ 22 กันยายนนี้!!
https://www.matichon.co.th/publicize/news_2343514

อธิบดี สถ. ยืนยันไม่เกิน 22 ก.ย.นี้ กลุ่มผู้สูงอายุ-คนพิการ ได้รับเบี้ยยังชีพแน่นอน
https://www.matichonweekly.com/publicize/article_345558

อธิบดี สถ. ยัน! 22 ก.ย. นี้ เบี้ยผู้สูงอายุ-คนพิการ ส่งตรงถึงมือแน่นอน
https://www.khaosod.co.th/pr-news/news_4886349

สถ.ยันจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เบี้ยคนพิการใน 22 ก.ย.นี้
https://www.posttoday.com/social/local/632674

สถ. ยันเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เบี้ยความพิการ ถึงมือประชาชนในวันที่ 22 กันยายนนี้
https://www.komchadluek.net/news/government-of-thailand/442963

สถ. ยันเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เบี้ยความพิการ ถึงมือประชาชน 22 ก.ย.นี้
https://siamrath.co.th/n/181430

อธิบดีสถ.แจงจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดือนก.ย.ล่าช้า ยันรีบจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 22 ก.ย.นี้
https://www.facebook.com/Posttoday/photos/a.10151514915819835/10158804956444835/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Posttoday/videos/2773807922832730/

อธิบดีสถ.แจงจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดือนก.ย.ล่าช้า ยันรีบจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 22 ก.ย.นี้
https://www.m2fnews.com/news/thainews/thailand/66175

การันตี !! สถ.ยืนยันเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เบี้ยความพิการถึงมือประชาชน 22 กันยายนนี้
https://www.banmuang.co.th/news/politic/205459

https://www.facebook.com/Banmuangonline/posts/3321637371216142

สถ.ยืนยันเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-ความพิการ ถึงมือ22ก.ยนี้
https://www.dailynews.co.th/politics/794599

สถ. ยันเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เบี้ยความพิการ ถึงมือประชาชนในวันที่ 22 กันยายนนี้!!
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=196696998516725&id=102842594568833

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2647415165510084&id=1416823535235926

สถ. ยันเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เบี้ยความพิการ ถึงมือ 22 ก.ย.นี้!!
https://www.siamhotlinenews.com/34028/

อธิบดี สถ.คอนเฟิร์ม! เบี้ยผู้สูงอายุ-คนพิการ ส่งตรงถึงมือแน่นอน
https://www.prachachat.net/public-relations/news-519528

สถ. ยันเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เบี้ยความพิการ ถึงมือประชาชนในวันที่ 22 กันยายนนี้!! http://www.newsfreelancer.com/45901/

สถ. ยันเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เบี้ยความพิการ ถึงมือประชาชน 22 ก.ย.นี้ | สยามรัฐ | LINE TODAY
https://today.line.me/th/v2/article/xrzjxw?utm_source=lineshare

สถ. ยันรีบจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ -เบี้ยความพิการภายใน 22 ก.ย.นี้ | PPTV HD 36 | LINE TODAY
https://today.line.me/th/v2/article/koGg9L?utm_source=lineshare

สถ. ยันเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เบี้ยความพิการ ถึงมือประชาชนในวันที่ 22 กันยายนนี้ | คมชัดลึกออนไลน์ | LINE TODAY
https://today.line.me/th/v2/article/EejanP?utm_source=lineshare

สถ. ยืนยันจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-คนพิการ ภายใน 22 ก.ย.นี้ | ไทยรัฐออนไลน์ - Economics | LINE TODAY
https://today.line.me/th/v2/article/0G0Lxz?utm_source=lineshare

สถ.ยันจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เบี้ยคนพิการใน 22 ก.ย.นี้ | PostToday | LINE TODAY
https://today.line.me/th/v2/article/960j2R?utm_source=lineshare

สถ.-บช. ประสานเสียง ย้ำ "ถังไม่แตก" จ่อโอนเงินส่วนอื่น จ่ายผู้สูงอายุ-คนพิการ 22 ก.ย.นี้ | Manager Online | LINE TODAY
https://today.line.me/th/v2/article/YmW63B?utm_source=lineshare

Photos from เทศบาลตำบลลำลูกกา's post
11/09/2020

Photos from เทศบาลตำบลลำลูกกา's post

Photos from เทศบาลตำบลลำลูกกา's post
11/09/2020

Photos from เทศบาลตำบลลำลูกกา's post

10/09/2020
ท้องถิ่นไทย

ท้องถิ่นไทย

สถ. ยันเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เบี้ยความพิการ ถึงมือประชาชนในวันที่ 22 กันยายนนี้!!

วันนี้ (10 กันยายน 2563) นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กรณีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2563 มีความจำเป็นต้องเลื่อนการจ่ายเงิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากรายการอื่นมาจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุแล้ว โดยจะเร่งรัดจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 นี้.

ครั้งที่ 44/2563
ณ วันที่ 10 กันยายน 2563
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
สำนักงานเลขานุการกรม
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Photos from เทศบาลตำบลลำลูกกา's post
10/09/2020

Photos from เทศบาลตำบลลำลูกกา's post

ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำลูกกาเรื่อง ขอเชิญร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำลูกกา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ...
10/09/2020

ประกาศสภาเทศบาลตำบลลำลูกกา
เรื่อง ขอเชิญร่วมฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลลำลูกกา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563
**ในวันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลลำลูกกา

📌กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลลำลูกกา📣ขอเชิญชวน สถานบริการ/หน่วยบริการ/หน่วยงานสาธารสุข/หน่วยงานอื่นๆ องค์กรหรือกลุ่ม...
08/09/2020

📌กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลลำลูกกา
📣ขอเชิญชวน สถานบริการ/หน่วยบริการ/หน่วยงานสาธารสุข/หน่วยงานอื่นๆ องค์กรหรือกลุ่มประชาชน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลลำลูกกา
ส่งแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
⏰ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563
🎉สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-192-3357 ต่อ 105 งานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

📌ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลลำลูกกา📌เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ คนพิการ ของเทศบาลตำบลลำลูกกา📣ผู้มีสิทธิรับเง...
08/09/2020

📌ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลลำลูกกา
📌เรื่อง การตรวจสอบการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ คนพิการ ของเทศบาลตำบลลำลูกกา
📣ผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ไม่ต้องมาแสดงตนเพื่อยืนยันบัญชี
📣ผู้สูงอายุ และคนพิการ ที่มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพโดยการเปลี่ยนแปลงการมอบอำนาจ ให้ผู้อื่นเป็นผู้รับเงินแทนต้องดำเนินการมอบอำนาจใหม่ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563
📣สามารถยื่นเอกสารการมอบอำนาจเพื่อรับเงินแทนได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ในวันเวลาราชการ ณ งานพัฒนาชุมชน สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-192-3357 ต่อ 106

Photos from เทศบาลตำบลลำลูกกา's post
08/09/2020

Photos from เทศบาลตำบลลำลูกกา's post

Photos from เทศบาลตำบลลำลูกกา's post
08/09/2020

Photos from เทศบาลตำบลลำลูกกา's post

📌ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลลำลูกกา🎉เรื่อง ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มต่...
03/09/2020

📌ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลลำลูกกา
🎉เรื่อง ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มต่างๆ ตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563
**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-192-3357 ต่อ 111 ฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
01/09/2020

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

💠💠💠ประกาศจังหวัดปทุมธานี💠💠💠

👉👉เรื่อง มาตรการรองรับการจัดงานหรือกิจกรรมการแสดงดนตรี คอนเสิร์ต หรือการจัดกิจกรรมรื่นเริงต่างๆเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

🔴🔴ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

🔵🔵สั่ง ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลงนามโดย ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

🎉พนักงานดีเด่นประจำเดือน กรกฎาคม 2563📌นางอัญชนา แก้วพฤกษชาติ ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ กองสาธารณสุขฯ
01/09/2020

🎉พนักงานดีเด่นประจำเดือน กรกฎาคม 2563
📌นางอัญชนา แก้วพฤกษชาติ ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ กองสาธารณสุขฯ

📌ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลลำลูกกา📣เรื่อง การตรวจสอบสถานะการดำรงชีวิตอยู่ของผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิก...
01/09/2020

📌ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลลำลูกกา
📣เรื่อง การตรวจสอบสถานะการดำรงชีวิตอยู่ของผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการประจำปี 2564
📌ขอความร่วมมือให้ผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพ และเบี้ยความพิการ ได้มาแสดงตน ได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2563
⏰สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-192-3357 ต่อ 106 งานพัฒนาชุมชน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
28/08/2020

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี

📢📢 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชี้แจง การขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 63 หากประชาชนยังไม่ได้รับใบประเมิน ไม่ต้องเสียเบี้ยปรับ‼️
----------------------------------------------

📌📌 นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เผยว่า กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ยังไม่มีหนังสือแจ้งประเมินไปยังผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ถือว่าผู้เสียภาษีไม่มีภาระต้องไปเสียภาษีตามกฎหมาย ซึ่งอาจมีหลายสาเหตุ อาทิ

☑ ประชาชนได้รับยกเว้นภาษีกรณีเป็นเจ้าของบ้านและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หากมูลค่าฐานภาษีกรณีใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นที่อยู่อาศัยไม่เกิน 50 ล้านบาท หรือ 10 ล้านบาทแล้วแต่กรณี หรือเป็นบุคคลธรรมดาใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในการประกอบการเกษตรจะได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีในปี 2563 – 2565

☑ หนังสือแจ้งประเมินภาษีส่งไปแล้วไม่มีผู้รับ จดหมายจึงถูกตีกลับ รวมถึงไม่อยู่ในฐานข้อมูลการสำรวจผู้อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีของ อปท. (ตกสำรวจ)
----------------------------------------------

📌📌 ล่าสุดนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งแนวปฏิบัติในการขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีและการคัดค้านการประเมินภาษีตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศแล้ว โดยผู้บริหารท้องถิ่นสามารถขยายเวลาการชำระภาษีของประชาชนได้เกินกว่าเดือนสิงหาคม 2563 ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ใน 2 กรณี

1⃣ กรณีผู้บริหารท้องถิ่นเห็นเป็นการสมควรเพื่ออำนวยประโยชน์แก่ผู้เสียภาษี สามารถอนุมัติขยายเวลาการชำระภาษีออกไปเป็นการทั่วไปเฉพาะในเขต อปท. ได้ โดยประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ซึ่งผู้เสียภาษีไม่ต้องเสียเบี้ยปรับ รวมถึงเงินเพิ่มตามกฎหมาย เช่น ปัจจุบันเมืองพัทยาได้มีการขยายเวลาการชำระภาษีของผู้เสียภาษีออกไปจนถึงเดือนตุลาคม 2563 กรณีเช่นนี้ ไม่ต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามกฎหมายแต่อย่างใด

2⃣ กรณีผู้เสียภาษีมีเหตุจำเป็นไม่สามารถชำระภาษีได้ภายในเดือนสิงหาคม 2563 หรือภายในระยะเวลาที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้อนุมัติขยายออกไป ผู้เสียภาษีสามารถยื่นเรื่องขอให้ผู้บริหารท้องถิ่นขยายเวลาการชำระภาษีออกไปเป็นรายกรณีได้ โดยประชาชนไม่ต้องเสียเบี้ยปรับ แต่ต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 0.5 ต่อเดือน
----------------------------------------------

📌📌กรณีผู้เสียภาษีได้รับหนังสือแจ้งประเมินภาษีจาก อปท. ล่าช้า เช่น ได้รับแจ้งเกินกว่าเดือนสิงหาคม 2563 ผู้เสียภาษีสามารถใช้สิทธิคัดค้านการประเมินต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน และกรณีค่าภาษีที่ต้องชำระตั้งแต่ 3,000 บาท ผู้เสียภาษีสามารถขอผ่อนชำระภาษีได้ 3 เดือน นับแต่เดือนที่ต้องชำระภาษี โดยแบ่งชำระในจำนวนเท่ากันทุกเดือน

💸💸 ประชาชนสามารถชำระภาษีได้ในหลายช่องทาง อาทิ ชำระตรง ณ เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลที่แจ้งประเมินภาษี, ชำระผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ เช่น ธนาณัติ ตั๋วแลกเงิน เช็ค, ชำระผ่านธนาคาร เช่น โอนเงินผ่านเลขที่บัญชีของ อปท., ชำระผ่านระบบ QR Payment (ATM, Internet Banking, Mobile Banking, ชำระตรงผ่านธนาคาร) และชำระผ่านระบบอื่นตามที่มีการทำบันทึกข้อตกลงไว้
----------------------------------------------

ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

#NNT #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #PRD20 #ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ที่อยู่

เทศบาลตำบลลำลูกกา
Pathum Thani
12150

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

021923357

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทศบาลตำบลลำลูกกาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เทศบาลตำบลลำลูกกา:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Pathum Thani

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

อยากรบกวนสอบถามค่ะ การทำท่อระบายน้ำหน้าปากซอยเทศบาล 1-2จะมีกำหนดเสร็จเมื่อไหร่คะ คนในหมู่บ้านลำบากกันมาก ทำมากี่รอบเเล้วเนี้ยเมื่อปลายปีที่แล้วก้ทำ ยิ่งทำยิ่งเละ ยิ่งเละยิ่งทำ รถก้พอกันกัน รู้ว่าทำถนน ยังจะขับมาทางนี้ ทางอื่นก้มีเยอะไม่ไป งงงเด้.....
โทรสัพเป้นไรป่าวคับ โทรไม่ติดเลย
หนึ่งเสียงของท่านมีความหมาย ตอนนี้หนึ่งเสียงนี้แหละจะร้องเรียน รถขับผ่านเข้าซอยเทศบาล 1-2 ขับเร็วมาก สงสัยลืมเอาเบรคมา กลัวแค่จะชนเด็ก รถเยอะ คนเยอะ เด็กเยอะ หวังว่าเพจนี้คงไม่สร้างมาแต่ชื่อ อ่านแล้วจบไม่ตอบสนองหนึ่งเสียงที่เคยเลือกพวกคุณมา
ฝากถามผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับ ถนนมีไว้ให้รถวิ่ง​ หรือมีไว้ให้รถจอด? หัวถนนตรงแยกนิมิตรใหม่​ เอาถนนเป็นที่ทำมาหากิน มันใช่มั้ย ถ้าเราเอาความเห็นแก่ตัวเป็นที่ตั้ง​ เราก็จะได้คำตอบแบบเห็นแก่ตัว ผู้มีอำนาจหน้าที่​ ละเลยการปฏิบัติหน้าที่มาก เพราะจอดรถกีดขวางทางจราจรเห็นๆ หรือตาบอด?
ในหมู่บ้านพฤกษา17มีการจัดงานกินเลียงกันหน้าจะมีเจ้าหน้าที่มาดูบ้างนะ
ไม่ทราบว่ามองเห็นกันบ้างไหมค่ะลำลูกกาคลอง3มีการเผากันทุกวัน.จะทำอะไรกันได้บ้างค่ะ.แย่ค่ะ😡
รบกวนช่วยจัดงบประมาณ​ ซื้อรถเก็บขยะเพิ่ม​ ดีมั๊ยคะ​ รถเสียบ่อยเลย
📣📣🎉🎊พิเศษ ฉลองเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และผู้พักฟื้น "บ้านด้วยรัก"🏠สมัครเข้าใช้บริการตั้งแต่วันนี้ - สิ้นเดือนตุลาคม 2562 รับฟรี 1. ส่วนลด 3,000บาท 2. ชุดเวลคัมเซต แพมเพิร์ส ผ้าเช็ดตัว สนใจสมัครได้เลยที่ ☎️ 085-507-6919 ครูไก่ ID Line : KAI.MHEEOWN😊😊😊😊#บ้านด้วยรัก #ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ #nursinghome #เนอสซิ่งโฮม #เนอร์สซิ่งโฮม #ปทุมธานี
ขออนุญาตินะครับ 📣📣🎉🎊พิเศษ ฉลองเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และผู้พักฟื้น "บ้านด้วยรัก"🏠สมัครเข้าใช้บริการตั้งแต่วันนี้ - สิ้นเดือนตุลาคม 2562 รับฟรี 1. ส่วนลด 3,000บาท 2. ชุดเวลคัมเซต แพมเพิรท์ ผ้าเช็ดตัว สนใจสมัครได้เลยที่ ☎️ 085-507-6919 ครูไก่ ID Line : KAI.MHEEOWN😊😊😊😊#บ้านด้วยรัก #ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ #nursinghome #เนอสซิ่งโฮม #เนอร์สซิ่งโฮม #ปทุมธานี
ขออนุญาติฝากไว้ด้วยนะครับ "บ้านด้วยรัก" ปทุมธานี พร้อมให้บริการ เร็วๆนี้ ❤️ดูแลผู้สูงอายุทั้งที่ช่วยเหลือตนเองได้และไม่ได้ ทั้งรายวันและพักค้าง มีกิจกรรมสันทนาการและกิจกรรมสำคัญทางศาสนา ❤️ มีคนดูแล 24 ชม. ❤️ มีกล้อง cctv ❤️ มีเครื่องปรับอากาศ ❤️ บ้านเดียว ร่มรื่น น่าอยู่ 📌สอบถามรายละเอียดได้ตลอดเวลา 📌จำนวนเตียงมีจำกัด จองได้แล้ววันนี้ 📞 085-5076919