ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี

ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี ภารกิจและหน้าที่หลักของศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี 1. ศึกษาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นม เนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์สัตว์ที่ไม่เป็นอาหาร เช่น หนังสัตว์ เขา เครื่องหนัง และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่งผู้ประกอบการ 2. ผลิต ผลิตภัณฑ์นม ผลิตภัณฑ์เนื้อ และผลิตภัณฑ์สัตว์ที่ไม่เป็นอาหาร เพื่อศึกษาตลาดและสร้างการยอมรับให้กับผู้บริโภค 3. ส่งเสริมให้เกิดธุรกิจต่อเนื่องในเชิงแปรรูปน้ำนมดิบ ผลิตภัณฑ์เนื้อ และผลิตภัณฑ์สัตว์ที่ไม่เป็นอาหาร ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม 4. บริการให้คำปรึกษา แนะนำ ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมปศุสัตว์ 5. ส่งเสริมผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ให้ได้มาตรฐานจากกรมปศุสัตว์ ยินดีต้อนรับทุกคนครับ กลุ่มนี้ตั้งขึ้นเพื่อให้บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ในทางใดทางหนึ่งก็ตาม ได้เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนความคิด ได้พูดคุยและแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ที่ดี เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างมิตรภาพต่อกันครับ ****************************************************************** ข้อควรปฎิบัติ 1. ห้ามใช้คำไม่สุภาพ ดูหมิ่น ไม่ให้เกียรติ ไม่พลาดพิงผู้อื่นให้ได้รับความเสียหาย 2. ห้ามน้ำรูปภาพที่หมิ่นพระมหากษัตริย์มาลงโดยเด็ดขาด 3. ห้ามนำรูปภาพที่เป็นภัยแก่สังคมและประเทศมาโพสต์ 4. ใครมีอะไรแบ่งปันความรู้กันได้ครับ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางด้านการศึกษา ความรู้ทางด้านสังคมและการดำเนินชีวิต เกร็ดความรู้ที่คนอื่นไม่รู้ เรื่องแปลกที่น่าสนใจ มาแชร์กันได้ครับ 5. รูปภาพ เข้ามาโพสต์ได้แต่ต้องบอกที่มาที่ไป และเจ้าของด้วยนะครับ เพราะบางภาพมี ลิขสิทธิ์อยู่ครับ เพื่อความปลอดภัยของทุกคน ************************************************** ประกาศ : วิธีการตั้งค่ากลุ่ม @ ถ้าท่านไม่ต้องการให้ห้องแช็ทขึ้น ไปที่เปลี่ยนการตั้งค่าเอาติ๊กถูกที่คำว่า “ ส่งข้อความสนทนากลุ่มถึงฉัน “ ออกครับ กลุ่มนี้ตั้งขึ้นเพื่อ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับ ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมปศุสัตวเท่านั้น

เปิดเหมือนปกติ

" ศผส.ปทุมธานี จัดฝึกอบรมหลักสูตรนมแพะสร้างอาชีพ "วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสั...
25/11/2020

" ศผส.ปทุมธานี จัดฝึกอบรมหลักสูตรนมแพะสร้างอาชีพ "

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ หลักสูตรนมแพะสร้างอาชีพ แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปที่สนในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จนมแพะ จำนวน 20 ราย ซึ่งโครงการอบรมนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

โดยมีรายละเอียดการอบรมดังนี้
1. การแปรรูปผลิตภัณฑ์นมแพะ
👉มอสซาเรลล่าชีส
👉กริลชีส
👉นมเปรี้ยว
👉กรีกโยเกิร์ต
2. การชิมและวิจารณ์ผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้น
3. การบรรยายในหัวข้อการขออนุญาตสถานที่ผลิตอาคารและหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร โดย ภญ.กานดาพร จีนสมุทร จากกลุ่มงานผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

" ศผส.ปทุมธานี จัดฝึกอบรมหลักสูตรนมแพะสร้างอาชีพ "

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ หลักสูตรนมแพะสร้างอาชีพ แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปที่สนในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จนมแพะ จำนวน 20 ราย ซึ่งโครงการอบรมนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

โดยมีรายละเอียดการอบรมดังนี้
1. การแปรรูปผลิตภัณฑ์นมแพะ
👉มอสซาเรลล่าชีส
👉กริลชีส
👉นมเปรี้ยว
👉กรีกโยเกิร์ต
2. การชิมและวิจารณ์ผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้น
3. การบรรยายในหัวข้อการขออนุญาตสถานที่ผลิตอาคารและหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร โดย ภญ.กานดาพร จีนสมุทร จากกลุ่มงานผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

" ศผส.ปทุมธานี จัดฝึกอบรมหลักสูตรนมแพะสร้างอาชีพ "วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563ดร.อำพล วริทธิธรรม ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุส...
24/11/2020

" ศผส.ปทุมธานี จัดฝึกอบรมหลักสูตรนมแพะสร้างอาชีพ "

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
ดร.อำพล วริทธิธรรม ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ หลักสูตรนมแพะสร้างอาชีพ แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปที่สนในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จนมแพะ จำนวน 20 ราย ซึ่งโครงการอบรมนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

โดยมีรายละเอียดการอบรมดังนี้
1. การบรรยายในหัวข้อความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนมแพะและการแปรรูปน้ำนม
2. การแปรรูปผลิตภัณฑ์ จากนมแพะ
👉 นมแพะพาสเจอร์ไรส์ รสธรรมชาติ และรสแคนตาลูป
👉 ไอศครีมนมแพะ รสวานิลา รสรัมเรซิ่น รสกาแฟ และรสสตรอเบอร์รี่
👉 กรีกโยเกิร์ต สเตอร์โยเกิร์ต และเซ็ตโยเกิร์ต
👉 นมเปรี้ยวสูตรธรรมชาติ และ สูตรพร่องมันเนย

" ศผส.ปทุมธานี จัดฝึกอบรมหลักสูตรนมแพะสร้างอาชีพ "

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
ดร.อำพล วริทธิธรรม ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ หลักสูตรนมแพะสร้างอาชีพ แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปที่สนในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จนมแพะ จำนวน 20 ราย ซึ่งโครงการอบรมนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

โดยมีรายละเอียดการอบรมดังนี้
1. การบรรยายในหัวข้อความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนมแพะและการแปรรูปน้ำนม
2. การแปรรูปผลิตภัณฑ์ จากนมแพะ
👉 นมแพะพาสเจอร์ไรส์ รสธรรมชาติ และรสแคนตาลูป
👉 ไอศครีมนมแพะ รสวานิลา รสรัมเรซิ่น รสกาแฟ และรสสตรอเบอร์รี่
👉 กรีกโยเกิร์ต สเตอร์โยเกิร์ต และเซ็ตโยเกิร์ต
👉 นมเปรี้ยวสูตรธรรมชาติ และ สูตรพร่องมันเนย

" ศผส.ปทุมธานี จัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเนื้อแพะ-แกะ "วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศ...
18/11/2020

" ศผส.ปทุมธานี จัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเนื้อแพะ-แกะ "

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ จัดโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเนื้อแพะ-แกะ แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปที่สนในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อแพะ จำนวน 20 ราย ซึ่งโครงการอบรมนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการฝึกอบรม โดยมีรายละเอียดการอบรมดังนี้
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ จากเนื้อแพะ
👉บาร์บีคิวแพะ
👉สเต็กแพะ
👉ไส้กรอกแฟรงเฟอร์เตอร์แพะ
👉ไส้กรอกเวียนนาแพะ
การบรรยายในหัวข้อการขออนุญาตสถานที่ผลิตอาคารและหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร โดย ภญ.กานดาพร จีนสมุทร จากกลุ่มงานผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

" ศผส.ปทุมธานี จัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเนื้อแพะ-แกะ "

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ จัดโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเนื้อแพะ-แกะ แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปที่สนในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อแพะ จำนวน 20 ราย ซึ่งโครงการอบรมนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการฝึกอบรม โดยมีรายละเอียดการอบรมดังนี้
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ จากเนื้อแพะ
👉บาร์บีคิวแพะ
👉สเต็กแพะ
👉ไส้กรอกแฟรงเฟอร์เตอร์แพะ
👉ไส้กรอกเวียนนาแพะ
การบรรยายในหัวข้อการขออนุญาตสถานที่ผลิตอาคารและหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร โดย ภญ.กานดาพร จีนสมุทร จากกลุ่มงานผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

" ศผส.ปทุมธานี จัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเนื้อแพะ-แกะ "วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภ...
17/11/2020

" ศผส.ปทุมธานี จัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเนื้อแพะ-แกะ "

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ จัดโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเนื้อแพะ-แกะ แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปที่สนในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อแพะ จำนวน 20 ราย ซึ่งโครงการอบรมนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

โดยวันนี้เป็นวันที่สองของการฝึกอบรม มีกิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อแพะ ดังนี้
👉 ลูกชิ้นเนื้อแพะ
👉 ไส้อั่วแพะ
👉 แพะเส้น
👉 แหนมซี่โครงแพะ
👉 เบอร์เกอร์แพะ

" ศผส.ปทุมธานี จัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเนื้อแพะ-แกะ "

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ จัดโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเนื้อแพะ-แกะ แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปที่สนในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อแพะ จำนวน 20 ราย ซึ่งโครงการอบรมนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

โดยวันนี้เป็นวันที่สองของการฝึกอบรม มีกิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อแพะ ดังนี้
👉 ลูกชิ้นเนื้อแพะ
👉 ไส้อั่วแพะ
👉 แพะเส้น
👉 แหนมซี่โครงแพะ
👉 เบอร์เกอร์แพะ

" ศผส.ปทุมธานี จัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเนื้อแพะ-แกะ "วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภ...
16/11/2020

" ศผส.ปทุมธานี จัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเนื้อแพะ-แกะ "

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เปิดโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเนื้อแพะ-แกะ แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปที่สนในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อแพะ จำนวน 20 ราย ซึ่งโครงการอบรมนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

วันนี้เป็นวันแรกของการฝึกอบรม โดยมีรายละเอียดการอบรมดังนี้
1. การบรรยายในหัวข้อ
👉 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเนื้อสัตว์และการแปรรูปเนื้อสัตว์
👉 สุขศาสตร์เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อแพะ-แกะ
2. การแปรรูปผลิตภัณฑ์ จากเนื้อแพะ
👉 การตัดแต่งซากแพะ และการเตรียมเนื้อแพะเพื่อแปรรูป
👉 สเต๊กแพะ
👉 บาร์บีคิวแพะ
👉 แพะเส้น

" ศผส.ปทุมธานี จัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเนื้อแพะ-แกะ "

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เปิดโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเนื้อแพะ-แกะ แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปที่สนในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อแพะ จำนวน 20 ราย ซึ่งโครงการอบรมนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

วันนี้เป็นวันแรกของการฝึกอบรม โดยมีรายละเอียดการอบรมดังนี้
1. การบรรยายในหัวข้อ
👉 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเนื้อสัตว์และการแปรรูปเนื้อสัตว์
👉 สุขศาสตร์เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อแพะ-แกะ
2. การแปรรูปผลิตภัณฑ์ จากเนื้อแพะ
👉 การตัดแต่งซากแพะ และการเตรียมเนื้อแพะเพื่อแปรรูป
👉 สเต๊กแพะ
👉 บาร์บีคิวแพะ
👉 แพะเส้น

"ศผส. ปทุมธานี ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในวันที่ 2 ให้แก่คณะอาจารย์และนักศึกษา มธ. ศูนย์รังสิต "วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563คณ...
15/11/2020

"ศผส. ปทุมธานี ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในวันที่ 2 ให้แก่คณะอาจารย์และนักศึกษา มธ. ศูนย์รังสิต "

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563
คณะอาจารย์และนักศึกษาจำนวน 16 คน สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี โดยนางสาวพิมพ์จันทร์ หวลอารมณ์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ ดังนี้

☑️ ปฏิบัติการทำไส้กรอกอิมัลชั่น (ไส้กรอกเวียนนา/ไส้กรอกแฟรงเฟอร์เตอร์/ไส้กรอกคนักเวอร์ท/ไส้กรอกหมู/เพรสแฮม)
☑️ ปฏิบัติการฉีดน้ำเกลือเบคอน/แฮมต้ม

จากการฝึกอบรมครั้งนี้ นักศึกษาให้ความสนใจในรายวิชานี้เป็นอย่างมาก และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการเรียนต่อไปในอนาคต

"ศผส. ปทุมธานี ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในวันที่ 2 ให้แก่คณะอาจารย์และนักศึกษา มธ. ศูนย์รังสิต "

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563
คณะอาจารย์และนักศึกษาจำนวน 16 คน สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี โดยนางสาวพิมพ์จันทร์ หวลอารมณ์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ ดังนี้

☑️ ปฏิบัติการทำไส้กรอกอิมัลชั่น (ไส้กรอกเวียนนา/ไส้กรอกแฟรงเฟอร์เตอร์/ไส้กรอกคนักเวอร์ท/ไส้กรอกหมู/เพรสแฮม)
☑️ ปฏิบัติการฉีดน้ำเกลือเบคอน/แฮมต้ม

จากการฝึกอบรมครั้งนี้ นักศึกษาให้ความสนใจในรายวิชานี้เป็นอย่างมาก และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการเรียนต่อไปในอนาคต

"ศผส. ปทุมธานี ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ให้แก่คณะอาจารย์และนักศึกษา มธ. ศูนย์รังสิต "วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563คณะอาจารย์และ...
14/11/2020

"ศผส. ปทุมธานี ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ให้แก่คณะอาจารย์และนักศึกษา มธ. ศูนย์รังสิต "

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563
คณะอาจารย์และนักศึกษาจำนวน 16 คน สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี โดยนางสาวพิมพ์จันทร์ หวลอารมณ์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ ดังนี้

☑️ ตัดแต่งชิ้นส่วนเนื้อสะโพกหมู
☑️ ปฏิบัติการทำกุนเชียง
☑️ ปฏิบัติการทำไส้กรอกอีสาน
☑️ ปฏิบัติการทำแหนม
☑️ ปฏิบัติการทำหมูยอ
☑️ ปฏิบัติการทำลูกชิ้น

ในการฝึกอบรมในครั้งนี้เพื่อบูรณาการเรียนการสอนและเพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์

"ศผส. ปทุมธานี ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ให้แก่คณะอาจารย์และนักศึกษา มธ. ศูนย์รังสิต "

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563
คณะอาจารย์และนักศึกษาจำนวน 16 คน สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี โดยนางสาวพิมพ์จันทร์ หวลอารมณ์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ ดังนี้

☑️ ตัดแต่งชิ้นส่วนเนื้อสะโพกหมู
☑️ ปฏิบัติการทำกุนเชียง
☑️ ปฏิบัติการทำไส้กรอกอีสาน
☑️ ปฏิบัติการทำแหนม
☑️ ปฏิบัติการทำหมูยอ
☑️ ปฏิบัติการทำลูกชิ้น

ในการฝึกอบรมในครั้งนี้เพื่อบูรณาการเรียนการสอนและเพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี's cover photo
09/11/2020

ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี's cover photo

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
04/11/2020

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

"กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ลงพื้นที่เยี่ยมชมและให้คำแนะนำเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ วรศิลป์ฟาร์ม ในการก่อตั้งสถานที่จำหน่ายเนื้อโค (butcher shop) และร้านสเต็ก Worasin farm Steak & Grill"

วันพุธ ที่ 4 พฤศจิกายน 2563

นายอำพล วริทธิธรรม ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายเทพฤทธิ์ ทับบุญมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานีและเจ้าหน้าที่กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมและให้คำแนะนำเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ วรศิลป์ฟาร์ม ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ในการก่อตั้งสถานที่จำหน่ายเนื้อโค (butcher shop) และร้านสเต็ก Worasin farm Steak & Grill เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับโคเนื้อและต่อยอดการตลาดผลิตภัณฑ์โคเนื้อในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ต่อไป

โครงการสำรวจข้อมูลการสูญเสียอาหาร (Food Waste) ในขั้นตอนการแปรรูป การกระจายสินค้า และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมในผู้ผลิตรา...
04/11/2020

โครงการสำรวจข้อมูลการสูญเสียอาหาร (Food Waste) ในขั้นตอนการแปรรูป การกระจายสินค้า และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมในผู้ผลิตรายย่อย วิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

นายอำพล วริทธิธรรม ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายเทพฤธิ์ ทับบุญมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานีและเจ้าหน้าที่กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการสูญเสียอาหาร (Food Waste) ในขั้นตอนการแปรรูป การกระจายสินค้า และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

📍โชควลีฟาร์ม ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์และพัฒนาแนวทางการลดการสูญเสียในการผลิตผลิตภัณฑ์นมตลอดห่วงโซ่การผลิต
ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง กรมปศุสัตว์ โดย กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ และ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการสำรวจข้อมูลการสูญเสียอาหาร (Food Waste) ในขั้นตอนการแปรรูป การกระจายสินค้า และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมในผู้ผลิตรายย่อย วิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

นายอำพล วริทธิธรรม ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายเทพฤธิ์ ทับบุญมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานีและเจ้าหน้าที่กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการสูญเสียอาหาร (Food Waste) ในขั้นตอนการแปรรูป การกระจายสินค้า และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

📍โชควลีฟาร์ม ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์และพัฒนาแนวทางการลดการสูญเสียในการผลิตผลิตภัณฑ์นมตลอดห่วงโซ่การผลิต
ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง กรมปศุสัตว์ โดย กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ และ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
03/11/2020

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

วันที่ 3 พ.ย.2563
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี จัดประชุมชี้แจงงบประมาณที่ได้รับ 63 พลาง ระเบียบการใช้งานและการบำรุงรักษารถ Food truck เพื่อเตรียมความพร้อม และทำกิจกรรม 5ส ห้องแปรรูปผลิตภัณฑ์นม เพื่อเตรียมความพร้อมรับการจัดฝึกอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2564

🚩🚩ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2564--------------------...
30/10/2020

🚩🚩ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2564
------------------------------------------------
หลักสูตร “การแปรรูปผลิตภัณฑ์พื้นบ้านสู่มาตรฐานสากล” (สุกร)
(อบรมระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2563)
หมายเหตุ : ผู้เข้าฝึกอบรมต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ตลอดการฝึกอบรม

ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์การเข้าอบรม ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 – 6 พฤศจิกายน 2563 โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันสิทธิ์ หรือติดต่อสอบถาม ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-5013179
เวลา 8.30 – 16.30 น. (หากเกินวันที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์)
ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563

🚩🚩ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2564--------------------...
30/10/2020

🚩🚩ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2564
------------------------------------------------
หลักสูตร “นมแพะสร้างอาชีพ”
(อบรมระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2563)
หมายเหตุ : ผู้เข้าฝึกอบรมต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ตลอดการฝึกอบรม

ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์การเข้าอบรม ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 – 6 พฤศจิกายน 2563 โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันสิทธิ์ หรือติดต่อสอบถาม ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-5013179
เวลา 8.30 – 16.30 น. (หากเกินวันที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์)

ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563

🚩🚩ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2564--------------------...
30/10/2020

🚩🚩ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2564
------------------------------------------------
หลักสูตร “การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเนื้อแพะ-แกะ”
(อบรมระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2563)
หมายเหตุ : ผู้เข้าฝึกอบรมต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ตลอดการฝึกอบรม

ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์การเข้าอบรม ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 – 6 พฤศจิกายน 2563 โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันสิทธิ์ หรือติดต่อสอบถาม ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-5013179
เวลา 8.30 – 16.30 น. (หากเกินวันที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์)
ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563

กรมปศุสัตว์เชิญชวน เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร/ผู้ประกอบการเข้าร่วมจำหน่ายสินค้า ในตลาดทิพย์นิมิตร บางพลี จ.สมุทรปราการ ภายใต้ค...
27/10/2020

กรมปศุสัตว์เชิญชวน เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร/ผู้ประกอบการเข้าร่วมจำหน่ายสินค้า ในตลาดทิพย์นิมิตร บางพลี จ.สมุทรปราการ ภายใต้ความร่วมมือของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับตลาดทิพย์นิมิต โดยมีข้อสรุปในการจัดกิจกรรมการขาย 3 ระยะ ดังนี้
1. ระยะสั้น Event ✔️
วันที่ 13-17 พย 63 มีค่าใช้จ่าย(ค่าแผง ไฟฟ้า น้ำไฟ) แผงละ 285 บาท ตลอดงาน
2. ระยะ 3 เดือน ✔️
วันที่ 13 พย 63 - 20 กพ 64 ฟรีค่าแผง มีค่าไฟฟ้า และค่าน้ำ
3. ระยะ 10 เดือน ✔️
วันที่ 21 กพ 64 - 31 ธค 64
ค่าแผง 50% มีค่าไฟฟ้า และค่าน้ำ

หากท่านที่สนใจสามารถสมัครและส่งรายละเอียดตาม QR Code มาที่ : [email protected] หรือโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-653-4444 ต่อ 3377

“กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านปันสุข เข้าขอคำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไอศกรีมนมและเครื่องจักร”วันที่ 21 ตุลาคม 2563ศูนย์วิจัยและ...
21/10/2020

“กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านปันสุข เข้าขอคำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไอศกรีมนมและเครื่องจักร”

วันที่ 21 ตุลาคม 2563
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี โดยนางสาวประภัสสร ภักดี นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการและ นางสาวพิมพ์จันทร์ หวลอารมณ์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ ให้คำปรึกษาแก่คุณเรณู บูชาสุข ตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านปันสุข ในด้านการทำไอศกรีมนม อุปกรณ์/เครื่องจักรที่ใช้ผลิตให้มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ เพื่อจัดจำหน่ายไอศกรีมนมในโรงเรียน โดยได้รับเงินทุนสนับสนุนจากโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปีงบ 64 ภายใต้กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (กสว. )

“กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านปันสุข เข้าขอคำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไอศกรีมนมและเครื่องจักร”

วันที่ 21 ตุลาคม 2563
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี โดยนางสาวประภัสสร ภักดี นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการและ นางสาวพิมพ์จันทร์ หวลอารมณ์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ ให้คำปรึกษาแก่คุณเรณู บูชาสุข ตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านปันสุข ในด้านการทำไอศกรีมนม อุปกรณ์/เครื่องจักรที่ใช้ผลิตให้มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ เพื่อจัดจำหน่ายไอศกรีมนมในโรงเรียน โดยได้รับเงินทุนสนับสนุนจากโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปีงบ 64 ภายใต้กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (กสว. )

ที่อยู่

80/2 หมู่ที่ 4 ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง
Pathum Thani
12000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

025013179

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Pathum Thani

แสดงผลทั้งหมด