Electronics and Telecommunication Engineering RMUTT

Electronics and Telecommunication Engineering RMUTT สวัสดีทุกท่าน ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ อัพเดทข้อมูลข่าวสารเเละกิจกรรมภายในภาควิชา มาเเชร์ข้อมูลข่าวสาร พบปะพูดคุยกันชาว ETE

เปิดเหมือนปกติ

กำหนดการรับสมัครเข้าศึกษาปริญญาปี 64 โควตานักกีฬาดีเด่น กลุ่ม ม.6/ปวช./ปวส.
06/11/2020

กำหนดการรับสมัครเข้าศึกษาปริญญาปี 64
โควตานักกีฬาดีเด่น กลุ่ม ม.6/ปวช./ปวส.

📣 โอกาศมาถึงแล้ว สำหรับน้องๆ สาย ปวช./ปวส.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขยายเวลาเปิดรับสมัครรอบโควตา Portfolio สาม...
05/11/2020

📣 โอกาศมาถึงแล้ว สำหรับน้องๆ สาย ปวช./ปวส. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขยายเวลาเปิดรับสมัครรอบโควตา Portfolio สามารถสมัครได้จนถึงวันที่ 8 พ.ย. 63 แล้วมาสมัครกันเยอะๆนะครับ 👷👷‍♂️

สวท ขอแจ้งกำหนดการแจกบัตรประจำตัวนักศึกษา ปีการศึกษา 2563คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 12.00...
05/11/2020

สวท ขอแจ้งกำหนดการแจกบัตรประจำตัวนักศึกษา ปีการศึกษา 2563
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
เวลา 08.30 - 12.00 น.
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยฯ

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://www.oreg.rmutt.ac.th/?p=15988

กรณีนักศึกษาไม่มีรายชื่อในรอบนี้ ให้ติดตามรับบัตรประจำตัวนักศึกษาในรอบถัดไป เนื่องจากเป็นนักศึกษากลุ่มที่อัพโหลดเอกสารไม่อยู่ในช่วงเวลาที่กำหนดหรือเอกสารไม่ครบถ้วน

📣 ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ขอแนะนำ "สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน" เรียนอะไร? จบแล้วทำงานอะไร?...
04/11/2020

📣 ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ขอแนะนำ "สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน" เรียนอะไร? จบแล้วทำงานอะไร? ✈️👷‍♂️

📣 ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ขอแนะนำ "สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม" เรียนอะไร? จบแล้วทำงานอ...
04/11/2020

📣 ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ขอแนะนำ "สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม" เรียนอะไร? จบแล้วทำงานอะไร?👷‍♂️👷

การจัดลำดับมหาวิทยาลัยเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร   ครั้งที่ 34  ประจำปีการศึกษา 2562  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค...
30/10/2020

การจัดลำดับมหาวิทยาลัยเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 6 แห่ง จำนวนบัณฑิตทั้งสิ้น 21,316 ราย วันที่ 5,7,8,9 เมษายน 2564

การจัดลำดับมหาวิทยาลัยเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 6 แห่ง จำนวนบัณฑิตทั้งสิ้น 21,316 ราย วันที่ 5,7,8,9 เมษายน 2564 ซ้อมใหญ่ 1-4 เมษายน 2564 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.graduation.rmutt.ac.th/content/12477

ประกาศมหาวิทยาลัยฯเรื่อง ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหมดสิทธิ์เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี...
30/10/2020

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
เรื่อง ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหมดสิทธิ์เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2563

แผนการดำเนินงานรายวิชาโครงงานประจำปีการศึกษา 1/2563
30/10/2020

แผนการดำเนินงานรายวิชาโครงงานประจำปีการศึกษา 1/2563

ด้วยมหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายให้ กพน. จัดโครงการอบรมอาสาสมัครสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (อสม.มทร.ธัญบุรี) จำน...
28/10/2020

ด้วยมหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายให้ กพน. จัดโครงการอบรมอาสาสมัครสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (อสม.มทร.ธัญบุรี)
จำนวน 12 รุ่น (ระหว่างเดือน ตค.63 - มีค.64)

นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 - 4 ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว สามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงก์ https://bit.ly/3nWR9Q0

***ซึ่งน้องๆ จะได้ชม.กิจกรรมเป็นหมวดวิชาการ 6 ชม. นะคะ
หลังจากอบรม นศ.ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ส่งรายงานผลขึ้นเว็บแล้ว
น้องจะได้ค่าตอบแทน

โดย 6 เดือนแรกคนละ 1,000 บาท/เดือน
6 เดือนหลัง คนละ 100 บาท/เดือน
รวมปฏิบัติงาน 12 เดือน
เดือนไหนไม่ส่งรายงานก็ไม่ได้ค่าตอบแทนค่ะ

เป็นโครงการที่ได้รับตวามรู้ ได้ชั่วโมงกิจกรรม และมีค่าตอบแทนถ้านักศึกษาลงพื้นที่ปฏิบัติงานค่ะ (ปฏิบัติงานในมหาลัยฯ)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ฝ่ายพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์
02-549 3386

ขอส่งประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเป็นค่าใช้จ...
28/10/2020

ขอส่งประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการวัดระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษโดยใช้แบบทดสอบภาษาอังกฤษโทอิค

ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการประกวดในงานสืบสานประเพณีลอยกระทง
28/10/2020

ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการประกวดในงานสืบสานประเพณีลอยกระทง

นักศึกษาที่แจ้งขอสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ให้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษ ผ่านระบบออนไลน์  www.oreg.rmutt.a...
27/10/2020

นักศึกษาที่แจ้งขอสำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ให้เข้าทดสอบภาษาอังกฤษ ผ่านระบบออนไลน์ www.oreg.rmutt.ac.th ในวันพุธ ที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 - 19.00 น. รายชื่อดังเอกสารแนบ

ประชาสัมพันธ์คู่มือการเข้าระบบเพื่อสอบวัดความรู้หลังการเรียนปรับพื้นฐาน วันที่ 25 ตุลาคม 2563
26/10/2020

ประชาสัมพันธ์

คู่มือการเข้าระบบเพื่อสอบวัดความรู้หลังการเรียนปรับพื้นฐาน
วันที่ 25 ตุลาคม 2563

การสอบปริญญานิพนธ์ ประจำภาคการศึกษา 1/2563 วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ณ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
22/10/2020

การสอบปริญญานิพนธ์ ประจำภาคการศึกษา 1/2563 วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ณ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

การสอบปริญญานิพนธ์ ประจำภาคการศึกษา 1/2563 วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
22/10/2020

การสอบปริญญานิพนธ์ ประจำภาคการศึกษา 1/2563 วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบวิชาศึกษาทั่วไป
21/10/2020

ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบวิชาศึกษาทั่วไป

การประชุมหารือด้านการฝึกประสบการวิชาชีพ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ บริษัท เจเนอเรชั่น ดิจิตอล เทคโนโ...
21/10/2020

การประชุมหารือด้านการฝึกประสบการวิชาชีพ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ บริษัท เจเนอเรชั่น ดิจิตอล เทคโนโลยี จำกัด โดยมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรินิกส์และโทรคมนาคม เข้าร่วมประชุมและหารือดังกล่าว

มหาวิทยาลัยฯ กำหนดจัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณลานอนันต์รังสรร...
20/10/2020

มหาวิทยาลัยฯ กำหนดจัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณลานอนันต์รังสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดและเข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ตามรายละเอียดดังกล่าว

งานทะเบียนขอแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ขอผ่อนผันค่าลงทะเบียน เทอม 1-63 ดังนี้ 1) *หาก* มี นศ.รายไหนที่ไม่ชำระทั้ง 2 งวดและหมด...
20/10/2020

งานทะเบียนขอแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ขอผ่อนผันค่าลงทะเบียน เทอม 1-63 ดังนี้

1) *หาก* มี นศ.รายไหนที่ไม่ชำระทั้ง 2 งวดและหมดกำหนดวันชำระเงิน ตามที่ นศ. ได้ระบุไว้ในใบคำร้อง นศ.จะถูกประกาศถอนชื่อออกจากทะเบียน เพิ่มเติม

2)หาก นักศึกษาชำระเงินแล้วบางส่วนหากเกินกำหนดก็จะถูกล็อกสิทธ์เข้าระบบงานทะเบียน

จึงขอให้นักศึกษาติดต่อ สวท. ภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2563

Avionic Engineering Rmutt
20/10/2020

Avionic Engineering Rmutt

ผศ.ดร.นิพนธ์ ทางทอง ประธานหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน พร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนและเจ้าหน้าที่ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เข้าเยี่ยมชม สนามเครื่องบินเล็ก ทอป-เทมส์ (คลอง7) จ.ปทุมธานี เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการพัฒนากำลังคนด้านอากาศยานและฝึกภาคปฏิบัติด้านเครื่องบินขนาดเล็ก

ประกาศ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ที่ยังไม่มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ให้ดำเนินการส่งผลคะแนนโดยด่วน ขอบคุณครับ
20/10/2020

ประกาศ นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ที่ยังไม่มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ให้ดำเนินการส่งผลคะแนนโดยด่วน ขอบคุณครับ

ประกาศแจ้งนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านและได้รับคะแนนเป็น U ในรายวิชา GE0002 ความรู้พื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ ให้ดำเนินการสอบออนไลน์...
20/10/2020

ประกาศแจ้งนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านและได้รับคะแนนเป็น U ในรายวิชา GE0002 ความรู้พื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ ให้ดำเนินการสอบออนไลน์ในวันที่ 25 ตุลาคม 2563 ด้วยนะครับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
14/10/2020

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม ร่วมต้อนรับ คณะผู้บริหาร บริษัทกรุงเทพการบิน จำกัด (มหาชน) (Bangkok Airways) เยี่ยมชม อาคารปฏิบัติการซ่อมบำรุงอากาศยาน เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการพัฒนากำลังคนด้านอากาศยาน อุตสาหกรรมการบิน ณ อาคารปฏิบัติการซ่อมบำรุงอากาศยาน คณะวิศวกรรมศาสตร์

ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อ และยังไม่ได้ดำเนินการส่งเอกสารขอรับสิทธิ์การผ่อนผันทหาร  ติดต่อฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 4 อา...
14/10/2020

ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อ และยังไม่ได้ดำเนินการส่งเอกสารขอรับสิทธิ์การผ่อนผันทหาร
ติดต่อฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 4 อาคาร สวท. ด่วนค่ะ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องบินบังคับวิทยุขนาดเล็ก เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์และอากาศพลศาสตร์
14/10/2020

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องบินบังคับวิทยุขนาดเล็ก เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์และอากาศพลศาสตร์

✈️ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องบินบังคับวิทยุขนาดเล็ก เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์และอากาศพลศาสตร์
🗓 ในระหว่างวันที่ 26 กันยายน - 11 ตุลาคม 2563 ณ อาคารปฏิบัติการซ่อมบำรุงอากาศยาน ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
🌐 นำโดย ผศ.ดร. ไพฑูรย์ รักเหลือ หัวหน้าภาควิชาฯ พร้อมทั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยานและวิทยากรภายในหน่วยงาน ร่วมในโครงการฝึกอบรม ดังกล่าว

Photos from Electronics and Telecommunication Engineering RMUTT's post
14/10/2020

Photos from Electronics and Telecommunication Engineering RMUTT's post

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
13/10/2020

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดสรรทุนสนับสนุนการศึกษา ณ หน่วยงานในต่างประเทศ
12/10/2020

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดสรรทุนสนับสนุนการศึกษา ณ หน่วยงานในต่างประเทศ

✈️ คณะผู้บริหาร บริษัทกรุงเทพการบิน จำกัด (มหาชน) (Bangkok Airways) ได้เข้าเยี่ยมชมอาคารปฏิบัติการซ่อมบำรุงอากาศยานเพื่อ...
09/10/2020

✈️ คณะผู้บริหาร บริษัทกรุงเทพการบิน จำกัด (มหาชน) (Bangkok Airways) ได้เข้าเยี่ยมชมอาคารปฏิบัติการซ่อมบำรุงอากาศยานเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการพัฒนากำลังคนด้านอากาศยาน อุตสาหกรรมการบิน
✅ ในวันอังคาร ที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 - 16.00 น.
ณ อาคารปฏิบัติการซ่อมบำรุงอากาศยาน ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมทั้งได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ
🌐 โดยมีท่านอธิการบดีและท่านรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมทั้งหัวหน้าภาควิชาฯ อาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ในหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ร่วมต้อนรับและเข้าหารือ ดังกล่าว

06/10/2020
ประกาศ เรื่องกำหนดการวิชาเตรียมโครงงานฯและวิชาโครงงานฯ ประจำภาคการศึกษา 1/2563 ขอให้นักศึกษาติดตามและดำเนินการส่งเอกสารภ...
05/10/2020

ประกาศ เรื่องกำหนดการวิชาเตรียมโครงงานฯและวิชาโครงงานฯ ประจำภาคการศึกษา 1/2563 ขอให้นักศึกษาติดตามและดำเนินการส่งเอกสารภายในวันเวลาที่กำหนด ขอบคุณครับ

แบบคำร้องขอยื่นผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา แบบขอยกเว้นการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศึกษาทั...
05/10/2020

แบบคำร้องขอยื่นผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา
แบบขอยกเว้นการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
และแนวปฏิบัติการยื่นผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ก่อนสำเร็จการศึกษา

ประกาศ เรื่อง การยกเว้นการเรียนรายวิชาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาระดับปริญญาตรี
05/10/2020

ประกาศ เรื่อง การยกเว้นการเรียนรายวิชาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาระดับปริญญาตรี

ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
30/09/2020

ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ที่อยู่

Pathum Thani
12110

การเดินทาง สามารถใช้บริการรถประจำทางหลายสาย มาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี เช่น รถยนต์โดยสารประจำทางร่วมบริการ (ขสมก.) สาย ปอ.538 (อนุสาวรีย์ชัยฯ – ราชมงคลธัญบุรี) และสาย 188 (ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน – ราชมงคลธัญบุรี) รถยนต์โดยสารประจำทาง สาย 381 (ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต – การเคหะคลองหก) สาย 1156 (ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต – ราชมงคลธัญบุรี) รถตู้โดยสารประจำทาง ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต – หมู่บ้านพรธิสาร คลองหก แล้วต่อด้วยรถจักรยานยนต์รับจ้าง หรือรถสองแถวเข้ามหาวิทยาลัยฯ ได้ หรือถ้าใช้บริการรถยนต์โดยสารประจำทางร่วมบริการของบริษัทขนส่งจำกัด (บขส.) สาย กรุงเทพฯ – รังสิต – องครักษ์ – นครนายก – ปราจีนบุรี) ลงป้ายจอดรถยนต์โดยสารประจำทาง หน้าโรงพยาบาลธัญบุรี แล้วจ้างรถจักรยายนต์รับจ้างเข้ามหาวิทยาลัยฯ ได้

เบอร์โทรศัพท์

(0)-2549-4620

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Electronics and Telecommunication Engineering RMUTTผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Electronics and Telecommunication Engineering RMUTT:

วิดีโอทั้งหมด


Pathum Thani บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด