National Nanotechnology Center (NANOTEC)

National Nanotechnology Center (NANOTEC) The National Nanotechnology Center (NANOTEC) is the leading agency on nanotechnology development in Thailand. NANOTEC has the dual role of serving as a national R&D center and a funding agency to support research activities in universities and other institutions.

It has established strong links with leading universities in Thailand in the form of Center of Excellence in Nanotechnology which consist of more than 400 nanotechnology researchers, as well as with leading nanotechnology centres overseas. In 2012, NANOTEC and 8 universities signed agreement for a 5-years Center of Excellence counterpart funding.

เปิดเหมือนปกติ

นาโนเทค ขอแสดงความยินดี แด่ ดร. อิศรา สระมาลา ดร. กิตติวุฒิ เกษมวงศ์ ดร. สาธิตา ตปนียากร คุณวิชชุณี ปิ่นเกตุ คุณวันวิ...
15/10/2021

นาโนเทค ขอแสดงความยินดี แด่ ดร. อิศรา สระมาลา ดร. กิตติวุฒิ เกษมวงศ์ ดร. สาธิตา ตปนียากร คุณวิชชุณี ปิ่นเกตุ คุณวันวิสาข์ ศรีนวลไชย และ บริษัท เชียงใหม่ไอโอเวกกี้ จำกัด

ในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด้านเศรษฐกิจ ประเภทวิสาหกิจขนาดย่อมและวิสาหกิจรายย่อย ประจำปี 2564ผลงานนวัตกรรม มะนีมะนาว น้ำมะนาวคั้นสด 100% แช่แข็ง
(ManeeManao )

นาโนเทค ขอแสดงความยินดี แด่ ดร. อิศรา สระมาลา ดร. กิตติวุฒิ เกษมวงศ์ ดร. สาธิตา ตปนียากร คุณวิชชุณี ปิ่นเกตุ คุณวันวิสาข์ ศรีนวลไชย และ บริษัท เชียงใหม่ไอโอเวกกี้ จำกัด

ในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด้านเศรษฐกิจ ประเภทวิสาหกิจขนาดย่อมและวิสาหกิจรายย่อย ประจำปี 2564ผลงานนวัตกรรม มะนีมะนาว น้ำมะนาวคั้นสด 100% แช่แข็ง
(ManeeManao )

นาโนเทค สวทช. เร่งพัฒนาต่อยอดผลงาน “ผ้าภูอัคนีสมบัติพิเศษ” สู่สากล[8 ตุลาคม 2564] ดร.วรล อินทะสันตา ผู้อำนวยการกลุ่ม...
09/10/2021

นาโนเทค สวทช. เร่งพัฒนาต่อยอดผลงาน “ผ้าภูอัคนีสมบัติพิเศษ” สู่สากล

[8 ตุลาคม 2564] ดร.วรล อินทะสันตา ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยวัสดุผสมและการเคลือบนาโน ถ่ายทอดองค์ความรู้การวิจัยและพัฒนานาโนเทคโนโลยีและแนวคิดในการพัฒนาสิ่งทอให้กับ “ทีมตำบลเจริญสุข” โดยมี ดร.ประทวน วันนิจ หัวหน้าโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ คณาจารย์ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิเคราะห์ ทดสอบ และเทคนิคการย้อม “ผ้าและดินอัคนี” พร้อมทั้งหาแนวทางส่งเสริมผ้าภูอัคนีขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications) ที่เปรียบเสมือนแบรนด์ของท้องถิ่นที่บ่งถึงคุณภาพและแหล่งที่มาของสินค้า

สำหรับ “ผ้าภูอัคนี” หรือ “ผ้าย้อมดินภูเขาไฟ” เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่ได้นำวัตถุดิบจากธรรมชาติ ที่หาได้ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ โดยเป็นกรรมวิธีในการย้อมสีผ้า ให้ออกมามีสีสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์ ด้วยการนำผ้าฝ้ายหรือผ้าไหม ไปย้อมกับดินภูเขาไฟ หนึ่งในวัตถุดิบสำคัญที่หาได้ไม่ยาก เพราะหมู่บ้านเจริญสุขนั้น ตั้งอยู่ใกล้กับ “เขาพระอังคาร” ซึ่งเป็นภูเขาไฟเก่าแก่ที่ดับแล้ว 1 ใน 6 ลูกของจังหวัดบุรีรัมย์ ดินบริเวณนี้จึงอุดมด้วยแร่ธาตุจากลาวาภูเขาไฟที่ปะทุออกมาในอดีต ซึ่งนอกจากเป็นประโยชน์ในการเพาะปลูกแล้ว ชาวบ้านเจริญสุขยังคิดค้นวิธีการนำดินเหล่านี้มาใช้ย้อมผ้าอีกด้วย โดยดินอัคนีของตำบลเจริญสุขเป็นดินภูเขาไฟของภาคเอกชนที่ได้รับสัมปทานแล้ว

“ทีมตำบลเจริญสุข” เป็น 1 ใน 40 ทีม พัฒนาผลงาน “ผ้าภูอัคนีลายโควิด-19” ผ่านการประกวดการจัดแข่งขัน U2T แฮก กาธอน ได้จับคู่กับนาโนเทค (U2T Matching) ร่วมบ่มเพาะการพัฒนานวัตกรรมและรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ ฝึกฝน ทดลอง และชิงแชมป์ประเทศในเดือนพฤศจิกายน 2564 นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการศึกษาแบบใหม่เพื่อพัฒนานักศึกษาสำหรับการพัฒนาประเทศภายใต้ “โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ” (U2T) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) อีกด้วย

ขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้ารับฟังแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ทำงานนักวิจัยไทย...สู้ภัยโควิด พบกับนวัตกรรมกู้วิกฤติโควิ...
06/10/2021
R&D Sharing หมวกแรงดันลบ ลดการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 - Sci Scene

ขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้ารับฟังแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ทำงานนักวิจัยไทย...สู้ภัยโควิด พบกับนวัตกรรมกู้วิกฤติโควิด-19 ด้วยหมวกแรงดันลบ ลดการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ด้วยระบบการกรองประสิทธิภาพสูงร่วมกับการควบคุมความดันภายในหมวก ตัดโอกาสการเล็ดลอดละอองไอจาม ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่ของเชื้อไวรัสโควิด-19 เหมาะสำหรับบุคลากรทางการแพทย์หรือด่านหน้า
นักวิจัยไทยทำ เรามีคำตอบ ให้คุณเสมอ! ร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนความรู้
ทุกคำถามเรามีคำตอบ ที่จะทำให้คุณรู้เรื่องราวผลงานวิจัยไทยทำ สู้ภัยโควิดนี้ก่อนใคร รับชมได้ทาง
Live Facebook Fanpage: NSTDA-สวทช.
https://www.facebook.com/NSTDATHAILAND
หรือรับฟังเสียงพร้อมแลกเปลี่ยนแบบ Exclusive ทาง Club House “Sci Scence”
https://www.clubhouse.com/join/sci-scene/6qZSgeCl/xLzLXAzK

With Olala KJ, Paisan Khanchaitit, Thanate Muangthong, Sanchai Kuboon, Pitharn Tungittipokai, and 6 others, hosted by Sci Scene.

คณะผู้บริหาร และพนักงานศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ขอแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์ ดร. สันติ แม้นศิริ หัวหน้าศูนย์เครือข...
05/10/2021

คณะผู้บริหาร และพนักงานศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ขอแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์ ดร. สันติ แม้นศิริ หัวหน้าศูนย์เครือข่ายการวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยี "นาโนเทค – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี"

ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (Institute of Science)

คณะผู้บริหาร และพนักงานศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ขอแสดงความยินดีแด่ ศาสตราจารย์ ดร. สันติ แม้นศิริ หัวหน้าศูนย์เครือข่ายการวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยี "นาโนเทค – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี"

ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (Institute of Science)

คณะผู้บริหาร และพนักงานศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ขอแสดงความยินดีแด่ ศ.ดร. วินิช พรมอารักษ์ หัวหน้า ศูนย์เครือข่ายการวิจ...
05/10/2021

คณะผู้บริหาร และพนักงานศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ขอแสดงความยินดีแด่ ศ.ดร. วินิช พรมอารักษ์ หัวหน้า ศูนย์เครือข่ายการวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยี นาโนเทค – สถาบันวิทยสิริเมธี ได้รับพระราชทานรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาเคมีวัสดุ ประจำปี 2564 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นผู้คิดค้น “เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ยุคใหม่และนวัตกรรมไฟส่องสว่างอนาคตเพื่อการปฏิรูปพลังงานหมุนเวียนที่ยั่งยืน” (New Solar Cell and Innovative Lighting Technology for Renewable Energy Transformation)

คณะผู้บริหาร และพนักงานศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ขอแสดงความยินดีแด่ ศ.ดร. วินิช พรมอารักษ์ หัวหน้า ศูนย์เครือข่ายการวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยี นาโนเทค – สถาบันวิทยสิริเมธี ได้รับพระราชทานรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาเคมีวัสดุ ประจำปี 2564 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นผู้คิดค้น “เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ยุคใหม่และนวัตกรรมไฟส่องสว่างอนาคตเพื่อการปฏิรูปพลังงานหมุนเวียนที่ยั่งยืน” (New Solar Cell and Innovative Lighting Technology for Renewable Energy Transformation)

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สนับสนุนการจัด "งานประชุมวิชาก...
01/10/2021

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สนับสนุนการจัด "งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับนานาชาติทางนาโนเทคโนโลยี ครั้งที่ 7 (NanoThailand 2021)" โดยสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภายใต้แนวคิด “Nanotechnology in Times and Disruptive Transformation” ระหว่างวันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเลื่อนจัดการประชุมมาจากปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

โดยในครั้งนี้ คาดว่า กลุ่มเป้าหมายทั้ง อาจารย์และนักศึกษาทางนาโนเทคโนโลยี นักวิจัยทางนาโนเทคโนโลยี รวมถึงผู้สนใจทางนาโนเทคโนโลยี ทั้งในและต่างประเทศ จะเข้าร่วมงานกว่า 350 ราย
การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับนานาชาติทางด้านนาโนเทคโนโลยีของประเทศ (NanoThailand) เป็นการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านนาโนเทคโนโลยี เพื่อกระตุ้นการพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศและยังเป็นการสร้างเครือข่าย เปิดโอกาสให้นักวิจัยนาโนของไทยได้พบกับนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำ

ภายในงาน จะมีหัวข้อวิชาการ 13 sessison โดยมี session ที่น่าสนใจ ตัวอย่างเช่น Nanotechnology for COVID-19 Diagnosis and Vaccine ,Nanotechnology in startup and industrial enterprise Development เป็นต้น
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ [email protected]

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สนับสนุนการจัด "งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับนานาชาติทางนาโนเทคโนโลยี ครั้งที่ 7 (NanoThailand 2021)" โดยสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภายใต้แนวคิด “Nanotechnology in Times and Disruptive Transformation” ระหว่างวันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเลื่อนจัดการประชุมมาจากปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

โดยในครั้งนี้ คาดว่า กลุ่มเป้าหมายทั้ง อาจารย์และนักศึกษาทางนาโนเทคโนโลยี นักวิจัยทางนาโนเทคโนโลยี รวมถึงผู้สนใจทางนาโนเทคโนโลยี ทั้งในและต่างประเทศ จะเข้าร่วมงานกว่า 350 ราย
การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับนานาชาติทางด้านนาโนเทคโนโลยีของประเทศ (NanoThailand) เป็นการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านนาโนเทคโนโลยี เพื่อกระตุ้นการพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศและยังเป็นการสร้างเครือข่าย เปิดโอกาสให้นักวิจัยนาโนของไทยได้พบกับนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำ

ภายในงาน จะมีหัวข้อวิชาการ 13 sessison โดยมี session ที่น่าสนใจ ตัวอย่างเช่น Nanotechnology for COVID-19 Diagnosis and Vaccine ,Nanotechnology in startup and industrial enterprise Development เป็นต้น
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ [email protected]

🚩เพราะวิกฤตคือโอกาส มาเปิดมุมมองแนวคิดใหม่ และเคล็ดลับการปรับตัวให้ธุรกิจ Wellness ไปต่อ และตอบรับวิถีชีวิตแนวใหม่.ธนาคา...
28/09/2021

🚩เพราะวิกฤตคือโอกาส มาเปิดมุมมองแนวคิดใหม่ และเคล็ดลับการปรับตัวให้ธุรกิจ Wellness ไปต่อ และตอบรับวิถีชีวิตแนวใหม่
.
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์
หัวข้อ: ไขรหัสลับ เปิดมุมมองเพื่อปรับตัว เตรียมพร้อมกับโอกาสทางธุรกิจด้าน Smart Wellness
.
Highlight:
• ปรับแนวคิด สร้างจุดขาย และเพิ่มมูลค่าสินค้า Wellness
• อัพเดทแนวโน้ม และโอกาสของตลาดสินค้า Health & Wellness
• การขยายตลาดเชิงรุก และการรักษาลูกค้าเดิม ปรับรับวิถีชีวิตแนวใหม่
.
กลุ่มเป้าหมาย :
ผู้ประกอบการในกลุ่ม health & wellness, hospitality และผู้สนใจทั่วไป
.
วันพุธ ที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00-15.30 น.
Online meeting by zoom
.
สมัครเข้าร่วมงานสัมมนาได้ตั้งแต่ วันที่ 22 กันยายน – 4 ตุลาคม 2564 เวลา 17.00 น.
ที่ https://forms.office.com/r/KiegqDF3XC
*รับจำนวนจำกัด 150 บริษัท
.
ธนาคารจะแจ้งยืนยันการลงทะเบียนและลิงก์เข้าร่วมฟังงานสัมมนาออนไลน์ทางอีเมล์
ในวันที่ 5 ตุลาคม 2564
.
หมายเหตุ
• ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครผู้เข้าร่วมสัมมนาตามลำดับเท่านั้น
• ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและหลักสูตรสัมมนา
• เมื่อท่านให้ข้อมูลข้างต้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของธนาคารติดต่อกลับ ท่านรับรองว่าข้อมูลดังกล่าว
เป็นของท่านจริงและยินยอมให้ธนาคารเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลข้างต้นในการติดต่อท่านเพื่อให้คำปรึกษาทางการเงินและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของธนาคารที่ท่านอาจจะสนใจ
โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารอย่างละเอียด เพื่อเข้าใจถึงวิธีการ
ที่ธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสิทธิของท่าน ได้ที่ https://www.scb.co.th/th/personal-banking/privacy-notice.html
• เว็บไซต์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ที่ https://www.nstda.or.th/

🚩เพราะวิกฤตคือโอกาส มาเปิดมุมมองแนวคิดใหม่ และเคล็ดลับการปรับตัวให้ธุรกิจ Wellness ไปต่อ และตอบรับวิถีชีวิตแนวใหม่
.
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์
หัวข้อ: ไขรหัสลับ เปิดมุมมองเพื่อปรับตัว เตรียมพร้อมกับโอกาสทางธุรกิจด้าน Smart Wellness
.
Highlight:
• ปรับแนวคิด สร้างจุดขาย และเพิ่มมูลค่าสินค้า Wellness
• อัพเดทแนวโน้ม และโอกาสของตลาดสินค้า Health & Wellness
• การขยายตลาดเชิงรุก และการรักษาลูกค้าเดิม ปรับรับวิถีชีวิตแนวใหม่
.
กลุ่มเป้าหมาย :
ผู้ประกอบการในกลุ่ม health & wellness, hospitality และผู้สนใจทั่วไป
.
วันพุธ ที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00-15.30 น.
Online meeting by zoom
.
สมัครเข้าร่วมงานสัมมนาได้ตั้งแต่ วันที่ 22 กันยายน – 4 ตุลาคม 2564 เวลา 17.00 น.
ที่ https://forms.office.com/r/KiegqDF3XC
*รับจำนวนจำกัด 150 บริษัท
.
ธนาคารจะแจ้งยืนยันการลงทะเบียนและลิงก์เข้าร่วมฟังงานสัมมนาออนไลน์ทางอีเมล์
ในวันที่ 5 ตุลาคม 2564
.
หมายเหตุ
• ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการรับสมัครผู้เข้าร่วมสัมมนาตามลำดับเท่านั้น
• ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและหลักสูตรสัมมนา
• เมื่อท่านให้ข้อมูลข้างต้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของธนาคารติดต่อกลับ ท่านรับรองว่าข้อมูลดังกล่าว
เป็นของท่านจริงและยินยอมให้ธนาคารเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลข้างต้นในการติดต่อท่านเพื่อให้คำปรึกษาทางการเงินและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของธนาคารที่ท่านอาจจะสนใจ
โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารอย่างละเอียด เพื่อเข้าใจถึงวิธีการ
ที่ธนาคารเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสิทธิของท่าน ได้ที่ https://www.scb.co.th/th/personal-banking/privacy-notice.html
• เว็บไซต์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ที่ https://www.nstda.or.th/

ธุรกิจความงามและเครื่องสำอาง เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งของโลก ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มาตลอดระยะเวลาหลายปี โดยในปัจจุบัน ม...
28/09/2021

ธุรกิจความงามและเครื่องสำอาง เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งของโลก ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มาตลอดระยะเวลาหลายปี โดยในปัจจุบัน มีการนำนาโนเทคโนโลยี มาใช้ในการผลิตเครื่องสำอาง เพื่อให้มีคุณภาพดีขึ้น โดยถูกนำมาใช้ในการย่อขนาดของสารบำรุงผิวให้เล็กลงเพื่อที่จะซึมสู่ผิวได้ดีขึ้น

นิตยสารสาระวิทย์ โดย สวทช. จึงได้ชวน ดร.ธวิน เอี่ยมปรีดี หรือ ดร.นาว นักวิจัย ทีมวิจัยความปลอดภัยระดับนาโน ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม กลุ่มวิจัยการวิเคราะห์ระดับนาโนขั้นสูงและปลอดภัย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) ที่เพิ่งได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จากโครงการประกวดนวัตกรรมเครื่องสำอาง (COSMENOVATION) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มผู้ประกอบการเป้าหมาย มาร่วมพูดคุยให้ความรู้ในเรื่องนวัตกรรมด้านเวชสำอางชะลอวัย

ติดตามรับฟัง Podcast รายการ Sci เข้าหู ย้อนหลังได้ที่
https://www.nstda.or.th/sci2pub/podcast-sci-in-ear/
https://youtu.be/Q3ePNKDtrXI

🎧 𝗦𝗼𝘂𝗻𝗱𝗰𝗹𝗼𝘂𝗱: https://bit.ly/3obrjKm
🎧 𝗣𝗼𝗱𝗯𝗲𝗮𝗻: https://bit.ly/3CQSzSK
🎧 𝗔𝗽𝗽𝗹𝗲 𝗣𝗼𝗱𝗰𝗮𝘀𝘁: https://apple.co/3CPbBsy
🎧 𝗚𝗼𝗼𝗴𝗹𝗲 𝗣𝗼𝗱𝗰𝗮𝘀𝘁: https://bit.ly/3ieDsKR
🎧 𝗦𝗽𝗼𝘁𝗶𝗳𝘆: https://spoti.fi/3AOysnp

ธุรกิจความงามและเครื่องสำอาง เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งของโลก ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มาตลอดระยะเวลาหลายปี โดยในปัจจุบัน มีการนำนาโนเทคโนโลยี มาใช้ในการผลิตเครื่องสำอาง เพื่อให้มีคุณภาพดีขึ้น โดยถูกนำมาใช้ในการย่อขนาดของสารบำรุงผิวให้เล็กลงเพื่อที่จะซึมสู่ผิวได้ดีขึ้น

นิตยสารสาระวิทย์ โดย สวทช. จึงได้ชวน ดร.ธวิน เอี่ยมปรีดี หรือ ดร.นาว นักวิจัย ทีมวิจัยความปลอดภัยระดับนาโน ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม กลุ่มวิจัยการวิเคราะห์ระดับนาโนขั้นสูงและปลอดภัย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) ที่เพิ่งได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จากโครงการประกวดนวัตกรรมเครื่องสำอาง (COSMENOVATION) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มผู้ประกอบการเป้าหมาย มาร่วมพูดคุยให้ความรู้ในเรื่องนวัตกรรมด้านเวชสำอางชะลอวัย

ติดตามรับฟัง Podcast รายการ Sci เข้าหู ย้อนหลังได้ที่
https://www.nstda.or.th/sci2pub/podcast-sci-in-ear/
https://youtu.be/Q3ePNKDtrXI

🎧 𝗦𝗼𝘂𝗻𝗱𝗰𝗹𝗼𝘂𝗱: https://bit.ly/3obrjKm
🎧 𝗣𝗼𝗱𝗯𝗲𝗮𝗻: https://bit.ly/3CQSzSK
🎧 𝗔𝗽𝗽𝗹𝗲 𝗣𝗼𝗱𝗰𝗮𝘀𝘁: https://apple.co/3CPbBsy
🎧 𝗚𝗼𝗼𝗴𝗹𝗲 𝗣𝗼𝗱𝗰𝗮𝘀𝘁: https://bit.ly/3ieDsKR
🎧 𝗦𝗽𝗼𝘁𝗶𝗳𝘆: https://spoti.fi/3AOysnp

📍ผู้บริหาร และพนักงานศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ขอแสดงความยินดี แด่ รศ.ดร.สุรินทร์ เหล่าสุขสถิตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะทำงา...
27/09/2021

📍ผู้บริหาร และพนักงานศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ขอแสดงความยินดี แด่ รศ.ดร.สุรินทร์ เหล่าสุขสถิตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะทำงานพิจารณาผลงานวิจัยและพัฒนา ของศูนย์นาโนเทคโนโลยีเเห่งชาติ ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์อาวุโส ประจำปี 2564 📣

📍ผู้บริหาร และพนักงานศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ขอแสดงความยินดี แด่ รศ.ดร.สุรินทร์ เหล่าสุขสถิตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะทำงานพิจารณาผลงานวิจัยและพัฒนา ของศูนย์นาโนเทคโนโลยีเเห่งชาติ ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์อาวุโส ประจำปี 2564 📣

สารสกัดสมุนไพรไทย จากภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมายาวนาน ผสานกับเทคโนโลยีนาโน สู่ "อนุภาคนาโนกักเก็บสารสกัดสมุนไพร" ที่เสริมป...
23/09/2021

สารสกัดสมุนไพรไทย จากภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมายาวนาน ผสานกับเทคโนโลยีนาโน สู่ "อนุภาคนาโนกักเก็บสารสกัดสมุนไพร" ที่เสริมประสิทธิภาพ ทั้งการออกฤทธิ์ การปลดปล่อย การดูดซึม และอื่นๆ อีกมาก ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย

https://www.nanotec.or.th/th/info-nano-encapsulation

#NANOENCAPSULATION
#NANOTEC
#NSTDA
#MHESI

สารสกัดสมุนไพรไทย จากภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมายาวนาน ผสานกับเทคโนโลยีนาโน สู่ "อนุภาคนาโนกักเก็บสารสกัดสมุนไพร" ที่เสริมประสิทธิภาพ ทั้งการออกฤทธิ์ การปลดปล่อย การดูดซึม และอื่นๆ อีกมาก ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย

https://www.nanotec.or.th/th/info-nano-encapsulation

#NANOENCAPSULATION
#NANOTEC
#NSTDA
#MHESI

ในการทำงาน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีการใช้ "วัสดุนาโน" บุคลากรมีความเสี่ยงในการ "สัมผัส" วัสดุนาโนในกิจกรรมไหนบ้าง ซึ่งการ...
17/09/2021

ในการทำงาน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีการใช้ "วัสดุนาโน" บุคลากรมีความเสี่ยงในการ "สัมผัส" วัสดุนาโนในกิจกรรมไหนบ้าง ซึ่งการประเมินความเสี่ยงและการดูแลความปลอดภัย สามารถศึกษาได้จากคู่มือแนวทางปฏิบัติเบื้องต้นด้านความปลอดภัยนาโน สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

#NanoSafety
#NANOTEC
#NSTDA
#MHESI

ในการทำงาน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีการใช้ "วัสดุนาโน" บุคลากรมีความเสี่ยงในการ "สัมผัส" วัสดุนาโนในกิจกรรมไหนบ้าง ซึ่งการประเมินความเสี่ยงและการดูแลความปลอดภัย สามารถศึกษาได้จากคู่มือแนวทางปฏิบัติเบื้องต้นด้านความปลอดภัยนาโน สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

#NanoSafety
#NANOTEC
#NSTDA
#MHESI

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence: AI) อย่างการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning: ML) มีบทบาทที่น่าสนใจในงานหลาย...
16/09/2021

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence: AI) อย่างการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning: ML) มีบทบาทที่น่าสนใจในงานหลายสาขาวิชา ไม่เพียงแค่วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือวิศวกรรมศาสตร์ แต่รวมถึงงานทางการแพทย์ การตลาด และอื่นๆ อีกมาก การพัฒนากำลังคนในสาขา วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data science competition)นับเป็นเรื่องสำคัญ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มองเห็นความสำคัญและร่วมสนับสนุนโครงการ "การแข่งขันทำนายสมบัติทางเคมีด้วยการเรียนรู้ของเครื่อง Thailand Machine Learning for Chemistry (TMLCC)" ที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือจากบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สมาคมวิทยาการและวิศวกรรมเชิงคอมพิวเตอร์ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

จากแนวความคิดในการจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data science competition) ที่เป็นการผนวกความรู้จากสองศาสตร์คือปัญญาประดิษฐ์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานเข้าด้วยกัน และจะใช้รูปแบบเช่นเดียวกับการแข่งขันที่จัดขึ้นในระดับสากล บรรดาผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องนำความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์และเทคนิค Machine learning มาช่วยแก้ไขปัญหาด้านเคมีและวัสดุศาสตร์ จึงเป็นที่มาของหัวข้อ “การแข่งขันทำนายคุณสมบัติวัสดุด้วยการเรียนรู้ของเครื่อง” หรือ “Machine learning competition: Materials properties prediction” ในหัวข้อ "การทำนายคุณสมบัติของ MOFs" แล้วมาดูกันว่า CO2 ตัวร้ายจะมีพระเอกใดมาพิชิตได้บ้าง เมื่อภาวะโลกร้อน ยังคงใกล้ตัวเราเข้ามาทุกที

นับเป็นโอกาสดีที่จะส่งเสริมให้เยาวชนและบุคคลที่มีองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เป็นทุนเดิม ได้เพิ่มเติมความรู้และประสบการณ์ด้านดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประยุกต์ใช้ Machine learning หรือ Deep learning สำหรับงานด้านวิทยาศาสตร์ ในขณะเดียวกัน บุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลเองก็จะได้ทราบถึงแนวทางการประยุกต์ใช้เทคนิคเชิงปัญญาประดิษฐ์ในงานด้านวิทยาศาสตร์ และอาจขยายแนวคิดไปสู่การประยุกต์ใช้ทางด้านวิศวกรรม อุตสาหกรรม เป็นต้น ซึ่งบุคคลากรเหล่านี้ จะเป็นกำลังสำคัญให้กับประเทศในอนาคต

ติดตามข่าวสาร

TMLCC หรือ https://tmlcc.cseathai.org/

ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence: AI) อย่างการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning: ML) มีบทบาทที่น่าสนใจในงานหลายสาขาวิชา ไม่เพียงแค่วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือวิศวกรรมศาสตร์ แต่รวมถึงงานทางการแพทย์ การตลาด และอื่นๆ อีกมาก การพัฒนากำลังคนในสาขา วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data science competition)นับเป็นเรื่องสำคัญ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มองเห็นความสำคัญและร่วมสนับสนุนโครงการ "การแข่งขันทำนายสมบัติทางเคมีด้วยการเรียนรู้ของเครื่อง Thailand Machine Learning for Chemistry (TMLCC)" ที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือจากบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สมาคมวิทยาการและวิศวกรรมเชิงคอมพิวเตอร์ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

จากแนวความคิดในการจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data science competition) ที่เป็นการผนวกความรู้จากสองศาสตร์คือปัญญาประดิษฐ์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานเข้าด้วยกัน และจะใช้รูปแบบเช่นเดียวกับการแข่งขันที่จัดขึ้นในระดับสากล บรรดาผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องนำความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์และเทคนิค Machine learning มาช่วยแก้ไขปัญหาด้านเคมีและวัสดุศาสตร์ จึงเป็นที่มาของหัวข้อ “การแข่งขันทำนายคุณสมบัติวัสดุด้วยการเรียนรู้ของเครื่อง” หรือ “Machine learning competition: Materials properties prediction” ในหัวข้อ "การทำนายคุณสมบัติของ MOFs" แล้วมาดูกันว่า CO2 ตัวร้ายจะมีพระเอกใดมาพิชิตได้บ้าง เมื่อภาวะโลกร้อน ยังคงใกล้ตัวเราเข้ามาทุกที

นับเป็นโอกาสดีที่จะส่งเสริมให้เยาวชนและบุคคลที่มีองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เป็นทุนเดิม ได้เพิ่มเติมความรู้และประสบการณ์ด้านดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประยุกต์ใช้ Machine learning หรือ Deep learning สำหรับงานด้านวิทยาศาสตร์ ในขณะเดียวกัน บุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลเองก็จะได้ทราบถึงแนวทางการประยุกต์ใช้เทคนิคเชิงปัญญาประดิษฐ์ในงานด้านวิทยาศาสตร์ และอาจขยายแนวคิดไปสู่การประยุกต์ใช้ทางด้านวิศวกรรม อุตสาหกรรม เป็นต้น ซึ่งบุคคลากรเหล่านี้ จะเป็นกำลังสำคัญให้กับประเทศในอนาคต

ติดตามข่าวสาร

TMLCC หรือ https://tmlcc.cseathai.org/

ที่อยู่

111 Thailand Science Park, Phahonyothin Rd., Klong 1, Klong Luang
Pathum Thani
12120

ข้อมูลทั่วไป

In our capacity as national R&D center, NANOTEC operates state-of-the-art research facilities at Thailand Science Park. NANOTEC Central Laboratory has 12 teams working on cutting-edge technologies. As of 2012, the teams have 46 researchers with Ph.D. degree and 45 research assistants with master’s degree.

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6625647100

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ National Nanotechnology Center (NANOTEC)ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง National Nanotechnology Center (NANOTEC):

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Pathum Thani

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติWeifo..ไม่ใช้สารหรือฮีทเตอร์ดูดความชื้น..ควบคุมความชื้น20-60%rh..iso9001..รับประกัน/ดูแลซ่อมบำรุงต่อเนื่อง.. สอบถาม idline:weifo1/0923624299
How to calculate amount of silane required for the surface modification of steel coated with Nano fibrillated cellulose? I have primed steel surface with acrylic paint and coated with Nano-fibrillated cellulose for surface roughness. My objective is to make steel surface superhydrophobic after the coat of NFC i wanted to use perfluorooctyltrichloro silane for achieving low surface energy. How to know the amount of silane to be used. For the modification process I am planning to follow the CVD process conducted in sealed beaker. Please help me out in calculating the amount of silane. Thank you.
Dear Prof./Dr., We welcome your participation in SEGT 2019 Conference, Bangkok, Thailand. The SEGT 2019 Conference is supported and promoted in International Journal of Energy Research, IJER and International Journal of Hydrogen Energy, IJHE Journal Websites . https://onlinelibrary.wiley.com/journal/1099114x https://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-hydrogen-energy/conferences The SEGT 2019: IOP-EES Conference Proceedings will be published in 1st Quarter 2020 : https://iopscience.iop.org/journal/1742-6596/page/Forthcoming_volumes#tab3 The SEGT 2019 Conference is also supported by International Association for Hydrogen Energy (IAHE). http://www.iahe.org/conferences.asp Also, we are pleased to announce that the SEGT 2019 Advisory Chair and the Editor-in-Chief of International Journal of Energy Research, Prof. Ibrahim Dincer will conduct the “How to write and publish effectively?” Workshop on 11/DEC/2019. The registration of this workshop is free for SEGT 2019 participants and it is based on a first-come, first-served basis (tentatively for first 100 registered participants) .
สัตว์โลกทั้งหลายที่เกิดมาล้วนมีกรรมลำบากทุกชาติทุกภาษา
Hi, we are looking for a partner lab in Thailand to become partner in the EU H2020 RISE consortium. The theme is development of affinity-targeted nanoparticles for cancer detection and therapy. More on our lab here: https://www.cancerbiology.ee/ Contact: [email protected]
Planck's constant E = hf 6 or 4 Kepler's third law in the microcosm https://youtu.be/VEjP7BdZWLY http://vixra.org/abs/1610.0103 https://doi.org/10.21267/in.2017.24.4913 Uniform Unified System of Dimensions Physical Quantities http://vixra.org/abs/1804.0105
Perovskite Solar Cells in 🇹🇭 เจอกันที่งานบ่ายนี้นะคะ
ฐานข้อมูลการพัฒนาด้านต่างๆของยุโรป สามารถสืบค้นได้ทุกเรื่องครับ (ฝากถึงหน่วยงานต่างๆด้วยครับ)
ข้อมูลอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพของยุโรป สามารถสืบค้นได้ทุกเรื่องครับ ฝากบอกต่อให้หน่วยงานต่างๆได้สืบค้นด้วยนะครับ https://publications.europa.eu/en/search-results?p_p_id=portal2012searchExecutor_WAR_portal2012portlet_INSTANCE_q8EzsBteHybf&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&queryText=biotechnology&facet.collection=EULex%2CEUPub%2CEUWebPage%2CEUSummariesOfLegislation&language=en&startRow=1&resultsPerPage=10&SEARCH_TYPE=SIMPLE
อุตสาหกรรมการวิจัยและการลงทุนของยุโรป อยากให้รัฐบาลช่วยศึกษาและกำหนดทิศทางด้วย ฝากถึงหน่วยงานอื่นๆได้ศึกษาด้วยนะครับ สามารถสืบค้นได้ทุกเรื่องครับ http://ec.europa.eu/geninfo/query/action?query_source=RESEARCHPP&swlang=en&QueryText=Bio-based%20polymers https://cordis.europa.eu/search/result_en?q=Bio-based+polymers
สวัสดีครับ สารเทฟล่อน จะหาซื้อได้ทีไ่หนครับ จะเอามาทำการทดลอง