MPAD, TISTR ให้บริการงานทดสอบ ตรวจสอบ และวิเคราะห์ของวัสดุ โดยผู้เชี่ยวชาญมากประสปการณ์มาอย่างยาวนาน
02-5779265

ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ ศพว. ให้บริการและให้คำปรึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศด้านการทดสอบ วิเคราะห์ และตรวจสอบ วัตถุดิบ ชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์รวมทั้งอุปกรณ์ โครงสร้างหม้อน้ำและภาชนะรับแรงดันตามข้อกำหนดและมาตรฐานประเทศและมาตรฐานสากล ให้บริการตรวจประเมินอายุการใช้งานของโครงสร้างทางวิศวกรรมและเครื่องจักร รวมถึงงานบริการวิเคราะห์ทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพของวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ศูนย

์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 ISO/IEC 17020 และ ISO 9001 และได้พัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมในด้านต่างๆดังนี้
• การวิเคราะห์ ทดสอบ ทั้งแบบทำลายและแบบไม่ทำลาย รวมถึงการวิเคราะห์หาสาเหตุความเสียหายชิ้นส่วน โครงสร้างและเครื่องจักร
• การตรวจสอบและประเมินอายุการใช้งานที่เหลือของหม้อน้ำ หม้อต้ม และภาชนะรับความดัน และโครงสร้างทางวิศวกรรม
• ที่ปรึกษาทางวิศวกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์
• บริการงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมและให้คำปรึกษาด้านมาตรฐาน การทดสอบวัสดุและผลิตภัณฑ์
• บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวัสดุ, กระบวนการวิเคราะห์ ทดสอบเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์
• บริการวิจัย/วิเคราะห์ทดสอบ การสลายตัวทางชีวภาพของวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ พลาสติกสลายตัวทางชีวภาพ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือน น้ำมันหล่อลื่น เป็นต้น


MPAD provides services for domestic and international levels on testing, analysis and inspection of raw materials and products, particularly metallic materials, including components, process structures, equipment, boiler and pressure vessels following national and international standards or customized requirements. We also provide inspection and consulting services for the remaining life assessment of engineering components and structures including service on biodegradable testing of green materials. MPAD is certified according to ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17020 and ISO 9001. We continue developing our services in order to response and meet the requirements of industries in the areas of:

• Destructive and non-destructive testing and analysis including failure analysis to find out the root cause of failure of machines, structures and components.
• Inspection and remnant life assessment of boiler, pressure vessel and engineering structures
• Engineering consultancy for process development and material quality improvement
• Research services for engineering solution and consultant service on testing standard of materials and components
• Technology transfer services on materials, testing and analysis for product development
• Research and testing services for biodegradation of environmental friendly products such as compostable plastics, household cleaning products, lubricant, etc.

ห้องปฏิบัติการตรวจสมรรถนะ และความปลอดภัย (หป.สป.) ได้บริการงานตรวจหม้อน้ำ และทดสอบวาล์วนิรภัยแบบออนไลน์ให้กับลูกค้า"ท่าน...
22/11/2023

ห้องปฏิบัติการตรวจสมรรถนะ และความปลอดภัย (หป.สป.) ได้บริการงานตรวจหม้อน้ำ และทดสอบวาล์วนิรภัยแบบออนไลน์ให้กับลูกค้า

"ท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่ 02-577-9267 "

ขอบคุณทีมงานวิศวกรรมสถานที่ได้เชิญวิทยากรจากห้องปฏิบัติการทดสอบสมรรถนะและความปลอดภัย (PSI/MPAD, TISTR) ไปบรรยายในหัวข้อ ...
08/11/2023

ขอบคุณทีมงานวิศวกรรมสถานที่ได้เชิญวิทยากรจากห้องปฏิบัติการทดสอบสมรรถนะและความปลอดภัย (PSI/MPAD, TISTR) ไปบรรยายในหัวข้อ "เสวนาลิ้นนิรภัย" ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2023 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

วันศุกร์ที่ 3 พ.ย. 2566 ทางห้องปฏิบัติการทดสอบสมรรถนะและความปลอดภัย (PSI/MPAD, TISTR) ได้มีการบรรยายในงานวิศวกรรมแห่งชาต...
01/11/2023

วันศุกร์ที่ 3 พ.ย. 2566 ทางห้องปฏิบัติการทดสอบสมรรถนะและความปลอดภัย (PSI/MPAD, TISTR) ได้มีการบรรยายในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2023 ท่านใดสนใจสามารถไปร่วมงานเสวนาได้นะครับ

MPAD, TISTR ได้รับเกียรติเชิญไปงานเสวนาที่งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2566 ในหัวข้อ "ลิ้นนิรภัยปัญหา และการตรวจสอบ" วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้อง MR 102 บอลรูม 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ท่านใดสนใจเข้างานสามารถกดลิ้งค์นี้ได้เลยครับ
Link: https://nationalengineering2023.com/events/ne023/

ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร “ข้อกำหนดพลาสติกสลายตัวทางชีวภาพ ตามมาตรฐาน ISO 17088 และการรับรองผลิตภัณฑ์” โดยทีมวิทยากรจากห้อ...
26/10/2023

ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร “ข้อกำหนดพลาสติกสลายตัวทางชีวภาพ ตามมาตรฐาน ISO 17088 และการรับรองผลิตภัณฑ์” โดยทีมวิทยากรจากห้องปฏิบัติการทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพของวัสดุ (หป.สช.) ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ (ศพว.) และกองประเมินและรับรองผลิตภัณฑ์ สำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) ภายใต้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมมารวย กรุงเทพฯ

ค่าลงทะเบียน 3,210 บาทต่อท่าน (อัตรานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่าง) โดย วว. ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
- หน่วยฝึกอบรม กลุ่มบริการอุตสาหกรรม 0 2577 9517 (คุณศิริสุข), E-mail: [email protected]

"วันนวมินทรมหาราช"วว.ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
13/10/2023

"วันนวมินทรมหาราช"
วว.ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

MPAD, TISTR ได้บริการงานให้คำปรึกษาการตรวจสอบหม้อน้ำ และเครื่องจักรกลกับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้ข้อมูลการตรวจสอบที่ถูกต้...
12/10/2023

MPAD, TISTR ได้บริการงานให้คำปรึกษาการตรวจสอบหม้อน้ำ และเครื่องจักรกลกับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้ข้อมูลการตรวจสอบที่ถูกต้อง และตามกฏหมายของกระทรวง

ในกลุ่มงาน MPAD, TISTR ได้มีบริการงานตามมาตรา 5 และ มาตรา 11 (ในบางรายการ) สนใจบริการติดต่อได้ที่ 02-577-9265

New!! MPAD Price List 2024(Total 19 pages)     #2024
06/10/2023

New!! MPAD Price List 2024
(Total 19 pages)

#2024

MPAD, TISTR ได้รับเกียรติเชิญไปงานเสวนาที่งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2566 ในหัวข้อ "ลิ้นนิรภัยปัญหา และการตรวจสอบ" วันที่ 3 พฤศ...
02/10/2023

MPAD, TISTR ได้รับเกียรติเชิญไปงานเสวนาที่งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2566 ในหัวข้อ "ลิ้นนิรภัยปัญหา และการตรวจสอบ" วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้อง MR 102 บอลรูม 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ท่านใดสนใจเข้างานสามารถกดลิ้งค์นี้ได้เลยครับ
Link: https://nationalengineering2023.com/events/ne023/

6 ขั้นตอน บริการลูกค้า ศพว.
15/09/2023

6 ขั้นตอน บริการลูกค้า ศพว.

15/09/2023

วว.ได้รับมอบหมายจากกรมแรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นหน่วยงานจัดสอบมาตรฐานหลักสูตร ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำ

เข้าอบรม สัมมนา กับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย นอกจากได้รับการถ่ายทอดความรู้ เพิ่มความสามารถ และการ...
15/09/2023

เข้าอบรม สัมมนา กับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
นอกจากได้รับการถ่ายทอดความรู้ เพิ่มความสามารถ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แล้ว ยังได้คะแนน CPD จากสภาวิศวกร อีกด้วย...
ติดต่อเข้าอบรมได้เลยครับ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยฝึกอบรม กลุ่มบริการอุตสาหกรรม
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
โทรศัพท์ 0 2577 9517 / มือถือ 061 423 7131 / โทรสาร 0 2577 9009
E-mail : [email protected] / ID Line : tistr5125 / FB : หน่วยฝึกอบรม วว. / http://tistrservices.tistr.or.th/training/

บรรยกาศ การฝึกอบรมภายในองค์กร (In-house Training)หลักสูตรโลหะวิทยาเบื้องต้นและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ณ บริษัท โตโยต้า ท...
15/09/2023

บรรยกาศ การฝึกอบรมภายในองค์กร (In-house Training)
หลักสูตร
โลหะวิทยาเบื้องต้นและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
ณ บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด กรุงเทพฯ
วันที่ 12 กันยายน 2566
วิทยากร :
1. นางพัชณี เทพนุ้ย นักวิชาการอาวุโส
2. นายปรีชา ขำเสม นักวิชาการอาวุโส
ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณสมบัติวัสดุและวิเคราะห์ความเสียหาย
ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ กลุ่มบริการอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

วันที่ 31 สิงหาคม 2023 MPAD, TISTR ได้เข้ามร่วมสัมมนาความรู้ในงาน Pump and Valve 2023 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ...
14/09/2023

วันที่ 31 สิงหาคม 2023 MPAD, TISTR ได้เข้ามร่วมสัมมนาความรู้ในงาน Pump and Valve 2023 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยได้มีวิทยากรเข้าร่วมงาน และร่วมบรรยายในหัวข้อ "การตรวจสอบลิ้นนิรภัยเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานหม้อน้ำและภาชนะรับแรงดัน"

งานบริการของ MPAD, TISTR สามารถดูได้ที่ระบบ JUMP
https://tistrservices.tistr.or.th/
หรือติดต่อ 02-577-9265-7

02/09/2023

🎉🎉วว.ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับ
ท่านศุภมาส อิศรภักดี
ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

28/08/2023
28/07/2023
บรรยากาศ การสัมมนาในงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยี Thailand Oil & Gas Roadshow 2023, 21 July 2023  วิทยากร นายกิตติพงษ์ นิมาก...
21/07/2023

บรรยากาศ การสัมมนาในงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยี
Thailand Oil & Gas Roadshow 2023, 21 July 2023

วิทยากร นายกิตติพงษ์ นิมากร นักวิชาการ หป.สป. ศพว./วว. MPAD, TISTR

พบกัน Oil & Gas Roadshow 2023 งานอุตสาหกรรม น้ำมัน,ก๊าซ และปิโตรเคมีงานเดียวในระยอง 20–21 ก.ค. 2566  10.00–17.00 น. ณ โร...
20/07/2023

พบกัน Oil & Gas Roadshow 2023 งานอุตสาหกรรม น้ำมัน,ก๊าซ และปิโตรเคมีงานเดียวในระยอง 20–21 ก.ค. 2566 10.00–17.00 น. ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง MPAD, TISTR

วันที่ 22-23 มิ.ย. 2566 ศูนย์พัฒนา และวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ (MPAD, TISTR) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "เรื่องกระบวนการอบช...
23/06/2023

วันที่ 22-23 มิ.ย. 2566
ศูนย์พัฒนา และวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ (MPAD, TISTR) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "เรื่องกระบวนการอบชุบทางความร้อนและการตรวจสอบคุณภาพ สำหรับชิ้นส่วนยานยนต์และเครื่องจักรกล"
บรรยากาศในการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทฤษฎี และลงมือปฏิบัติ แน่นๆ เลยครับ
ขอขอบคุณ
วิทยากร รศ.สมนึก วัฒนศรียกุล นายกสมาคมการอบชุบทางความร้อนไทย
นายปรีชา ขำเสม และ นักวิชาการประจำ หป สส. ที่ร่วม บรรยาย และสาธิต ในภาคปฏิบัติ และ ผู้เข้าร่วมอบรม ทุกท่าน

วันที่ 21 มิ.ย. 2566 ทางห้องปฎิบัติทดสอบสมรรถนะ และความปลอดภัย (PSI) ภายใต้สังกัด ศูนย์พัฒนา และวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ ...
21/06/2023

วันที่ 21 มิ.ย. 2566 ทางห้องปฎิบัติทดสอบสมรรถนะ และความปลอดภัย (PSI) ภายใต้สังกัด ศูนย์พัฒนา และวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ (MPAD, TISTR) ได้เข้านำเสนองาน ที่ บ.บีบีจีไอ ไบโอดีเซล จำก้ด จ. พระนครศรีอยุธยา เกี่ยวกับงานตรวจสอบ inspection และ ทดสอบวาล์วนิรภัย Safety valve

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาในงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยี Thailand Oil & Gas Roadshow 2023, 20-21 July 2023  วิทยากร นายกิตติ...
20/06/2023

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาในงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยี
Thailand Oil & Gas Roadshow 2023, 20-21 July 2023

วิทยากร นายกิตติพงษ์ นิมากร นักวิชาการ หป.สป. ศพว./วว.

เครื่องมือ พร้อมให้บริการครับติดต่อ 02 577 9272, 02 577 9265https://www.tistr.or.th/MPAD/CR: ธนภัทร มุสิกูล หป.สส.
15/06/2023

เครื่องมือ พร้อมให้บริการครับ
ติดต่อ 02 577 9272, 02 577 9265
https://www.tistr.or.th/MPAD/

CR: ธนภัทร มุสิกูล หป.สส.

วันที่่ 6 - 8 มิ.ย. 2566 วว. จัดการฝึกอบรม หลักสูตร "การวิเคราะห์ความเสียหายทางกลของเครื่องจักร" ณ ห้องสัมมนา Admin 5-2 ...
09/06/2023

วันที่่ 6 - 8 มิ.ย. 2566 วว. จัดการฝึกอบรม หลักสูตร "การวิเคราะห์ความเสียหายทางกลของเครื่องจักร" ณ ห้องสัมมนา Admin 5-2 [5510] ชั้น 5 อาคาร Admin วว. คลองห้า จ.ปทุมธานี

วิทยากร
• ดร.จตุพร โพธิ์ศรี นักวิชาการ ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณสมบัติวัสดุและวิเคราะห์ความเสียหาย ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
• คุณจิราภรณ์ มณีพรหม นักวิชาการอาวุโส ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณสมบัติวัสดุและวิเคราะห์ความเสียหาย ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
• ดร.สุเทพ จอยเอกา นักวิชาการ ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณสมบัติวัสดุและวิเคราะห์ความเสียหาย ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
• ดร.พรศักดิ์ ทัศนราพันธ์ ผู้อำนวยการ ห้องปฏิบัติการตรวจสอบสมรรถนะและความปลอดภัย ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
• คุณกิตติพงค์ นิมากร นักวิชาการ ห้องปฏิบัติการตรวจสอบสมรรถนะและความปลอดภัย ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
• ดร.วิชพงศ์ โสชู นักวิชาการ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
• คุณพรรณวดี พรหมประเสริฐ นักทดลองวิทยาศาสตร์บริการ ห้องปฏิบัติการตรวจสอบสมรรถนะและความปลอดภัย ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
• ดร.ศิวะ สิทธิพงศ์ นักวิชาการ ห้องปฏิบัติการทดสอบทางฟิสิกส์ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

MPAD (ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ - ศพว) ได้จัดอบรมรูปแบบ IN-HOUSE ให้กับลูกค้า ในหัวข้อ  "ความเข้าใจในข้อกำหนด...
03/06/2023

MPAD (ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ - ศพว) ได้จัดอบรมรูปแบบ IN-HOUSE ให้กับลูกค้า
ในหัวข้อ "ความเข้าใจในข้อกำหนดมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025-2017" เมื่อวันที่ 31 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2566

สนใจงานบริการติดต่อสอบถาม 02-577-9265
หรืองานบริการอื่น ๆ : https://tistrservices.tistr.or.th/

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ การสัมมนาฟรี !!!!ขอเชิญร่วมการสัมมนา เรื่อง "ขับเคลื่อนนวัตกรรม และพัฒนากระบวนการผลิตเชิงวิศวกรรม ...
03/06/2023

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ การสัมมนาฟรี !!!!

ขอเชิญร่วมการสัมมนา
เรื่อง "ขับเคลื่อนนวัตกรรม และพัฒนากระบวนการผลิตเชิงวิศวกรรม ด้วยเทคโนโลยี CAE"
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องบอลลูมซี โรงแรมมารวยการ์เด้น ถ.พหลโยธิน กรุงเทพฯ จัดโดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ร่วมกับ CAD-IT CONSULTANTS (ASIA) PTE LTD
ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/PATdkCAfVvZhN7AVA
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยฝึกอบรม วว.
โทร.: 0 2577 9517
มือถือ: 06 1423 7131
Line: 0614237131
E-mail: [email protected]

25/05/2023

วันคล้ายวันสถาปนา วว. ครบรอบ 60 ปี

🚩 ขอเชิญร่วมการฝึกอบรม หลักสูตร "การวิเคราะห์ความเสียหายทางกลของเครื่องจักร" วันที่ 6-8 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00-16.30 น...
08/05/2023

🚩 ขอเชิญร่วมการฝึกอบรม หลักสูตร "การวิเคราะห์ความเสียหายทางกลของเครื่องจักร" วันที่ 6-8 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ วว. คลองห้า จ.ปทุมธานี
ค่าลงทะเบียน 6,420 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

📌 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยฝึกอบรม วว.
โทร.: 0 2577 9517
มือถือ: 06 1423 7131
Line: 0614237131
E-mail: [email protected]

📌 ดาวน์โหลดรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ https://tistrservices.tistr.or.th/training/index.php?open=modal&oid=250

 #การพัฒนาวัสดุต้านทานการสึกหรอและสารหล่อลื่นด้วยการใช้เทคนิคการทดสอบการสึกหรอ  เผยแพร่โดยนักวิชาการของ MPAD (คุณรุจีภรณ...
06/05/2023

#การพัฒนาวัสดุต้านทานการสึกหรอและสารหล่อลื่นด้วยการใช้เทคนิคการทดสอบการสึกหรอ เผยแพร่โดยนักวิชาการของ MPAD (คุณรุจีภรณ์ นาคขุนทด)

และ บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ อีกมากมายท่านสามารถกดลิ้งค์เพื่อดาวโหลดและอ่านฟรีได้เลยนะคะ

ย้ำๆ อีกครั้งกับ วารสาร วว. ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 ออนไลน์ล่าสุด! นำเสนอบทความด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่น่าสนใจตลอดทั้งฉบับ อาทิ
• การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม เป็นเทคโนโลยีที่ยั่งยืนของชุมชน
• Gen.ใหม่ กับการขับเคลื่อนวิจัยในอุตสาหกรรมชีวภาพ วว. บทสัมภาษณ์ ดร.โศรดา วัลภา รองผู้ว่าการด้านวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ วว.
• ChatGPT แชตบอตปัญญาประดิษฐ์สนั่นวงการ
• กลิ่นและรสจากสาหร่ายขนาดเล็ก
• กระบวนการผลิตหน่อหวายในน้ำเกลือและหน่อหวายในน้ำใบย่านาง ตอนที่ 1
• การพัฒนาวัสดุต้านทานการสึกหรอและสารหล่อลื่นด้วยการใช้เทคนิคการทดสอบการสึกหรอ
• เครื่องคัดขนาดเมล็ดหมากเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต ประหยัดพลังงาน

ดาวน์โหลดอ่านฟรี! ได้ที่เว็บไซต์ วว.
https://www.tistr.or.th/app/serials/stjournal.php?id=3801

04/05/2023

ทรงพระเจริญ

(siren)  ขออนุญาตส่งข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะ(thumbtack) ขอเชิญร่วมการฝึกอบรม หลักสูตร "การประเมินระดับความเสียหายจากการใช้งา...
01/05/2023

(siren) ขออนุญาตส่งข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะ

(thumbtack) ขอเชิญร่วมการฝึกอบรม หลักสูตร "การประเมินระดับความเสียหายจากการใช้งานของชุดอุปกรณ์ของหม้อไอน้ำและอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีด้วยเทคนิคเรพลิกา" วันที่ 6-7 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ วว. เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ค่าลงทะเบียน 5,350 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

(thumbtack) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยฝึกอบรม วว.
โทร.: 0 2577 9517
มือถือ: 06 1423 7131
Line: 0614237131
E-mail: [email protected]

(thumbtack) ดาวน์โหลดรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ https://tistrservices.tistr.or.th/training/index.php?open=modal&oid=264

01/05/2023

แรงงานคือกำลังสำคัญ ..
ช่วยสร้างสรรค์ พัฒนาประเทศ

13/04/2023

สุขสันต์วันสงกรานต์ 13 เมษายน 2566

ที่อยู่

35 Mu 3 Tambon Khlong Ha, Amphoe Khlong Luang
Pathum Thani
12120

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625779265

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ MPAD, TISTRผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง MPAD, TISTR:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Pathum Thani

แสดงผลทั้งหมด