MPAD, TISTR ทดสอบและตรวจสอบคุณภาพของวัสดุ ผลิตภัณฑ์ ประเมินอายุการใช้งาน วิเคราะห์สาเหตุความเสียหาย ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ ศพว. ให้บริการและให้คำปรึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศด้านการทดสอบ วิเคราะห์ และตรวจสอบ วัตถุดิบ ชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์รวมทั้งอุปกรณ์ โครงสร้างหม้อน้ำและภาชนะรับแรงดันตามข้อกำหนดและมาตรฐานประเทศและมาตรฐานสากล ให้บริการตรวจประเมินอายุการใช้งานของโครงสร้างทางวิศวกรรมและเครื่องจักร รวมถึงงานบริการวิเคราะห์ทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพของวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 ISO/IEC 17020 และ ISO 9001 และได้พัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมในด้านต่างๆดังนี้ • การวิเคราะห์ ทดสอบ ทั้งแบบทำลายและแบบไม่ทำลาย รวมถึงการวิเคราะห์หาสาเหตุความเสียหายชิ้นส่วน โครงสร้างและเครื่องจักร • การตรวจสอบและประเมินอายุการใช้งานที่เหลือของหม้อน้ำ หม้อต้ม และภาชนะรับความดัน และโครงสร้างทางวิศวกรรม • ที่ปรึกษาทางวิศวกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ • บริการงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมและให้คำปรึกษาด้านมาตรฐาน การทดสอบวัสดุและผลิตภัณฑ์ • บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวัสดุ, กระบวนการวิเคราะห์ ทดสอบเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ • บริการวิจัย/วิเคราะห์ทดสอบ การสลายตัวทางชีวภาพของวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ พลาสติกสลายตัวทางชีวภาพ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือน น้ำมันหล่อลื่น เป็นต้น MPAD provides services for domestic and international levels on testing, analysis and inspection of raw materials and products, particularly metallic materials, including components, process structures, equipment, boiler and pressure vessels following national and international standards or customized requirements.

We also provide inspection and consulting services for the remaining life assessment of engineering components and structures including service on biodegradable testing of green materials. MPAD is certified according to ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17020 and ISO 9001. We continue developing our services in order to response and meet the requirements of industries in the areas of: • Destructive and non-destructive testing and analysis including failure analysis to find out the root cause of failure of machines, structures and components. • Inspection and remnant life assessment of boiler, pressure vessel and engineering structures • Engineering consultancy for process development and material quality improvement • Research services for engineering solution and consultant service on testing standard of materials and components • Technology transfer services on materials, testing and analysis for product development • Research and testing services for biodegradation of environmental friendly products such as compostable plastics, household cleaning products, lubricant, etc.

เปิดเหมือนปกติ

13/10/2020
#ขอแสดงความยินดีกับท่านรองผู้ว่าการฯกลุ่มบริการอุตสาหกรรม คนใหม่ “ดร.พัชทรา มณีสินธุ์ “วันที่ 2 ตุลาคม 2563 ดร.พัชทรา มณ...
02/10/2020

#ขอแสดงความยินดีกับท่านรองผู้ว่าการฯกลุ่มบริการอุตสาหกรรม คนใหม่ “ดร.พัชทรา มณีสินธุ์ “

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 ดร.พัชทรา มณีสินธุ์ รอง ผวว.บอ. พบปะบุคลากร ศพว. พร้อมมอบนโยบายการบริหารงาน โดยมีคุณชโลธร ภมรสูต รักษาการ ผอ.ศพว. ให้การต้อนรับ

#ขอแสดงความยินดีกัน ท่าน ผอ.ศพว. คนใหม่   “คุณชโลธร ภมรสูต”🥁 1 ต.ค.2563 ประเดิมประชุมนัดแรก มอบนโยบายและแนวทางในการดำเน...
01/10/2020

#ขอแสดงความยินดีกัน ท่าน ผอ.ศพว. คนใหม่ “คุณชโลธร ภมรสูต”

🥁 1 ต.ค.2563 ประเดิมประชุมนัดแรก มอบนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานให้แก่พนักงานและลูกจ้างของ ศพว.

หากท่านใดสนใจทดสอบงาน Tribology ติดต่อทดสอบงานได้ที่ 02-577-9267
16/09/2020
นายช่างมาแชร์

หากท่านใดสนใจทดสอบงาน Tribology
ติดต่อทดสอบงานได้ที่ 02-577-9267

เครื่องทดสอบไตรโบมิเตอร์ (Tribometer) คือเครื่องมือในการทดสอบด้านไตรโบโลยีเพื่อตรวจวัดค่าปริมาณทางไตรโบโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเสียดทาน

การสึกหรอ (Wear) และการหล่อลื่น เช่น ค่าสัมประสิทธิ์การเสียดทาน ค่าแรงเสียดทาน หรือปริมาณการสึกหรอ

โดยใช้หลักการจำลองสภาวะการใช้งานจริงในการทดสอบกับชิ้นงานทดสอบที่มีขนาดเล็กเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการทดสอบ

แต่ได้ค่าปริมาณทางไตรโบโลยีที่ถูกต้องเพื่อใช้ในการเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมหรือทดแทนในการใช้งานด้านไตรโบโลยี

รวมทั้งใช้ในการคาดคะเนพฤติกรรมการสึกหรอเพื่อประเมินอายุการใช้งานของอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้งานด้านไตรโบโลยี.

ลองเข้าไปชมหลักการทำงานและความสามารถของเครื่องทดสอบไตรโบมิเตอร์ในบทความต่อด้านในได้เลยนะครับ :)

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จากทาง

“ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย”

แล้วพบกับสาระดีๆทางด้าน งานช่าง งานวิศวกรรม และงานอุตสาหกรรม แบบนี้ได้ในเพจนายช่างมาแชร์นะครับ

Website: www.naichangmashare.com
Facebook: https://www.facebook.com/naichangmashare/
Blockdit : https://www.blockdit.com/naichangmashare
Instragram: https://www.instagram.com/naichangmashare/
Twitter: https://twitter.com/naichangmashare
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCmIPiSeg-uy4k8JYSmknp_g

#นายช่างมาแชร์ #Tribology #Tribometer

11/09/2020
TISTR : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

การตรวจทดสอบ safety valve online ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

การตรวจทดสอบ safety valve online เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานหม้อน้ำ

MPAD, TISTR
10/09/2020

MPAD, TISTR

อย่าลืมมาเข้าร่วมอบรม วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 อาคาร Admin 1 ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ...
09/09/2020

อย่าลืมมาเข้าร่วมอบรม วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563
อาคาร Admin 1 ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) งานเริ่มเวลา 08.30 น.
**รบกวนผู้ที่เข้าร่วมอบรมใส่หน้ากากอนามัยด้วยครับ**

ขออนุญาติแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม
เรื่อง การตรวจทดสอบลิ้นนิรภัยออนไลน์เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานหม้อน้ำ และภาชนะแรงดัน
(Safety Valve Online)

// Next event //พบกับศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ (ศพว.) ได้ในงาน Oil & Gas Roadshow 2020 ระหว่างวันที่ 17-18 กั...
01/09/2020

// Next event //

พบกับศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ (ศพว.) ได้ในงาน Oil & Gas Roadshow 2020 ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2563 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง บูทที่ 60

รายละเอียดกำหนดการ Download ได้ที่ :
http://oilgasroadshow.com/download/Invitation%20OGTR%202020.pdf?1598928198

ยินดีให้คำปรึกษา แล้วเจอกันในงาน!!

Oil & Gas Roadshow 2020
17-18 September 2020
Golden City Rayong Hotel, Rayong, Thailand
#OilandGasRoadshow2020

ขออนุญาติแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมเรื่อง การตรวจทดสอบลิ้นนิรภัยออนไลน์เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานหม้อน้ำ และภาช...
25/08/2020

ขออนุญาติแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม
เรื่อง การตรวจทดสอบลิ้นนิรภัยออนไลน์เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานหม้อน้ำ และภาชนะแรงดัน
(Safety Valve Online)

ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ ขณะนี้มีผู้สมัครครบจำนวนแล้ว (เนื่องจากช่วงนี้สถานการณ์ โควิด-19 ต้องมีการเว้นระยะห่างจึงทำใ...
25/08/2020

ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ ขณะนี้มีผู้สมัครครบจำนวนแล้ว
(เนื่องจากช่วงนี้สถานการณ์ โควิด-19 ต้องมีการเว้นระยะห่างจึงทำให้รับสมัครได้จำนวนจำกัด)
สำหรับผู้ที่ได้ร่วมอบรมทางทีมงาน จะติดต่อกลับไปนะครับ
ขอบคุณครับ

ขอประชาสัมพันธ์ สัมมนาวิชาการ (ฟรี)
เรื่อง การตรวจทดสอบลิ้นนิรภัยออนไลน์เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานหม้อน้ำ และภาชนะแรงดัน
(Safety Valve Online)
สามารถสมัครผ่าน Qr code ได้เลยนะครับ

รีบสมัครก่อนเต็มนะครับ!!!
แล้วเจอกันครับผม

#SafetyValve #boiler #pressurevessel #tistr

ตอนนี้ระบบการรับสมัครขัดข้อง หากสนใจให้ติดต่อทาง เบอร์ 025779267 หรือ อีเมลล์ kittawat@tistr.or.th
20/08/2020

ตอนนี้ระบบการรับสมัครขัดข้อง หากสนใจให้ติดต่อทาง เบอร์ 025779267 หรือ อีเมลล์ [email protected]

**รีบสมัครด่วน จำกัด 30 ท่านเท่านั้น และ ขอสงวนสิทธิ์บริษัทละไม่เกิน 2 ท่าน**ขอบคุณครับ
18/08/2020

**รีบสมัครด่วน จำกัด 30 ท่านเท่านั้น และ ขอสงวนสิทธิ์บริษัทละไม่เกิน 2 ท่าน**
ขอบคุณครับ

ขอประชาสัมพันธ์ สัมมนาวิชาการ (ฟรี)
เรื่อง การตรวจทดสอบลิ้นนิรภัยออนไลน์เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานหม้อน้ำ และภาชนะแรงดัน
(Safety Valve Online)
สามารถสมัครผ่าน Qr code ได้เลยนะครับ

รีบสมัครก่อนเต็มนะครับ!!!
แล้วเจอกันครับผม

#SafetyValve #boiler #pressurevessel #tistr

18/08/2020
นายช่างมาแชร์
17/08/2020
นายช่างมาแชร์

นายช่างมาแชร์

ประเภทของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบ Shell & TUBE

ในโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องจักรที่เห็นบ่อยมากๆที่สุดอีกตัวนั้นคือ “เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน”

ชนิดที่นิยมใช้งานและเห็นกันมากที่สุดคือ “เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเชลล์และท่อ หรือ Shell and Tube heat exchanger”

ซึ่งมีความสำคัญในทั้งในแง่ผลิตภัณฑ์ (Productivity) และการจัดการพลังงาน (Energy Management) ครับ

ซึ่งวันนี้ของแชร์ชนิดของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเชลล์และท่อกันนะครับ

ซึ่งแบ่งได้ 3 แบบหลักๆคือ

1. เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นท่อยึดอยู่กับที่ (Stationary fixed tube)

2. เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อรูปตัวยู (U-tube)

3. เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนชนิดหัวลอย (Floating head)

แล้วพบกับสาระดีๆทางด้าน งานช่าง งานวิศวกรรม และงานอุตสาหกรรม แบบนี้ได้ในเพจนายช่างมาแชร์นะครับ

Website: www.naichangmashare.com
Facebook: https://www.facebook.com/naichangmashare/
Blockdit : https://www.blockdit.com/naichangmashare
Instragram: https://www.instagram.com/naichangmashare/
Twitter: https://twitter.com/naichangmashare
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCmIPiSeg-uy4k8JYSmknp_g

#นายช่างมาแชร์ #Heatexchanger

นายช่างมาแชร์
17/08/2020
นายช่างมาแชร์

นายช่างมาแชร์

ทฤษฎีไตรโบโลยี (Tribology) – สำหรับการเสียดทาน หล่อลื่น และการสึกหรอ ในเครื่องจักรกล

ในการใช้งานเครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งชิ้นส่วนของเครื่องจักรแต่ละชิ้น จะมีการเคลื่อนที่ตลอดเวลาทั้งในแนวทิศทางเชิงเส้น หรือเชิงมุม (การหมุน) ซึ่งการเคลื่อนที่เหล่านั้นย่อมมีการเสียดสี หรือการถูกันของเนื้อผิวของวัสดุอยู่เสมอ

ซึ่งการเสียดสีเหล่านั้นทำให้เนื้อผิวของวัสดุบางส่วนหายไป และเกิดเป็นความสึกหรอ และระยะที่หายไปของเนื้อวัสดุตรงนั้น และเกิดเป็นอายุการใช้งานเครื่องจักรที่ลดลงครับ

จะดีกว่าไหม? ถ้าหากว่า เราสามารถออกแบบ “การลดการสึกหรอ และเพิ่มอายุการใช้งานของเครื่องจักรให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้”

ซึ่งแน่นอนว่าถ้าอายุการใช้งานเครื่องจักรมากขึ้น การซ่อมแซมและค่าใช้จ่ายในการดูแล รวมถึงต้นทุนการผลิต จะลดลงอย่างมีนัยสำคัญเลยทีเดียวครับ

ดังนั้นวันนี้เราจะขอมาแชร์ทฤษฎีที่พูดถึง การเสียดทาน (Friction), การสึกหรอ (Wear) และการหล่อลื่น (Lubricant) ของพื้นผิวสัมผัสของวัตถุที่มีการเคลื่อนที่สัมพัทธ์กัน นั้นคือ “ทฤษฎีไตรโบโลยี (Tribology)” นะครับ

แล้วพบกับสาระดีๆทางด้าน งานช่าง งานวิศวกรรม และงานอุตสาหกรรม แบบนี้ได้ในเพจนายช่างมาแชร์นะครับ

Website: www.naichangmashare.com
Facebook: https://www.facebook.com/naichangmashare/
Blockdit : https://www.blockdit.com/naichangmashare
Instragram: https://www.instagram.com/naichangmashare/
Twitter: https://twitter.com/naichangmashare
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCmIPiSeg-uy4k8JYSmknp_g

#นายช่างมาแชร์ #Tribology #Machinery #Engineering

ทฤษฎีไตรโบโลยี (Tribology) - สำหรับการเสียดทาน หล่อลื่น และการสึกหรอ ในเครื่องจักรกล - นายช่างมาแ
17/08/2020
ทฤษฎีไตรโบโลยี (Tribology) - สำหรับการเสียดทาน หล่อลื่น และการสึกหรอ ในเครื่องจักรกล - นายช่างมาแ

ทฤษฎีไตรโบโลยี (Tribology) - สำหรับการเสียดทาน หล่อลื่น และการสึกหรอ ในเครื่องจักรกล - นายช่างมาแ

ในการใช้งานเครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งชิ้นส่วน […]

MPAD, TISTR's cover photo
17/08/2020

MPAD, TISTR's cover photo

MPAD, TISTR
17/08/2020

MPAD, TISTR

ขอประชาสัมพันธ์ สัมมนาวิชาการ (ฟรี)
เรื่อง การตรวจทดสอบลิ้นนิรภัยออนไลน์เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานหม้อน้ำ และภาชนะแรงดัน
(Safety Valve Online)
สามารถสมัครผ่าน Qr code ได้เลยนะครับ

รีบสมัครก่อนเต็มนะครับ!!!
แล้วเจอกันครับผม

#SafetyValve #boiler #pressurevessel #tistr

ขอประชาสัมพันธ์ สัมมนาวิชาการ (ฟรี)เรื่อง การตรวจทดสอบลิ้นนิรภัยออนไลน์เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานหม้อน้ำ และภาชนะแรงดัน...
17/08/2020

ขอประชาสัมพันธ์ สัมมนาวิชาการ (ฟรี)
เรื่อง การตรวจทดสอบลิ้นนิรภัยออนไลน์เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานหม้อน้ำ และภาชนะแรงดัน
(Safety Valve Online)
สามารถสมัครผ่าน Qr code ได้เลยนะครับ

รีบสมัครก่อนเต็มนะครับ!!!
แล้วเจอกันครับผม

#SafetyValve #boiler #pressurevessel #tistr

12/08/2020
“ การเขื่อมวัสดุโลหะและการตรวจสอบคุณภาพงานเชื่อม “ #ลูกค้าท่านใดสนใจอบรมหลักสูตรดังกล่าวติดต่อจองที่นั่งได้เลยนะคะ
30/07/2020

“ การเขื่อมวัสดุโลหะและการตรวจสอบคุณภาพงานเชื่อม “

#ลูกค้าท่านใดสนใจอบรมหลักสูตรดังกล่าวติดต่อจองที่นั่งได้เลยนะคะ

27/07/2020
04/07/2020
MPAD มีความมุ่งมั่น & ตั้งใจ 🛫✈️🚀🚁 ยื่นขอการรับรอง AS 9100📚โดยจัดฝึกอบรบ Internal Audit ให้กับบุคลากร หป.สส. เพื่อพัฒนาข...
02/07/2020

MPAD มีความมุ่งมั่น & ตั้งใจ 🛫✈️🚀🚁 ยื่นขอการรับรอง AS 9100

📚โดยจัดฝึกอบรบ Internal Audit ให้กับบุคลากร หป.สส. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและเตรียมความพร้อมสำหรับการยื่นขอการรับรองมาตรฐาน AS 9100 - มาตรฐานอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ✈️

# 1/07/2020

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ดร. ประทีป วงศ์บัณฑิต  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ (ศพว.) รับฟังบรรยายผลการด...
22/06/2020

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ดร. ประทีป วงศ์บัณฑิต ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ (ศพว.) รับฟังบรรยายผลการดำเนินงานโครงการ Study on chemical and biodegradable properties of plastic packaging ของห้องปฏิบัติการทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพของวัสดุ (BIO-D) ที่ดำเนินงานให้กับ บริษัท ไทยนำโพลีแพค จำกัด โดย ดร. อัญชนา พัฒนสุพงษ์ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานที่ทาง BIO-D ได้ดำเนินการ วิเคราะห์ ทดสอบ ผลิตภัณฑ์พลาสติกย่อยสลายได้ ชนิด single use ตามมาตรฐานสากล ISO 17088 โดยผู้บริหารบริษัทฯได้ให้การต้อนรับและร่วมฟังบรรยายร่วมด้วย
บริษัทฯ ได้เล่าถึงการนำผลลัพธ์ไปขยายผลทางธุรกิจ โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มใหม่ ขึ้นอีกหนึ่งกลุ่ม ได้แก่ พลาสติกย่อยสลายได้ (New market segment) ภายใต้ brand “ BIOSURE ” อีกทั้งผลการทดสอบยังไปช่วยสนับสนุนในการทำ Marketing communication เพื่อสร้างการยอมรับให้กับลูกค้ากลุ่มตลาดสีเขียว (Green market) ซึ่งมีผลทำให้บริษัทฯ มีลูกค้ารายใหญ่เพิ่มขึ้น เช่น AIS, CENTARA และ ICON SIAM เป็นต้น ซึ่งจะไปสอดคล้องกับการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐที่เร่งการให้ใช้ถุงพลาสติกย่อยสลายได้ในภาคธุรกิจและภาคบริการ โดยผู้ใช้จะได้รับการลดหย่อนภาษีถึง 120% (Tax reduction) พร้อมกันนี้บริษัทฯ ได้นำผลการวิเคราะห์ ทดสอบไปประกอบการประกวดงาน Digital Printing Excellency Award 2020 ที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่ง บริษัทได้รับรางวัล ชนะเลิศ ประเภท Environmental Responsibility ตอนท้ายของการประชุมบริษัทฯ ได้ กล่าวขอบคุณการทำงานของทีมนักวิจัย วว. ของ Bio-D ที่ผลักดันให้โครงการประสบความสำเร็จลงได้ด้วยดี และยินดีที่จะทำโครงการใน project ใหม่ต่อไป
(Cr. Tistr inside)

คิดถึงงานเชื่อม🥁  #งานเชื่อมก็มา... ค่ะหลักสูตรยอดนิยมอีกหลักสูตรหนึ่งค่ะ  สนใจสมัครมาได้นะคะ 🤗
11/06/2020

คิดถึงงานเชื่อม🥁 #งานเชื่อมก็มา... ค่ะ

หลักสูตรยอดนิยมอีกหลักสูตรหนึ่งค่ะ สนใจสมัครมาได้นะคะ 🤗

24 กรกฏาคม 2563 ... 🚗 อย่าลืมมาพบกันนะคะ (ท่านที่สมัครไว้แล้ว)#สำหรับท่านที่สนใจ หลักสูตร #ความรู้เบื้องต้นในการทดสอบวัส...
11/06/2020

24 กรกฏาคม 2563 ... 🚗 อย่าลืมมาพบกันนะคะ (ท่านที่สมัครไว้แล้ว)

#สำหรับท่านที่สนใจ หลักสูตร #ความรู้เบื้องต้นในการทดสอบวัสดุโลหะ

🚦เรายังพอมีที่ว่างเหลือไม่มากนะคะ สมัครมาเพิ่มเติมได้เลยค่ะ

03/06/2020
24/05/2020
21/05/2020
04/05/2020
วว.เปิดรับสมัครบัณฑิตอาสา 70 อัตรา เตรียมบ่มเพาะผู้ประกอบการหน้าใหม่ แก้ปัญหาว่างงาน จาก
17/04/2020
วว.เปิดรับสมัครบัณฑิตอาสา 70 อัตรา เตรียมบ่มเพาะผู้ประกอบการหน้าใหม่ แก้ปัญหาว่างงาน จาก

วว.เปิดรับสมัครบัณฑิตอาสา 70 อัตรา เตรียมบ่มเพาะผู้ประกอบการหน้าใหม่ แก้ปัญหาว่างงาน จาก

ปทุมธานี - 16 เมษายน 2563: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโ....

13/04/2020
06/04/2020

ที่อยู่

35 Mu 3 Tambon Khlong Ha, Amphoe Khlong Luang
Pathum Thani
12120

ข้อมูลทั่วไป

The Material Properties Analysis and Development Centre (MPAD) comprises of three laboratories as follow: - The Performance and Safety Inspection Laboratory (PSI) - The Material Properties and Failure Analysis Laboratory (MPF) - The Material Biodegradation Testing Laboratory (MBT) -The Performance and Safety Inspection Laboratory (PSI) has provided testing and analysis in 5 main categories as follow: - Vickers hardness test and Macrostructure analysis are mainly served for qualifying welders and the quality of welding work. - Microstructure analysis is utilized for a wide range of metallographic investigation, for example phase analysis and phase distribution, ferrite content measurement in stainless steel, nodular graphite content measurement in cast iron, grain size measurement, etc. - Fractographic investigation by SEM and EDX are important document for supporting failure analysis cases. - Replica technique is one of the most important methods for non-destructive microstructure analysis, which is widely used for creep assessment of the components using at high temperature and high pressure such as furnace and pressure vessel, electricity power plant, petrochemical industries, etc. -The Material Properties and Failure Analysis Laboratory (MPF) is especially capable in the field of fatigue and durability analysis and therefore has building up a strong reputation over a decade in providing professional and satisfactory services and consultancies for many industries, e.g. petrochemical, railway and automotive industry. In addition, MDL also provides service in the area of mechanical testing ranging from static, dynamic, impact test, and chemical analysis using Spectroscope and experimental stress analysis using strain gauge. And in the area of service/life time assessment of product, MDL has provided corrosion and material deterioration testing and analysis of color coating, sealing, and structural steels, etc. The services include: - Mechanical testing for weldings, materials, parts, and products. - Chemical composition analysis of metallic material for material classification using Spectroscope. - Salt spray test to analyze corrosion behavior of metallic and non-metallic materials by accelerating corrosion reaction using salt spray fume. - Electrochemical test by impedance/potentiostat and galvanostat instrument to measure corrosion resistance of materials and coatings and coating deterioration. - Durability test of oil-tubing and the assemblies according to customers’ requirements: burst test, ovality, leakage test, corrosion test, etc. - Customized testing or non-standard testing for parts/ products with no supporting standard test methods for quality assurance and performance reliability. - Products performance testing/product quality testing for TISI’s product certification such as stainless steel seamed stock pots, etc. - Fatigue and durability testing and analysis according to the customer’s specific test requirements such as design validation, prototype evaluation and optimization. By building up its own capacity and reinforcing extensive experiences with comprehensive understanding in physical test range from general material properties to sophisticated life time simulation test of components and structures, MDL has geared towards being the first laboratory in Thailand to offer complete end-to-end R&D services by integrating CAD/CAM/CAE software design, building virtual prototype, validating the result, and verifying the prototype with physical test. MDL also provides assistance to the customers in designing the experiments and construction of special testing apparatus, which tailored to specific testing parameter requirements. -Material biodegradation tests Research and testing services for biodegradation of environmental friendly products such as compostable plastics, household cleaning products, lubricant, etc. The services include: -Analysis and testing services for specifications for compostable plastic, are accredited by ISO 17088 international standard, in equivalent as TIS 17088, EN 13432, ASTM D 6400, that recognized and registered with the DIN CERTCO institute of Germany and Thailand Environment Institute. -Preliminary biodegradation testing service via In-house method is a short time operation and cheaper than comparing with standard method, which is especially useful for research and development of material and biodegradation packaging. -Research and testing services of biodegradation for environmental friendly material; to support and certify of various industries such as food packaging, compostable plastics, household cleaning products, lubricant etc. In addition, research for treating hazardous residues in environment contaminated by bioremediation process also available.

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625779265

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ MPAD, TISTRผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง MPAD, TISTR:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Pathum Thani

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เรียนเชิญทุกท่านครับ....
งานสูง กว่า นี้ ก็ต้อง NASA แล้วละ...