MPAD, TISTR ทดสอบและตรวจสอบคุณภาพของวัสดุ ผลิตภัณฑ์ ประเมินอายุการใช้งาน วิเคราะห์สาเหตุความเสียหาย ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ ศพว. ให้บริการและให้คำปรึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศด้านการทดสอบ วิเคราะห์ และตรวจสอบ วัตถุดิบ ชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์รวมทั้งอุปกรณ์ โครงสร้างหม้อน้ำและภาชนะรับแรงดันตามข้อกำหนดและมาตรฐานประเทศและมาตรฐานสากล ให้บริการตรวจประเมินอายุการใช้งานของโครงสร้างทางวิศวกรรมและเครื่องจักร รวมถึงงานบริการวิเคราะห์ทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพของวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 ISO/IEC 17020 และ ISO 9001 และได้พัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมในด้านต่างๆดังนี้
• การวิเคราะห์ ทดสอบ ทั้งแบบทำลายและแบบไม่ทำลาย รวมถึงการวิเคราะห์หาสาเหตุความเสียหายชิ้นส่วน โครงสร้างและเครื่องจักร
• การตรวจสอบและประเมินอายุการใช้งานที่เหลือของหม้อน้ำ หม้อต้ม และภาชนะรับความดัน และโครงสร้างทางวิศวกรรม
• ที่ปรึกษาทางวิศวกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์
• บริการงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมและให้คำปรึกษาด้านมาตรฐาน การทดสอบวัสดุและผลิตภัณฑ์
• บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวัสดุ, กระบวนการวิเคราะห์ ทดสอบเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์
• บริการวิจัย/วิเคราะห์ทดสอบ การสลายตัวทางชีวภาพของวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ พลาสติกสลายตัวทางชีวภาพ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือน น้ำมันหล่อลื่น เป็นต้น


MPAD provides services for domestic and international levels on testing, analysis and inspection of raw materials and products, particularly metallic materials, including components, process structures, equipment, boiler and pressure vessels following national and international standards or customized requirements.

We also provide inspection and consulting services for the remaining life assessment of engineering components and structures including service on biodegradable testing of green materials. MPAD is certified according to ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17020 and ISO 9001. We continue developing our services in order to response and meet the requirements of industries in the areas of:

• Destructive and non-

We also provide inspection and consulting services for the remaining life assessment of engineering components and structures including service on biodegradable testing of green materials. MPAD is certified according to ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17020 and ISO 9001. We continue developing our services in order to response and meet the requirements of industries in the areas of:

• Destructive and non-

เปิดเหมือนปกติ

01/01/2022
07/12/2021
05/12/2021
02/12/2021

⚠️หากไม่อยากให้ธุรกิจของคุณสะดุด จากผลวิเคราะห์ หรือ ค่าตัวเลขต่างๆที่ไม่ถูกต้อง จากอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหาย

📌ดังนั้นอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการทำงานจะต้องได้รับการทดสอบหรือสอบเทียบความถูกต้องความแม่นยำเพื่อให้มั่นใจว่างานที่เราได้ตรวจสอบนั้นมีความถูกต้องตรงตามเครื่องมือที่เรานำไปใช้ทำงาน หรือ ดูได้จากหน่วยตรวจผลิตภัณฑ์ ที่มีใบรับรองตามมาตรฐาน มอก.17025

➡️ล่าสุด วว. ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยตรวจผลิตภัณฑ์ ตามมาตรา 5 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

♂️สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : กลุ่มงานบริการอุตสาหกรรม
🚩โทร. 02 577 9344 , 02 577 9000
www.tistr.or.th

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://www.tistr.or.th/presscenter/archives/1391https://www.tistr.or.th/presscenter/archives/1391

#มอก. #สมอ #วิเคราะห์ #ทดสอบ #สอบเทียบ

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ดร.พัชทรา มณีสินธุ์ รอง ผวว.บอ. เป็นประธานการประชุมหารือความร่วมมือเพื่อพัฒนางานวิจัย ระหว่างบร...
19/11/2021

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ดร.พัชทรา มณีสินธุ์ รอง ผวว.บอ. เป็นประธานการประชุมหารือความร่วมมือเพื่อพัฒนางานวิจัย ระหว่างบริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) กับ วว. นำโดยผู้บริหาร คุณนฤภร อรุณประพันธ์ และทีมงานจากบริษัท ฝาจีบ จำกัด ร่วมกับผู้บริหารในสังกัดกลุ่ม บอ., นักวิชาการ และผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม กวท. RD-8

23/10/2021
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้
13/10/2021

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้

💦 ขอแสดงความยินดีกับ ดร. ดวงพร อุนพานิช💦💦ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ (MPAD)  🤗 คนใหม่ค่ะ
06/10/2021

💦 ขอแสดงความยินดีกับ ดร. ดวงพร อุนพานิช💦💦

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ (MPAD) 🤗 คนใหม่ค่ะ

💦 ขอแสดงความยินดีกับ ดร. ดวงพร อุนพานิช💦💦

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ (MPAD) 🤗 คนใหม่ค่ะ

ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ (ศพว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยสนับสนุนเพิ่มเติมศักยภาพของผู...
25/09/2021
ศูนย์วิเคราะห์และพัฒนาสมบัติของวัสดุ (ศพว.)

ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ (ศพว.)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

สนับสนุนเพิ่มเติมศักยภาพของผู้ประกอบการ SME และภาคอุตสาหกรรมการผลิต ให้สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่เต็มไปด้วยคุณภาพ ด้วยบริการทดสอบคุณสมบัติต่าง ๆ ของโลหะ ตามโจทย์ที่ได้รับจากผู้ประกอบการ ตรวจสอบและประเมินอายุการใช้งานของเครื่องจักร ภาชนะรับแรงดัน หม้อน้ำ ไปจนถึงโครงสร้างทางวิศวกรรม ซึ่งจะเป็นการตรวจสอบโดยใช้หลักเกณฑ์ทางวิศวกรรมที่ได้มาตรฐานสากล

สามารถอ่านบทความฉบับเต็มได้ที่ : https://www.smeone.info/posts/view/4973

https://youtu.be/hz7sza1HNOA

สนับสนุนเพิ่มเติมศักยภาพของผู้ประกอบการ SME และภาคอุตสาหกรรมการผลิต ให้สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่เต็มไปด้วย...

ห้องปฏิบัติการทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพของวัสดุ (หป.สช.)ทำหน้าที่ ให้บริการวิจัย วิเคราะห์ ทดสอบในเรื่องของสมบัติการสลายต...
25/09/2021
ห้องปฏิบัติการทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพของวัสดุ – สลายตัวนิดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ห้องปฏิบัติการทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพของวัสดุ (หป.สช.)

ทำหน้าที่ ให้บริการวิจัย วิเคราะห์ ทดสอบในเรื่องของสมบัติการสลายตัวได้ทางชีวภาพของวัสดุ โดยมีพลาสติกเป็นโจทย์หลัก ที่จะทำอย่างไรให้เกิดการสลายตัวได้ทางชีวภาพ เพื่อยืนยันคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่เป็นพลาสติก ว่ามีคุณสมบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สามารถอ่านบทความฉบับเต็มได้ที่ : https://www.smeone.info/posts/view/4961

https://youtu.be/OOgax91Q3hE

ทำหน้าที่ วิจัย วิเคราะห์ ทดสอบในเรื่องของสมบัติการสลายตัวได้ทางชีวภาพของวัสดุ โดยมีพลาสติกเป็นโจทย์หล.....

ตรวจวิเคราะห์คุณภาพ ฟ้าทะลายโจร....ติดต่อ วว. ได้เลยครับ
30/08/2021

ตรวจวิเคราะห์คุณภาพ ฟ้าทะลายโจร....ติดต่อ วว. ได้เลยครับ

ตรวจวิเคราะห์คุณภาพ ฟ้าทะลายโจร....ติดต่อ วว. ได้เลยครับ

ห้ามพลาด น่าสนใจมาก ... งานสัมมนาฟรี !!! "กลยุทธ์ธุรกิจไทย... สู่ตลาดจีนหลังโควิด : ปลดล๊อกผู้ส่งออกไทยด้วย วทน."ใครกำลั...
24/08/2021

ห้ามพลาด น่าสนใจมาก ...

งานสัมมนาฟรี !!!
"กลยุทธ์ธุรกิจไทย... สู่ตลาดจีนหลังโควิด : ปลดล๊อกผู้ส่งออกไทยด้วย วทน."

ใครกำลังมองหาลู่ทางการส่งสินค้าไปจีน ห้ามพลาด...

กลุ่มบริการอุตสาหกรรม วว. จัดงานสัมมนาลูกค้าสัมพันธ์ เรื่อง "กลยุทธ์ธุรกิจไทย...สู่ตลาดจีนหลังโควิด : ปลดล็อกผู้ส่งออกไทยด้วย วทน." ในวันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 08.30-12.30 น. ผ่านโปรแกรม Zoom และ Live สด ทาง TISTR Official Facebook

โดยเชิญวิทยากรชั้นนำจากหน่วยงานภายนอกมาบรรยายพิเศษและร่วมการเสวนา เพื่อเป็นเวทีในการส่งเสริมการนำ วทน. มาใช้เป็นกลยุทธ์ในการสร้างธุรกิจกับประเทศจีน สำหรับในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่จะมีการเปลี่ยนแปลง

กลุ่มเป้าหมาย : ลูกค้าของกลุ่ม บอ. ลูกค้าที่มีศักยภาพด้านการใช้
บริการมูลค่าสูง ผู้ประกอบการ SMEs บริษัท/ห้างร้านต่างๆ ตลอดจนบุคลากร กลุ่ม บอ. จำนวนประมาณ 300 คน

14/07/2021
Photos from TISTR : Thailand Institute of Scientific and Technological Research's post
15/06/2021

Photos from TISTR : Thailand Institute of Scientific and Technological Research's post

!!! ด่วน !!!**เปิดลงทะเบียน อบรมออนไลน์**เรื่อง "ความรู้เบื้องต้นในการทดสอบวัสดุโลหะ"วันที่ 10 กันยายน 2564*ค่าลงทะเบียน...
10/06/2021

!!! ด่วน !!!
**เปิดลงทะเบียน อบรมออนไลน์**
เรื่อง "ความรู้เบื้องต้นในการทดสอบวัสดุโลหะ"
วันที่ 10 กันยายน 2564

*ค่าลงทะเบียน ท่านละ 1,070 บาท*
มีใบประกาศนียบัตรให้สำหรับท่านที่ผ่านเกณฑ์การฝึกบอรม

สำรองที่นั่ง+สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www2.tistr.or.th/tistrservices/training/

!!! ด่วน !!!**เปิดลงทะเบียน อบรมออนไลน์**เรื่อง "การเชื่อมวัสดุโลหะและการตรวจสอบคุณภาพงานเชื่อม"วันที่ 26-27 สิงหาคม 256...
08/06/2021

!!! ด่วน !!!
**เปิดลงทะเบียน อบรมออนไลน์**
เรื่อง "การเชื่อมวัสดุโลหะและการตรวจสอบคุณภาพงานเชื่อม"
วันที่ 26-27 สิงหาคม 2564

*ค่าลงทะเบียน ท่านละ 2,140 บาท*
มีใบประกาศนียบัตรให้สำหรับท่านที่ผ่านเกณฑ์การฝึกบอรม

สำรองที่นั่ง+สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www2.tistr.or.th/tistrservices/training/

!!! ด่วน !!!
**เปิดลงทะเบียน อบรมออนไลน์**
เรื่อง "การเชื่อมวัสดุโลหะและการตรวจสอบคุณภาพงานเชื่อม"
วันที่ 26-27 สิงหาคม 2564

*ค่าลงทะเบียน ท่านละ 2,140 บาท*
มีใบประกาศนียบัตรให้สำหรับท่านที่ผ่านเกณฑ์การฝึกบอรม

สำรองที่นั่ง+สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www2.tistr.or.th/tistrservices/training/

05/05/2021
29/04/2021
27/04/2021
07/04/2021

📣 ขอเชิญผู้ประกอบการรายย่อย วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการขนาดย่อม สมัครเข้าร่วมกิจกรรมยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์

เพื่อรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์/ทดสอบทางห้องปฏิบัติการ และการสอบเทียบเครื่องมือวัด มูลค่าสูงสุด 30,000 บาทต่อราย/กิจการ

สนใจเข้าร่วมกิจกรรมฯ สามารถ สแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลดใบสมัครและหลักเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรม

📣 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวัน 26 เม.ย. นี้

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564ศพว. ให้การตรวจสอบเบื้องต้นการสั่นสะเทือนของอุปกรณ์ตักถ่านหินของโรงไฟฟ้า BLCP
25/02/2021

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
ศพว. ให้การตรวจสอบเบื้องต้นการสั่นสะเทือนของอุปกรณ์ตักถ่านหินของโรงไฟฟ้า BLCP

ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด พร้อมทั้งประชุมหารือร่วมก...
12/02/2021

ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด พร้อมทั้งประชุมหารือร่วมกันในแนวทางการตรวจสอบวัสดุเพื่อประเมินอายุการใช้งานที่เหลือและวิเคราะห์ความเสียหายของท่อส่วน Superheat Tube ในโรงไฟฟ้า ณ ห้องประชุมอาคาร ศพว. และประชุมผ่านแอปพลิเคชัน Microsoft Team กับคณะทำงานประจำหม้อน้ำของโรงไฟฟ้า โอกาสนี้คณะผู้บริหารได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณสมบัติวัสดุและวิเคราะห์ความเสียหาย (หป.สส.) และห้องปฏิบัติการตรวจสอบสมรรถนะและความปลอดภัย (หป.สป.) ด้วย

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 10:00-18:30
ขอบคุณภาพข่าว คุณประภาพรรณ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564ท่านอดีตอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม, ท่านอดีตผู้อำนวยการสำนักพัฒนาปัจจัยสนับสน...
08/02/2021

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

ท่านอดีตอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม, ท่านอดีตผู้อำนวยการสำนักพัฒนาปัจจัยสนับสนุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, ท่านอดีตอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา กระทรวงอุตสาหกรรม, ท่านประธานกรรมการบริหาร KPT Machinery (1983) Co. Ltd., ท่านกรรมการผู้จัดการ ENVI 101 Co. Ltd. และท่านผู้จัดการฝ่ายการตลาด ENVI 101. Ltd.

เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการการทดสอบ SEM/EDX, Tribology, Residual Stress, Medical Device ของ ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ

/// ของขวัญต้อนรับปีใหม่ 2564 ///ลดราคาค่าบริการให้ลูกค้า 20%* เงื่อนไข :1. ลดราคา 20%* (ตั้งแต่เดือน มกราคม-มีนาคม 2564...
23/12/2020

/// ของขวัญต้อนรับปีใหม่ 2564 ///
ลดราคาค่าบริการให้ลูกค้า 20%*

เงื่อนไข :
1. ลดราคา 20%* (ตั้งแต่เดือน มกราคม-มีนาคม 2564)
2. เฉพาะลูกค้าที่ยื่นคำขอบริการ หรือ จองคิว ตั้งแต่เดือน มกราคม-มีนาคม 2564 และชำระค่าบริการเต็มจำนวน ณ วันที่ยื่นคำขอบริการ

*หมายเหตุ - ลดเฉพาะรายการทดสอบตามที่กำหนดเท่านั้น
https://sites.google.com/view/tistr-industry-service/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง
04/12/2020

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง

วว เป็นองค์กรโปร่งใส มีนโยบายการกำกับกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
ศทร. ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้ วว. ขอร่วมงดรับของขวัญปีใหม่และเนื่องในเทศกาลต่างๆ และ

"เปลี่ยนของขวัญ เป็นคำอวยพร"

ความสุขดีๆปีใหม่ 2564

TISTR : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
25/11/2020

TISTR : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

วว.ผนึกกำลังภาครัฐ/เอกชน ร่วมสนับสนุน อุตสาหกรรมขนส่ง-โลจิสติกส์ของประเทศ

>TISTR Service Tracking System (iOS/Android)เปิดให้บริการแล้ว!!ลูกค้าสามารถติดตามสถานะ ความคืบหน้าการวิเคราะห์/ทดสอบ/สอบ...
11/11/2020

>
TISTR Service Tracking System (iOS/Android)

เปิดให้บริการแล้ว!!

ลูกค้าสามารถติดตามสถานะ ความคืบหน้าการวิเคราะห์/ทดสอบ/สอบเทียบ ของ ศพว. และ ศทม. ว่าดำเนินการไปถึงไหน เสร็จรึยัง รวมทั้งสามารถดูรายละเอียดของคำขอบริการ, รูปชิ้นงาน/ตัวอย่าง, ใบเสนอราคา, ใบแจ้งเก็บเงิน ได้ด้วยตัวเองแล้วนะครับ

เพียงดาวโหลด Application ชื่อ TISTR Service Tracking System ใน App Store หรือ Play Store ไปติดตั้งใน Smart phone ของท่าน แล้วใส่
- เลขคำขอบริการ
- Email address (ตรงกับที่กรอกในใบคำขอบริการเลขนั้น)

แค่นี้ลูกค้าก็สามารถติดตามสถานะ ความคืบหน้าการวิเคราะห์/ทดสอบ/สอบเทียบ ของแต่ละงานได้แล้วครับ

สามารถดาวโหลด
- โปรแกรม TISTR Service Tracking System (รองรับระบบ Android)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.truelogic.MTC_TRACKING
- โปรแกรม TISTR Service Tracking System (รองรับระบบ iOS)
https://apps.apple.com/th/app/tistr-service-tracking-system/id1467185943
- คู่มือการใช้งาน Application
https://www.tistr.or.th/mpad/wp-content/uploads/2020/11/3.%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9E-TISTR-SERVICE-TRACKING-SYSTEM.pdf

13/10/2020
#ขอแสดงความยินดีกับท่านรองผู้ว่าการฯกลุ่มบริการอุตสาหกรรม คนใหม่ “ดร.พัชทรา มณีสินธุ์ “วันที่ 2 ตุลาคม 2563 ดร.พัชทรา มณ...
02/10/2020

#ขอแสดงความยินดีกับท่านรองผู้ว่าการฯกลุ่มบริการอุตสาหกรรม คนใหม่ “ดร.พัชทรา มณีสินธุ์ “

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 ดร.พัชทรา มณีสินธุ์ รอง ผวว.บอ. พบปะบุคลากร ศพว. พร้อมมอบนโยบายการบริหารงาน โดยมีคุณชโลธร ภมรสูต รักษาการ ผอ.ศพว. ให้การต้อนรับ

#ขอแสดงความยินดีกัน ท่าน ผอ.ศพว. คนใหม่   “คุณชโลธร ภมรสูต”🥁 1 ต.ค.2563 ประเดิมประชุมนัดแรก มอบนโยบายและแนวทางในการดำเน...
01/10/2020

#ขอแสดงความยินดีกัน ท่าน ผอ.ศพว. คนใหม่ “คุณชโลธร ภมรสูต”

🥁 1 ต.ค.2563 ประเดิมประชุมนัดแรก มอบนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานให้แก่พนักงานและลูกจ้างของ ศพว.

หากท่านใดสนใจทดสอบงาน Tribology ติดต่อทดสอบงานได้ที่ 02-577-9267
16/09/2020
นายช่างมาแชร์

หากท่านใดสนใจทดสอบงาน Tribology
ติดต่อทดสอบงานได้ที่ 02-577-9267

เครื่องทดสอบไตรโบมิเตอร์ (Tribometer) คือเครื่องมือในการทดสอบด้านไตรโบโลยีเพื่อตรวจวัดค่าปริมาณทางไตรโบโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเสียดทาน

การสึกหรอ (Wear) และการหล่อลื่น เช่น ค่าสัมประสิทธิ์การเสียดทาน ค่าแรงเสียดทาน หรือปริมาณการสึกหรอ

โดยใช้หลักการจำลองสภาวะการใช้งานจริงในการทดสอบกับชิ้นงานทดสอบที่มีขนาดเล็กเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการทดสอบ

แต่ได้ค่าปริมาณทางไตรโบโลยีที่ถูกต้องเพื่อใช้ในการเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมหรือทดแทนในการใช้งานด้านไตรโบโลยี

รวมทั้งใช้ในการคาดคะเนพฤติกรรมการสึกหรอเพื่อประเมินอายุการใช้งานของอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้งานด้านไตรโบโลยี.

ลองเข้าไปชมหลักการทำงานและความสามารถของเครื่องทดสอบไตรโบมิเตอร์ในบทความต่อด้านในได้เลยนะครับ :)

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จากทาง

“ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย”

แล้วพบกับสาระดีๆทางด้าน งานช่าง งานวิศวกรรม และงานอุตสาหกรรม แบบนี้ได้ในเพจนายช่างมาแชร์นะครับ

Website: www.naichangmashare.com
Facebook: https://www.facebook.com/naichangmashare/
Blockdit : https://www.blockdit.com/naichangmashare
Instragram: https://www.instagram.com/naichangmashare/
Twitter: https://twitter.com/naichangmashare
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCmIPiSeg-uy4k8JYSmknp_g

#นายช่างมาแชร์ #Tribology #Tribometer

11/09/2020
TISTR : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

การตรวจทดสอบ safety valve online ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

การตรวจทดสอบ safety valve online เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานหม้อน้ำ

MPAD, TISTR
10/09/2020

MPAD, TISTR

ที่อยู่

35 Mu 3 Tambon Khlong Ha, Amphoe Khlong Luang
Pathum Thani
12120

ข้อมูลทั่วไป

The Material Properties Analysis and Development Centre (MPAD) comprises of three laboratories as follow: - The Performance and Safety Inspection Laboratory (PSI) - The Material Properties and Failure Analysis Laboratory (MPF) - The Material Biodegradation Testing Laboratory (MBT) -The Performance and Safety Inspection Laboratory (PSI) has provided testing and analysis in 5 main categories as follow: - Vickers hardness test and Macrostructure analysis are mainly served for qualifying welders and the quality of welding work. - Microstructure analysis is utilized for a wide range of metallographic investigation, for example phase analysis and phase distribution, ferrite content measurement in stainless steel, nodular graphite content measurement in cast iron, grain size measurement, etc. - Fractographic investigation by SEM and EDX are important document for supporting failure analysis cases. - Replica technique is one of the most important methods for non-destructive microstructure analysis, which is widely used for creep assessment of the components using at high temperature and high pressure such as furnace and pressure vessel, electricity power plant, petrochemical industries, etc. -The Material Properties and Failure Analysis Laboratory (MPF) is especially capable in the field of fatigue and durability analysis and therefore has building up a strong reputation over a decade in providing professional and satisfactory services and consultancies for many industries, e.g. petrochemical, railway and automotive industry. In addition, MDL also provides service in the area of mechanical testing ranging from static, dynamic, impact test, and chemical analysis using Spectroscope and experimental stress analysis using strain gauge. And in the area of service/life time assessment of product, MDL has provided corrosion and material deterioration testing and analysis of color coating, sealing, and structural steels, etc. The services include: - Mechanical testing for weldings, materials, parts, and products. - Chemical composition analysis of metallic material for material classification using Spectroscope. - Salt spray test to analyze corrosion behavior of metallic and non-metallic materials by accelerating corrosion reaction using salt spray fume. - Electrochemical test by impedance/potentiostat and galvanostat instrument to measure corrosion resistance of materials and coatings and coating deterioration. - Durability test of oil-tubing and the assemblies according to customers’ requirements: burst test, ovality, leakage test, corrosion test, etc. - Customized testing or non-standard testing for parts/ products with no supporting standard test methods for quality assurance and performance reliability. - Products performance testing/product quality testing for TISI’s product certification such as stainless steel seamed stock pots, etc. - Fatigue and durability testing and analysis according to the customer’s specific test requirements such as design validation, prototype evaluation and optimization. By building up its own capacity and reinforcing extensive experiences with comprehensive understanding in physical test range from general material properties to sophisticated life time simulation test of components and structures, MDL has geared towards being the first laboratory in Thailand to offer complete end-to-end R&D services by integrating CAD/CAM/CAE software design, building virtual prototype, validating the result, and verifying the prototype with physical test. MDL also provides assistance to the customers in designing the experiments and construction of special testing apparatus, which tailored to specific testing parameter requirements. -Material biodegradation tests Research and testing services for biodegradation of environmental friendly products such as compostable plastics, household cleaning products, lubricant, etc. The services include: -Analysis and testing services for specifications for compostable plastic, are accredited by ISO 17088 international standard, in equivalent as TIS 17088, EN 13432, ASTM D 6400, that recognized and registered with the DIN CERTCO institute of Germany and Thailand Environment Institute. -Preliminary biodegradation testing service via In-house method is a short time operation and cheaper than comparing with standard method, which is especially useful for research and development of material and biodegradation packaging. -Research and testing services of biodegradation for environmental friendly material; to support and certify of various industries such as food packaging, compostable plastics, household cleaning products, lubricant etc. In addition, research for treating hazardous residues in environment contaminated by bioremediation process also available.

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625779265

เว็บไซต์

http://www.tistr.or.th/mpad

ผลิตภัณฑ์

Metal testing/inspection/analysis includes:
o Macrostructure and microstructure analysis of metal material by destructive method including weld area.
o Non-destructive microstructure analysis by Replica technique.
o Surface and fractographic analysis by Scanning Electron Microscope (SEM).
o Chemical composition, defects, and impurities analysis by Energy Dispersive X-ray analyzer (EDX).
o Chemical composition analysis of metals and alloys by Spectrotest.
o Vickers and Knoop hardness testing services.
o Ferrite quantity analysis service in stainless steel welding work.
o Failure analysis of materials, equipment, engineering parts, and machinery including suggestions and improvement methods.

o Inspections during stages of construction, in-service, and repaired especially boiler, hot oil and pressure vessel
o Remaining Life Assessment (RLA) of steam boiler, hot water boiler, hot oil boiler and pressure vessel as well as engineering constructions together with consultancy for safety and efficiency operation.
o Risk Assessment and Risk Based Inspection (RBI) for increasing integrity and availability of production process
o Standardized and customized tests for evaluation and improvement in safe operation e.g. stress & residual stress measurement and analysis, vibration measurement and analysis and pressure test, etc.
o Various corrosion tests such as electrochemical corrosion test, immersion corrosion test as well as the accelerated corrosion test e.g. salt spray corrosion test, general corrosion test and pitting corrosion, etc.
o Non-Destructive Testing with conventional method and advanced method
o Tribology test and analysis i.e. wear and friction test of materials and lubrication test of materials and lubricants including technical consultancy for improving and developing materials and process.

o Analysis and testing services for specifications for compostable plastic, are accredited by ISO 17088 international standard, in equivalent as TIS 17088, EN 13432, ASTM D 6400, that recognized and registered with the DIN CERTCO institute of Germany and Thailand Environment Institute.

o Preliminary biodegradation testing service via In-house method is a short time operation and cheaper than comparing with standard method, which is especially useful for research and development of material and biodegradation packaging.

o Research and testing services of biodegradation for environmental friendly material; to support and certify of various industries such as food packaging, compostable plastics, household cleaning products, lubricant etc. In addition, research for treating hazardous residues in environment contaminated by bioremediation process also available.

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ MPAD, TISTRผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง MPAD, TISTR:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Pathum Thani

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เรียนเชิญทุกท่านครับ....
งานสูง กว่า นี้ ก็ต้อง NASA แล้วละ...