ห้องเรียนพิเศษ SMTE PPK โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ห้องเรียนพิเศษ SMTE PPK โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สำหรับประชาสัมพันธ์ข่าวสารและรายง?

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ที่ได...
29/07/2023

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันการนำเสนอโครงงาน งานประชุมวิชาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีรายการที่แข่งขันดังต่อไปนี้
1. การนำเสนอด้วยวาจาเป็นภาษาอังกฤษ สาขาคณิตศาสตร์
2. การนำเสนอด้วยวาจาเป็นภาษาไทย สาขาชีววิทยา
3. การนำเสนอด้วยวาจาเป็นภาษาไทย สาขาฟิสิกส์
4. การนำเสนอด้วยวาจาเป็นภาษาไทย สาขาเคมี
5. การนำเสนอด้วยวาจาเป็นภาษาไทย สาขาคอมพิวเตอร์
6. การนำเสนอประเภทโปสเตอร์ สาขาชีววิทยา จำนวน 2 รายการ
7. การนำเสนอประเภทโปสเตอร์ สาขาเคมี
8. การนำเสนอประเภทโปสเตอร์ สาขาฟิสิกส์
9. การนำเสนอประเภทโปสเตอร์ สาขาคณิตศาสตร์ จำนวน 2 รายการ
10. การนำเสนอประเภทโปสเตอร์ สาขาคอมพิวเตอร์

ประมวลภาพกิจกรรม งานประชุมวิชาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) เครือข่ายภาคเหนือตอ...
29/07/2023

ประมวลภาพกิจกรรม งานประชุมวิชาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2566

ประมวลภาพกิจกรรมสานสัมพันธ์จากพี่สู่น้อง SMTE โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี ประจำป...
02/07/2023

ประมวลภาพกิจกรรมสานสัมพันธ์จากพี่สู่น้อง SMTE โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 1-2 กรกฏาคม 2566 ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวบุญฐิตา พรรณกุล ชั้น ม.4/15 นายภูมิพงศ์ รัศมี ชั้น ม.4/15 และนายปวริศ มหาวงค์ ชั้น ม.4/13 โดยมีค...
04/06/2023

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวบุญฐิตา พรรณกุล ชั้น ม.4/15 นายภูมิพงศ์ รัศมี ชั้น ม.4/15 และนายปวริศ มหาวงค์ ชั้น ม.4/13 โดยมีครูที่ปรึกษา ได้แก่ ครูสุพัฒน์ ยังมั่ง และครูเพียรกิจ นิมิตรดี ที่ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่4 ในงาน MU War of STEM 2023 สมรภูมิทักษะประดิษฐ์หุ่นยนต์สะเต็มศึกษา ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2566

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/15 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (sm...
30/05/2023

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/15 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (smte) ปีการศึกษา 2565 ในการได้เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย (รอบ1,2,3) 🎉🎉

ขอแสดงความยินดีกับนายอติราช รักชาติและนางสาวสวรส คาโต้ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMTE ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/15 ที่ได้ร...
30/05/2023

ขอแสดงความยินดีกับนายอติราช รักชาติและนางสาวสวรส คาโต้ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMTE ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/15 ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเครือข่ายภาคเหนือตอนบน เข้าร่วมฝึกงานกับนักวิจัย สวทช. ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ สวทช. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม ถึง 3 พฤษภาคม 2566 💕

09/03/2023

ประมวลภาพ สรุปโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (smte) ประจำปีการศึกษา 2565

ประมวลภาพบรรยากาศการสอบเข้าห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
09/03/2023

ประมวลภาพบรรยากาศการสอบเข้าห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ประมวลภาพบรรยากาศการสอบเข้าห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
09/03/2023

ประมวลภาพบรรยากาศการสอบเข้าห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ที่ได...
08/09/2022

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันการนำเสนอโครงงาน งานประชุมวิชาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายการที่แข่งขันดังต่อไปนี้
1. การนำเสนอด้วยวาจาเป็นภาษาอังกฤษ สาขาคณิตศาสตร์
2. การนำเสนอด้วยวาจาเป็นภาษาไทย สาขาชีววิทยา
3. การนำเสนอด้วยวาจาเป็นภาษาไทย สาขาฟิสิกส์
4. การนำเสนอด้วยวาจาเป็นภาษาไทย สาขาเคมี
5. การนำเสนอด้วยวาจาเป็นภาษาไทย สาขาคอมพิวเตอร์
6. การนำเสนอประเภทโปสเตอร์ สาขาชีววิทยา จำนวน 2 รายการ
7. การนำเสนอประเภทโปสเตอร์ สาขาเคมี จำนวน 2 รายการ
8. การนำเสนอประเภทโปสเตอร์ สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
9. การนำเสนอประเภทโปสเตอร์ สาขาคณิตศาสตร์

🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปักไหม นนทรีย์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/15 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีแ...
24/08/2022

🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปักไหม นนทรีย์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/15 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ที่ได้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยในการเข้าร่วมโครงการ Sakura Science High School Program ที่ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2565 ค่ะ 🎉🎉

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปักไหม  นนทรีย์  นักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMTE ระดับชั้น 5/15 ที่ได้รับคัดเลือกในโครงการ Sakura Sc...
01/08/2022

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปักไหม นนทรีย์ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMTE ระดับชั้น 5/15
ที่ได้รับคัดเลือกในโครงการ Sakura Science High School Program สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กลุ่มภาคเหนือตอนบน

ประมวลภาพกิจกรรมประชุมวิชาการ นักเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ฯ เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 25...
12/07/2022

ประมวลภาพกิจกรรมประชุมวิชาการ นักเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ฯ เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์

ข้อมูลผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/15 (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโ...
28/06/2022

ข้อมูลผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/15 (ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม SMTE) ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนเครือข่ายห้องเรียนพิเศษภาคเหนือตอนบน (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4)ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 28 ม...
28/06/2022

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนเครือข่ายห้องเรียนพิเศษภาคเหนือตอนบน (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4)
ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2565

ประมวลภาพกิจกรรมสานสัมพันธ์จากพี่สู่น้อง ห้องเรียนพิเศษ SMTE ประจำปีการศึกษา 2565
22/06/2022

ประมวลภาพกิจกรรมสานสัมพันธ์จากพี่สู่น้อง ห้องเรียนพิเศษ SMTE ประจำปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ 🎉
28/04/2022

ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ 🎉

ภาพบรรยากาศ ค่ายดาราศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/15 ระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2565 ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร (NARIT)...
06/03/2022

ภาพบรรยากาศ ค่ายดาราศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/15
ระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2565
ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร (NARIT) และอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

ภาพบรรยากาศ ค่ายดาราศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/15 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565 ณ ไร่ภูกลองฮิลล์ จั...
06/03/2022

ภาพบรรยากาศ ค่ายดาราศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/15
ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2565
ณ ไร่ภูกลองฮิลล์ จังหวัดพะเยา

ภาพบรรยากาศ ค่ายสะเต็ม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/14 ระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ไร่ภูกลองฮิลล์ จังหวัดพะเยา
06/03/2022

ภาพบรรยากาศ ค่ายสะเต็ม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/14
ระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2565
ณ ไร่ภูกลองฮิลล์ จังหวัดพะเยา

ภาพบรรยากาศค่ายดาราศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/14 ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ไร่ภูกลองฮิลล์ จังหวัดพะเย...
06/03/2022

ภาพบรรยากาศค่ายดาราศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/14
ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2565
ณ ไร่ภูกลองฮิลล์ จังหวัดพะเยา

ขอแสดงความยินดีสำหรับครูและนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) ที่ได้รับการคัดเ...
02/03/2022

ขอแสดงความยินดีสำหรับครูและนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฝึกทักษะวิจัย ณ ห้องปฏิบัติการวิจัยของศูนย์วิจัยแห่งชาติ สวทช. ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม - 9 พฤษภาคม 2565 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี ดังนี้

1. นางสาวขวัญดาว วงษ์พันธ์ (ครู) จะได้เข้ารับการฝึกอบรมและปฏิบัติการกับศูนย์เทคโนโลยีและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ทีมวิจัยเคมีเซรามิก
2. นายปรภฎ พรหมเผ่า (นักเรียน) จะได้เข้ารับการฝึกอบรมและปฏิบัติการกับศูนย์เทคโนโลยีและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ทีมวิจัยชีวกลศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) โรงเรียนพะเยาพิทยาคมทุกคน...
01/03/2022

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) โรงเรียนพะเยาพิทยาคมทุกคน ที่ผ่านการคัดเลือกการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย TCAS65 รอบ 1 (Portfolio)

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นายมานะ พิริยพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ได้มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้รับรา...
26/11/2021

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นายมานะ พิริยพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ได้มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้รับรางวัล ดังนี้
1.งานเวทีวิชาการนวัตกรรมสะเต็มศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (The 1st National Basic STEM Innovation E-Forum 2021) ในหัวข้อ “ยกระดับการเรียนรู้ สู่ชีวิตวิถีใหม่” วันที่ 18 – 19 กันยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์
1.1 รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Contest) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
1.เด็กหญิงเขมิกา ประถมทับ ม.2/1
2.เด็กหญิงสุฐิตา เบ้าชาลี ม.3/14
3.เด็กหญิงภัควลัญช์ มุสิกุล ม.3/14
ครูที่ปรึกษา : ครูดารากร จางคพิเชียร และ ครูสวรรยา ขวานเพชร

1.2 รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการประกวดการแสดงเชิงสะเต็มศึกษา (STEM showcase) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.นางสาวนิชา สอนวงศ์ ม.5/9
2.นางสาวฐนิษฐา สมศักดิ์ ม.5/9
3.นางสาวสุกัญญา จ๋าวตระกูล ม.4/11
ครูที่ปรึกษา : ครูดารากร จางคพิเชียร และ ครูสวรรยา ขวานเพชร

1.3 รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Contest) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
1.เด็กชายอภิสิทธิ์ เยี่ยมราษฎร์ ม.3/14
2.เด็กชายชัยพัทธ์ วิจักขณวงศ์ ม.3/14
3.เด็กหญิงพิชชาภา ยอดยิ่ง ม.3/14
ครูที่ปรึกษา : ครูอีสซา เดสสิ และ ครูพิมพ์ชนก ปันสุวรรณ์

1.4 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทองการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Contest) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
1.เด็กหญิงบุญฐิตา พรรณกุล ม.2/6
2.เด็กหญิงณัฐกฤตา แสงทอง ม.2/6
3.เด็กหญิงณิชาภรณ์ วาระโว ม.3/14
ครูที่ปรึกษา : ครูราตรี ธีรพันธุ์พงศ์ และ ครูสวรรยา ขวานเพชร

1.5 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest) ประเภทนำเสนอด้วยวาจา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.นายพีระพรรธ ละคำมา ม.5/15
2.นายปรภฎ พรหมเผ่า ม.5/15
3.นายเจนรงค์ หน่อแก้ว ม.5/15
ครูที่ปรึกษา : ครูจามจุรี พรหมเผ่า และ ครูประภาส รวมปะระ

1.6 รางวัลเหรียญเงินการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest) ประเภทนำเสนอด้วยวาจา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.นายสิรวิชญ์ อริยวัฒนาวงศ์ ม.4/15
2.นายณัฐดนัย สุวรรณศิลป์ ม.4/15
3.นายอติราช รักชาติ ม.4/15
ครูที่ปรึกษา : ครูอีสซา เดสสิ และ ครูพิมพ์ชนก ปันสุวรรณ์

1.7 รางวัลเหรียญทองการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา (Student STEM Project Contest) ประเภทนำเสนอด้วยโปสเตอร์ในระบบออนไลน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
1.นายณิชกุล ชุ่มลือ
2.นางสาวปณาลี ทรงอยู่
3.นางสาวภิญญาพัชญ์ บุญสงเคราะห์
ครูที่ปรึกษา : ครูจามจุรี พรหมเผ่า และ ครูประภาส รวมปะระ

2. งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2564 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2.1 รางวัลเชิดชูเกียรติ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
1.นายณิชกุล ชุ่มลือ
2.นางสาวปณาลี ทรงอยู่
3.นางสาวภิญญาพัชญ์ บุญสงเคราะห์
ครูที่ปรึกษา : ครูจามจุรี พรหมเผ่า และ ครูประภาส รวมปะระ

2.2 รางวัลเชิดชูเกียรติ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
1.นายวรรธนันท์ ลิ้มเจริญชัยกิจ
2.นายณัฐดนัย สุวรรณศิลป์
3.นายสิรวิชญ์ อริยวัฒนาวงศ์
ครูที่ปรึกษา : ครูจามจุรี พรหมเผ่า และ ครูประภาส รวมปะระ

3. การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 24 (young scientist commpetition : YSC)

ผ่านเข้ารอบข้อเสนอโครงงาน และได้รับทุนสนับสนุน 3,000 บาท จาก สวทช. , สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

3.1 สาขาฟิสิกส์ พลังงานและดาราศาสตร์
1.นายณัฐชนน ชัยชนะ
2. นายพีระพรรธ ละคำมา
ครูที่ปรึกษา : ครูจามจุรี พรหมเผ่า และ ครูประภาส รวมปะระ

3.2 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
1.นางสาวปฏิมาภรณ์ มะลิวัน
2.นางสาวรัตนวดี เพียรการ
ครูที่ปรึกษา : นายสุทัศน์ บุญเลิศ

4. การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (The 2nd international Conference for students in Science and Innovation : ISSI 2021)

4.1 รางวัลเหรียญทอง ประเภท Oral Presenttation สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
1.นางสาวรัตนวดี เพียรการ
2.นางสาวปฏิมาภรณ์ มะลิวัน
ครูที่ปรึกษา : นายสุทัศน์ บุญเลิศ

4.2 รางวัลเหรียญทอง ประเภท Poster Presentation สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
1. นางสาวรัตนวดี เพียรการ
2.นางสาวปฏิมาภรณ์ มะลิวัน
ครูที่ปรึกษา : นายสุทัศน์ บุญเลิศ5. การแข่งขันโครงงานในงานประชุมวิชาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2564

5.1 รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ โครงงานประเภทการนำเสนอแบบบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ
1.นายสืบสกุล โพนทอง
2.นายจารุภัทร ใจจง
ครูที่ปรึกษา : ครูจามจุรี พรหมเผ่า และ ครูประภาส รวมปะระ

5.2 รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 โครงงานประเภทการนำเสนอแบบบรรยายเป็นภาษาไทย สาขาเทคโนโลยี
1.นางสาวปณาลี ทรงอยู่
2.นายณิชกุล ชุ่มลือ
3.นางสาวภิญญาพัชญ์ บุญสงเคราะห์
ครูที่ปรึกษา : ครูจามจุรี พรหมเผ่า และ ครูประภาส รวมปะระ

5.3 รางวัลเหรียญเงิน โครงงานประเภทการนำเสนอแบบบรรยายเป็นภาษาไทย สาขาเคมี
1.นางสาวเวทิกา หงส์สี่
2.นางสาวชนิสรา หมอเก่ง
ครูที่ปรึกษา : ครูเจนจิรา จัทนทร์หล้า

5.4 รางวัลเหรียญเงิน โครงงานประเภทการนำเสนอแบบบรรยายเป็นภาษาไทย สาขาชีววิทยา
1. นางสาวรัตนวดี เพียรการ
2.นางสาวปฏิมาภรณ์ มะลิวัน
ครูที่ปรึกษา : นายสุทัศน์ บุญเลิศ

5.5 รางวัลเหรียญเงิน โครงงานประเภทการนำเสนอแบบบรรยายเป็นภาษาไทย สาขาคณิตศาสตร์
1.นางสาวเปรมกมล เป็งบังวัน
2.นายเกียรติกุล ไชยเลิศ
3.นางสาวณญาดา งามจิตร์
ครูที่ปรึกษา : ครูวันวิสาข์ พรรณกุล และ ครูศิริชร นันทชาติ

5.6 รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดันบ 2 โครงงานประเภทการนำเสนอแบบโปสเตอร์ สาขาฟิสิกส์
1.นายพสิษฐ์ สิงห์อุไร
2.นางสาวรมย์ธีรา ภาชนนท์
3.นางสาวอรุโณชา ฟูศรีกุล

5.7 รางวัลเหรียญทอง โครงงานประเภทการนำเสนอแบบโปสเตอร์ สาขาชีววิทยา
1.นางสาวกชพร อาจหาญ
2.นางสาวอาทิตยา คำมี
ครูที่ปรึกษา : นางสาวพิมพ์ชนก ปันสุวรรณ์ และ ครูศิโรรัตน์ เตชะแก้ว

5.8 รางวัลเหรียญทอง โครงงานประเภทการนำเสนอแบบโปสเตอร์ สาขาเทคโนโลยี
1.นายศุภโชติ เบ้าชาลี
2.นายวชิรายุทธ เสมอเชื้อ
ครูที่ปรึกษา : ครูณัฐพงศ์ วงศ์ชัย และ ครูประภาส รวมปะระ

5.9 รางวัลเหรียญทอง โครงงานประเภทการนำเสนอแบบโปสเตอร์ สาขาคณิตศาสตร์
1.นางสาวจิรวดี สิงห์ตระหง่าน
2.นางสาววิศารัตน์ ดวงทิพย์
3.นางสาวเพ็ญพิชยา นันทชาติ
ครูที่ปรึกษา : ครูภัสราภรณ์ ชัยเดช และ ครูนิภาพร นิลประภา

5.10 รางวัลเหรียญทองแดง โครงงานประเภทการนำเสนอแบบโปสเตอร์ สาขาเคมี
1.นางสาวนหทัย สุวรรณศิลป์
2.นายคณิศร สนองญาติ
ครูที่ปรึกษา : ครูจรูญพงศ์ ชลสินธุ์

ภาพบรรยากาศการสอบ Toelf itp ด้วยงานห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ได้ทำการจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ นักเรียนระดับชั้...
07/10/2021

ภาพบรรยากาศการสอบ Toelf itp
ด้วยงานห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
ได้ทำการจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/14 และ 6/15
ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564
ณ หอประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)โรงเรียนพะเยาพิทย...
16/09/2021

ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)โรงเรียนพะเยาพิทยาคมทุกท่านที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานในงานประชุมวิชาการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2564
ผลการแข่งขันมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ

1. การแข่งขัน English Oral Presentation
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ และได้เข้ารอบระดับประเทศเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนในการแข่งขันต่อในระดับนานาชาติ

2. การแข่งขัน Thai Oral Presentation
2.1) สาขาเทคโนโลยีได้รับรางวัล เหรียญเงินรองชนะเลิศอันดับ 2
2.2) สาขาชีววิทยา สาขาเคมี และสาขาคณิตศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

3. การแข่งขัน Poster Presentation
3.1) สาขาฟิสิกส์ ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ อันดับ2
3.2) สาขาชีววิทยา สาขาเทคโนโลยีและสาขาคณิตศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง
3.3) สาขาเคมี ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง

28/08/2021
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ในการเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค...
28/08/2021

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล
ในการเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค
ประจำปี 2564 คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข.3
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาประยุกต์

รางวัล เหรียญทองแดง
โครงงาน เรื่อง เครื่องคัดแยกขยะอัตโนมัติโดยใช้ AI กรณีศึกษาโรงเรียนพะเยาพิทยาคม
ผู้จัดทำ
1. นาย ณิชกุณ ชุ่มลือ
2. นางสาว ปณาลี ทรงอยู่
3. นางสาว ภิญญาพัชญ์ บุญสงเคราะห์
ครูที่ปรึกษาโครงงาน
-นางจามจุรี พรหมเผ่า และนายประภาส รวมปะระ

โครงงาน เรื่อง เครื่องวัดปริมาณแร่ธาตุหลักในดิน
ผู้จัดทำ
1. นาย วรรธนันท์ ลิ้มเจริญชัยกิจ
2. นาย ณัฐดนัย สุวรรณศิลป์
3. นาย สิรวิชญ์ อริยวัฒนาวงศ์
ครูที่ปรึกษาโครงงาน
- นางจามจุรี พรหมเผ่า และนายประภาส รวมปะระ
โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา

ภาพกิจกรรมการปฐมนิเทศห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)ประจำปีการศึกษา 2564
29/06/2021

ภาพกิจกรรมการปฐมนิเทศห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)ประจำปีการศึกษา 2564

ที่อยู่

เวียง
Phayao

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ห้องเรียนพิเศษ SMTE PPK โรงเรียนพะเยาพิทยาคมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Phayao

แสดงผลทั้งหมด