การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา

การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา บริการดุจญาติมิตร ด้วยดวงจิตที่ผูก

08/04/2024
11/03/2024
23/02/2024
สรุปกิจกรรมประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗   วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายศักรินทร์ งานดี ผู้ช...
23/02/2024

สรุปกิจกรรมประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายศักรินทร์ งานดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการจังหวัด รักษาการแทนผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายประดิษฐ์ กุสาวดี หัวหน้าแผนกปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมชี้แจง “การบริหารจัดการตลาดยางและไม้ยางพาราภาคเหนือของสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดเชียงราย” ณ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

สรุปกิจกรรมประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗   ในระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถึง ๒๓ กุมภาพันธ...
23/02/2024

สรุปกิจกรรมประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
ในระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถึง ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายศักรินทร์ งานดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการจังหวัด รักษาการแทนผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา มอบหมายให้พนักงานการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตยาง หลักสูตร “การกรีดยางอย่างถูกวิธี” รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ณ อาคารเอนกประสงค์หมู่ที่ ๕ ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ. พะเยา โดยมีผู้เข้าอบรมทั้งหมด ๓๕ คน

สรุปกิจกรรมประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗   วันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายศักรินทร์ งานดี ผู้ช่ว...
23/02/2024

สรุปกิจกรรมประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
วันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายศักรินทร์ งานดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการจังหวัดรักษาการแทน ผอ.กยท.จ.พะเยา มอบหมายให้นายถวิล ขัดผาบ หัวหน้าแผนกพัฒนาและฝึกอบรม และนางสาววรรณวิสา อิ่นแก้วปวงคำ นักวิชาการเกษตร ๓ จัดรายการ “ครอบครัวชาวสวนยาง” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา คลื่น ๙๕.๒๕ MHz ถ่ายทอดสด ทางเพจเฟสบุ๊ก การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา และ เพจ Live สวท.พะเยา เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง

สรุปกิจกรรมประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗   วันเสาร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่า...
23/02/2024

สรุปกิจกรรมประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
วันเสาร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการการยางแห่งประเทศไทย นายไสว นารีพล ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคเหนือ นายศักรินทร์ งานดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการจังหวัด รักษาการแทน ผอ.กยท.จ.พะเยา พร้อมด้วย ผู้แทนเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดพะเยา เข้าร่วมพิธีมอบเงินตามมาตรการช่วยเหลือชาวนาผู้ปลูกข้าวผ่านสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต ๒๕๖๖/๒๕๖๗ โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี โดยมี ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี และเข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา ณ สหกรณ์การเกษตรแม่ใจ จำกัด อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

สรุปกิจกรรมประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗   วันศุกร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่า...
23/02/2024

สรุปกิจกรรมประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
วันศุกร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการการยางแห่งประเทศไทย นายไสว นารีพล ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคเหนือ นายศักรินทร์ งานดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการจังหวัด รักษาการแทน ผอ.กยท.จ.พะเยา ตรวจติดตามโรงอบยางแผ่นดิบพลังงาน แสงอาทิตย์ งบเงินอุดหนุนตาม มาตรา ๔๙(๓) ณ สหกรณ์นิคม เชียงคำ จำกัด

22/02/2024
19/02/2024

รายการครอบครัวชาวสวนยาง
วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗   วันอังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายศักรินทร์ งานดี ผู้ช่วยผู้อำ...
16/02/2024

ข่าวประชาสัมพันธ์ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
วันอังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายศักรินทร์ งานดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการจังหวัด รักษาการแทนผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายอัครเดช ปัญญาพี่ หัวหน้าแผนกแผนงานและข้อมูล เข้าประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการ ตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Meeting โดยมี นายปรีชา พันธุ์วา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน และมีนางจีระนันท์ สว่างดวง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗   วันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายศักรินทร์ งานดี ผู้ช่วยผู้อำ...
16/02/2024

ข่าวประชาสัมพันธ์ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
วันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายศักรินทร์ งานดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการจังหวัดรักษาการแทน ผอ.กยท.จ.พะเยา มอบหมายให้นางสาววรรณวิสา อิ่นแก้วปวงคำ นักวิชาการเกษตร ๓ จัดรายการ “ครอบครัวชาวสวนยาง” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา คลื่น ๙๕.๒๕ MHz ถ่ายทอดสด ทางเพจเฟสบุ๊ก การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา และ เพจ Live สวท.พะเยา เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗   วันอาทิตย์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายศักรินทร์ งานดี ผู้ช่วยผู้อ...
16/02/2024

ข่าวประชาสัมพันธ์ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
วันอาทิตย์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายศักรินทร์ งานดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการจังหวัด รักษาการแทนผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา เข้าร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้าการพัฒนากว๊านพะเยา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ต่อด้วยการประชุมติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำหนองเล็งทราย และแหล่งน้ำอื่นๆ ในพื้นที่ อ.แม่ใจ จ.พะเยา โดยมีร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม

ข่าวประชาสัมพันธ์ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗   วันเสาร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายศักรินทร์ งานดี ผู้ช่วยผู้อำน...
16/02/2024

ข่าวประชาสัมพันธ์ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
วันเสาร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายศักรินทร์ งานดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการจังหวัดรักษาการแทนผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา เข้าร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำญวน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โดยมี ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันที่ ๕-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗   วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายศักรินทร์ งานดี ผู้ช่วยผู้อ...
09/02/2024

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันที่ ๕-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายศักรินทร์ งานดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการจังหวัดรักษาการแทน ผอ.กยท.จ.พะเยา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดพะเยา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ โดยมีนายนิกรรณ นวลเมือง เป็นประธานที่ประชุม เพื่อพิจารณาการหาปัจจัยการผลิต ประจำปี ๒๕๖๗ (ปุ๋ย, น้ำกรดฟอร์มิก ๙๔%)และร่วมบันทึกข้อตกลงระหว่างเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดพะเยากับสหกรณ์นิคมเชียงคำ จำกัด ในการขับเคลื่อนโรงงานยางเครปบางอบแห้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันที่ ๕-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗   วันอังคารที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗นายศักรินทร์ งานดี ผู้ช่วยผู้...
09/02/2024

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันที่ ๕-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
วันอังคารที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
นายศักรินทร์ งานดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการจังหวัดรักษาการแทนผู้อำนวยการ
การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ณ จังหวัดพะเยา ในวันที่ ๑๘-๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยมีนางจีรนันท์ สว่างดวง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันที่ ๕-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗   วันจันทร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายศักรินทร์ งานดี ผู้ช่วยผ...
09/02/2024

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันที่ ๕-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
วันจันทร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายศักรินทร์ งานดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการจังหวัดรักษาการแทน ผอ.กยท.จ.พะเยา มอบหมายให้นายถวิล ขัดผาบ หัวหน้าแผนกพัฒนาและฝึกอบรม จัดรายการ “ครอบครัวชาวสวนยาง” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา คลื่น ๙๕.๒๕ MHz ถ่ายทอดสด ทางเพจเฟสบุ๊ก การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา และ เพจ Live สวท.พะเยา เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง

✅✅ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานทดแทนตำแหน่งที่ว่าง📌ตำแหน่งนักวิชาการและบัญชี ทางนี้ข...
08/02/2024

✅✅ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานทดแทนตำแหน่งที่ว่าง📌ตำแหน่งนักวิชาการและบัญชี
ทางนี้ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานและทำสัญญาจ้าง
📍ณ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยาในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567
📌 ตามรายละเอียดดังภาพ 

05/02/2024

รายการครอบครัวชาวสวนยาง
วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567

✅ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและสถานที่สอบ📍โดยสอบคัดเลือกในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. - 16.00 น. ณ กา...
05/02/2024

✅ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและสถานที่สอบ
📍โดยสอบคัดเลือกในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567
เวลา 13.30 น. - 16.00 น. ณ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา

📌รายละเอียดตามภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗ - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗   ในระหว่างวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗ - ๒ กุมภาพันธ...
02/02/2024

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗ - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
ในระหว่างวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗ - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายศักรินทร์ งานดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการจังหวัดรักษาการแทน ผอ.กยท.จ.พะเยา มอบหมายให้พนักงานการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอรับรองการทำสวนยางตามมาตรฐานการจัดการป่าไม้ยั่งยืนตามมาตรฐานสากล (FSC-FM/COC) หลักสูตร “การใช้สารเคมี การจัดการสารเคมีขยะอันตราย และความรู้เกี่ยวกับเลื่อยยนต์ การบำรุงรักษาเลื่อยยนต์กับการจัดการสวนยาง ตามมาตรฐาน การจัดการป่าไม้สากล (FSC-FM/COC)” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยมีวิทยากรรับเชิญ นายนิสิต บุญเพ็ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ เชียงใหม่ และคณะทีมงานมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีผู้เข้าอบรมทั้งหมด ๔๐๕ คน

ที่อยู่

345 หมู่ 8 ต. แม่กา อ. เมือง
Phayao
56000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66 54 445 256

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


บริการสาธารณะหรือบริการภาครัฐ อื่นๆใน Phayao

แสดงผลทั้งหมด