คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา : School of Political and Social Science : University of Phayao. คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยพะเยา School of Political and Social Science : University of Phayao. 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 โทร 054-466-666 ต่อ 1301-1305 แฟ็กซ์ 054-466-708

เปิดเหมือนปกติ

กยศ.มหาวิทยาลัยพะเยา
23/11/2020

กยศ.มหาวิทยาลัยพะเยา

นิสิตที่กู้ค่าเทอมทุกคนที่ไม่ได้กรอกเลขที่ใบ pay in ในระบบ e-studentloan

ด่วนที่สุด ภายในพรุ่งนี้เท่านั้นนะคะ
https://eservices.studentloan.or.th/SLFSTUDENT/jsp/SLFLoginS.jsp

#สั่งซื้อเสื้อโปโล✅ ระบบสั่งซื้อเปิดให้บริการแล้วน่า #เสื้อโปโลคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มพ. ☀️1️⃣ สำหรับบัณฑิต : https...
23/11/2020

#สั่งซื้อเสื้อโปโล
✅ ระบบสั่งซื้อเปิดให้บริการแล้วน่า
#เสื้อโปโลคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มพ. ☀️
1️⃣ สำหรับบัณฑิต : https://qrgo.page.link/wd2DS
2️⃣ ศิษย์ปัจจุบัน/ศิษย์เก่า/ผู้ปกครอง : https://qrgo.page.link/wd2DS
3️⃣ กรณีพบปัญหาการสั่งซื้อ : https://bit.ly/2p1Ufs6

พรุ่งนี้วันสุดท้ายนะคะนิสิต คำเตือนจากเจ้มณคนงาม ประจำงานวิชาการคณะ พรุ่งนี้วันสุดท้ายในการลงทะเบียนเรียน และใครจะขอผ่อน...
19/11/2020

พรุ่งนี้วันสุดท้ายนะคะนิสิต คำเตือนจากเจ้มณคนงาม ประจำงานวิชาการคณะ พรุ่งนี้วันสุดท้ายในการลงทะเบียนเรียน และใครจะขอผ่อนผันค่าเทอม พรุ่งนี้ยื่นผ่อนผันค่าเทอมวันสุดท้าย มิเช่นนั้นการลงทะเบียนจะถูกยกเลิก และเป็นวันแรกที่ อาจารย์จะรับคำร้องขอสำรองที่นั่งและเพิ่มที่นั่ง อย่ามั่วแต่รับน้องใหม่จนลืมรับผิดชอบชีวิตการเรียนของตนเอง (เตือนแล้วนะ เสียงแบบหม่อมป้อม)

สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563
นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแล้ว หากยังไม่ได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนหรือยื่นคำร้องผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียนเรียน (UP 18)

-------------------ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563--------------------
หากพ้นกำหนดมหาวิทยาลัยจะทำการยกเลิกลงทะเบียนของนิสิตทั้งนี้ ให้นิสิตดำเนินการลงทะเบียนล่าช้า

18/11/2020
17/11/2020

👔 เสื้อปีนี้ สีอะไร ?
🎁 Congratulations 🎁
Surprise 🥳

ด้วยรัฐบาลฮังการีประกาศให้ทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษา 2021-2022 ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเ...
13/11/2020

ด้วยรัฐบาลฮังการีประกาศให้ทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษา 2021-2022 ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศฮังการี ผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://apply.Stpendiumhungaricum.hu ภายในวันที่ 15 มกราคม 2564

ประกาศคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สายสนับสนุน)ตำแหน่ง เจ้าหน...
12/11/2020

ประกาศคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สายสนับสนุน)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
โทร. 054-466666 ต่อ 1303

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ประกาศปิดรับสมัคร บัณฑิตโครงการ "หนึ่ง ม. หนึ่ง ต." ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 📍ตำบลเวี...
06/11/2020

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ประกาศปิดรับสมัคร บัณฑิตโครงการ
"หนึ่ง ม. หนึ่ง ต." ภายในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

📍ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ
📍ตำบลงิม อำเภอปง
📍ตำบลสบบง อำเภอภูซาง
📍ตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้

ทั้งนี้จะประกาศกำหนดการสัมภาษณ์ต่อไปนะคะ

งานวิเทศสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา แจ้งประชาสัมพันธ์จาก ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศส สถานเอกอัครราชฑูตฝรั่งเศส ประจ...
05/11/2020

งานวิเทศสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา แจ้งประชาสัมพันธ์จาก ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศส สถานเอกอัครราชฑูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย จะจัดกิจกรรม Campus France Tour 2020 ณ อาคารเรียนรวมหลังใหม่ ห้อง CE10402 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30-12.00 น. (รายละเอียดดังแนบ) ทั้งนี้นิสิตที่มีความสนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามวัน เวลา และสถานท่ี่ดังกล่าวได้

ประชาสัมพันธ์จากศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ แจ้งนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีสิทธิ์สอบเพื่อรับใบประกาศนียบัตรของ DynE...
05/11/2020

ประชาสัมพันธ์จากศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์
แจ้งนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีสิทธิ์สอบเพื่อรับใบประกาศนียบัตรของ DynEd จากที่มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให้มีการใช้โปรแกรม DynEd เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษ และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2562 และเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(รายชื่อ และขั้นตอนการสัมครสอบดังแนบ)

ประกาศให้นิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีรายชื่อตรวจสอบในการยืนยันสิทธิ์ยื่นกู้ภาคเรียนที่ 2และดำเนินการยื่นแบบคำขอก...
05/11/2020

ประกาศให้นิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีรายชื่อตรวจสอบในการยืนยันสิทธิ์ยื่นกู้ภาคเรียนที่ 2
และดำเนินการยื่นแบบคำขอกู้ยืมในระบบ e-studentloan
ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 (หากนิสิตที่มีรายชื่อดังกล่าวและได้ยืนยันสิทธิ์ไปแล้ว ขอความอนุเคราะห์เข้ายืนยันสิทธิ์ในระบบอีกครั้ง)
สามารถตรวจสอบรายชื่อผ่อนผันค่าเทอม www.reg.up.ac.th
วันที่ 11 - 20 พฤศจิกายน 2563
ติดต่องานทุนการศึกษา อาคารสงวนเสริมศรี
หรือ โทร 0 54466 666 ต่อ 6270 - 62

ประชาสัมพันธ์จากงานวิเทศสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา โดยศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ขอประชาสัมพันธ์งาน "นิทรรศการการศึกษาไต...
04/11/2020

ประชาสัมพันธ์จากงานวิเทศสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา
โดยศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ขอประชาสัมพันธ์งาน "นิทรรศการการศึกษาไต้หวัน (ออนไลน์) ประจำปี 2563" ในระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10-16.00 น. โดยจัดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook (Live) รายละเอียดดังแนบ)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาhttps://spss...
30/10/2020

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
https://spss.up.ac.th/th/main/readcontent/slide/114

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุธินี ชุติมากุลทวี ในโอกาสสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก หลักสูตรรัฐปร...
30/10/2020

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุธินี ชุติมากุลทวี ในโอกาสสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2563

งานทะเบียนนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา
30/10/2020

งานทะเบียนนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

📍📍ด่วน 📍📍
#การยื่นคำร้องขอย้ายคณะ หลักสูตร และแผนการศึกษา (UP 10) ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563
- นิสิตยื่นคำร้องขอย้ายคณะหลักสูตรและแผนการศึกษา (ส่งไฟล์ให้คณะต้นสังกัด) วันที่่ 12 ต.ค.-2 พ.ย. 63
-นิสิตหรือคณะต้นสังกัดส่งเอกสารและคำร้องขอย้ายคณะหลักสูตร และแผนการศึกษาไปยังคณะที่รับย้าย วันที่่ 12 ต.ค.-5 พ.ย. 63
-นิสิตหรือคณะที่รับย้ายส่งคำร้องขอย้ายคณะหลักสูตรและแผนการศึกษาไปยังกองบริการการศึกษา วันที่่ 12 ต.ค.-5 พ.ย. 63

#หมายเหตุ : 1. นิสิตสามารถตรวจสอบคำร้องผ่านระบบ reg.up.ac.th จนถึงการชำระเงิน และเมื่อชำระเงินแล้วให้นิสิตตรวจสอบข้อมูลการย้ายคณะ ชื่อหลักสูตร และแผนการศึกษา ภายใน 3 วันทำการ
2. หากดำเนินการย้ายคณะ หลักสูตรและแผนการศึกษาไม่ทันตามกำหนด มหาวิทยาลัยจะดำเนินการยกเลิกคำร้องในระบบ reg
3. กรณีมีปัญหาให้ติดต่องานทะเบียนนิสิต กองบริการการศึกษา โทร.054 466666 ต่อ 1021, 1025

☝️ประกวดคลิปสั้นๆ "ไอเดียพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต" ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาท
29/10/2020

☝️ประกวดคลิปสั้นๆ "ไอเดียพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต" ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาท

☝️ประกวดคลิปสั้นๆ "ไอเดียพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต" ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาท
#หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่
#muangphayaomunicipality
#เทศบาลเมืองพะเยา
#UniversityofPhayao
#มหาวิทยาลัยพะเยา

กยศ.มหาวิทยาลัยพะเยา
26/10/2020

กยศ.มหาวิทยาลัยพะเยา

นิสิตต้องตรวจสอบเงินเข้าด้วยตัวเอง

การโอนเงินขึ้นอยู่กับทางธนาคารว่าจะโอนเงินเข้าเมื่อไหร่
ของแต่ละคนจะไม่เท่ากันนะคะ ทางมหาวิทยาลัยไม่สามารถรู้ได้เลย ธนาคารจะเป็นผู้โอนให้นิสิตโดยตรง

สามารถโหลด application เพื่อเข้าไปดูได้ค่ะ

ถ้ามีเงินโอนจะมีการแจ้งเตือนให้นิสิตทราบนะคะ

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
26/10/2020

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับสมัครบัณฑิตในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ ( 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ด้วยการส่งเสริมสวัสดิการสังคมแบบบูรณาการด้วยข้อมูลองค์รวมระดับตำบล

ในพื้นที่
📍ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ
📍ตำบลงิม อำเภอปง
📍ตำบลสบบง อำเภอภูซาง
📍ตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้

คุณสมบัติ
👨‍🎓 จบการศึกษาแล้วไม่เกิน 3 ปี
👩‍🎓 มีที่อยู่ในจังหวัดพะเยา และได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษสำหรับบัณฑิตในพื้นที่นั้น ๆ

สนใจสมัครที่
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGCWDrYiVXNb6NOrYwhPMMf7RpcFYzGdmM_szJ3gZbomLTog/viewform

หรือสอบถาม นางสาวภัทธิญา (พี่หมิว) 054-466-666 ต่อ 1305

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับสมัครบัณฑิตในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ ( 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)...
25/10/2020

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับสมัครบัณฑิตในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ ( 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ด้วยการส่งเสริมสวัสดิการสังคมแบบบูรณาการด้วยข้อมูลองค์รวมระดับตำบล

ในพื้นที่
📍ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ
📍ตำบลงิม อำเภอปง
📍ตำบลสบบง อำเภอภูซาง
📍ตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้

คุณสมบัติ
👨‍🎓 จบการศึกษาแล้วไม่เกิน 3 ปี
👩‍🎓 มีที่อยู่ในจังหวัดพะเยา และได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษสำหรับบัณฑิตในพื้นที่นั้น ๆ

สนใจสมัครที่
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGCWDrYiVXNb6NOrYwhPMMf7RpcFYzGdmM_szJ3gZbomLTog/viewform

หรือสอบถาม นางสาวภัทธิญา (พี่หมิว) 054-466-666 ต่อ 1305

ประชาสัมพันธ์การยื่อขอผ่อนผันทหารประจำปี 2564 เหลือเวลาอีก 10 วัน ในการดำเนินการด้านเอกสาร
21/10/2020

ประชาสัมพันธ์การยื่อขอผ่อนผันทหารประจำปี 2564 เหลือเวลาอีก 10 วัน ในการดำเนินการด้านเอกสาร

ประกาศคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุนตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บร...
20/10/2020

ประกาศคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
--------------------------------------------------------------------
https://spss.up.ac.th/th/main/readcontent/doc/387

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.มนตรา พงษ์นิล ในโอกาสสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุ...
19/10/2020

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.มนตรา พงษ์นิล ในโอกาสสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2563

#วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก ของอาจารย์มนตรา พงษ์นิลคือ "ประวัติศาสตร์การเคลื่อนไหวของประชาสังคมจังหวัดพะเยา ระหว่าง พ.ศ.2500-2550" โดยวิทยานิพนธ์เรื่องดังกล่าวได้เสนอว่า
1. การศึกษา ‘ประชาสังคม’ โดยใช้แนวพินิจทางประวัติศาสตร์ ซึ่งให้ความสำคัญกับการเคลื่อนไหวของประชาสังคมที่มีการคลี่คลายขยายตัวภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมในพื้นที่จังหวัดพะเยา
2. ชี้ให้เห็นถึงการก่อตัวและพลวัตของสำนึกแบบ ‘วัฒนธรรมชุมชนฅนพะเยา’ ที่เป็นฐานทางความคิดของการเคลื่อนไหวและความสัมพันธ์ของประชาสังคมกลุ่มต่าง ๆ ในการปรับแต่ง ต่อเติม เสริมสร้างใหม่เพื่อจัดการกับปัญหาของจังหวัดพะเยาที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลา
3. การศึกษาการเคลื่อนไหวของประชาสังคมจังหวัดพะเยา พ.ศ. 2500-2550 ในแนวพินิจทางประวัติศาสตร์ช่วยเพิ่มความหลากหลายในแนวทางการศึกษาการเคลื่อนไหวทางสังคม ในบริบทของประวัติศาสตร์สังคมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

กยศ.มหาวิทยาลัยพะเยา
19/10/2020

กยศ.มหาวิทยาลัยพะเยา

ประกาศให้นิสิต ทุกคน ที่มีความประสงค์กู้ยืม ทั้ง กยศ./กรอ. รายเก่าและรายใหม่

ดำเนินการยื่นแบบคำขอกู้ยืมในระบบ e-studentloan
ตั้งแต่ 19 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน 2563

ตรวจสอบรายชื่อผ่อนผันค่าเทอม www.reg.up.ac.th
วันที่ 11 - 20 พฤศจิกายน 2563
หากไม่พบรายชื่อ
ติดต่องานทุนการศึกษา อาคารสงวนเสริมศรี
หรือ โทร 0 54466 666 ต่อ 6270 - 6272

แอพพลิเคชั่นบริการคำปรึกษาสำหรับการจัดสวัสดิการสังคมเฉพาะบุคคลแก่แรงงานนอกระบบ #คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับสถาบัน...
14/10/2020
แอพพลิเคชั่นบริการคำปรึกษาสำหรับการจัดสวัสดิการสังคมเฉพาะบุคคลแก่แรงงานนอกระบบ

แอพพลิเคชั่นบริการคำปรึกษาสำหรับการจัดสวัสดิการสังคมเฉพาะบุคคลแก่แรงงานนอกระบบ #คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับสถาบันการจัดการการเงินบ้านเวียง

แอพพลิเคชั่นบริการคำปรึกษาสำหรับการจัดสวัสดิการสังคมเฉพาะบุคคลแก่แรงงานนอกระบบ

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันมหาปวารณาออกพรรษา ประจำปี 2563
14/10/2020
คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันมห

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันมหาปวารณาออกพรรษา ประจำปี 2563

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันมหาปวารณาออกพรรษา ป.....

ด้วย งานวิเทศสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา ประชาสัมพันธ์การจัดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 ...
14/10/2020

ด้วย งานวิเทศสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา ประชาสัมพันธ์การจัดการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 สำหรับนิสิต ระดับปริญญาตรี ที่เข้าศึกษาปี 2561 และน้อยกว่า โดยสามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยพะเยา www.up.ac.th และ www.reg.up.ac.th ระหว่างวันที่ 5-23 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดดังแนบ)

โครงการต้นแบบการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการทางสังคมโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หน่วยการเรียนรู้ 15 ชั่วโมง)#หน่วยศึกษ...
12/10/2020
โครงการต้นแบบการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการทางสังคมโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หน

โครงการต้นแบบการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการทางสังคมโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หน่วยการเรียนรู้ 15 ชั่วโมง)
#หน่วยศึกษาและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และ #มูลนิธิฮันซ์ไซเดล แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Hanns Seidel Foundation)

โครงการต้นแบบการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการทางสังคมโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หน่วยการเรียนรู้ 15 ชั...

ประชาสัมพันธ์จาก ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ ให้นิสิตระดับปริญญาตรี รหัส 62 เป็นต้นไป สแกน QR Code สมัครทดสอบวัดความรู้ภาาาอ...
06/10/2020

ประชาสัมพันธ์จาก ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ ให้นิสิตระดับปริญญาตรี รหัส 62 เป็นต้นไป สแกน QR Code สมัครทดสอบวัดความรู้ภาาาอังกฤษ ได้ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2563 และสามารถตรวจสอบรายชื่อ วัน เวลา และเลขที่นั่งสอบ ได้ในวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ทาง page : UP Language Center ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ และเว็บไซต์ : http://lc.libarts.up.ac.th/
หากมีข้อสงสัยใดๆ นิสิตสามารถสอบถามข้อมูลโดยตรงที่ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ หรือตามเพจศูนย์ภา นะคะ

วันนี้จ้า วันนี้แล้ว เลิกเรียนแล้วมาเจอกัน ใครมีคำถามเตรียมมาเลยจ้าาาา  ❤️
05/10/2020

วันนี้จ้า วันนี้แล้ว เลิกเรียนแล้วมาเจอกัน
ใครมีคำถามเตรียมมาเลยจ้าาาา ❤️

How to TCAS1 🎉🎉

พี่ฮอทค่ะ มากับพี่โอมและมากับพี่แวน .......

จากการที่น้อง ๆ สนใจส่งข้อความถามไถ่ถึงวิธีสมัครหลักสูตรของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์มากมาย

📍 วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563📍 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
ทีมวิชาการ มี LIVE เพื่อตอบคำถามน้อง ๆ นะคะ

งานนี้นอกจากมีคำตอบแล้ว ยังมีรางวัลมากมายให้น้อง ๆ ที่เข้าร่วมด้วยนะคะ

#งานสื่อสารองค์กรคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
#งานบริการการศึกษาคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

How to TCAS1  🎉🎉พี่ฮอทค่ะ มากับพี่โอมและมากับพี่แวน .......จากการที่น้อง ๆ สนใจส่งข้อความถามไถ่ถึงวิธีสมัครหลักสูตรของคณ...
01/10/2020

How to TCAS1 🎉🎉

พี่ฮอทค่ะ มากับพี่โอมและมากับพี่แวน .......

จากการที่น้อง ๆ สนใจส่งข้อความถามไถ่ถึงวิธีสมัครหลักสูตรของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์มากมาย

📍 วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563📍 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
ทีมวิชาการ มี LIVE เพื่อตอบคำถามน้อง ๆ นะคะ

งานนี้นอกจากมีคำตอบแล้ว ยังมีรางวัลมากมายให้น้อง ๆ ที่เข้าร่วมด้วยนะคะ

#งานสื่อสารองค์กรคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
#งานบริการการศึกษาคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

TCAS 64 รอบที่ 1 จะเปิดรับแล้วนะคะ!!!มาร่วมอุดมการณ์แห่งพิราบขาวและสิงห์กว๊าน นำความรู้สู่ชุมชนเพื่อทุกคนในแผ่นดินหากใคร...
01/10/2020

TCAS 64 รอบที่ 1 จะเปิดรับแล้วนะคะ!!!
มาร่วมอุดมการณ์แห่งพิราบขาวและสิงห์กว๊าน นำความรู้สู่ชุมชนเพื่อทุกคนในแผ่นดิน

หากใครพร้อมกว่า...มาค่ะมา มาสมัครตรงกับคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เลยค่ะ 🥰😘😎🥳

มาแล้วจ้าา⚡️⚡️ ม.พะเยาเปิดรับ TCAS 64 รอบที่ 1 โควตาครูแนะแนว
ระบบจะเปิดให้สมัครในวันที่ 26 ต.ค. - 25 ธ.ค. 63
ดูรายละเอียดทาง www.admission.up.ac.th นะคะ😍😍😍

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนิสิตย้ายสิทธิการรักษาพยาบาลมายังศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
30/09/2020

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนิสิตย้ายสิทธิการรักษาพยาบาลมายังศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

ʕ•́ᴥ•̀ʔっ ประชาสัมพันธ์ ʕ•́ᴥ•̀ʔっ
เชิญชวนนิสิตย้ายสิทธิการรักษามายังศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
- เพื่อสิทธิในการรักษาพยาบาลยามเจ็บป่วย
- กรณีฉุกเฉินสามารถใช้สิทธิได้ทันที
- ไม่ต้องกังวลหากเจ็บป่วยขณะฝึกงาน

พี่ๆ60-61-62-63รู้ตัวรึยัง เราจะมีน้อง 64 แล้วนะ ชวนพี่ๆน้องๆสิงห์กว๊านและพิราบขาวเชิญชวนน้องๆ ม.6 มาสมัครกันเลยนะจ๊ะ #เ...
29/09/2020

พี่ๆ60-61-62-63รู้ตัวรึยัง เราจะมีน้อง 64 แล้วนะ
ชวนพี่ๆน้องๆสิงห์กว๊านและพิราบขาวเชิญชวนน้องๆ ม.6
มาสมัครกันเลยนะจ๊ะ
#เรียนสนุกทุกหลักสูตรมาพิสูจน์กับเราที่SPSS
#SPICEDSPSS

แจ้งนิสิตที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ กรอกเลขที่ใบ Pay in ในระบบถ้ากรอกแล้วให้แจ้งจนท.ในเพจ กยศ.  ทั้งนี้เพื่อให้นิสิตได้ลงชื...
24/09/2020

แจ้งนิสิตที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ กรอกเลขที่ใบ Pay in ในระบบถ้ากรอกแล้วให้แจ้งจนท.ในเพจ กยศ. ทั้งนี้เพื่อให้นิสิตได้ลงชื่อเพื่อยืนยันค่าเทอมและค่าค่าครองชีพ

นิสิตที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ให้ดำเนินการตามภาพ
ถ้าดำเนินการเรียยบร้อยแล้ว
- ให้แจ้งขื่อใต้คอมเม้นในโพสต์นี้ และ รอติดตามประกาศเพื่อลงนามในแบบยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ต่อไป
หรือ
- หากสะดวกให้มาติดต่อที่ห้องงานทุนการศึกษา อาคารสงวนเสริมศรี วันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2563 เท่านั้น

ระบบจะปิดแล้วนะคะ เร่งดำเนินการด้วย

ที่อยู่

19 ม.2 ต.แม่กา
Phayao
56000

เบอร์โทรศัพท์

+66 54 466 666

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Phayao

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

รอบ 2 เหลือเวลาดำเนินการอีก 5 วันนะครับ
สำหรับนิสิตที่ยื่นขอผ่อนผันฯไม่ทันในรอบปกติไม่ทัน เปิดรอบเก็บตกให้ดำเนินการได้อีกครั้งนะครับ
เหลือเวลาอีก 10 วันนะครับ..สำหรับนิสิตที่ยื่นในระบบแล้วแต่ค้างส่งเอกสารขอรีบดำเนินการส่งเอกสารด้วยนะครับ
เหลือเวลาดำเนินการอีก 15 วัน นะครับ
เหลือเวลาดำเนินการอีก 30 วัน นะครับ
ดำเนินการได้ถึง 31 ต.ค. 63 (อีก 50 วัน)
ขอ ปชส. ครับ ดำเนินการได้ถึง 31 ตุลาคม 63 นี้นะครับ
ฝากประชาสัมพันธ์นิสิตในคณะด้วยครับ
New normal >> SPSS. UP
**แจ้งมหาบัณฑิต บัณฑิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.พะเยาปรับกำหนดการจากส่วนกลางพรุ่งนี้นะครับ ** 04.00 น. รายงานตัว/ลงทะเบียน/สแกนบาร์โค้ด 05.00 น. ตรวจเครื่องแต่งกาย 06.00 น. จัดแถวบัณฑิต/มหาบัณฑิต 06.30 น. รายแถวบัณฑิตไปยังหอประชุมพญางำเมือง
สวัสดี​คะ​กับทางคณะ​รัฐศาสตร์​และ​สังคม​ศาสตร์ นิสิตมีความประสงค์​อยากจะให้ทางคณะ​ มีโครงการ​พัฒนา​นิสิตในด้านการเรียนรู้ใน​ด้านการใช้โปรแกรม​world​และExcelคะ​ เพื่อนิสิตที่ไม่มีพื้นฐาน​ด้านนี้​ นำพื้นฐาน​ไปปรับใช้ในการพัฒนา​ในด้านการฝึกงานหรือด้านการทำงานในชีวิตประจำวันคะ
โครงการ​เริ่มพรุ่งนี้ มาร่วมโครงการกันเยอะๆนะคะ