กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา

กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา "สร้างความเป็นเลิศด้านการบริหารงานบุคคล ด้วยนวัตกรรม เพื่อความก้าวหน้าของบุคลากร" กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566กองการเจ้าหน้าที่ จัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมบวร รัตน...
06/12/2023

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566

กองการเจ้าหน้าที่ จัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานกรรมการ
2. นายประฐมพงษ์ ทองรอด รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและทรัพย์สิน เป็นกรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นกรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นกรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นกรรมการ
6. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ วงศ์ราษฎร์ ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ
7. ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นกรรมการและเลขานุการ
8. นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้ชี้แจง
9. นายสมทบ เหล็กสิงห์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

UP NEWS: https://www.up.ac.th/th/NewsRead.aspx?itemID=30928

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
งานสวัสดิการ ☎️ 1044
We ❤️ UP
U = Unity
P = Professional
💜💜💜💜💜


#กองการเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยพะเยา
#มหาวิทยาลัยพะเยา

_____________________________
🌐Website กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา
http://www.personnel.up.ac.th/
▶️ Youtube Division of Personnel University of Phayao
https://smarthr.up.ac.th/sl/esE
🌐Website มหาวิทยาลัยพะเยา
https://www.up.ac.th/th/

วันที่ 6 ธันวาคม 2566กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดพิธีแสดงความยินดีและมอบค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ที่...
06/12/2023

วันที่ 6 ธันวาคม 2566

กองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดพิธีแสดงความยินดีและมอบค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
🔸 ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 7 ราย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภา ราชตา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรีสิทธิ์ จินดาวงศ์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพัฒน์ ลาพินี
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรินทร์ ศรีวิไล (ติดภารกิจ)
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศรา บุญเกิด
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณา พุกอินทร์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัษฎา ประภาสะวัต

UP NEWS: https://www.up.ac.th/th/NewsRead.aspx?itemID=30927

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
☎️ งานบริหารตำแหน่งและอัตรากำลัง โทร 1041
We ❤️ UP
U = Unity
P = Professional
💜💜💜💜💜


#กองการเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยพะเยา
#มหาวิทยาลัยพะเยา

_____________________________
🌐Website กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา
http://www.personnel.up.ac.th/
▶️ Youtube Division of Personnel University of Phayao
https://smarthr.up.ac.th/sl/esE
🌐Website มหาวิทยาลัยพะเยา
https://www.up.ac.th/th/

ที่อยู่

อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 เลขที่ 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา
Phayao
56000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6654466666

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Phayao

แสดงผลทั้งหมด