สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยพะเยา

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  มหาวิทยาลัยพะเยา ปัญญาเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของคนทำงาน
(2)

12/11/2023

👷👷‍♀️ "12 พ.ย. วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน" 👍👍

จป. ถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่เป็นกำลังสำคัญในการดูแลสถานประกอบกิจการให้ดำเนินการตามมาตรฐานและกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้บุคลากรในสถานประกอบกิจการหรือหน่วยงานมีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี ... https://www.tosh.or.th/index.php/blog/item/831

ติดตามข่าวสาร สสปท.
🌐 เว็บไซต์ : www.tosh.or.th
👍🏻 Facebook : สสปท - TOSH
🎥 YouTube channel : สสปท.
🐦 Twitter : TOSHThailand
💬 LINE : TOSH

25/10/2023

🔰มาเรียนที่ ม.พะเยา พฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม นี้ 🔰

พบกับ คณะศิลปศาสตร์ และ คณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมกับ น้อง ๆ นิสิต จากวิทยาลัยการศึกษา ที่จะมาพูดคุยกับทุกท่านกันอย่างใกล้ชิด 12.00 น. เป็นต้นไป ทางเพจ มพ โพสต์ และ UP TikTok ✌🏻✌🏻
______________________________
📌 Follow us
🌐 Website : www.up.ac.th
🎞 Tiktok : https://shorturl.asia/nwQeN
🎧 UP Podcasts : https://on.soundcloud.com/1rwiA
______________________________
#มพโพสต์ #งานสื่อสารองค์กร
#มหาวิทยาลัยพะเยา #มพ #ที่นี่UP

เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ให้กับพี่ๆปี 4 ปี 5 🥰🤗🤗  #คิวแน่น    #สู้ค้าบ
11/10/2023

เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ให้กับพี่ๆปี 4 ปี 5 🥰🤗🤗 #คิวแน่น #สู้ค้าบ

11/10/2023
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ของสาขาวิชาในโอกาสสำเร็จการศึกษาและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จากมหาวิทยาลัยมหิดล1. ดร. ชุมาพร ...
10/10/2023

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ของสาขาวิชาในโอกาสสำเร็จการศึกษาและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จากมหาวิทยาลัยมหิดล
1. ดร. ชุมาพร รถสีดา สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2. อาจารย์ณัฐพงศ์ ม้าเทศ สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มาพบกันครับ🤗🤗
10/10/2023

มาพบกันครับ🤗🤗

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดงานพิธีมอบหมวกปฏิบัติการวิชาชีพ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 และนิสิตช...
28/09/2023

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดงานพิธีมอบหมวกปฏิบัติการวิชาชีพ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 และนิสิตชั้นปีที่ 5 รุ่นที่ 12 และรุ่นที่ 13 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ UB005 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ เพื่อใช้ในการออกฝึกปฏิบัติงานทางด้านความปลอดภัยในแหล่งฝึกและในสถานประกอบกิจการ
⛑⛑⛑⛑
รูปภาพภายในพิธี📷 Album 1>> https://shorturl.asia/1j36b
รูปภาพภายในพิธี📷Album 2>> https://shorturl.asia/jPbxt
รูปภาพภายในพิธี📷Album 3>> https://shorturl.asia/bXF4Y

Congratulations 🎊🎉⛑ 😍😍
บัณฑิตนักปฏิบัติ : คิดเป็น รอบรู้ สู้งาน

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรม OCCUP SHOWCASE #2023 การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Pos...
26/09/2023

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรม OCCUP SHOWCASE #2023 การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ของนิสิตชั้นปีที่ 4-5 ในรายวิชา 324428 ระเบียบวิธีวิจัย ในวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 ทั้งนี้ โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะ และภายในหลักสูตรต่างๆ ภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมเป็นกรรมการที่ดำเนินการตัดสินและให้ข้อเสนอแนะผลงานวิจัย

😄😄😄😄
รูปภาพการนำเสนอผลงานวิจัย >> https://liveupac-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/orawan_po_up_ac_th/EjZxdiP5YrdJnalHs2ntlSIBS98L_zA5cGlvrxEhFX-o4Q?e=TYBMgq

23/09/2023

แล้วพบกันค้าบบ #พิธีมอบหมวกปฏิบัติการวิชาชีพ

พิธีมอบหมวกปฏิบัติการวิชาชีพ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 และ 5 รุ่นที่ 12 และ รุ่นที่ 13 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณ...
22/09/2023

พิธีมอบหมวกปฏิบัติการวิชาชีพ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 และ 5 รุ่นที่ 12 และ รุ่นที่ 13 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 17:00-20:00 น. ณ UB005 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์
Congratulations 🎊🎉⛑ แล้วพบกันค้าบบบ😍😍
บัณฑิตนักปฏิบัติ : คิดเป็น รอบรู้ สู้งาน

🎉🎉สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์พรรณวดี สิงห์แก้ว ประธา...
22/09/2023

🎉🎉สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์พรรณวดี สิงห์แก้ว ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการวิจัยการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน Super KPI 1.1.5 (ด้านวิชาการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในกิจกรรมโครงการเปิดบ้านสถาบันนวัตกรรมกาเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา UPILI Open House ในวันอังคารที่ 19 กันยายน 2566

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ >> https://www.up.ac.th/th/NewsRead.aspx?itemID=30312

18/09/2023

การนำเสนอวิจัยแบบโปสเตอร์ (Poster presentation)
นิสิตชั้นปีที่ 4-5 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ โถงชั้น 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์
😁😁😁😁😁😁
บัณฑิตนักปฏิบัติ : คิดเป็น รอบรู้ สู้งาน

11/09/2023

📣📣ประชาสัมพันธ์ ถึงศิษย์เก่า ในหลักสูตรของคณะสาธารณสุขศาสตร์
(ตั้งแต่รหัส 50 - รหัส 62)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมวางแผนการดำเนินงานด้านศิษย์เก่า และการจัดกิจกรรมคืนสู่เหย้า พร้อมทั้งจัดหาผู้ประสานในแต่ละรุ่นต่อไป

โดยมีกำหนดประชุม ในวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2566
ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
ในรูปแบบ ONLINE ผ่านโปรแกรม Google Meet

จึงขอเชิญศิษย์เก่าของหลักสูตรในคณะสาธารณสุขศาสตร์
(ตั้งแต่ รหัส 50 - รหัส 62) ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่ 👇👇
https://forms.office.com/r/W1TzUiRTEm

************************************************
ติดตามข้อมูลข่าวสาร/กิจกรรมของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.พะเยา
Website : http://www.ph.up.ac.th/Default.aspx
Facebook Fanpage : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

#คณะสาธารณสุขศาสตร์มอพอ

#มหาวิทยาลัยพะเยา
#คณะสาธารณสุขศาสตร์
#สาสุขพะเยา

11/09/2023

สโมสรนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์
ขอเชิญนิสิต และบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารวม🎤❤
"❤❤กาดฮีลใจ❤❤"
💜วันที่ 13 กันยายน 2566 ⏱เวลา 16.30 เป็นต้นไป
🔸ณ ลานหน้าตึกคณะสาธารณสุขศาสตร์

- สำหรับนิสิต และบุคลากรสนใจขายสินค้า สามารถลงทะเบียน QR Code หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สโมสรนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาและคณะสาธารณสุขศาสตร์
- สำหรับคณะ/วิทยาลัย ที่จะร่วมออกบูธ (ด้านสุขภาพจิต) ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สโมสรนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาและคณะสาธารณสุขศาสตร์
.................................................................................................................................
ติดตามข้อมูลข่าวสาร/กิจกรรมของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.พะเยา
Website : http://www.ph.up.ac.th/Default.aspx
Facebook Fanpage : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

#คณะสาธารณสุขศาสตร์มอพอ
#สโมสรนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์

#มหาวิทยาลัยพะเยา
#คณะสาธารณสุขศาสตร์
#สาสุขพะเยา
#งานแผนงาน10/09/2023

‼️ ‼️ ขยายเวลารับสมัคร ‼️ ‼️

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา
📌 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนา​องค์ความรู้เ​จ้าหน้าที่​ความปลอดภัย​ในการทำงาน
📌📌 หัวข้อ "มาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ"
🗓 วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2566
⏰ เวลา 18.00 - 21.00 น.
💻 อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting
วิทยากร
อาจารย์ณัฐพงค์ ม้าเทศ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ค่าสมัครเข้าร่วมอบรม
- พิเศษ! ศิษย์เก่า ม.พะเยา หรือผู้ที่เคยสมัครอบรม 4 หัวข้อก่อนหน้า จ่ายเพียง 199 บาท ‼️ ‼️
- บุคคลทั่วไป 299 บาท
⚠️ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2566 ⚠️
-------------
⚠️ ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมอบรม
1. กรอกแบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมอบรม ได้ที่ https://forms.gle/CSAXK9joyBeDucXdA
2. ชำระเงินค่าสมัคร และส่งหลักฐานการชำระเงิน ได้ที่ https://forms.gle/VGJpxLUUjYALjHh17
3. รอการตรวจสอบการชำระเงิน และยืนยันการสมัครเรียนทางอีเมล ภายใน 3 วันทำการ
-------------
#สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
#สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยพะเยา

#มหาวิทยาลัยพะเยา

📣ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 1 อัตราศึกษ...
10/09/2023

📣ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 1 อัตรา
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม >> https://smarthr.up.ac.th/recruit/ #!/position
ประกาศรับสมัคร >>
https://hr.up.ac.th/uploads/recruitment/2611/2611_20230615-162158.pdf

08/09/2023

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.เกษแก้ว เสียงเพราะ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ดร.พิทักษ์พงศ์ ปันต๊ะ อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ ดร.ศศิวิมล บุตรสีเขียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพนิสิต และอาจารย์ศุภกาญจน์ แก่นท้าว อาจารย์ประจำสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ

เรื่อง Effect of Health Literacy Intervention on Glycemic Control and Renal Function Among Thai Older Adults at Risk of Type 2 Diabetes Mellitus

Impact Factor =3.6
CiteScore = 6.8
วารสาร Q1

สามารถเข้าถึงบทความได้ที่:
https://doi.org/10.2147/CIA.S413456.....................................................................................................................................
ติดตามข้อมูลข่าวสาร/กิจกรรมของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.พะเยา
Website : http://www.ph.up.ac.th/Default.aspx
Facebook Fanpage : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


#คณะสาธารณสุขศาสตร์มอพอ

#มหาวิทยาลัยพะเยา
#คณะสาธารณสุขศาสตร์
#สาสุขพะเยา

07/09/2023
รูปภาพกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและถังดับเพลิง งานธรรมะธรรมโมเราก็มานะ🙏😍😆  📸รูปภาพกิจกรรมเซตที่ 1 >> https://shorturl.asia/Zj...
06/09/2023

รูปภาพกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและถังดับเพลิง งานธรรมะธรรมโมเราก็มานะ🙏😍😆
📸รูปภาพกิจกรรมเซตที่ 1 >> https://shorturl.asia/ZjFWC
📸รูปภาพกิจกรรมเซตที่ 2 >> https://shorturl.asia/41kcd

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดโครงการเสริมสร้างศิลปวัฒนธรรม (กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและถังดับเพลิง) ในวันเสาร์ที่ 2...
06/09/2023

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดโครงการเสริมสร้างศิลปวัฒนธรรม (กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและถังดับเพลิง) ในวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2565 ณ วัดป่าพระอุบาลี จังหวัดพะเยา เพื่อส่งเสริมจริยธรรมและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยแก่นิสิตสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งภายในกิจกรรม นิสิตได้ร่วมมือกันทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ภายในวัด
😍😍😍🙏🙏🙏
บัณฑิตนักปฏิบัติ : คิดเป็น รอบรู้ สู้งาน

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดโครงการฝึกปฏิบัติและเพิ่มพูนทักษะการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 ในว...
05/09/2023

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดโครงการฝึกปฏิบัติและเพิ่มพูนทักษะการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2565 ณ บริษัท โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ (ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Safety Training Center) เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้และเพิ่มพูนทักษะการจัดการอัคคีภัยในสถานประกอบการและการจัดการด้านความปลอดภัย รวมถึงการเรียนรู้คุณสมบัติการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร และให้นิสิตสามารถนำไปพัฒนาการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้เชิงบูรณาการในการเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคต ทั้งนี้ นิสิตได้เรียนรู้ในรูปแบบฐานกิจกรรม ทั้ง 5 ฐาน ดังนี้
-> ความปลอดภัยเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย 🧑‍🚒🧯
-> ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ⚙️🕹
-> ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับที่สูงและนั่งร้าน🏗
-> ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย🛢
-> การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยและกิจกรรม KYT👷‍♂️👷‍♀️
😍😍😍😍
บัณฑิตนักปฏิบัติ : คิดเป็น รอบรู้ สู้งาน

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดโครงการฝึกปฏิบัติและเพิ่มพูนทักษะการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 ในว...
05/09/2023

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดโครงการฝึกปฏิบัติและเพิ่มพูนทักษะการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 ในวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2565 ณ บริษัท ปิยะมณี กรุ๊ป จำกัด จังหวัดระยอง เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้และเพิ่มพูนทักษะการดูแลรักษาของอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลสำหรับงานอัคคีภัยและงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน ทั้งนี้ นิสิตได้เรียนรู้ในรูปแบบฐานกิจกรรม ทั้ง 3 ฐาน ดังนี้
-> ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง🦺⚠️🏗
-> ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ และงานอัคคีภัย 🛢⛔️🚫👨‍🚒
-> อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล🥾🪖⛑🕶
😍😍😍😍
บัณฑิตนักปฏิบัติ : คิดเป็น รอบรู้ สู้งาน

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดโครงการฝึกปฏิบัติและเพิ่มพูนทักษะการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 ในว...
02/09/2023

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดโครงการฝึกปฏิบัติและเพิ่มพูนทักษะการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 ในวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2565 ณ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) จังหวัดสระบุรี เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้และเพิ่มพูนทักษะในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเชิงทฤษฎี ภายใต้การอบรมและการสอนจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง พร้อมทั้ง การสอนการใช้อุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยเฉพาะทาง และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานในเหตุฉุกเฉิน
😍😍😍😍
บัณฑิตนักปฏิบัติ : คิดเป็น รอบรู้ สู้งาน

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการสอนเพื่อพัฒนานิสิตและผู้สอน ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 3 ในวั...
01/09/2023

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการสอนเพื่อพัฒนานิสิตและผู้สอน ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 3 ในวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมไร่ภูกลองฮิลล์ เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพื่อพัฒนานิสิตและผู้สอนในสายอาชีพและการเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพที่มีคุณภาพ
😍😍😍😍
บัณฑิตนักปฏิบัติ : คิดเป็น รอบรู้ สู้งาน

เรียนเชิญนิสิตสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 1-5 และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและถังดับเพลิง ...
01/09/2023

เรียนเชิญนิสิตสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 1-5 และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและถังดับเพลิง ในวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566 เวลา 08.30-12.00 น. ณ วัดป่าพระอุบาลี จังหวัดพะเยา 🙏🙏🙏🙏 เรียนเชิญมาทำบุญร่วมกันนะครับ 🤗🤗

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดโครงการสร้างเสริมแรงบันดาลใจในวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย & กิจกรรมสร้างเครือข...
31/08/2023

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดโครงการสร้างเสริมแรงบันดาลใจในวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย & กิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ ชมรม จป.ลำพูน กิจกรรม CSR 2023 ประจำปี 2566 ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 ณ ไร่ภูกลองฮิลล์ เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจในสายงานวิชาชีพของตนเอง สำหรับการวางเป้าหมายการทำงานในอนาคต (สายงาน จป.วิชาชีพ) ทั้งนี้ กิจกรรมได้รับการสนับสนุนวิทยากรและผู้ที่มาให้ความรู้ และสร้างแรงบันดาลใจจากชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดลำพูน
😍😍😍😍
บัณฑิตนักปฏิบัติ : คิดเป็น รอบรู้ สู้งาน

เรียนเชิญ จป. ศิษย์เก่า และผู้ที่สนใจ ทางด้านอาชีวอนามัย เข้าร่วมอบรมพัฒนาความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานนะครับ / มีวุฒ...
30/08/2023

เรียนเชิญ จป. ศิษย์เก่า และผู้ที่สนใจ ทางด้านอาชีวอนามัย เข้าร่วมอบรมพัฒนาความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานนะครับ / มีวุฒิบัตร สามารถนำไปสะสมชั่วโมงการพัฒนาความรู้ ตามกฎหมายได้ครับ⛑️⛑️😍😍🥰🥰

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา
📌 ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนา​องค์ความรู้เ​จ้าหน้าที่​ความปลอดภัย​ในการทำงาน
📌📌 หัวข้อ "มาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ"
🗓 วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566
⏰ เวลา 18.00 - 21.00 น.
💻 อบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting
วิทยากร
อาจารย์ณัฐพงค์ ม้าเทศ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ค่าสมัครเข้าร่วมอบรม
- พิเศษ! ศิษย์เก่า ม.พะเยา หรือผู้ที่เคยสมัครอบรม 4 หัวข้อก่อนหน้า จ่ายเพียง 199 บาท ‼️ ‼️
- บุคคลทั่วไป 299 บาท
⚠️ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 7 กันยายน 2566 ⚠️
-------------
⚠️ ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมอบรม
1. กรอกแบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมอบรม ได้ที่ https://forms.gle/CSAXK9joyBeDucXdA
2. ชำระเงินค่าสมัคร และส่งหลักฐานการชำระเงิน ได้ที่ https://forms.gle/VGJpxLUUjYALjHh17
3. รอการตรวจสอบการชำระเงิน และยืนยันการสมัครเรียนทางอีเมล ภายใน 3 วันทำการ
-------------
#สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
#สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยพะเยา

#มหาวิทยาลัยพะเยา

แล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่🥰🥰  บัณฑิตนักปฏิบัติ : คิดเป็น รอบรู้ สู้งาน
30/08/2023

แล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่🥰🥰
บัณฑิตนักปฏิบัติ : คิดเป็น รอบรู้ สู้งาน

29/08/2023

ฝึกการใช้ SCBA ในงาน Confined space🚼⛔️

29/08/2023

Work at Height เริ่มเลอ! ⛑️🦺🏗️

ถ้าเธอเป็นไฟ ฉันจะดับใจเธอเอง🔥🤗    #ดับเพลิงดับใจ
28/08/2023

ถ้าเธอเป็นไฟ ฉันจะดับใจเธอเอง🔥🤗 #ดับเพลิงดับใจ

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ขอแสดงความยินดีกับ นายแสงเดช สุขพรรณ์ ที่ได้ผ่านการประเมินและคัดเลือกนิสิตเพื่อรับรางว...
28/08/2023

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ขอแสดงความยินดีกับ นายแสงเดช สุขพรรณ์ ที่ได้ผ่านการประเมินและคัดเลือกนิสิตเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2566 ในด้านวิชาการและทักษะชีวิต 👏🏻👏🏻

"ผมเชื่อเสมอว่า... คนเราจะไม่หยุดแค่ความสำเร็จอย่างใดอย่างหนึ่ง เพราะทุกความสำเร็จของชีวิตก็เหมือนกับการก้าวขึ้นบันไดไปอีกหนึ่งขั้นที่ไม่มีวันสิ้นสุด"

28/08/2023

จะมีกี่ครุย ที่ลุยไฟ🔥🔥🎓

28/08/2023

พร้อมยังงงงง⛑️⛑️🔥🔥🔥

ที่อยู่

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง
Phayao
56000

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

054466666

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยพะเยาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Phayao

แสดงผลทั้งหมด