Clicky

RTP Cyber Village สภ.หาดเจ้าสำราญ

RTP Cyber Village สภ.หาดเจ้าสำราญ ______

เปิดเหมือนปกติ

สภ.หาดเจ้าสำราญ  ภ.จว.เพชรบุรี——————————————ตรวจเยี่ยมชุมชนตามโครงการชุมชนยั่งยืนฯ——————————————วันที่ 10 พ.ย.65 เวลา 17...
10/11/2022

สภ.หาดเจ้าสำราญ ภ.จว.เพชรบุรี
——————————————
ตรวจเยี่ยมชุมชนตามโครงการชุมชนยั่งยืนฯ
——————————————

วันที่ 10 พ.ย.65 เวลา 17.30 น.

-พ.ต.ท.สมพงษ์ อยู่ยืด สวป.ฯ
- ชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืนฯ สภ.หาดเจ้าสำราญ
ร่วมกับ
-ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.6 บ้านบางกุฬา ต.หาดเจ้าสำราญ
อ.เมือง จ.เพชรบุรี
- สมาชิกเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
-อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน
ผู้นำชุมชนเพื่อแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติตามโครงการชุมชนยั่งยืน
ณ ศาลากลางบ้าน ม.6 บ้านบางกุฬา ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

Photos from สถานีตำรวจภูธรหาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี's post
19/10/2022

Photos from สถานีตำรวจภูธรหาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี's post

19/10/2022

ขอขอบคุณ คุณ ร็อค ฉัตรกุล ณ อยุธยา เจ้าของร้านคาเฟ่ร้าน “Models Beach” หาดเจ้าสำราญ เป็นตัวแทนในนามของ ท่านพล.ต.อ ธวัชชัย ภัยลี้ ได้นำเครื่องดื่ม หลากหลายเมนูมามอบเป็นกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หาดเจ้าสำราญ โดยมี พ.ต.ท.ทินกร รังรื่น และเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจหาดเจ้าสำราญ รับมอบ…

Photos from สถานีตำรวจภูธรหาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี's post
13/10/2022

Photos from สถานีตำรวจภูธรหาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี's post

13/10/2022
Photos from สถานีตำรวจภูธรหาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี's post
13/10/2022

Photos from สถานีตำรวจภูธรหาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี's post

12/10/2022

สภ.หาดเจ้าสำราญ
วันนี้ 12 ต.ค.65 เวลา 9.00 น.
-พ.ต.ท.ทินกร รังรื่น
สวญ.สภ.หาดเจ้าสำราญ
-พ.ต.ท.สมพงษ์ อยู่ยืด
สวป.สภ.หาดเจ้าสำราญ
-พ.ต.ท.ปัญญาวัฒน์ ตรีทศธรรม
สว.สส.สภ.หาดเจ้าสำราญ

พร้อมด้วย
นายชิษณุ คำสังข์
ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองเพชรบุรี
นาง ศิริรัตน์ ทรงความดี นายกเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,ผอ.รพ.สต.หาดเจ้าสำราญ, เจ้าหน้าที่อสม.,เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการจำนวน 10 นาย ร่วม ว.28 ค้นหาคัดกรองบุคคลกลุ่มเสี่ยง คุล้มคลั่งอาละวาด มีปัญหาทางจิตซึ่งอาจเป็นภัยต่อสังคมและชุมชน ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป

ณ เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

สภ.หาดเจ้าสำราญวันนี้ 12 ต.ค.65 เวลา 9.00 น. -พ.ต.ท.ทินกร รังรื่นสวญ.สภ.หาดเจ้าสำราญ-พ.ต.ท.สมพงษ์  อยู่ยืดสวป.สภ.หาดเจ้า...
12/10/2022

สภ.หาดเจ้าสำราญ
วันนี้ 12 ต.ค.65 เวลา 9.00 น.
-พ.ต.ท.ทินกร รังรื่น
สวญ.สภ.หาดเจ้าสำราญ
-พ.ต.ท.สมพงษ์ อยู่ยืด
สวป.สภ.หาดเจ้าสำราญ
-พ.ต.ท.ปัญญาวัฒน์ ตรีทศธรรม
สว.สส.สภ.หาดเจ้าสำราญ

พร้อมด้วย
นายชิษณุ คำสังข์
ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองเพชรบุรี
นาง ศิริรัตน์ ทรงความดี นายกเทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,ผอ.รพ.สต.หาดเจ้าสำราญ, เจ้าหน้าที่อสม.,เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการจำนวน 10 นาย ร่วม ว.28 ค้นหาคัดกรองบุคคลกลุ่มเสี่ยง คุล้มคลั่งอาละวาด มีปัญหาทางจิตซึ่งอาจเป็นภัยต่อสังคมและชุมชน ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป

ณ เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

สถานีตำรวจภูธรหาดเจ้าสำราญ #ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง จาก เหตุการณ์สะเทือนขวัญ ณ “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดหนองบัวลำ...
07/10/2022

สถานีตำรวจภูธรหาดเจ้าสำราญ
#ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง จาก เหตุการณ์สะเทือนขวัญ ณ “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดหนองบัวลำภู”

บ้านคลองใหญ่#ตำรวจช่วยเหลือชุมชน#ชุมชนช่วยเหลือกัน
01/09/2022

บ้านคลองใหญ่
#ตำรวจช่วยเหลือชุมชน
#ชุมชนช่วยเหลือกัน

บ้านคลองใหญ่#ตำรวจช่วยเหลือชุมชน#ชุมชนช่วยเหลือกัน
01/09/2022

บ้านคลองใหญ่
#ตำรวจช่วยเหลือชุมชน
#ชุมชนช่วยเหลือกัน

บ้านโคกพลับ#ตำรวจช่วยเหลือชุมชน#ชุมชนช่วยเหลือกัน
01/09/2022

บ้านโคกพลับ
#ตำรวจช่วยเหลือชุมชน
#ชุมชนช่วยเหลือกัน

บ้านโคกพลับ#ตำรวจช่วยเหลือชุมชน#ชุมชนช่วยเหลือกัน
01/09/2022

บ้านโคกพลับ
#ตำรวจช่วยเหลือชุมชน
#ชุมชนช่วยเหลือกัน

บ้านบางกุฬา#ตำรวจช่วยเหลือชุมชน#ชุมชนช่วยเหลือกัน
01/09/2022

บ้านบางกุฬา
#ตำรวจช่วยเหลือชุมชน
#ชุมชนช่วยเหลือกัน

บ้านบางกุฬา#ตำรวจช่วยเหลือชุมชน#ชุมชนช่วยเหลือกัน
01/09/2022

บ้านบางกุฬา
#ตำรวจช่วยเหลือชุมชน
#ชุมชนช่วยเหลือกัน

บ้านดอนมะขามช้าง#ตำรวจช่วยเหลือชุมชน#ชุมชนช่วยเหลือกัน
01/09/2022

บ้านดอนมะขามช้าง
#ตำรวจช่วยเหลือชุมชน
#ชุมชนช่วยเหลือกัน

บ้านดอนมะขามช้าง#ตำรวจช่วยเหลือชุมชน#ชุมชนช่วยเหลือกัน
01/09/2022

บ้านดอนมะขามช้าง
#ตำรวจช่วยเหลือชุมชน
#ชุมชนช่วยเหลือกัน

สภ.หาดเจ้าสำราญ วันที่ 19 ก.ค. 65 เวลา 18:00น. ภายใต้อำนวนการของ -พ.ต.ท.ทินกร รังรื่น สวญ.สภ.หาดเจ้าสำราญ มอบหมาย-พ.ต.ท....
19/07/2022

สภ.หาดเจ้าสำราญ
วันที่ 19 ก.ค. 65 เวลา 18:00น.
ภายใต้อำนวนการของ
-พ.ต.ท.ทินกร รังรื่น
สวญ.สภ.หาดเจ้าสำราญ
มอบหมาย
-พ.ต.ท.สมพงษ์ อยู่ยืด
สวป.สภ.หาดเจ้าสำราญ
พร้อมชุดปฏิบัติการ Rtp cyber village สภ.หาดเจ้าสำราญ ลงพื้นที่เป้าหมาย ชุมชนบ้านบางกุฬา ม.6 ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบรี เพื่อดำเนินงานการปฏิบัติของโครงการ โดยเริ่มเข้าสู่ขั้นที่ 3 ศึกษาข้อมูลพื้นที่หมู่บ้าน และ ขั้นตอนที่ 4 สนทนาวิเคราะห์ปัญหาชุมชนในเบื้องต้น ทั้งนี้ พร้อมติดตั้งสอนวิธีการใช้งานแอพพลิเคชั่น Clup house เพื่อที่จะใช้ในการประชุมหาลือในครั้งต่อไปๆ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

สภ.หาดเจ้าสำราญ วันที่ 26 มิ.ย. 65 เวลา 16.00 น. -พ.ต.ท.ทินกร รังรื่น สวญ.สภ.หาดเจ้าสำราญ มอบหมาย -พ.ต.ท.สมพงษ์ อยู่ยืด ...
26/06/2022

สภ.หาดเจ้าสำราญ
วันที่ 26 มิ.ย. 65 เวลา 16.00 น.
-พ.ต.ท.ทินกร รังรื่น
สวญ.สภ.หาดเจ้าสำราญ
มอบหมาย
-พ.ต.ท.สมพงษ์ อยู่ยืด
สวป.สภ.หาดเจ้าสำราญ
พร้อมชุดปฏิบัติการ Rtp cyber village สภ.หาดเจ้าสำราญ ลงพื้นที่เป้าหมาย ชุมชนบ้านโคกพลับ ม.3 ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบรี เพื่อดำเนินงานการปฏิบัติของโครงการ โดยเริ่มเข้าสู่ขั้นที่ 3 ศึกษาข้อมูลพื้นที่หมู่บ้าน และ ขั้นตอนที่ 4 สนทนาวิเคราะห์ปัญหาชุมชนในเบื้องต้น ทั้งนี้ พร้อมติดตั้งสอนวิธีการใช้งานแอพพลิเคชั่น Clup house เพื่อที่จะใช้ในการประชุมหาลือในครั้งต่อไปๆ

สภ.หาดเจ้าสำราญวันที่ 22 มิถุนายน 65 เวลา 14:00 น.ภายใต้อำนวยการ-พ.ต.ท.ทินกร รังรื่น สวญ.สภ.หาดเจ้าสำราญ-พ.ต.ท.สมพงษ์ อย...
23/06/2022

สภ.หาดเจ้าสำราญ
วันที่ 22 มิถุนายน 65 เวลา 14:00 น.
ภายใต้อำนวยการ
-พ.ต.ท.ทินกร รังรื่น สวญ.สภ.หาดเจ้าสำราญ
-พ.ต.ท.สมพงษ์ อยู่ยืด สวป.สภ.หาดเจ้าสำราญ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการ Rtp cyber village สภ.หาดเจ้าสำราญ ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาชุมชน
ม.6 บ้านบางกุฬา หมู่บ้านเป้าหมายโครงการ Rtp cyber village
-ประเด็นปัญหา : ที่พบเจอ เกิดจากผู้นำหมู่บ้าน เสนอแนวคิดเห็นเร่งแก้ปัญหาเกี่ยวกับต้นไม้ใหญ่บดบังป้ายทางโค้งของหมู่บ้าน จึงอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งแก้ปัญหา
-หน่วยงานร่วมแก้ไขปัญหา : ฝ่ายปกครอง(ผู้ใหญ่บ้าน)
-ผลการปฏิบัติ : ได้ดำเนินการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ดังกล่าวลง ทำให้รถที่สัญจรผ่าน มองเห็นกันได้เป็นอย่างดี
-ผลการตอบรับ : ได้รับคำชมจากชาวบ้านบริเวณใกล้เคียง

#ตำรวจช่วยเหลือชุมชน
#ชุมชนช่วยเหลือกัน

22/06/2022

สภ.หาดเจ้าสำราญ จว.เพชรบุรี
วันที่ 22 มิ.ย.2565 เวลา 10:00 น.
ภายใต้การอำนวยการของ
-พ.ต.ท.ทินกร รังรื่น
สวญ.สภ.หาดเจ้าสำราญ
-พ.ต.ท.สมพงษ์ อยู่ยืด
สวป.สภ.หาดเจ้าสำราญ
มอบหมายชุดปฏิบัติการดำเนินการแก้ไขปัญหา จากการได้รับเรื่องจากชาวบ้าน ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จว.เพชรบุรี

•เป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับปัญหาต้นไม้บดบังเส้นทางสัญจร ประชาชนผ่านไปผ่านมามองไม่เห็นรถที่วิ่งสวนมา

•เพื่อนำปัญหามาแก้ไขและประชาสัมพันธ์ตามนโยบาย "ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน (stronger together) โดยได้ดำเนินการดังนี้
- รับฟังปัญหาที่ได้รับฟังจากชุมชน
- ปัญหาที่ได้รับเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
- ได้ดำเนินการแก้ไข โดยการติดต่อประสานงานกับ เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ ให้ทำการตัดต้นไม้/กิ่งไม้ที่รุกล้ำเข้ามาบนเส้นทางจราจร
-ผลการดำเนินงาน ได้ตัดต้นไม้/กิ่งไม้ที่รุกล้ำออกมาและได้รับคำชื่นชมจากชาวบ้าน

https://youtu.be/UR8Nwn92Qew

Photos from สถานีตำรวจภูธรหาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี's post
15/06/2022

Photos from สถานีตำรวจภูธรหาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี's post

06/06/2022

ต้องรู้!! กฎหมาย PDPA
ข้อมูลส่วนบุคคล 6 ประเภทนำไปใช้ได้ โดยไม่จำเป็นต้องขอความยินยอมก่อน
1. เป็นการทำตามสัญญา
2. เป็นการใช้ที่มีกฎหมายให้อำนาจ
3. เป็นการใช้เพื่อรักษาชีวิต หรือร่างกายของบุคคล
4. เป็นการใช้เพื่อการค้นคว้าวิจัยทางสถิติ
5. เป็นการใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ
6. เป็นการใช้เพื่อปกป้องประโยชน์ หรือสิทธิของตน

ทั้งนี้ กฎหมาย PDPA “พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562” มีผลบังคับใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565

#มั่นใจทุกข่าวสารตำรวจเพื่อคุณ

#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Photos from สถานีตำรวจภูธรหาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี's post
05/06/2022

Photos from สถานีตำรวจภูธรหาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี's post

11/05/2022
11/05/2022
สภ.หาดเจ้าสำราญวันที่ 9 พ.ค. 2565 เวลา 18:30 น.ภายใต้การอำนวยการของ•พ.ต.ท.ทินกร รังรื่น สวญ.สภ.หาดเจ้าสำราญมอบหมายให้ •พ...
11/05/2022

สภ.หาดเจ้าสำราญ
วันที่ 9 พ.ค. 2565 เวลา 18:30 น.
ภายใต้การอำนวยการของ
•พ.ต.ท.ทินกร รังรื่น
สวญ.สภ.หาดเจ้าสำราญ
มอบหมายให้
•พ.ต.ท.สมพงษ์ อยู่ยืด
สวป.สภ.หาดเจ้าสำราญ (หน.ชุด RTP Cyber Village) พร้อมข้าราชการตำรวจ ชุดปฏิบัติการฯ สภ.หาดเจ้าสำราญ ดำเนินการขั้นตอนที่ 1 พบปะเยี่ยมเยียนและค้นหาแกนนำของชุมชน โดยได้พบ นาย สมชาย น้อยแสง ผู้ใหญ่บ้านหมู่5 พร้อมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนชาวจำนวนหนึ่ง ได้พูดคุยประชาสัมพันธ์เนื้อหาโครงการ Rtp cyber village พร้อมทำแบบประเมินสำรวจความพึ่งพอใจของชาวบ้านในชุมชน ก่อนเริ่มโครงการ ณ หมู่บ้านเป้าหมายบ้านดอนมะขามช้าง หมู่ 5 ต.นาพันสาม อ.เมือง จ.เพชรบุรี
#ตำรวจช่วยเหลือชุมชน
#ชุมชนช่วยเหลือกัน

สภ.หาดเจ้าสำราญวันที่ 9พ.ค. 2565 เวลา 17:30 น.ภายใต้การอำนวยการของ•พ.ต.ท.ทินกร รังรื่น สวญ.สภ.หาดเจ้าสำราญมอบหมายให้ •พ....
11/05/2022

สภ.หาดเจ้าสำราญ
วันที่ 9พ.ค. 2565 เวลา 17:30 น.
ภายใต้การอำนวยการของ
•พ.ต.ท.ทินกร รังรื่น
สวญ.สภ.หาดเจ้าสำราญ
มอบหมายให้
•พ.ต.ท.สมพงษ์ อยู่ยืด
สวป.สภ.หาดเจ้าสำราญ (หน.ชุด RTP Cyber Village) พร้อมข้าราชการตำรวจ ชุดปฏิบัติการฯ สภ.หาดเจ้าสำราญ ดำเนินการขั้นตอนที่ 1 พบปะเยี่ยมเยียนและค้นหาแกนนำของชุมชน โดยได้พบ นาย สมนึก เดชเพชร ผู้ใหญ่บ้านหมู่7 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนชาวจำนวนหนึ่ง ได้พูดคุยประชาสัมพันธ์เนื้อหาโครงการ Rtp cyber village พร้อมทำแบบประเมินสำรวจความพึ่งพอใจของชาวบ้านในชุมชน ก่อนเริ่มโครงการ ณ หมู่บ้านเป้าหมายบ้านคลองใหญ่ หมู่ 7 ต.นาพันสาม อ.เมือง จ.เพชรบุรี
#ตำรวจช่วยเหลือชุมชน
#ชุมชนช่วยเหลือกัน

Photos from สถานีตำรวจภูธรหาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี's post
02/05/2022

Photos from สถานีตำรวจภูธรหาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี's post

Photos from RTP Cyber Village สถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรี's post
29/04/2022

Photos from RTP Cyber Village สถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรี's post

สภ.หาดเจ้าสำราญวันนี้ 29 เม.ย.2565 เวลา 16:30 น.ภายใต้การอำนวยการของ👮🏻‍♀️พ.ต.ท.ทินกร รังรื่น สวญ.สภ.หาดเจ้าสำราญมอบหมายใ...
29/04/2022

สภ.หาดเจ้าสำราญ
วันนี้ 29 เม.ย.2565 เวลา 16:30 น.
ภายใต้การอำนวยการของ
👮🏻‍♀️พ.ต.ท.ทินกร รังรื่น
สวญ.สภ.หาดเจ้าสำราญ
มอบหมายให้
👮🏻‍♀️พ.ต.ท.สมพงษ์ อยู่ยืด
สวป.สภ.หาดเจ้าสำราญ (หน.ชุด RTP Cyber Village) พร้อมข้าราชการตำรวจ ชุดปฏิบัติการฯ สภ.หาดเจ้าสำราญ ดำเนินการขั้นตอนที่ 1 พบปะเยี่ยมเยียนและค้นหาแกนนำของชุมชน ได้พบ นาย อนันต์ เมืองงาม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 บ้านบางกุฬา ได้พูดคุยประชาสัมพันธ์เนื้อหาโครงการ Rtp cyber village พร้อมทำแบบประเมินสำรวจความพึ่งพอใจของชาวบ้านในชุมชน ก่อนเริ่มโครงการ ณ หมู่บ้านเป้าหมายบ้านบางกุฬา หมู่ 6 ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี
ฝากกดถูกใจและเป็นกำลังใจให้กับทีมงานทุกคนด้วยนะครับ✌🏻
#ตำรวจช่วยเหลือชุมชน
#ชุมชนช่วยเหลือกัน

สภ.หาดเจ้าสำราญวันนี้ 29 เม.ย.2565 เวลา 17:30 น.ภายใต้การอำนวยการของ👮🏻‍♀️พ.ต.ท.ทินกร รังรื่น สวญ.สภ.หาดเจ้าสำราญมอบหมายใ...
29/04/2022

สภ.หาดเจ้าสำราญ
วันนี้ 29 เม.ย.2565 เวลา 17:30 น.
ภายใต้การอำนวยการของ
👮🏻‍♀️พ.ต.ท.ทินกร รังรื่น
สวญ.สภ.หาดเจ้าสำราญ
มอบหมายให้
👮🏻‍♀️พ.ต.ท.สมพงษ์ อยู่ยืด
สวป.สภ.หาดเจ้าสำราญ (หน.ชุด RTP Cyber Village) พร้อมข้าราชการตำรวจ ชุดปฏิบัติการฯ สภ.หาดเจ้าสำราญ ดำเนินการขั้นตอนที่ 1 พบปะเยี่ยมเยียนและค้นหาแกนนำของชุมชน ได้พบ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 บ้านโคกพลับ ได้พูดคุยประชาสัมพันธ์เนื้อหาโครงการ Rtp cyber village พร้อมทำแบบประเมินสำรวจความพึ่งพอใจของชาวบ้านในชุมชน ก่อนเริ่มโครงการ ณ หมู่บ้านเป้าหมายบ้านโคกพลับ หมู่ 3 ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี
ฝากกดถูกใจและเป็นกำลังใจให้กับทีมงานทุกคน
ด้วยนะครับ✌🏻
#ตำรวจช่วยเหลือชุมชน
#ชุมชนช่วยเหลือกัน

โครงดี ชาวบ้านแฮปปี้ เราจึงสานต่อ  สานต่อกันไปอีกยาวๆ 4 หมู่บ้าน•1.บ้านบางกุฬา ม.6 ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี•2.บ...
29/04/2022

โครงดี ชาวบ้านแฮปปี้ เราจึงสานต่อ สานต่อกันไปอีกยาวๆ 4 หมู่บ้าน
•1.บ้านบางกุฬา ม.6 ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี
•2.บ้านโคกพลับ ม.3 ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี
•3.บ้านดอนมะขามช้าง ม.5 ต.นาพันสาม อ.เมือง
จ.เพชรบุรี
•4.บ้านคลองใหญ่ ม.7 ต.นาพันสาม อ.เมือง จ.เพชรบุรี
ฝากติดตามและให้กำลังใจทีมงานทุกคนด้วยนะครับ
#ตำรวจช่วยเหลือชุมชน
#ชุมชนช่วยเหลือกัน

Photos from ตำรวจสอบสวนกลาง's post
29/04/2022

Photos from ตำรวจสอบสวนกลาง's post

Photos from สถานีตำรวจภูธรหาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี's post
28/04/2022

Photos from สถานีตำรวจภูธรหาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี's post

Photos from สถานีตำรวจภูธรหาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี's post
27/04/2022

Photos from สถานีตำรวจภูธรหาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี's post

📍เที่ยวสงกรานต์อุ่นใจ ฝากบ้านไว้กับตำรวจนะครับขั้นตอนง่ายๆทำในมือถือเพียงโหลดแอพพลิเคชัน  “ฝากบ้าน 4.0”แล้วทำตามดังนี้
14/04/2022

📍เที่ยวสงกรานต์อุ่นใจ ฝากบ้านไว้กับตำรวจนะครับ
ขั้นตอนง่ายๆทำในมือถือ
เพียงโหลดแอพพลิเคชัน “ฝากบ้าน 4.0”แล้วทำตามดังนี้

ตร. เชิญชวนฝากบ้านไว้กับตำรวจ ผ่านแอปพลิเคชัน "ฝากบ้าน 4.0” เพื่อป้องกันอาชญากรรม ช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษก ตร. เปิดเผยว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอเชิญชวนประชาชน “ฝากบ้านไว้กับตำรวจ” ผ่านแอปพลิเคชัน “ฝากบ้าน 4.0” ตามมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม และอำนวยความสะดวกการเดินทางให้กับประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ได้มอบหมายให้ พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร. สั่งการให้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ระดมกำลังตำรวจออกปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม อำนวยความสะดวกดูแลประชาชน เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัย ชีวิต ทรัพย์สิน และการเดินทางให้กับพี่น้องประชาชน รวมถึงป้องกันการเกิดเหตุโจรกรรมทรัพย์สินของประชาชนที่ไม่อยู่บ้านในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่มีวันหยุดต่อเนื่องหลายวัน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดทำโครงการประชารัฐร่วมใจดูแลความปลอดภัยบ้านประชาชนช่วงเทศกาลสำคัญ (ฝากบ้าน 4.0) ระหว่างวันที่ 8 - 17 เมษายน 2565 “โครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจ” ผ่านแอปพลิเคชัน “ฝากบ้าน 4.0” โดยให้พี่น้องประชาชนที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการดังกล่าวสามารถขอรับบริการโดยมีขั้นตอน ดังนี้

1. เปิดแอปพลิเคชัน “ฝากบ้าน 4.0” แล้วลงทะเบียนกรอกข้อมูล
2. เลือกหน่วยงานที่ต้องการติดต่อ (สถานีตำรวจที่ขอรับบริการฝากบ้าน)
3. เลือกเมนู “ฝากบ้าน” แล้ว กดเลือก “ฝากบ้านของฉัน”
4. กรอกรายละเอียดคำร้อง
5. ตรวจสอบคำร้อง ผ่านเมนู “ข้อมูลของฉัน”

นอกจากการดำเนินโครงการฝากบ้านผ่านแอปพลิเคชันแล้ว สำหรับพี่น้องประชาชนท่านใดที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ สามารถแสดงความจำนงค์ด้วยการยื่นแบบฟอร์มเข้าร่วมโครงการฯ ที่สถานีตำรวจที่บ้านของท่านอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบได้เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์

1. การป้องกันการโจรกรรมทรัพย์สินภายในบ้าน หากมีความจำเป็นที่ต้องเดินทางออกจากที่พักอาศัย ให้ทำการปิดล็อกประตู และหน้าต่างให้เรียบร้อย และไม่ควรละทิ้งเด็ก หรือผู้สูงอายุให้อยู่บ้านเพียงลำพัง หากต้องออกจากบ้านหลายวันติดต่อกัน ก็ขอเชิญชวนให้เข้าร่วมโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจ

2. ระวังการถูกประทุษร้ายต่อทรัพย์ ขณะออกไปทำธุระนอกบ้าน ท่องเที่ยว หรือเล่นน้ำสงกรานต์ ขอความร่วมมือประชาชนไม่ควรสวมใส่เครื่องประดับ ของมีค่า หรือวางทรัพย์สินไว้ในรถ ซึ่งเป็นการจูงใจให้คนร้ายก่อเหตุประทุษร้ายต่อทรัพย์ได้

3. อย่าหลงเชื่อกลุ่มคนร้ายที่อ้างตนเป็นเจ้าหน้าที่ เข้ามาเพื่อขอรับบริจาค หรือขอรับความช่วยเหลืออื่น ๆ ทั้งมาติดต่อที่บ้าน หรือทางออนไลน์ อย่ามอบหรือโอนเงินอย่างเด็ดขาด และไม่เปิดช่องทางให้คนร้ายที่แฝงตัวมาในรูปแบบอื่น ๆ เช่น ช่างไฟฟ้า ประปา เข้ามาในบริเวณบ้านพักอาศัย

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความห่วงใยความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนที่เดินทางท่องเที่ยว หรือกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ได้กำหนดมาตรการป้องกันเหตุประทุษร้ายเกี่ยวกับทรัพย์ การรักษาความปลอดภัยในสถานที่จัดงาน ป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทในโรงพยาบาล และเหตุอื่น ๆ เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายมีความตั้งใจปฏิบัติงาน และให้บริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างเต็มที่ หากพบเห็นการกระทำความผิด หรือต้องการความช่วยเหลือ กรุณารีบแจ้งสถานีตำรวจใกล้บ้านท่าน หรือโทรสายด่วน 191 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

#มั่นใจทุกข่าวสารตำรวจเพื่อคุณ

#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ที่อยู่

Phetchaburi
76000

เบอร์โทรศัพท์

+6632478300

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ RTP Cyber Village สภ.หาดเจ้าสำราญผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Phetchaburi

แสดงผลทั้งหมด
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Phetchaburi (แสดงผลทั้งหมด)

สถานีตำรวจภูธรหาดเจ้าสำราญ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผ สวท.เพชรบุรี อบต.ปึกเตียน จ.เพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี : RTP Cyber Village สภ.หนองจอก สถานีตำรวจภูธรหนองจอก สภ.หนอ อบต.ต้นมะม่วง จ.เพชรบุรี - องค กองกำกับการ 7 กองบังคับการฝึ กองการศึกษาบ้านหม้อ อบต.ท่าคอย จ.เพชรบุรี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบ เรารัก มณฑลทหารบกที่๑๕ ᴜ2ᴛ ʙᴀɴɢᴋᴀᴏ - ᴘʜᴇᴛᴄʜᴀʙᴜʀɪ ᴘʙʀᴜ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท