สสจ.เพชรบุรี

สสจ.เพชรบุรี สามารถติดตามการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของ สสจ.เพชรบุรีได้ที่นี่ หากมีข้อสงสัยเรื่องใด กรุณาติดต่อ 032425100 กด 0 เพื่อโอนสายให้กับฝ่ายที่สามารถตอบข้อสงสัยท่านได้

เปิดเหมือนปกติ

สสจ.เพชรบุรี ให้กำลังใจแก่ประชาชนบ้านห้วยข้อง                  5 มกราคม 2564 นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสด...
05/01/2021

สสจ.เพชรบุรี ให้กำลังใจแก่ประชาชนบ้านห้วยข้อง 5 มกราคม 2564 นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้สาธารณสุขอำเภอบ้านลาด อบต.หนองกะปุ เจ้าหน้าที่รพ. สตห้วยข้องและผู้นำชุมชน อสม.ห้วยข้อง ลงพื้นที่ให้กำลังใจครอบครัวผู้ป่วย covid-19 ณ บ้านพักตำบลห้วยข้อง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี พร้อมเน้นมาตรการควบคุมป้องกันโรค covid-19 อย่างเคร่งครัด

5 มกราคม 2564
05/01/2021

5 มกราคม 2564

5 มกราคม 2563 นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งกระจาน ร...
05/01/2021

5 มกราคม 2563 นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งกระจาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ ตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุกแก่แรงงานต่างด้าวและประชาชน ในอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

สสจ.เพชรบุรี ตรวจคัดกรองโควิดแก่ประชาชนระหารน้อย             5 มกราคม 2564 นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแ...
05/01/2021

สสจ.เพชรบุรี ตรวจคัดกรองโควิดแก่ประชาชนระหารน้อย 5 มกราคม 2564 นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบ้านลาดอสม.ในพื้นที่ระหารน้อย ตรวจคัดกรองพร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับไวรัสโคโรน่า2019 แก่ประชาชนในงานฌาปนกิจศพวัดระหารน้อย และวัดอินจำปา อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

สสจ.เพชรบุรี ตรวจคัดกรองโควิดประชาชนไร่มะขาม                  5 มกราคม 2564 นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์...
05/01/2021

สสจ.เพชรบุรี ตรวจคัดกรองโควิดประชาชนไร่มะขาม
5 มกราคม 2564 นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพ.สต.ไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ตรวจคัดกรองพร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับไวรัสโคโรน่า2019 แก่ประชาชนในตลาดนัดและร้านขนมเปี๊ยะตาลกง ร้านชำในหมู่บ้าน จ.เพชรบุรี โดยปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ยึดหลัก DMHTT

วันนี้ (5 มกราคม 2564) เวลา 13.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการโร...
05/01/2021

วันนี้ (5 มกราคม 2564) เวลา 13.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 16/2564 โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม เรื่องรายงานสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 มาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดในทุกพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรี ณ ห้องประชุม 3 สสจ. เพชรบุรี

05/01/2021
Photos from สสจ.เพชรบุรี's post
05/01/2021

Photos from สสจ.เพชรบุรี's post

4-1-64
05/01/2021

4-1-64

สสจ.เพชรบุรี ตรวจคัดกรองโควิดแก่นายร้อยตำรวจ  4 มกราคม 2564 นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุ...
04/01/2021

สสจ.เพชรบุรี ตรวจคัดกรองโควิดแก่นายร้อยตำรวจ 4 มกราคม 2564 นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขรพ.สต.บ้านท่า ,รพ.สต.บางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ตรวจคัดกรองพร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับไวรัสโคโรน่า2019 แก่นายร้อยตำรวจ จำนวน 250 นาย ณ ค่ายศรียานนท์ ต.บางเก่า อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

สสจ.เพชรบุรี แนะดูแลให้ห่างโควิดแก่ต่างด้าว                         4 มกราคม 2564 นายแพทย์เพชรฤ...
04/01/2021

สสจ.เพชรบุรี แนะดูแลให้ห่างโควิดแก่ต่างด้าว 4 มกราคม 2564 นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขรพ.สต.หุบกระพง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีต่างด้าวในหมู่9 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี พร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวให้ห่างไกลโรคไวรัสโคโรน่า 2019

สสจ.เพชรบุรี แนะดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 4 มกราคม 2564 นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี มอบหมาย...
04/01/2021

สสจ.เพชรบุรี แนะดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 4 มกราคม 2564 นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านลาด สาธารณสุขอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ออกสำรวจ ประเมินตนเองตามแนวทางการจัดทำแผนสุขภาพดีรายบุคคล "สุขเพียงพอ ชลอชรา ชีวายืนยาว" โดยดำเนินงานในกลุ่มแกนนำผู้สูงอายุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

4 มกราคม 2563 นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งกระจาน ร...
04/01/2021

4 มกราคม 2563 นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งกระจาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ ตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก ในอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

4มกราคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขบ้านแหลม ลงพื้นที่เยี่ยม ให้กำลังใจ แก่เจ้าหน้าที่จุดคัดกรอง ในเขต อ.บ้านแหลม จังหวัดเพ...
04/01/2021

4มกราคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขบ้านแหลม ลงพื้นที่เยี่ยม ให้กำลังใจ แก่เจ้าหน้าที่จุดคัดกรอง ในเขต อ.บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019

สสจ.เพชรบุรี ตรวจค้นหากลุ่มเสี่ยงในงานศพ อ.บ้านลาด             4 มกราคม 2564 นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นา...
04/01/2021

สสจ.เพชรบุรี ตรวจค้นหากลุ่มเสี่ยงในงานศพ อ.บ้านลาด 4 มกราคม 2564 นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพ.สต.ถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี คัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวให้ห่างไกลโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ในงานศพ .5 ต.ถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

1มกราคม 2564 สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี โดยนางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวั...
04/01/2021

1มกราคม 2564 สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี โดยนางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมจุดตรวจ จุดสกัด จุดคัดกรอง ต.หนองชุมพล และต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 พร้อมมอบอาหารและน้ำดื่มและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่

สสจ.เพชรบุรี แนะดูแลให้ห่างโควิด                              4 มกราคม 2564 นายแพทย์เพชรฤก...
04/01/2021

สสจ.เพชรบุรี แนะดูแลให้ห่างโควิด
4 มกราคม 2564 นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขรพ.สต.หนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เยี่ยมผู้เคยไปทำงานพื้นที่สมุทรสาคร พร้อมตรวจวัดอุณหภูมิ ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวให้ห่างไกลโรคไวรัสโคโรน่า 2019

วันนี้ (4 มกราคม 2564) เวลา 13.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการโร...
04/01/2021

วันนี้ (4 มกราคม 2564) เวลา 13.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 15/2564 โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม เรื่องรายงานสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 มาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดในมหาวิทยาลัย และแถลงข่าวสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัส โควิด -19 จังหวัดเพชรบุรี มีจำนวนเพิ่มขึ้น 1 ราย จากครั้งก่อน 22 ราย รวมสะสมเป็น 23 ราย และการประชุม EOC ครั้งที่ 16/2564 ณ ห้องประชุม 3 สสจ. เพชรบุรี

วันที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม ศูนย...
04/01/2021

วันที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (EOC)ร่วมด้วยนางมัลลิกา แทนสวัสดิ์ ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเพชรบุรี และคณะเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

04/01/2021
สสจ.เพชรบุรี ตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อโควิดในงานศพ จังหวัดเพชรบุรี3 มกราคม 2564 นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุ...
03/01/2021

สสจ.เพชรบุรี ตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อโควิดในงานศพ จังหวัดเพชรบุรี
3 มกราคม 2564 นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบ้านลาด ตรวจคัดกรองตามมาตรฐานมาตรการป้องกันโรค covid-19 ให้แก่ผู้มาร่วมงานศพวัดท่าศาลาราม ท่าเสน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

สสจ.เพชรบุรี ในพื้นที่อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 3 มกราคม 2556 4 นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเ...
03/01/2021

สสจ.เพชรบุรี ในพื้นที่อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
3 มกราคม 2556 4 นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบ้านลาด พร้อมด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านลงพื้นที่ในชุมชนเพื่อคัดกรองค้นหา covid-19 ในงานทำบุญครบรอบอายุ 90 ปีของพ่อพุด แม่ผัน เทพบุตรหมู่ 5 ตำบลไร่มะขามอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรี พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องมาตรการป้องกัน covid-19 โดยยึดหลัก DMHTT

สสจ.เพชรบุรี ตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อโควิดในโรงเรียนอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี3 มกราคม 2564 นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแ...
03/01/2021

สสจ.เพชรบุรี ตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อโควิดในโรงเรียนอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
3 มกราคม 2564 นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอชะอำ รพ. สต.บ้านอ่างหิน ทำการตรวจคัดกรองตามมาตรฐานมาตรการป้องกันโรค covid-19 ให้แก่ผู้ปกครองที่มารับนักเรียนในพื้นที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรีซึ่งได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนและผู้ปกครองเป็นอย่างดี

03/01/2021
วันนี้ (3 มกราคม 2564) เวลา 12.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม ศู...
03/01/2021

วันนี้ (3 มกราคม 2564) เวลา 12.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม ศูนย์บัญชาการภาวะฉุกเฉิน(ด้านการแพทย์และสาธารณสุข)กรณี การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดเพชรบุรี ( EOC ) ครั้งที่ 15/2564 และในเวลา 13.30 น. ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 14/2564 โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม รายงานสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งในวันนี้ไม่มีรายงานผู้ที่ติดเชื้อเพิ่ม ณ ห้องประชุม 3 สสจ. เพชรบุรี

03/01/2021
สสจ.เพชรบุรี ตรวจโควิดในพื้นที่อำเภอแก่งกระจาน  2 มกราคม 2564 นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชร...
02/01/2021

สสจ.เพชรบุรี ตรวจโควิดในพื้นที่อำเภอแก่งกระจาน
2 มกราคม 2564 นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอแก่งกระจานร่วมด้วยอสม.ในพื้นที่ตำบลบ้านหนองปืนแตกลงพื้นที่เคาะประตูสู้โควิด ตรวจคัดกรองแก่ประชาชนพร้อมแนะประชาชนให้ยึดหลักการป้องกันโรคติดต่อโคโรน่าไวรัส 2019 ตามคำแนะนำจากกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดในพื้นที่บ้านหนองปืนแตก อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

สสจ.เพชรบุรี เร่งค้นหาตรวจโควิดในพื้นที่อำเภอแก่งกระจาน  2 มกราคม 2564 นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจัง...
02/01/2021

สสจ.เพชรบุรี เร่งค้นหาตรวจโควิดในพื้นที่อำเภอแก่งกระจาน
2 มกราคม 2564 นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้สาธารณสุขอำเภอแก่งกระจานพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานควบคุมป้องกันโรคทุกรพ. สต.ในเขตอำเภอแก่งกระจานพรมค้นหาผู้สัมผัสเชื้อเชิงรุกด้วยการสแกนพื้นที่อย่างละเอียดในเขตพื้นที่อำเภอแก่งกระจานและให้คำแนะนำแก่ประชาชนในอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

วันนี้(2 มกราคม 2564)เวลา 12.00 น.นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม ศูนย์...
02/01/2021

วันนี้(2 มกราคม 2564)เวลา 12.00 น.นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม ศูนย์บัญชาการภาวะฉุกเฉิน(ด้านการแพทย์และสาธารณสุข)กรณี การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดเพชรบุรี ( EOC ) ครั้งที่ 14/2564 ณ ห้องประชุม 3 สนง.สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

วันนี้ (2 มกราคม 2563) เวลา 13.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการโร...
02/01/2021

วันนี้ (2 มกราคม 2563) เวลา 13.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 13/2564 โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุม รายงานสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งในวันนี้ไม่มีรายงานผู้ที่ติดเชื้อเพิ่ม ณ ห้องประชุม 3 สสจ. เพชรบุรี

สสจ.เพชรบุรี คัดกรองค้นหาโควิด 1 มกราคม 2564 นายแพทย์เพชรฤกษ์แทนสวัสดิ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับโรงพยาบาล...
01/01/2021

สสจ.เพชรบุรี คัดกรองค้นหาโควิด
1 มกราคม 2564 นายแพทย์เพชรฤกษ์แทนสวัสดิ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลบ้านลาด สาธารณสุขอำเภอบ้านลาดแะอำเภอบ้านลาด รพ. สตในพื้นที่ลงพื้นที่ตรวจหาเชื้อ covid19 ในพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเสน รพ.สต.หนองกระเจ็ด รพ.สต.ไร่มะขาม รพ. สต.สำโรง รพ.สต.สมอพลือ และรพ. สตไร่สะท้อน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

สสจ.เพชรบุรี คัดกรองค้นหาโควิด1 มกราคม 2564 นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้สาธา...
01/01/2021

สสจ.เพชรบุรี คัดกรองค้นหาโควิด
1 มกราคม 2564 นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้สาธารณสุขอำเภอบ้านลาดร่วมกับนายอำเภอบ้านลาดและภาคีเครือข่ายสุขภาพอำเภอบ้านลาด ดำเนินการเชิงรุกตรวจคัดกรองค้นหาเชื้อ covid19 ในพื้นที่ตำบลท่าเสนตำบลหนองกระเจ็ดตำบลไร่มะขาม ตำบลถ้ำรงค์ ตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

31 ธันวาคม 2563 นายแพทย์เพชรฤกษ์แทนสวัสดิ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีร่วมกับโรงพยาบาลบ้านลาด สาธารณสุขอำเภอบ้านลาดพ...
01/01/2021

31 ธันวาคม 2563 นายแพทย์เพชรฤกษ์แทนสวัสดิ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีร่วมกับโรงพยาบาลบ้านลาด สาธารณสุขอำเภอบ้านลาดพร้อมด้วยอำเภอบ้านลาด สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านลาด ลงพื้นที่ตรวจสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดณร้านอาหารบ้านสวนลาภเจริญ ร้านปริณดาและร้านริมคลอง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ที่อยู่

48 ถนนราชวิถี ตำบลคลองกระแชง
Phetchaburi
76000

ข้อมูลทั่วไป

สามารถติดตามการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของ สสจ.เพชรบุรีได้ที่นี่ หากมีข้อสงสัยเรื่องใด กรุณาติดต่อ 032425100 กด 0 เพื่อโอนสายให้กับฝ่ายที่สามารถตอบข้อสงสัยท่านได้

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6632425100

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สสจ.เพชรบุรีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Phetchaburi บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

คลีนิคโรบินสันเจารับหมอแขวนป้ายนะ ลงพื้นที่ไปตรวจกันมั้ยคะ
ขอขอบคุณสาธารณสุขอำเภอบ้านลาด และรพ.สต.พุตุมมาให้คำแนะนำและตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนพร้อมมอบหน้ากากอนามัยให้กับโรงเรียนบ้านหนองไก่เถื่อน โดยมีคณะครูบุคลากรและคณะกรรมการสถานศึกษาให้การต้อนรับ29 มิถุนายน 63
เจอเด็กวัยรุ่นกินtramolกับpepsiแล้วชักมา เด็กบอกว่ากินที่บ้านแถว ๆหลัง รพ.สต.บ้านทาน สสจ.อยากลงไปตรวจสอบมั้ยคะ ว่าเด็กไปเอาtramolมาจากไหน หรือ ซื้อมาจากร้านยา
ไม่ทราบว่าโรงพยาบาลไหนบ้างในเพชรบุรีของเรารับหน้าที่ตรวจยืนยันผล COVID-19 ค่ะ ขอบพระคุณล่วงหน้าสำหรับข้อมูลค่า
เรื่องกัญชา เรื่องกัญชากำลังเป็นเรื่องใหญ่ในโลกวันนี้ ฮือฮากันมากเมื่ออธิบดีกรมการแพทย์ให้สัมภาษณ์สื่อว่า ไทยเราถูกฝรั่งหลอกมานานเรื่องกัญชา ซึ่งถูกจัดเข้าประเภทยาเสพติด ทั้งๆ ที่กัญชามีอันตรายน้อยกว่าเหล้าและบุหรี่ และไม่ใช่ยาเสพติด แท้ที่จริง กัญชาเป็น“สมุนไพร” ชั้นยอดที่มีสรรพคุณในการรักษาโรคได้อย่างน่าพิศวงตั้งแต่โบราณมา ปัจจุบัน วงการแพทย์ทั่วโลกใช้กัญชารักษาโรคมากมายไปถึงมะเร็ง ” ได้ ไม่ใช่เพียงเพื่อเป็นยาเหมือนแต่ก่อน อีกหลายๆ รัฐกำลังเดินตาม รวมทั้งหลายประเทศในโลก แม้จำนวนมากจะยังลังเลและมีกระบวนการทางกฎหมายอีกไม่น้อย ขณะดียวกัน ออสเตรเลียก็ประกาศเป็นผู้ส่งออกกัญชารายใหญ่สุดของโลกไปแล้ว เพราะภาคเหนือของประเทศนี้สามารถปลูกพืชเมืองร้อนอย่างกัญชาได้ดีไม่แพ้ประเทศไทย ประเทศไทยยังไม่ให้ความสำคัญกับผลงานวิจัยทั่วโลกเรื่องกัญชา ยังเอา “ความรู้สึก” เดิมๆ ที่ถูกฝรั่งครอบงำมาวัด ขณะที่ฝรั่งเปลี่ยนทัศนคติและกำลังกอบโกยผลประโยชน์จากกัญชา คนไทยยังกอดคัมภีร์ที่ฝรั่งเคยเขียนไว้เกี่ยวกับอันตรายของกัญชา เขาเขียนคัมภีร์ใหม่ แต่คนไทยไม่อยากอ่านที่จริงชาวบ้านจำนวนมากยังปลูกกัญชาเพื่อการบริโภคในครัวเรือนอย่างเงียบๆ เอาไว้ใส่แกงใส่อาหารให้มีรสชาติดี ดีกว่าผงชูรสที่เป็นอันตราย ลองประกาศเปิดเสรีกัญชา ทายดูก็ได้ว่า ธุรกิจอะไรจะได้รับผลกระทบ นอกจากผงชูรส และบุหรี่แล้ว ยังมีบริษัทยาที่มีผลประโยชน์มหาศาล พวกนี้เป็นเงาอยู่หลังอำนาจทางการเมือง คงไม่ยอมแน่ๆ จึงไม่แปลกรัฐทำเป็นไม่เข้าใจคุณค่าของกัญชา ซึ่งเป็นยา กลับผลิตบุหรี่ขายเอง อนุญาตให้นายทุนผลิตเหล้า เครื่องดื่มแอลกอฮอร์มอมเมาประชาชน แพทยสภา บริษัทยาก็ยังยืนยันกัญชาคือยาเสพติด เราประชาชนคนไทยต้องเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสาธารณะ ไม่ปล่อยให้ผู้นำประเทศใช้แต่อำนาจและเงินกำหนดนโยบายเอาผลประโยชน์เป็นหลัก ไม่สนใจข้อมูล ความรู้ และประโยชน์ของประชาชน อย่างที่เห็นจากกรณีข้าว มะพร้าว และกัญชา! #Legalize #ฉันคือยารักษาโรค #Medication
น.อ. พิเศษ พญ. จินตนามโนรมย์ภัทรสาร พูดได้ดีมากเกี่ยวกับประโยชน์ของกัญชา และกัญชาไทยเป็นกัญชาที่ดีที่สุดในโลก รักษาโรคได้มากมายจริงๆ
ใครพอรู้จัก รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัท ที่รับ IT director ไหมครับ หาเองก็ยาก ให้ Recruiter หาให้ก็ยาก 0964954306
รับเป็นเพื่อนด้วยครับ