หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร Bangkok City Library

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร Bangkok City Library ห้องสมุดประชาชน [Publish Library]
(58)

เปิดเหมือนปกติ

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร แจ้งปิดทำการวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2563เนื่องในวันหยุดพิเศษตามมติ ครม * วันที่ 21-22 พฤศจิกายน ...
18/11/2020

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร
แจ้งปิดทำการวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2563
เนื่องในวันหยุดพิเศษตามมติ ครม
* วันที่ 21-22 พฤศจิกายน เปิดทำการตามปกติ

Announcement
Bangkok City Library will be closed on 19-20
November 2020 due to Thailand official holidays.
* Closed on Mondays and Thailand official holidays.

ประกาศเรื่อง ปรับเวลาการเข้าใช้บริการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร  เดือนพฤศจิกายน 2563 ดังนี้1.   ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้บ...
14/11/2020

ประกาศเรื่อง ปรับเวลาการเข้าใช้บริการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร เดือนพฤศจิกายน 2563 ดังนี้

1. ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้บริการได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า หากมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนกรุณาเช็กอิน ผ่านแอพพลิเคชัน ไทยชนะ เมื่อเข้าในพื้นที่ทุกครั้ง
.
2. สามารถเข้าใช้บริการได้ตั้งแต่เวลา 09.00 - 20.30 น ในวันอังคาร - เสาร์ และ 09.00 - 20.00 น. ในวันอาทิตย์
.
3. สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า ในพื้นที่ของหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นสถานที่ ที่มีผู้เข้าใช้บริการร่วมกันหลายท่าน
.
4. วัดอุณหภูมิก่อนเข้าใช้บริการทุกครั้ง หากมีอาการเป็นไข้ หรือ อุณหภูมิสูงเกิน 37.5 ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการ
.
5. นั่งในพื้นที่ ที่หอสมุดเมืองกรุงเทพฯ จัดเตรียมไว้ งดการเคลื่อนย้าย เก้าอี้ และเฟอร์นิเจอร์ หากพบการเคลื่อนย้าย เจ้าหน้าที่จะขออนุญาตเตือนหากไม่ปฏิบัติตามจะขอเชิญออกเนื่องจากไม่ปฎิบัติตามข้อกำหนด
.
6. เมื่อหยิบหนังสือออกมาจากชั้นแล้วให้วางคืนไว้ที่รถเข็นทุกครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ทำความสะอาดหนังสือก่อนขึ้นชั้น
.
7. ล้างมือทั้งก่อนและหลังเข้าใช้บริการเพื่อความปลอดภัย

** ❌ งดให้บริการ ห้องค้นคว้ากลุ่ม, ห้องมินิเธียเตอร์ (Room Mini Theatre), ห้องเด็กเล็ก

ผู้ใช้บริการสามารถติดตามข่าวสารได้ทาง >>
http://www.bangkokcitylibrary.com/
เนื่องจากเป็นแนวทางปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) การให้บริการ อาจมีข้อบกพร่องหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ขออภัยในความไม่สะดวก และขอบพระคุณในการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ มา ณ ที่นี้

ประกาศเรื่อง ปรับเวลาการเข้าใช้บริการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร  เดือนพฤศจิกายน 2563📌 โดยเริ่มตั้งแต่วันอังคารที่ 3 พฤศจิก...
09/11/2020

ประกาศเรื่อง ปรับเวลาการเข้าใช้บริการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร เดือนพฤศจิกายน 2563

📌 โดยเริ่มตั้งแต่วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป ดังนี้

1. ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้บริการได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า
หากมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนกรุณาเช็กอิน ผ่านแอพพลิเคชัน ไทยชนะ เมื่อเข้าในพื้นที่ทุกครั้ง

2. สามารถเข้าใช้บริการได้ตั้งแต่เวลา 09.00 - 20.30 น ในวันอังคาร - เสาร์
และ 09.00 - 20.00 น. ในวันอาทิตย์

3. สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า ในพื้นที่ของหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร
เนื่องจากเป็นสถานที่ ที่มีผู้เข้าใช้บริการร่วมกันหลายท่าน

4. วัดอุณหภูมิก่อนเข้าใช้บริการทุกครั้ง หากมีอาการเป็นไข้ หรือ
อุณหภูมิสูงเกิน 37.5 ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเข้าใช้บริการ

5. นั่งในพื้นที่ ที่หอสมุดเมืองกรุงเทพฯ จัดเตรียมไว้ งดการเคลื่อนย้าย เก้าอี้ และเฟอร์นิเจอร์
หากพบการเคลื่อนย้าย เจ้าหน้าที่จะขออนุญาตเตือนหากไม่ปฏิบัติตามจะขอเชิญออกเนื่องจากไม่ปฎิบัติตามข้อกำหนด

6. เมื่อหยิบหนังสือออกมาจากชั้นแล้วให้วางคืนไว้ที่รถเข็นทุกครั้ง
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ทำความสะอาดหนังสือก่อนขึ้นชั้น

7. ล้างมือทั้งก่อนและหลังเข้าใช้บริการเพื่อความปลอดภัย

** ❌ งดให้บริการ ห้องค้นคว้ากลุ่ม, ห้องมินิเธียเตอร์ (Room Mini Theatre),
ห้องเด็กเล็ก ผู้ใช้บริการสามารถติดตามข่าวสารได้ทาง >>
http://www.bangkokcitylibrary.com/

เนื่องจากเป็นแนวทางปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) การให้บริการ อาจมีข้อบกพร่องหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ขออภัยในความไม่สะดวก และขอบพระคุณในการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ มา ณ ที่นี้

ประกาศเรื่อง ปรับเวลาการเข้าใช้บริการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร  เดือนพฤศจิกายน 2563📌 โดยเริ่มตั้งแต่วันอังคารที่ 3 พฤศจิก...
01/11/2020

ประกาศเรื่อง ปรับเวลาการเข้าใช้บริการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร เดือนพฤศจิกายน 2563

📌 โดยเริ่มตั้งแต่วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563
เป็นต้นไป ดังนี้
1. ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้บริการได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า หากมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนกรุณาเช็กอิน ผ่านแอพพลิเคชัน ไทยชนะ เมื่อเข้าในพื้นที่ทุกครั้ง
2. สามารถเข้าใช้บริการได้ตั้งแต่เวลา 09.00 - 20.30 น ในวันอังคาร - เสาร์ และ 09.00 - 20.00 น. ในวันอาทิตย์
3. สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า ในพื้นที่ของหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นสถานที่ ที่มีผู้เข้าใช้บริการร่วมกันหลายท่าน
4. วัดอุณหภูมิก่อนเข้าใช้บริการทุกครั้ง หากมีอาการเป็นไข้ หรือ อุณหภูมิสูงเกิน 37.5 ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการ
5. นั่งในพื้นที่ ที่หอสมุดเมืองกรุงเทพฯ จัดเตรียมไว้ งดการเคลื่อนย้าย เก้าอี้ และเฟอร์นิเจอร์ หากพบการเคลื่อนย้าย เจ้าหน้าที่จะขออนุญาตเตือนหากไม่ปฏิบัติตามจะขอเชิญออกเนื่องจากไม่ปฎิบัติตามข้อกำหนด
6. เมื่อหยิบหนังสือออกมาจากชั้นแล้วให้วางคืนไว้ที่รถเข็นทุกครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ทำความสะอาดหนังสือก่อนขึ้นชั้น
7. ล้างมือทั้งก่อนและหลังเข้าใช้บริการเพื่อความปลอดภัย

** ❌ งดให้บริการ ห้องค้นคว้ากลุ่ม, ห้องมินิเธียเตอร์ (Room Mini Theatre), ห้องเด็กเล็ก
ผู้ใช้บริการสามารถติดตามข่าวสารได้ทาง >>
http://www.bangkokcitylibrary.com/

เนื่องจากเป็นแนวทางปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) การให้บริการ อาจมีข้อบกพร่องหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ขออภัยในความไม่สะดวก และขอบพระคุณในการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ มา ณ ที่นี้

ประกาศเรื่อง ปรับเวลาการเข้าใช้บริการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร  เดือนพฤศจิกายน 2563📌 โดยเริ่มตั้งแต่วันอังคารที่ 3 พฤศจิก...
01/11/2020

ประกาศเรื่อง ปรับเวลาการเข้าใช้บริการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร เดือนพฤศจิกายน 2563

📌 โดยเริ่มตั้งแต่วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563
เป็นต้นไป ดังนี้

1. ✅ ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้บริการได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า หากมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนกรุณาเช็กอิน ผ่านแอพพลิเคชัน ไทยชนะ เมื่อเข้าในพื้นที่ทุกครั้ง

2. 🕘 สามารถเข้าใช้บริการได้ตั้งแต่เวลา 09.00 - 20.30 น ในวันอังคาร - เสาร์ และ 09.00 - 20.00 น. ในวันอาทิตย์

3. 😷 สวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า ในพื้นที่ของหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นสถานที่ ที่มีผู้เข้าใช้บริการร่วมกันหลายท่าน

4. 🌡 วัดอุณหภูมิก่อนเข้าใช้บริการทุกครั้ง หากมีอาการไม่สบาย เป็นไข้ หรือ อุณหภูมิสูงเกิน 37.5 ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการ

5. 🪑 นั่งในพื้นที่ ที่หอสมุดเมืองกรุงเทพฯ จัดเตรียมไว้ งดการเคลื่อนย้าย เก้าอี้ และเฟอร์นิเจอร์ หากพบการเคลื่อนย้าย เจ้าหน้าที่จะขออนุญาตเตือนหากไม่ปฏิบัติตามจะขอเชิญออกเนื่องจากไม่ปฎิบัติตามข้อกำหนด

6. 📖 เมื่อหยิบหนังสือออกมาจากชั้นแล้วให้วางคืนไว้ที่รถเข็นทุกครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ทำความสะอาดหนังสือก่อนขึ้นชั้น

7. 🙌 ล้างมือทั้งก่อนและหลังเข้าใช้บริการเพื่อความปลอดภัย

** ❌ งดให้บริการ ห้องค้นคว้ากลุ่ม, ห้องมินิเธียเตอร์ (Room Mini Theatre), ห้องเด็กเล็ก

ผู้ใช้บริการสามารถติดตามข่าวสารได้ทาง >> http://www.bangkokcitylibrary.com/

เนื่องจากเป็นแนวทางปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) การให้บริการ อาจมีข้อบกพร่องหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ขออภัยในความไม่สะดวก และขอบพระคุณในการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ มา ณ ที่นี้

วันนี้เป็นวันสุดท้ายของนิทรรศการ 'ล่องรอย ราชดำเนิน'สำหรับท่านที่ต้องการชมนิทรรศการแต่ยังไม่ลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้า สาม...
31/10/2020

วันนี้เป็นวันสุดท้ายของนิทรรศการ 'ล่องรอย ราชดำเนิน'
สำหรับท่านที่ต้องการชมนิทรรศการแต่
ยังไม่ลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้า
สามารถเข้าใช้บริการแบบไม่ลงทะเบียนล่วงหน้า (walk in)
ที่หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครได้ ตามเวลาดังนี้
รอบเช้า : 10.00-14.00 (50 ท่าน)
รอบบ่าย : 16.00-20.00 (50 ท่าน)
*สามารถสอบถามการเข้าใช้บริการ(walk in) ผ่านทาง
เพจหอสมุดเมืองกรุงเทำมหานคร
#MuseumSiam
#ล่องรอยราชดำเนินนิทรรศการผสานวัย
#หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

ย้อนดูชีวิต 121 ปีของ 'ถนนราชดำเนิน'
ผ่านเรื่องเล่าครบรสของภัณฑารักษ์รุ่นเก๋า
ในนิทรรศการ #ล่องรอยราชดำเนิน

💛

ถนนสายสำคัญของกรุงเทพฯ ที่มีบทบาททั้งทางด้านการจราจร ไปจนถึงด้านสังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และการเมือง 'ราชดำเนิน' เป็นสถานที่ที่รวมทุกอย่างนี้เอาไว้ภายในเวลา 121 ปี ตั้งแต่ถูกสร้างขึ้นเมื่อพ.ศ.2442

จากมุมมองของคนที่บ้านอยู่ไกลอย่างเราและได้แว้บไปแถว ๆ นั้นแค่ประเดี๋ยวประด๋าว เราเห็นราชดำเนินไม่ต่างจากถนนเส้นอื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติทางกายภาพ สามารถพาเราไปยังจุดหมายและเป็นที่ตั้งของอาคารต่าง ๆ เหมือน ๆ กัน แต่หลังจากที่มิ้นต์ได้มีโอกาสแวะไปชมนิทรรศการพิเศษที่ชื่อว่า "ล่องรอยราชดำเนิน: นิทรรศการผสานวัย" เราก็ได้รับข้อมูลเซตใหม่ ๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับถนนเส้นนี้ระดับที่ว่าถ้าผ่านราชดำเนินไปครั้งหน้า ก็คงได้ลองสังเกตอะไรที่ลึกมากกว่าเดิม

นิทรรศการจัดโดยทีม Museum Siam แต่ย้ายมาแสดงอยู่ที่หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร เล่าเรื่องเกี่ยวกับราชดำเนินในด้านต่าง ๆ อย่างเช่น ในเชิงของการเป็นเวทีให้ประชันความคิด ประชันมุมมองทางการเมือง ราชดำเนินในฐานะศูนย์กลางของไลฟ์สไตล์ของคนยุค Baby Boomer หรือแม้แต่เรื่องเล่าของชุมชนที่อยู่รอบ ๆ ขอบถนน และวิถีคนไร้บ้านที่อาศัยราชดำเนินเป็นที่ซุกตัวนอน

ที่น่าสนใจคือตัวนิทรรศการในครั้งนี้ได้เชิญ 'ภัณฑารักษ์วัยเก๋า' ทั้งหมด 16 ท่านที่มีผูกพันกับราชดำเนินมาตั้งแต่เป็นหนุ่มเป็นสาวมาแชร์ความทรงจำกัน และนำเนื้อหาตรงนี้มาถ่ายทอดภายในงาน สังเกตได้ว่า font ของตัวหนังสือที่แปะอยู่บนบอร์ดจะใหญ่เป็นพิเศษ ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคุณป้าคุณลุงที่อยากมาเดินดูงานแต่ไม่อยากหยีตาอ่านบอร์ดข้อมูล แต่ได้เอนจอยกับการหวนรำลึกถึงช่วงเวลาเก่า ๆ ในยุคของเขาด้วย

สำหรับเด็ก ๆ รุ่นใหม่ งานนี้ก็มีสื่อที่ผสมผสานเทคโนโลยีเอาไว้ให้ได้ทดลองเล่นกัน ที่เราชอบมาก ๆ ก็คือตัว QR Code ตรงช่วงต้นของตัวนิทรรศการ เมื่อสแกนเข้าไปจะพาเราไปสู่ Online Audio Guide ในนี้จะมีไฟล์เสียงเรื่องเล่าของคน 8 คน แทนด้วยสี 8 สีที่หยิบจับเอาประเด็นต่าง ๆ ในราชดำเนินมานำเสนอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกิน การพบรัก ราชดำเนินกับ feminism หรือแม้แต่เรื่องราวของเหตุการณ์ 6 ตุลา เป็นต้น เมื่อฟังแล้ว เราสามารถเลือกเดินตามเส้นเรื่องของบุคคลนั้น ๆ ไปยังโซนต่าง ๆ ของนิทรรศการเพื่ออ่านข้อมูลต่อได้ด้วย อันนี้เราว่าเจ๋ง

ส่วนสุดท้ายของตัวนิทรรศการขมวดการเล่าเรื่องด้วยหีบแห่งความทรงจำของทั้ง 16 ภัณฑารักษ์วัยเก๋าที่นำเรื่องราวของราชดำเนินในชีวิตของพวกเขามานำเสนอในรูปแบบของงานศิลปะบ้าง สื่อผสมผสานบ้าง และปิดท้ายด้วยตัวนิทรรศการภาพถ่ายเกี่ยวกับราชดำเนินที่ตั้งโชว์อยู่บนชั้น 1 ของหอสมุด เป็นเวลา 1 ชั่วโมงครึ่งที่สนุกและได้ความรู้แบบเพลิน ๆ ดีเหมือนกันนะ

นิทรรศการ ล่องรอย ราชดำเนิน จัดแสดงที่ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร Bangkok City Library ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2020 (ปิดทุกวันจันทร์) ไม่เสียค่าเข้าชมแต่ต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าชมนิทรรศการล่วงหน้านะ ใครที่สนใจสามารถเข้าไปเช็กรายละเอียดได้ที่ https://sites.google.com/view/traces-of-ratchadamnoen/home เลยยย

–Mint Travelerspulse 🌞

#MuseumSiam
#ล่องรอยราชดำเนินนิทรรศการผสานวัย
#ราชดำเนิน
#ให้ทุกการเรียนรู้สนุกกว่าที่คิด
#หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

🎃 Happy Halloween day  31 ตุลาคม 🎃สำหรับวันนี้แม้จะไม่ใช่เทศกาลของประเทศไทยแต่ก็เป็นเทศกาลที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก กับ...
31/10/2020

🎃 Happy Halloween day 31 ตุลาคม 🎃
สำหรับวันนี้แม้จะไม่ใช่เทศกาลของประเทศไทย
แต่ก็เป็นเทศกาลที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก กับเทศกาล ฮาโลวีน
หรือวันปล่อยผี ที่เรารู้จักกันนั่นเอง
สำหรับต้นกำเนิดของวันฮาโลวีน คือวันเฉลิมฉลองปีใหม่ของชาวเคลต์ (Celts) โดยในวันที่ 1 พฤศจิกายน ของทุกปี และวัน31 ตุลาคม
ยังเป็นวันเฉลิมฉลองฤดูกาลเก็บเกี่ยว ซึ่งถือว่าเป็นจุดสิ้นสุดฤดูร้อน เตรียมตัวเข้าสู่ฤดูหนาว และมีความเชื่อว่าใน วันที่ 31 ตุลาคมวันฮาโลวีน
เป็นวันที่วิญญาณของคนตายกลับมาสู่โลก

ซึ่งกิจกรรมในวันนี้มีมากมาย และมีการแต่งเป็นผี👻 หรือคนตายเผื่อให้เหล่าคนตายที่กลับมาได้ร่วมสนุกไปกับเหล่ามนุษย์ที่ยังมีชีวิตอยู่👻

👻🎃👻🎃👻🎃👻🎃

แถมวันนี้Google เองก็มีเกมสนุกรับวัน Halloween ค่ะ
โดยให้เราร่วมไปช่วยโรงเรียนของ MOMO ให้หลุดพ้นจากผีร้ายกัน
>> https://www.google.co.th/

25/10/2020

สวัสดีเช้าวันอาทิตย์ค่ะ วันนี้อากาศเย็นๆเหมือนจะใกล้เปลี่ยนฤดูแล้ว
อากาศสบายๆแบบนี้ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร เลยมาชวนน้องๆทำกิจกรรม
ในที่บ้านแบบง่ายๆสบายๆ และใช้อุปกรณ์ไม่เยอะ
กับ 🐍 "งองูแลบลิ้น " 🐍 เรามาเตรียมอุปกรณ์
และดูคลิปไปพร้อมๆกันนะคะ

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำ 🐍
- กระดาษสี
- กาวUHU
- กาวแท่ง
- ปากกาเมจิก
- ลูกตาพลาสติก
- หลอดแบบงอ
- กรรไกร
- ดินสอ
- ของตกแต่งอื่นๆ

#BangkokcityLibrary
#SundayDIY_BangkokcityLibrary
#หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

❌ ขณะนี้ปิดการลงทะเบียนรอบ"วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563"รหัสตอบรับการเข้าใช้จะส่งให้ก่อน 19.30 น.สามารถลงทะเบียนได้อีกคร...
24/10/2020

❌ ขณะนี้ปิดการลงทะเบียนรอบ
"วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563"
รหัสตอบรับการเข้าใช้จะส่งให้ก่อน 19.30 น.
สามารถลงทะเบียนได้อีกครั้งในวันเปิดทำการ
ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.
**ปิดทำการทุกวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

❌ Registration for foreigners
- Registration is Closed -

โดยผู้ใช้บริการสามารถติดตามข่าวสารและลงทะเบียนผ่าน
http://bangkokcitylibrary.com/ ได้ตามปกติ
*สำหรับ ผู้ไม่ได้ลงทะเบียน สามารถเข้าใช้บริการ
แบบไม่ลงทะเบียนล่วงหน้า (walk in) ได้ ตามเวลาดังนี้
รอบเช้า : 10.00-14.00 (50 ท่าน)
รอบบ่าย : 16.00-20.00 (50 ท่าน)

Photos from หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร Bangkok City Library's post
23/10/2020

Photos from หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร Bangkok City Library's post

๒๑ ตุลาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
21/10/2020

๒๑ ตุลาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

18/10/2020

สวัสดีเช้าวันอาทิตย์ค่ะ วันนี้ 🌧️ ครึมฟ้าครึมฝน☔
ทำกิจกรรมกลางแจ้งอาจจะไม่ค่อยเหมาะ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร
เลยมาชวนน้องๆทำกิจกรรมในร่มที่บ้านแบบง่ายๆ และใช้อุปกรณ์ไม่เยอะ
กับ 🦊 " หุ่นมือจิ้งจอกปากกว้าง " 🦊 เรามาเตรียมอุปกรณ์
และดูคลิปไปพร้อมๆกันนะคะ

🖍 อุปกรณ์ที่ใช้ 🦊
- กระดาษสี
- กระดาษA4
- กรรไกร
- กาวแท่ง
- สีเมจิก
- ดินสอ
- ตาที่ทำจากกระดาษ

#BangkokcityLibrary
#SundayDIY
#หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

สำหรับใครที่ยังไม่เคยชม ห้ามพลาดนะคะ ตอนนี้เหลือเวลาอีกไม่กี่สัปดาห์แล้ว กับการจัดแสดงนิทรรศการ "ล่องรอยราชดำเนิน" ณ หอส...
18/10/2020

สำหรับใครที่ยังไม่เคยชม ห้ามพลาดนะคะ
ตอนนี้เหลือเวลาอีกไม่กี่สัปดาห์แล้ว กับการจัดแสดง
นิทรรศการ "ล่องรอยราชดำเนิน" ณ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร
ซึ่งจะพาคุณย้อนกลับไปตามหาเรื่องราวในอดีตจวบจนถึงปัจจุบัน
ที่ถนนราชดำเนิน ซึ่งบางเรื่องคุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อน

📌ในส่วนของผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการชุดนี้
สามารถลงทะเบียนเข้าใช้บริการหอสมุดเมืองกทม ได้ที่
(ลงทะเบียนล่วงหน้า 1 วันตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00)
http://www.bangkokcitylibrary.com
*หอสมุดเมืองกทม ปิดทำการทุกวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
#MuseumSiam
#ล่องรอยราชดำเนินนิทรรศการผสานวัย
#หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร
https://www.facebook.com/travelerspulse/posts/993417207798851

ย้อนดูชีวิต 121 ปีของ 'ถนนราชดำเนิน'
ผ่านเรื่องเล่าครบรสของภัณฑารักษ์รุ่นเก๋า
ในนิทรรศการ #ล่องรอยราชดำเนิน

💛

ถนนสายสำคัญของกรุงเทพฯ ที่มีบทบาททั้งทางด้านการจราจร ไปจนถึงด้านสังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และการเมือง 'ราชดำเนิน' เป็นสถานที่ที่รวมทุกอย่างนี้เอาไว้ภายในเวลา 121 ปี ตั้งแต่ถูกสร้างขึ้นเมื่อพ.ศ.2442

จากมุมมองของคนที่บ้านอยู่ไกลอย่างเราและได้แว้บไปแถว ๆ นั้นแค่ประเดี๋ยวประด๋าว เราเห็นราชดำเนินไม่ต่างจากถนนเส้นอื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติทางกายภาพ สามารถพาเราไปยังจุดหมายและเป็นที่ตั้งของอาคารต่าง ๆ เหมือน ๆ กัน แต่หลังจากที่มิ้นต์ได้มีโอกาสแวะไปชมนิทรรศการพิเศษที่ชื่อว่า "ล่องรอยราชดำเนิน: นิทรรศการผสานวัย" เราก็ได้รับข้อมูลเซตใหม่ ๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับถนนเส้นนี้ระดับที่ว่าถ้าผ่านราชดำเนินไปครั้งหน้า ก็คงได้ลองสังเกตอะไรที่ลึกมากกว่าเดิม

นิทรรศการจัดโดยทีม Museum Siam แต่ย้ายมาแสดงอยู่ที่หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร เล่าเรื่องเกี่ยวกับราชดำเนินในด้านต่าง ๆ อย่างเช่น ในเชิงของการเป็นเวทีให้ประชันความคิด ประชันมุมมองทางการเมือง ราชดำเนินในฐานะศูนย์กลางของไลฟ์สไตล์ของคนยุค Baby Boomer หรือแม้แต่เรื่องเล่าของชุมชนที่อยู่รอบ ๆ ขอบถนน และวิถีคนไร้บ้านที่อาศัยราชดำเนินเป็นที่ซุกตัวนอน

ที่น่าสนใจคือตัวนิทรรศการในครั้งนี้ได้เชิญ 'ภัณฑารักษ์วัยเก๋า' ทั้งหมด 16 ท่านที่มีผูกพันกับราชดำเนินมาตั้งแต่เป็นหนุ่มเป็นสาวมาแชร์ความทรงจำกัน และนำเนื้อหาตรงนี้มาถ่ายทอดภายในงาน สังเกตได้ว่า font ของตัวหนังสือที่แปะอยู่บนบอร์ดจะใหญ่เป็นพิเศษ ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคุณป้าคุณลุงที่อยากมาเดินดูงานแต่ไม่อยากหยีตาอ่านบอร์ดข้อมูล แต่ได้เอนจอยกับการหวนรำลึกถึงช่วงเวลาเก่า ๆ ในยุคของเขาด้วย

สำหรับเด็ก ๆ รุ่นใหม่ งานนี้ก็มีสื่อที่ผสมผสานเทคโนโลยีเอาไว้ให้ได้ทดลองเล่นกัน ที่เราชอบมาก ๆ ก็คือตัว QR Code ตรงช่วงต้นของตัวนิทรรศการ เมื่อสแกนเข้าไปจะพาเราไปสู่ Online Audio Guide ในนี้จะมีไฟล์เสียงเรื่องเล่าของคน 8 คน แทนด้วยสี 8 สีที่หยิบจับเอาประเด็นต่าง ๆ ในราชดำเนินมานำเสนอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกิน การพบรัก ราชดำเนินกับ feminism หรือแม้แต่เรื่องราวของเหตุการณ์ 6 ตุลา เป็นต้น เมื่อฟังแล้ว เราสามารถเลือกเดินตามเส้นเรื่องของบุคคลนั้น ๆ ไปยังโซนต่าง ๆ ของนิทรรศการเพื่ออ่านข้อมูลต่อได้ด้วย อันนี้เราว่าเจ๋ง

ส่วนสุดท้ายของตัวนิทรรศการขมวดการเล่าเรื่องด้วยหีบแห่งความทรงจำของทั้ง 16 ภัณฑารักษ์วัยเก๋าที่นำเรื่องราวของราชดำเนินในชีวิตของพวกเขามานำเสนอในรูปแบบของงานศิลปะบ้าง สื่อผสมผสานบ้าง และปิดท้ายด้วยตัวนิทรรศการภาพถ่ายเกี่ยวกับราชดำเนินที่ตั้งโชว์อยู่บนชั้น 1 ของหอสมุด เป็นเวลา 1 ชั่วโมงครึ่งที่สนุกและได้ความรู้แบบเพลิน ๆ ดีเหมือนกันนะ

นิทรรศการ ล่องรอย ราชดำเนิน จัดแสดงที่ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร Bangkok City Library ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2020 (ปิดทุกวันจันทร์) ไม่เสียค่าเข้าชมแต่ต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าชมนิทรรศการล่วงหน้านะ ใครที่สนใจสามารถเข้าไปเช็กรายละเอียดได้ที่ https://sites.google.com/view/traces-of-ratchadamnoen/home เลยยย

–Mint Travelerspulse 🌞

#MuseumSiam
#ล่องรอยราชดำเนินนิทรรศการผสานวัย
#ราชดำเนิน
#ให้ทุกการเรียนรู้สนุกกว่าที่คิด
#หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

16/10/2020
Museum Siam

Museum Siam

ฟัง 'ฟรัง นรีกุล' นักแสดงวัยรุ่น ชื่อดัง จากฮอร์โมนเดอะซีรีส์ เล่าเรื่องราชดำเนิน ถนนกว้าง มุมมองไกล
.
"ชอบมาถนนเส้นนี้ มีเสน่ห์ มีความคลาสสิก ยังมีชุมชนเล็กๆ หลังตึกที่ยังไม่เคยไปอีกด้วย
.
... ราชดำเนินคือพื้นที่ที่สำหรับการประชันความคิดมากมาย ก็รู้สึกว่าดี เป็นเวทีที่ทำให้คนต่างวัย ต่างความคิดมาเจอกัน ซึ่งทำให้เกิดสิ่งใหม่ บ้านเมืองเจริญขึ้น"...
.
ทั้งนี้ผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการล่อง รอยราชดำเนิน นิทรรศการผสานวัยลงทะเบียนได้ที่ https://sites.google.com/view/traces-of-ratchadamnoen/home?fbclid=IwAR3i3goScxv65jqhyaHhmwFfuSIUAVuYU_iVyamDoOWGkUpI0ecDka_QKcY
.
โดยจัดแสดงตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00-18.00 น. ณ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ถนนราชดำเนินกลาง
.
#MuseumSiam
#ล่องรอยราชดำเนินนิทรรศการผสานวัย
#ราชดำเนิน
#frungnarikunn
#ให้ทุกการเรียนรู้สนุกกว่าที่คิด
#หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเ...
13/10/2020

13 ตุลาคม
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

11/10/2020

วันอาทิตย์นี้ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร
ชวนน้องๆมาทำ D.I.Y ที่สามารถทำง่ายๆจากวัสดุรอบตัว
โดยวันนี้เป็นของเล่นสนุกๆที่เรียกว่า Flying bird ค่ะ

อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
- กระดาษสี
- กาวแท่ง
- กาวUHU
- กรรไกร
- ดินสอ
- ลูกตากระดาษ
- ปากกาเมจิก

อุปกรณ์หาไม่ยากใช่ไหมคะ ถ้าของครบแล้วมาทำกิจกรรมกันค่ะ

10/10/2020

วันเสาร์นี้ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร
ชวนน้องๆมาทำ D.I.Yง่ายๆ ที่ทำเล่นสนุกๆได้ที่บ้านค่ะ
กับ Walking Ant

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำWalking Ant
- กระดาษสี
- กระดาษแข็ง
- กาวUHU
- ลูกตาพลาสติก
- ไม้ไอติม
- กรรไกร
- ดินสอ
- ไม้บรรทัด

เตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วก็มาดูคลิปแล้วทำไปพร้อมๆกันค่ะ
ถ้าอุปกรณ์ไม่ครบน้องๆสามารถหาเศษวัสดุใกล้ตัวมาปรับใช้ได้เช่นกันค่ะ

๘ ตุลาคมวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
08/10/2020

๘ ตุลาคม
วันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

ราชดำเนิน เป็นอะไรสำหรับคุณ? สำหรับผู้เข้าชมนิทรรศการ "ล่องรอยราชดำเนิน"ณ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครสามารถตามร่องรอยของนิท...
06/10/2020

ราชดำเนิน เป็นอะไรสำหรับคุณ?

สำหรับผู้เข้าชมนิทรรศการ "ล่องรอยราชดำเนิน"
ณ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร
สามารถตามร่องรอยของนิทรรศการชุดนี้กันได้ต่อ
ในบริเวณชั้นหนังสือภายในอาคารที่จะมีเรื่องราวของราชดำเนิน
แฝงไว้ในตัวอักษร และร่วมสัมผัสบรรยากาศของอาคารเก่าแก่ที่เป็นส่วนหนึ่งในสถาปัตยกรรมสองฟากฝั่งถนนราชดำเนินกลาง

📌ในส่วนของผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการชุดนี้
สามารถลงทะเบียนเข้าใช้บริการหอสมุดเมืองกทม ได้ที่
(ลงทะเบียนล่วงหน้า 1 วันตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00)
http://www.bangkokcitylibrary.com

*หอสมุดเมืองกทม ปิดทำการทุกวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

#MuseumSiam
#ล่องรอยราชดำเนินนิทรรศการผสานวัย
#หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

ที่อยู่

39 ถนน ราชดำเนินกลาง แขวง ตลาดยอด เขต พระนคร
Phra Nakhon
10200

เวลาทำการ

อังคาร 09:00 - 20:00
พุธ 15:00 - 20:00
พฤหัสบดี 09:00 - 20:00
ศุกร์ 09:00 - 20:00
เสาร์ 09:00 - 20:00
อาทิตย์ 09:00 - 20:00

เบอร์โทรศัพท์

+6622820680

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร Bangkok City Libraryผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร Bangkok City Library:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Phra Nakhon บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ปล่อยให้หนังสือหายไปจากระบบนานได้ยังไงคะ คุณไม่รู้คุณค่าของหนังสือกันเลย หนังสือที่คนยืมไปน่าจะมีระบบติดตามทวงคืน น่าผิดหวังมากกับการปล่อยให้คนยืมหนังสือไป 6- 7 เดือน เเล้วไม่มาคืน มีระบบลงทะเบียนโดยใฃ้บัตรปชช.ทำไม ไม่ใช้ประโยชน์ แล้วจะใช้บัตรปชช.ทำไมคะ
สวัสดีครับแอดมินเพจ และทุกท่านที่เห็นข้อความนี้ . ผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์ และแนบภาพสินค้าอุปกรณ์เครื่องสแกนที่ออกแบบมาเพื่อการสแกนหนังสือ หรือ เอกสารเข้าเล่ม โดยที่เวลาสแกนไม่ต้องแกะ หรือ รื้อสันหนังสือออก และไม่ต้องกลับคว่ำหน้าหนังสือไปมาเหมือนกับเครื่องสแกนลักษณะ Flatbed ซึ่งจะเป็นเครื่อง #JoyUsing รุ่น Joy-BookScan V160 Pro โดยเครื่องรุ่นนี้รองรับงานสแกนหนังสือที่เปิดกว้างสุดได้ถึง A3 (หรือหนังสือที่ปิดอยู่ เป็นขนาด A4) . หากทางห้องสมุดหรือ ท่านมีความสนใจในรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อกลับมาที่ผมได้ทั้งทางเฟสบุ๊ค หรือ โทรศัพท์ 084-682-2229 หรือ ให้ผมติดต่อกลับก็ด้วยความยินดีครับ 😊 ผมชื่อ สมศักดิ์ครับ เป็นตัวแทนของ บจ. เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ #n2nsp ซึ่งเป็นบริษัทที่นำเข้า และจำหน่ายเครื่องสแกนเอกสารหลากหลายชนิด และ มีโซลูชั่นซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารจัดการ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยครับผม สำหรับเครื่อง JoyUsing รุ่น Joy-BookScan V160 Pro ราคา จำหน่ายอยู่ที่ 13,000 บาท มีสินค้าพร้อมส่งนะครับผม ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมคลิกที่ลิงค์นี้ได้เลยครับ http://n2n.co.th/?p=10615 . #n2nsp #overhead #bookscanner #easytouse #JoyUsing #JoyBookScan #V160Pro #เครื่องสแกนหนังสือ #เอ็นทูเอ็นโซลูชั่นโพรไวเดอร์ #เชี่ยวชาญ #โซลูชั่นเพื่องานสแกน . ขอบพระคุณที่สละเวลาในการอ่านข้อความนี้ครับ ขอแสดงความนับถือ สมศักดิ์ พ่อค้า
วิธีแก้ปัญหานํ้าท่วมกรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของประเทศไทย คือ นํ้าท่วม กทม.คร่าวก่อนรู้ไหมมวลนํ้านั้นมาจากไหน? คือนํ้านั้นมาจากภาคหนือ ที่เป็นพื้นที่ป่าเขา คือฝนจะตกมากบนเทือกเขา คือนํ้านั้นมาจากแม่นํ้าปิง วัง ยม น่าน ดั่งนั้น เมื่อฤดูฝนมาเยือน เราต้องผันนํ้าจากภาคหนือไปยังภาคอีสาน สาเหตุที่ต้องผันนํ้าไปเก็บใว้ในภาคอีสานคือ อีสานดินแดนแห้งแหล้งที่สุด โดยต่อท่อนํ้าเพื่อส่งนํ้าไปยังภาคอีสาน โดยขุดสระเก็บนํ้าขนาดใหญ่ สัก10สระในภาคอีสานเพื่อเก็บนํ้า เมื่ออีสานมีนํ้าจืดจำนวนมาก อีสานจะกลายเป็นอีสานเขียว มีป่าไม้ มีนํ้าก็ต้องมีป่า คนอีสานจะมีปลาตัวโตๆกิน มีนํ้าปลูกผัก ปลูกหญ้า สามารถเลี้ยงวัวได้ ทำนาได้ตลอดปี จะทำให้คนอีสานมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมมากๆ มีปลาตัวโตๆกิน มีเนื้อวัวกิน อีสานจะรุ่งเรือง ครับ และทำให้ กทม.ปลอดภัยจากนํ้าท่วมเวลาฤดูฝนมาเยือน เพราะนํ้าฝนจากภูเขาจากภาคหนือ80%จะถูกผันนํ้าไปเก็บไว้ในสระที่ขุดใว้ในภาคอีสาน และนํ้าอีก20%ก็ให้ใหลลงมาแม่นํ้าเจ้าพระยาเพื่อรักษาระบบนิเวท เมื่อเป็นแบบนี่แล้ว เมื่อกรุงจะปลอดภัย อีสานจะเขียวขจี มันจะทำให้คนประเทศเรามีความมั่งคง มั่งคั่ง และรุ่งเรือนในที่สุดครับ ทำให้นักลงทุนกล้าลงทุนเปิดโรงงานต่างๆในเขต กทม. โดยไม่ต้องกลัวนํ้าท่วมอีกต่อไป ทำให้เกิดการจ้างงานมากมายครับ เศษกิจเมืองหลวงก็จะดี คนในประเทศทุกคนก็จะสบายมีเงินใช้ เพราะกรุงเทพเป็นศูนย์กลางด้านภูมิศาตร์ของเอเชีย เพราะการขนส่งทางเรือสะดวก และคนไทยเป็นคนเป็นมิตรกับทุกคน ทำให้คนทั่วโลกอยากมาลงทุน @กรุงเทพมหานคร ครับท่าน 55555555 ยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวครับท่าน สนใจบ่ครับ 5555555555
รบกวนสอบถาม กรณีบัตรสมาชิกหอสมุดเมืองหมดอายุ 15 มีนาคม 63 เท่าที่ทราบจะมีระยะเวลาผ่อนผัน 30 วันสำหรับการต่ออายุสมาชิก แต่ปีนี้ช่วงเวลาดังกล่าวตรงกับช่วงหอสมุดเมืองปิดเป็นกรณีพิเศษ ไม่ทราบว่าสามารถดำเนินการอย่างไรได้บ้างครับ
ขออนุญาติประชาสัมพันธ์งานค่ะ เตรียมช้อปจุใจ‼️ 📆 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน นี้ ณ ลาน Work & Play ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 📍 พบกันในงานแฟชั่นล้านนาตะวันออก EASTERN LANNA FASHION LIFESTYLE 📌สินค้าดีดีแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆ กับสินค้าอันทันสมัยที่ยกมาให้เลือกสรรถึงที่ จากจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน และพบกับสินค้านาทีทองราคาสุดพิเศษทุกวัน --------------------------------------------- จัดโดย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน #แฟชั่นล้านนาตะวันออกEp_2 #Eastern_Lanna_Fashion_Lifestyle2019 https://www.facebook.com/EasternLannaFashionLifestyle/
อยากให้ปรับปรุงแสงสว่างในชั้นลอยที่เป็นหนังสือเด็กค่ะ ชั้นอื่น ๆ ก็สว่างดีค่ะ แต่ชั้นเด็กดูเหมือนสลัว ๆ สว่างเป็นบางจุดจากแสงดาวน์ไลท์ น่าจะปรับให้เป็นแสงปกติเหมาะกับการอ่านหนังสือของเด็ก ๆ นะคะ
สวัสดีครับแอดมินเพจ และทุกท่านที่เห็นข้อความนี้ . ผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์ และแนบภาพสินค้าอุปกรณ์เครื่องสแกนที่ออกแบบมาเพื่อการสแกนหนังสือ หรือ เอกสารเข้าเล่ม โดยที่เวลาสแกนไม่ต้องแกะ หรือ รื้อสันหนังสือออก และไม่ต้องกลับคว่ำหน้าหนังสือไปมาเหมือนกับเครื่องสแกนลักษณะ Flatbed ซึ่งจะเป็นเครื่อง #CZUR รุ่น Aura โดยเครื่องรุ่นนี้รองรับงานสแกนหนังสือที่เปิดกว้างสุดได้ถึง A3 (หรือหนังสือที่ปิดอยู่ เป็นขนาด A4) . หากทางห้องสมุดหรือ ท่านมีความสนใจในรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อกลับมาที่ผมได้ทั้งทางเฟสบุ๊ค หรือ โทรศัพท์ 084-682-2229 หรือ ให้ผมติดต่อกลับก็ด้วยความยินดีครับ 😊 ผมชื่อสมศักดิ์ครับ เป็นตัวแทนของ บจ. เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ #n2nsp ซึ่งเป็นบริษัทที่นำเข้า และจำหน่ายเครื่องสแกนเอกสารหลากหลายชนิด และ มีโซลูชั่นซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยครับผม . สำหรับเครื่อง Czur รุ่น Aura นี้ ราคาจำหน่ายอยู่ที่ 10,000 บาท มีสินค้าพร้อมส่งนะครับผม ขอบพระคุณที่สละเวลาในการอ่านข้อความนี้ครับ ขอแสดงความนับถือ สมศักดิ์ พ่อค้า
ฝากคลิปแนะนำหอสมุดด้วยนะคะ
บริการติดตั้งตาข่ายป้องกันนกพิราบ ตามอาคาร บ้านเรือน สถานที่ราชการ โรงงาน ฯลฯ บริการทำความสะอาดโรงาน อาคาร พื้นที่สูง ติดต่อ 0991141161 แอร์ ครับ Line : ekker [email protected] : @bestprotection #bestprotection https://www.facebook.com/Bestprotection2018/
สอบถามค่ะ: วันจันทร์ที่๓มิย.๒๕๖๒ วันหยุดนักขัตฤกษ์ หอสมุดฯ เปิดทำการมั้ยคะ?
ผมจะไปคืนหนังสือ หลายรอบแล้วแต่เจอประกาศปิด อย่างนี้จะมีการงดเว้นค่าปรับไหมครับ?
swadee krub!!! would love to hear about what you are reading! bookworms are awesome! that makes YOU awesome!