Clicky

กองพันทหารสารวัตรที่ ๑๒

กองพันทหารสารวัตรที่ ๑๒ สามารถติดตามข่าวสารของ พัน.สห.12
Website: htt ค่ายจักรพงษ์ จังหวัดปราจีนบุรี

เปิดเหมือนปกติ

"ไขข้อข้องใจ ทหารใหม่วันรายงานตัว"
04/05/2022

"ไขข้อข้องใจ ทหารใหม่วันรายงานตัว"

กองทัพบกพร้อมยินดีต้อนรับน้องคนเล็ก…ทหารใหม่ผลัด 1

#การปฏิบัติในวันรายงานตัวเข้าเป็นทหารกองประจำการ
* เสื้อผ้าและสิ่งของติดตัว
1. แต่งกายชุดสุภาพ เสื้อผ้านำไปเพียงชุดเดียว (คือชุดที่ใส่ไป)
2. เงินสดติดตัวไม่ต้องนำมาเยอะ (มีอาหาร 3 มื้อให้รับประทาน)
3. ยารักษาโรคประจำตัว พร้อมแจ้งครูฝึกเรื่องโรคประจำตัว (ถ้ามี)
4. ไม่ควรนำสิ่งของมีค่าติดตัวไปทุกชนิด

* เอกสารที่ต้องนำไปในวันรายงานตัว
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2.ใบรับรองผลการตรวจเลือก (สด.43)
3. หมายนัดเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.40)
4. สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ่ายเอกสาร)
5. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้นำหลักฐานใบระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าจบ ชั้นประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษาตอนต้น, รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วจำนวน 3 รูป (เพื่อใช้สมัครเรียน กศน.)

#น้องคนเล็ก#Bootcamp65#ทหารใหม่ผลัด1/65

"วันคล้ายวันพระบรมราชาภิเษกสมรส"  1 พฤษภาคม
01/05/2022

"วันคล้ายวันพระบรมราชาภิเษกสมรส"
1 พฤษภาคม

วันที่ 1 พฤษภาคม เป็นวันคล้ายวันบรมราชาภิเษกสมรสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

นับเป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ของไทยอีกวันหนึ่ง ด้วยเป็นวันมหามมงคล ที่สร้างความปลื้มปีติยินดี และสร้างความชื่นฉ่ำใจ ที่พสกนิกรชาวไทยได้มีสมเด็จพระราชินี เป็นคู่พระบารมี ซึ่งทั้งสองพระองค์ทรงตั้งมั่นที่จะดูแลบำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชน ตลอดจนนำความเจริญรุ่งเรือง และความมั่นคงมาสู่ประเทศชาติ ภายใต้ร่มพระบารมีพระบรมราชจักรีวงศ์

#ทรงพระเจริญ
#บรมราชาภิเษกสมรส

เมื่อ 29 เม.ย.65  พัน.สห.12 ได้จัดพิธีปลดปล่อยทหารกองประจำการ โดย ผบ.พัน.สห.12 ได้มอบใบประกาศ ของที่ระลึก และเอกสารสำค...
29/04/2022

เมื่อ 29 เม.ย.65
พัน.สห.12 ได้จัดพิธีปลดปล่อยทหารกองประจำการ โดย ผบ.พัน.สห.12 ได้มอบใบประกาศ ของที่ระลึก และเอกสารสำคัญฯ ผลัดที่2/64 ซึ่งจะได้รับการปลดจากกองประจำการ
พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาท และขอบคุณที่ได้เสียสละ รักษาระเบียบวินัย ปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง ช่วยเหลือส่วนรวมได้เป็นอย่างดีในระว่างประจำการ
#กองพันทหารสารวัตรที่12
#กองทัพบก

โรงเรียนใน #โครงการทหารพันธุ์ดี "ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย"👶👧เมื่อวันที่ 27-29 เม.ย.65 เวลา 0830พัน.สห.12 จัดกำลังพลจิตอ...
29/04/2022

โรงเรียนใน #โครงการทหารพันธุ์ดี
"ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย"👶👧

เมื่อวันที่ 27-29 เม.ย.65 เวลา 0830
พัน.สห.12 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน เข้าดำเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซม ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกจำเป็นเร่งด่วน ห้องสุขา ห้องรับประทานอาหาร ห้องเรียน ก่อนเปิดภาคเรียน ณ โรงเรียนวัดเขาน้อย ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก

" www.royaloffice.th ลงนามถวายพระพร"สำนักพระราชวัง เชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกร...
27/04/2022

" www.royaloffice.th ลงนามถวายพระพร"

สำนักพระราชวัง เชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 29 เมษายน 2565 ผ่าน ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2565
Cr.สืบสานรักษาต่อยอด

#กองพันทหารสารวัตรที่12
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่1
#ร่วมลงนามถวายพระพร

"25เมษายน วันคล้ายวันสวรรคต"   สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
25/04/2022

"25เมษายน วันคล้ายวันสวรรคต"
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

🙏วันที่ 25 เม.ย วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

📣ทุกวันที่ 25 เมษายนเป็นวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระมหากษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่และกล้าหาญ โดยพระองค์ได้กอบกู้อิสรภาพของไทยและทำนุบำรุงบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนปกปักรักษาเอกราชของชาติจนทำให้มีประเทศไทยอย่างเช่นทุกวันนี้
ในรัชสมัยของพระองค์ ทรงกระทำสงครามขยายพระราชอาณาจักรไทยให้แผ่ไพศาลไปในจตุรทิศ ทรงเป็นกษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่และกล้าหาญ โดยพระองค์ได้กู้คืนอิสรภาพของไทยจากการเสียกรุงศรีอยุธยา ช่วยกอบกู้เอกราชของชาติ ทรงผดุงความเป็นไทย ปกป้องรักษาแผ่นดินให้ปลอดพ้นภัยจากอริราชศัตรู เพื่ออิสรภาพของปวงชนชาวไทย

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่1

22/04/2022

หน่วยขอร่วมเป็นกำลังใจให้ น้องแก้ม ณัชชาฯ มัคคุเทศน้อย บุตรสาวของ พ.ต.สงกรานต์ จันทรรัตน์มณี ที่ได้เป็นตัวแทนของหน่วย พัน.สห.12 มทบ.12 เข้าร่วมกิจกรรมเยาวชน ทัศนศึกษากองทัพภาคที่1 ด้วยค่ะ

Photos from ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 1's post
15/04/2022

Photos from ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 1's post

#วันสงกรานต์2565" สงกรานต์สุขใจ ปลอดภัยจากโควิด-19 "  ใส่แมสกัน หมั่นล้างมือ ยึดถือระยะห่าง 🙏🏻🙏🏻ประเพณีวันว่างหรือวันสง...
13/04/2022

#วันสงกรานต์2565
" สงกรานต์สุขใจ ปลอดภัยจากโควิด-19 "
ใส่แมสกัน หมั่นล้างมือ ยึดถือระยะห่าง
🙏🏻🙏🏻ประเพณีวันว่างหรือวันสงกรานต์กระทำกัน 3 วัน ตรงกับวันที่ 13 – 15 เมษายน ซึ่งตรงกับเดือน 5 ของทุกปี ถ้าปีใดมีอธิมาส คือมีเดือน 8 สองหน วันว่างนั้นจะตกอยู่ในเดือน 6
ตามประเพณีวันว่างหรือวันสงกรานต์ของภาคใต้ที่มาแต่โบราณ ก่อนถึงวันว่างจะมีคณะเพลงบอก ออกตระเวนตามบ้านเรือนทั่วทุกครัวเรือนเพื่อขับเป็นบทกลอนตามทำนองของเพลงบอก เพื่อบอกว่ากำหนดวันว่างตรงกับวันเดือนใดของปี ซึ่งถือว่าเป็นวันปีใหม่อาจบอกละเอียดไปถึงเรื่องวันสำคัญของปีนั้น เช่น วันใดเป็นวันดี วันใดเป็นวันอุบาทว์ วันโลกาวินาศ ปีใหม่จะมีฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลหรือไม่ พืชพรรณธัญญาหารจะอุดมสมบูรณ์หรือไม่ มีนาคให้น้ำกี่ตัว มีการร้องบอกเล่าตำนานสงกรานต์เหล่านี้ เป็นต้น บรรดาเพลงบอกเหล่านี้จะร้องบอกเป็นกลอนสดร่ายไปทุกครัวเรือน และอาจสดุดีหรือสรรเสริญเยินยอเจ้าของบ้าน และอาจ "ชาขวัญข้าว” (สดุดีแม่โพสพ) ให้แก่ชาวบ้านที่ปรารถนาจะให้มีเพลงบอกจึงเป็นของคู่กันกับประเพณี "วันว่าง”
วันสงกรานต์ถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของไทย เพราะวันนี้ เป็นวันฉลองการขึ้นปีใหม่ไทย ที่ยึดถือปฏิบัติกันมาช้านาน เป็นวันแสดงความกตัญญูกตเวที ระลึกถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว และวันนี้ยังเป็นวันที่ครอบครัว จะได้อยู่พร้อมหน้า เนื่องจากหลาย ๆ ครอบครัว ที่มีลูกหลานที่ไปทำงานในต่างจังหวัด ก็จะได้ใช้โอกาสนี้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่ง และร่วมกันทำกิจกรรมร่วมกัน ทั้งกิจกรรมในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นการเล่นน้ำสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ หรือเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคม ทั้งการขนทรายเข้าวัด ทำบุญ ทำทาน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ได้เสริมสร้างคุณค่า และความสำคัญของวันสงกรานต์ ให้ทวีคูณยิ่งขึ้น และส่งผลให้วันสงกรานต์ เป็นวันที่มีคุณค่า และความหมายต่อหลาย ๆ คน
ประเพณีวันสงกรานต์ ซึ่งโดยทั่วไปจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน ของทุกปี ซึ่งมีความสำคัญ ดังนี้
- วันที่ 13 เมษายน ยังถือเป็นวันผู้สูงอายุ ด้วย โดยรัฐบาลกำหนดให้วันที่ 13 เมษายนเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ เพื่อให้ลูกหลานได้เล็งเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ ซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นบุพการี ผู้อาวุโสหรือผู้ใหญ่ในชุมชนที่เคยทำคุณประโยชน์แก่สังคมมาแล้ว สำหรับที่มาของ "วันผู้สูงอายุ" นั้นเริ่มต้นขึ้นในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ในสมัยนั้นได้มีการกำหนดนโยบายที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี มีคุณภาพ และดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข โดยได้มอบให้กรมประชาสงเคราะห์จัดตั้งสถานสงเคราะห์คนชราขึ้นในปี 2496 เพื่อให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่เดือดร้อน ประสบปัญหาในการทำมาหากินและไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ต่อมาในสมัยรัฐบาล พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ก็มีการสานต่อความสำคัญของ "วันผู้สูงอายุ" โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2525 อนุมัติให้วันที่ 13 เมษายนของทุกปีเป็นวันผู้สูงอายุ และได้เลือก "ดอกลำดวน" เป็นสัญลักษณ์ของผู้สูงอายุ เนื่องจากเป็นต้นไม้ที่ให้ความร่มเย็น ลำต้นมีอายุยืน
- วันที่ 14 เมษายน รัฐบาลกำหนดให้เป็น "วันครอบครัว” ของทุกปี เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของสถาบันครอบครัว และใช้เวลาว่างในวันหยุดยาวช่วงเทศกาล "สงกรานต์" ให้สมาชิกในครอบครัวได้อยู่พร้อมหน้าและทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว และสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัว อีกทั้งช่วงเทศกาลสงกรานต์ถือเป็นโอกาสที่ประชาชนจะได้เดินทางกลับบ้านเกิดเพื่อรวมญาติ พบปะครอบครัว ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบุพการีที่ล่วงลับไปแล้ว รดน้ำดำหัวขอพรผู้เฒ่าผู้แก่ เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล ความอบอุ่น และความสุขของครอบครัวตามประเพณีไทยที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา
สำหรับที่มาของ "วันครอบครัว” นั้น เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2532 คณะรัฐมนตรีซึ่งมีพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้เสนอมติโดยคุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น เป็นผู้เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบด้วยและอนุมัติให้ วันที่ 14 เมษายน ของทุกปี เป็นวันแห่งครอบครัว ซึ่งตรงกับวันสงกรานต์ของไทย เพราะโดยส่วนใหญ่ในวันนี้เป็นวันที่สมาชิกในครอบครัวมีโอกาสพบปะกันได้โดยสะดวก
- วันที่ 15 เมษายน จะเรียกว่าเป็น "วันเถลิงศก” ถือว่าเป็นวันเริ่มจุลศักราชใหม่ หรือวันปีใหม่ไทย ที่นับตามแบบสมัยโบราณนั่นเอง ส่วนใหญ่คนไทยจะนิยมไปเที่ยวกับครอบครัว หรือฉลองปีใหม่กันที่บ้านด้วยการทำกับข้าว กินข้าวมื้อใหญ่ร่วมกันพร้อมหน้าพร้อมตา และมีเคล็ดว่าทุกคนต้องสวมใส่เสื้อผ้าใหม่ หรือมีของใช้ส่วนตัวชิ้นใหม่ๆ อย่างน้อย 1 ชิ้น เพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลต้อนรับปีใหม่นั่นเอง
Cr.กระทรวงวัฒนธรรม

ขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัย   "เราจะไม่หยุดในการดูแลประชาชน"
12/04/2022

ขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัย
"เราจะไม่หยุดในการดูแลประชาชน"

"สงกรานต์นี้ มีข่าวดีมาบอก"
11/04/2022

"สงกรานต์นี้ มีข่าวดีมาบอก"

ข่าวดีมาเเล้ว...โอกาสของชายไทยที่มีความฝันอยากเป็น "ทหารนักรบพิเศษ" 💂‍♂️

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ประกาศรับสมัครชายไทย เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ประจำปี 2565 จำนวน 71 อัตรา (ทั้งทหารกองหนุนเเละบุคคลพลเรือน)

สำหรับผู้สนใจ กรุณาศึกษารายละเอียดให้ครบถ้วน หรือ ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัครฯ ได้ที่ http://swcom.rta.mi.th/recruit65 หรือ โทรสอบถามได้ที่ 036-413-412 กองกำลังพลหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ หรือสอบถามในกลุ่มไลน์ โดยสแกน QR-CODE ที่ให้ไว้ในท้ายเอกสาร

#กองทัพบก
#หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
#พลังเงียบเฉียบขาด

#สงกรานต์ปลอดภัยกองทัพบกห่วงใยประชาชน
11/04/2022

#สงกรานต์ปลอดภัยกองทัพบกห่วงใยประชาชน

กิจกรรม "เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 ของจังหวัดปราจีนบุรี (8 เม.ย.65...
08/04/2022

กิจกรรม "เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 ของจังหวัดปราจีนบุรี (8 เม.ย.65)

08/04/2022

ฉลองสงกรานต์อย่างปลอดภัย เพื่อปกป้องตัวคุณเองและครอบครัวของคุณจาก #โควิด19

ที่มา : องค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย

"รู้สิทธิ โควิด ช่วงสงกรานต์"
08/04/2022

"รู้สิทธิ โควิด ช่วงสงกรานต์"

#6เมษายน #วันจักรี…รำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
06/04/2022

#6เมษายน
#วันจักรี…รำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

วันจักรี ๖ เมษายน

วันที่ระลึกแห่งการปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมบรมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เมื่อครั้งยังทรงดำรงตำแหน่งเป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกทรงยกทัพกลับ จากเขมรเพื่อเข้าปราบปรามการจลาจลในกรุงธนบุรี ภายหลังบ้านเมืองสงบเรียบร้อยแล้ว มุขอำมาตย์ราชมนตรีและราษฎรพร้อมใจอัญเชิญสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๓๒๕

ก่อนการเปลี่ยนแผ่นดิน สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก และเจ้าพระยาสุรสีห์ ซึ่งไปราชการทัพเมืองเขมร และยกกำลังเข้าตีเมืองเสียมราฐ เมื่อทราบข่าวการจลาจลในกรุงธนบุรี จึงได้รีบยกทัพกลับ ขณะนั้นเป็น เดือนเมษายน ๒๓๒๕ เมื่อสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกมาถึงในวันที่ ๖ เมษายน ๒๓๒๕ ก็ได้สืบสวนเรื่องราวความวุ่นวายที่เกิดขึ้น และจับกุมผู้ก่อการกบฏมาลงโทษ รวมทั้งให้ข้าราชการปรึกษาพิจารณาความที่มีผู้ฟ้องร้องกล่าวโทษว่า สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี และเพื่อมิให้เกิดปัญหายุ่งยากอีกจึงให้สำเร็จโทษสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี เสด็จสวรรคตขณะมีพระชนมายุได้ ๔๘ พรรษา ครองราชย์ได้ ๑๕ ปี และถือเป็นจุดสิ้นสุดของกรุงธนบุรี

ก่อนที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จะทรงปราบดาภิเษก เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัตินั้น แม้จะทรงเป็นเสนาบดีที่มีบรรดาศักดิ์สูงสุดในแผ่นดิน คือเป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก แต่ก็มิได้ทรงสืบสายพระโลหิตจากพระราชวงศ์ใดทั้งสิ้น

ดังนั้นเมื่อแรกเสด็จขึ้นครองราชสมบัติ จึงต้องทรงปรับเปลี่ยนวิถีปฏิบัติในพระชนมชีพใหม่ จากสามัญชนมาสู่ความเป็นเจ้าแผ่นดิน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัย ซึ่งเปลี่ยนจากบ้านหรือจวนมาเป็นพระบรมมหาราชวัง ตำหนักบรรดาพระญาติวงศ์ทั้งหลาย ต่างก็ได้รับสถาปนาให้มีพระอิสริยยศตามโบราณราชประเพณี การกินอยู่ การพูดจา การวางตัวจึงเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ ทรงตระหนักพระทัยดีว่า การอ้างสิทธิธรรมในการขึ้นครองราชสมบัติสถาปนาพระองค์ขึ้นเป็นกษัตริย์นั้นค่อนข้างยากลำบาก ด้วยเหตุผลสำคัญ ๒ ประการคือ

ประการแรก มิได้ทรงมีสายสัมพันธ์ทางสายพระโลหิตจากพระราชวงศ์ใดๆ ทั้งสิ้น

ประการที่สอง มิได้ทรงอยู่ในฐานะวีรบุรุษผู้แลกเลือดเนื้อ และชีวิตเพื่อบ้านเมือง ดังเช่นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระองค์จึงต้องทรงแสวงหาความชอบธรรมในการสถาปนาพระองค์ขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการยอมรับในหมู่ข้าทหาร ข้าราชบริพาร ตลอดจนราษฎรทั้งปวง

พระองค์ทรงเลือกวิถีทางธรรมะเป็นหลักสำคัญ เพราะทรงมีพระราชดำริว่า หัวใจของราษฎรทุกดวงพันผูกมั่นคงอยู่กับพระพุทธศาสนา จึงทรงเน้นพระราชภารกิจสำคัญของพระมหากษัตริย์ประการหนึ่งคือ จะต้องทรงทำนุบำรุงพุทธศาสนา ทรงเป็นธรรมราชควบคู่ไปกับการปกป้องรักษาอธิปไตยของบ้านเมือง

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่1

05/04/2022

"จิตอาสาพัฒนา ต้านภัยแล้ง" #จิตอาสา

"หนึ่งหยดโลหิตเพื่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" #บริจาคโลหิต
05/04/2022

"หนึ่งหยดโลหิตเพื่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" #บริจาคโลหิต

#รัชกาลที่5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว#วันเลิกทาส 1 เม.ย.ของทุกปี
01/04/2022

#รัชกาลที่5
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
#วันเลิกทาส 1 เม.ย.ของทุกปี

"วันเลิกทาส" 1 เมษายน ของทุกปี
----------------------------------------------
วันเลิกทาส 1 เมษายน พ.ศ. 2435 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกาศใช้ “พระราชบัญญัติเลิกทาส ร.ศ. 124” และ “พระราชบัญญัติลักษณะเกณฑ์ทหาร รัตนโกสิทร์ศก 124” เนื่องจากในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น (ร.3) เมืองไทยมีทาสเป็นจำนวนกว่าหนึ่งในสามของพลเมืองของประเทศ เนื่องจากพ่อแม่เป็นทาสแล้ว ลูกที่เกิดจากพ่อแม่ที่เป็นทาสก็ต้องตกเป็นทาสต่อไป ทาสนั้นจะต้องหาเงินมาไถ่ตัวเอง มิฉะนั้นแล้วก็จะต้องเป็นทาสไปตลอดชีวิต เพราะตามกฎหมายถือว่ายังมีค่าตัวอยู่ (ทาสในเรือนเบี้ย)
ต่อมา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) ทรงประกาศ “พระราชบัญญัติพิกัดกระเษียรลูกทาสลูกไทย” เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2417 แก้พิกัดค่าตัวทาสใหม่ โดยให้ลดค่าตัวทาสลงตั้งแต่อายุ 8 ขวบ จนกระทั่งหมดค่าตัวเมื่ออายุได้ 20 ปี เมื่ออายุได้ 21 ปี ผู้นั้นก็จะเป็นอิสระ มีผลกับทาสที่เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2411 เป็นต้นมา และห้ามมิให้มีการซื้อขายบุคคลที่มีอายุมากกว่า 20 ปี เป็นทาสอีก

ประเทศไทยมีการใช้ทาสมาเป็นเวลานานเพื่อใช้ทำกิจการต่างๆ ในบ้านเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ที่สูงศักดิ์ พระองค์ทรงใช้ความวิริยะอุตสาหะที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้หมดไป ด้วยทรงพระราชดำริกับเสนาบดีและข้าราชการเกี่ยวกับเรื่องทาส พระองค์ทรงคิดหาวิธีปลดปล่อยทาสให้ได้รับความเป็นไท ด้วยวิธีการละมุนละม่อม ทำตามลำดับขั้นตอน ข้าทาสและไพร่ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ซึ่งหลุดพ้นจากระบบดั้งเดิม ได้กลายเป็นราษฎรสยามและต่างมีโอกาสประกอบอาชีพหลากหลาย

เมื่อถึง พ.ศ. 2448 ทรงออก “พระราชบัญญัติเลิกทาส ร.ศ. 124” ให้ลูกทาสทุกคนเป็นไทยในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2448 ส่วนทาสประเภทอื่นที่มิใช่ทาสในเรือนเบี้ย ทรงให้ลดค่าตัวเดือนละ 4 บาท นับตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2448 เป็นต้นไป นอกจากนี้ยังมีบทบัญญัติป้องกันมิให้คนที่เป็นไทยแล้วกลับไปเป็นทาสอีก และเมื่อทาสจะเปลี่ยนเจ้าเงินใหม่ ห้ามมิให้ขึ้นค่าตัว

🙏🏻ขอเชิญชวนกำลังพล และครอบครัวร่วมลงนามถวายพระพร   สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิ...
01/04/2022

🙏🏻ขอเชิญชวนกำลังพล และครอบครัวร่วมลงนามถวายพระพร
สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑-๓ เมษายน ๒๕๖๕
https://wellwishes.royaloffice.th/

Photos from ศูนย์ประชาสัมพันธ์ มณฑลทหารบกที่ ๑๒ ค่ายจักรพงษ์'s post
30/03/2022

Photos from ศูนย์ประชาสัมพันธ์ มณฑลทหารบกที่ ๑๒ ค่ายจักรพงษ์'s post

29/03/2022

📌เมืองปราจีน มีเหตุไฟไหม้แยกไฟแดงไปชายน้ำ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกร โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และการเดินทาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ จนท.เข้าช่วยเหลือ

"ร่วมด้วยช่วยกัน ลดโลกร้อน"
26/03/2022

"ร่วมด้วยช่วยกัน ลดโลกร้อน"

"ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน"
#60+EarthHour2022

ในวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565
เวลา 20.30-21.30 น.

#EarthHour
#PMOC
#ศูนย์ปฎิบัติการนายกรัฐมนตรี

https://twitter.com/pmoc10/status/1507612994691166208?s=29&t=z0inFxtUKo5TLRyCQwtviQ

https://www.facebook.com/100069126223361/posts/287292310251641/?d=n

"ด้วยความห่วงใย จากใจ❤️      ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน"25 มี.ค.65 ฝขว.พัน.สห.12 ได้เดินทางเข้าเยี่ยมให้กำลังใจ...
25/03/2022

"ด้วยความห่วงใย จากใจ❤️
ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน"
25 มี.ค.65 ฝขว.พัน.สห.12 ได้เดินทางเข้าเยี่ยมให้กำลังใจ ส.ท.กฤษณกร เตชะมณีสุข ประสบอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ ได้กลับมาพักฟื้น ณ บ้านพักฯ อาการดีขึ้นตามลำดับ

🎉"ขอร่วมแสดงความยินดี"🎉  24มี.ค.65 ผบ.พัน.สห.12 ได้กรุณาประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารประทวนจำนวน2นาย ในโอกาส #เลื่อ...
25/03/2022

🎉"ขอร่วมแสดงความยินดี"🎉
24มี.ค.65 ผบ.พัน.สห.12 ได้กรุณาประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารประทวนจำนวน2นาย ในโอกาส #เลื่อนยศสูงขึ้น

"ร่วมใจ ช่วยเหลือเกษตรกร" กำลังพล ครอบครัวที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะ
24/03/2022

"ร่วมใจ ช่วยเหลือเกษตรกร" กำลังพล ครอบครัวที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะ

📢📢แจ้งประชาสัมพันธ์ครับ📢📢

หน่วยงานราชการ กำลังพล และครอบครัว ที่มีความประสงค์ สั่งข้าวสารราคาถูก ช่วยชาวนา

โดยแจ้งยอด และนำเงินส่ง ให้ กองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 12

ภายในวันที่ 28 มี.ค.65 ก่อน เวลา 1200 ครับ

ขอบคุณครับ

🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼

🙏🏻"ทำบุญ กองพันทหารสารวัตรที่ ๑๒"🙏🏻เนื่องใน #วันทหารสารวัตร ๒๗มี.ค.ของทุกปี โดยมี พ.ท.อำนาจ บุญถม ผบ.พัน.สห.๑๒ พร้อมด้วย...
24/03/2022

🙏🏻"ทำบุญ กองพันทหารสารวัตรที่ ๑๒"🙏🏻
เนื่องใน #วันทหารสารวัตร ๒๗มี.ค.ของทุกปี โดยมี พ.ท.อำนาจ บุญถม ผบ.พัน.สห.๑๒ พร้อมด้วยคณะนายทหาร และกำลังพลร่วมพิธี
(จัดพิธี ๒๔ มี.ค. ๖๕)

Photos from ศูนย์ประชาสัมพันธ์ มณฑลทหารบกที่ ๑๒ ค่ายจักรพงษ์'s post
23/03/2022

Photos from ศูนย์ประชาสัมพันธ์ มณฑลทหารบกที่ ๑๒ ค่ายจักรพงษ์'s post

#จิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
23/03/2022

#จิตอาสา
"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"

"วันนี้ในอดีต" #ท้าวสุรนารี เมืองนครราชสีมา
23/03/2022

"วันนี้ในอดีต"
#ท้าวสุรนารี เมืองนครราชสีมา

วันนี้เมื่อ ๑๙๖ ปีก่อน “ท้าวสุรนารี” มีชัยชนะเหนือทัพลาวสำเร็จ จากการต่อสู้ปกป้องเมืองนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๓๖๙

“ท้าวสุรนารี” (คุณหญิงโม) หรือ “ย่าโม” ที่ชาวไทยรู้จัก เป็นชาวเมืองนครราชสีมาโดยกำเนิด เกิดเมื่อปี ๒๓๑๔ มีนิวาสถานอยู่ ณ บ้านตรงกันข้ามกับวัดพระนารายณ์มหาราช (วัดกลางนคร) ได้แต่งงานสมรสกับ นายทองคำขาว พนักงานกรมการเมืองนครราชสีมา ต่อมานายทองคำขาว ได้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็น “พระภักดีสุริยเดช” ตำแหน่งรองปลัดเมืองนครราชสีมา นางโม จึงได้เป็น คุณนายโม และต่อมา “พระภักดีสุริยเดช” ได้เลื่อนเป็น “พระยาสุริยเดช” ตำแหน่งปลัดเมืองนครราชสีมา คุณนายโม จึงได้เป็น “คุณหญิงโม”

ในปี ๒๓๖๙ ในรัชสมัยรัชกาลที่ ๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และเป็นรัชสมัยของ เจ้าอนุรุทธราช (เจ้าอนุวงศ์) ผู้ครองนครเวียงจันทร์ ได้ก่อการกบฏโดยยกกองทัพจะลงมาตีกรุงเทพมหานคร โดยเดินทัพมาอย่างเงียบ ๆ ให้กรุงรัตนโกสินทร์ไม่ทราบความเคลื่อนไหวของทัพเจ้าอนุวงศ์เลย โดยมีกองทัพหน้าเดินทางไปทางทิศตะวันตกตรงไปยังเมืองสระบุรี (ปากเพรียว)

เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๓๖๙ เมื่อ “เจ้าอนุวงศ์” ยกกองทัพมาถึงเมืองนครราชสีมา ได้ตั้งมั่นฐานทัพ เนื่องจากเมืองนครราชสีมาเป็นเมืองหน้าด่าน ก่อนจะเข้าโจมตีเมืองนครราชสีมา ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๓๖๙ นั้น พระยาปลัดทองคำ (พระยาสุริยเดช) ผู้รักษาเมืองไม่อยู่ เพราะไปปราบการจลาจลที่เมืองขุขันธ์ กองทหารของเจ้าอนุวงศ์ จึงตีเมืองนครราชสีมาได้โดยง่าย หลังจากนั้นได้กวาดต้อนกรมการเมือง ตลอดจนพลเมืองทั้งชายหญิงไปเป็นเชลย รวมถึง “คุณหญิงโม” และราชบริพารไปด้วย โดยมี เพี้ยรามพิชัย เป็นหัวหน้าควบคุม เหล่าเชลยออกเดินทางสู่เมืองเวียงจันทน์โดยผ่านเมืองพิมาย ส่วนเจ้าอนุวงศ์นั้น ยังตั้งฐานทัพอยู่ที่เมืองนครราชสีมา

เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๓๖๙ ในระหว่างการเดินทางเป็นเชลยศึกนั้น “คุณหญิงโม” ได้คิดแผนการกอบกู้อิสรภาพกับกรมการเมือง ซึ่งมีนางสาวบุญเหลือบุตรี หลวงเจริญ กรมการเมืองนครราชสีมา ได้มีส่วนร่วมให้ข้อปรึกษาอย่างใกล้ชิด “คุณหญิงโม” ได้มอบหมายให้นางสาวบุญเหลือ ซึ่งเสมือนเป็นหลานของท่านเป็นผู้รับแผนการไปปฏิบัติ โดยใช้อุบายให้ชาวบ้านเชื่อฟังทหารผู้ควบคุม แกล้งทำกลัวเกรงและประจบเอาใจจนทหารของเจ้าอนุวงศ์ ตลอดจนเพี้ยรามพิชัย ซึ่งเป็นผู้ควบ คุมให้ความไว้วางใจและพยายามถ่วงเวลาในการเดินทาง แล้วลอบส่งข่าวถึงเจ้าเมืองนครราชสีมา เจ้าพระยากำแหงสงครามรามภักดี (ทองอินทร์ ณ ราชสีมา) และพระยาปลัดทองคำ

จนกระทั่งเดินทางมาถึง “ทุ่งสัมฤทธิ์แขวงเมืองพิมาย” ได้พักตั้งค่ายค้างคืนอยู่ ณ ที่นั้น “คุณหญิงโม” ได้ออกอุบายให้ชาวเมืองนำอาหารและสุรา ไปเลี้ยงดูผู้ควบคุมอย่างเต็มที่ จนทหารต่างก็เมามายไม่ได้สติ หมดความระมัดระวัง ครั้นถึงเวลาสองยามไปแล้วของวันที่ ๔ มีนาคม ๒๓๖๙ ตามแผนการที่กำหนดไว้ชาวนครราชสีมาก็แยกย้ายระดมยื้อแย่งอาวุธจากเหล่าทหารลาว และได้โห่ร้องขึ้นทำให้กองทัพเวียงจันทน์เกิดโกลาหล ส่วนนางสาวบุญเหลือขณะนั้นอยู่ใกล้ที่พักของเพี้ยรามพิชัย เมื่อได้ยินเสียงโห่ร้องก็ทราบทันทีว่าแผนการดังกล่าวได้เริ่มขึ้นแล้ว นางสาวบุญเหลือจึงได้โผตัวเข้าขว้าดาบของเพี้ยรามพิชัย โดยหมายล้างชีวิตให้ได้แต่ไม่สำเร็จ เพี้ยรามพิชัยว่องไวกว่าจึงฉวยดาบคืนได้ไปเสียก่อน นางสาวบุญเหลือก็ผละตัวถอยห่างออกมาทันที และวิ่งออกไปอย่างรวดเร็ว เพี้ยรามพิชัยวิ่งตามไป นางสาวบุญเหลือคิดขึ้นได้ว่ามีเกวียนบรรทุกดินดำจอดพัก และอยู่ไม่ไกลถ้าทำลายได้ก็จะได้ผลตามคำสั่ง “คุณหญิงโม” จึงวิ่งตรงไปยังกองไฟคว้าได้ฟืนจากกองไฟที่มีไฟติดอยู่วิ่งตรงเข้าหากองเกวียนบรรทุกกระสุนดินดำ เพี้ยรามพิชัยซึ่งในมือถือดาบจวนเจียนจะถึงนางสาวบุญเหลือ นางจึงตัดสินใจเอาดุ้นฟืนจุดเข้าที่ถุงดินปืนทำให้เกิดระเบิดขึ้นพร้อมกันในระยะเวลาอันสั้น ทำให้นางสาวบุญเหลือ เพี้ยรามพิชัย และผู้อื่นๆตลอดทั้งพาหนะที่อยู่บริเวณนั้นแหลกสลายกันหมดสิ้น บรรดาทหารลาวเวียงจันทน์ที่ถูกฆ่าตาย ชาวเมืองต่างช่วยกันลากลงไปทิ้งหนองน้ำ บริเวณหนองน้ำแห่งนี้ จึงเรียกว่า “หนองหัวลาว” แต่ยังมีทหารลาวบางส่วนที่หนีไปได้ เมื่อกองทัพลาวแตกสลายไปแล้ว “คุณหญิงโม” ได้รวบรวมชาวเมืองที่เหลืออยู่ช่วยกันใช้ทุ่งสัมฤทธิ์นี้ตั้งมั่นเป็นฐานทัพชั่วคราวอยู่ ณ ที่นั้น

ส่วนทหารลาวที่หนีตายได้รีบนำความไปแจ้งให้เจ้าอนุวงศ์ทรา เจ้าอนุวงศ์ ทราบข่าวก็ให้ เจ้าสุทธิสาร (โป้) บุตรคนใหญ่คุมกำลังทหารเดินเท้าประมาณ ๓,๒๐๐ คน และทหารม้าประมาณ ๔,๐๐๐ คน รีบรุดมาทำการปราบปรามทำการต่อสู้รบกันถึงตลุมบอน แต่ “คุณหญิงโม” โมก็จัดขบวนทัพ กรมการผู้ใหญ่คุมพลผู้ชาย ตัวคุณหญิงโมคุมพลผู้หญิงออกตี กองทัพพวก เวียงจันทน์แตกยับเยิน พอดีเจ้าอนุวงศ์ ได้ข่าวว่ากองทัพจากกรุงเทพฯ ยกขึ้นมาสนับสนุนช่วยชาวเมืองนครราชสีมา จึงต้องรีบถอนกำลังออกจากเมืองนครราชสีมา เมื่อ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๓๖๙

วีรกรรมอันห้าวหาญเด็ดเดี่ยวของ “คุณหญิงโม” ทราบไปถึงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาคุณหญิงโมเป็น “ท้าวสุรนารี” เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๓๗๐ ขณะนั้นคุณหญิงโมมีอายุได้ ๕๗ ปี และพระราชทานเครื่องยศทองคำ

ที่มา โบราณนานมา

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่1

ที่อยู่

ราษฎรดำริ
Prachin
25000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6637475295

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองพันทหารสารวัตรที่ ๑๒ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองพันทหารสารวัตรที่ ๑๒:

วิดีโอทั้งหมด


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Prachin

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

#ทรงพระเจริญ