เทศบาลตำบลกังแอน

เทศบาลตำบลกังแอน เทศบาลตำบลกังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

เปิดเหมือนปกติ

ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน...
18/11/2020

ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564-2566

เทศบาลตำบลกังแอนขอร่วมเป็นองค์กรหนึ่งในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของชาติในระดับฐานราก ลดภาระค่าใช้จ่าย เพิ่มอุปสงค์การบริโภคภายใน...
16/11/2020

เทศบาลตำบลกังแอนขอร่วมเป็นองค์กรหนึ่งในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของชาติในระดับฐานราก ลดภาระค่าใช้จ่าย เพิ่มอุปสงค์การบริโภคภายในประเทศ ซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยผ่านการประชาสัมพันธ์โครงการ "คนละครึ่ง" โดยผู้ประกอบการร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์
"เวอร์วายเว็บดอทคนละครึ่งดอทคอม" ในเวลา 06.00-23.00 น. หรือลงทะเบียน ณ สาขาหรือจุดลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทั่วประเทศ ในวันและเวลาทำการ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร ๐-๒๑๑๑-๑๑๔๔.

เทศบาลตำบลกังแอน's cover photo
16/11/2020

เทศบาลตำบลกังแอน's cover photo

ถึงฝนจะตกถึงฟ้าจะร้องแต่เพื่อพี่น้อง ทุกคนสู้ไม่ถอยวันที่ 6 สำหรับการวางท่อผันน้ำจากอ่างอำปึลกง มากักเก็บไว้ยังอ่างเก็บน...
29/10/2020

ถึงฝนจะตกถึงฟ้าจะร้องแต่เพื่อพี่น้อง ทุกคนสู้ไม่ถอย
วันที่ 6 สำหรับการวางท่อผันน้ำจากอ่างอำปึลกง
มากักเก็บไว้ยังอ่างเก็บน้ำสุวรรณาภา
✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️♥️

เทศบาลตำบลกังแอน ขอเชิญร่วมงานสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณสวนสาธา...
28/10/2020

เทศบาลตำบลกังแอน ขอเชิญร่วมงานสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563
วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองกังแอน

วันที่ 5 สำหรับการวางท่อผันน้ำจากอ่างอำปึลกง มากักเก็บไว้ยังอ่างเก็บน้ำสุวรรณาภา วันนี้ทุกอย่างใกล้จะสำเร็จเรียบร้อยแล้ว...
28/10/2020

วันที่ 5 สำหรับการวางท่อผันน้ำจากอ่างอำปึลกง
มากักเก็บไว้ยังอ่างเก็บน้ำสุวรรณาภา วันนี้ทุกอย่างใกล้จะสำเร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ทุกส่วนงานของเทศบาลยังคงทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง ขอพี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจในการทำงานให้เราด้วยค่ะ ❤️

วันที่ 4 สำหรับการวางท่อผันน้ำจากอ่างอำปึลกง มากักเก็บไว้ยังอ่างเก็บน้ำสุวรรณาภา ทุกกอง ทุกส่วนงานระดมสรรพกำลัง ทำงานอย่...
27/10/2020

วันที่ 4 สำหรับการวางท่อผันน้ำจากอ่างอำปึลกง มากักเก็บไว้ยังอ่างเก็บน้ำสุวรรณาภา ทุกกอง ทุกส่วนงานระดมสรรพกำลัง ทำงานอย่างต่อเนื่อง ต่างร่วมแรงร่วมใจเพื่อพี่น้องประชาชนของเรา

เทศบาลตำบลกังแอน ขอเชิญร่วมงานสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณสวนสาธา...
27/10/2020

เทศบาลตำบลกังแอน ขอเชิญร่วมงานสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563
วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองกังแอน
ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครการประกวดนางนพมาศ และการประกวดกระทง63 ตามลิงค์นี้ หรือ คิวอาร์โค้ด
http://kangann.go.th/Xinha/plugins/ExtendedFileManager/demo_images/CCF_000132.pdf
ติดต่อประสารงาน คุณพรทิพย์ 08-5416-2616
คุณพนมศักดิ์ 08-3122-3224

27/10/2020
kangann.go.th

ใบสมัคร ระเบียบการสมัครประกวดนางนพมาศและการประกวดกระทง ประจำปี 2563 ตามลิงค์ด้านล่างนี้

วันที่ 2 สำหรับการวางท่อผันน้ำจากอ่างอำปึลกง มากักเก็บไว้ยังอ่างเก็บน้ำสุวรรณาภา ทุกคนยังคงสู้ไม่ถอยเพื่อพี่น้องประชาชนใ...
24/10/2020

วันที่ 2 สำหรับการวางท่อผันน้ำจากอ่างอำปึลกง มากักเก็บไว้ยังอ่างเก็บน้ำสุวรรณาภา ทุกคนยังคงสู้ไม่ถอยเพื่อพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลกังแอนได้มีน้ำใช้อย่างไม่ขาดแคลนในภายภาคหน้า ขอขอบพระคุณอย่างสูงสำหรับ ร้านโชคอำนวย , ร้านเดอะซัน ฟิชชิ่ง ร้านลักษิกา ที่ให้การสนับสนุนเครื่องดื่ม เพื่อเป็นกำลังให้กับคนทำงาน สู้ไปด้วยกันนะคะ

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลกังแอน นำโดยนางสมจินตนา เทพสุวรรณ  ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกังแอน นำทีม...
23/10/2020

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลกังแอน
นำโดยนางสมจินตนา เทพสุวรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกังแอน นำทีมพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ร่วมกันเปิดทางน้ำและวางท่อ เพื่อผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำอำปึลกง
มากักเก็บไว้ในอ่างเก็บน้ำสุวรรณาภา

นางสมจินตนา เทพสุวรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกังแอน พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้างและสมาชิ...
23/10/2020

นางสมจินตนา เทพสุวรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกังแอน พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้างและสมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
วันนี้ (23 ต.ค. 63) ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ที่ว่าการอำเภอปราสาท

Photos from เทศบาลตำบลกังแอน's post
15/10/2020

Photos from เทศบาลตำบลกังแอน's post

13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ...
12/10/2020

13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลกังแอน

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง กึ่งศตวรรษ ประสาทวิทย์ ครั้งที่1 วันที่10 ตุลาคม 2563 เวลา 04.00 น. ณ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ...
09/10/2020

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง กึ่งศตวรรษ ประสาทวิทย์ ครั้งที่1 วันที่10 ตุลาคม 2563 เวลา 04.00 น. ณ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นแรงงานรายเดือนตามโครงการจ้างเหมาแรงงานรายเดือนประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลกังแอน...
29/09/2020

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นแรงงานรายเดือนตามโครงการจ้างเหมาแรงงานรายเดือนประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลกังแอน ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นแรงงานรายเดือนตามโครงการจ้างเหมาแรงงานรายเดือนประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลกังแอน...
29/09/2020

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นแรงงานรายเดือนตามโครงการจ้างเหมาแรงงานรายเดือนประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลกังแอน ประจำปีงบประมาณ 2564

25/09/2020
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลกังแอน รายงานตัวเพื่อสัมภาษณ์วันศุกร์ที่ 25 กันยา...
23/09/2020

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลกังแอน รายงานตัวเพื่อสัมภาษณ์วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 09:00 น ณ ห้องกิจการสภาเทศบาลตำบลกังแอนชั้น 3

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การรับสมัครแรงงานรายเดือนประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลกังแอน
11/09/2020

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์การรับสมัครแรงงานรายเดือนประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลกังแอน

11/08/2020
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม  พุทธศักราช 2563นางสมจินตนา เทพสุวรรณ ปลัดเทศ...
31/07/2020

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2563
นางสมจินตนา เทพสุวรรณ ปลัดเทศบาลมีปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกังแอน พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลกังแอน ร่วมกับหน่วยงานราชการ, ทหาร ตำรวจ และพสิกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ โดยมี นายประภาส ศรีจันทร์เวียง นายอำเภอปราสาท เป็นประธานในพิธีฯ

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2563
นางสมจินตนา เทพสุวรรณ ปลัดเทศบาลมีปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกังแอน พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลกังแอน ร่วมกับหน่วยงานราชการ, ทหาร ตำรวจ และพสิกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ โดยมี นายประภาส ศรีจันทร์เวียง นายอำเภอปราสาท เป็นประธานในพิธีฯ

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลกังแอนนำโดยนางสมจินตนา เทพสุวรรณปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศตำบลกังแอน พร้อมด้วยผู้...
25/07/2020

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563
เทศบาลตำบลกังแอนนำโดยนางสมจินตนา เทพสุวรรณปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศตำบลกังแอน พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน,ผู้นำชุมชน,อสม.โรงพยาบาลปราสาท,สถานีตำรวจภูธรปราสาท,คณะครูและนักเรียน โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ได้ร่วมเดินรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก เพื่อเชิญชวนให้ชาวเทศบาลตำบลกังแอน ได้ตระหนักรู้ในการป้องกันไข้เลือดออก และสร้างความเข้าใจ การช่วยเหลือผู้ป่วยในเบื้องต้น

15/07/2020
#เทศบาลตำบลกังแอนขอเชิญประชาชนร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลกังแอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี  2563ในวันจันทร์ ที่ ...
09/07/2020

#เทศบาลตำบลกังแอน
ขอเชิญประชาชนร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลกังแอน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563
ในวันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกังแอน ชั้น 3 https://t.co/5Qfayidrch

เทศบาลตำบลกังแอน's cover photo
08/07/2020

เทศบาลตำบลกังแอน's cover photo

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 นายธีระทัศน์ เตียวเจริญโสภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานกระทรวงมหาดไทย ได้ลงพื้นท...
26/06/2020

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 นายธีระทัศน์ เตียวเจริญโสภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานกระทรวงมหาดไทย ได้ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขสถานการณ์ภัยแล้งในเขตพื้นที่อำเภอปราสาทรวมถึงได้มอบนโยบายและรับทราบข้อมูลปัญหาในการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอปราสาท ณ สำนักงานเทศบาลตำบลกังแอน

25/06/2020
17/06/2020

ตามที่นายโรจนินทร์ หิรัญโชคอนันต์และคณะมวลชนประมาณ 20คน พร้อมด้วยสื่อมวลชนได้มา
สอบถามประเด็นการบริหารจัดการของปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกังแอน จำนวน 3 ประเด็น ดังนี้
1.การแก้ไขปัญหาน้ำประปาซึ่งประชาชนเดือดร้อนน้ำประปาไม่ไหลรวมแล้ว 72ชม. ทำไมไม่เปิดน้ำภายใน 1ชม.ตามที่รับปาก ท่าน สท อนุชิต ตระกูลอุดมพร
2.การก่อสร้างอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลกังแอนจะทำการเบิกจ่ายเมื่อใดและติดปัญหาอะไร
3.การก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์จะดำเนินการเมื่อใดและเพราะอะไร
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบล
กังแอนได้ตอบคำถามตามประเด็นทั้ง 3 ดังนี้

1.ตามที่เทศบาลได้ดำเนินการสูบน้ำจากบ่อของท่านพิเชฐ สุทธิศิริวัฒนะ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 และได้ดำเนินการตามมติที่ประชุมให้ทำการปิดทางน้ำจากชลประทาน เพื่อจะกำหนดการสูบน้ำมาใช้ในแต่ละวันให้เพียงพอต่อการใช้น้ำประปาของเทศบาล(วันละประมาณ2,000 ลบม.)เพื่อต้องการประหยัดน้ำจากอ่างสุวรณภาให้ใช้ได้นานที่สุดและเป็นไปตามการอนุญาตของท่านพิเชษฐ์ ฯ นั้น ซึ่งเทศบาลได้กำหนดจุดสูบ 3จุด ปรากฎว่ามื่อเดินเครื่องหัวกะโหลกเครื่องสูบเสียทำให้ต้องซ่อมซึ่งใช้เวลานานกว่าที่คาดหมาย แต่เทศบาลก็สูบน้ำจากบ่อบาดาลและน้ำจากสระพวงมาผลิตประปาทดแทนโดยลดแรงดันเหลือเพียง 0.3 บา ซึ่งส่งผลให้น้ำปลายท่อไม่ไหล แต่อย่างไรเทศบาลฯ ก็ได้เร่งรัดซ่อมหัวกะโหลกจนแล้วเสร็จและสามารถใช้งานได้ปกติเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลาประมาณ 11.30น และหลังจากนั้นน้ำประปาก็ไหลเป็นปกติ
2.ตลาดสดเทศบาลขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจรับของ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุซึ่งที่ติดขัดเนื่องจากเอกสารรายงานของช่างไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง ซึ่งตอนนี้ปลัดได้ตั้ง กรรมการสอบสวนช่างผู้ควบคุมงานแล้ว และ ผู้รับจ้างได้ร้องเรียนไปที่ ปปช. ซึ่งอยู่ในระหว่างการสอบสวนของ ปปช. อย่างไรก็ตามเทศบาลฯจะเร่งรัดการตรวจรับของ กรรมการตรวจรับงานจ้างและช่างคุมงานให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว
3.ปัญหาโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลได้ยื่นญัตติขอปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ทุกครั้งที่เปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลกังแอน แต่ประธานสภาเทศบาลตำบลกังแอน ไม่บรรจุระเบียบวาระดังกล่าว เข้าที่ประชุมสภาฯ รวมแล้ว 6 ครั้ง ครั้งสุดท้ายคือวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ญัตติดังกล่าวก็ยังไม่ถูกบรรจุเป็นวาระประชุม แต่อย่างไรก็ตามเทศบาลฯ จะขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญต่อผู้กำกับดูแลแล้ว

นางสมจินตนา เทพสุวรรณ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลกังแอน

17/06/2020
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์

สดๆ ตามดูเส้นทางน้ำประปา เทศบาลต.กังแอน อ.ปราสาท ที่เส้นปลายท่อส่งน้ำ
https://www.facebook.com/449972045357874/posts/1201592913529113/

สดๆ ตามดูเส้นทางน้ำประปา เทศบาลต.กังแอน อ.ปราสาท ที่เส้นปลายท่อส่งน้ำ

17/06/2020
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์

🔴 Live สถานการน้ำอ่างสุวรรณภา แหล่งน้ำดิบผลิตน้ำประปาให้ชาวเทศบาลตำบลกังแอน อำเภอปราสาท
https://www.facebook.com/prsurin2/videos/259121075508574/

🔴 Live สถานการน้ำอ่างสุวรรณภา แหล่งน้ำดิบผลิตน้ำประปาให้ชาวเทศบาลตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จ.สุรินทร์

10/06/2020

ขณะนี้! น้ำประปาของเทศบาลตำบลกังแอนได้กลับมาให้บริการประชาชนเป็นปกติแล้ว
ซึ่งเทศบาลตำบลกังแอนต้องกราบขออภัยพี่น้องประชาชนผู้ใช้น้ำในความไม่สะดวกในครั้งนี้

ทั้งนี้ เนื่องจากในขณะนี้ปริมาณน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาเหลือปริมาณน้อยมาก จึงขอความร่วมมือทุกท่านได้ช่วยกันประหยัดน้ำกันอย่างจริงจัง เพื่อเราจะได้มีน้ำประปาไว้ใช้กันอย่างไม่ขาดแคลน

วันที่ 5 มิถุนายน 2563
05/06/2020

วันที่ 5 มิถุนายน 2563

วันที่ 3 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลกังแอนนำโดยนางสมจินตนา เทพสุวรรณ ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกังแอน พร้อม...
03/06/2020

วันที่ 3 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลกังแอนนำโดยนางสมจินตนา เทพสุวรรณ ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลกังแอน พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีนายประภาส ศรีจันทร์เวียง นายอำเภอปราสาท เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมอำเภอปราสาท

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  3 มิถุนายน 2563 ขอพระองค์ทรงพระเจ...
02/06/2020

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลกังแอน

ที่อยู่

Prasat
32140

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

044551448

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทศบาลตำบลกังแอนผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เทศบาลตำบลกังแอน:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Prasat

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

คอกวัว ยุทธศาสตร์ อำพร อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 0842714061
สอบถามครับ ขยะแบบนี้ ทำไมเจ้าหน้าที่ไม่เก็บไปทิ้งให้ครับ หรือมีกฏเกณณ์ ยังไงรบกวนขอความรู้หน่อยครับ #กองขยะ กองมา 3เดือน ละครับ คุณเจ้าหน้าที่
ฝากร้านด้วยนะคะ รับออเดอร์10.00-21.00( ร้านส้มตำเจ้าเก่า ตลาดปราสาทตรงข้ามร้านโรตี มีบริการส่งฟรี ในเขตเทศบาลมีส้มตำ อาหารตามสั่ง สนใจทักแชท หรือ0935238097 จ้า
ย้อนหลังไปหลายๆ ปีก่อน แถวยาวรอบสระ โต๊ะเก้าอี้ยาวเหยียด ทุกวันนี้ แม้กระทั้งโต๊ะยังลดขนาด ความยาวแถวก็ลดลง ต่อไปคงไม่ต้องมีโต๊ะ ละ
ด้วยความเคารพนะครับ น้ำอย่างนี้คิดว่าจะอาบ ใช้อุปโภคบริโภคยังไงครับ ยิ่งในวันหยุดแบบนี้ ลบกวนแก้ไขด้วยนะครับ ค่าน้ำเดือนๆก็ไม่ใช่น้อย ไม่ใด้ใช้ฟรีนะครับ
เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกังแอน อยากเสนอให้หนองสาธารณะกังแอนมีถังขยะเป็นจุดรองรับขยะจากน้องๆนักเรียน เพราะจุดนี้ไม่ถังขยะเลย. ช่วงเด็กๆเลิกเรียน/รอรถกลับบ้าน ก็จะมีแม่ค้ามาขายสินค้า. แต่หลังจากบริโภคแล้ว ไม่มีถังขยะ ไม่รู้จะไปทิ้งที่ไหน ก็ทิ้งในบริเวณสวนสาธารณะ เป็นภาพที่ไม่น่ามอง ต้องการให้ทางเทศบาลจัดหาถังขยะมาไว้ให้เด็กๆได้ทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกทาง ลดภาระงานของพนักงานเทศบาลด้วย ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ
สวัสดีครับ ผมมีเรื่องจะรบกวนสอบถามดังนี้ครับ 1.ในตลาดซอยมืดจะมีการทุบ แล้วทำการสร้างใหม่ บริเวณหลังตลาด แล้วให้แม่ค้าทั้งหมดย้ายไปขายที่นั้นทั้งหมด 2.ถ้าจะทำการเปลี่ยนชื่อแผง จะสามารถทำได้ตอนไหนครับ ...ผมจึงอยากทราบคำตอบที่แน่นอนครับ ขอบพระคุณครับ
ขอป้ายแจ้งผู้ใช้รถที่ขับออกจากลานจอดหลังตลาดครับ "ตรงไป หรือ ห้ามเลี้ยวขวา" บริเวณหลังร้าน เถ้าแก่ หงส์ ด้วยครับ เพราะทำให้รถที่จะเข้าต้องถอยกันยาว หน้าร้า เมย์
ไม่อยากร้องเรียนหน่วยงานองค์กรรัฐน่ะค่ะ ซึ่งเราเองก็ทำงานหน่วยงานรัฐเหมือนกัน แต่อันนี้ขอพื้นที่นี้ พูดเพื่อชาวบ้านด้วยน่ะค่ะ เรื่องมีอยู่ว่า ทางหน่วยงานเราได้ใช้น้ำประปาของท่านแต่ท่านมาเก็บที่่สำนักงานเรา โดยไม่มีใบเสร็๋จมา เห็นเป็๋นหน่วยงานการทำงานย่อมคล้ายๆกัน อลุ่มอร่วยกัน แต่นี้ตังก็ไม่ทอน ใบเสร็จ ณ ตอนนี้ยังไม่ได้ บอกจะเอามาให้ เพลานี้ ล่วงเลยมาแล้ว 1 เดือน 3 อาทิตย์ แล้วจ้า เมื่อจ่ายเงินไป ก็โทรสอบถามการปะปา บอกหน่วยงานเราค้างค่าน้ำซึ่งเป็นค่ารักษามาตรน้ำ 8 หลัง รวมเป็น 294 บาท แต่มีผู้ชายมาเก็บ บอกว่าหน่วยงานค้าง 364 บาท เราก็จ่าย 400 พอถามเอาเงินทอน บอกไม่มี ซะงั้น อะไรกันเนี้ย.. แล้วบอกตบท้าย ว่า เดียวจะเอาใบเสร็จและเงินทอนมาให้วันหลัง ...ณ ตอนนี้บอกเลย ยังไม่ได้ทั้งใบเสร็จและเงินทอนน้ะ ..แล้วถ้ายังไม่เอายอดค่ารักษามาตรออกจากระบบของเทศบาล ..อย่ามาเก็บอีกน่ะค่ะ เพราะจะไม่จ่ายให้หรอก ปล.ล่าสุดวันนี้ได้โทรติดตามดูปรากฏว่า ทางการประปาบอกว่า ไม่การเดินเก็บ ใครไปเก็บ เก็บเมื่อไหร่ อ่าว พูดอย่างนี้ได้อย่างไร หน่วยงานรัฐเหมือนกันน่ะ โทรสอบถามก็แล้วหลังจากที่มาเก็บจนทราบว่ายอดที่ถูกต้อง 294 ไม่ใช้ 364 ที่มาเก็บ แล้วสรุปคือไร