มทร.ธัญบุรี ศูนย์รังสิต

มทร.ธัญบุรี ศูนย์รังสิต บริหารพื้นที่ส่วนกลาง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

เปิดเหมือนปกติ

04/10/2020
มุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

มุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปี 2563 โดยมีคณาจารย์และบุคลากรของคณะ เกษียณ....

03/10/2020
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
02/10/2020

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
รุ่นละ 50 ท่านเท่านั้น
หลักสูตร : ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล

รับสมัคร : ระหว่างวันที่ 1-30 ตุลาคม 2563
สอบข้อเขียน : 31 ตุลาคม 2563
สอบสัมภาษณ์ : 7 พฤศจิกายน 2563
เปิดภาคการศึกษา : 30 พฤศจิกายน 2563
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02 549 3123 ในวันเวลาราชการ

https://www.nurse.rmutt.ac.th/?p=10545

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
02/10/2020

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ศูนย์พัฒนาศักยภาพด้านภาษาและอุตสาหกรรมการบริการ คณะศิลปศาสตร์ (LIS Center) เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมติวเพื่อสอบบัตรมัคคุเทศก์ ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ตุลาคม 2563

คอร์สติว 42 ชั่วโมง
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาชีพมัคคุเทศก์
- ความรู้ทั่วไปภาษาต่างประเทศ (อังกฤษหรือจีน)
เรียนทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ที่ 7 - 30 พฤศจิกายน 2563
(รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่าน)
****โครงการนี้ไม่ใช่การอบรมมัคคุเทศก์เพื่อยื่นขอบัตรมัคคุเทศก์****

สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 02-549-4985
ID Line : @935mwdgj

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
02/10/2020

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

https://www.oreg.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=1738
คู่มือนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
02/10/2020

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

01/10/2020
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
01/10/2020

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โควตา Portfolio คุณวุฒิ ปวช./ปวส.
รับสมัคร วันที่ 21 ก.ย. - 1 พ.ย. 63
https://www.oreg.rmutt.ac.th/Apply/?page_id=20
หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร 025493613 025493614 และ 025493615 ในวันและเวลาราชการ หรือ www.facebook.com/oregrmutt

สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ มทร.ธัญบุรี
01/10/2020

สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ มทร.ธัญบุรี

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (กลุ่ม ปวช.)
รอบโควตา Portfolio
21 ก.ย.-1 พ.ย. 63 สมัคร
14 พ.ย. 63 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
21 พ.ย. 63 สอบสัมภาษณ์
28 พ.ย. 63 ประกาศผลสัมภาษณ์
#สาขาเทคโนโลภูมิทัศน์
#คณะเทคโนโลยีการเกษตร
#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี #RMUTT
#dek64

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
01/10/2020

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ขอเชิญชวน นศ. ชั้นปีที่ 3-5
เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ
เรื่อง การประกันสังคมสู่สถานศึกษา

เพื่อเป็นการเตรียมความรู้ และการเตรียมความพร้อม เรื่องประกันสังคม ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563
เวลา 08.30-16.00 น.
ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์
สำนักงานอธิการบดี

สำรองที่นั่ง ได้ที่นี่
https://surveyheart.com/form/5f758cbedf97ad730becaed9

**นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้ลงบันทึกสมุดกิจกรรม #วิชาการ**

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 4 อัตรา
01/10/2020
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 4 อัตรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 4 อัตรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 4 อัตรา สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศั.....

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย l นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ฯ สุขภาพและความงาม แพทย์แผนไทยฯ
30/09/2020

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย l นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ฯ สุขภาพและความงาม แพทย์แผนไทยฯ

รายชื่อผู้ลงทะเบียนและชำระค่าเล่าเรียน "โครงการอบรมผู้ดำเนินการสปา (Spa manager)" 100 ชั่วโมง รุ่นที่ 10 ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน – 30 กันยายน พ.ศ. 2563 สำหรับท่านใดที่ลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้ชำระค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียน แอดมินบอกเลยว่าช้าไม่ได้แล้วนะครับ ! ที่นั่งมีจำนวนจำกัด ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่าง..
https://www.tmc.rmutt.ac.th/?p=16320&_thumbnail_id=16322

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 4 อัตรา
30/09/2020
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 4 อัตรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 4 อัตรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันท...

ฝ่ายรักษาความปลอดภัย กองอาคารสถานที่ มทร.ธัญบุรี ได้ทำการทดสอบสมรรถภาพทางกาย เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำพื้นที่ มท...
29/09/2020

ฝ่ายรักษาความปลอดภัย กองอาคารสถานที่ มทร.ธัญบุรี ได้ทำการทดสอบสมรรถภาพทางกาย เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำพื้นที่ มทร.ธัญบุรี ศูนย์รังสิต จำนวน ๑๒ นาย เมื่อวันที่ ๒๙-๙-๒๕๖๓

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
29/09/2020

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มทร.ธัญบุรี ได้คะแนน ita ปี 2563 ได้ 92.43 ระดับ (A)
เป็นลำดับที่11 จาก 83 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
25/09/2020

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2563
https://rmutt.thaijobjob.com/

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
25/09/2020

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี 25 กันยายน 2563

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี
24/09/2020

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี

ให้นักศึกษาไปรับบัตรประกันอุบัติเหตุ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
24/09/2020

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

📣 กระทรวงแรงงาน จัดงาน Job Expo Thailand 2020 มหกรรมการจัดหางานครั้งยิ่งใหญ่ระดับประเทศ
พบกับงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน กว่า 1 ล้านอัตรา เพื่อให้คนไทยมีงานทำ รวมถึงการจ้างงานกลุ่มนักศึกษาจบใหม่ จำนวน 260,000 อัตรา ที่ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน อาทิ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน), บริษัท ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) และ บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)

📆 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2563
🏬 ณ ไบเทค บางนา ฮอลล์ EH 98-99

👆 ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าที่ https://www.xn--72c5abh2bf8icw0m9d.com/

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย l นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ฯ สุขภาพและความงาม แพทย์แผนไทยฯ
24/09/2020

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย l นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ฯ สุขภาพและความงาม แพทย์แผนไทยฯ

📢โอกาสดีๆ สำหรับ #Dek64 รอบ #TCAS1 😍
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย เปิดรับสมัครนักศึกษา 100 ที่นั่งใน 3 หลักสูตร
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 50 ที่นั่ง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม 25 ที่นั่ง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ 25 ที่นั่ง โดยสามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งในระบบได้ที่ลิงค์ 👉
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=uyDOCnWSckG28lK2bboPTRirzlMwtmtGrbRKiS1M1CtUM0ZRN0tDT1gxS0dIOVVKOFRVTzM3NVlWNy4u
เปิดรับเยอะขนาดนี้ #Dek64 พลาดไม่ได้แล้วนะ แอดมินบอกไว้ก่อน !
สนใจสอบถามรายละเอียด Inbox เข้ามาถามได้เลย ✌

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
23/09/2020

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
21/09/2020

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โควตา Portfolio คุณวุฒิ ปวช./ปวส.
รับสมัคร วันที่ 21 ก.ย. - 1 พ.ย. 63
https://www.oreg.rmutt.ac.th/Apply/?page_id=20
หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรับเข้าศึกษาและทะเบียนประวัติ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร 025493613 025493614 และ 025493615 ในวันและเวลาราชการ หรือ www.facebook.com/oregrmutt

หลักสูตร ป.บัณฑิต คณะครุศาสตร์ฯ มทร.ธัญบุรี
20/09/2020
หลักสูตร ป.บัณฑิต คณะครุศาสตร์ฯ มทร.ธัญบุรี

หลักสูตร ป.บัณฑิต คณะครุศาสตร์ฯ มทร.ธัญบุรี

เปิดแล้ว !!! มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู(ป.บัณฑิต) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563
สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ - 25 ตุลาคม 2563
คุณสมบัติและข้อมูลในการรับสมัคร>>>>https://bit.ly/3bEidxD
ดาวน์โหลดใบสมัคร >>>https://bit.ly/2DIWyI7
ตัวอย่างหนังสือรับรอง >>>https://bit.ly/2GKK2cf
การรับรองหลักสูตรจากคุรุสภา >>>https://bit.ly/2R9CpOA

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย l นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ฯ สุขภาพและความงาม แพทย์แผนไทยฯ
18/09/2020

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย l นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ฯ สุขภาพและความงาม แพทย์แผนไทยฯ

📢 ‘ยุคทอง’ สมุนไพรไทย ส่งออกขยาย - คนรุ่นใหม่เข้าถึง 🛍🛍

ติดตามได้ในสกู๊ปข่าวกรุงเทพธุรกิจนี้ 📌

#RMUTT #TMC #TCAS64

Fisheries Farm-RMUTT
18/09/2020

Fisheries Farm-RMUTT

ร้านเราเปิดแล้วน่ะครับ แวะมาช๊อปกันได้ #ปลาสวยและถูกบอกต่อ #FisheriesFarm

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
18/09/2020

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

📢📢📢...ประกาศ การจัดกิจกรรม "Student Life RMUTT 2020" (ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่) ปีการศึกษา 2563 -------Face to Face
กำหนดการจัดกิจกรรม
- ระหว่างวันเสาร์ที่ 26 และวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563
- ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- มีการตรวจคัดกรองก่อนเข้าหอประชุม
- ต้องมีการใส่หน้ากากอนามัยทุกคน
👉👉นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 ต้องเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน
การต้อนรับนักศึกษากลับเข้าสู่มหาวิทยาลัยบันทึกลงสมุดกิจกรรมหมวดวิชาการ🆗🆗🆗

กรมอุตุนิยมวิทยา
17/09/2020

กรมอุตุนิยมวิทยา

อัพเดท พายุระดับ 3 (โซนร้อน) "โนอึล"
ผลกระทบตั้งแต่ 18-20 กันยายน 2563

ข้อมูล 17 ก.ย.63 เวลา 13.00 น.

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย l นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ฯ สุขภาพและความงาม แพทย์แผนไทยฯ
17/09/2020

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย l นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ฯ สุขภาพและความงาม แพทย์แผนไทยฯ

กิจกรรมแนะแนวโรงเรียนสิงห์บุรี วันที่ 17 กันยายน 2563

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมของสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต...
16/09/2020

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมของสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์รังสิต
•โครงการดูแลรักษาภูมิทัศน์
•โครงการระบบให้น้ำในงานภูมิทัศน์
•โครงการจัดสร้างสวนน้ำตกแบบธรรมชาติ
•โครงการตรวจรับงานก่อสร้างภูมิทัศน์
•โครงการจัดสวนในขวดแก้ว
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณพงศกร สุขแสงแก้ว 089-1694051
คุณทองมี เหมาะสม 062-6016961

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
15/09/2020

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย ประจำปี 2562 ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี 15 กันยายน 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
15/09/2020

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัย และพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชทานนาม "ราชมงคล" โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมพิธี 15 กันยายน 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
15/09/2020

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานพิธีเปิดร้าน U-Store by SPVI สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
15/09/2020

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ต.ค. 2563

ติดต่อสอบถามได้ที่
0-2549-3697

สามารถดูรายละเอียด คณะที่เปิดรับสมัครเพิ่มเติมที่ :
https://www.rmutt.ac.th/content/48597

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
15/09/2020

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชทานนาม “ราชมงคล” ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี 15 กันยายน 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
15/09/2020

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2562 ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี 15 กันยายน 2563

ที่อยู่

มทร.ธัญบุรี ศูนย์รังสิต เลขที่ 2 พหลโยธิน 87 ซอย 2 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี
Rangsit
12130

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ มทร.ธัญบุรี ศูนย์รังสิตผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ