มทร.ธัญบุรี ศูนย์รังสิต

มทร.ธัญบุรี ศูนย์รังสิต บริหารพื้นที่ส่วนกลาง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

เปิดเหมือนปกติ

ประกาศ...
01/05/2021

ประกาศ...

ประกาศ...

Photos from สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี's post
01/05/2021

Photos from สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี's post

30/04/2021
ขยายระยะเวลาปิดทำการถึง 21 พ.ค.64
30/04/2021

ขยายระยะเวลาปิดทำการถึง 21 พ.ค.64

28/04/2021

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี ศูนย์รังสิต
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทุกท่าน 👏

🟢 ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ณัฐนรี ศิริวัน
เป็นนักวิจัยที่ผลงานมีจำนวนการอ้างอิง 151 Citation ใน Google Scholar สูงสุด เป็นลำดับที่ 3 จาก 10 อันดับ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี 2563

🟢 ขอแสดงความยินดีกับ ดร.รุ่งนภา ศรานุชิต
เป็นนักวิจัยที่ผลงานมีจำนวนการอ้างอิง 111 Citation ใน Google Scholar สูงสุด เป็นลำดับที่ 9 จาก 10 อันดับ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี 2563

🟢 ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ภญ.เอมอร ชัยประทีป
เป็นนักวิจัยที่มีผลงานทรัพย์สินทางปัญญาที่อนุญาต
ให้ใช้สิทธิสูงสุด เป็นลำดับที่ 3 ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปี 2563

27/04/2021
Photos from มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี's post
27/04/2021

Photos from มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี's post

พับให้ถูกวิธีก่อนทิ้ง 🙏🏾
26/04/2021

พับให้ถูกวิธีก่อนทิ้ง 🙏🏾

วิธีพับหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ก่อนทิ้ง
cr.กรมควบคุมโรค

Photos from มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี's post
26/04/2021

Photos from มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี's post

26/04/2021

ขั้นตอนแจ้งความประสงค์ขอรับเอกสารผู้สำเร็จการศึกษา ภาค 2/2563
https://www.oreg.rmutt.ac.th/?p=16794

Photos from สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี's post
26/04/2021

Photos from สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี's post

อย่าดึงหน้ากากลงมาไว้ที่...ใต้คาง#กรมควบคุมโรค
26/04/2021

อย่าดึงหน้ากากลงมาไว้ที่...ใต้คาง
#กรมควบคุมโรค

อย่าดึงหน้ากากลงมาไว้ที่...ใต้คาง
#กรมควบคุมโรค

24/04/2021
23/04/2021

ด่วน!!!!!!!!!!!! เหลือเวลาอีก 7 วัน
สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
**รอบ TCAS2 Quota ระดับชั้น ม.6**

**คุณสมบัติผู้สมัคร สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์**
เป็นนักเรียนชั้น ม.6 **ทุกแผนการเรียน** จากโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคกลาง ยกเว้นกรุงเทพฯ และนักเรียนจากโรงเรียนที่ลงนามความร่วมมือวิชาการ MOU

**เกณฑ์การคัดเลือก** - GPAX 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.25 - O-NET , G*T , PAT1 , PAT2

ปฏิทินการรับสมัคร
********รับสมัคร 28 ก.พ. 64 – 30 เม.ย. 64 ********
www.oreg.rmutt.ac.th เมนูสมัครเข้าศึกษาต่อ
- 3 พ.ค. 64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และสถานที่สอบ
- 6 พ.ค. 64 สอบสัมภาษณ์ (เริ่มเวลา 09.00 น.)
- 8 พ.ค. 64 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ - 10 พ.ค. 64 ยืนยันสิทธิ์ (ที่ Student.mytcas.com) - 15 พ.ค. 64 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

ระเบียบการรับสมัคร https://drive.google.com/file/d/1_greE8x1xVR5oC-pmQHm3TlMRmvqQ0Yg/view

ข้อมูลหลักสูตร
http://www.agr.rmutt.ac.th/?page_id=137

Photos from มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี's post
22/04/2021

Photos from มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี's post

Photos from มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี's post
22/04/2021

Photos from มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี's post

22/04/2021

📣ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากร มทร.ธัญบุรี เรียนออนไลน์ในระบบส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
📌สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีการยกเว้นการเรียนรายวิชาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ในระดับที่ดี สามารถนำผลการทดสอบมาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์ ดังต่อไปนี้
1. Digital Literacy ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
2. Digital Literacy Certification (IC3)
3. International Computer Driving License (ICDL)
4. Microsoft Office Specialist (MOS)
5. CompTIA Certifications
6. มาตรฐานด้าน Digital Literacy ระดับสากลอื่นๆ โดยความเห็นชอบของสภาวิชาการตามข้อเสนอของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
📌สามารถมาเทียบผลการเรียนได้เกรด A โดยผลการทดสอบมาตรฐานต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้ใบรับรอง
🌐www.training.rmutt.ac.th
ติดต่อ ฝ่ายบริการวิชาการและฝึกอบรม
📞โทร. 0 2549 3633
……………………………………………..
ARIT Service :
สำนักฯ : www.arit.rmutt.ac.th/
บริการวิชาการและฝึกอบรม : www.training.rmutt.ac.th/
[email protected] : www.ict.rmutt.ac.th/
อาคารวิทยบริการ : www.library.rmutt.ac.th/
……………………………………………….
#RMUTT #ARIT #สวส. #training #SocialDistancing #ARITRMUTT #Library #ห้องสมุด #อาคารวิทยบริการ #RMUTT #ebook #RMUTTlLibrary #covid19

20/04/2021

จังหวัดปทุมธานี
กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
🛡

แจ้งให้ทราบ
19/04/2021

แจ้งให้ทราบ

แจ้งให้ทราบ

ระบบรับสมัครกลับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
19/04/2021
ระบบรับสมัครกลับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ระบบรับสมัครกลับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบรับสมัคร   ประกาศเงื่อนไข สาขา และปฏิทิน ที่เปิดรับสมัคร

ประกาศ ปิดประตู ทางเข้า-ออก(ฝั่งโบสถ์คริสต์)เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 19 ถึง 30 เมษายน 2564 🚫
17/04/2021

ประกาศ ปิดประตู ทางเข้า-ออก(ฝั่งโบสถ์คริสต์)เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 19 ถึง 30 เมษายน 2564 🚫

ประกาศ ปิดประตู ทางเข้า-ออก(ฝั่งโบสถ์คริสต์)เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 19 ถึง 30 เมษายน 2564 🚫

ปิดให้บริการ จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
17/04/2021

ปิดให้บริการ จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

แจ้งปิดการให้บริการ สนามกีฬากลาง มทร.ธัญบุรี ศูนย์รังสิต ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

17/04/2021

ยืนยัน ไม่มีเคอร์ฟิวส์
ย้ำ กิจกรรมในพื้นที่ควบคุมทุกจังหวัด
ห้ามจัดกิจกรรมที่มีคนร่วมกลุ่มกันเกิน 50 คน
และห้ามจัดกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

16/04/2021

แจ้งช่องทางการติดต่อสื่อสารพิเศษ เนื่องจากการระบาดของ COVID-19

ห่ า ง ไ ก ล แ ต่ ไ ม่ ห่ า ง กั น . . . . . .

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อสื่อสารพิเศษ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

15 เมษายน 2564
...................................
เว็บไซต์วิทยาลัย :. https://www.tmc.rmutt.ac.th/
เพจ แพทย์แผนไทยประยุกต์ ราชมงคลธัญบุรี :.
https://www.facebook.com/Thaimedrmutt/
เพจ สุขภาพและความงาม วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี :.
https://www.facebook.com/beautyrmutt/
เพจ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ Innovation of Health Products :.
https://www.facebook.com/InnoHealthTMC/
เพจ Complementary & Alternative Medicine RMUTT :.
https://www.facebook.com/CAMTMCRMUTT/
เพจ สถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ - มทร.ธัญบุรี ศูนย์รังสิต :.
https://www.facebook.com/TMCXCLINIC/
เพจ Buaspa ศูนย์รังสิต :.
https://www.facebook.com/buasparmuttp/

15/04/2021

ประกาศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี

ตามประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มทร.ธัญบุรี

ขอแจ้งปิดบริการ
อาคารวิทยบริการ ศูนย์บริการความรู้ CKC (รังสิต)
อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (13 ชั้น)
ตั้งแต่วันที่ 16 - 30 เมษายน 2564

ประกาศ ณ วันที่ 15 เมษายน 2564

……………………………………………..
ARIT Service :
สำนักฯ : www.arit.rmutt.ac.th/
บริการวิชาการและฝึกอบรม : www.training.rmutt.ac.th/
[email protected] : www.ict.rmutt.ac.th/
อาคารวิทยบริการ : www.library.rmutt.ac.th/
……………………………………………….
#RMUTT #ARIT #สวส. #training #SocialDistancing #ARITRMUTT #Library #ห้องสมุด #อาคารวิทยบริการ #RMUTT #ebook #RMUTTlLibrary #covid19

ปิดทำการ 16-30 เมษายน 2564
15/04/2021

ปิดทำการ 16-30 เมษายน 2564

13 เมษายน = วันมหาสงกรานต์/วันนผู้สูงอายุแห่งชาติ14 เมษายน = วันเนา / วันครอบครัว15 เมษายน = วันเถลิงศก
15/04/2021

13 เมษายน = วันมหาสงกรานต์/วันนผู้สูงอายุแห่งชาติ
14 เมษายน = วันเนา / วันครอบครัว
15 เมษายน = วันเถลิงศก

13 เมษายน = วันมหาสงกรานต์/วันนผู้สูงอายุแห่งชาติ
14 เมษายน = วันเนา / วันครอบครัว
15 เมษายน = วันเถลิงศก

14/04/2021

หากพบปัญหาในการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน/2563 สามารถติดต่อโดยตรงที่ line open chat งานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

13/04/2021
Photos from มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี's post
11/04/2021

Photos from มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี's post

10/04/2021
Cr.คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
09/04/2021

Cr.คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี

Cr.คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี

วิธีพับหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ก่อนทิ้ง cr.กรมควบคุมโรค
09/04/2021

วิธีพับหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ก่อนทิ้ง
cr.กรมควบคุมโรค

วิธีพับหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ก่อนทิ้ง
cr.กรมควบคุมโรค

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
02/04/2021

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

02/04/2021

ที่อยู่

มทร.ธัญบุรี ศูนย์รังสิต เลขที่ 2 พหลโยธิน 87 ซอย 2 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี
Rangsit
12130

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ มทร.ธัญบุรี ศูนย์รังสิตผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Rangsit

แสดงผลทั้งหมด