มทร.ธัญบุรี ศูนย์รังสิต

มทร.ธัญบุรี ศูนย์รังสิต บริหารพื้นที่ส่วนกลาง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

เปิดเหมือนปกติ

10/09/2021

📌ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรียนออนไลน์ในระบบส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยเกมมิฟิเคชัน
👍เรียนจบได้วุฒิบัตร สำหรับนักศึกษา สามารถต่อยอดสอบ Certificate IC3 GS5
👍ยกเว้นการเรียนวิชาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และได้รับเกรด A
👉เรียนออนไลน์ได้ที่ https://ic3.rmutt.ac.th/
.........................................
🏢 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) มทร.ธัญบุรี
🌐Website : www.arit.rmutt.ac.th/
📲Line Official ID: @855oueug
.
🏢 อาคารวิทยบริการ (ห้องสมุด) มทร.ธัญบุรี
🌐Website: www.library.rmutt.ac.th
🌐Facebook: https://www.facebook.com/RMUTT.Library
📲Line Official ID: @988lcdsb
................................................
#ARITRMUTT #ARIT #DigitalLibrary #Library #ICT #อาคารวิทยบริการ #RMUTT #DigitalLiteracy

10/09/2021

พรุ่งนี้ เตรียมพบกับกิจกรรมบูรณาการหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “นวัตกรรมต้นแบบคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์” จัดโดย คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

วิทยากรพิเศษ :
🔹 พท.ป.ณิชพัณณ์ เฉลิมตระการวงศ์
ผู้ประกอบการบ้านยาสมุนไพรคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ CEO บริษัทบ้านยาสมุนไพร จำกัด และ ผู้ประกอบการ Gayana Massage and Spa
🔹 พท.ป.จิรายุ ชาติสุวรรณ
ผู้ประกอบการภัทรภาสคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์

กำหนดการกิจกรรม :
09.00 น. เป็นต้นไป ลงทะเบียนเข้าร่วม
09.30 - 12.00 น. บรรยายหัวข้อ แนวคิดและเส้นทางการเป็นผู้ประกอบการคลินิก โดย พท.ป.จิรายุ ชาติสุวรรณ
10.30 - 11.30 น. บรรยายหัวข้อ แนวทางการการสร้างนวัตกรรมและการเปิดคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โดย พท.ป.ณิชพัณณ์ เฉลิมตระการวงศ์
11.30 - 12.00 น. ตอบข้อซักถามจากผู้เข้าร่วม และสรุปกิจกรรม

รูปแบบการจัดอบรม :
🔸 สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน ร่วมกิจกรรมผ่าน โปรแกรม Microsoft team ห้อง "นวัตกรรมต้นแบบคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 2564"
🔸 สำหรับบุคคลผู้สนใจทั่วไป ลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มตามลิงก์ https://forms.office.com/r/yAzudM4GLj และร่วมกิจกรรมผ่าน page แพทย์แผนไทยประยุกต์ราชมงคลธัญบุรี หรือ https://www.facebook.com/Thaimedrmutt

คณะการแพทย์บูรณาการ มทร.ธัญบุรี l การแพทย์แผนไทย นวัตกรรมฯ สุขภาพความงาม
คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

10/09/2021

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืม (รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 3 ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.sd.rmutt.ac.th/?p=13861#more-13861

07/09/2021

📢 ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม "นวัตกรรมต้นแบบคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์" จัดโดย คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

โดยวิทยากรพิเศษ :
🔹 พท.ป.ณิชพัณณ์ เฉลิมตระการวงศ์
ผู้ประกอบการบ้านยาสมุนไพรคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์
CEO บริษัทบ้านยาสมุนไพร จำกัด และ ผู้ประกอบการ Gayana Massage and Spa
🔹 พท.ป.จิรายุ ชาติสุวรรณ
ผู้ประกอบการภัทรภาสคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์

กำหนดการกิจกรรม :
09.00 น. เป็นต้นไป ลงทะเบียนเข้าร่วม
09.30 - 10.30 น. บรรยายหัวข้อ แนวคิดและเส้นทางการเป็นผู้ประกอบการคลินิก โดย พท.ป.จิรายุ ชาติสุวรรณ
10.30 - 11.30 น. บรรยายหัวข้อ แนวทางการการสร้างนวัตกรรมและการเปิดคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โดย พท.ป.ณิชพัณณ์ เฉลิมตระการวงศ์
11.30 - 12.00 น. ตอบข้อซักถามจากผู้เข้าร่วม และสรุปกิจกรรม

รูปแบบการจัดอบรม :
🔸 สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน ร่วมกิจกรรมผ่าน โปรแกรม Microsoft team ห้อง "นวัตกรรมต้นแบบคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 2564"
🔸 สำหรับบุคคลผู้สนใจทั่วไป ลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มตามลิงก์ https://forms.office.com/r/yAzudM4GLj และร่วมกิจกรรมผ่าน page แพทย์แผนไทยประยุกต์ราชมงคลธัญบุรี หรือ https://www.facebook.com/Thaimedrmutt

7 กันยายน 2564
แพทย์แผนไทยประยุกต์ ราชมงคลธัญบุรี
คณะการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

07/09/2021

รับฟังการบรรยายพิเศษ การยกเลิกการใช้เกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ ฉบับ พ.ศ. 2560 เพื่อมาใช้เกณฑ์ พ.ศ. 2563 เต็มรูปแบบ
" การใช้ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติและประชุมวิชาการ "
โดย ศ.ดร.อลงกลด กพว. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
https://www.ped.rmutt.ac.th/?p=8594

07/09/2021
05/09/2021
Photos from คณะการแพทย์บูรณาการ มทร.ธัญบุรี l การแพทย์แผนไทย นวัตกรรมฯ สุขภาพความงาม's post
02/09/2021

Photos from คณะการแพทย์บูรณาการ มทร.ธัญบุรี l การแพทย์แผนไทย นวัตกรรมฯ สุขภาพความงาม's post

02/09/2021
Photos from มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี's post
01/09/2021

Photos from มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี's post

01/09/2021

ด่วน >> เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (จำนวน 62 อัตรา)
ตั้งแต่ 1-30 กันยายน 2564 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.rmutt.ac.th/content/51385

ยื่นเอกสารการสมัครได้ที่ https://rmutt.thaijobjob.com/
#รับสมัครอาจารย์ #สมัครงาน #สอบบรรจุ #RMUTT #มทร_ธัญบุรี

01/09/2021

📢 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2564

กําหนดการรับสมัครคัดเลือก :
ระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยายน 2564

ลิงก์การสมัคร :
https://rmutt.thaijobjob.com/
ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้นวันสุดท้ายของการรับสมัครคือ วันที่ 30 กันยายน 2564 ระบบจะปิดรับสมัครเวลา 16.30 น. และสามารถชําระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทยตามเวลา ปิดทําการของธนาคาร เวลา 21.00 น.

เอกสารการสมัคร :
🔹 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
https://file.job.thai.com/prakad/rmutt202109/rmutt202109_2
🔹 รายละเอียดของสาขาวิชา
https://file.job.thai.com/prakad/rmutt202109/rmutt202109_1
(คณะการแพทย์บูรณาการ รับสมัครอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาเอก 3 อัตรา หน้า 18)

1 กันยายน 2564

มทร.ธัญบุรี ศูนย์รังสิต 🌲🌳🌴🌷🌾🌹
31/08/2021

มทร.ธัญบุรี ศูนย์รังสิต 🌲🌳🌴🌷🌾🌹

มทร.ธัญบุรี ศูนย์รังสิต 🌲🌳🌴🌷🌾🌹

31/08/2021

📣บริการลงทะเบียนการใช้งาน และ รีเซ็ตรหัสผ่าน E-mail RMUTTผ่านช่องทางออนไลน์
.
📍สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดให้บริการลงทะเบียนการใช้งานอีเมล์ และรีเซ็ตรหัสผ่านอีเมล์ของมหาวิทยาลัย (E-mail RMUTT) ผ่านช่องทางออนไลน์ สำหรับอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร มทร.ธัญบุรี
.
📍รายละเอียดเพิ่มเติม
: https://www.arit.rmutt.ac.th/2021/05/05/e-mail/
.........................................
🏢 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) มทร.ธัญบุรี
🌐Website : www.arit.rmutt.ac.th/
📲Line Official ID: @855oueug
.
🏢 อาคารวิทยบริการ (ห้องสมุด) มทร.ธัญบุรี
🌐Website: www.library.rmutt.ac.th
🌐Facebook: https://www.facebook.com/RMUTT.Library
📲Line Official ID: @988lcdsb
................................................
#ARITRMUTT #ARIT #DigitalLibrary #Library #ICT #อาคารวิทยบริการ #RMUTT

30/08/2021

วิธีการเปลี่ยนชื่อ Display Name ใน โปรแกรมการประชุมออนไลน์ Microsoft Teams หรือ MS Teams ให้เป็นภาษาไทย สำหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย

รายละเอียดเพิ่มเติม :
https://www.arit.rmutt.ac.th/2021/08/06/display-name/
#MSTeams #สวส #ARIT #Office365

30/08/2021

📣บริการนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มทร.ธัญบุรี
📌ฐานข้อมูล Turnitin เป็นฐานข้อมูลที่ช่วยในการตรวจสอบและป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์ออนไลน์ ที่ต้องการใช้งานโปรแกรม Turnitin ภายใต้ Class ID ของอาคารวิทยบริการ
.........................................
ARIT Service :
🌐สำนักฯ : www.arit.rmutt.ac.th/
🏢ห้องสมุด มทร.ธัญบุรี
🌐Website: www.library.rmutt.ac.th
🌐Facebook: ห้องสมุด มทร.ธัญบุรี
📲line ID: @988lcdsb
------------------------------------------------
Email: [email protected]
................................................
#ARITRMUTT #ARIT #DigitalLibrary #Library #ห้องสมุด #อาคารวิทยบริการ #RMUTT #ebook #RMUTTlLibrary #Databases

30/08/2021

📣บริการลงทะเบียนการใช้งาน และ รีเซ็ตรหัสผ่าน E-mail RMUTTผ่านช่องทางออนไลน์
.
📍สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดให้บริการลงทะเบียนการใช้งานอีเมล์ และรีเซ็ตรหัสผ่านอีเมล์ของมหาวิทยาลัย (E-mail RMUTT) ผ่านช่องทางออนไลน์ สำหรับอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร มทร.ธัญบุรี
.
📍รายละเอียดเพิ่มเติม
: https://www.arit.rmutt.ac.th/2021/05/05/e-mail/
.........................................
🏢 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.)
🌐Website : www.arit.rmutt.ac.th/
📲Line Official ID: @855oueug
.
🏢ห้องสมุด มทร.ธัญบุรี
🌐Website: www.library.rmutt.ac.th
🌐Facebook: https://www.facebook.com/RMUTT.Library
📲Line Official ID: @988lcdsb
................................................
#ARITRMUTT #ARIT #DigitalLibrary #Library #ICT #อาคารวิทยบริการ #RMUTT

Photos from Fisheries Farm-RMUTT's post
30/08/2021

Photos from Fisheries Farm-RMUTT's post

28/08/2021

📢📢กิจกรรมดี ๆ ไม่ส่งไม่ได้แล้ว
กระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนประชาชนทั่วไป กลุ่มบุคคลหรือนิติบุคคล ร่วมกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ "รากไทย"
ชิงเงินรางวัลกว่า 230,000 บาท
ความยาวคลิปวิดีโอไม่เกิน 5 นาที
**หมดเขตรับสมัครและส่งผลงาน วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564
เวลา 16.30 น.
สอบถามเพิ่มเติมโทร 02 209 3548

Photos from สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ มทร.ธัญบุรี's post
25/08/2021

Photos from สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ มทร.ธัญบุรี's post

23/08/2021

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประชาสัมพันธ์ วิธีการเปลี่ยนชื่อ Display Name ใน โปรแกรมการประชุมออนไลน์ Microsoft Teams หรือ MS Teams ให้เป็นภาษาไทย สำหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย

รายละเอียดเพิ่มเติม :
https://www.arit.rmutt.ac.th/2021/08/06/display-name/

23/08/2021

ประชาสัมพันธ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก, ปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู) ที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2564
✍️✍️✍️ยืนยันสิทธิ์เพื่อรับการเยียวยาจากรัฐบาล เริ่ม 15-30 สิงหาคม 2564
ในเว็บไซต์ 🖥️ https://www.grad.rmutt.ac.th/?p=7417
การลดค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน ค่าสนับสนุนการศึกษา และการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564

22/08/2021

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคลผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมอบรมโครงการ

“กระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ From Gen Z to be CEO” ระหว่างวันที่ 6-10 กันยายน 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์ บนแพลตฟอร์ม Vlearn โดย True Digital Academy และ Zoom Webinar

ระบบลงทะเบียน :
https://nea-genztobeceo.com/#/
วันนี้ - 5 กันยายน 2564

สิทธิประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ :
1. ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่สอบผ่าน 60% จะได้รับทันที e-Certificate จากโครงการฯ
2. สอบผ่าน 80% ได้ทำแบบทดสอบเข้มข้นต่อเพื่อค้ดเลือก 500 ราย ที่จะได้รับสิทธิพิเศษเข้าร่วมอบรมหลักสูตร EXCLUSIVE TRAINING PROGRAM ที่จัดขึ้นสำหรับโครงการ From Gen Z to be CEO เท่านั้น! เพื่อเข้าร่วม True Start Up Program จัดโดย True Digital Academy
3. Top 100 คนแรก เข้าร่วมคลาสเรียนพิเศษจาก TikTok TIKTOK AS A TOOL FOR FUTURE OPPORTUNITY WORKSHOP และได้รับสิทธิในการพิจารณาเข้าร่วมฝึกงานกับหน่วยงาน และองค์กรชั้นนำ อาทิ กระทรวงพาณิชย์ True Huawei TikTok EXIM BANK

รายละเอียดเพิ่มเติม :
https://www.rmutt.ac.th/content/50910

22 สิงหาคม 2564
แพทย์แผนไทยประยุกต์ ราชมงคลธัญบุรี
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ Innovation of Health Products
สุขภาพและความงาม วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

21/08/2021

📣📣📣 ขอเชิญชวนศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน หรือผู้ที่สนใจเกี่ยวกับวิชาชีพภูมิทัศน์ 📣📣📣

----------------------------------------------———

👉 "เข้าร่วมรับฟังเสวนาการปรับตัวของวิชาชีพภูมิทัศน์ในสถานการณ์โควิดและอนาคต"
---------------------------------------------———

โดยมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านภูมิทัศน์มาร่วมพูดคุยเสวนากัน

📌 วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 - 15.00 น.
ในรูปแบบออนไลน์ (รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบภายหลัง) ***ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

ผู้ที่สนใจเข้าร่วม สามารถ Scan QR Code เพื่อลงทะเบียนเข้าอบรมได้ 👇

21/08/2021

อัพเดท ประกาศกระทรวงสาธารณสุข และประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อาทิ
◾️ กัญชาในเครื่องสำอาง
◾️ กัญชงในเครื่องสำอาง
◾️ สารสกัดแคนนาบิไดออลจากกัญชาและกัญชงในเครื่องสำอาง
◾️ สี วัตถุที่ห้ามใช้ ฉลาก และการแสดงคำเตือนที่ฉลาก

โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูล ได้ที่
https://www.fda.moph.go.th/sites/Cosmetic/SitePages/Laws.aspx หรือ
https://drive.google.com/drive/folders/1ajioynojSWfqTxLEWrg4AqXmCbWJyuGV

ข้อมูลประชาสัมพันธ์ โดย :
กลุ่มกำหนดมาตรฐานเครื่องสำอาง
กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย

"หอพระพุทธราชมงคล" แห่ง มทร.ธัญบุรี ศูนย์รังสิต(วิทยาเขตปทุมธานี เดิม)พื้นที่นี้ ที่มีประวัติอันยาวนาน 🙏🏾🙏🏾🙏🏾
17/08/2021

"หอพระพุทธราชมงคล" แห่ง มทร.ธัญบุรี ศูนย์รังสิต(วิทยาเขตปทุมธานี เดิม)พื้นที่นี้ ที่มีประวัติอันยาวนาน 🙏🏾🙏🏾🙏🏾

"หอพระพุทธราชมงคล" แห่ง มทร.ธัญบุรี ศูนย์รังสิต(วิทยาเขตปทุมธานี เดิม)พื้นที่นี้ ที่มีประวัติอันยาวนาน 🙏🏾🙏🏾🙏🏾

17/08/2021
Profile Pictures
15/08/2021

Profile Pictures

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี แบ่งส่วนราชการ โดยเปลี่ยนชื่อ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยเป็น ‘คณะการแพทย์บูรณาการ’
ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2564

11/08/2021

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งปิดการใช้งานระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) และระบบบริหารงานบุคลากรและเงินเดือน (HR) เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 16.30 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564 เวลา 20.00 น.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.arit.rmutt.ac.th/2021/08/11/systemmaintenance/

#ปิดปรับปรุงระบบ #ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ #e-office #ระบบบริหารงานบุคลากรและเงินเดือน #HR #Hr-Online #ระบบแสดงผลข้อมูลบุคลากรออนไลน์

Photos from มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี's post
11/08/2021

Photos from มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี's post

ขอบคุณเจ้าหน้าที่จากส่วนงานป้องกันสาธารณภัยและกิจการพิเศษ กองอาคารสถานที่ คลอง 6 เข้าฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ภายในพื้นที่ศูนย์ร...
11/08/2021

ขอบคุณเจ้าหน้าที่จากส่วนงานป้องกันสาธารณภัยและกิจการพิเศษ กองอาคารสถานที่ คลอง 6 เข้าฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ภายในพื้นที่ศูนย์รังสิต #ขอบคุณครับ

Photos from มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี's post
10/08/2021

Photos from มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี's post

ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 2 อัตรา
09/08/2021
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวจำนวน 2 อัตรา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั...

06/08/2021
06/08/2021

เรียนเชิญครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์
โครงการ “วิธีการขอรับประกาศนียบัตรรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล” ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (TPQI)

วันอังคาร ที่ 10 ส.ค. 64 เวลา 09.00 – 11.00 น.

พลาดไม่ได้!!! ครั้งแรกของประเทศไทย
ที่สามารถนำความรู้ หรือประสบการณ์การทำงาน มาเทียบโอนขอรับใบประกาศนียบัตรรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพของ TPQI โดย ไม่ต้องผ่านการประเมิน

สามารถขอรับใบรับรองมาตรฐานอาชีพ ด้วยวิธีการเทียบโอนประสบการณ์การทำงานได้ 9 อาชีพ

รับประกันการผ่าน 100 (%)
**เปิดรับสมัครจำนวนจำกัด ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 ส.ค. 64 เท่านั้น
พิเศษ ค่าลงทะเบียน “เพียง 250 บาท”
—-ชำระเงินหลังจากผลการเทียบโอนผ่านแล้วเท่านั้น—–

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.rmutt.ac.th/content/51186

ศึกษาข้อมูล และลงทะเบียนได้ที่
https://www.arit.co.th/resk/register

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ได้ที่
https://forms.gle/1mGtCH22xECRZhus7

ที่อยู่

มทร.ธัญบุรี ศูนย์รังสิต เลขที่ 2 พหลโยธิน 87 ซอย 2 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี
Rangsit
12130

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ มทร.ธัญบุรี ศูนย์รังสิตผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Rangsit

แสดงผลทั้งหมด