Clicky

โรงเรียนอนุบาลรุ่งดรุณ ระยอ

โรงเรียนอนุบาลรุ่งดรุณ ระยอ เข้าซอย 7-11 ข้างโรงพยาบาลกรุงเทพ-ระยอง

เปิดเหมือนปกติ

กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกาย  เล่นทราย .1#ความสุขของลูกน้อยเริ่มต้นได้ที่นี่#โรงเรียนอนุบาลรุ่งดรุณ ระยอง
20/11/2019

กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกาย
เล่นทราย .1
#ความสุขของลูกน้อยเริ่มต้นได้ที่นี่
#โรงเรียนอนุบาลรุ่งดรุณ ระยอง

แวะมาแจกรอยยิ้ม😊😊#ความสุขของลูกน้อยเริ่มต้นได้ที่นี่#โรงเรียนอนุบาลรุ่งดรุณ ระยอง
20/11/2019

แวะมาแจกรอยยิ้ม😊😊
#ความสุขของลูกน้อยเริ่มต้นได้ที่นี่
#โรงเรียนอนุบาลรุ่งดรุณ ระยอง

19/11/2019

What color elephant?🐘
#ความสุขของลูกน้อยเริ่มต้นได้ที่นี่
#โรงเรียนอนุบาลรุ่งดรุณ ระยอง

กิจกรรมกลางแจ้ง เก็บลูกบอลแยกสี ทำให้เด็กๆได้ออกกำลังกาย ได้ฝึกการแยกสี และยังสนุกสนานอีกด้วย#ความสุขของลูกน้อยเริ่มต้นไ...
19/11/2019

กิจกรรมกลางแจ้ง เก็บลูกบอลแยกสี
ทำให้เด็กๆได้ออกกำลังกาย ได้ฝึกการแยกสี และยังสนุกสนานอีกด้วย
#ความสุขของลูกน้อยเริ่มต้นได้ที่นี่
#โรงเรียนอนุบาลรุ่งดรุณ ระยอง

กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกาย  เล่นทราย .1#ความสุขของลูกน้อยเริ่มต้นได้ที่นี่#โรงเรียนอนุบาลรุ่งดรุณ ระยอง
19/11/2019

กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกาย เล่นทราย .1
#ความสุขของลูกน้อยเริ่มต้นได้ที่นี่
#โรงเรียนอนุบาลรุ่งดรุณ ระยอง

18/11/2019

Finger Family.👨‍👩‍👧‍👦
#ความสุขของลูกน้อยเริ่มต้นได้ที่นี่
#โรงเรียนอนุบาลรุ่งดรุณ ระยอง

#กิจกรรมลีลาภาษาเขียน เป็นการพัฒนาการของกล้ามเนื้อมัดเล็ก(มือ)ให้แข็งแรงและยังฝึกลายมือให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยเ...
18/11/2019

#กิจกรรมลีลาภาษาเขียน เป็นการพัฒนาการของกล้ามเนื้อมัดเล็ก(มือ)ให้แข็งแรงและยังฝึกลายมือให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
เรามาดูลายมือของพี่ๆอนุบาล 2 กันนะคะ 😊😊
#เพื่อพัฒนาการที่เหนือกว่า
#โรงเรียนอนุบาลรุ่งดรุณ ระยอง

กิจกรรมศิลปะ กับน้องๆอนุบาล1ค่ะ#ความสุขของลูกน้อยเริ่มต้นได้ที่นี่#โรงเรียนอนุบาลรุ่งดรุณ ระยอง
18/11/2019

กิจกรรมศิลปะ กับน้องๆอนุบาล1ค่ะ
#ความสุขของลูกน้อยเริ่มต้นได้ที่นี่
#โรงเรียนอนุบาลรุ่งดรุณ ระยอง

วันจันทร์แสนสดใสมาฟังนิทานด้ด้วยกันนะคะ😊😊#ความสุขของลูกน้อยเริ่มต้นได้ที่นี่#โรงเรียนอนุบาลรุ่งดรุณ ระยอง
18/11/2019

วันจันทร์แสนสดใสมาฟังนิทานด้ด้วยกันนะคะ😊😊
#ความสุขของลูกน้อยเริ่มต้นได้ที่นี่
#โรงเรียนอนุบาลรุ่งดรุณ ระยอง

กิจกรรมสร้างสรรค์ (ระบายสี) ช่วยให้กล้ามเนื้อมัดเล็กแข็งแรงฝึกความรับผิดชอบ และเสริมสร้างจินตนาการให้กับเด็ก🖍🖍#ความสุขขอ...
15/11/2019

กิจกรรมสร้างสรรค์ (ระบายสี)
ช่วยให้กล้ามเนื้อมัดเล็กแข็งแรง
ฝึกความรับผิดชอบ และเสริมสร้างจินตนาการให้กับเด็ก🖍🖍
#ความสุขของลูกน้อยเริ่มต้นได้ที่นี่
#โรงเรียนอนุบาลรุ่งดรุณ ระยอง

กิจกรรมประดิษฐ์ นาฬิกากระต่าย🐇#เพื่อพัฒนาการที่เหนือกว่า#โรงเรียนอนุบาลรุ่งดรุณ ระยอง
15/11/2019

กิจกรรมประดิษฐ์ นาฬิกากระต่าย🐇
#เพื่อพัฒนาการที่เหนือกว่า
#โรงเรียนอนุบาลรุ่งดรุณ ระยอง

กิจกรรมศิลปะ💮💮💮 น้องๆN.1 #ความสุขของลูกน้อยเริ่มต้นได้ที่นี่#โรงเรียนอนุบาลรุ่งดรุณ ระยอง
15/11/2019

กิจกรรมศิลปะ💮💮💮 น้องๆN.1
#ความสุขของลูกน้อยเริ่มต้นได้ที่นี่
#โรงเรียนอนุบาลรุ่งดรุณ ระยอง

กิจกรรมดนตรีสำหรับเด็กปฐมวัย ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านอารมณ์ เพราะเด็กได้เกิดความเพลิดเพลิน สนุกสนาน ไม่เครียด จึงทำ...
14/11/2019

กิจกรรมดนตรีสำหรับเด็กปฐมวัย ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านอารมณ์ เพราะเด็กได้เกิดความเพลิดเพลิน สนุกสนาน ไม่เครียด จึงทำให้เด็กมีสุขภาพจิตที่ดี และได้ทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น
#ความสุขของลูกน้อยเริ่มต้นได้ที่นี่
#โรงเรียนอนุบาลรุ่งดรุณ ระยอง

น้องๆอนุบาล 1 กำลังฝึกจำตัวโน๊ตเพลงอะไรกันนะ😍🎹🎹🎶🎶#เพื่อพัฒนาการที่เหนือกว่า#โรงเรียนอนุบาลรุ่งดรุณ ระยอง
14/11/2019

น้องๆอนุบาล 1 กำลังฝึกจำตัวโน๊ตเพลงอะไรกันนะ😍🎹🎹🎶🎶
#เพื่อพัฒนาการที่เหนือกว่า
#โรงเรียนอนุบาลรุ่งดรุณ ระยอง

การทดลองวิทยาศาสตร์🕵️‍♂️🕵️‍♀️ เรื่องแว่นขยาย🕵️‍♂️🕵️‍♀️#เพื่อพัฒนาการที่เหนือกว่า#โรงเรียนอนุบาลรุ่งดรุณ ระยอง
14/11/2019

การทดลองวิทยาศาสตร์
🕵️‍♂️🕵️‍♀️ เรื่องแว่นขยาย🕵️‍♂️🕵️‍♀️
#เพื่อพัฒนาการที่เหนือกว่า
#โรงเรียนอนุบาลรุ่งดรุณ ระยอง

13/11/2019

กิจกรรมกลางแจ้งกายบริหารเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกายและฝึกกระโดดสองขาเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่💪💪
#ความสุขของลูกน้อยเริ่มต้นได้ที่นี่
#โรงเรียนอนุบาลรุ่งดรุณ ระยอง

กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกาย  เล่นทราย .1#ความสุขของลูกน้อยเริ่มต้นได้ที่นี่#โรงเรียนอนุบาลรุ่งดรุณ ระยอง
13/11/2019

กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกาย เล่นทราย .1
#ความสุขของลูกน้อยเริ่มต้นได้ที่นี่
#โรงเรียนอนุบาลรุ่งดรุณ ระยอง

ฝึกคัดลายมือสวยๆกับน้องอนุบาล 1 ✏📖
13/11/2019

ฝึกคัดลายมือสวยๆกับน้องอนุบาล 1 ✏📖

กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกาย  เล่นทราย พี่ๆอนุบาล 2 #ความสุขของลูกน้อยเริ่มต้นได้ที่นี่#โรงเรียนอนุบาลรุ่งดรุ...
12/11/2019

กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกาย เล่นทราย พี่ๆอนุบาล 2
#ความสุขของลูกน้อยเริ่มต้นได้ที่นี่
#โรงเรียนอนุบาลรุ่งดรุณ ระยอง

สนุกสนานกับกิจกรรมกลางแจ้ง แข่งเก็บลูกบอล .2#ความสุขของลูกน้อยเริ่มต้นได้ที่นี่#โรงเรียนอนุบาลรุ่งดรุณ ระยอง
12/11/2019

สนุกสนานกับกิจกรรมกลางแจ้ง
แข่งเก็บลูกบอล .2
#ความสุขของลูกน้อยเริ่มต้นได้ที่นี่
#โรงเรียนอนุบาลรุ่งดรุณ ระยอง

สนุกสนานกับการออกกำลังกาย และฝึกรับลูกบอล .1#ความสุขของลูกน้อยเริ่มต้นได้ที่นี่#โรงเรียนอนุบาลรุ่งดรุณ ระยอง
12/11/2019

สนุกสนานกับการออกกำลังกาย และฝึกรับลูกบอล .1
#ความสุขของลูกน้อยเริ่มต้นได้ที่นี่
#โรงเรียนอนุบาลรุ่งดรุณ ระยอง

กิจกรรมวันลอยกระทง 2019 ให้ความรู้เกี่ยวกับวันลอยกระทง ตอบคำถาม รำวงวันลอยกระทง ทำกระทง  เด็กๆมีความสุขและสนุกที่ได้ทำกิ...
11/11/2019

กิจกรรมวันลอยกระทง 2019 ให้ความรู้เกี่ยวกับวันลอยกระทง ตอบคำถาม รำวงวันลอยกระทง ทำกระทง เด็กๆมีความสุขและสนุกที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน คืนนี้เด็กๆอย่าลืมไปลอยกระทงขอพร ขอขมาพระแม่คงคานะคะ สุขสันต์วันลอยกระทงค่ะ

วันศุกร์สนุกกับการละเล่นไทย😍😍#ความสุขของลูกน้อยเริ่มต้นได้ที่นี่#โรงเรียนอนุบาลรุ่งดรุณ ระยอง
08/11/2019

วันศุกร์สนุกกับการละเล่นไทย😍😍
#ความสุขของลูกน้อยเริ่มต้นได้ที่นี่
#โรงเรียนอนุบาลรุ่งดรุณ ระยอง

กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกาย  เล่นทราย .1#ความสุขของลูกน้อยเริ่มต้นได้ที่นี่#โรงเรียนอนุบาลรุ่งดรุณ ระยอง
06/11/2019

กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกาย เล่นทราย .1
#ความสุขของลูกน้อยเริ่มต้นได้ที่นี่
#โรงเรียนอนุบาลรุ่งดรุณ ระยอง

English for fun.#ความสุขของลูกน้อยเริ่มต้นได้ที่นี่#โรงเรียนอนุบาลรุ่งดรุณ ระยอง
06/11/2019

English for fun.
#ความสุขของลูกน้อยเริ่มต้นได้ที่นี่
#โรงเรียนอนุบาลรุ่งดรุณ ระยอง

06/11/2019

มาออกกำลังกายกับพี่ๆอนุบาล 2 กันนะคะ ร่างกายจะได้แข็งแรง💪
#ความสุขของลูกน้อยเริ่มต้นได้ที่นี่
#โรงเรียนอนุบาลรุ่งดรุณ ระยอง

กิจกรรมลีลาภาษาเขียนพี่ๆ อนุบาล3 #ความสุขของลูกน้อยเริ่มต้นได้ที่นี่#โรงเรียนอนุบาลรุ่งดรุณ ระยอง
06/11/2019

กิจกรรมลีลาภาษาเขียน
พี่ๆ อนุบาล3
#ความสุขของลูกน้อยเริ่มต้นได้ที่นี่
#โรงเรียนอนุบาลรุ่งดรุณ ระยอง

กิจกรรมกลางแจ้ง ฝึกรับลูกบอล ทำให้เด็กได้ฝึกทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ ฝึกสมาธิ และจะทำให้กล้ามเนื้อมัดเล็กมัด...
06/11/2019

กิจกรรมกลางแจ้ง ฝึกรับลูกบอล
ทำให้เด็กได้ฝึกทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ ฝึกสมาธิ และจะทำให้กล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่แข็งแรง⚽️🏀
#ความสุขของลูกน้อยเริ่มต้นได้ที่นี่
#โรงเรียนอนุบาลรุ่งดรุณ ระยอง

ทบทวนพยัญชนะไทยกับน้องๆอนุบาล 1 ในวันเปิดเทอมกันนะคะ😊😊#ความสุขของลูกน้อยเริ่มต้นได้ที่นี่#โรงเรียนอนุบาลรุ่งดรุณ ระยอง
05/11/2019

ทบทวนพยัญชนะไทยกับน้องๆอนุบาล 1 ในวันเปิดเทอมกันนะคะ😊😊
#ความสุขของลูกน้อยเริ่มต้นได้ที่นี่
#โรงเรียนอนุบาลรุ่งดรุณ ระยอง

05/11/2019

What color?

05/11/2019

กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกาย เล่นทราย พี่ๆอนุบาล 2
#ความสุขของลูกน้อยเริ่มต้นได้ที่นี่
#โรงเรียนอนุบาลรุ่งดรุณ ระยอง

05/11/2019

Good morning to you.
English for fun.
#ความสุขของลูกน้อยเริ่มต้นได้ที่นี่
#โรงเรียนอนุบาลรุ่งดรุณ ระยอง

กิจกรรมสนุกคิดวิทย์ คณิต สกัดสีจากผัก กับพี่ๆอนุบาล 3 #ความสุขของลูกน้อยเริ่มต้นได้ที่นี่#โรงเรียนอนุบาลรุ่งดรุณ ระยอง
05/11/2019

กิจกรรมสนุกคิดวิทย์ คณิต
สกัดสีจากผัก กับพี่ๆอนุบาล 3
#ความสุขของลูกน้อยเริ่มต้นได้ที่นี่
#โรงเรียนอนุบาลรุ่งดรุณ ระยอง

#กิจกรรมกลางแจ้ง# เกมตามหาผักผลไม้🍎🍊🌽🍍🥦 .2#ความสุขของลูกน้อยเริ่มต้นได้ที่นี่#โรงเรียนอนุบาลรุ่งดรุณ ระยอง
05/11/2019

#กิจกรรมกลางแจ้ง# เกมตามหาผักผลไม้🍎🍊🌽🍍🥦 .2
#ความสุขของลูกน้อยเริ่มต้นได้ที่นี่
#โรงเรียนอนุบาลรุ่งดรุณ ระยอง

#กิจกรรมกลางแจ้ง# มาออกกำลังกายกันนะคะ ร่างกายจะได้แข็งแรง 💪💪#ความสุขของลูกน้อยเริ่มต้นได้ที่นี่#โรงเรียนอนุบาลรุ่งดรุณ ...
05/11/2019

#กิจกรรมกลางแจ้ง# มาออกกำลังกายกันนะคะ ร่างกายจะได้แข็งแรง 💪💪
#ความสุขของลูกน้อยเริ่มต้นได้ที่นี่
#โรงเรียนอนุบาลรุ่งดรุณ ระยอง

ที่อยู่

เลขที่ 11/76 หมู่ที่ 7 ถนน สุขุมวิท ต.เนินพระ เมือง ระยอง 21150
Rayong
21150

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00
เสาร์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+66983485459

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนอนุบาลรุ่งดรุณ ระยอผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงเรียนอนุบาลรุ่งดรุณ ระยอ:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Rayong บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด
x

Rayong บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)

ศาลจังหวัดระยอง ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาว สภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง สสว.ศูนย์ OSS ระยอง สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง รถเหลือง บริษัท รถรุ่งเรือง ( เจ็น วาย เซอร์วิส หัวคีบไม้By Mr.Narest ระยองวิทยาคมปากน้ำ รยว๓ ชัวร์ระยอง เก๋เก๋ 0856663418 สำนักงานพัฒนาสังคมและความม สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอ EEC ระยอง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติแล สำนักงานแรงงาน จังหวัดระยอง