สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง กระะทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(2)

เปิดเหมือนปกติ

จังหวัดระยอง ร่วมผนึกกำลังจังหวัดในพื้นที่เขต EEC ลงนาม MOU โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก วันพุธที่...
26/11/2020

จังหวัดระยอง ร่วมผนึกกำลังจังหวัดในพื้นที่เขต EEC ลงนาม MOU โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองมอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประกอบด้วย นายครรชิต ศรีนพวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง นายสมชาย รุ่งเรือง ท้องถิ่นจังหวัดระยอง และนายธงชัย แก้วประเสริฐศรี พลังงานจังหวัดระยอง ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อประกาศเจตนารมณ์ และร่วมตั้งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งพัฒนาแผนการลดก๊าซเรือนกระจกให้เหมาะสมกับบริบทของจังหวัด โดยมีหน่วยงานร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ณ ห้องพระตำหนัก 1 กับ 2 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล พัทยา รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ร่วมกับศูนย์ควบคุมมลพิษ จัง...
26/11/2020

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ร่วมกับศูนย์ควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง เข้าร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการของ บริษัท ยูนิคอร์น เคม อินดัสทรี จำกัด กรณีเหตุเดือดร้อนรำคาญด้านกลิ่นกำมะถันรุนแรง เสียงดังรบกวนน้ำเสียที่เกิดจากการบำบัดและน้ำใต้ดินเสื่อมสภาพ ณ ห้องประชุมบริษัท ยูนิคอร์น เคม อินดัสทรี จำกัด ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

ทสจ.ระยอง ร่วมกับชุดเฉพาะกิจร่วมในพื้นที่จังหวัดระยอง เข้าตรวจสอบการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก Ep.5วันอังคารที่...
26/11/2020

ทสจ.ระยอง ร่วมกับชุดเฉพาะกิจร่วมในพื้นที่จังหวัดระยอง เข้าตรวจสอบการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก Ep.5

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง เข้าร่วมกับ "ชุดเฉพาะกิจร่วมในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อติดตามตรวจสอบการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก" โดยมี น.อ.ชนก สนทราพรพล ผู้แทน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง เป็นประธานคณะทำงาน ซึ่งชุดเฉพาะกิจร่วมฯ ได้ดำเนินการเข้าสำรวจ ตรวจสอบ และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
1. บริษัท ไฮเทค พลาส จำกัด (ประกอบกิจการตามปกติ) ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
2. บริษัท นิคส์ อินโนเวชั่น จำกัด (ไม่ได้ประกอบกิจการเกี่ยวกับพลาสติก) ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
3. บริษัท วี.เอส.เอ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ประกอบกิจการตามปกติ) ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563  เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง เข้าร่วมกับ "ชุดเฉพาะกิจร่...
24/11/2020

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง เข้าร่วมกับ "ชุดเฉพาะกิจร่วมในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อติดตามตรวจสอบการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก" โดยมี น.อ.ชนก สนทราพรพล ผู้แทน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง เป็นประธานคณะทำงาน ซึ่งชุดเฉพาะกิจร่วมฯ ได้ดำเนินการเข้าสำรวจ ตรวจสอบ และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก จำนวน 4 แห่ง ได้แก่
1. บริษัท แพลตตินั่ม โปร พลาสติก จำกัด (ประกอบกิจการตามปกติ)
2. บริษัท พลัส พรอสเพอร์ จำกัด (หยุดประกอบกิจการชั่วคราว)
3. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลเอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (หยุดประกอบกิจการชั่วคราวเนื่องจากขาดวัตถุดิบ)
4. บริษัท ไทยเยอรมัน รีไซเคิลเทคโนโลยี จำกัด (โอนใบ รง.4 ให้บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) (หยุดประกอบกิจการชั่วคราว เนื่องจากขาดวัตถุดิบ)
ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

24/11/2020
ครอบครัวข่าว 3 ระยอง

พบฉลามวาฬ บริเวณแหลมแม่พิมพ์ จังหวัดระยอง

ระยอง / นักดำน้ำตื่นตากับฉลามวาฬ ที่บริเวณกองหินใต้น้ำ หินเพลิง แหล่งดำน้ำลึกของจังหวัดระยอง ห่างจากฝั่งชายหาดแหลมแม่พิมพ์ ต.กร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง ประมาณ 17 ไมล์ทะเล นักดำน้ำพบกับปลาฉลามวาฬตัวใหญ่ ยาวประมาณ 10-15 เมตร ว่ายหากินอยู่กลางน้ำ เมื่อปลาเห็นนักดำน้ำได้ว่ายเข้ามาหา ให้ถ่ายภาพกันอย่างสะดุดตา โดยมีปลาเล็กๆว่ายติดมาเป็นจำนวนมาก สร้างความตื่นตาแก่นักดำน้ำ นักวิชาการระบุ เป็นความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งพนักงานขับรถยนตร์ จำนวน 1 อัตราสอบถามรายละเอียดเพิ่มเ...
24/11/2020

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนตร์ จำนวน 1 อัตรา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 038 611008

ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว งบประมาณ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
23/11/2020

ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว งบประมาณ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ทสจ.ระยอง ร่วมกับชุดเฉพาะกิจร่วมในพื้นที่จังหวัดระยอง เข้าตรวจสอบการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก ep.3วันพุธที่ 18...
23/11/2020

ทสจ.ระยอง ร่วมกับชุดเฉพาะกิจร่วมในพื้นที่จังหวัดระยอง เข้าตรวจสอบการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก ep.3

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง เข้าร่วมกับ "ชุดเฉพาะกิจร่วมในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อติดตามตรวจสอบการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก" โดยมี น.อ.ชนก สนทราพรพล ผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง เป็นประธานคณะทำงาน ซึ่งชุดเฉพาะกิจร่วมฯได้ดำเนินการเข้าสำรวจ ตรวจสอบ และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1.บริษัท แซด วาย กรุ๊ป จำกัด (พื้นที่ว่างเปล่า) 2.บริษัทโพลิเมอร์เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด (ประกอบกิจการตามปกติ) 3.บริษัท วีซี่ แพ็คเกจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (ประกอบกิจการตามปกติ) ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา และตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

วันจันทร์ที่  16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นายครรชิต ศรีนพวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหว...
17/11/2020

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นายครรชิต ศรีนพวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง เข้าร่วมสำรวจพื้นที่และประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 7 ธันวาคม 2563 ซึ่งจะเสด็จไปทรงปล่อยนก ปล่อยปลา และปล่อยโค ณ วัดละหารไร่ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โดยมีพลอากาศโท สมคิด สุขบาง กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ 908 เป็นประธานการประชุม

ทสจ.ระยอง ร่วมตรวจสอบวัตถุอันตราย ขณะทำการขนย้ายออกจากโรงงานวิน โพรเสส ครั้งที่ 2วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. ...
16/11/2020

ทสจ.ระยอง ร่วมตรวจสอบวัตถุอันตราย ขณะทำการขนย้ายออกจากโรงงานวิน โพรเสส ครั้งที่ 2

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. เจ้าหน้าที่ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ลงพื้นที่ไปติดตามตรวจสอบการขนย้ายวัตถุอันตราย สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว รวมถึงภาชนะเปล่า ออกจากโรงงาน บริษัท วินโพรเสส จำกัด เลขที่ 84/8 หมู่ที่ 4 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง (ครั้งที่ 2) บริเวณจุดอายัดที่ 12 และ 13โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกำกับการขนย้าย ได้แก่ เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษ อำเภอบ้านค่าย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร และผู้แทนภาคประชาชน ซึ่งวันนี้โรงงานได้ทำการขนย้ายวัตถุอันตรายที่เป็นของเหลว (น้ำปนเปื้อนน้ำมัน) จำนวน 1 เที่ยว น้ำหนักรวมประมาณ 28,450 กิโลกรัม ส่งไปกำจัดที่บริษัทเอกอุทัย จำกัด จังหวัดนครราชสีมา

ทสจ.ระยอง ขานรับนโยบาย เตรียมความพร้อมต้อนรับพ่อเมืองระยองลงเกาะเสม็ด เพื่อวางแผนกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงโควิด-19 ระบาดว...
12/11/2020

ทสจ.ระยอง ขานรับนโยบาย เตรียมความพร้อมต้อนรับพ่อเมืองระยองลงเกาะเสม็ด เพื่อวางแผนกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงโควิด-19 ระบาด

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 น. นายครรชิต ศรีนพวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ลงพื้นที่เกาะเสม็ดเพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับ นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ในการลงพื้นที่เกาะเสม็ด เพื่อแก้ไขปัญหาเกาะเสม็ดและรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการท่องเที่ยวบนเกาะเสม็ดในช่วงสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาด และการเตรียมวางแผนจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวเกาะเสม็ด เพื่อดึงนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นต่อไป

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายครรชิต ศรีนพวรรณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง เข้าร่วมติด...
09/11/2020

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายครรชิต ศรีนพวรรณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง เข้าร่วมติดตามตรวจสอบการขนย้ายวัตถุอันตราย สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว รวมถึงภาชนะเปล่า เศษเหล็ก และเศษพลาสติก ออกจากโรงงาน บริษัท วิน โพรเสส จำกัด หมู่ที่ 4 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เพื่อส่งไปบำบัด/กำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมายกำหนด ตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 (ครั้งที่ 1) บริเวณจุดอายัดที่ 12 และ 13 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกำกับการขนย้ายได้แก่ อำเภอบ้านค่าย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร กำนันตำบลบางบุตร และผู้แทนภาคประชาชนในพื้นที่ ซึ่งปริมาณวัตถุอันตราย (ของเหลว) ที่ทำการขนย้ายออกในวันนี้ มีน้ำหนักรวมประมาณ 43,150 กิโลกรัม โดยขนส่งไปกำจัด ณ บริษัท เอกอุทัย จำกัด ตั้งอยู่ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ปิดฉาก ไอ้งาสั้น  ช้างป่าดุร้ายในจังหวัดระยอง
06/11/2020
ปิดฉาก "ไอ้งาสั้น" ช้างป่าดุร้ายระยอง สิ้นลมแล้วหลังล้มป่วยนานร่วมเดือน

ปิดฉาก ไอ้งาสั้น ช้างป่าดุร้ายในจังหวัดระยอง

"ไอ้งาสั้น" ช้างป่าดุร้ายระยอง ทำร้ายคนตาย 2 ศพ ได้ล้มลงแล้วหลังป่วยมานานร่วมเดือน อาการทรุดหนีไปแช่น้ำในบ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ผู้มีสิทธิ์สอบ จะต้องมาสอบสัมภาษณ์ ที่ ห้องประชุมสำ...
06/11/2020

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ผู้มีสิทธิ์สอบ จะต้องมาสอบสัมภาษณ์ ที่ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ในวันอังคารที่ 10 พ.ย. 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไปครับ

กรมควบคุมมลพิษ เตรียมประกาศเขตควบคุมมลพิษในพื้นที่ บริเวณโรงงาน วินโพรเสส https://tna.mcot.net/business-575648
02/11/2020
คพ.เตรียมประกาศเขตควบคุมมลพิษ รง.ระยองปล่อยของเสีย

กรมควบคุมมลพิษ เตรียมประกาศเขตควบคุมมลพิษในพื้นที่ บริเวณโรงงาน วินโพรเสส https://tna.mcot.net/business-575648

อธิบดี คพ.ตรวจโรงงานกำจัดกากของเสีย จ.ระยอง เตรียมประกาศเป็นเขตควบคุมมลพิษ พร้อมฟ้องเรียกค่าเสียหาย

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 3 อัตรา 1.) ตำแหน่งนักวิเค...
02/11/2020

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 3 อัตรา 1.) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา 2.) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา และ 3.) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 8.30-16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง

ทสจ.ระยอง ร่วมประชุมและตรวจสอบเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียจากบริษัท วิน โพสเสส จำกัดวันที่ 29 ตุลาคม 2563 สำนักงานทรัพยากรธรรม...
30/10/2020

ทสจ.ระยอง ร่วมประชุมและตรวจสอบเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียจากบริษัท วิน โพสเสส จำกัด
วันที่ 29 ตุลาคม 2563 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากประชาชนกรณีน้ำเสียจากการประกอบกิจการโรงงานของบริษัท วิน โพรเสส จำกัด ตั้งอยู่ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมทั้งฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากน้ำเสียได้ส่งผลกระทบต่อประชาชน แหล่งน้ำผิวดิน และสภาพแวดล้อมใกล้เคียงโดยรอบโรงงาน โดยมี นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ดำเนินการยับยั้งการแพร่กระจายมลพิษโดยเร่งด่วนที่สุด กำหนดขอบเขตพื้นที่ได้รับผลกระทบ บำบัดฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมที่ถูกปนเปื้อนสารเคมี และการชดเชยเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อไป

กิจกรรม โครงการ "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563"วันที่ 29 ต.ค. 2563 จังหวัดระยอง ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติแล...
29/10/2020

กิจกรรม โครงการ "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563"

วันที่ 29 ต.ค. 2563 จังหวัดระยอง ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง จัดกิจกรรม โครงการ "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563" ณ สวนพฤกษศาสตร์บ้านเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายชาญนะ เอี่ยมแสง ให้เกียรติเป็นประธาน

28/10/2020
ชาวบ้านสุดทน โวยโรงงานรีไซเคิล ทำหนองน้ำเน่าเสีย-ดินเสื่อมสภาพ | เข้มข่าวค่ำ

ชาวบ้านสุดทนน้ำเสียทำหนองน้ำ - ดิน เสื่อมคุณภาพ

ปัญหาน้ำเสียจากโรงงานที่ไหลลงแหล่งน้ำธรรมชาติ ล่าสุดชาวบ้านในอ.บ้านค่าย จ.ระยอง ได้รับผลกระทบจากน้ำเสีย ...

วันที่ 26 ตุลาคม 2563นายครรชิต ศรีนพวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้า...
27/10/2020

วันที่ 26 ตุลาคม 2563นายครรชิต ศรีนพวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้ระยอง และหัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์บ้านเพ ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงาน โครงการ “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณสวนพฤกษศาสตร์บ้านเพ และหาดสวนสน ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยเชิญชวนหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม ที่จัดขึ้นประกอบด้วย การจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ การสาธิตการบำรุงรักษาต้นไม้โดยการตัดแต่งกิ่ง(ต้นสนทะเล) ตามหลักรุกขกรรม โดยรุกขกรจากกรมป่าไม้ การร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง เป็นต้น

ผอ.สนง.ทสจ.ระยองได้มอบหมายให้ ข้าราชการ ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ...
24/10/2020

ผอ.สนง.ทสจ.ระยองได้มอบหมายให้ ข้าราชการ ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23ต.ค.2563 ณ บริเวณสนามสวนศรีเมือง จ.ระยอง

วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายครรชิต ศรีนพวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระย...
23/10/2020

วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายครรชิต ศรีนพวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างฯ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีกิจกรรมทำความสะอาดเก็บขยะและกำจัดวัชพืชสองข้างทาง จัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณสองข้างทาง ณ บริเวณหน้าวัดสารนารถธรรมาราม ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยมีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธาน

ระบบน้ำบาดาลใหญ่ที่สุดในประเทศไทย แก้ภัยแล้งชัยนาท http://www.mnre.go.th/th/news/detail/71705
22/10/2020
พล.อ. ประวิตร มอบระบบน้ำบาดาลใหญ่ที่สุดของไทย ผลงานกระทรวงทรัพยากรฯ แก้ภัยแล้ง ชัยนาท อย

ระบบน้ำบาดาลใหญ่ที่สุดในประเทศไทย แก้ภัยแล้งชัยนาท http://www.mnre.go.th/th/news/detail/71705

ข่าวสารกระทรวงพล.อ. ประวิตร มอบระบบน้ำบาดาลใหญ่ที่สุดของไทย ผลงานกระทรวงทรัพยากรฯ แก้ภัยแล้ง ชัยนาท อย่าง....

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ร่วมกับศูนย์วนศาสตร์ชุมชนที่ 6 (ร...
21/10/2020

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ร่วมกับศูนย์วนศาสตร์ชุมชนที่ 6 (ระยอง) และคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านต้นลำดวน จัดทำโครงการ "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563" ณ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากะเฉด ป่าเพ และป่าแกลง บ้านต้นลำดวน หมู่ที่ 6 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยมีบริษัท เอ็ชเอ็มซี โพลิเมอร์ จำกัด เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การปลูกต้นไม้ การบำรุงต้นไม้ โดยการรดน้ำ พรวนดิน และกำจัดวัชพืช จำนวนต้นไม้ทั้งหมด 400 ต้น

ทสจ.ระยอง จับมือ สอจ.ระยองตรวจสอบโรงงานลักลอบปล่อยทิ้งน้ำเสียวันที่ 21 ตุลาคม 2563 นสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้...
21/10/2020

ทสจ.ระยอง จับมือ สอจ.ระยอง
ตรวจสอบโรงงานลักลอบปล่อยทิ้งน้ำเสีย

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนผ่านสื่อมวลชน (หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 19 ตุลาคม 2563) กรณีโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังใช้เครื่องสูบน้ำเสียจากบ่อภายในโรงงานระบายทิ้งลงพื้นที่สวนยูคาลิปตัสและเข้าท่วมพื้นที่เกษตรกรรมของชาวบ้าน แล้วไหลลงสู่คลองไทวา บริเวณหมู่ที่ 6 ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง โดยนายอภิพงศ์ สัทธาพงศ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ ได้ประสานสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เพื่อลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่า โรงงานดังกล่าว คือบริษัท สำปะหลังพัฒนา จำกัด ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 77 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ประกอบกิจการทำแป้งมันสำปะหลัง ซึ่งขณะตรวจสอบโรงงานมีการประกอบกิจการตามปกติ โดยโรงงานชี้แจงว่าน้ำที่สูบขึ้นมาตามที่ปรากฎในข่าวเป็นน้ำฝนที่ท่วมขังและหมักหมมอยู่ในแอ่งน้ำบริเวณบ้านพักคนงาน ไม่ใช่น้ำเสียจากบ่อบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตของโรงงาน และไม่ได้ไหลลงสู่คลองไทวา (คลองพยูน) แต่อย่างใด ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ สอจ.ระยอง จึงได้เก็บตัวอย่างน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว จำนวน 1 จุด เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำต่อไป

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 12.30 น. นายจักรกฤษณ์ นิตรมร ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนาให้ความ...
21/10/2020

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 12.30 น. นายจักรกฤษณ์ นิตรมร ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนาให้ความรู้ในหัวข้อ "การออกเอกสารสิทธิ์ของวัด และการขอใช้ที่ดินของทางราชการ" ณ หอประชุมสงฆ์ภาค 13 วัดพลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยมีพระเทพสิทธิเวที เจ้าคณะจังหวัดระยอง เจ้าอาวาสวัดเนินพระ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เตรียมออกพ.ร.บ. โลกร้อน ภายใน 2 ปี
20/10/2020
ทส.เร่งคลอด พ.ร.บ.โลกร้อน!! ภายใน 2 ปี

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เตรียมออกพ.ร.บ. โลกร้อน ภายใน 2 ปี

แอกชันที่น่าติดตามล่าสุดมาจาก รมว.ทส. วราวุธ ศิลปอาชา ซึ่งได้ชี้แจงถึง (ร่าง) พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงส.....

จี้ตรวจสอบ โรงงานปล่อยน้ำเสีย ต.บ้านฉาง
19/10/2020
จี้สอบโรงงานทิ้งน้ำเน่าลงคลอง - ระยอง - เมื่อวันที่ 18 ต.ค.

จี้ตรวจสอบ โรงงานปล่อยน้ำเสีย ต.บ้านฉาง

จี้สอบโรงงานทิ้งน้ำเน่าลงคลอง - ระยอง - เมื่อวันที่ 18 ต.ค. ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านที่อยู่อา.....

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้...
16/10/2020

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง และองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร เพื่อสำรวจ/ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมบริเวณโดยรอบโรงงาน บริษัท วิน โพรเสส จำกัด หมู่ที่ 4 บ้านหนองพะวา ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไป

นายครรชิต ศรีนพวรรณ ผอ.สนง.ทสจ.ระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเ...
14/10/2020

นายครรชิต ศรีนพวรรณ ผอ.สนง.ทสจ.ระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันอังคาร 13 ตุลาคม 2563 เวลา 18.30 น. ณ สนามสวนศรีเมือง จ.ระยอง

อังคารที่ 13 ต.ค.  2563 นายครรชิต ศรีนพวรรณ ผอ.สนง.ทสจ.ระยอง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้า...
14/10/2020

อังคารที่ 13 ต.ค. 2563 นายครรชิต ศรีนพวรรณ ผอ.สนง.ทสจ.ระยอง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันเวลา 07.30 น. และ วางพวงมาลา ในเวลา 08.30 น. ณ สนาม สวนศรีเมือง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 18.30 น. นายลำพูน ยอดยาดี นายกสมาคมกู้ภัยเขาชะเมา จังหวัดระยองรับแจ้งจากชาวบ่านว่า พบศพเป...
02/10/2020

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 18.30 น. นายลำพูน ยอดยาดี นายกสมาคมกู้ภัยเขาชะเมา จังหวัดระยองรับแจ้งจากชาวบ่านว่า พบศพเป็นชายไม่ทราบชื่อลักษณะถูกช้างป่าทำรัายจนร่างกายแหลกเหลว นอนตายในบริเวณสวนยาง หมู่ 3 ตำบลเขาน้อย อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง จึงให้ชุดเคลื่อนที่เร็วไปที่เกิดเหตุ
เมื่อถึงที่เกิดเหตุ พบศพคนตายเป็นชายอายุประมาณ 45 ปีโดยประมาณสภาพร่างกายแหลกเหลว มีรอยเท้าช้างป่าทั่วพื้นที่ โดยแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเขาชะเมามาตรวจพิสูจน์ศพของผู้ตาย จึงนำศพผู้เสียชีวิตไปไว้ที่วัดเขาชะอางค์ ตำบลเขาน้อย อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
เหตุการณ์ชัางป่าทำร้ายชาวบ้านจนเสียชีวิต เป็นครั้ง ติดต่อกันสามครั้ง มีผู้เสียชีวิต 3 ศพ ในเขตพื้นที่อำเภอวังจันทร์ และอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
cr.สมาคมกู้ภัยเขาชะเมา ระยอง

ที่อยู่

058 ถนนสมุทรคงคา ตำบลท่าประดู่
Rayong
21000

รถโดยสานประจำทาง(รถสองแถว)สาย ปากน้ำ - ระยอง

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:00
อังคาร 08:30 - 17:00
พุธ 08:30 - 17:00
พฤหัสบดี 08:30 - 17:00
ศุกร์ 08:30 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

038611008

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Rayong

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

นักท่องเที่ยวต่างถามว่า ทำไมทะเลระยองน้ำถึงดำแบบนี้ https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=474703160003455&id=100023913262602
ถึง หัวหน้าสำนักงานควบคุมมลพิษทางสิ่งแวดล้อม / ระยอง ขอท่านช่วยกรุณาติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมสิ่งแวดล้อม การทำถนน และสะพานบนถนนสาย 36 ดิฉันขอแจ้งร้องเรียนมาในส่วนของเขตมะขามคู่ ตั้งแต่ซอย 14-10 มีฝุ่นคละคลุ้ง ตลบอบอวน มองไม่เห็นเดือนเห็นตะวัน ชาวบ้านร้านค้า และพนักงานเจ็บป่วยกันระนาว ผู้รับเหมาทำถนนไม่ทำระเบียบและเงื่อนไขในการรับจ้าง ไม่จัดการกับฝุ่นละออง ปล่อยให้ลอยไปทั่วเมืองระยะทางเป็น 10 กิโลเมตร ไม่เห็นมีเจ้าหน้าที่คนไหน ของหน่วยงานอะไรโผล่หัวไปดู หรือไปดูแล้วก็ไม่มีปาก ไม่ทราบว่าทำไมควบุคมไม่ได้ จังหวัดนี้เป็นจังหวัดที่ควบคุมมลพิษทางสิ่งแวดล้อมทั้งจังหวัดไม่ใช่หรือ ท่านรู้เห็นกันอยู่ แต่ไม่ทำ เป็นเพราะอะไรก็รู้อยู่แก่ใจตัวเอง เป็นอย่างนี้มานานเป็นปี ๆ แล้วนะ แต่ที่ช่วงนี้เลวร้ายสุด ๆ ท้องฟ้าแดงไปด้วยฝุ่นดิน คนที่ไม่ทำหน้าที่ของตัวเองก็ไม่ควรมานั่งกินภาษีของชาวบ้าน อายฟ้าดินเปล่า ๆ
วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง อ.เมืองระยอง นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานเปิดการประชุมการถ่ายทอดองค์ความรู้และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าระยอง นางสาวทิพย์อาภา ยลธรรม์ธรรม ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง กล่าวว่า แนวคิดสำคัญในการอนุรักษ์เมืองเก่าระยอง โดยภาพรวมต้องประกอบด้วย แผนงานแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์เมืองเก่าระยอง แผนงาน โครงการ รวมทั้งแนวทางการบริหารจัดการ และมาตรการส่งเสริมการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อคงไว้ซึ่งความสมดุลของระบบนิเวศเมือง แบะประโยชน์สุขของประชาชนในพื้นที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้กรอบแนวทางในการอนุรักษ์และพัฒนาทุกภาคส่วนในเขตพื้นที่เมืองเก่าระยอง พื้นที่ต่อเนื่องและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง รวมทั้งจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บท แนวทาง แผนปฏิบัติ และมาตรการต่างๆในการอนุรักษ์ กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนในพื้นที่เมืองเก่าระยอง พื้นที่ต่อเนื่อง และพื้นที่เกี่ยวเนื่อง จำนวน 200 คน
การประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดระยอง วันนี้30สค.61 ผอ.สนง.ทสจ.ระยอง นำเสนอโครงการ ลดการใช้ถุงพลาสติก ในพื้นที่ตลาดสด และโรงเรียน ขับเคลื่อนตามนโยบาย ความร่วมมือร่วมกันของ ทส.และจังหวัด โดยในที่ประชุมวันนี้ งดการใช้หลอดน้ำ ได้150หลอด เป็นการเริ่มต้นจากระดับหัวหน้าส่วนราชการ และมี นโยบายนำปฎิบัติในทุกการประชุมของจังหวัดระยอง ต่อไป ด้วย..การร่วมด้วยช่วยกัน และเริ่มที่ตัวเรา..เป็นตัวอย่าง
ท่านผวจ.ระยอง มอบให้ผอ.สนง.ทสจ.ระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินการคัดเลือก ทสม.และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น จังหวัดระยอง ประจำปี 2561 ณ ห้องสิงห์บุรานุรักษ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง เวลา9.30 น.
ท่านผวจ.ระยอง มอบให้ผอ.สนง.ทสจ.ระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินการคัดเลือก ทสม.และเครือข่าย ทสม. ดีเด่น จังหวัดระยอง ประจำปี 2561 ณ ห้องสิงห์บุรานุรักษ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง เวลา9.30 น.
เริ่มโครงการเพื่อชุมชน
ร่วมงานรับ-ส่ง เสด็จ สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ กองทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี ได้มีโอกาสพบหัวหน้าส่วนราชการเพื่อการประสานในการขับเคลื่อนงานร่วมกันต่อไป ..