Clicky

TTW Public Company Limited

TTW Public Company Limited To be Thailand's Leading Company in Water Energy and Eco-Friendly Businesses

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด ( มหาชน ) เริ่มการดำเนินธุรกิจด้วยการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ในพื้นที่ฝั่งตะวันตก ได้แก่ อำเภอนครชัยศรี อำเภอสามพราน อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม อำเภอกระทุ่มแบนและอำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อทดแทนการใช้น้ำบาดาล แก้ปัญหาแผ่นดินทรุด และตอบสนองต่อความต้องการใช้น้ำประปาที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามสภาพเศร

ษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเริ่มผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) นับตั้งแต่ ปี 2547 เป็นต้นมา

บริษัทฯ มีโรงผลิตน้ำประปาบางเลน จังหวัดนครปฐม กำลังการผลิตสูงสุด 440,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และโรงผลิตน้ำประปากระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2560 ใช้เทคโนโลยี เมมเบรน (Membrane) ในระดับการกรองแบบ "Ultrafiltration" ซึ่งถือเป็น Backup Plant ให้กับโรงผลิตน้ำประปาบางเลน จ.นครปฐม มีกำลังการผลิตเริ่มต้นที่ 100,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ในอนาคตสามารถขยายกำลังการผลิตได้สูงสุด 400,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (TTW) ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการน้ำครบวงจร ดูแลผู้ใช้น้ำมากกว่า 500,000 ราย หรือนับ “ล้านชีวิต” ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยยืดหลัก 3 ประการคือ “คุณภาพ เพียงพอ และต่อเนื่อง” เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำประปาของทั้ง ภาคอุตสาหกรรม ภาคพาณิชยกรรมและภาคครัวเรือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ถือหุ้นในบริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด ร้อยละ 98 ซึ่งประปาปทุมธานี ประกอบธุรกิจลักษณะเดียวกับบริษัทฯ มีกำลังการผลิตน้ำประปาสูงสุดที่ 488,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

และบริษัทฯ ได้เข้าซื้อสิทธิในการบริหารจัดการน้ำประปาและน้ำเสียในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินระยะเวลา 30 ปี มีกำลังการผลิตน้ำประปาที่ 48,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และมีกำลังบำบัดน้ำเสียที่ 18,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

TTW มีกำลังการผลิตน้ำประปาสูงสุดกว่า 1,000,000 ลบ.ม./วัน ถือเป็นผู้ผลิตน้ำประปาภาคเอกชนรายใหญ่ที่สุดของประเทศ ด้วยความตั้งมั่นว่า "คุณภาพน้ำ...เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า"

เปิดเหมือนปกติ

Risk-Reward Ratio คืออะไร? ในโลกของการลงทุนเรามักได้พบกับความสัมพันธ์ระหว่าง “ความเสี่ยง” และ “ผลตอบแทน” ซึ่งมันมักจะมาค...
20/01/2023
[TTW Public Company Limited ] ในโลกของการลงทุนเรามักได้พบกับความสัมพันธ์ระหว่าง “ความเสี่ยง” และ “ผลตอบแท

Risk-Reward Ratio คืออะไร?
ในโลกของการลงทุนเรามักได้พบกับความสัมพันธ์ระหว่าง “ความเสี่ยง” และ “ผลตอบแทน” ซึ่งมันมักจะมาคู่กันเสมอ เมื่อเราอยากได้ผลตอบแทนที่มากขึ้น ส่วนใหญ่ก็มักจะตามมาด้วยความเสี่ยงที่สูงขึ้นด้วยเช่นกัน
แล้วจะทำอย่างไรให้สามารถจำกัดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้บ้างจากการลงทุนของเรา...ซึ่งวันนี้จะพาไปรู้จักกับ “Risk-Reward Ratio” อีกหนึ่งเครื่องมือที่จะช่วยเปรียบเทียบอัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยงให้กับเราได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
## Risk-Reward Ratio คืออะไร? ##
อ่านต่อ --> https://www.blockdit.com/posts/63ca3b2150395b7be4a4bae0
## ติดตาม "ทีทีดับบลิว" ได้แล้ววันนี้ทาง ##
Website: www.ttwplc.com
Facebook: ttwplc
Instagram: ttwplc
Youtube: TTW Plc Channel
Linkedin: TTW Public Company Limited
Blockdit: TTW Public Company Limited

ในโลกของการลงทุนเรามักได้พบกับความสัมพันธ์ระหว่าง “ความเสี่ยง” และ “ผลตอบแทน” ซึ่งมันมักจะมาคู่กันเสมอ ....

ตลท. ปรับเกณฑ์ซื้อขายรองรับระบบเทรดใหม่เมื่อ 6 ม.ค. 2566 ที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้แจ้งบนเว็บไซต์เ...
12/01/2023
[TTW Public Company Limited ] ตลท. ปรับเกณฑ์ซื้อขายรองรับระบบเทรดใหม่

ตลท. ปรับเกณฑ์ซื้อขายรองรับระบบเทรดใหม่
เมื่อ 6 ม.ค. 2566 ที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้แจ้งบนเว็บไซต์เรื่องการปรับเกณฑ์ซื้อขายหลักทรัพย์ให้สอดคล้องกับระบบซื้อขายใหม่ที่จะเปิดให้บริการในไตรมาส 1 ของปี 2566 นี้
โดยเป็นการทบทวนกฎเกณฑ์เดิมที่มีอยู่ และปรับปรุงให้เหมาะสม ร่วมสมัยกับสภาพการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน รวมถึงยกระดับให้มีความสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่เป็นสากลมากขึ้น ซึ่งมีสาระสำคัญของเกณฑ์ที่ปรับปรุงมีดังนี้
อ่านต่อ --> https://www.blockdit.com/posts/63bf642cf07411e6c7b2a1c5
## ติดตาม "ทีทีดับบลิว" ได้แล้ววันนี้ทาง ##
Website: www.ttwplc.com
Facebook: ttwplc
Instagram: ttwplc
Youtube: TTW Plc Channel
Linkedin: TTW Public Company Limited
Blockdit: TTW Public Company Limited

ตลท. ปรับเกณฑ์ซื้อขายรองรับระบบเทรดใหม่

31/12/2022

Less bitter, more glitter.
Happy New Year 2023! 🎉

ดัชนี sSET Index คืออะไร?“SET Index” หรือ “ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ฯ” คือ ดัชนีที่สะท้อนความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในตล...
23/12/2022
[TTW Public Company Limited ] ดัชนี sSET Index คืออะไร?

ดัชนี sSET Index คืออะไร?
“SET Index” หรือ “ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ฯ” คือ ดัชนีที่สะท้อนความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand: SET) ทั้งหมด
ซึ่งตัวเลขที่เพิ่มขึ้น หรือลดลงในแต่ละวันเป็นเหมือนตัวชี้วัดให้นักลงทุนเห็นว่าภาพรวมของตลาดหุ้นในวันนั้นๆ เป็นอย่างไร
ซึ่งการเพิ่มขึ้น-ลดลงที่เราคุ้นเคยกันดีได้ถูกใช้แทนด้วย 2 สีหลัก คือ...
อ่านต่อ --> https://www.blockdit.com/posts/63a551bc19feb5b9d9ad9639
## ติดตาม "ทีทีดับบลิว" ได้แล้ววันนี้ทาง ##
Website: www.ttwplc.com
Facebook: ttwplc
Instagram: ttwplc
Youtube: TTW Plc Channel
Linkedin: TTW Public Company Limited
Blockdit: TTW Public Company Limited

ดัชนี sSET Index คืออะไร?

TTW รับรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2565 จากสถาบันไทยพัฒน์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 421 ธ.ค. 2565 ...
22/12/2022

TTW รับรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2565
จากสถาบันไทยพัฒน์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
21 ธ.ค. 2565 - บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (TTW) รับรางวัลเกียรติคุณ “Sustainability Disclosure Award” ประจำปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากสถาบันไทยพัฒน์ สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาว
นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ ได้เป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัลเกียรติคุณ “Sustainability Disclosure Award” ประจำปี 2565 จาก ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์ ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลป์กรุงเทพฯ
โดยรางวัล​นี้พิจารณาจากการประเมินข้อมูลการดำเนินงาน ผ่านรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ TTW ที่นำเสนอข้อมูลด้านความยั่งยืนได้ครบถ้วนสมบูรณ์ และมีความน่าเชื่อถือ ตามกรอบการรายงาน Global Reporting Initiative (GRI)
สามารถสะท้อนถึงบทบาทการดำเนินงานขององค์กรต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนครบทุกมิติทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) รวมทั้งการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

TTW ร่วมกับ กลุ่มบริษัท ช.การช่าง ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสา...
20/12/2022

TTW ร่วมกับ กลุ่มบริษัท ช.การช่าง ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
20 ธ.ค. 2565 คณะผู้บริหารจาก กลุ่มบริษัท ช.การช่าง (CK Group) ได้แก่ บมจ. ช.การช่าง (CK), บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM), และ บมจ.ทีทีดับบลิว (TTW)
ร่วมนำแจกันดอกไม้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
พร้อมลงนามถวายพระพรขอให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง หายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

"วราวุธ’ จับมือ กปภ.-TTW ติวเข้มช่างประปาหมู่บ้าน""วราวุธ" จับมือกับ กปภ. และ TTW เปิดโครงการ CSR “รวมพลังประปาฮีโร่” สอ...
16/12/2022
'วราวุธ' จับมือ กปภ.-TTW ติวเข้มช่างประปาหมู่บ้าน | เดลินิวส์

"วราวุธ’ จับมือ กปภ.-TTW ติวเข้มช่างประปาหมู่บ้าน"
"วราวุธ" จับมือกับ กปภ. และ TTW เปิดโครงการ CSR “รวมพลังประปาฮีโร่” สอน ซ่อม เสริม เพิ่มคุณภาพน้ำสะอาดให้ประชาชน พร้อมมอบตู้ทำน้ำเย็นและเครื่องกรองน้ำดื่มให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนใน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 👇

"วราวุธ" จับมือกับ กปภ. และ TTW เปิดโครงการ CSR “รวมพลังประปาฮีโร่” สอน ซ่อม เสริม เพิ่มคุณภาพน้ำสะอาดให้ประชาชน พ...

ทำความรู้จักกับ ACGS สู่การยกระดับคุณภาพการกำกับกิจการของ บจ. ในอาเซียน“การกำกับดูแลกิจการ” หรือ “บรรษัทภิบาล” (Corporat...
15/12/2022
[TTW Public Company Limited ] ทำความรู้จักกับ ACGS สู่การยกระดับคุณภาพการกำกับกิจการของ บจ. ในอาเซียน

ทำความรู้จักกับ ACGS สู่การยกระดับคุณภาพการกำกับกิจการของ บจ. ในอาเซียน
“การกำกับดูแลกิจการ” หรือ “บรรษัทภิบาล” (Corporate Governance) หรือเรียกกันสั้นๆ ว่า “CG” หมายถึง ระบบที่จัดให้มีกระบวนการและโครงสร้างของภาวะผู้นำ การควบคุมของกิจการให้มีความรับผิดชอบตามหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีความโปร่งใส และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มขององค์กรอย่างเป็นธรรม
รวมไปถึงการสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อรักษาเงินลงทุน และเพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวภายในกรอบการมีจริยธรรมที่ดีโดยรวม
นอกจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายกลุ่มแล้ว บริษัทจดทะเบียน (บจ.) ต้องเข้าใจความต้องการ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกัน...
อ่านต่อ https://www.blockdit.com/posts/639abeb786da43aa4bb0b03f
## ติดตาม "ทีทีดับบลิว" ได้แล้ววันนี้ทาง ##
Website: www.ttwplc.com
Facebook: ttwplc
Instagram: ttwplc
Youtube: TTW Plc Channel
Linkedin: TTW Public Company Limited
Blockdit: TTW Public Company Limited

ทำความรู้จักกับ ACGS สู่การยกระดับคุณภาพการกำกับกิจการของ บจ. ในอาเซียน

"TTW เป็น 1 ใน 18 หุ้น ถูกนำไปใช้ในการคำนวณดัชนี FTSE SET Shariah Index"FTSE คือใคร?"FTSE Group" จัดตั้งขึ้นในปี 1995 ใน...
09/12/2022
[TTW Public Company Limited ] TTW เป็น 1 ใน 18 หุ้น ถูกนำไปใช้ในการคำนวณดัชนี FTSE SET Shariah Index

"TTW เป็น 1 ใน 18 หุ้น ถูกนำไปใช้ในการคำนวณดัชนี FTSE SET Shariah Index"
FTSE คือใคร?
"FTSE Group" จัดตั้งขึ้นในปี 1995 ในรูปแบบ Joint Venture ระหว่างหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ของอังกฤษอย่าง Financial Times และ London Stock Exchange โดย FTSE Group นั้นถือได้ว่าเป็นหนึ่งในผู้นำระดับโลกในด้านการบริหารดัชนี
ปัจจุบัน FTSE Group ให้บริการใน 77 ประเทศทั่วโลก ด้วยการสร้างและบริหารดัชนีมากกว่า 120,000 ดัชนี (Real-time กว่า 600 ดัชนี) โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ในปักกิ่ง ลอนดอน แฟรงค์เฟิร์ต ฮ่องกง มาดริด ปารีส นิวยอร์ก ซานฟรานซิสโก บอสตัน เซียงไฮ้ และโตเกียว
สำหรับประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ร่วมมือกับทาง FTSE Group เช่นกัน โดยได้ร่วมกันจัดตั้งดัชนีมาตั้งแต่ 2 เมษายน 2551 เพื่อยกระดับของตลาดทุนไทยสู่มาตรฐานสากล
และสอดคล้องไปกับความต้องการของนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติ รวมถึงรองรับการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเงินให้แก่ผู้ลงทุน ไม่ว่าจะเป็นกองทุนอีทีเอฟ (ETF) ตราสารทางการเงินที่อ้างอิงดัชนี (Index-linked Product) เป็นต้น
และ 6 ธ.ค. ที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และฟุตซี่ รัสเซล (FTSE Russell) ได้ประกาศผลการทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ชุดใหม่ที่จะใช้ในการคำนวณ FTSE SET Index Series ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 19 ธ.ค. 2565 เป็นต้นไป โดยสรุปได้ดังนี้
อ่านต่อ https://www.blockdit.com/posts/6392961bda757a7b89c61764
## ติดตาม "ทีทีดับบลิว" ได้แล้ววันนี้ทาง ##
Website: www.ttwplc.com
Facebook: ttwplc
Instagram: ttwplc
Youtube: TTW Plc Channel
Linkedin: TTW Public Company Limited
Blockdit: TTW Public Company Limited

TTW เป็น 1 ใน 18 หุ้น ถูกนำไปใช้ในการคำนวณดัชนี FTSE SET Shariah Index

- 29 พ.ย. 2565 -ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ TTW ที่ระดับ “AA-” แนวโน้มอันดั...
29/11/2022

- 29 พ.ย. 2565 -
ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ TTW ที่ระดับ “AA-” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่”
📄 ข้อมูลเพิ่มเติม: https://bit.ly/3gMsz5r
- November 29, 2022 -
TRIS Rating affirms the company rating on "TTW PLC" (TTW) and the ratings on its outstanding senior unsecured debentures at “AA-” with a “stable” rating outlook.
📄 More info: https://bit.ly/3OKZlR9

📊 TTW's Factsheet for 9M'2022. Let's check it out!👉 Download (pdf): https://bit.ly/3ASk6EF
28/11/2022

📊 TTW's Factsheet for 9M'2022.
Let's check it out!
👉 Download (pdf): https://bit.ly/3ASk6EF

"การประหยัดต่อขนาด" vs "การประหยัดต่อขอบเขต"ส่วนใหญ่แล้วเรามักจะคุ้นหูกับคำว่า “การประหยัดต่อขนาด” (Economies of Scale) ...
24/11/2022
[TTW Public Company Limited ] การประหยัดต่อขนาด vs การประหยัดต่อขอบเขต

"การประหยัดต่อขนาด" vs "การประหยัดต่อขอบเขต"
ส่วนใหญ่แล้วเรามักจะคุ้นหูกับคำว่า “การประหยัดต่อขนาด” (Economies of Scale) คือ การที่ราคาต้นทุนสินค้าต่อหน่วยลดลงตามจำนวนการผลิตสินค้าหรือบริการที่ผลิตมากขึ้น ซึ่งแน่นอนบริษัทผู้ผลิต หรือผู้ขายก็จะสามารถทำกำไรได้มากขึ้น
และคนส่วนใหญ่อีกเช่นกันที่มักจะสับสน เข้าใจผิดว่าเมื่อเกิด “การประหยัดต่อขนาด” แล้ว จะต้องเกิด “การประหยัดต่อขอบเขต” (Economies of Scope) ด้วย
หรือกลับกันเมื่อเกิดการประหยัดต่อขอบเขตแล้วจะต้องเกิดการประหยัดต่อขนาดด้วยอันนี้ก็ยังไม่ถูก แต่ว่าทั้ง 2 อย่างเองก็มีความเกี่ยวเนื่องกันอยู่
อ่านต่อ
https://www.blockdit.com/posts/637dcc00d79a10aab1c11df3
## ติดตาม "ทีทีดับบลิว" ได้แล้ววันนี้ทาง ##
Website: www.ttwplc.com
Facebook: ttwplc
Instagram: ttwplc
Youtube: TTW Plc Channel
Linkedin: TTW Public Company Limited
Blockdit: TTW Public Company Limited

การประหยัดต่อขนาด vs การประหยัดต่อขอบเขต

💸 ทำความรู้จักกับ “กลยุทธ์แบ่งแยกราคาขาย” 💰เคยสงสัยไหมว่าทำไมสินค้า หรือบริการชนิดเดียวกันถึงตั้งราคาขายในแต่ละประเทศ หร...
11/11/2022
[TTW Public Company Limited ] ทำความรู้จักกับ “กลยุทธ์แบ่งแยกราคาขาย”

💸 ทำความรู้จักกับ “กลยุทธ์แบ่งแยกราคาขาย” 💰
เคยสงสัยไหมว่าทำไมสินค้า หรือบริการชนิดเดียวกันถึงตั้งราคาขายในแต่ละประเทศ หรือแม้แต่ภายในประเทศเดียวกันแตกต่างกันออกไป
หลักการทางเศรษฐศาสตร์มีการกำหนดราคาสินค้าให้แตกต่างกันออกไปสำหรับผู้บริโภคในแต่ละแบบ แม้สินค้าจะเหมือนกัน และมีต้นทุนที่ไม่ต่างกัน เราเรียกอะไรแบบนี้ว่า “การแบ่งแยกราคาขาย” (Price Discrimination)
ยกตัวอย่าง เช่น ภาพยนตร์เรื่องเดียวกัน แต่แยกราคาขายที่ต่างกันสำหรับช่วงเช้ากับช่วงบ่าย, ร้านตัดผมร้านเดียวกันแต่ราคาของผู้ใหญ่กับนักเรียนก็มีราคาไม่เท่ากัน, หรือแม้แต่รถยนต์รุ่นเดียวกันแท้ๆ ราคาที่ใช้ภายในประเทศกับส่งออกต่างประเทศก็มีราคาไม่เท่ากัน
อ่านต่อ --> https://www.blockdit.com/posts/636e10465af05ae286431148
## ติดตาม "ทีทีดับบลิว" ได้แล้ววันนี้ทาง ##
Website: www.ttwplc.com
Facebook: ttwplc
Instagram: ttwplc
Youtube: TTW Plc Channel
Linkedin: TTW Public Company Limited
Blockdit: TTW Public Company Limited

ทำความรู้จักกับ “กลยุทธ์แบ่งแยกราคาขาย”

ทำความรู้จักกับ “Warrant”“ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ” หรือ “Warrant” นั้น คือตราสารที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการ...
03/11/2022
[TTW Public Company Limited ] ทำความรู้จักกับ “Warrant”

ทำความรู้จักกับ “Warrant”
“ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ” หรือ “Warrant” นั้น คือตราสารที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการซื้อหลักทรัพย์ที่ใบสำคัญแสดงสิทธินั้นอ้างถึงอยู่ (Underlying Asset) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็คือหุ้นบริษัทที่ออก Warrant (หุ้นแม่)
(หากเป็น Warrant ที่ให้สิทธิซื้อหุ้นของบริษัทอื่นจะเรียกว่า “ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์” หรือ Derivative Warrant: DW)
ตัวอย่าง สมมุติเรากำหนดหุ้นแม่เป็นหุ้น “ABC” เวลาออก Warrant ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เป็นการปันผลให้ผู้ถือหุ้นเดิม หรือเพิ่มสภาพคล่อง เราก็จะเติม “W” ต่อท้ายหุ้นแม่เข้าไป เช่น ABC-W1, ABC-W2, ABC-W3 (ตัวเลขด้านหลังที่เพิ่มขึ้นก็จะแปรผันไปตามจำนวนล็อตที่ออก Warrant)
โดยจะ...
อ่านต่อ --> https://www.blockdit.com/posts/6362221324dcc46c85e15bf3
## ติดตาม "ทีทีดับบลิว" ได้แล้ววันนี้ทาง ##
Website: www.ttwplc.com
Facebook: ttwplc
Instagram: ttwplc
Youtube: TTW Plc Channel
Linkedin: TTW Public Company Limited
Blockdit: TTW Public Company Limited

ทำความรู้จักกับ “Warrant”

TTW ได้รับประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย “Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2022” จากสมา...
28/10/2022

TTW ได้รับประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย “Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2022” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในระดับ “ดีเลิศ”

💰"สินทรัพย์หมุนเวียนรายการไหนเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็วสุด" ??? 💰ในการวิเคราะห์ข้อมูลกิจการสักแห่งหนึ่งเพื่อใช้สำหรับพิจาร...
26/10/2022
[TTW Public Company Limited ] "สินทรัพย์หมุนเวียนรายการไหนเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็วสุด" ???

💰"สินทรัพย์หมุนเวียนรายการไหนเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็วสุด" ??? 💰
ในการวิเคราะห์ข้อมูลกิจการสักแห่งหนึ่งเพื่อใช้สำหรับพิจารณาลงทุนในหุ้นตัวนั้นๆ นักลงทุนส่วนใหญ่คงจะคุ้นเคยกันดีกับการอ่านงบการเงินเพื่อที่จะได้เห็นถึงข้อมูลเชิงลึกของบริษัท
โดยในวันนี้เราจะมาพูดกันถึง “งบแสดงฐานะการเงิน” (Financial Position) หรือที่คุ้นชินกันดีในชื่อ “งบดุล” เป็นงบการเงินที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินของกิจการ ณ สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี (วันสิ้นงวดบัญชี) เช่น 3 เดือน, 6 เดือน, 1 ปี ประกอบด้วย สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น
วัตถุประสงค์ของงบแสดงฐานะการเงินก็มีไว้เพื่อเปรียบเทียบความก้าวหน้า (ถดถอย) ของกิจการ “ต้นงวด vs ปลายงวด” ให้ได้เห็นภาพอย่างชัดเจนนั่นเอง
หลักการง่ายๆ ของงบแสดงฐานะการเงิน คือ
อ่านต่อ https://www.blockdit.com/posts/63589e5fd080b7dfba70c58d
## ติดตาม "ทีทีดับบลิว" ได้แล้ววันนี้ทาง ##
Website: www.ttwplc.com
Facebook: ttwplc
Instagram: ttwplc
Youtube: TTW Plc Channel
Linkedin: TTW Public Company Limited
Blockdit: TTW Public Company Limited

"สินทรัพย์หมุนเวียนรายการไหนเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็วสุด" ???

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศรายชื่อ 170 หุ้นยั่งยืน ประจำปี 2565 TTW ติดโผหุ้นยั่งยืน 7 ปีต่อเนื่องรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” หรือ ...
12/10/2022
[TTW Public Company Limited ] ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศรายชื่อ 170 หุ้นยั่งยืน ประจำปี 2565

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศรายชื่อ 170 หุ้นยั่งยืน ประจำปี 2565
TTW ติดโผหุ้นยั่งยืน 7 ปีต่อเนื่อง
รายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” หรือ “Thailand Sustainability Investment” (THSI) ของปี 2565 นี้ ได้ประกาศออกมาแล้ว (10 ต.ค. 2565) โดยมีบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ที่ได้รับการคัดเลือกถึงจำนวน 170 บจ. หรือเพิ่มขึ้นจากเดิม 144 บจ. ในปีที่ผ่านมา (ปี 2564) ซึ่งแบ่งออกเป็น SET จำนวน 157 บจ. และ mai จำนวน 13 บจ.
สถิติที่น่าสนใจคือ...หากเราเอา Market Cap. ของหุ้นยั่งยืนทั้ง 170 บจ. มามัดรวมกันแล้วก็จะมีมูลค่ารวมสูงถึง 14 ล้านล้านบาท (ข้อมูล ณ 3 ต.ค. 2565) หรือคิดเป็นสัดส่วน 72% เมื่อเทียบกับ Market Cap. ทั้งหมดของ SET และ mai เลยทีเดียว
โดยในปีนี้ด้านบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) หรือ TTW เองยังคงมีรายชื่อเป็น “หุ้นยั่งยืน” ในกลุ่มทรัพยากร (กลุ่มนี้มีทั้งหมด 28 บจ. รวม TTW) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 แล้ว นับตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา (พ.ศ. 2559-2565)
อ่านต่อ https://www.blockdit.com/posts/63464510d3c9ca65fe3438d9
## ติดตาม "ทีทีดับบลิว" ได้แล้ววันนี้ทาง ##
Website: www.ttwplc.com
Facebook: ttwplc
Instagram: ttwplc
Youtube: TTW Plc Channel
Linkedin: TTW Public Company Limited
Blockdit: TTW Public Company Limited

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศรายชื่อ 170 หุ้นยั่งยืน ประจำปี 2565

ค่าความนิยม (Goodwill) คืออะไร?หากเรากำลังเลือกซื้อน้ำจิ้มไก่สักขวดหนึ่งในซุเปอร์มาร์เก็ตโดยมีคู่เทียบอยู่ 2 ยี่ห้อ ระหว...
07/10/2022
[TTW Public Company Limited ] ค่าความนิยม (Goodwill) คืออะไร?

ค่าความนิยม (Goodwill) คืออะไร?
หากเรากำลังเลือกซื้อน้ำจิ้มไก่สักขวดหนึ่งในซุเปอร์มาร์เก็ตโดยมีคู่เทียบอยู่ 2 ยี่ห้อ ระหว่าง “น้ำจิ้มไก่ตราแม่ประนอม” กับ “น้ำจิ้มไก่ตราแม่แตงโม” คุณจะเลือกซื้อขวดไหน?
หากพิจารณากันถึงการมีอยู่มาอย่างยาวนาน ชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือของตราสินค้า หรือแม้แต่รสชาติที่คุ้นเคยถูกปาก แน่นอนว่ายี่ห้อแรกก็จะถูกหยิบออกจากชั้นวางสินค้าโดยไม่ต้องมีข้อสงสัย
สิ่งที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่นี้เราเรียกมันว่า “Goodwill” หรือในภาษาไทย “ค่าความนิยม” โดยสิ่งนี้จะถูกวัดจากความมีชื่อเสียง ความนิยมในตัวบุคคล (เช่น Steve Jobs อดีต CEO ของ Apple) ความน่าเชื่อถือของเครื่องหมายการค้าหรือกิจการหนึ่งๆ ซึ่งทำให้กิจการนั้นมีความสามารถในการหารายได้มากกว่ากิจการอื่นในประเภทเดียวกัน
อ่านต่อ https://www.blockdit.com/posts/633f965415ed5f72cb564ebe
## ติดตาม "ทีทีดับบลิว" ได้แล้ววันนี้ทาง ##
Website: www.ttwplc.com
Facebook: ttwplc
Instagram: ttwplc
Youtube: TTW Plc Channel
Linkedin: TTW Public Company Limited
Blockdit: TTW Public Company Limited

ค่าความนิยม (Goodwill) คืออะไร?

เปรียบเทียบ “หุ้นบุริมสิทธิ” vs “หุ้นกู้” vs “หุ้นสามัญ” แตกต่างกันอย่างไร?อ่านต่อ ---> https://www.blockdit.com/posts/6...
30/09/2022

เปรียบเทียบ “หุ้นบุริมสิทธิ” vs “หุ้นกู้” vs “หุ้นสามัญ” แตกต่างกันอย่างไร?
อ่านต่อ ---> https://www.blockdit.com/posts/6321965258492d658521cb64

“ส่วนต่างแห่งความปลอดภัย” (Margin of Safety)“ปลอดภัยไว้ก่อน” เชื่อว่าคำนี้เป็นคำที่ได้ยินกันมาเนิ่นนาน ถูกนำมาใช้ในหลายบ...
27/09/2022

“ส่วนต่างแห่งความปลอดภัย” (Margin of Safety)
“ปลอดภัยไว้ก่อน” เชื่อว่าคำนี้เป็นคำที่ได้ยินกันมาเนิ่นนาน ถูกนำมาใช้ในหลายบริบท นัยของคำนี้น่าจะต้องการให้คิดเผื่อไว้ และเลือกทำอะไรที่จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย หรืออันตรายกับตัวเอง
ในบริบทของการลงทุนก็เช่นกัน มีคำที่ถูกนำมาใช้เพื่อให้การลงทุนมีความปลอดภัย และลดโอกาสการขาดทุนให้น้อยที่สุด คำๆ นั้นก็คือ “ส่วนต่างแห่งความปลอดภัย” หรือ Margin of Safety
คำนี้ถูกเผยแพร่ครั้งแรกโดยเบนจามิน แกรเฮม ผู้ซึ่งเป็นอาจารย์ของวอร์เรน บัฟเฟตต์ นักลงทุนแบบเน้นคุณค่าที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคนหนึ่งของโลก
คอนเซปต์ของคำนี้ “เรียบง่าย” และ “เข้าใจไม่ยาก” แต่ก็ “ทรงพลัง” มากด้วยเช่นกัน หรือพูดง่ายๆ คือ หากพอจะมีพื้นฐานในการวิเคราะห์บริษัทนั้นๆ หรือปัจจัยพื้นฐานได้บ้างแล้ว...
อ่านต่อ https://www.blockdit.com/posts/6332abd6b8a1141bdd991817
## ติดตาม "ทีทีดับบลิว" ได้แล้ววันนี้ทาง ##
Website: www.ttwplc.com
Facebook: ttwplc
Instagram: ttwplc
Youtube: TTW Plc Channel
Linkedin: TTW Public Company Limited
Blockdit: TTW Public Company Limited

🏗️🚇💧⚡️ “The Power of Synergy”
26/09/2022

🏗️🚇💧⚡️ “The Power of Synergy”

"Holding Company" คืออะไร?เราคงเคยได้เห็นว่าบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ หลายๆ แห่งมีรายได้หลักจากการถือหุ้น หร...
21/09/2022
[TTW Public Company Limited ] "Holding Company" คืออะไร?

"Holding Company" คืออะไร?
เราคงเคยได้เห็นว่าบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ หลายๆ แห่งมีรายได้หลักจากการถือหุ้น หรือลงทุนอยู่ในบริษัทอื่น
โดยที่บริษัทนั้นๆ เป็นบริษัทที่ไม่ได้ดำเนินธุรกิจหรือผลิตสินค้าและบริการใดๆ อย่างมีนัยสำคัญเป็นของตนเอง แต่เป็นเจ้าของและควบคุมบริษัทอื่นอยู่ (มีบางกรณีที่ก็ทำธุรกิจเองด้วย ไม่ได้เป็น Pure Holding)
ทั้งนี้ อาจจะเป็นการถือหุ้นในบริษัทลูกมากกว่า 50% หรือจะเป็นการเข้าไปถือหุ้นบริษัทร่วมที่สัดส่วน 20-50% ก็ได้เช่นกัน แต่จะต้องถือหุ้นอย่างน้อย 1 บริษัท
โดยในกรณีเป็นบริษัทที่มีเงื่อนไขในการร่วมลงทุนกับภาครัฐ หรือมีข้อจำกัดตามกฎหมายอื่น จะต้องถือหุ้นในบริษัทหลักนั้นมากกว่าหรือเท่ากับ 40%
ซึ่งการถือหุ้นอยู่ในหลายๆ บริษัทแบบนี้จะช่วยให้บริษัทนั้นๆ มีรายได้เข้ามาจากหลายทาง กระจายความเสี่ยงจากช่วงที่ตลาดมีความผันผวน หรือในช่วงที่สภาวะเศรษฐกิจคาดเดาได้ยากลำบาก..และบริษัทแบบที่กล่าวถึงอยู่นี้ก็คือ “Holding Company” นั่นเอง
อ่านต่อ --> https://www.blockdit.com/posts/632ab8976f8820c6d9fc1e0c
## ติดตาม "ทีทีดับบลิว" ได้แล้ววันนี้ทาง ##
Website: www.ttwplc.com
Facebook: ttwplc
Instagram: ttwplc
Youtube: TTW Plc Channel
Linkedin: TTW Public Company Limited
Blockdit: TTW Public Company Limited

"Holding Company" คืออะไร?

“วอร์เรน บัฟเฟตต์” เลือกผู้บริหารบริษัทที่จะเข้าไปลงทุนแบบเน้นคุณค่าอย่างไร?“วอร์เรน บัฟเฟตต์” สมัยทำงานกับเบนจามิน เกรแ...
08/09/2022
[TTW Public Company Limited ] “วอร์เรน บัฟเฟตต์” เลือกผู้บริหารบริษัทที่จะเข้าไปลงทุนแบบเน้นคุณค่าอย่างไ

“วอร์เรน บัฟเฟตต์” เลือกผู้บริหารบริษัทที่จะเข้าไปลงทุนแบบเน้นคุณค่าอย่างไร?
“วอร์เรน บัฟเฟตต์” สมัยทำงานกับเบนจามิน เกรแฮม ผู้ซึ่งเป็นทั้งอาจารย์และต้นแบบการลงทุนเน้นคุณค่าของเขา บัฟเฟตต์ได้ปรับแต่งวิธีการคัดสรรหุ้นของเขาจากแบบที่เป็นคณิตศาสตร์เน้นๆ ของเกรแฮม
พ่วงเอาหลักการที่มี 3 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ และอีก 1 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพเข้ามาไว้ด้วยกัน เกิดเป็นกฎ 4 ข้อ ในการเลือกผู้บริหารของบริษัทที่ควรค่าลงทุนเน้นคุณค่าสไตล์ “วอร์เรน บัฟเฟตต์” ขึ้นมา
ผู้นำที่รอบคอบในแบบของบัฟเฟตต์เป็นอย่างไร?
อ่านต่อได้ที่ --> https://www.blockdit.com/posts/63199db2c6983c4648616b80

## ติดตาม "ทีทีดับบลิว" ได้แล้ววันนี้ทาง ##
Website: www.ttwplc.com
Facebook: ttwplc
Instagram: ttwplc
Youtube: TTW Plc Channel
Linkedin: TTW Public Company Limited
Blockdit: TTW Public Company Limited

“วอร์เรน บัฟเฟตต์” เลือกผู้บริหารบริษัทที่จะเข้าไปลงทุนแบบเน้นคุณค่าอย่างไร?

ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25...
01/09/2022

ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.ttwplc.com/th/investor-relations/download/shareholders-meeting#

ทำไมผู้ลงทุนในหุ้นกู้ต้องเข้าใจ “Covenant”หากเรากำลังมองหาหุ้นกู้สักตัวเพื่อลงทุน ส่วนใหญ่แล้วนักลงทุนก็มักจะมองกันที่ผล...
30/08/2022
[TTW Public Company Limited ] ทำไมผู้ลงทุนในหุ้นกู้ต้องเข้าใจ “Covenant”

ทำไมผู้ลงทุนในหุ้นกู้ต้องเข้าใจ “Covenant”
หากเรากำลังมองหาหุ้นกู้สักตัวเพื่อลงทุน ส่วนใหญ่แล้วนักลงทุนก็มักจะมองกันที่ผลตอบแทน อันดับความน่าเชื่อถือขององค์กร/ตราสารหนี้ หรือตัวผู้ออกหุ้นกู้รายนั้นๆ เป็นหลักว่ามีชื่อเสียง และน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหน
จนบางครั้งก็ไม่ได้เข้าไปดูถึง “ข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่” (Covenant) ของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งเป็นเงื่อนไขประกอบที่ผู้ออกฯ ได้กำหนดไว้และต้องทำตามเพื่อลดความเสี่ยงต่อคุณภาพของเครดิตหุ้นกู้
## Covenant คืออะไร? ##
อ่านต่อได้ที่ https://www.blockdit.com/posts/630dcf633914315cd9accb32
## ติดตาม "ทีทีดับบลิว" ได้แล้ววันนี้ทาง ##
Website: www.ttwplc.com
Facebook: ttwplc
Instagram: ttwplc
Youtube: TTW Plc Channel
Linkedin: TTW Public Company Limited
Blockdit: TTW Public Company Limited

ทำไมผู้ลงทุนในหุ้นกู้ต้องเข้าใจ “Covenant”

-- ประกาศ เรื่อง: การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล --
29/08/2022

-- ประกาศ เรื่อง: การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล --

## รู้จักกับ “หุ้น Laggard” ##ณ สมมุติฐานที่ตลาดกระทิง (Bull Market) หากเรากำลังเปรียบเทียบหุ้นหลายๆ ตัวที่อยู่ในกลุ่มอุ...
25/08/2022
[TTW Public Company Limited ] รู้จักกับ “หุ้น Laggard”

## รู้จักกับ “หุ้น Laggard” ##
ณ สมมุติฐานที่ตลาดกระทิง (Bull Market) หากเรากำลังเปรียบเทียบหุ้นหลายๆ ตัวที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน จะมีหุ้นอยู่ส่วนหนึ่ง หรือส่วนใหญ่ที่มีการปรับราคาสูงขึ้นไปตามสภาวะ หรือปัจจัยของตลาด ณ เวลานั้น
แต่ในทางกลับกัน ก็จะมีหุ้นในอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ยึดติดอยู่กับทิศทางของกลุ่มอุตสาหกรรมเลย โดยอาจจะมีปัจจัยพื้นฐาน “อ่อนแอ” กว่าอยู่บ้าง เช่น ความสามารถในการทำธุรกิจ ความสามารถในการแข่งขัน ความสามารถในการทำกำไร สถานะทางการเงิน หรือหุ้นที่ยังไม่ได้ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG) เป็นต้น
โดยหุ้นกลุ่มนี้มักจะขยับตัวแบบเชื่องช้า ซึมๆ หงอยๆ เหมือนไม่ค่อยจะสนใจอะไรสักเท่าไร ซึ่งนักลงทุนมักจะเรียกหุ้นกลุ่มนี้กันว่าหุ้น “Laggard”
## แล้วหุ้นตัวไหนละคือ หุ้น Laggard? ##
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.blockdit.com/posts/63073b15d30597ee536f47f2
## ติดตาม "ทีทีดับบลิว" ได้แล้ววันนี้ทาง ##
Website: www.ttwplc.com
Facebook: ttwplc
Instagram: ttwplc
Youtube: TTW Plc Channel
Linkedin: TTW Public Company Limited
Blockdit: TTW Public Company Limited

รู้จักกับ “หุ้น Laggard”

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติ “จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล” (Interim Dividend) อัตราหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นร้อยละ ...
24/08/2022

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติ “จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล” (Interim Dividend)
อัตราหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.1 ของกำไรสุทธิ มูลค่ารวม 1,197 ล้านบาท โดยจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2565 - วันที่ 30 มิ.ย. 2565
- วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD): 6 ก.ย. 2565
- กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date): 7 ก.ย. 2565
- กำหนดจ่ายเงินปันผล (Payment Date): 21 ก.ย. 2565

☘️🌱ลงทุนอย่างยั่งยืนกับ “Green Bond” ตราสารหนี้สีเขียว 🌿🍀ตราสารหนี้ (Bond) คือ ตราสารทางการเงินที่ผู้ถือ (นักลงทุน) มีสถ...
11/08/2022
[TTW Public Company Limited ] ลงทุนอย่างยั่งยืนกับ “Green Bond” ตราสารหนี้สีเขียว

☘️🌱ลงทุนอย่างยั่งยืนกับ “Green Bond” ตราสารหนี้สีเขียว 🌿🍀
ตราสารหนี้ (Bond) คือ ตราสารทางการเงินที่ผู้ถือ (นักลงทุน) มีสถานะเป็นเจ้าหนี้ และผู้ออกมีสถานะเป็นลูกหนี้ โดยนักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนในรูปของ “ดอกเบี้ย” อย่างสม่ำเสมอตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ และจะได้รับ “เงินต้น” คืนเมื่อครบกำหนดอายุ
ตัวอย่างตราสารหนี้ที่คุ้นเคยกันเป็นอย่างดี เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล และหุ้นกู้เอกชน ซึ่งแต่ละประเภทก็จะมีอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ระดับความเสี่ยง และผลตอบแทนที่แตกต่างกันออกไป
จุดเด่นของตราสารหนี้คือมีความเสี่ยงน้อย ผลตอบแทนสม่ำเสมอ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วก็มักจะมากกว่าการนำเงินไปฝากในธนาคารทั่วไป...
อ่านต่อได้ที่ https://www.blockdit.com/posts/62f37578070127c0032c054c
## ติดตาม "ทีทีดับบลิว" ได้แล้ววันนี้ทาง ##
Website: www.ttwplc.com
Facebook: ttwplc
Instagram: ttwplc
Youtube: TTW Plc Channel
Linkedin: TTW Public Company Limited
Blockdit: TTW Public Company Limited

ลงทุนอย่างยั่งยืนกับ “Green Bond” ตราสารหนี้สีเขียว

10/08/2022

แบงก์ชาติ ขึ้นดอกเบี้ย 0.25% และจะขึ้นอีกแบบค่อยเป็นค่อยไป
เมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมา คณะกรรมการนโยบายการเงิน หรือ กนง. มีมติปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ทำให้ดอกเบี้ยนโยบายของไทยกลายเป็น 0.75% แล้ว จากมติ 6 ต่อ 1 เสียง

โดยมติ 1 เสียง มีความเห็นว่าควรขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50%
เพื่อลดความเสี่ยงที่จะต้องเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกในอนาคต

โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้มองเศรษฐกิจว่า

-มีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง
-มีจำนวนนักท่องเที่ยวกลับมามากกว่าคาด
-การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง จากตลาดแรงงานและรายได้ครัวเรือนที่ปรับดีขึ้น

ซึ่งแบงก์ชาติก็ได้คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะกลับเข้าสู่ระดับก่อนโควิด ภายในสิ้นปีนี้

อย่างไรก็ตาม แบงก์ชาติก็มองว่าจำเป็นที่จะต้องถอนคันเร่งแล้ว
เพราะเมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัว มาตรการผ่อนคลายทางการเงิน เช่น ดอกเบี้ยต่ำ จึงมีความจำเป็นลดลง

โดยหลังจากนี้ แบงก์ชาติจะมีการปรับดอกเบี้ยขึ้นอีก แต่จะเป็นในแบบค่อยเป็นค่อยไป
เนื่องจากบริบทของไทยที่ภาคเศรษฐกิจยังไม่ได้กลับมาเป็นเหมือนก่อนโควิด เหมือนประเทศอื่น

ในด้านของเงินเฟ้อ แบงก์ชาติมองว่าจะทำจุดสูงสุดในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปีนี้
และจะปรับตัวลดลงเองตามกลไกเศรษฐกิจ ที่เงินเฟ้อเกิดขึ้นมาจากฝั่งอุปทาน

โดยการค่อย ๆ ปรับขึ้นดอกเบี้ยนั้น ก็จะเป็นการช่วยกลุ่มธุรกิจหรือบริษัทที่เปราะบาง ให้ยังสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้

เศรษฐกิจไทยในระยะสั้น ไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น มาจากนักท่องเที่ยวโซนเอเชียที่ไม่ค่อยได้รับผลกระทบเหมือนนักท่องเที่ยวโซนยุโรป

ในขณะที่การอ่อนค่าของเงินบาทอ่อนนั้น เป็นไปตามการอ่อนค่าของสกุลเงินอื่น ๆ ทั่วโลก
และเงินทุนเคลื่อนย้ายก็ไม่ได้มีพฤติกรรมที่ผิดปกติเทียบกับภูมิภาค..
╔═══════════╗
ภาวะเงินเฟ้อ ตลาดผันผวนแบบนี้ ติดตามข่าวเศรษฐกิจแบบเน้น ๆ จากหลายเพจได้ใน Blockdit - คอนเทนต์แพลตฟอร์มที่มีผู้ใช้งานเป็นประจำ 2 ล้านคน ลองใช้ฟรี blockdit.com/download
╚═══════════╝
ติดตามลงทุนแมนได้ที่
Website - longtunman.com
Blockdit - blockdit.com/longtunman
Facebook - facebook.com/longtunman
Twitter - twitter.com/longtunman
Instagram - instagram.com/longtunman
Line - page.line.me/longtunman
YouTube - youtube.com/longtunman
TikTok - tiktok.com/
Spotify - open.spotify.com/show/4jz0qVn1AL7tRMHiTvMbZH
Apple Podcasts - podcasts.apple.com/th/podcast/ลงทุนแมน/id1543162829
Soundcloud - soundcloud.com/longtunman

TTW ได้รับ "การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565" หรือ “AGM Checklist” ที่ 100 คะแนนเต็ม (5 เหรียญ) ...
10/08/2022

TTW ได้รับ "การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565" หรือ “AGM Checklist” ที่ 100 คะแนนเต็ม (5 เหรียญ) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA)
ข้อมูลเพิ่มเติม:
--> https://bit.ly/3PbE8OL
--> https://bit.ly/3A9XZtf
TTW received 100 scores (Full score) from the Annual General Meeting Assessment 2022 (or AGM Checklist) By the Thai Investors Association (TIA).
For more information:
--> https://bit.ly/3PbE8OL
--> https://bit.ly/3A9XZtf

"หุ้น Theme ไหน...ใช่สำหรับคุณ"การคัดสรรเลือกหุ้นสักตัวเข้ามาอยู่ในพอร์ตการลงทุนก็เหมือนกับการเลือกเสื้อผ้า ต้องพิจารณาถ...
05/08/2022
[TTW Public Company Limited ] หุ้น Theme ไหน...ใช่สำหรับคุณ

"หุ้น Theme ไหน...ใช่สำหรับคุณ"
การคัดสรรเลือกหุ้นสักตัวเข้ามาอยู่ในพอร์ตการลงทุนก็เหมือนกับการเลือกเสื้อผ้า ต้องพิจารณาถึงกำลังทรัพย์ สภาพแวดล้อม ช่วงเวลา รวมถึงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการสวมใส่เสื้อผ้าในครั้งนั้นๆ
บางคนชอบซื้อเสื้อผ้ามีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ก็อาจจะใส่ได้ไม่บ่อยครั้ง เหมือนกับหุ้นที่อาจจะเลือกซื้อได้แค่บางช่วงบางเวลา
แต่กลับกันบางคนชอบใส่สีผ้าสีพื้นๆ แบบมินิมอล ก็สามารถจับมาใส่ได้บ่อยครั้งกว่าคล้ายกับหุ้นที่มีพื้นฐานดี เราก็สามารถเลือกทะยอยเก็บสะสมได้เรื่อยๆ
# แล้วจะรู้ได้ยังไงว่า “หุ้น Theme ไหน...ใช่สำหรับคุณ”
อ่านต่อได้ที่ https://bit.ly/3zTkqBZ
## ติดตาม "ทีทีดับบลิว" ได้แล้ววันนี้ทาง ##
Website: www.ttwplc.com
Facebook: ttwplc
Instagram: ttwplc
Youtube: TTW Plc Channel
Linkedin: TTW Public Company Limited
Blockdit: TTW Public Company Limited

หุ้น Theme ไหน...ใช่สำหรับคุณ

💧“เมมเบรน” เทคโนโลยีผลิตน้ำประปาที่สะอาดกว่า ปลอดภัยกว่า ในมาตรฐานระดับโลก 💧หากพูดถึงกระบวนการผลิตน้ำประปามาตรฐานในประเท...
28/07/2022
[TTW Public Company Limited ] “เมมเบรน” เทคโนโลยีผลิตน้ำประปาที่สะอาดกว่า ปลอดภัยกว่า ในมาตรฐานระดับโลก

💧“เมมเบรน” เทคโนโลยีผลิตน้ำประปาที่สะอาดกว่า ปลอดภัยกว่า ในมาตรฐานระดับโลก 💧
หากพูดถึงกระบวนการผลิตน้ำประปามาตรฐานในประเทศไทย ส่วนใหญ่ก็จะเป็นระบบทรายกรอง (Conventional)
หรือพูดให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือการนำน้ำดิบจากแหล่งน้ำธรรมชาติมาผ่านการตกตะกอน (Clarification) ผ่านการกรอง (Filtration) และการฆ่าเชื้อโรค (Disinfection) จนกลายมาเป็นน้ำประปา
ซึ่งระบบการกรองประเภทนี้ก็จะผ่านมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก (WHO: World Health Organization) ได้เป็นน้ำประปาที่สะอาด และมีคุณภาพออกมาให้ได้ใช้กันในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว
แต่ด้วยปัจจุบันน้ำดิบจากแหล่งน้ำธรรมชาติมีคุณภาพที่เปลี่ยนแปลงไป และอาจจะทำให้ต้องเผชิญกับคุณภาพที่ด้อยลงได้ในบางช่วงเวลา
ทำให้การมองหาเทคโนโลยีที่ดีขึ้นในการผลิตน้ำประปาจะช่วยสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้น้ำว่าจะได้ใช้น้ำประปาที่สะอาด และปลอดภัย
อ่านเพิ่มเติม —> https://www.blockdit.com/posts/62e0f98fff7683da14a8215f

“เมมเบรน” เทคโนโลยีผลิตน้ำประปาที่สะอาดกว่า ปลอดภัยกว่า ในมาตรฐานระดับโลก

ที่อยู่

Buddhamonthon Sai 5
Sam Phran
73210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+66 20199490

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ TTW Public Company Limitedผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง TTW Public Company Limited:

วิดีโอทั้งหมด

TTW Public Company Limited

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด ( มหาชน ) ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำประปาที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ในพื้นที่ฝั่งตะวันตก ได้แก่ อำเภอนครชัยศรี อำเภอสามพราน อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม อำเภอกระทุ่มแบนและอำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อทดแทนการใช้น้ำบาดาล แก้ปัญหาแผ่นดินทรุด และตอบสนองต่อความต้องการใช้น้ำประปาที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามสภาพเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเริ่มผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) นับตั้งแต่ ปี 2547 เป็นต้นมา บริษัทฯ มีโรงผลิตน้ำประปาบางเลน จังหวัดนครปฐม กำลังการผลิตสูงสุด 440,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และโรงผลิตน้ำประปากระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2560 ใช้เทคโนโลยี เมมเบรน (Membrane) ในระดับการกรองแบบ "Ultrafiltration" ซึ่งถือเป็น Backup Plant ให้กับโรงผลิตน้ำประปาบางเลน จ.นครปฐม มีกำลังการผลิตเริ่มต้นที่ 100,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ในอนาคตสามารถขยายกำลังการผลิตได้สูงสุด 400,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (TTW) ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการน้ำครบวงจร ดูแลผู้ใช้น้ำมากกว่า 500,000 ราย หรือนับ “ล้านชีวิต” ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยยืดหลัก 3 ประการคือ “คุณภาพ เพียงพอ และต่อเนื่อง” เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำประปาของทั้ง ภาคอุตสาหกรรม ภาคพาณิชยกรรมและภาคครัวเรือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ถือหุ้นในบริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด ร้อยละ 98 ซึ่งประปาปทุมธานี ประกอบธุรกิจลักษณะเดียวกับบริษัทฯ ในพื้นที่ปทุมธานี-รังสิต มีกำลังการผลิตน้ำประปาสูงสุดที่ 488,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และบริษัทฯ ได้เข้าซื้อสิทธิในการบริหารจัดการน้ำประปาและน้ำเสียในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ระยะเวลา 30 ปี มีกำลังการผลิตน้ำประปาที่ 48,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และมีกำลังบำบัดน้ำเสียที่ 18,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน รวมถึงการบริหารน้ำดิบ การผลิตน้ำประปา การบริหารและจัดการบำบัดน้ำเสียให้กับนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ระยอง TTW มีกำลังการผลิตน้ำประปาสูงสุดกว่า 1,000,000 ลบ.ม./วัน ถือเป็นผู้ผลิตน้ำประปาภาคเอกชนรายใหญ่ที่สุดของประเทศ ด้วยความตั้งมั่นว่า "คุณภาพน้ำ...เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า"

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Sam Phran บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

📊 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (e-AGM)
💧 บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) / TTW
📅 วันพฤหัสบดีที่ 11 เม.ย. 2565
⏰ เวลา 14.00 น.
🏢 ณ สุพรรณิการ์ อาคารวิริยะถาวร กรุงเทพ
💻 เอกสารนำเสนอ (.pdf) https://bit.ly/3JTjaBM
------------------------------------------------------------------------------------
📊 Annual General Meeting of Shareholders for 2022 (e-AGM)
💧 TTW Public Company Limited / TTW
📅 April 11, 2022
⏰ 2 PM
🏢 At Supannikar Room, Viriyathavorn Building, BKK
💻 Presentation (TH Ver./.pdf) https://bit.ly/3JTjaBM
📊 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (e-AGM)
💧 บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) / TTW
📅 วันพฤหัสบดีที่ 11 เม.ย. 2565
⏰ เวลา 14.00 น.
🏢 ณ สุพรรณิการ์ อาคารวิริยะถาวร กรุงเทพ
👨‍💻 รับชมแบบเว็บแคสต์ + เอกสารนำเสนอ https://bit.ly/3Ol99AJ
💻 เอกสารนำเสนอ (.pdf) https://bit.ly/3JTjaBM
---------------------------------------------------------------------
📊 Annual General Meeting of Shareholders for 2022 (e-AGM)
💧 TTW Public Company Limited / TTW
📅 April 11, 2022
⏰ 2 PM
🏢 At Supannikar Room, Viriyathavorn Building, BKK
👨‍💻 Webcast + Presentation https://bit.ly/3Ol99AJ
💻 Presentation (TH Ver./.pdf) https://bit.ly/3JTjaBM
ทรงพระเจริญ 🙏
รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ของ TTW พร้อมให้ผู้ลงทุนและท่านที่สนใจได้เข้าไปศึกษาข้อมูลของเราเพิ่มเติมได้แล้วครับ
#ดาวน์โหลด ---> https://bit.ly/3LrwXjW
#ชมออนไลน์ (Flipbook) --> https://bit.ly/3NqoFLb
Today, TTW's Annual Report 2021 (Form 56-1 One Report) is ready for investors and interested persons.
--> https://bit.ly/35mE8e1
(Flipbook) --> https://bit.ly/3LnPPjU
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันจันทร์ที่ 11 เม.ย. 2565 เวลา 14.00 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม ---> https://bit.ly/3IOO25S
เรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วม #การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2565
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
วันจันทร์ที่ 11 เม.ย. 2565 เวลา 14.00 น.
* ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เท่านั้น *
* เปิดให้เริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมฯ วันศุกร์ที่ 1 เม.ย. 2565 *
รายละเอียดเพิ่มเติม --> https://bit.ly/3ISs0il
TTW's Snapshot
Read more!
TH ---> https://bit.ly/359rJtO
EN ---> https://bit.ly/3tzzRwV
TTW's Factsheet - Q4'2021 & YE2021
Read more ---> https://bit.ly/3NoHX3A
องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้ประกาศให้วันที่ 22 มีนาคมของทุกปีเป็น “วันน้ำโลก” หรือ “World Water Day” เพื่อกระตุ้นให้ประชากรทั่วโลกเห็นความสำคัญของน้ำ เกิดความตื่นตัวเรื่องการอนุรักษ์น้ำ และการพัฒนาแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน
🔵 สารจากประธานกรรมการ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)
🔵 โดย: ดร. ทนง พิทยะ
ประเทศไทยในปี 2564 ยังคงเผชิญกับวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างต่อเนื่อง และคาดว่าคงต้องใช้เวลาฟื้นตัวกว่าจะสามารถเดินหน้าได้อย่างมีศักยภาพ
ซึ่งต้องทำควบคู่ไปกับการมองไปข้างหน้า ถึงภาพการแข่งขันของตลาดโลก ที่เราจำเป็นต้องปรับตัวเข้าสู่ “ยุคเศรษฐกิจใหม่” หรือ “เศรษฐกิจดิจิทัล” (Digital Economy) ที่แข่งขันกันด้วย “เทคโนโลยีขั้นสูง” และ “ทรัพยากรมนุษย์” (Human Capital) เพื่อเตรียมความพร้อม ไปสู่การแข่งขันอย่างแท้จริงที่กำลังจะเกิดขึ้น
ปี 2564 เป็นอีกหนึ่งปีที่ “ทีทีดับบลิว” ยังคงอยู่เคียงข้างพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยการดำเนินกิจการตามแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ และมาตรการป้องกันอย่างเข้มแข็งรัดกุม
ทำให้สามารถส่งจ่าย “น้ำประปาคุณภาพ” ให้กับผู้ใช้น้ำในทุกภาคส่วนได้อย่าง “เพียงพอ” และ “ต่อเนื่อง” ท่ามกลางความท้าทายที่กระทบต่อภาพรวมของทั้งภาคเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) หรือแม้แต่ภาคครัวเรือนเองก็ตาม
ด้านการเงิน บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้โดยทริสเรทติ้ง (TRIS Rating) ที่ระดับ “AA-” แนวโน้ม “คงที่” (Stable) จากฐานะทางการเงินที่แข็งแรง และความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดได้อย่างดี
รวมถึงบริษัทฯ ยังคงกันสำรองเงินสดไว้ส่วนหนึ่งเพื่อลดความเสี่ยงกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือขาดสภาพคล่อง พร้อมทั้งพยายามบริหารต้นทุนทางการเงิน และค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลง
ควบคู่ไปกับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนด้วยการตั้งเป้าหมายลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Emissions: GHG) และลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า (Electricity Consumption) ให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.05 ร่วมกับการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกอย่าง Solar Rooftop ในปีที่ผ่านมา
ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันความพร้อม ในการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุค “เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ” (Low-carbon Economy) สอดรับกับเป้าหมายสนับสนุนให้ประเทศไทยสามารถมุ่งสู่พลังงานสะอาด และลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ หรือมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายใน ค.ศ. 2065-2070
สำหรับปี 2565 ที่น่าจะท้าทายกว่าเดิมสำหรับประเทศไทย และ “ทีทีดับบลิว” ไม่ว่าจะเป็นการที่ยังต้องอยู่ร่วมกับไวรัส COVID-19 ต่อไป รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และการแข่งขันกันทางเทคโนโลยีของโลกธุรกิจที่จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป
แต่ด้วยศักยภาพและความพร้อมในด้านต่างๆ รวมไปถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการดำเนินธุรกิจตามพันธกิจของบริษัทฯ ที่จะ “เติบโตอย่างมั่นคง ต่อเนื่อง และยั่งยืน เพื่อบรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ บนพื้นฐานของความสมดุลระหว่างลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ชุมชน และสิ่งแวดล้อม” ผมมีความเชื่อมั่นว่า เราจะได้เห็นภาพของก้าวย่างที่มั่นคงตามความมุ่งมั่นที่เราตั้งใจไว้อย่างแน่นอน
ในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้า ชุมชน และผู้ให้การสนับสนุนทุกภาคส่วนที่ให้ความไว้วางใจ และการดำเนินงานของ “ทีทีดับบลิว” มาโดยตลอด
สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านป้องกันตนเองและครอบครัวจากการ แพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างมีวินัย เพื่อให้ประเทศไทยเดินหน้าได้อีกครั้งพร้อมกับรอยยิ้ม และนั่นคือภาพ ที่ผมหวังไว้ว่าจะได้เห็นหลังจากวิกฤต COVID-19 สิ้นสุดลง
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) https://bit.ly/3q5A9tp
x

Sam Phran บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)

Internet Game Online by นั่งเล่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอพุ ยอดการไฟฟ้า LAT Racing oil Thailand รถไฟฟ้า 24v 36 v รับซ่อมรถสกู๊ตเต บริษัท คิง เพาเวอร์ ดี จำกัด จำลอง ร้บเหมาก่อสร้าง PunPang Shop Tew&Pam Kaircshop Arsujee Engineering - ASJ อุปกรณ์ก่อสร้าง การเกษตร ประ สว่างธรรมไฟฟ้าและแอร์ โซล่าเซลล์ทําเอง P Power Generating Co., Ltd.