โรงเรียนวัดดอนหวาย

โรงเรียนวัดดอนหวาย โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม โทร 034-393659

เปิดเหมือนปกติ

โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ขอขอบคุณอักษรเจริญทัศน์ อจท.จำกัด ที่ได้บริจาคหนังสือ และสื่อการเรียนรู้ ให้กับโรงเรีย...
21/01/2022

โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ขอขอบคุณอักษรเจริญทัศน์ อจท.จำกัด ที่ได้บริจาคหนังสือ และสื่อการเรียนรู้ ให้กับโรงเรียน จำนวน 1 ชุด เป็นจำนวนเงิน 61,590 บาท

โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ขอขอบคุณอักษรเจริญทัศน์ อจท.จำกัด ที่ได้บริจาคหนังสือ และสื่อการเรียนรู้ ให้กับโรงเรียน จำนวน 1 ชุด เป็นจำนวนเงิน 61,590 บาท

บริษัท กราฟิกโปร จำกัด มอบของขวัญวันเด็ก โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้
20/01/2022

บริษัท กราฟิกโปร จำกัด มอบของขวัญวันเด็ก โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้

บริษัท กราฟิกโปร จำกัด มอบของขวัญวันเด็ก โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้

บริษัท โฟร์ แลบอราทอรีส์ จำกัด บริจาคเจลแอลกอฮอร์ให้โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้
20/01/2022

บริษัท โฟร์ แลบอราทอรีส์ จำกัด บริจาคเจลแอลกอฮอร์ให้โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้

นางผัน อินชนบท บริจาคหน้ากากอนามัยให้กับโรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า...
17/01/2022

นางผัน อินชนบท บริจาคหน้ากากอนามัยให้กับโรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ทางโรงเรียนขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

นางผัน อินชนบท บริจาคหน้ากากอนามัยให้กับโรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ทางโรงเรียนขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

วันที่ 12 มกราคม 2565 นายทวีพงศ์ หล่มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) เข้าร่วมการประชุมประธานกลุ่มโรงเร...
13/01/2022

วันที่ 12 มกราคม 2565 นายทวีพงศ์ หล่มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) เข้าร่วมการประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ซึ่งนำโดยนายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ทั้ง 3 ท่าน เพื่อรับฟังนโยบายและแนวทางในการจัดกิจกรรมวันครูครั้งที่ 66 วันที่ 16 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)

วันที่ 12 มกราคม 2565 นายทวีพงศ์ หล่มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) เข้าร่วมการประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ซึ่งนำโดยนายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ทั้ง 3 ท่าน เพื่อรับฟังนโยบายและแนวทางในการจัดกิจกรรมวันครูครั้งที่ 66 วันที่ 16 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)

โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ภายใต้การนำของนายทวีพงศ์ หล่มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนท...
12/01/2022

โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ภายใต้การนำของนายทวีพงศ์ หล่มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 3 ท่าน เป็นตัวแทนคณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา เข้ามอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565 แก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้มีอุปการะคุณต่อโรงเรียน

โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ภายใต้การนำของนายทวีพงศ์ หล่มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 3 ท่าน เป็นตัวแทนคณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา เข้ามอบกระเช้าของขวัญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565 แก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้มีอุปการะคุณต่อโรงเรียน

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ภายใต้การนำของนายทวีพงศ์ หล่มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย...
11/01/2022

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ภายใต้การนำของนายทวีพงศ์ หล่มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 3 ท่าน ตัวแทนคณะครู เข้ากราบนมัสการขอพรจากพระเมธีธรรมานันท์ เจ้าอาวาสวัดดอนหวาย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2565 เพื่อความเป็นสิริมงคล และรับเงินสนับสนุนในการสร้างโดมอเนกประสงค์เพื่อใช้เป็นลานกิจกรรมสำหรับนักเรียน ทางโรงเรียนวัดดอนหวาย ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ภายใต้การนำของนายทวีพงศ์ หล่มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 3 ท่าน ตัวแทนคณะครู เข้ากราบนมัสการขอพรจากพระเมธีธรรมานันท์ เจ้าอาวาสวัดดอนหวาย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2565 เพื่อความเป็นสิริมงคล และรับเงินสนับสนุนในการสร้างโดมอเนกประสงค์เพื่อใช้เป็นลานกิจกรรมสำหรับนักเรียน ทางโรงเรียนวัดดอนหวาย ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ประกาศ เรื่องการเปิดเรียนในรูปแบบ OnSite 🔊ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองและนักเรียน ให้ปฏิบัติตนตามมาตรการการเฝ้าระวังและควบค...
07/01/2022

ประกาศ เรื่องการเปิดเรียนในรูปแบบ OnSite

🔊ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองและนักเรียน ให้ปฏิบัติตนตามมาตรการการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

🔊ขอความร่วมมือ ผู้ปกครองและนักเรียน เมื่อเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงหรือพบว่าเกี่ยวข้องใกล้ชิด สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ ให้รีบแจ้งครูประจำชั้นให้ทราบ ไม่ปกปิดข้อมูล 🙏🏻

ประกาศ เรื่องการเปิดเรียนในรูปแบบ OnSite

🔊ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองและนักเรียน ให้ปฏิบัติตนตามมาตรการการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

🔊ขอความร่วมมือ ผู้ปกครองและนักเรียน เมื่อเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงหรือพบว่าเกี่ยวข้องใกล้ชิด สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ ให้รีบแจ้งครูประจำชั้นให้ทราบ ไม่ปกปิดข้อมูล 🙏🏻

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ นายทวีพงศ์ หล่มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) เข้าร่วมรับฟังข้อมูลข่าวสารและเรื่...
06/01/2022

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ นายทวีพงศ์ หล่มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) เข้าร่วมรับฟังข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวดี ๆ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ ซึ่งนำโดยนายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ พร้อมด้วยนายสุริยันต์ สุวรรณทอง และนายธนะชน ทัศนะเกตุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ ในรายการพฤหัสบดีที่นี่ สพป.นครปฐม เขต ๒ ครั้งที่ ๑ ผ่านการประชุมทางไกล Video Conference ด้วยระบบ Google Meet

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ นายทวีพงศ์ หล่มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) เข้าร่วมรับฟังข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวดี ๆ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ ซึ่งนำโดยนายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ พร้อมด้วยนายสุริยันต์ สุวรรณทอง และนายธนะชน ทัศนะเกตุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ ในรายการพฤหัสบดีที่นี่ สพป.นครปฐม เขต ๒ ครั้งที่ ๑ ผ่านการประชุมทางไกล Video Conference ด้วยระบบ Google Meet

03/01/2022
ประกาศ เรื่อง การปรับรูปแบบการเรียนการสอน (Online) ทุกระดับชั้น ในวันที่ 4 - 10 มกราคม 2565 🔔 เปิดเรียนที่โรงเรียน วันที...
03/01/2022

ประกาศ เรื่อง การปรับรูปแบบการเรียนการสอน (Online) ทุกระดับชั้น ในวันที่ 4 - 10 มกราคม 2565

🔔 เปิดเรียนที่โรงเรียน วันที่ 11 มกราคม 2565

♦️หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง♦️

ประกาศ เรื่อง การปรับรูปแบบการเรียนการสอน (Online) ทุกระดับชั้น ในวันที่ 4 - 10 มกราคม 2565

🔔 เปิดเรียนที่โรงเรียน วันที่ 11 มกราคม 2565

♦️หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง♦️

31/12/2021

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๕

ประชาสัมพันธ์ ผู้ปกครองนักเรียน
30/12/2021

ประชาสัมพันธ์ ผู้ปกครองนักเรียน

ประชาสัมพันธ์ ผู้ปกครองนักเรียน

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ภายใต้การนำของนายทวีพงศ์ หล่มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน  พร้อมด้ว...
28/12/2021

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ภายใต้การนำของนายทวีพงศ์ หล่มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 3 ท่าน คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ดำเนินการคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงร้อยละ ๑๐ เพื่อทำการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยชุดตรวจ ATK ผลการตรวจคัดกรองเป็นลบทุกคน

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ภายใต้การนำของนายทวีพงศ์ หล่มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 3 ท่าน คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ดำเนินการคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงร้อยละ ๑๐ เพื่อทำการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยชุดตรวจ ATK ผลการตรวจคัดกรองเป็นลบทุกคน

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครนักเรียน ปี 2565
27/12/2021

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครนักเรียน ปี 2565

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครนักเรียน ปี 2565

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ภายใต้การนำของนายทวีพงศ์ หล่มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมา...
17/12/2021

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ภายใต้การนำของนายทวีพงศ์ หล่มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายให้ นางสุพัตรา สะสมทรัพย์ เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ในการจัดการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน "ห้องเรียนอาชีพ" ซึ่งเป็นหลักสูตรความร่วมมือ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวงในการส่งอาจารย์เข้าให้ความรู้แก่นักเรียน

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ภายใต้การนำของนายทวีพงศ์ หล่มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายให้ นางสุพัตรา สะสมทรัพย์ เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง ในการจัดการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน "ห้องเรียนอาชีพ" ซึ่งเป็นหลักสูตรความร่วมมือ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวงในการส่งอาจารย์เข้าให้ความรู้แก่นักเรียน

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการราชดำเนิน เข้าจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึ...
17/12/2021

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการราชดำเนิน เข้าจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยเสนอแนวทางการศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษาให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับต่อไป

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการราชดำเนิน เข้าจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยเสนอแนวทางการศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษาให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับต่อไป

วันที่ 8 , 15 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม (ศูนย์ไร่ขิง) เข้าจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับชั้นมั...
17/12/2021

วันที่ 8 , 15 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม (ศูนย์ไร่ขิง) เข้าจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่าง ๆ และแนวทางการประกอบอาชีพของผู้สำเร็จการศึกษาจากสาขางานต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อของนักเรียนที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 8 , 15 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม (ศูนย์ไร่ขิง) เข้าจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่าง ๆ และแนวทางการประกอบอาชีพของผู้สำเร็จการศึกษาจากสาขางานต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อของนักเรียนที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดนครปฐม ประจำปี ๒๕๖๔ ชนิดกีฬา เปตอง รุ่นเยาว...
16/12/2021

โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดนครปฐม ประจำปี ๒๕๖๔ ชนิดกีฬา เปตอง รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๒ ปี ประเภทหญิงเดี่ยว และประเภทหญิงคู่ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๒ โดยนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน คือ เด็กหญิงฟ้า และเด็กหญิงจีรณา ครูผู้ฝึกซ้อม คือ คุณครูขวัญปวีณ์ ภัคกุลศรัณย์ ภายใต้การควบคุมของนายทวีพงศ์ หล่มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง ๓ ท่าน

โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดนครปฐม ประจำปี ๒๕๖๔ ชนิดกีฬา เปตอง รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๒ ปี ประเภทหญิงเดี่ยว และประเภทหญิงคู่ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๒ โดยนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน คือ เด็กหญิงฟ้า และเด็กหญิงจีรณา ครูผู้ฝึกซ้อม คือ คุณครูขวัญปวีณ์ ภัคกุลศรัณย์ ภายใต้การควบคุมของนายทวีพงศ์ หล่มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง ๓ ท่าน

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ภายใต้การนำของนายทวีพงศ์ หล่มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย...
14/12/2021

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ภายใต้การนำของนายทวีพงศ์ หล่มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทั้ง 3 ท่าน คณะครูสายชั้นประถมศึกษานำนักเรียนระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 กลุ่มนักเรียนหญิง เข้ารับการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และดำเนินการสุ่มตรวจนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ด้วยชุดตรวจ ATK ผลการตรวจคัดกรองเป็นลบทุกคน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกระทึก และเจ้าหน้าที่งานอนามัยโรงเรียนในการตรวจคัดกรองเชื้อ

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ภายใต้การนำของนายทวีพงศ์ หล่มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทั้ง 3 ท่าน คณะครูสายชั้นประถมศึกษานำนักเรียนระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 กลุ่มนักเรียนหญิง เข้ารับการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และดำเนินการสุ่มตรวจนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ด้วยชุดตรวจ ATK ผลการตรวจคัดกรองเป็นลบทุกคน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกระทึก และเจ้าหน้าที่งานอนามัยโรงเรียนในการตรวจคัดกรองเชื้อ

วันที่ ๙ ธันวาคม 2564 วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษมเข้าจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับ ปวช. ให้กับนักเรียนระดับช...
12/12/2021

วันที่ ๙ ธันวาคม 2564 วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษมเข้าจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับ ปวช. ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดยได้ให้ข้อมูลและแนวทางการศึกษาต่อในสายอาชีพ เพื่อเป็นข้อมูลในการเลือกศึกษาต่อในอนาคต

วันที่ ๙ ธันวาคม 2564 วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษมเข้าจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับ ปวช. ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โดยได้ให้ข้อมูลและแนวทางการศึกษาต่อในสายอาชีพ เพื่อเป็นข้อมูลในการเลือกศึกษาต่อในอนาคต

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ภายใต้การนำของนายทวีพงศ์ หล่มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยร...
09/12/2021

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ภายใต้การนำของนายทวีพงศ์ หล่มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 3 ท่าน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอขอบพระคุณ นายบัญชา วุฒิสังคะ นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึกที่ได้ส่งเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและคณะครู ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ภายใต้การนำของนายทวีพงศ์ หล่มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 3 ท่าน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอขอบพระคุณ นายบัญชา วุฒิสังคะ นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึกที่ได้ส่งเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและคณะครู ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ภายใต้การนำของนายทวีพงศ์ หล่มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนว...
07/12/2021

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ภายใต้การนำของนายทวีพงศ์ หล่มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 3 ท่าน พร้อมด้วยคณะครูสายชั้นมัธยมศึกษา นำนักเรียนเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยวิธีการตรวจ ATK โดยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกระทึกในการตรวจคัดกรองเชื้อในครั้งนี้ให้กับนักเรียน โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ภายใต้การนำของนายทวีพงศ์ หล่มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 3 ท่าน พร้อมด้วยคณะครูสายชั้นมัธยมศึกษา นำนักเรียนเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยวิธีการตรวจ ATK โดยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกระทึกในการตรวจคัดกรองเชื้อในครั้งนี้ให้กับนักเรียน โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

วันที่  7 ธันวาคม 2564 โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ภายใต้การนำของนายทวีพงศ์ หล่มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย...
07/12/2021

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ภายใต้การนำของนายทวีพงศ์ หล่มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 3 ท่าน คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และสายชั้นมัธยมศึกษา นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่มีอายุครบ ๑๒ ปีบริบูรณ์ และนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ ๒ ณ หอประชุมอาคารราชวิริยาลังกา วัดไร่ขิง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ภายใต้การนำของนายทวีพงศ์ หล่มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 3 ท่าน คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และสายชั้นมัธยมศึกษา นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่มีอายุครบ ๑๒ ปีบริบูรณ์ และนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ ๒ ณ หอประชุมอาคารราชวิริยาลังกา วัดไร่ขิง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียน

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้เนื่องในวันชาติและวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ...
04/12/2021

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
เนื่องในวันชาติและวันคล้ายวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรและนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
เนื่องในวันชาติและวันคล้ายวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรและนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)

วันที่ ๑ ธันวาคม 2564 โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) เข้าร่วมพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม ๔...
02/12/2021

วันที่ ๑ ธันวาคม 2564 โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) เข้าร่วมพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม ๔๒ โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธี ในการนี้ นายทวีพงศ์ หล่มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายให้ นางสุพัตรา สะสมทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมวานิช ไชยวรรณ อาคาร ๔ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม

วันที่ ๑ ธันวาคม 2564 โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) เข้าร่วมพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม ๔๒ โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธี ในการนี้ นายทวีพงศ์ หล่มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายให้ นางสุพัตรา สะสมทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมวานิช ไชยวรรณ อาคาร ๔ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม

Photos from โรงเรียนวัดดอนหวาย's post
01/12/2021

Photos from โรงเรียนวัดดอนหวาย's post

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ภายใต้การนำของนายทวีพงศ์ หล่มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อ...
01/12/2021

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ภายใต้การนำของนายทวีพงศ์ หล่มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการทั้ง 3 ท่าน นำคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษากลุ่มที่ 1 เข้ารับการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เพื่อตรวจคัดกรองนักเรียน ในสัปดาห์แรกของการกลับมาเรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกระทึก ในการตรวจคัดกรอง ทางโรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ภายใต้การนำของนายทวีพงศ์ หล่มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการทั้ง 3 ท่าน นำคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษากลุ่มที่ 1 เข้ารับการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เพื่อตรวจคัดกรองนักเรียน ในสัปดาห์แรกของการกลับมาเรียน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกระทึก ในการตรวจคัดกรอง ทางโรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564  โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) นำโดย นายทวีพงศ์ หล่มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน  และรองผู้อำนว...
30/11/2021

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) นำโดย นายทวีพงศ์ หล่มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง ๓ ท่าน พร้อมด้วยคณะครู ร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๙ เพื่อร่วมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ และสร้างความตื่นรู้เกี่ยวกับพระราชดำริ พระราชดำรัส ความเป็นมา ตลอดจนคุณค่าของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ณ ห้องประชุมวานิช ไชยวรรณ อาคาร ๔ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) นำโดย นายทวีพงศ์ หล่มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง ๓ ท่าน พร้อมด้วยคณะครู ร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๙ เพื่อร่วมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ และสร้างความตื่นรู้เกี่ยวกับพระราชดำริ พระราชดำรัส ความเป็นมา ตลอดจนคุณค่าของสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ณ ห้องประชุมวานิช ไชยวรรณ อาคาร ๔ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564  โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) นำโดย นายทวีพงศ์ หล่มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน  เเละรองผู้อำน...
30/11/2021

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) นำโดย นายทวีพงศ์ หล่มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เเละรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 3 ท่าน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนและห้องเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดเรียนในรูปแบบ On-site โดยได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลบางกระทึกที่ได้นำเจ้าหน้าที่และรถน้ำมาฉีดล้างทำความสะอาดบริเวณต่าง ๆ ของโรงเรียน โรงเรียนวัดดอนหวายขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท) นำโดย นายทวีพงศ์ หล่มวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เเละรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 3 ท่าน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนและห้องเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดเรียนในรูปแบบ On-site โดยได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลบางกระทึกที่ได้นำเจ้าหน้าที่และรถน้ำมาฉีดล้างทำความสะอาดบริเวณต่าง ๆ ของโรงเรียน โรงเรียนวัดดอนหวายขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ที่อยู่

หมู่ที่ 5, ถนนไร่ขิง -
Sam Phran
73210

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

034393659

เว็บไซต์

https://www.dwsc.ac.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนวัดดอนหวายผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Sam Phran บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

จากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ขอฝากประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรม OpenHouse ประจำปี 2565 จะรบกวนทางโรงเรียนทำแบบสอบถามสำหรับความต้องการเข้าร่วมกิจกรรม ในรูปแบบออนไลน์ ได้ที่ลิ้ง t.ly/DgIF ขอขอบพระคุรเป็นอย่างสูง หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อที่ คุณศรีสุดา แซ่ตั้ง 034-355258 ต่อ 109 งานบริการการศึกษา
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ข้อมูลการศึกษานะคะ ขอบคุณค่ะ ……………………………………………………………… วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา เปิดรับตรงปี 63 สมัครและสัมภาษณ์ออนไลน์ รู้ผลทันที!! วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หรือ International College, Suan Sunandha Rajabhat University (SSRUIC) เป็นหนึ่งในวิทยาลัยที่อยู่ในกำกับของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏสวนสุนันทา (ราชภัฏอันดับหนึ่ง 11 สมัย) เปิดดำเนินการมามากกว่า 15 ปี และได้ผลิตนักศึกษาเข้าสู่สายงานธุรกิจและบริการที่หลากหลาย โดย SSRUIC ตั้งอยู่ที่ ศูนย์การศึกษาของมรภ.สวนสุนันทา อ.พุทธมณฑลสาย 4 คลองโยง จ.นครปฐม เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ในหลักสูตรนานาชาติ 3 หลักสูตร และหลักสูตรใหม่สองภาษา 1 หลักสูตร คือ 1. หลักสูตรนานาชาติ (International) – B.A. (Airline Business) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาธุรกิจการบิน – B.A. (Hotel and Tourism Management) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว Major –การโรงแรม (Hotel Innovation) Major –ธุรกิจภัตตาคาร (Restaurant and Catering) Major –การจัดการท่องเที่ยวและคมนาคม (Tourism and Transportation) – B.B.A. (Digital International Business) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจดิจิทัลระหว่างประเทศ Major –บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business) Major –บริหารธุรกิจดิจิทัล (Digital Business Management) 2. หลักสูตรสองภาษา (ใหม่) – B.Ed. (Mathematics) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (สองภาษา อังกฤษ-ไทย) เปิดรับสมัครเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่ วันนี้ – มิถุนายน 2563 สมัครออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/X7J917SS7XnyN7LcA (หลังจากสมัครออนไลน์แล้ว เจ้าหน้าที่จะโทรแจ้งรายละเอียดให้ทราบ) สอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่ 034-964946 กด 1 หรือ 082-5601365 Facebook : รับสมัครนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา หรือ Website : www.pr.ssruic.ssru.ac.th ข้อดีของการเรียนที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1. เป็นวิทยาลัยของรัฐ ในกำกับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2. เรียนด้วยภาษาอังกฤษและเรียนภาษาที่สามอีกหนึ่งภาษา เช่น จีน เกาหลี ฝรั่งเศส ฯลฯ 3. ก่อนจบการศึกษาต้องสอบ TOEIC ได้ไม่ต่ำกว่า 600 คะแนน 4. ทุนเรียนฟรี (ตามเงื่อนไขของวิทยาลัย) 5. สามารถกู้ กยศ. – กรอ. ได้ 60,000 ต่อปี 6. Learning by Doing : ฝึกปฏิบัติกับห้องปฏิบัติการของทุกสาขา เช่น ห้องปฏิบัติการบิน, การโรงแรม ฯลฯ 7. มีโอกาสชิงทุนไปเป็นเด็กแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ทั้งยุโรปและเอเชีย 8. มีมาตรการผ่อนผันการชำระเงิน*(เฉพาะในช่วงวิกฤติ COVID-19) โดยคุยกับเจ้าหน้าที่ได้ (*ไม่ใช่ผ่อนชำระ) 9. มีการซ้อมทดสอบการสอบ TOEIC (ระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ) อยู่ตลอดเวลา 10. ได้ฝึกงานกับองค์ที่มีชื่อเสียง (เรียน 3 ปี และ ฝึกงาน 1 เทอม)
น้องทิวเทน ไหมไทยน้อย รถแห่รถยู้ www.facebook.com/SeeLearnKnow/posts/1286707644853549
งานวัดดอนหวาย 19-23 ก.พ. 2563 https://www.facebook.com/SeeLearnKnow/posts/1285056741685306
ลูกชายโดนเด็กวัดเอารองเท้าตีหน้า
ถ้าเป็นเรื่องแบบนี้จริงๆอย่กให้มีมาตราการแก้ไขและป้องกันนะคะ เพราะมีบุตรหลานเรียนที่นี่ค่ะ
ลูกชายโดนตีเพราะลายมือไม่สวยรู้สึกไม่โอเครค่ะเด็กเเต่ละคนความรู้ความสามารถต่างกันไม่น่าทำถึงขนาดนี้
ข้อสอบ O-NET Online ทุกวิชา ป.6, ม.3 และ ม.6 ------------------------------------------ ข้อสอบ O-NET ป.6, ม.3 และ ม.6 ทุกวิชาของปีที่ผ่านมา ถูกนำมาทำเป็นข้อสอบ Online ให้นักเรียนใช้ฝึกทำจับเวลาเหมือนสอบจริงในห้องสอบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าห้องสอบจริง ทันทีที่สอบเสร็จนักเรียนจะเห็นคะแนนสอบของตัวเอง มีเฉลยคำตอบทุกข้อ ไม่ต้องลงทะเบียน ไม่มีค่าใช้จ่าย แค่คลิกที่ลิงค์แล้วเลือกข้อสอบได้เลย http://www.onet-online.virtual-exam.com
ขออนุญาต แนะนำหลักสูตร ผู้ช่วยเหลือเภสัชกร ผู้ช่วยเหลือ พยาบาล ผู้ช่วยเหลือ ทันตแพทย์ ดูแลเด็กและหลักสูตรดูแลคนชรา สำหรับ ผู้ที่ หรือ ม.6 .ปริญญาตรี อายุตั้งแต่ 18-40 ปี เข้าอบรมหลักสูตร ระยะสั้น • ระยะเวลา หลักสูตร 6 เดือน ภาคทฤษฏี 12 สัปดาห์.ภาคปฏิบัติ ที่โรงพยาบาล 12 สัปดาห์ • สถานที่เรียน : โรงเรียนสหบริบาล United Care School • เปิดเรียน สามารถเริ่มเรียนได้ทุกเวลา จบหลักสูตร การันตี เงินเดือน 15000-20000 บาท • ฟรีอาหารกลางวัน และหอพักขณะเรียนตลอดหลักสูตรค่ะ สนใจติดต่อ คุณสิริเพ็ญ 087-7755751 หรือแฟนเพจ เฟสบุค โรงเรียนสหบริบาล UCS ได้ทุกวันค่ัะ
เทศบาลตำบลบางกระทึก ขอขอบคุณท่าน ผอ.วีระ พูลสวัสดิ์ และคณะครูโรงเรียนวัดดอนหวายทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ การต้อนรัีบและการอำนวยความสะดวกทุกด้าน รวมถึงให้ความร่วมมือนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายเด็กและเยาวชน ในวันที่ 2-3 กันยายน 2560 จนทำให้เทศบาลตำบลบางกระทึกดำเนินโครงการสำเร็จลุล่วงไปอย่างดี
ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการวีระ พูลสวัสดิ์และคณะอาจารย์ โรงเรียนวัดดอนหวายที่ให้ความร่วมมือนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายเด็กและเยาวชน ในวันที่ 2-3 กันยายน 2560 และให้ความอนุเคราะห์สถานที่ต้อนรับดูแลคณะจัดทำโครงการจากเทศบาลตำบลบางกระทึกเป็นอย่างดี
ชาบูฮีโร่เดลิเวอรี่ ชุดเริ่มต้น 269 บาทเท่านั้น หมูล้วน หมูรวมมิตร หมูซีฟู้ด เลือกเลย !! ให้บริการแล้วโทรสั่งได้เลย อร่อยจิง..... ม่ายได้โม้ 😊 สั่งซื้อได้ที่ 👇☎️ 064-245-8444 เบอร์เดียวทุกสาขา https://www.facebook.com/shabuhero.donwai/