โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จังหวัดสมุทรปราการ

โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จังหวัดสมุทรปราการ ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จังหวัดสมุทรปราการ, หน่วยงานราชการ, 600 หมู่ 13 ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ, Samut Prakan.

เปิดเหมือนปกติ

09/11/2020
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ขอแสดงความยินดีกับ ผอ.สมชัย อภิรัตนาชัย ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบา...
06/11/2020

โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ขอแสดงความยินดีกับ ผอ.สมชัย อภิรัตนาชัย ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับ ผอ.สมชัย อภิรัตนาชัย ในโอกาสย้ายไ...
06/11/2020

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับ ผอ.สมชัย อภิรัตนาชัย ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร และตัวแทนคณะครูโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ได้ร่วมแสดงความยินด...
29/10/2020

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร และตัวแทนคณะครูโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ได้ร่วมแสดงความยินดีและเดินทางไปส่งคุณครูศิริพร ภูมิภัทรพงศ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร และตัวแทนคณะครูโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ได้ร่วมแสดงความยินดีและเดินทางไปส่งคุณครูศิริพร ภูมิภัทรพงศ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูศิริพร ภูมิภัทรพงศ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งให...
29/10/2020

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูศิริพร ภูมิภัทรพงศ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูศิริพร ภูมิภัทรพงศ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูศิริพร ภูมิภัทรพงศ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งให...
28/10/2020

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูศิริพร ภูมิภัทรพงศ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูศิริพร ภูมิภัทรพงศ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ขอแสดงความยินดี กับนางสาวศิริพร ภูมิภัทรพงศ์ ครูโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ในโอ...
28/10/2020

โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ขอแสดงความยินดี กับนางสาวศิริพร ภูมิภัทรพงศ์ ครูโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

วันที่ 24 ตุลาคม 2563 วงดนตรี ป.ด.อ.แบรนด์ ของโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ร่วมงานนมัสการปิดทองหลวงพ่อปาน ประจำปี 2...
25/10/2020

วันที่ 24 ตุลาคม 2563 วงดนตรี ป.ด.อ.แบรนด์ ของโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ร่วมงานนมัสการปิดทองหลวงพ่อปาน ประจำปี 2563 ณ วัดมงคลโคธาวาส

วันที่ 24 ตุลาคม 2563 วงดนตรี ป.ด.อ.แบรนด์ ของโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ร่วมงานนมัสการปิดทองหลวงพ่อปาน ประจำปี 2563 ณ วัดมงคลโคธาวาส

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ...
23/10/2020

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ซึ่งตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม 2563

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ซึ่งตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม 2563

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ได้เรียนวิชา สูทกรรม ซ...
05/10/2020

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ได้เรียนวิชา สูทกรรม ซึ่งวิชาสูทกรรมนั้น คือ วิชาที่ว่าด้วยการทำอาหาร ในหลักสูตรการศึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วิชาลูกเสือ-เนตรนารี ซึ่งเป็นอีกวิชาหนึ่งที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้ คณะผู้กำกับลูกเสือระดับชั้นมัยมศึกษาปีที่ 1 จึงได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาสูทกรรมขึ้น เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารี ทุกคนสามารถทำกับข้าว ทำอาหาร หาวัสดุ การเตรียมรายการอาหารเป็น

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ได้เรียนวิชา สูทกรรม ซึ่งวิชาสูทกรรมนั้น คือ วิชาที่ว่าด้วยการทำอาหาร ในหลักสูตรการศึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วิชาลูกเสือ-เนตรนารี ซึ่งเป็นอีกวิชาหนึ่งที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้ คณะผู้กำกับลูกเสือระดับชั้นมัยมศึกษาปีที่ 1 จึงได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาสูทกรรมขึ้น เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารี ทุกคนสามารถทำกับข้าว ทำอาหาร หาวัสดุ การเตรียมรายการอาหารเป็น

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้คณะครูและนักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการสร้าง...
03/10/2020

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้คณะครูและนักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการสร้างคนดี มีคุณภาพ สู่สังคม ซึ่งเป็นโครงการที่ทางโรงเรียนได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ และโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ จัดขึ้น เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียน เพื่อให้เป็นคนดีของสังคม

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้คณะครูและนักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการสร้างคนดี มีคุณภาพ สู่สังคม ซึ่งเป็นโครงการที่ทางโรงเรียนได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ และโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ จัดขึ้น เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียน เพื่อให้เป็นคนดีของสังคม

วันที่ 25 กันยายน 2563 ร้านตัดผมชาย (HARLEY MAN BARBER SHOP HAIRCUT & SHAVED) ได้มาให้บริการตัดผมฟรี ให้กับนักเรียนและคุ...
25/09/2020

วันที่ 25 กันยายน 2563 ร้านตัดผมชาย (HARLEY MAN BARBER SHOP HAIRCUT & SHAVED) ได้มาให้บริการตัดผมฟรี ให้กับนักเรียนและคุณครู ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณทางร้านและช่างตัดผมทุกท่าน มา ณ โอกานี้

วันที่ 25 กันยายน 2563 ร้านตัดผมชาย (HARLEY MAN BARBER SHOP HAIRCUT & SHAVED) ได้มาให้บริการตัดผมฟรี ให้กับนักเรียนและคุณครู ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณทางร้านและช่างตัดผมทุกท่าน มา ณ โอกานี้

วันที่ 22 กันยายน 2563 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ได้ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ของข้าราชการครูตำ...
22/09/2020

วันที่ 22 กันยายน 2563 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ได้ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ของข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันที่ 22 กันยายน 2563 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ได้ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ของข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันที่ 8 กันยายน 2563 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จัดประชุมครู ครั้งที่ 4/2563 เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากร ...
22/09/2020

วันที่ 8 กันยายน 2563 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จัดประชุมครู ครั้งที่ 4/2563 เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากร และร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงานต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

วันที่ 8 กันยายน 2563 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จัดประชุมครู ครั้งที่ 4/2563 เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากร และร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงานต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนจิตอาสา โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ได้ไปช่วยงานวัดมงคลโคธาวาส ...
29/08/2020

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนจิตอาสา โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ได้ไปช่วยงานวัดมงคลโคธาวาส เนื่องในวันครบรอบ 110 ปี วันมรณะภาพหลวงปู่ปาน พร้อมทั้งรวมกันทำบุญถวายต้นผ้าป่าให้วัดมงคลโคธาวาส

วันที่ 29 สิงหาคม 2563 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนจิตอาสา โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ได้ไปช่วยงานวัดมงคลโคธาวาส เนื่องในวันครบรอบ 110 ปี วันมรณะภาพหลวงปู่ปาน พร้อมทั้งรวมกันทำบุญถวายต้นผ้าป่าให้วัดมงคลโคธาวาส

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ร่วมกับโรงพยาบาลบางบ่อ จัดโครงการให้ความรู้เพื่อส่งเสริมประชาชน...
21/08/2020

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ร่วมกับโรงพยาบาลบางบ่อ จัดโครงการให้ความรู้เพื่อส่งเสริมประชาชนให้มีสุขภาพดี ในเขตพื้นที่อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ และกิจกรรมการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และทักษะการช่วยชีวิตเบื้องต้นได้

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ร่วมกับโรงพยาบาลบางบ่อ จัดโครงการให้ความรู้เพื่อส่งเสริมประชาชนให้มีสุขภาพดี ในเขตพื้นที่อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ และกิจกรรมการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และทักษะการช่วยชีวิตเบื้องต้นได้

ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2563 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนั...
21/08/2020

ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2563 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน

ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2563 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
21/08/2020

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ รับการนิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินการขับเคลื่อน หนังสือทะเล และมหาส...
16/08/2020

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ รับการนิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินการขับเคลื่อน หนังสือทะเล และมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ในระดับจังหวัด และการนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในสถานศึกษา ระยะที่ 1 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ รับการนิเทศ ติดตาม ผลการดำเนินการขับเคลื่อน หนังสือทะเล และมหาสมุทร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ในระดับจังหวัด และการนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในสถานศึกษา ระยะที่ 1 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส...
12/08/2020

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

12/08/2020
ประกาศ เรื่อง การเปิดเรียนแบบปกติตามที่ สพฐ.​ แจ้งเรื่องการเปิดเรียนแบบปกติ (On Site 100%) ทางโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่าน...
11/08/2020

ประกาศ เรื่อง การเปิดเรียนแบบปกติ
ตามที่ สพฐ.​ แจ้งเรื่องการเปิดเรียนแบบปกติ (On Site 100%) ทางโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จึงขอแจ้งให้นักเรียนและผู้ปกครอง ทราบว่า ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.​2563 ให้นักเรียนทุกคนมาเรียนตามปกติ โดยใช้ตารางเรียนเดิม จึงเรียนมาเพื่อทราบ
.
ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.​2563

ประกาศ แจ้งการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอน
03/08/2020

ประกาศ แจ้งการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอน

วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จัดประชุมโครงการสานสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน ประจำภา...
02/08/2020

วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จัดประชุมโครงการสานสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อสร้างความร่วมมือในการติดตาม ดูแลช่วยเหลือ รวมถึงแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึ่งประสงค์ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักเรียน และเสริมสร้างแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนให้ผู้ปกครองนักเรียนได้รับทราบ

วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จัดประชุมโครงการสานสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อสร้างความร่วมมือในการติดตาม ดูแลช่วยเหลือ รวมถึงแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึ่งประสงค์ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักเรียน และเสริมสร้างแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนให้ผู้ปกครองนักเรียนได้รับทราบ

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ได้รับความอนุเคราะห์จากวัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม (วัดสีล้ง) และผู...
31/07/2020

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ได้รับความอนุเคราะห์จากวัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม (วัดสีล้ง) และผู้ใจบุญทุกท่าน ได้นำข้าวสารมาแจกให้กับนักเรียนทุกคน ภายใต้โครงการ "ปันสุข" สุขทั้งผู้ให้ สุขใจผู้รับ อิ่มบุญด้วยทานบารมี

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ได้รับความอนุเคราะห์จากวัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม (วัดสีล้ง) และผู้ใจบุญทุกท่าน ได้นำข้าวสารมาแจกให้กับนักเรียนทุกคน ภายใต้โครงการ "ปันสุข" สุขทั้งผู้ให้ สุขใจผู้รับ อิ่มบุญด้วยทานบารมี

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีก...
24/07/2020

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีการศึกษา 2563 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีการศึกษา 2563 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ได้รับการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดข...
17/07/2020

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ได้รับการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) จากคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ได้รับการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) จากคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จัดพิธีสักการะบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโรงเรียน เนื่องในวันคล้า...
17/07/2020

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จัดพิธีสักการะบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโรงเรียน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ซึ่งวันสถาปนาโรงเรียนจะตรงกับวันที่ 14 พฤษภาคม แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่เชื้อโควิด-19 ทางโรงเรียนจึงต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จัดพิธีสักการะบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโรงเรียน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ซึ่งวันสถาปนาโรงเรียนจะตรงกับวันที่ 14 พฤษภาคม แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่เชื้อโควิด-19 ทางโรงเรียนจึงต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

ขั้นตอนการสมัครชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2563ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนชุมนุมภาคเรียนที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 7 ก.ค 2563 เวลา 09....
04/07/2020

ขั้นตอนการสมัครชุมนุม ภาคเรียนที่ 1/2563
ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนชุมนุมภาคเรียนที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 7 ก.ค 2563 เวลา 09.00 น. - 12 ก.ค. 2563 เวลา 16.00 น.
-----------------------------
เว็บไซต์โรงเรียน >>>> www.lka.ac.th
-----------------------------
1) ในการสมัครชุมนุม นักเรียนจะต้องใช้รหัส เพื่อยืนยันตัวตน โดยช่อง ชื่อผู้ใชงาน ให้ใส่เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก และช่องรหัสผ่านให้ใส่เลขวันเกิด 8 หลัก เช่น นักเรียนเกิดวันที่ 5 มกราคม 2550 ให้นักเรียนใส่เป็น 05012550
2) อนุญาตให้นักเรียน 1 คน สมัครได้ 1 ชุมนุมเท่านั้น
3) กรณีที่มีการสมัครชุมนุมไปแล้ว แล้วนักเรียนต้องการเปลี่ยน นักเรียนสามารถทำได้โดยลบข้อมูลการสมัครชุมนุมเดิมออก แล้วเลือกสมัครชุมนุมใหม่ แต่ทั้งนี้จะต้องอยู่ในช่วงระยะเวลาการเปิดรับสมัคร
4) กรณีที่นักเรียนสมัครผ่าน smartphone ควรปรับหน้าจอเป็นแนวนอน เพื่อให้สามารถดูรายละเอียดต่างๆ ในหน้าเว็บได้ครบถ้วน
5) กรณีที่นักเรียนสมัครไม่ทันตามเวลาที่กำหนด หรือมีปัญหาในการเลือกกิจกรรมชุมนุม ให้ติดต่อคุณครูพูลทรัพย์ ภูนุช ที่ห้อง 138
6) ในกรณีที่นักเรียนลงชื่อเข้าใช้งานระบบไม่ได้ ให้ติดต่อคุณครูนฤชัย จ่างศรี ที่ห้องคอมพิวเตอร์ 123

โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี 2563
03/07/2020

โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี 2563

โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี 2563

คณะครู นำเสนอผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู เพื่อประเมินรายปี วิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ ว21/2560
03/07/2020

คณะครู นำเสนอผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู เพื่อประเมินรายปี วิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ ว21/2560

คณะครู นำเสนอผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู เพื่อประเมินรายปี วิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ ว21/2560

เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์  ได้ดำเนินการตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  พร้อ...
01/07/2020

เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ได้ดำเนินการตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติในการป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)อย่างเคร่งครัด

โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จัดการอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง การดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินวิทย...
18/06/2020

โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จัดการอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง การดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว21/2560) โดยการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสมชาย ทองสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา เป็นวิทยากรในการมอบความรู้เกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ ในวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุม 4 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จัดการอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง การดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว21/2560) โดยการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสมชาย ทองสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา เป็นวิทยากรในการมอบความรู้เกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ ในวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุม 4 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์

ที่อยู่

600 หมู่ 13 ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ
Samut Prakan
10550

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6623301276

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จังหวัดสมุทรปราการผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Samut Prakan

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

วิทย์-คอม สวนดุสิต เป็นมากกว่าศิษย์ และอาจารย์ ถ้าน้อง ๆ ชอบเล่นเกม สร้างงานมัลติมีเดีย หรืองานด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รีบสมัครกันเข้ามานะครับ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบรับตรงรวมกันร (Admission 1) ตั้งแต่ วันที่ 17 - 29 เมษายน 2562 สนใจ สอบถาม โทร. 02-244-5690 , 02-244-5555 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://entrance.dusit.ac.th/ กิจกรรมในหลักสูตรที่ http://comsci.sci.dusit.ac.th/ น้อง ๆ ม.6 หรือ น้องปี1 ที่สนใจเป็นน้องใหม่ เข้ามาที่ QR-Code นี้นะครับ เว็บไชต์หลักสูตร Com-Sci รายละเอียดรอบรับตรงร่วมกัน ถาม-ตอบ กับ รุ่นพี่ จะมีรุ่นพี่คอยแนะนำ การเรียน การสอน หอพักและรายละเอียดต่าง ๆ มาเป็น ครอบครัววิทย์-คอม สวนดุสิต กันนะครับ
ประชาสัมพันธ์ วิทย์-คอม สวนดุสิต เป็นมากกว่าศิษย์ และอาจารย์ ถ้าน้อง ๆ ชอบเล่นเกม สร้างงานมัลติมีเดีย หรืองานด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รีบสมัครกันเข้ามานะครับ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบรับตรงรวมกันร (Admission 1) ตั้งแต่ วันที่ 17 - 29 เมษายน 2562 สนใจ สอบถาม โทร. 02-244-5690 , 02-244-5555 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://entrance.dusit.ac.th/ กิจกรรมในหลักสูตรที่ http://comsci.sci.dusit.ac.th/ น้อง ๆ ม.6 หรือ น้องปี1 ที่สนใจเป็นน้องใหม่ เข้ามาที่ QR-Code นี้นะครับ
สมัครเสร็จแล้วจะต้องอะไรอีกค่ะ
จะเอาลูกมาเรียนที่นี้จะยังรับไหมค่ะ
⏰เหลือเวลาไม่มากแล้ว สำหรับน้องๆที่ต้องการสมัครเรียนที่โรงเรียนจุฬารัตน์ อินเตอร์ เฮลท์ เหลือแค่ 20 คนนะคะในการลงทะเบียนสมัครเรียน 👉🏻ถ้าใครไม่สะดวกมาที่โรงเรียนสามารถลงทะเบียนออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ของทางสถาบัน หรือ https://www.facebook.com/profile.php?id=100025199291963 คลิกกรอกใบสมัครเลยจ้า !!!!! https://docs.google.com/…/1Bhdy5BQf_p_o3IoyVF1_zd…/viewform… 👉🏻ส่งข้อมูลทางInbox Facebookเรียบร้อยแล้ว สามารถโอน 👉🏻ชำระค่าลงทะเบียนเรียนเพื่อยืนยันสิทธิ์จองที่เรียน 📌และเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว อย่าลืมแจ้งรายละเอียด ผ่านทางช่องทางการติดต่อของทางโรงเรียนนะคะ �✅สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ✅LINE : 0638055464 ☎️เบอร์ติดต่อ : 0638055464 หรือ Inbox Facebook
ฝากประชาสัมพันธ์จาก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ เผยแพร่โดย Phattharapol Batt Prommun · 29 มกราคม เวลา 08:46 น. · Ban Khlong Dan · ComEd62 เปิดรับรอบ4 OSS "One Stop Service" ไม่พูดเยอะ ให้ภาพมันฟ้อง ที่นี่ พร้อมสร้างให้ รู้จริง ทำจริง ลงพื้นที่จริง กิจกรรมเพียบ จิตอาสาก็มา ... Reg Now @ https://reg.dru.ac.th/2018/ หรือสมัครด้วยตนเองตาม Location สงสัยโทรคุยกันตามเบอร์แนบ นาจ๊ะ หรือจะ @lineoffical ที่ ---} http://line.me/ti/p/%40nws3667n # ทุนเรียนดี ทุนเรียนเก่ง ทุนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ #ComEd #DRUsp
สวัสดีค่ะ จากค่ายลูกเสือไทเกอร์แคมป์ ลพบุรี นิวส์ ค่ะ ตอนนี้มีโปรโมชั่น นักเรียน 100 คน ฟรีครู 4 ท่านค่ะ ปีนี้เรือนนอนลูกเสือเนตรนารีติดเครื่องปรับอากาศทุกห้องในราคาสุดประหยัด จองช่วงนี้รับคูปองโปรโมชั่นพิเศษสนใจจองด่วนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 https://www.facebook.com/www.Tigercamp.01/
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์กิจกรรมของทางธนาคารออมสินนะคะ GSB GEN พี่คนนี้มีแต่ให้ แจก Gift Voucher After You ลุ้นฟรีกับกิจกรรม GSB GEN LUCKY SAVINGS BOX ชิลหนักมากกับเพื่อนๆ ชาวแก๊งซ่า เพียงสมัครสมาชิกเว็บไซต์ GSB GEN กับกิจกรรม GSB GEN LUCKY SAVINGS BOX พิเศษเล่นกิจกรรมรับทันที 100 points ครั้งแรก และถ้าล็อกอินเข้าทุกวันก็จะได้แต้มสะสมเพิ่มอีกวันละ 3 (3 P) แต้มต่อ 1 account วันนี้ - 15 กรกฎาคม นี้เท่านั้น >>> ลงทะเบียนสมัครสมาชิกเว็บไซต์ https://www.gsbgen.com/account/register?from=luckysavingsbox (สำหรับสมาชิกใหม่ต้องทำการยืนยันตัวตนในอีเมล์ที่สมัครไว้ และสำหรับสมาชิกเก่าสามารถ Log in เข้าร่วมกิจกรรมได้ทันที) >>> พร้อมแล้วไปลุ้นรางวัลที่นี่เลย https://luckysavingsbox.gsbgen.com/ ขอบคุณมากค่ะ
ข้อสอบ O-NET Online ม.6 ทุกวิชา ------------------------------------------ ข้อสอบ O-NET ม.6 ทุกวิชาของปีที่ผ่านมา ถูกนำมาทำเป็นข้อสอบ Online ให้นักเรียนใช้ฝึกทำจับเวลาเหมือนสอบจริงในห้องสอบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าห้องสอบจริง ทันทีที่สอบเสร็จนักเรียนจะเห็นคะแนนสอบของตัวเอง มีเฉลยคำตอบทุกข้อ ไม่ต้องลงทะเบียน ไม่มีค่าใช้จ่าย แค่คลิกที่ลิงค์แล้วทำข้อสอบได้เลย http://www.onet-online.virtual-exam.com/screen-size.php?url=/onet-m6.php
ข้อสอบ O-NET Online ม.3 ทุกวิชา ------------------------------------------ ข้อสอบ O-NET ม.3 ทุกวิชาของปีที่ผ่านมา ถูกนำมาทำเป็นข้อสอบ Online ให้นักเรียนใช้ฝึกทำจับเวลาเหมือนสอบจริงในห้องสอบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าห้องสอบจริง ทันทีที่สอบเสร็จนักเรียนจะเห็นคะแนนสอบของตัวเอง มีเฉลยคำตอบทุกข้อ ไม่ต้องลงทะเบียน ไม่มีค่าใช้จ่าย แค่คลิกที่ลิงค์แล้วทำข้อสอบได้เลย http://www.onet-online.virtual-exam.com/screen-size.php?url=/onet-m3.php
นักเรียนที่จะสมัครเข้าเรียนในระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 6 เมษายน 2561นี้ ให้นักเรียนมาติดต่อสมัครเรียนได้ที่ห้องวิชาการ ได้จนถึงเวลา 15.30 น. เพราะโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ยังสามารถรับนักเรียนระดับชั้น ม.1 ได้อีก จำนวน 52 คน
อยากเรียนอ่ะป.ด.อ.