Clicky

สำนักงาน กสทช.เขต 11

สำนักงาน กสทช.เขต 11 สำนักงาน กสทช.เขต 11 สมุทรปราการ

เปิดเหมือนปกติ

Photos from สำนักงาน กสทช.ภาค 1's post
24/02/2022

Photos from สำนักงาน กสทช.ภาค 1's post

Photos from สำนักงาน กสทช.ภาค 1's post
24/02/2022

Photos from สำนักงาน กสทช.ภาค 1's post

Photos from สำนักงาน กสทช.ภาค 1's post
24/02/2022

Photos from สำนักงาน กสทช.ภาค 1's post

การพาดสายสื่อสาร#เพื่อความปลอดภัย
11/02/2022

การพาดสายสื่อสาร
#เพื่อความปลอดภัย

Photos from สำนักงาน กสทช.ภาค 1's post
10/02/2022

Photos from สำนักงาน กสทช.ภาค 1's post

Photos from สำนักงาน กสทช.ภาค 1's post
10/02/2022

Photos from สำนักงาน กสทช.ภาค 1's post

Photos from สำนักงาน กสทช.ภาค 1's post
10/02/2022

Photos from สำนักงาน กสทช.ภาค 1's post

เตือนภัย
26/01/2022

เตือนภัย

25/01/2022

📢 นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า เมื่อวันที่ 21 ม.ค. ที่ผ่านมา ที่ประชุม กสทช. มีมติเห็นชอบในหลักการสนับสนุนการดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารที่ได้รับมอบหมายตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2564 ตามแนวทางที่สำนักงาน กสทช. เสนอ โดย กสทช. จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนในการจัดระเบียบสายสื่อสารกลุ่มเร่งด่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี 2565-2566 โดยใช้งบประมาณจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ส่วนที่นอกเหนือจากเส้นทางกลุ่มเร่งด่วน กสทช. จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วน โดยให้นำมาหักลดหย่อนจากรายได้ฯ ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการนำค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากภารกิจด้านโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะมาหักลดหย่อนจากรายได้ที่ต้องจัดสรรเพื่อนำไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง และบริการเพื่อสังคม ทั้งนี้สำนักงาน กสทช. จะรายงานความคืบหน้าของการดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารแก่คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ เป็นระยะต่อไป
นายไตรรัตน์ กล่าวว่า ในส่วนของงบประมาณในการดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารทั่วประเทศ จากการประชุมหารือร่วมกันระหว่างสำนักงาน กสทช. การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และกรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้เห็นชอบร่วมกันที่แต่ละหน่วยงานดำเนินการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่าย ตามภารกิจหน้าที่ โดย การไฟฟ้านครหลวง รับผิดชอบในเรื่องค่าอุปกรณ์แขวนสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับผิดชอบในเรื่องค่าอุปกรณ์แขวนสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าในพื้นที่ต่างจังหวัด กรุงเทพมหานคร รับผิดชอบในเรื่องการจัดหาพื้นที่ในการพักสายสื่อสารที่รอการกำจัดซาก และการอำนวยความสะดวกในการจัดระเบียบสายสื่อสาร ส่วนสำนักงาน กสทช. รับผิดชอบเรื่องค่ารื้อถอนสายสื่อสาร และค่ากำจัดซากสายสื่อสาร
นายไตรรัตน์ กล่าวว่า การจัดระเบียบสายสื่อสารจะเร่งดำเนินการตามแผนจัดระเบียบสายสื่อสาร 3 ปี ด้วยความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน ได้แก่ สำนักงาน กสทช. การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) และผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม โดยปี 2565 นี้ จะเริ่มดำเนินการในกลุ่มเร่งด่วนพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระยะทางประมาณ 400 กม. และพื้นที่ต่างจังหวัดจะดำเนินการ ระยะทางประมาณ 2,000 กม. ก่อน ซึ่งจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่ประมาณกลางเดือน ก.พ. เป็นต้นไป ทั้งนี้ ในระหว่างการดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารประชาชนผู้อยู่อาศัยในบริเวณนั้นอาจจะได้รับความไม่สะดวกบ้าง แต่ในอนาคตหลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ บ้านเมืองจะเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
#NBTCWeCare
#ข่าวประชาสัมพันธ์
#สำนักสื่อสารองค์กร
#สำนักงานกสทช.

เนื้อหาหรือโฆษณาที่เข่าข่ายไม่ชอบด้วยกฎหมาย กสทช.https://youtu.be/kOBo7UxqbtE
24/01/2022
EP03 | เนื้อหาหรือโฆษณาที่เข้าข่ายไม่ชอบด้วยกฏหมาย กสทช.

เนื้อหาหรือโฆษณาที่เข่าข่ายไม่ชอบด้วยกฎหมาย กสทช.

https://youtu.be/kOBo7UxqbtE

เนื้อหาหรือโฆษณาที่เข้าข่ายไม่ชอบด้วยกฏหมาย กสทช. 📺📻 หากพบการโฆษณาเกินจริง เราในฐานะผู้บริโภคมีสิทธิร้.....

ITA นโยบายที่สำคัญในการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ประจำปี 2565#ประชาสัมพันธ์ภายใน #สำนักสื่อสารองค์กร
19/01/2022

ITA นโยบายที่สำคัญในการดำเนินงานของสำนักงาน กสทช. ประจำปี 2565
#ประชาสัมพันธ์ภายใน #สำนักสื่อสารองค์กร

12/01/2022
12/01/2022
08/01/2022
01/01/2022
กลับบ้านปลอดภัย ไม่โทร No โซเชียล ขณะขับรถ 📱🚫#ประชาสัมพันธ์ภายใน #สำนักสื่อสารองค์กร
31/12/2021

กลับบ้านปลอดภัย ไม่โทร No โซเชียล ขณะขับรถ 📱🚫

#ประชาสัมพันธ์ภายใน #สำนักสื่อสารองค์กร

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 สำนักงาน กสทช.เขต 11 ได้รับเรื่องจากการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบ เรื่องสายสื่อสารไม่เป็นระเบีย...
22/12/2021

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 สำนักงาน กสทช.เขต 11 ได้รับเรื่องจากการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบ เรื่องสายสื่อสารไม่เป็นระเบียบ เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีการย้ายเสาไฟฟ้าและขยายถนนครั้งเมื่อดำเนินการสร้างรถไฟฟ้าสายสีทอง เกรงว่าจะเกิดอันตรายและความเสียหายแก่ประชาชน จึงประสานขอความร่วมมือกับ สำนักงาน กสทช.เขต 11 และผู้ประกอบการสื่อสารทุกค่าย เพื่อร่วมกันจัดระเบียบสายสื่อสารบริเวณถนนเจริญนครหน้าศูนย์การค้าไอค่อนสยาม ตั้งแต่ ซ.เจริญนคร 1 ถึง ซ.นครเจริญ 13 (ระยะทางรวมประมาณ 1 กิโลเมตร) โดยได้มีการนัดหมายให้ลงพื้นที่จัดระเบียบสายสื่อสารในวันที่ 21 ธันวาคม 2564 นั้น
วันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงาน กสทช.เขต 11 นำโดย นายพงศกร แก้วจันทร์เหนือ ผภภ.เขต 11และทีมงาน พร้อมด้วย นายสุชาติ คุจารีวณิช ผู้ชำนาญการ 9 (ด้านเทคนิคสายอากาศ) การไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเรียบ และผู้ประกอบการสื่อสารทุกค่าย ลงพื้นที่เพื่อจัดระเบียบสายสื่อสารในบริเวณดังกล่าว โดยผู้ประกอบการสื่อสารได้นำสายสื่อสารที่ใช้งานเข้าคอนและตัดสายสื่อสารที่ไม่ได้ใช้งานออก ผลการดำเนินงานเบื้องต้นวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

22/12/2021

📢 วันที่ 20 ธ.ค. 2564 สำนักงาน กสทช. ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนของ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และกรุงเทพมหานคร (กทม.) เพื่อกำหนดแผนบูรณาการการจัดระเบียบสายสื่อสารทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2564

ที่ประชุมได้เห็นชอบร่วมกันกำหนดแผนการจัดระเบียบสายสื่อสารทั่วประเทศ รวมถึงการนำสายสื่อสายลงใต้ดิน ภายในระยะเวลา 3 ปี (2565-2567) ดังนี้
1️⃣ การจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปี 2565 ระยะทาง 456 กิโลเมตร หลังจากนั้นดำเนินการส่วนที่เหลืออีก 936 กิโลเมตร
2️⃣ การจัดระเบียบสายสื่อสารตามแผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร ซึ่งจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ต่างจังหวัด โดยได้กำหนดรายละเอียดเส้นทางจัดระเบียบสายสื่อสารในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำหรับปี 2565-2567 ไว้รวมระยะทาง 6,000 กิโลเมตร หรือ ประมาณ ปีละ 2,000 กิโลเมตร และจะได้มีการหารือในรายละเอียดของแต่ละเส้นทางอีกครั้งหนึ่ง

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีการหารือในหลักการจัดให้มีการใช้ผู้ให้บริการโครงข่ายเพียงรายเดียว (Single Last Mile) เป็นผู้ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารเพื่อลดการซ้ำซ้อน อันจะเป็นประโยชน์ในการจัดระเบียบสายสื่อสารของประเทศ จากนั้นที่ประชุมยังเห็นชอบในการแบ่ง ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจน เพื่อใช้ศักยภาพของทุกหน่วยงานร่วมกันผลักดันให้แผนการจัดระเบียบสายสื่อสารประสบผลสำเร็จ ดังนี้
📍 การไฟฟ้านครหลวง : กำกับดูแลการพาดสายสื่อสาร กำหนดเส้นทางการจัดระเบียบสายสื่อสารร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกำกับการจัดระเบียบสายสื่อสาร ในพื้นที่รับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง
📍 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค : กำกับดูแลการพาดสายสื่อสาร กำหนดเส้นทางการจัดระเบียบสายสื่อสารร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกำกับการจัดระเบียบสายสื่อสาร ในพื้นที่รับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
📍 กรุงเทพมหานคร : อำนวยความสะดวกการจราจรในพื้นที่การจัดระเบียบสายสื่อสาร และประสานงานกับตำรวจ ดูแลและอนุญาตการใช้พื้นที่ทางเท้า รวมถึงการทำความเข้าใจกับประชาชน
📍 สำนักงาน กสทช. : กำหนดเส้นทางการจัดระเบียบสายสื่อสารร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประสานงานกับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม และกำกับการจัดระเบียบสายสื่อสาร

รักษาการเลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า ในส่วนของงบประมาณในการดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสาร สำนักงาน กสทช. ได้ขอความอนุเคราะห์ให้แต่ละหน่วยงานดำเนินการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่าย ตามภารกิจหน้าที่ โดย การไฟฟ้านครหลวง รับผิดชอบในเรื่องค่าอุปกรณ์แขวนสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับผิดชอบในเรื่องค่าอุปกรณ์แขวนสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าในพื้นที่ต่างจังหวัด กรุงเทพมหานคร รับผิดชอบในเรื่องการจัดหาพื้นที่ในการพักสายสื่อสารที่รอการกำจัดซาก และการอำนวยความสะดวกในการจัดระเบียบสายสื่อสาร ส่วนสำนักงาน กสทช. รับผิดชอบเรื่องค่ารื้อถอนสายสื่อสาร และค่ากำจัดซากสายสื่อสาร

ตามแผนการที่ได้ร่วมกันกำหนดขึ้นในวันนี้ รวมถึงการแบ่งภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งความร่วมมือของทุกหน่วยงานน่าจะทำให้การดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารที่จะเริ่มดำเนินการตามแผนในปีหน้า ประสบผลสำเร็จได้เป็นอย่างดี ซึ่งข้อสรุปที่ได้จากการประชุมในวันนี้ สำนักงานฯ จะรายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบถึงความคืบหน้าต่อไป

#ข่าวประชาสัมพันธ์
#สำนักสื่อสารองค์กร
#สำนักงานกสทช.

สำนักงาน กสทช. ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามการแก้ไขปัญหาสายสื่อสารกีดขวางพื้นสะพานลอย บริเวณวงเวียนใหญ่วันที่ 14 ธันวาคม 2564 ...
19/12/2021

สำนักงาน กสทช. ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามการแก้ไขปัญหาสายสื่อสารกีดขวางพื้นสะพานลอย บริเวณวงเวียนใหญ่

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 สำนักงาน กสทช. โดยสำนักงาน กสทช. เขต 11 เข้าร่วมตรวจสอบติดตามการแก้ไขปัญหาสายสื่อสารกีดขวางพื้นสะพานลอย ตามที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ ร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูประถัมภ์ และสำนักงานเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร โดยได้ประสานกับผู้ประกอบการโทรคมนาคมเจ้าของสายสื่อสารในพื้นที่ให้ดำเนินการตัดสายสื่อสารที่กีดขวางออก และปรับปรุงสายสื่อสารให้มีความเป็นระเบียบ เพื่อสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงาม ตามนโยบายของรัฐบาล

#ประชาสัมพันธ์ภายใน #สำนักสื่อสารองค์กร

MEA ร่วมกับภาคี เร่งจัดระเบียบสายสื่อสารซอยเพชรบุรี 31 สร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 นายดิเรก บุญ...
10/12/2021
MEA ร่วมกับภาคี เร่งจัดระเบียบสายสื่อสารซอยเพชรบุรี 31 สร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 นายดิเรก บุญปิยทัศน์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง นายเดชา วิริยะเจริญกิจ ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตบางกะปิ MEA พร้อมด้วยนายพงศกร แก้วจันทร์เหนือ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กสทช. เขต 11 และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานจัดระเบียบสายสื่อสาร ณ บริเวณซอยเพชรบุรี 31 ความคืบหน้าการรื้อถอนสายสื่อสารที่ไม่ใช้งานพร้อมจัดระเบียบตามมาตรฐานที่ MEA กำหนดไว้ โดยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม โดยล่าสุด MEA ได้สนับสนุนติดตั้งคอนสำหรับสายสื่อสารเพื่อรองรับการติดตั้งสายสื่อสาร พร้อมให้ผู้ประกอบการโทรคมนาคมเจ้าของสายสื่อสารในพื้นที่ได้ดำเนินการตัดสายสื่อสารที่ไม่ใช้งานออก และปรับปรุงสายสื่อสารที่คงอยู่ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อแก้ไขปัญหาสายสื่อสารรกรุงรัง และดูแลป้องกันไม่ให้มีผู้ลักลอบมาพาดสายสื่อสารโดยไม่ได้รับอนุญาต ระบบไฟฟ้ามีความมั่นคง ภูมิทัศน์สวยงาม สร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน เป็นตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย และรัฐบาล

MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และสำนักงาน กสทช. เร่งดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเต็มที่ ในพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ครอบคลุมทั้ง 18 ที่ทำการเขต ซึ่งอยู่ในระหว่างดำเนินการตามแผนจัดระเบียบสายสื่อสารรูปแบบใหม่ ตามมาตรฐานที่ MEA กำหนด ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการร่วมมือให้งานดังกล่าวสำเร็จในทุกพื้นที่รับผิดชอบของ MEA เพื่อแก้ไขปัญหาสายสื่อสารรกรุงรัง และห้อยต่ำ ซึ่งส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ ความปลอดภัยของประชาชน และอาจส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์ระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ MEA

ทังนี้หากประชาชนพบเห็นสายสื่อสารห้อยระโยงระยาง รกรุงรังไม่เป็นระเบียบ แจ้งได้ที่ กสทช. โทร 1200 หรือ LINE ID : @nbtc1200

หากพบเหตุผิดปกติ ฉุกเฉินหรืออันตรายเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า แจ้งที่ช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line: MEA Connect, Twitter: @mea_news, และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

#ซอยเพชรบุรี31
#จัดระเบียบสายสื่อสาร #สายสื่อสาร
#กสทช #สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ #ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม
#ระบบไฟฟ้ามั่นคง
#MEA #การไฟฟ้านครหลวง

MEA ร่วมกับภาคี เร่งจัดระเบียบสายสื่อสารซอยเพชรบุรี 31 สร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 นายดิเรก บุญปิยทัศน์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง นายเดชา วิริยะเจริญกิจ ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตบางกะปิ MEA พร้อมด้วยนายพงศกร แก้วจันทร์เหนือ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กสทช. เขต 11 และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานจัดระเบียบสายสื่อสาร ณ บริเวณซอยเพชรบุรี 31 ความคืบหน้าการรื้อถอนสายสื่อสารที่ไม่ใช้งานพร้อมจัดระเบียบตามมาตรฐานที่ MEA กำหนดไว้ โดยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม โดยล่าสุด MEA ได้สนับสนุนติดตั้งคอนสำหรับสายสื่อสารเพื่อรองรับการติดตั้งสายสื่อสาร พร้อมให้ผู้ประกอบการโทรคมนาคมเจ้าของสายสื่อสารในพื้นที่ได้ดำเนินการตัดสายสื่อสารที่ไม่ใช้งานออก และปรับปรุงสายสื่อสารที่คงอยู่ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อแก้ไขปัญหาสายสื่อสารรกรุงรัง และดูแลป้องกันไม่ให้มีผู้ลักลอบมาพาดสายสื่อสารโดยไม่ได้รับอนุญาต ระบบไฟฟ้ามีความมั่นคง ภูมิทัศน์สวยงาม สร้างความปลอดภัยแก่ประชาชน เป็นตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย และรัฐบาล

MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และสำนักงาน กสทช. เร่งดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเต็มที่ ในพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ครอบคลุมทั้ง 18 ที่ทำการเขต ซึ่งอยู่ในระหว่างดำเนินการตามแผนจัดระเบียบสายสื่อสารรูปแบบใหม่ ตามมาตรฐานที่ MEA กำหนด ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการร่วมมือให้งานดังกล่าวสำเร็จในทุกพื้นที่รับผิดชอบของ MEA เพื่อแก้ไขปัญหาสายสื่อสารรกรุงรัง และห้อยต่ำ ซึ่งส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ ความปลอดภัยของประชาชน และอาจส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์ระบบจำหน่ายไฟฟ้าของ MEA

ทังนี้หากประชาชนพบเห็นสายสื่อสารห้อยระโยงระยาง รกรุงรังไม่เป็นระเบียบ แจ้งได้ที่ กสทช. โทร 1200 หรือ LINE ID : @nbtc1200

หากพบเหตุผิดปกติ ฉุกเฉินหรืออันตรายเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า แจ้งที่ช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line: MEA Connect, Twitter: @mea_news, และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

#ซอยเพชรบุรี31
#จัดระเบียบสายสื่อสาร #สายสื่อสาร
#กสทช #สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ #ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม
#ระบบไฟฟ้ามั่นคง
#MEA #การไฟฟ้านครหลวง #พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

▶️ Facebook : https://www.facebook.com/497340003626475/posts/5292054957488265/

▶️ Website : https://www.mea.or.th/content/detail/87/6204

▶️ Gnews : https://gnews.apps.go.th/news?news=98864

▶️ Line : https://linevoom.line.me/post/_dQn9zGwXj83CxqzRN98kNgtqOGsCdIGLMSbrTR8/1163910443601067704

▶️ Twitter : https://twitter.com/mea_news/status/1469137353180516352?t=GWQVWhar71xYez_j0vEpVQ&s=19

▶️ IG : https://www.instagram.com/p/CXSVIP4vn_q/?utm_medium=copy_link

สรุป clipping ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564สำนักงาน กสทช. เขต 11 ร่วมกับ กฟน.เขตบางกะปิและผู้ประกอบการโทรคมนาคม...
10/12/2021

สรุป clipping ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564

สำนักงาน กสทช. เขต 11 ร่วมกับ กฟน.เขตบางกะปิและผู้ประกอบการโทรคมนาคม จัดระเบียบสายสื่อสารและแก้ไขปัญหาสายสื่อสารไม่เป็นระเบียบ บริเวณซอยเพชรบุรี 31 เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศและลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ธ.ค. 64

https://youtu.be/cppdHhKVEMw

🙏🏻 ช่อง NBT

https://drive.google.com/file/d/16LpMN0mc-YVwdAnkutkoq34dmI9jPhfr/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดี ที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงาน กสทช.เขต 11 นำโดย นายพงศกร แก้วจันทร์เหนือ ผภภ.เขต 11 ร่วมกับ กฟน.เขตบางกะปิ นำโดยนายดิเรก บุญปิยทัศน์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง และนายเดชา วิริยะเจริญกิจ ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตบางกะปิ และผู้ประกอบการสื่อสารโทรคมนาคม ประกอบด้วย สำนักงานจราจรและขนส่ง, บ.จีเนียสทราฟฟิกซิสเต็ม, NT, TRUE, AWN, 3BB , Jastel, UIH, DTAC, Symphony, Interlink, C-connec และ ฝคฐ. รวมที้งสิ้น 108 คน ประชุมและดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารบริเวณซอยเพชรบุรี31 ระยะทาง 500 เมตร (จากเคส Bangkok Dreaming : Twitter’s Russell Crowe) ตามขั้นตอนการดำเนินงานเป็นการตัดสายสื่อสารไม่ได้ใช้งานและไม่อยู่บนคอนสายสื่อสารออกทั้งหมดตามมติที่ประชุมร่วมกัน
ผลการดำเนินงานตัดสายสื่อสารในวันนี้ สำเร็จ เรียบร้อย เป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก ทีมงานสื่อสารทุกค่ายร่วมมือกันเป็นอย่างดี และประชนโดยรอบก็แสดงความดีใจ ชื่นชม ในผลการดำเนินงานในครั้งนี้ อย่างไรก็ตามหลังจากนี้ทุกหน่วยงานจะเข้าดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อยสวยงาม ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 นี้
#ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันดำเนินการมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

ที่อยู่

211,213,215, ถนนสุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ
Samut Prakan
10270

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 09:00 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 09:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6623951061

เว็บไซต์

http://samutprakarn.nbtc.go.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงาน กสทช.เขต 11ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Samut Prakan

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ถ้าผมอยากติดต่อสอบถามและร้องเรียนต้องทำยังไงครับ พอดีผมย้ายมาอยู่ หมู่บ้านเอื้ออาทร คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี ต้องการให้ทางบริษัท ทรูเข้ามาติดตั้งระบบ อินเตอร์เน็ต ซึ่งตัวผมเองได้ติดต่อทั้งทางโครงการคือ นิติที่ดูแล และทางการเคหะปทุมธานี ซึ่งเขาบอกว่าทางทรูได้รับอนุญาติเข้าพื้นที่แล้ว แต่ติดที่การไฟฟ้า ซึ่งผมให้ทางทรูเข้าไปติดต่อแล้ว ทางทรูเองก็แจ้งกลับมาว่า ทางการไฟฟ้ายินยอมให้เข้าไปติดตั้งเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ แต่ล่าสุดทางทรูได้แจ้งว่า ทาง TOT ไม่ยอมให้เข้าไม่ทราบเพราะเหตุอะไร ถึงไม่ให้เข้า คือทางประชาชนไม่มีสิทธ์เลือกใช้ระบบอะไรนอกจากของทางราชการเลยหรือครับ มันเพราะเหตุอะไร ถึงมีการปิดกั้นประชาชนในการเลือกใช้งานบริการครับ