เทศบาลตำบลบางเสาธง

เทศบาลตำบลบางเสาธง เทศบาลตำบลบางเสาธง

เปิดเหมือนปกติ

22/10/2021

📣📣ประกาศโรงพยาบาลบางเสาธงเปิดให้บริการ📣📣
💉 ฉีดวัคซีนโควิด 19 กระตุ้นเข็ม 3 ด้วย 💉Astra Zeneca สำหรับ
- คนไทยที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป
- ฉีดวัคซีน ซิโนแวคหรือซิโนฟาม เข็ม 2 มาแล้วก่อนวันที่ 27 กรกฎาคม 2564
- ฉีดวัคซีน ซิโนแวคหรือซิโนฟาม 2 เข็ม มาจากโรงพยาบาลภาครัฐหรือเอกชน ในจังหวัดสมุทรปราการ เท่านั้น
โดยต้องเข้าเกณฑ์ทั้ง 3 ข้อ วันละ 800 คิว
🗒🗒 วันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดบัวโรย

วันนี้ (20-10-64) นายอำนาจ แซ่ลี้ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง นายวิบูลย์ชัย ขาวทองบริสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง นาง...
20/10/2021

วันนี้ (20-10-64) นายอำนาจ แซ่ลี้ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง นายวิบูลย์ชัย ขาวทองบริสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง นางสาวมาลี ศิริวัฒนสกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง นางอัญธิรา แนบเกษร ปลัดเทศบาลตำบลบางเสาธง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการประชุมชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 และแนวทางการคัดเลือกคณะกรรมการชุมชน โดยมีพี่น้องชุมชน โครงการ 2, โครงการ 3/1, โครงการ 3/2, โครงการ 3/3, โครงการ 4/1, โครงการ 4/2, โครงการ 4/3, ชุมชนคลองสำโรง, ชุมชนวัดมงคลนิมิต เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางเสาธง ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้เทศบาลได้ทำการตรวจคัดกรองผู้เข้าร่วมงานภายใต้มาตรการป้องกันควบคุมโรคเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

วันนี้ (19-10-64) เทศบาลตำบลบางเสาธง ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. ...
19/10/2021

วันนี้ (19-10-64) เทศบาลตำบลบางเสาธง ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 และแนวทางการคัดเลือกคณะกรรมการชุมชน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางเสาธงโดยนายอำนาจ แซ่ลี้ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง นายวิบูลย์ชัย ขาวทองบริสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง นางสาวมาลี ศิริวัฒนสกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง นางอัญธิรา แนบเกษร ปลัดเทศบาลตำบลบางเสาธง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เข้าร่วม ได้แก่ ชุมชน201, 202, 203, 204, 40 ตารางวาสายบี, 40 ตารางวาริมคลอง, 50 ตารางวาสายบี, 50 ตารางวาริมคลอง ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้เทศบาลได้ทำการตรวจคัดกรองผู้เข้าร่วมงานภายใต้มาตรการป้องกันควบคุมโรคเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) นอกจากนี้เทศบาลจะดำเนินการชี้แจงให้กับพี่น้องชุมชนโครงการ 2, โครงการ 3/1, โครงการ 3/2, โครงการ 3/3, โครงการ 4/1, โครงการ 4/2, โครงการ 4/3, ชุมชนคลองสำโรง, ชุมชนวัดมงคลนิมิตร ในวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564

15/10/2021

ศบค. ลดพื้นที่สีแดงเข้มเหลือ 23 จังหวัด พร้อมผ่อนคลายมาตรการเพิ่มเติม เริ่ม 16 ต.ค. 64
.
ที่ประชุม ศบค. วันนี้ (14 ต.ค.) มีมติลดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) จาก 29 จังหวัด เหลือ 23 จังหวัด พร้อมผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 เพิ่มเติม ในพื้นที่สีแดงเข้ม ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. 64 เป็นต้นไป ดังนี้
.
✅ลดเวลาห้ามออกนอกเคหสถาน (เคอร์ฟิว) เป็น 23.00 – 03.00 น. (อย่างน้อย 15 วัน)

✅ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มมากกว่า 50 คน

✅ศูนย์การค้า โรงภาพยนตร์ โรงละคร เปิดได้ถึง 22.00 น.

✅ร้านอาหารไม่มีแอร์นั่งได้ 75%/ มีแอร์นั่งได้ 50% และเปิดได้ถึง 22.00 น. (งดจำหน่ายและดื่มสุราในร้าน)

✅ร้านสะดวกซื้อ/ ตลาดสด/ ตลาดนัด เปิดได้ถึง 22.00 น.

✅ร้านเสริมสวย สถานเสริมความงาม เปิดได้ถึง 22.00 น. (ยกเว้นบริการอบไอน้ำ)

✅สถานที่เล่นกีฬา เปิดได้ถึง 22.00 น. (ในร่มห้ามมีผู้ชม/ กลางแจ้งมีผู้ชมได้ไม่เกิน 25%)

✅สถานดูแลผู้สูงอายุเปิดดำเนินการแบบรับไป - กลับได้
.
23 จังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ประกอบด้วย กทม. กาญจนบุรี จันทบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ตาก นครปฐม นครนายก นครศรีธรรมราช นราธิวาส นนทบุรี ปทุมธานี ปราจีนบุรี ปัตตานี อยุธยา ยะลา ระยอง ราชบุรี สงขลา สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี

#ไทยคู่ฟ้า #ร่วมต้านโควิด19

-------------------
👍Website : www.thaigov.go.th
👍Facebook/Twitter : ไทยคู่ฟ้า
👍YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
👍LINE/TikTok : ไทยคู่ฟ้า (@thaigov)

ขอเชิญประชาชนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ และ...
15/10/2021

ขอเชิญประชาชนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ และแนวทางการคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 น เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางเสาธง

ขอเชิญประชาชนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ และแนวทางการคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 น เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางเสาธง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ผู้มีรายชื่อขอให้มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการประ...
14/10/2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ผู้มีรายชื่อขอให้มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถภาพ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางเสาธง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบางเสาธง โดยผู้มีรายชื่อขอให้มารายงานตัวเพื่อเข้ารับก...
14/10/2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบางเสาธง โดยผู้มีรายชื่อขอให้มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถภาพ ในวันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางเสาธง

วันนี้ (13-10-64) อำเภอบางเสาธง โดยนายธนา สุโพธิ์เงิน นายอำเภอบางเสาธง พร้อมด้วยเทศบาลบาลตำบลบางเสาธง โดย นายอำนาจ แซ่ลี...
13/10/2021

วันนี้ (13-10-64) อำเภอบางเสาธง โดยนายธนา สุโพธิ์เงิน นายอำเภอบางเสาธง พร้อมด้วยเทศบาลบาลตำบลบางเสาธง โดย นายอำนาจ แซ่ลี้ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง ส่วนราชการต่างๆ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาอำเภอบางเสาธง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.)

13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
13/10/2021

13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันพุ...
12/10/2021

ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) แต่งกายด้วยชุดชุดจิตอาสาพรพราชทาน หรือชุดสุภาพโทนสีเหลือง

ประกาศ รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหารและสายงานผู้ปฏิบัติ - ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่          จ...
08/10/2021

ประกาศ รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหารและสายงานผู้ปฏิบัติ
- ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 อัตรา
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.) จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหารและสายงานผู้ปฏิบัติ
- ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 อัตรา
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.) จำนวน 1 อัตรา

08/10/2021

📢📢ประกาศจากโรงพยาบาล เปิดรับการฉีดวัคซีนแบบ Walk-in กลุ่มเป้าหมาย อายุ 18 ขึ้นไป สำหรับ
** ผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน
** ผู้ที่ไม่เคยติดเชื้อมาก่อน
เข็ม 1 Sinovac เข็ม 2 AstraZeneca💉
1. คนไทย...นำบัตรประชาชนมาแสดง
2. ต่างชาติ...นำบัตรสีชมพู หรือ พาสปอร์ต
**เพื่อไม่ให้เสียเวลา เตรียมเอกสารมาให้พร้อม หากเอกสารไม่พร้อมจะไม่ได้ฉีดวัคซีน

**บริษัทหรือนายจ้างที่ส่งต่างชาติมา ต้องมีล่ามมาด้วย และเขียนที่อยู่ และเบอร์โทรของผู้ที่จะฉีดมายื่นให้เจ้าหน้าที่ที่จุดลงทะเบียน##

เทศบาลตำบลบางเสาธง เปิดรับขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2564 และระหว่าง 1...
07/10/2021

เทศบาลตำบลบางเสาธง เปิดรับขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2564 และระหว่าง 1 มกราคม – 30 กันยายน 2565 ได้ที่...เทศบาลตำบลบางเสาธง กองสวัสดิการสังคม ชั้น 1 วันและเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ) ติดต่อสอบถาม เลขโทรศัพท์ 0 2330 3501 ต่อ 29

30/09/2021

🟢 แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายได้เฮ 🟢

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เปิดให้ประชาชนผู้ใข้แรงงานชาวต่างชาติ เมียนมาร์, ลาว, กัมพูชา ฯลฯ เข้ารับวัคซีนชิโนฟาร์ม แบบ Walk in

#รายละเอียดจุดให้บริการ
✅ Walk in (ไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า)
✅ ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย. - 2 ต.ค. 2564
✅ เวลา 8.00-14.00 น.
✅ 5 จุดให้บริการฉีดวัคซีน
1. ศูนย์ฉีดวัคซีนหอชมเมืองสมุทรปราการ
2. ศูนย์ฉีดวัคซีนเทศบาลปู่เจ้าสมิงพราย
3. ศูนย์ฉีดวัคซีนแอปเปิ้ลลอฟท์ บางแก้ว
4. ศูนย์ฉีดวัคซีน อบต. บางเสาธง
5. ศูนย์ฉีดวัคซีนเทศบาลพระสมุทรเจดีย์

#คุณสมบัติ
📌 ต้องไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน
📌 ผู้ที่นอกเหนือสัญชาติไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป
📌 เตรียมใบอนุญาตสำหรับแรงงานต่างด้าวไปลงทะเบียน
📌 ต้องเป็นผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในระบบอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และทำงานในจังหวัดสมุทรปราการ
..........
กลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้า
Progressing Samutprakarn Group Be Better Together
นันทิดา แก้วบัวสาย
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
............
#สมุทรปราการก้าวหน้า
#ขอมือนักสู้สมุทรปราการ
#วัคซีนสมุทรปราการ
#BeBetterTogether
#นันทิดา_แก้วบัวสาย

Photos from จังหวัดสมุทรปราการ - Samut Prakan Province's post
30/09/2021

Photos from จังหวัดสมุทรปราการ - Samut Prakan Province's post

ประกาศ เลื่อนวันประเมินสมรรถนะการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้าง เป็นวันที่ 25 ตุลาคม 2564
30/09/2021

ประกาศ เลื่อนวันประเมินสมรรถนะการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้าง เป็นวันที่ 25 ตุลาคม 2564

ประกาศ เลื่อนวันประเมินสมรรถนะการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้าง เป็นวันที่ 25 ตุลาคม 2564

บรรยายการวันแรก ของการรับสมัครพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบางเสาธง โดยเปิดรับสมัครถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2564 สนใจสามารถดูรายละเ...
30/09/2021

บรรยายการวันแรก ของการรับสมัครพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบางเสาธง โดยเปิดรับสมัครถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2564 สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบางเสาธง
https://bangsaothong.go.th/public/list/data/detail/id/3846/menu/1554/page/1

30/09/2021

📢📢ประกาศจากโรงพยาบาล เปิดรับการฉีดวัคซีนแบบ Walk-in กลุ่มเป้าหมาย อายุ 18 ขึ้นไป สำหรับ
** ผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน
** ผู้ที่ไม่เคยติดเชื้อมาก่อน
เข็ม 1 Sinovac เข็ม 2 AstraZeneca💉
1. คนไทย...นำบัตรประชาชนมาแสดง
2. ต่างชาติ...นำบัตรสีชมพู หรือ พาสปอร์ต
**เพื่อไม่ให้เสียเวลา เตรียมเอกสารมาให้พร้อม หากเอกสารไม่พร้อมจะไม่ได้ฉีดวัคซีน

**บริษัทหรือนายจ้างที่ส่งต่างชาติมา ต้องมีล่ามมาด้วย และเขียนที่อยู่ และเบอร์โทรของผู้ที่จะฉีดมายื่นให้เจ้าหน้าที่ที่จุดลงทะเบียน##

วันนี้ (29-09-64) เทศบาลตำบลบางเสาธง ดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 )ด้วยการตรวจ “Anti...
29/09/2021

วันนี้ (29-09-64) เทศบาลตำบลบางเสาธง ดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 )ด้วยการตรวจ “Antigen Test Kit” (ATK) ให้กับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบางเสาธง ตามนโยบายของรัฐบาลสำหรับมาตรการองค์กรในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้มีการคัดกรองด้วย Antigen Test Kit (ATK) ทุกสัปดาห์ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการค้นหากลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ และได้รับการรักษาเร็วขึ้น

วันนี้(29-09-64) เทศบาลตำบลบางเสาธง จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางเสาธง ครั้งที่ 3/2564 เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเ...
29/09/2021

วันนี้(29-09-64) เทศบาลตำบลบางเสาธง จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางเสาธง ครั้งที่ 3/2564 เพื่อพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางเสาธง

28/09/2021

ศบค. ผ่อนคลายมาตรการเพิ่มเติมในพื้นที่สีแดงเข้ม เริ่ม 1 ต.ค. 64
.
ที่ประชุม ศบค. วันนี้ (27 ก.ย.) มีมติผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 เพิ่มเติม สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 64 เป็นต้นไป ดังนี้
.
✅ลดเวลาห้ามออกนอกเคหสถาน (เคอร์ฟิว) เป็น 22.00 – 04.00 น. (อย่างน้อย 15 วัน)

✅โรงภาพยนตร์, การเล่นดนตรีในร้านอาหาร, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, ห้องสมุด, พิพิธภัณฑ์, ศูนย์การเรียนรู้, ร้านทำเล็บ – สัก, สปา, กีฬาในร่ม เปิดดำเนินการได้

✅ศูนย์การค้า เปิดได้ถึง 21.00 น. (ยกเว้น เครื่องเล่น ร้านเกม สวนสนุก ห้องประชุม/จัดเลี้ยง)

✅ร้านอาหาร/ร้านสะดวกซื้อ/ตลาด เปิดได้ถึง 21.00 น.

✅ร้านเสริมสวย สถานเสริมความงาม เปิดได้ถึง 21.00 น. (ยกเว้นบริการอบไอน้ำ)

✅สถานที่เล่นกีฬา เปิดได้ถึง 21.00 น. (ในร่มห้ามมีผู้ชม/กลางแจ้งมีผู้ชมได้ไม่เกิน 25%)
.
โดยผู้ประกอบการจะต้องมีการตรวจสอบและปรับปรุงระบบหมุนเวียนอากาศ รวมทั้งจัดสถานที่ให้เป็นไปตามมาตรการ COVID Free Setting ก่อนเปิดทำการ

#ไทยคู่ฟ้า #รวมไทยสร้างชาติ #ร่วมต้านโควิด19

-------------------
👍Website : www.thaigov.go.th
👍Facebook/Twitter : ไทยคู่ฟ้า
👍YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
👍LINE/TikTok : ไทยคู่ฟ้า (@thaigov)

วันนี้(28-09-64) เทศบาลตำบลบางเสาธง จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเสาธง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ณ ห้อง...
28/09/2021

วันนี้(28-09-64) เทศบาลตำบลบางเสาธง จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเสาธง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล

📣📣ประกาศจากโรงพยาบาลบางเสาธง เปิดรับการฉีดวัคซีนแบบ Walk-in สำหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน 👇👇👇💉💉เข็มที่ 1 Sinova...
27/09/2021

📣📣ประกาศจากโรงพยาบาลบางเสาธง เปิดรับการฉีดวัคซีนแบบ Walk-in สำหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน 👇👇👇
💉💉เข็มที่ 1 Sinovac เข็มที่ 2 AstraZeneca
🌟ในวันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 7.00 น. -15.00 น. ณ วัดบัวโรย
📌📌สำหรับต่างชาติ ต้องเตรียมหลักฐานพาสปอร์ตบัตรชมพู เตรียมบัตรประชาชน และปากกาส่วนตัวมาด้วย จำนวน 1000 คิว

📢📢ประกาศจากโรงพยาบาลบางเสาธง เปิดรับการฉีดวัคซีนแบบ Walk-in สำหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน
💉💉เข็มที่ 1 Sinovac เข็มที่ 2 AstraZeneca
🗒ในวันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 7.00 น. -15.00 น. ณ วัดบัวโรย
สำหรับต่างชาติ ต้องเตรียมหลักฐานพาสปอร์ตบัตรชมพู
เตรียมบัตรประชาชน และปากกาส่วนตัวมาด้วย
จำนวน 1000 คิว

26/09/2021

สปสช. เพิ่ม 3 กลุ่มเสี่ยง ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ถึง 31 ธ.ค. 64
.
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพิ่ม 3 กลุ่มเสี่ยงในการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ได้แก่ 1.บุคลากรด่านหน้า 2.กลุ่มที่มีการรวมตัวจำนวนมากเสี่ยงต่อการระบาด เช่น ชุมชนแออัด โรงเรียน 3.กลุ่มเสี่ยงอื่น ๆ
.
เพื่อป้องกันการเกิดโรคที่รุนแรงและเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อน ลดความสับสนในการตรวจวินิจฉัยและการรักษาระหว่างโรคไข้หวัดใหญ่และโรคโควิด-19
.
โดย 10 กลุ่มเสี่ยง สามารถรับบริการฉีดวัคซีนฟรีได้ที่ รพ.รัฐทุกแห่ง รพ.สต. หรือศูนย์บริการสาธารณสุขใน กทม. ถึง 31 ธ.ค. 64
.
สอบถามเพิ่มเติม สายด่วน สปสช. 1330

#ไทยคู่ฟ้า #รวมไทยสร้างชาติ #ร่วมต้านโควิด19

-------------------
👍Website : www.thaigov.go.th
👍Facebook/Twitter : ไทยคู่ฟ้า
👍YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
👍LINE/TikTok : ไทยคู่ฟ้า (@thaigov)

23/09/2021

📢📢โรงพยาบาลบางเสาธง เปิดบริการฉีดวัคซีน กระตุ้นเข็มที่ 3
🚶🚶‍♂️ Walk-in AstraZeneca สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีน Sinovac มาแล้ว💉💉 2 เข็มเท่านั้น และต้องฉีดวัคซีนห่างจากเข็ม 2 เป็นระยะเวลา 2 เดือน แสดงหลักฐานจากหมอพร้อม ใบนัด หรือเอกสารใบรับรองการได้รับวัคซีน
ต่อเจ้าหน้าที่ที่จุดลงทะเบียน
🗒วันที่ 24 กันยายน 2564 📌 ณ วัดบัวโรย
⏱ เวลา 7.00 น.-14.00 น.
จำนวน 500 คิว
เตรียมบัตรประชาชน และปากกาส่วนตัวมาด้วย

23/09/2021

📣📣ประกาศจากโรงพยาบาลบางเสาธง เปิดรับการฉีดวัคซีนแบบ
Walk-in เข็มที่ 1 Sinovac เข็มที่ 2 AstraZeneca

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบางเสาธง **เนื่องจากมีข้อผิดพลาดในเรื่...
22/09/2021

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบางเสาธง
**เนื่องจากมีข้อผิดพลาดในเรื่องหลักเกณฑ์ จึงขอยกเลิกประกาศเดิมค่ะ **

วันที่ 2 ของการจัดโครงการฝึกอบรมตัวแทนชุมชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีนายอำนาจ แซ่ลี้ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง ...
22/09/2021

วันที่ 2 ของการจัดโครงการฝึกอบรมตัวแทนชุมชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีนายอำนาจ แซ่ลี้ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง เป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรม ซึ่งการอบรมครั้งนี้เพื่อให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องของการป้องกันการเกิดสาธารณภัย โดยเฉพาะด้านอัคคีภัย ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีการให้ความรู้ในเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยเหลือและการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ซึ่งในวันนี้เป็นการอบรมในรุ่นที่ 5, 6 และ 7 ณชุมชนโครงการ 2 โครงการ 3 และโครงการ 4

วันนี้(21-09-64) เทศบาลตำบลบางเสาธง โดย นายอำนาจ แซ่ลี้ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง นายวิบูลย์ชัย ขาวทองบริสุทธิ์ รองนายกเ...
21/09/2021

วันนี้(21-09-64) เทศบาลตำบลบางเสาธง โดย นายอำนาจ แซ่ลี้ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง นายวิบูลย์ชัย ขาวทองบริสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง นางสาวมาลี ศิริวัฒนสกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธ งพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางเสาธง ลงพื้นที่ทั้ง 17 ชุมชนในเขตเทศบาล เพื่อมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ที่ได้ลงทะเบียนไว้รอบ 2 ภายใต้โครงการเทศบาลปันน้ำใจสู้ภัยโควิด

วันนี้(21-09-64) เทศบาลตำบลบางเสาธง จัดโครงการฝึกอบรมตัวแทนชุมชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อสร้างศักยภาพให้กับช...
21/09/2021

วันนี้(21-09-64) เทศบาลตำบลบางเสาธง จัดโครงการฝึกอบรมตัวแทนชุมชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อสร้างศักยภาพให้กับชุมชนได้มีความรู้ในเรื่องของการป้องกันภัยพิบัติต่างๆ โดยเฉพาะด้านอัคคีภัย โดยมีนายอำนาจ แซ่ลี้ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยจัดอบรมทั้งหมด 7 รุ่นด้วยกัน ในระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2564

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ เทศบาลตำบลบางเสาธง
21/09/2021

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ เทศบาลตำบลบางเสาธง

บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี!!!
20/09/2021

บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี!!!

บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี!!!

นัดหมายมอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19 เทศบาลตำบลบางเสาธง จะดำเนินการมอบถุงยังชีพถึงหน้าบ้านท่าน ...
18/09/2021

นัดหมายมอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19 เทศบาลตำบลบางเสาธง จะดำเนินการมอบถุงยังชีพถึงหน้าบ้านท่าน ในวันที่ 21 กันยายโดยตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์เทศบาลตำบลบางเสาธง
https://www.bangsaothong.go.th/public/list/data/detail/id/3834/menu/1554

วันนี้ (15-09-64) เทศบาลตำบลบางเสาธง จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเสาธง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ณ ห้อ...
15/09/2021

วันนี้ (15-09-64) เทศบาลตำบลบางเสาธง จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเสาธง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล โดยมีมติเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบ ในการกำหนดหลักเกณฑ์และผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำของการเช่าทรัพย์สินและกิจการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 แห่ง และญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อการพัฒนา โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองสำโรง (บริเวณวัดมงคลนิมิตร) และขออนุมัติโอนเงินเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบางเสาธงพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์และห้องน้ำ โครงการปรับปรุงพื้นที่โรงบำบัดน้ำเสียเก่า (นิคมอุตสาหกรรมเมืองใหม่บางพลี) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเขื่อนริมคลองเจริญราษฎร์ ซึ่งสภามีมติอนุมัติให้ความเห็นชอบ เพื่อดำเนินการต่อไป

วันสุดท้ายของการลงทะเบียนรับถุงยังชีพ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด และมีทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลตำบลบางเสาธง สามารถมาลงทะเบ...
15/09/2021

วันสุดท้ายของการลงทะเบียนรับถุงยังชีพ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด และมีทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลตำบลบางเสาธง สามารถมาลงทะเบียนได้ที่ห้องสวัสดิการสังคม นะคะ

ที่อยู่

213/1 หมู่ 1 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง
Samut Prakan
10570

ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้ง สำนักงานเทศบาลตำบลบางเสาธงตั้งอยู่ที่ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 บางนา–บางปะกงและทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3268 สำโรง–บางบ่อ (ถนนเทพารักษ์) ห่างจากที่ว่าการกิ่งอำเภอบางเสาธง ประมาณ 3 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอบางพลีทางรถยนต์ ประมาณ 10 กิโลเมตร

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

0833067769

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทศบาลตำบลบางเสาธงผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เทศบาลตำบลบางเสาธง:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Samut Prakan บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด