เทศบาลตำบลบางเสาธง

เทศบาลตำบลบางเสาธง เทศบาลตำบลบางเสาธง

เปิดเหมือนปกติ

ศูนย์ข้อมูล COVID-19
28/12/2020

ศูนย์ข้อมูล COVID-19

ข้อปฏิบัติสําหรับผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อ โควิด19
ระหว่างแยกสังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัย (5 ภาษา)
Procedures for COVID-19 Self-Quarantine at home.

ข้อมูลจาก : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

คำแนะนำด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับตลาดสดในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
25/12/2020

คำแนะนำด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับตลาดสดในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประชาสัมพันธ์สมุทรปราการ
23/12/2020

ประชาสัมพันธ์สมุทรปราการ

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ
ลงนามโดย นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรปราการ ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2563
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2564

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
23/12/2020

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

🔊🔊🔊 แจ้งประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ🔊

#saveสมุทรปราการ
#การ์ดอย่าตก
#ล้างมือให้บ่อย
#สวมหน้ากากป้องกัน
#เว้นระยะห่าง
#ไม่ปกปิดข้อมูล

กระทรวงสาธารณสุข
22/12/2020

กระทรวงสาธารณสุข

✔️เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันโรค #COVID19
😷ใส่หน้ากาก+เว้นระยะ+ล้างมือบ่อยๆ ติดตามข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิด ไม่แชร์ไม่ส่งต่อข้อมูลที่ก่อให้เกิดความตื่นตระหนกนะคะ
#แล้วเราจะผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน ✌️✌️

ประกาศ ขอปิดสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบางเสาธง โดยปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมงคลนิมิตร ตั้งแต่วันที่ 23 ธัน...
22/12/2020

ประกาศ ขอปิดสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบางเสาธง โดยปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมงคลนิมิตร ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 3 มกราคม 2563

โรงพยาบาลบางบ่อ
22/12/2020

โรงพยาบาลบางบ่อ

📣ประชาสัมพันธ์จากรพ.บางบ่อค่ะ ขอให้ท่านที่เดินทางไปตลาดกลางกุ้งสมุทรสาครระหว่างวันที่ 1-19 ธันวาคม 2563 หรือมีประวัติใกล้ชิด ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง สามารถรับบริการตรวจที่คลินิกไข้หวัดรพ.บางบ่อ #โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย☎สอบถาม 02-3381192, 02-3381193 ต่อ 201ค่ะ💖ด้วยความปรารถนาดีจากรพ.บางบ่อค่ะ 🙏

ประชาสัมพันธ์สมุทรปราการ
21/12/2020

ประชาสัมพันธ์สมุทรปราการ

ประชาสัมพันธ์สมุทรปราการ
21/12/2020

ประชาสัมพันธ์สมุทรปราการ

✌ ชาวสมุทรปราการ "อยู่ห่างไว้ ใส่แมสกัน หมั่นล้างมือ ถือหลักรักสะอาด ปราศจากแออัด เคร่งครัดไทยชนะ" 🙏

สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
18/12/2020

สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ไม่ว่างไปเลือกตั้ง ทำยังไงดี ⁉️
.
👉👉 แจ้งสาเหตุกับนายทะเบียนท้องถิ่น

1️⃣ ก่อนเลือกตั้ง 7 วัน คือ 13 - 19 ธ.ค.63
หรือ
2️⃣ หลังเลือกตั้ง 7 วัน คือ 21 -27 ธ.ค.63

-------------------------------
.
👉👉 ทำตามขั้นตอน ดังนี้

1️⃣ กรอกแบบฟอร์ม: https://www.ect.go.th/ect_th/ewt_dl_link.php?nid=419 (พิมพ์ออกมากรอกเฉพาะหน้าแรก)

2️⃣ แนบสำเนาบัตรประชาชน (เซ็นรับรองสำเนา)

3️⃣ นำไปแจ้งด้วยตนเองที่ที่ว่าการอำเภอ มอบให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือส่งไปรษณีย์

#NNT
#Thainews
#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
#เลือกตั้งท้องถิ่น63
#เลือกตั้งอบจ63

18/12/2020
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

เลือกตั้งในยุคโควิด ทำยังไง⁉

กาบัตรกี่ใบ... แล้วถ้าวัดอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 ล่ะ จะได้ใช้สิทธิมั้ย??

อ้าว‼️ถ้าบัตรประชาชนหมดอายุล่ะ ไม่ไปเสียเที่ยวหรอ??

....ตอบทุกคำถามแล้วในคลิปนี้

#NNT
#Thainews
#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
#เลือกตั้งท้องถิ่น63
#เลือกตั้งอบจ63

วันนี้ (17-12-63) เทศบาลตำบลบางเสาธง จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางเสาธง ครั้งที่2/2563 ณ...
17/12/2020

วันนี้ (17-12-63) เทศบาลตำบลบางเสาธง จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางเสาธง ครั้งที่2/2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางเสาธง

ขอความร่วมมือในการสำรวจข้อมูลป้ายในเขตเทศบาลตำบลบางเสาธง
16/12/2020

ขอความร่วมมือในการสำรวจข้อมูลป้ายในเขตเทศบาลตำบลบางเสาธง

ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563
16/12/2020

ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563

วันนี้ (08-12-63) เทศบาลตำบลบางเสาธง นำโดยนางประนอม แซ่ลี้ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง ได้มอบชุดเครื่องแบบอาสาสมัครป้องกันภ...
08/12/2020

วันนี้ (08-12-63) เทศบาลตำบลบางเสาธง นำโดยนางประนอม แซ่ลี้ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง ได้มอบชุดเครื่องแบบอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดสมุทรปราการ (อปพร.) ให้กับผู้สำเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางเสาธง

วันนี้(04-012-63)  เทศบาลตำบลบางเสาธง นำโดยนางประนอม แซ่ลี้ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง พร้อมกลุ่มจิตอาสาบางเสาธง ลงพื้นที่...
04/12/2020

วันนี้(04-012-63) เทศบาลตำบลบางเสาธง นำโดยนางประนอม แซ่ลี้ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง พร้อมกลุ่มจิตอาสาบางเสาธง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน นำเครื่องอุปโภค บริโภค และของใช้ที่จำเป็น ไปมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 10 ราย ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางเสาธง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนกับผู้ป่วย

เลือกตั้งท้องถิ่น วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 8.00 - 17.00 น. อย่าลืมออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิก อบจ. และนายก อบ...
01/12/2020

เลือกตั้งท้องถิ่น วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 8.00 - 17.00 น.
อย่าลืมออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิก อบจ. และนายก อบจ. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่ "เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส"
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง https://www.ect.go.th/ect_th/news_page.php?nid=8689
สายด่วน 1444 "ทุกคำถามมีคำตอบ ทุกคำตอบเราติดตามด้วยความใส่ใจ"
ถาม - ตอบ เลือกตั้งท้องถิ่น : https://www.ect.go.th/ect_th/news_all.php?cid=237

เลือกตั้งท้องถิ่น วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 8.00 - 17.00 น.
อย่าลืมออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิก อบจ. และนายก อบจ. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่ "เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส"
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง https://www.ect.go.th/ect_th/news_page.php?nid=8689
สายด่วน 1444 "ทุกคำถามมีคำตอบ ทุกคำตอบเราติดตามด้วยความใส่ใจ"
ถาม - ตอบ เลือกตั้งท้องถิ่น : https://www.ect.go.th/ect_th/news_all.php?cid=237

เทศบาลตำบลบางเสาธง จัดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563  ณ ห้องประชุ...
30/11/2020

เทศบาลตำบลบางเสาธง จัดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเสาธง

เทศบาลตำบลบางเสาธง ได้จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ณ สวนสาธารณะสุขใจ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 โดยนายกำธร เวหน ...
02/11/2020

เทศบาลตำบลบางเสาธง ได้จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ณ สวนสาธารณะสุขใจ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 โดยนายกำธร เวหน นายอำเภอบางเสาธง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และนางประนอม แซ่ลี้ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง เป็นประธานในการจัดงาน ภายในงานมีกิจกรรมการประกวดกระทงสวยงาม และความคิดสร้างสรรค์ การประกวดหนูน้อยนพมาศ และการประกวดนางนพมาศ และการจำหน่ายสินค้าชุนชน ซึ่งมีประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
30/10/2020

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

อันตรายจากพลุ ประทัด ดอกไม้ไฟ

สภ.บางเสาธง สมุทรปราการ
30/10/2020

สภ.บางเสาธง สมุทรปราการ

เทศบาลตำบลบางเสาธง ปิดการจราจร เพื่อจัดงานประเพณีลอยกระทง วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น.-วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เว...
30/10/2020

เทศบาลตำบลบางเสาธง ปิดการจราจร เพื่อจัดงานประเพณีลอยกระทง วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น.-วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เวลา 6.00 น. ขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทาง และขออภัยในความไม่สะดวก

วันนี้(27-10-63) อำเภอบางเสาธง ร่วมกับ เทศบาลตำบลบางเสาธง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ แม่น้ำลำคลอง ณ โรงเรี...
27/10/2020

วันนี้(27-10-63) อำเภอบางเสาธง ร่วมกับ เทศบาลตำบลบางเสาธง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ แม่น้ำลำคลอง ณ โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ โดยมีนายกำธร เวหน นายอำเภอบางเสาธง เป็นประธานกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นผู้นำกล่าวคำปฏิญาณ เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งมีหน่วยงานหลายส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรม อาทิ สถานีตำรวจภูธรบางเสาธง องค์กรปกครองสาวนท้องถิ่น หน่วยงานสาธารณสุข อสม. กศน. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชน มาร่วมพัฒนาทำความสะอาดที่บริเวณโรงสูบน้ำซี6 และคลองเจริญราษฎร นอกจากนี้กลุ่มจิตอาสาปราบยุงลายยังร่วมพัฒนาและนำทรายอะเบท มาแจกจ่ายให้ผู้เข้าร่วมงานและประชาชนในบริเวณใกล้เคียงอีกด้วย

วันนี้ (23-10-63) ) อำเภอบางเสาธง ร่วมกับเทศบาลตำบลบางเสาธง ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาทำความสะอาดคูคลอง เพื่อสำนึกในพระม...
23/10/2020

วันนี้ (23-10-63) ) อำเภอบางเสาธง ร่วมกับเทศบาลตำบลบางเสาธง ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาทำความสะอาดคูคลอง เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สวนสุขใจ โดยมีนายกำธร เวหน นายอำเภอบางเสาธง เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีหน่วยราชการในอำเภอบางเสาธง และประชาชนมาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

วันนี้ (23-10-63) ) อำเภอบางเสาธง ร่วมกับเทศบาลตำบลบางเสาธง ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาทำความสะอาดคูคลอง เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สวนสุขใจ โดยมีนายกำธร เวหน นายอำเภอบางเสาธง เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีหน่วยราชการในอำเภอบางเสาธง และประชาชนมาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

วันนี้ (23-10-63) อำเภอบางเสาธง ร่วมกับเทศบาลตำบลบางเสาธง จัดกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจ...
23/10/2020

วันนี้ (23-10-63) อำเภอบางเสาธง ร่วมกับเทศบาลตำบลบางเสาธง จัดกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563 โดยมีนายกำธร เวหน นายอำเภอบางเสาธง เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีหน่วยราชการในอำเภอบางเสาธง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางเสาธง

เทศบาลตำบลบางเสาธง ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง ในวันที่  31 ตุลาคม 2563 ณ สวนสาธารณะสุขใจ และเปิดรับสมัครการประกวด ดังน...
20/10/2020

เทศบาลตำบลบางเสาธง ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ สวนสาธารณะสุขใจ และเปิดรับสมัครการประกวด ดังนี้
- ประกวดหนูน้อยนพมาศ ผู้สมัครต้องมีอายุ 7-10 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2553– 2556 ) ไม่จำกัดภูมิลำเนา
- ประกวดนางนพมาศ ผู้สมัครจะต้องมีอายุ 15-25 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2538– 2548) ไม่จำกัดภูมิลำเนา
- ประกวดกระทง ฐานกระทงมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 15 นิ้ว และไม่เกิน 18 นิ้ว และฐานกระทงสามารถใช้วัสดุอะไรก็ได้แต่ส่วนอื่นให้เป็นวัสดุธรรมชาติ
ผู้ที่สนใจ ประกวดนางนพมาศหรือหนูน้อยนพมาศ และประกวดกระทง สามารถขอรายละเอียดและใบสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ที่กองการศึกษา เทศบาลตำบลบางเสาธง หรือสอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-315-1120 และ 02-330-3501-5 ต่อ 35

ไทยคู่ฟ้า
11/10/2020

ไทยคู่ฟ้า

#ไทยคู่ฟ้า รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

-------------------
👍Website : www.thaigov.go.th
👍Facebook/Twitter : ไทยคู่ฟ้า
👍YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
👍LINE : ไทยคู่ฟ้า (@thaigov)

วันนี้ (29-09-63) เทศบาลตำบลบางเสาธง จัดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบล...
29/09/2020

วันนี้ (29-09-63) เทศบาลตำบลบางเสาธง จัดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเสาธง

รายละเอียดและใบสมัครการประกวดนางนพมาศ หนูน้อยนพมาศ การประกวดกระทงสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ ในงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลต...
29/09/2020

รายละเอียดและใบสมัครการประกวดนางนพมาศ หนูน้อยนพมาศ การประกวดกระทงสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ ในงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลบางเสาธง ผู้สนใจเข้าร่วมประกวดสามารถสมัครได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลตำบลบางเสาธง

วันนี้ (28-09-63) เทศบาลตำบลบางเสาธง จัดประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยมีนางประนอม แซ่ลี้ นายกเทศม...
28/09/2020

วันนี้ (28-09-63) เทศบาลตำบลบางเสาธง จัดประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยมีนางประนอม แซ่ลี้ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง เป็นประธานการประชุม เพื่อปรึกษาแนวทางการจัดงานร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล และผู้นำชุมชน ซึ่งงานประเพณีลอยกระทงจะมีขึ้นในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณสวนสุขใจ โดยจัดให้มีการประกวดนางนพมาศ หนูน้อยนพมาศ การประกวดกระทงสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ ผู้สนใจเข้าร่วมประกวดสามารถสอบถามรายละเอียด ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลตำบลบางเสาธง หมายเลขโทรศัพท์ 02-330-3501-4 ต่อ 35

วานนี้ (24-09-63) นางประนอม แซ่ลี้ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง เยี่ยมชมโครงการส่งเสริม สืบสานภูมิปัญญาผ้าไทยจังหวัดสมุทรปรา...
25/09/2020

วานนี้ (24-09-63) นางประนอม แซ่ลี้ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง เยี่ยมชมโครงการส่งเสริม สืบสานภูมิปัญญาผ้าไทยจังหวัดสมุทรปราการ จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-25 กันยายน 2563 ณ ศาลาหลวงพ่อนาคศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นการรวมตัวกันเพื่อจัดตั้งเป็นกลุ่มทอผ้าเทศบาลตำบลบางเสาธง เพื่อเสริมสร้างรายได้ และเศรษฐกิจชุมชน หากท่านใดสนใจผ้าทอมือ สามารถติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 096-641-9289

วันนี้ (23-09-63) เทศบาลตำบลบางเสาธง จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพหนูน้อยฟันสวย ประจำปี 2563 โดยมีนางประนอม แซ่ลี้ นายกเทศมนต...
23/09/2020

วันนี้ (23-09-63) เทศบาลตำบลบางเสาธง จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพหนูน้อยฟันสวย ประจำปี 2563 โดยมีนางประนอม แซ่ลี้ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง เป็นประธานในการเปิดงาน ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียน ได้ดูแลสุขภาพในช่องปากอย่างถูกวิธี รักการแปรงฟันและดูแลช่องปากอย่างถูกวิธี เลือกรับประทานอาหารที่ถูกสุขอนามัย และได้รับเกียรติวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองใหม่ มาให้ความรู้กับเด็กๆ และคุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมงคลนิมิตร

วันนี้ (22-09-63) เทศบาลตำบลบางเสาธง โดยนางประนอม แซ่ลี้ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง รับมอบรถเข็นสำหรับผู้พิการ จำนวน 3 คัน...
22/09/2020

วันนี้ (22-09-63) เทศบาลตำบลบางเสาธง โดยนางประนอม แซ่ลี้ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง รับมอบรถเข็นสำหรับผู้พิการ จำนวน 3 คัน จาก คุณฉัตรปวีณ์ อติโรจน์วาณิช คุณฉัฐเมศร์ อติโรจน์วาณิช และคุณสาวิตรี วุฒิกุล เพื่อใช้ในงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไป สาขาเทศบาลตำบลบางเสาธง โดยศูนย์ฯ นี้มีภารกิจให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และความช่วยเหลือตามที่คนพิการร้องขอ และตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนด รวมทั้งการให้คำปรึกษาหรือช่วยดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์แก่คนพิการ เรียกร้องแทนคนพิการให้ได้รับสิทธิประโยชน์สำหรับคนพิการ หรือขอให้ขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พ.ศ. 2550 การให้บริการความช่วยเหลือในด้านการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ การฝึกอาชีพ และการจัดหางานให้แก่คนพิการ

ประกาศให้ชายสัญชาติไทยลงบัญชีทหารกองเกิน ประจำปี 2563
22/09/2020

ประกาศให้ชายสัญชาติไทยลงบัญชีทหารกองเกิน ประจำปี 2563

ที่อยู่

213/1 หมู่ 1 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง
Samut Prakan
10570

ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้ง สำนักงานเทศบาลตำบลบางเสาธงตั้งอยู่ที่ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 บางนา–บางปะกงและทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3268 สำโรง–บางบ่อ (ถนนเทพารักษ์) ห่างจากที่ว่าการกิ่งอำเภอบางเสาธง ประมาณ 3 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอบางพลีทางรถยนต์ ประมาณ 10 กิโลเมตร

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66023303501-4

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทศบาลตำบลบางเสาธงผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เทศบาลตำบลบางเสาธง:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Samut Prakan บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด