สำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ

สำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ Fanpage สำหรับแจ้งข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับ สำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ
(11)

03/06/2020
เมื่อวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 15.30 น. นายชัยพร รัตนธนังพงศ์ ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ นำคณะผู้บริห...
02/06/2020

เมื่อวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 15.30 น. นายชัยพร รัตนธนังพงศ์ ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ นำคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (3 มิถุนายน พุทธศักราช 2563) เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนักในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมร่วมลงนามถวายพระพร โดยยึดหลัก Social Distancing ตลอดการดำเนินพิธี

การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)
02/06/2020
การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)

การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)

ภาพรวมน้ำประปาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ วันนี้ (2 มิถุนายน 2563)

⚠️ ค่าคลอไรด์ส่วนใหญ่ได้มาตรฐาน สามารถใช้ในการอุปโภคได้ตามปกติ แต่ควรหลีกเลี่ยงการบริโภคบางช่วงเวลา
⚠️ แนะนำกลุ่มเสี่ยง (เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย) ควรหลีกเลี่ยงการบริโภค

✅ ค่าคลอไรด์ เกินกว่า 250 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่งผลต่อการรับรู้รสชาติ เป็นบางช่วงเวลา (ช่วงกราฟสีแดง) เป็นเวลา 2- 3 ชั่วโมง
✅ ประชาชนควรตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาในพื้นที่ของตนเอง
✅ ช่วงเวลาอื่น น้ำประปามีรสชาติปกติ ควรสำรองน้ำไว้ (ช่วงกราฟสีน้ำเงิน)

(หากค่าคลอไรด์ มากกว่า 250 มิลลิกรัม/ลิตร จะส่งผลต่อการรับรู้รสชาติ ตามเกณฑ์แนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO Guideline for Drinking Water 2017)

ข้อมูลจาก : การประปานครหลวง

การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)
02/06/2020

การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)

กปน. แจ้งเตือนน้ำทะเลหนุนสูง 2-7 มิ.ย. นี้ น้ำประปาอาจมีรสชาติเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยในบางพื้นที่

นายรักษ์ศักดิ์ สุริยหาร รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ำ) การประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า จากการเฝ้าระวังค่าความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา พบว่าน้ำทะเลหนุนสูงต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา และจะหนุนสูงขึ้นระหว่างวันที่ 2-7 มิถุนายน 2563 นี้ ส่งผลให้รสชาติของน้ำประปาเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อย ในบางพื้นที่และในบางเวลา แต่ยืนยันว่า น้ำประปายังคงสะอาด ปลอดภัยตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO)

ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 4-8 มิถุนายน 2563 กรมชลประทาน และ กปน. จะดำเนินการปฏิบัติการ Water Hammer of Chao Phraya River Flow Operation (กระแทกลิ่มความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา) เพื่อลดการรุกล้ำของน้ำเค็มที่สถานีสูบน้ำดิบสำแล จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นจุดรับน้ำดิบของ กปน. โดยหยุดการสูบน้ำดิบเข้าคลองประปาในช่วงน้ำลง ในขณะที่กรมชลประทาน ปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนพระรามหก และส่งน้ำผ่านคลองสาขาเพื่อนำน้ำจากด้านตะวันตกมาเจือจาง นอกจากนี้ ได้ร่วมกับกรุงเทพมหานคร (กทม.) โดยสำนักการระบายน้ำ สนับสนุนเครื่องสูบน้ำ รวมทั้งการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับเครื่องสูบน้ำ สำหรับใช้สูบน้ำดิบจากคลองประปาฝั่งตะวันตก ช่วยเจือจางและผลักดันลิ่มความเค็ม ตลอดจนขอความร่วมมือระบายน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วจากอุโมงค์ยักษ์ กทม.

กปน. ขอขอบคุณกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) กรมชลประทาน สำนักงานทรัพยากรน้ำ (สทนช.) กทม. กฟผ. กฟน. และ กฟภ. สำหรับความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา และขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัดเนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งที่รุนแรง ตลอดจนตรวจสอบอุปกรณ์ประปาภายในบ้านให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่แตกรั่วซึม หากประชาชนพบท่อแตกรั่วในที่สาธารณะ สามารถแจ้ง กปน. ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ MWA call center โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง / แอปพลิเคชัน MWA onMobile / Line : @MWAthailand

นอกจากนี้ สามารถติดตามข้อมูลคุณภาพน้ำจาก กปน. อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสำรองน้ำประปาในช่วงเวลาที่น้ำประปามีรสชาติตามเกณฑ์มาตรฐานปกติไว้เพื่อการบริโภคผ่านช่องต่าง ๆ ของ กปน. ได้ทุกวัน

การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)
31/05/2020

การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)

การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)
31/05/2020
การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)

การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)

ภาพรวมน้ำประปาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ วันนี้ (31 พฤษภาคม 2563)

⚠️ ค่าคลอไรด์ส่วนใหญ่ได้มาตรฐาน สามารถใช้ในการอุปโภคได้ตามปกติ แต่ควรหลีกเลี่ยงการบริโภคบางช่วงเวลา
⚠️ แนะนำกลุ่มเสี่ยง (เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย) ควรหลีกเลี่ยงการบริโภค

✅ ค่าคลอไรด์ เกินกว่า 250 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่งผลต่อการรับรู้รสชาติ เป็นบางช่วงเวลา (ช่วงกราฟสีแดง) เป็นเวลา 9 ชั่วโมง
✅ ประชาชนควรตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาในพื้นที่ของตนเอง
✅ ช่วงเวลาอื่น น้ำประปามีรสชาติปกติ ควรสำรองน้ำไว้ (ช่วงกราฟสีน้ำเงิน)

(หากค่าคลอไรด์ มากกว่า 250 มิลลิกรัม/ลิตร จะส่งผลต่อการรับรู้รสชาติ ตามเกณฑ์แนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO Guideline for Drinking Water 2017)

ข้อมูลจาก : การประปานครหลวง

ภาพรวมน้ำประปาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ วันนี้ (28 พฤษภาคม 2563)⚠️ ค่าคลอไรด์ส่วนใหญ่ได้มาตรฐาน สามา...
28/05/2020

ภาพรวมน้ำประปาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ วันนี้ (28 พฤษภาคม 2563)

⚠️ ค่าคลอไรด์ส่วนใหญ่ได้มาตรฐาน สามารถใช้ในการอุปโภคได้ตามปกติ แต่ควรหลีกเลี่ยงการบริโภคบางช่วงเวลา
⚠️ แนะนำกลุ่มเสี่ยง (เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย) ควรหลีกเลี่ยงการบริโภค

✅ ค่าคลอไรด์ เกินกว่า 250 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่งผลต่อการรับรู้รสชาติ เป็นบางช่วงเวลา (ช่วงกราฟสีแดง) เป็นเวลา 6-8 ชั่วโมง
✅ ประชาชนควรตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาในพื้นที่ของตนเอง
✅ ช่วงเวลาอื่น น้ำประปามีรสชาติปกติ ควรสำรองน้ำไว้ (ช่วงกราฟสีน้ำเงิน)

(หากค่าคลอไรด์ มากกว่า 250 มิลลิกรัม/ลิตร จะส่งผลต่อการรับรู้รสชาติ ตามเกณฑ์แนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO Guideline for Drinking Water 2017)

ข้อมูลจาก : การประปานครหลวง

ผจ.สสป. มอบเจลแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยของลูกค้าเพื่อเป็นการรักษาสุขอนามัยที่ดีของผู้รับบริการ ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องก...
26/05/2020

ผจ.สสป. มอบเจลแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยของลูกค้า

เพื่อเป็นการรักษาสุขอนามัยที่ดีของผู้รับบริการ ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง ได้จัดสรรเจลแอลฮอล์ชนิดหลอดพกพา สำหรับมอบให้ลูกค้าทุกท่านที่มารับบริการ ณ สำนักงานประปาสาขาทั้ง 18 สาขา

และเมื่อวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายชัยพร รัตนธนังพงศ์ ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ จึงทำการมอบเจลแอลกอฮอล์ดังกล่าว ให้ลูกค้าที่มารับบริการ เพื่อใช้ทำความสะอาดมือได้อย่างสะดวกทุกที่ทุกเวลา เป็นการป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่กำลังแพร่ระบาดในปัจจุบัน

สสป. เชิญชวนลูกค้าสแกน QR Code "ไทยชนะ"สำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ สนองนโยบายรัฐบาลตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต...
26/05/2020

สสป. เชิญชวนลูกค้าสแกน QR Code "ไทยชนะ"

สำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ สนองนโยบายรัฐบาลตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โดยให้ลูกค้าทุกท่านสแกน QR Code "ไทยชนะ" ก่อนและหลังเข้าใช้บริการ เพื่อควบคุมดูแลการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
ซึ่งระบบนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ประกอบการและลูกค้าเนื่องจากสามารถช่วยในการติดตามตัวหากพบการติดเชื้อ

การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)
21/05/2020

การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)

กปน. ชวนอบรมฟรี “ช่างประปามืออาชีพออนไลน์” ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ ช่วยสร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ลดรายจ่ายให้ประชาชน

การประปานครหลวง (กปน.) ขอเชิญพี่น้องประชาชน ร่วมอบรมหลักสูตร “ช่างประปามืออาชีพออนไลน์” โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ระหว่างวันที่ 10-24 มิถุนายน 2563 ไม่ต้องมีพื้นฐานก็เรียนได้ อบรมโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาชีพช่างประปา

โดยเป็นการอบรมรูปแบบออนไลน์ ให้ความรู้พื้นฐานงานประปาในครัวเรือน เช่น ระบบท่อภายในอาคาร การสำรวจท่อรั่วภายในบ้าน/อาคาร งานไฟฟ้าสำหรับประปา รวมทั้งสาธิตวิธีการประกอบท่อประปา การติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น การล้างถังพักน้ำ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อช่วยเพิ่มทักษะให้ประชาชนสามารถดูแลระบบประปาเบื้องต้น ช่วยสร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ รวมทั้งช่วยลดรายจ่ายจากการซ่อมแซมงานประปาในครัวเรือนได้อีกด้วย

ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/MWAplumber2020 หรือ scan QR code ตั้งแต่วันนี้ – 9 มิถุนายน 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 0 2504 0123 ต่อ 1008 ในวันและเวลาราชการ (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.)

การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)
21/05/2020
การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)

การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)

ภาพรวมน้ำประปาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ วันนี้ (21 พฤษภาคม 2563)

⚠️ ค่าคลอไรด์ส่วนใหญ่ได้มาตรฐาน สามารถใช้ในการอุปโภคได้ตามปกติ แต่ควรหลีกเลี่ยงการบริโภคบางช่วงเวลา
⚠️ แนะนำกลุ่มเสี่ยง (เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย) ควรหลีกเลี่ยงการบริโภค

✅ ค่าคลอไรด์ เกินกว่า 250 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่งผลต่อการรับรู้รสชาติ เป็นบางช่วงเวลา (ช่วงกราฟสีแดง) เป็นเวลา 1ชั่วโมง
✅ ประชาชนควรตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาในพื้นที่ของตนเอง
✅ ช่วงเวลาอื่น น้ำประปามีรสชาติปกติ ควรสำรองน้ำไว้ (ช่วงกราฟสีน้ำเงิน)

(หากค่าคลอไรด์ มากกว่า 250 มิลลิกรัม/ลิตร จะส่งผลต่อการรับรู้รสชาติ ตามเกณฑ์แนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO Guideline for Drinking Water 2017)

ข้อมูลจาก : การประปานครหลวง

🌧️เข้าสู่ฤดูฝนกันแล้ว 🌧️นอกจากการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เรายังต้องป้องกันตนเองจากยุงลาย🦟🦟ที่เป...
20/05/2020

🌧️เข้าสู่ฤดูฝนกันแล้ว 🌧️

นอกจากการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เรายังต้องป้องกันตนเองจากยุงลาย🦟🦟ที่เป็นพาหะของโรค "ไข้เลือดออก" อีกด้วย

วิธีการรับมือ
➡️ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายเพื่อป้องกันการวางไข่ ด้วยการหมั่นเปลี่ยนน้ำ และปิดภาชนะที่มีน้ำขังเป็นประจำให้มิดชิด
➡️ ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมบริเวณบ้านให้สะอาด และปลอดโปร่ง อาทิ การตัดแต่งต้นไม้ที่มีมุมอับทึบ
➡️ สวมเสื้อผ้ามิดชิด และนอนในมุ้ง หรือห้องที่มีมุ้งลวด แม้จะเป็นเวลากลางวัน
➡️ หากมีอาการไข้สูงเฉียบพลัน ประมาณ 2-7 วัน เบื่ออาหาร ร่วมกับอาการคลื่นไส้อาเจียน และมีอาการปวดท้องร่วมด้วย บางรายอาจมีจุดเลือดสีแดงขึ้นตามลำตัว แขน ขา ให้รีบไปพบแพทย์ทันที

Cr. การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)

การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)
19/05/2020

การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)

ประกาศ : 21 พ.ค. 63 (22.00 - 05.00 น.) กปน. ตัดบรรจบท่อประธาน ในถนนแพรกษา บริเวณต้นถนนแพรกษา และคลองแขก #น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องตัดบรรจบท่อประธาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 และ 800 มิลลิเมตร ในถนนแพรกษา บริเวณต้นถนนแพรกษา (กม.0+000) และบริเวณคลองแขก (กม.2+200) ในคืนวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

• #ถนนแพรกษา ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่แยกตัดถนนสุขุมวิท ถึงแยกนิคมอุตสาหกรรมบางปู

การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android

ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2563
การประปานครหลวง

การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)
17/05/2020
การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)

การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)

ภาพรวมน้ำประปาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ วันนี้ (17 พฤษภาคม 2563)
น้ำประปารสชาติปกติตลอดวัน แนะสำรองไว้บริโภค

✔️ค่าคลอไรด์ ไม่เกิน 250 มิลลิกรัม/ลิตร
✔️ค่าความนำไฟฟ้า น้อยกว่า 1,200 ไมโครซีเมนต์/เซนติเมตร

✅ ไม่ส่งผลต่อการรับรู้รสชาติ
✅ แนะนำประชาชน สำรองน้ำไว้บริโภค

(หากค่าคลอไรด์ มากกว่า 250 มิลลิกรัม/ลิตร จะส่งผลต่อการรับรู้รสชาติ ตามเกณฑ์แนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO Guideline for Drinking Water 2017)

ข้อมูลจาก : การประปานครหลวง

การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)
15/05/2020
การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)

การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)

ภาพรวมน้ำประปาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ วันนี้ (15 พฤษภาคม 2563)

⚠️ ค่าคลอไรด์ส่วนใหญ่ได้มาตรฐาน สามารถใช้ในการอุปโภคได้ตามปกติ แต่ควรหลีกเลี่ยงการบริโภคบางช่วงเวลา
⚠️ แนะนำกลุ่มเสี่ยง (เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย) ควรหลีกเลี่ยงการบริโภค

✅ ค่าคลอไรด์ เกินกว่า 250 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่งผลต่อการรับรู้รสชาติ เป็นบางช่วงเวลา (ช่วงกราฟสีแดง) ประมาณ 1-6 ชั่วโมง
✅ ประชาชนควรตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาในพื้นที่ของตนเอง
✅ ช่วงเวลาอื่น น้ำประปามีรสชาติปกติ ควรสำรองน้ำไว้ (ช่วงกราฟสีน้ำเงิน)

(หากค่าคลอไรด์ มากกว่า 250 มิลลิกรัม/ลิตร จะส่งผลต่อการรับรู้รสชาติ ตามเกณฑ์แนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO Guideline for Drinking Water 2017)

ข้อมูลจาก : การประปานครหลวง

กปน. ขยายเวลาฟรีค่าธรรมเนียมชำระค่าน้ำประปา ผ่าน 7-11 / Big C / Lotus / CenPay เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจาก Cov...
13/05/2020

กปน. ขยายเวลาฟรีค่าธรรมเนียมชำระค่าน้ำประปา ผ่าน 7-11 / Big C / Lotus / CenPay เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจาก Covid-19 ถึง 30 มิ.ย. นี้

นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย อีกทั้งเพื่อเพิ่มความสะดวกให้ประชาชน กปน. จึงขยายเวลางดเก็บค่าธรรมเนียมชำระค่าน้ำประปา เมื่อชำระผ่าน เคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11 / Big C / Lotus / CenPay (ท็อปส์ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และแฟมิลี่มาร์ท ทุกสาขา) ออกไปถึง 30 มิถุนายน 2563 (จากเดิมถึง 31 พฤษภาคม 2563)

นอกจากนี้ ประชาชนสามารถใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ แอปพลิเคชัน MWA onMobile เว็บไซต์ www.mwa.co.th ผ่านระบบ MWA e-Service / หักบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิต / แอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ธนาคาร ได้อีกด้วย

การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)
13/05/2020
การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)

การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)

ภาพรวมน้ำประปาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ วันนี้ (13 พฤษภาคม 2563)

⚠️ ค่าคลอไรด์ส่วนใหญ่ได้มาตรฐาน สามารถใช้ในการอุปโภคได้ตามปกติ แต่ควรหลีกเลี่ยงการบริโภคบางช่วงเวลา
⚠️ แนะนำกลุ่มเสี่ยง (เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย) ควรหลีกเลี่ยงการบริโภค

✅ ค่าคลอไรด์ เกินกว่า 250 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่งผลต่อการรับรู้รสชาติ เป็นบางช่วงเวลา (ช่วงกราฟสีแดง) ประมาณ 2-4 ชั่วโมง
✅ ประชาชนควรตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาในพื้นที่ของตนเอง
✅ ช่วงเวลาอื่น น้ำประปามีรสชาติปกติ ควรสำรองน้ำไว้ (ช่วงกราฟสีน้ำเงิน)

(หากค่าคลอไรด์ มากกว่า 250 มิลลิกรัม/ลิตร จะส่งผลต่อการรับรู้รสชาติ ตามเกณฑ์แนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO Guideline for Drinking Water 2017)

ข้อมูลจาก : การประปานครหลวง

เมี๊ยววว เมื่อไหร่ฝนจะตก เมื่อไหร่ฝนจะตกน๊าาา🎵อยากมีน้ำใช้แบบไม่ต้องกลัวเปลืองน้ำ ไม่ต้องแห่น้อนแมวขอฝน ทางเลือกใหม่ของส...
12/05/2020

เมี๊ยววว เมื่อไหร่ฝนจะตก เมื่อไหร่ฝนจะตกน๊าาา🎵
อยากมีน้ำใช้แบบไม่ต้องกลัวเปลืองน้ำ ไม่ต้องแห่น้อนแมวขอฝน ทางเลือกใหม่ของสายประหยัดและรักษ์โลก💧 แค่เปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฉลากประหยัดน้ำ ของการประปานครหลวง ที่สามารถประหยัดน้ำได้ถึง 3 ระดับ
▶เบอร์ 5 ระดับดีเยี่ยม (อัตราการใช้น้ำไม่เกิน 2 ลิตรต่อนาที)

▶เบอร์ 4 ระดับดีมาก (อัตราการใช้น้ำไม่เกิน 4 ลิตรต่อนาที)

▶เบอร์ 3 ระดับดี (อัตราการใช้น้ำไม่เกิน 6 ลิตรต่อนาที)

เลือกซื้อก๊อกน้ำทุกครั้งอย่าลืมพลิกหาฉลากประหยัดน้ำเบอร์ 5 ของการประนครหลวง เพื่อร่วมรักษาทรัพยากรน้ำให้มีใช้อย่างยั่งยืนตลอดไปนะเมี๊ยว เมี๊ยว🐱

#MWA #SaveWater #การประปานครหลวง #ประหยัดน้ำ #changforbettercare

การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)
12/05/2020
การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)

การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)

ภาพรวมน้ำประปาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ วันนี้ (12 พฤษภาคม 2563)

⚠️ ค่าคลอไรด์ส่วนใหญ่ได้มาตรฐาน สามารถใช้ในการอุปโภคได้ตามปกติ แต่ควรหลีกเลี่ยงการบริโภคบางช่วงเวลา
⚠️ แนะนำกลุ่มเสี่ยง (เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย) ควรหลีกเลี่ยงการบริโภค

✅ ค่าคลอไรด์ เกินกว่า 250 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่งผลต่อการรับรู้รสชาติ เป็นบางช่วงเวลา (ช่วงกราฟสีแดง) ประมาณ 1-7 ชั่วโมง
✅ ประชาชนควรตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาในพื้นที่ของตนเอง
✅ ช่วงเวลาอื่น น้ำประปามีรสชาติปกติ ควรสำรองน้ำไว้ (ช่วงกราฟสีน้ำเงิน)

(หากค่าคลอไรด์ มากกว่า 250 มิลลิกรัม/ลิตร จะส่งผลต่อการรับรู้รสชาติ ตามเกณฑ์แนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO Guideline for Drinking Water 2017)

ข้อมูลจาก : การประปานครหลวง

11/05/2020
การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)
11/05/2020

การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)

กปน.ย้ำน้ำประปาหุงข้าวได้ปลอดภัย ผ่านการตรวจสอบแล้ว ขอประชาชนอย่าเชื่อ อย่าแชร์ข่าวเท็จ

นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) กล่าวว่า ตามที่ได้มีการแชร์ข่าวเท็จในโซเชียลมีเดียเรื่องผอก การประปา ห้ามนำน้ำประปามาหุงข้าว วนเวียนมาทุกปีโดยเฉพาะช่วงหน้าร้อน โดยระบุว่าหากคลอรีนในน้ำประปาเจอกับสารอินทรีย์ที่มีอยู่ในธรรมชาติ แล้วจะกลายเป็นสารไตรฮาโลมีเทน หรือสารก่อมะเร็งนั้น

กปน. ขอชี้แจงว่า สารไตรฮาโลมีเทนจะก่อมะเร็งได้ต้องมีปริมาณเกินมาตรฐานที่กำหนด เช่น มาตรฐาน USEPA ของสหรัฐอเมริกา กำหนดไว้ที่ 80 ไมโครกรัมต่อลิตร แต่ในน้ำประปาเฉลี่ยมีประมาณ 40 ไมโครกรัมต่อลิตร ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐาน อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด และเมื่อนำน้ำประปามาหุงข้าว ค่าที่วัดได้ก็ยังคงน้อยกว่าค่ามาตรฐานมาก โดยเฉพาะตัวข้าวมีค่าไม่เกิน 2 ไมโครกรัมต่อลิตรเท่านั้นจากการตรวจสอบและยืนยันความปลอดภัยโดยสถาบันอาหาร ตั้งแต่ปี 2559

ทั้งนี้ กปน. ขอยืนยันว่าน้ำประปาจากกระบวนการผลิต ตั้งแต่น้ำดิบ ระบบการผลิต ตลอดจนท่อส่งน้ำที่ส่งจ่ายให้แก่ประชาชนนั้นมีคุณภาพ สามารถอุปโภค บริโภคได้ด้วยความปลอดภัย และมีการตรวจสอบโดยหน่วยงานภายนอก เช่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (Central Lab Thai), กรมอนามัย ขอให้ผู้บริโภคสบายใจได้ว่าสามารถนำนํ้าประปามาหุงข้าวได้ ปลอดภัย ไม่เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งจากสารไตรฮาโลมีเทนอย่างแน่นอน

อีกทั้ง บุคคลในภาพประกอบของข่าวเท็จนั้น คือท่าน นพ. บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ ไม่ใช่ ผอก.การประปา ตามที่ข่าวเท็จอ้างอิงแต่อย่างใด ซึ่งท่านได้เข้าร่วมการแถลงข่าวเรื่อง น้ำประปาปลอดภัย กับสถาบันอาหาร การประปานครหลวง และ การประปาส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ด้วย

ปัจจุบัน โซเชียลมีเดียสามารถเผยแพร่ข่าวสารไปยังประชาชนได้อย่างรวดเร็ว กปน.จึงขอพี่น้องประชาชนโปรดกรุณางดการส่งต่อข้อมูลที่เป็นเท็จ และหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณภาพน้ำประปา สามารถติดตามได้ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile รวมทั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ line official account : @MWAthailand หรือ MWA call center 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)
11/05/2020
การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)

การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)

ภาพรวมน้ำประปาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ วันนี้ (11 พฤษภาคม 2563)

⚠️ ค่าคลอไรด์ส่วนใหญ่ได้มาตรฐาน สามารถใช้ในการอุปโภคได้ตามปกติ แต่ควรหลีกเลี่ยงการบริโภคบางช่วงเวลา
⚠️ แนะนำกลุ่มเสี่ยง (เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย) ควรหลีกเลี่ยงการบริโภค

✅ ค่าคลอไรด์ เกินกว่า 250 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่งผลต่อการรับรู้รสชาติ เป็นบางช่วงเวลา (ช่วงกราฟสีแดง) ประมาณ 2-4 ชั่วโมง
✅ ประชาชนควรตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาในพื้นที่ของตนเอง
✅ ช่วงเวลาอื่น น้ำประปามีรสชาติปกติ ควรสำรองน้ำไว้ (ช่วงกราฟสีน้ำเงิน)

(หากค่าคลอไรด์ มากกว่า 250 มิลลิกรัม/ลิตร จะส่งผลต่อการรับรู้รสชาติ ตามเกณฑ์แนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO Guideline for Drinking Water 2017)

ข้อมูลจาก : การประปานครหลวง

กปน. แจ้งยังเปิดจุดให้บริการน้ำประปาดื่มได้ฟรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง ที่สำนักงานประปาส...
10/05/2020

กปน. แจ้งยังเปิดจุดให้บริการน้ำประปาดื่มได้ฟรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง ที่สำนักงานประปาสาขา ทั้ง 18 แห่ง

นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ภัยแล้งรุนแรงในปีนี้ กปน. ไดัเปิดจุดให้บริการน้ำประปาดื่มได้ฟรีที่สำนักงานประปาสาขาทั้ง 18 แห่งในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2563 ถึงปัจจุบัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจากภัยแล้งดังกล่าว

โดยประชาชนสามารถนำภาชนะมารับน้ำประปาดื่มได้ฟรี ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 08.00 - 20.00 น. ที่สำนักงานประปาสาขาทั้ง 18 สาขาใกล้บ้านท่าน

ยกเว้นจุดจ่ายน้ำประปาดื่มได้ ที่ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง ซึ่งเปิดให้บริการในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น.

ทั้งนี้ สามารถติดตามสถานการณ์น้ำประปาในช่วงวิกฤตภัยแล้งผ่านทุกช่องทางของ กปน. ได้ดังนี้ http://twqonline.mwa.co.th / แอปพลิเคชัน MWA onMobile / Facebook Twitter และ Line Official Account ภายใต้ชื่อ @MWAthailand หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ MWA Call Center 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

ภาพรวมน้ำประปาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ วันนี้ (10 พฤษภาคม 2563)⚠️ ค่าคลอไรด์ส่วนใหญ่ได้มาตรฐาน สามา...
10/05/2020

ภาพรวมน้ำประปาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ วันนี้ (10 พฤษภาคม 2563)

⚠️ ค่าคลอไรด์ส่วนใหญ่ได้มาตรฐาน สามารถใช้ในการอุปโภคได้ตามปกติ แต่ควรหลีกเลี่ยงการบริโภคบางช่วงเวลา
⚠️ แนะนำกลุ่มเสี่ยง (เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย) ควรหลีกเลี่ยงการบริโภค

✅ ค่าคลอไรด์ เกินกว่า 250 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่งผลต่อการรับรู้รสชาติ เป็นบางช่วงเวลา (ช่วงกราฟสีแดง) ประมาณ 1-2 ชั่วโมง
✅ ประชาชนควรตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาในพื้นที่ของตนเอง
✅ ช่วงเวลาอื่น น้ำประปามีรสชาติปกติ ควรสำรองน้ำไว้ (ช่วงกราฟสีน้ำเงิน)

(หากค่าคลอไรด์ มากกว่า 250 มิลลิกรัม/ลิตร จะส่งผลต่อการรับรู้รสชาติ ตามเกณฑ์แนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO Guideline for Drinking Water 2017)

ข้อมูลจาก : การประปานครหลวง

ที่อยู่

27 ซ.บุญศิริ4 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง
Samut Prakan
10270

เวลาทำการ

จันทร์ 07:30 - 17:00
อังคาร 07:30 - 15:30
พุธ 07:30 - 15:30
พฤหัสบดี 07:30 - 15:30
ศุกร์ 07:30 - 15:30

เบอร์โทรศัพท์

023841411-12

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Samut Prakan

แสดงผลทั้งหมด