สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสา?

📢 วันสุดท้าย! อย่าพลาดการโอกาสครั้งสำคัญในการใช้สิทธิ์ครั้งแรกเพื่อผู้ประกันตนคนทำงาน จะร่วมสร้างสวัสดิการในอนาคตได้ด้วย...
10/11/2023

📢 วันสุดท้าย! อย่าพลาดการโอกาสครั้งสำคัญ
ในการใช้สิทธิ์ครั้งแรกเพื่อผู้ประกันตนคนทำงาน จะร่วมสร้างสวัสดิการในอนาคตได้ด้วยตัวเอง

❌ ระบบปิดลงทะเบียน 10 พฤศจิกายน 2566
เวลา 23:59 น. คลิก https://sbe.sso.go.th/sbe/

#สปส #สำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงาน

10/11/2023
02/11/2023

เสื้อลายประจำจังหวัดสมุทรสาคร "ลายเดซี่"
สามารถสั่งสินค้าได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
หรือติดต่อ 087-4051398 (คุณจันทร์เพ็ญ)

02/11/2023
02/11/2023
02/11/2023
02/11/2023

คณะกรรมการประกันสังคม มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
สนใจมาลงทะเบียนกันเยอะๆนะ
📲 ง่ายๆ เพียงลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม https://www.sso.go.th/wpr/ หรือคลิก https://sbe.sso.go.th/sbe/ หรือที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ - 10 พฤศจิกายน 2566 เข้าคูหาเลือกตั้ง 24 ธันวาคม 2566

นายจ้างและผู้ประกันตนอย่าลืม ❗️ ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง 📄ช่องทางลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้ง✅ ระบบออนไลน์ทางเว็บไ...
25/10/2023

นายจ้างและผู้ประกันตน
อย่าลืม ❗️ ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง 📄

ช่องทางลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้ง
✅ ระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.sso.go.th
✅ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา

ลงทะเบียนแล้ว ⭐️
อย่าลืมเช็กรายชื่อทางเว็บไซต์
ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

19/10/2023
📣✒️ ขั้นตอนการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน เป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม ผ่...
18/10/2023

📣✒️ ขั้นตอนการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน เป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม ผ่าน www.sso.go.th ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ต.ต. 2566 ✒️📣

เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว❗️สำนักงานประกันสังคมขอเชิญชวนนายจ้าง และผู้ประกันตนที่มีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงทะเบียนเพ...
16/10/2023

เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว❗️
สำนักงานประกันสังคมขอเชิญชวน
นายจ้าง และผู้ประกันตนที่มีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งได้ทาง
🔺เว็บไซต์ www.sso.go.th
🔺สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/ จังหวัด/ สาขา

📍 ตั้งแต่วันที่ 12 - 31 ตุลาคม 2566
👉ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566

คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ดังนี้ 👇
🖍️ผู้ประกันตน
- มีสัญชาติไทย
- ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนเดือนที่มีการประกาศให้มีการเลือกตั้ง (มีนาคม - สิงหาคม 2566)
- จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่น้อยกว่า 3 เดือน (ภายใน 6 เดือนก่อนเดือนที่ประกาศเลือกตั้ง)

🖍️ นายจ้าง
- มีสัญชาติไทย
- ขึ้นทะเบียนเป็นนายจ้างติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนเดือนที่มีประกาศให้มีการเลือกตั้ง (มีนาคม - สิงหาคม 2566)
- จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่น้อยกว่า 3 เดือน (ภายใน 6 เดือนก่อนเดือนที่ประกาศเลือกตั้ง)
- กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคลผู้จะใช้สิทธิต้องอยู่ในฐานะผู้มีอำนาจ/กรณีเป็นผู้มีอำนาจในนิติบุคคลมากกว่า 1 นิติบุคคลต้องเลือกใช้สิทธิได้เพียงแห่งเดียว

ผู้ประกันตนและนายจ้างที่มีสิทธิ
อย่าลืมไปลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งกันนะ❗️

📞สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

วารสาร good governance (GG) on the move ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน 2566
16/10/2023

วารสาร good governance (GG) on the move ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน 2566

bulletin66 ฉบับที่ 3

13 ตุลาคม วันนวมินทรมหาราชพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันห...
13/10/2023

13 ตุลาคม
วันนวมินทรมหาราช
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร

09/10/2023

กระทรวงแรงงานมีช่องทางการติดต่อสำหรับญาติแรงงานไทยที่ไปทำงานที่ประเทศอิสราเอล คือ ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานและติดตามสถานการณ์สู้รบในอิสราเอล สามารถติดต่อสอบถามได้ตามช่องด้านล่าง

ผู้ประกันตนมาตรา 39 เช็กให้ไว แล้วกดจ่ายเลย❗️ปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมมีบริการหักเงินสมทบผ่านบัญชีธนาคารแล้วนะ สะดวกมา...
09/10/2023

ผู้ประกันตนมาตรา 39
เช็กให้ไว แล้วกดจ่ายเลย❗️

ปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมมีบริการหักเงินสมทบผ่านบัญชีธนาคารแล้วนะ สะดวกมาก ลืมจ่ายเงินสมทบบ่อยๆ หายห่วงได้เลย

📌ธนาคารจะหักบัญชีเงินฝากทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน
🔹 เอกสารที่จำเป็น
1. สำเนาหนังสือยินยอมการหักบัญชีเงินฝาก
2. แบบคำขอส่งเงินสมทบ
3. สำเนาสมุดเงินฝาก ประเภทออมทรัพย์

ยื่นเอกสารได้ที่ สำนักงานประกันสังคมใกล้บ้านท่าน
🔹 ธนาคารที่สามารถสมัครได้
- ธนาคารออมสิน
- ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

💁🏻‍♀️ ผู้ประกันตนท่านใดสะดวกจ่ายด้วยตัวเอง
ทางสำนักงานประกันสังคมก็มีหน่วยให้บริการทั่วประเทศ
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- เคาน์เตอร์โลตัส
- เคาน์เตอร์เซอร์วิส (เซเว่น-อีเลฟเว่น)
- เคาน์เตอร์ CenPay Powered by บุญเติม
- เคาน์เตอร์บุญเติม Bill Payment
- ผ่านระบบ Pay at Post ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ

📞สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

8 ตุลาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า ...
08/10/2023

8 ตุลาคม
วันคล้ายวันพระราชสมภพ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร กระทรวงแรงงาน

08/10/2023

ขอเชิญชวนประชาชน ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยการถวายพวงมาลัย หรือ ดอกไม้สด

ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ สนามม้านางเลิ้ง เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. จนถึงเวลา ๒๔.๐๐ น.

#วันนวมินทรมหาราช
#ธสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์
#น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

08/10/2023

📍ติดตามข่าวสารด้านแรงงานอย่างใกล้ชิด กับหลากหลายช่องทางการติดต่อกับกระทรวงแรงงาน📍

📱ช่องทางออนไลน์
▶️Facebook: กระทรวงแรงงาน
▶️X (Twitter):
▶️Youtube: กระทรวงแรงงาน (Ministry of Labour)

📞สายด่วนกระทรวงแรงงาน: 1506
▶️กด 1 สำนักงานประกันสังคม
▶️กด 2 กรมการจัดหางาน
▶️กด 3 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
▶️กด 4 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
▶️กด 5 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
--------------------------------
ติดตามข่าวสารกระทรวงแรงงานผ่านทาง
🌐 เว็บไซต์กระทรวงแรงงาน : www.mol.go.th
👍🏻 Facebook : กระทรวงแรงงาน www.facebook.com/ThailandMOL
🎥 YouTube channel : PR MOL
🔵 Twitter :
🎵 TikTok : mol_labour

06/10/2023

มะเร็ง โรคร้ายอันดับ 1 อันตรายถึงชีวิต
แต่รักษาได้ถ้ารีบไปตรวจตั้งแต่เนิ่นๆ
💙 สำนักงานประกันสังคม
มอบสิทธิประโยชน์ตรวจมะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูกฟรี ❗️
สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 และ มาตรา 39 ที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป
โดยมีเงื่อนไขอายุเข้าตรวจ ได้แก่
1. การตรวจมะเร็งเต้านม โดยแพทย์ / บุคลากรสาธารณสุข
👉🏻 อายุ 30 – 39 ปี ตรวจทุก 3 ปี
👉🏻 อายุ 40 – 54 ปี ตรวจทุกปี
👉🏻 อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามคำแนะนำของแพทย์
2. การตรวจมะเร็งปากมดลูก เลือกได้ 2 วิธี
⭐️ Pap Smear ตรวจหาเซลล์บริเวณปากมดลูกที่ผิดปกติ
👉🏻 อายุ 35 – 54 ปี ตรวจทุก 3 ปี
👉🏻 อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเหมาะสมหรือมีความเสี่ยง
⭐️ VIA ตรวจการเปลี่ยนแปลงของปากมดลูกแบบรู้ผลเร็ว
👉🏻 อายุ 35 – 54 ปี ตรวจทุก 5 ปี
👉🏻 อายุ 55 ปีขึ้นไป ควรเข้าตรวจด้วยวิธี Pap Smear
📤 ใช้สิทธิตรวจมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก
สามารถเข้าตรวจที่สถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ ”ตรวจสุขภาพประจำปี” ได้ทั้งปี
เพียงแค่แสดงบัตรประชาชน
✅ เช็กสถานพยาบาลใกล้บ้านได้ที่
เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม แล้วรีบไปตรวจสุขภาพกันเลย
📞 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่
www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

06/10/2023

ที่อยู่

1300/631
Samut Sakhon
74000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6634412452

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาครผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Samut Sakhon

แสดงผลทั้งหมด