สำนักงาน ปปส.ภาค 7 -Ncor7

สำนักงาน ปปส.ภาค 7 -Ncor7 เป็นองค์กรนำในการพัฒนาและขับเคลื่?
(1)

16/11/2023
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 นายทัศน์พงษ์ วัฒนายากร ผอ.ปปส. ภาค 7 และคณะ เข้าพบนายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหว...
07/11/2023

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 นายทัศน์พงษ์ วัฒนายากร ผอ.ปปส. ภาค 7 และคณะ เข้าพบนายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อชี้แจงแนวทางดำเนินการปฏิบัติการ Quick Win ลดความเดือดร้อนของประชาชนจากยาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ปฏิบัติการชุดที่ 1 : ลดความรุนแรงจิตเวช - ยาเสพติด โดยมีผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย นพ.เรวัฒน์ สุขหอม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, พ.ต.อ.ภาคภูมิ โห้ใย รอง ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์(ปส) , พ.ต.อ.วีระพัฒน์ เกตุษา ผกก.สภ.ห้วยยาง และเจ้าหน้าที่ ศอ.ปส.จ.ประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมรับฟังด้วย ซึ่งปฏิบัติการฯ ดังกล่าวกำหนดให้มีการสำรวจและตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วยจิตเวช หรือผู้มีอาการทางจิตที่เกิดจากการใช้ยาเสพติดในพื้นที่จากสาธารณสุข และจากการบันทึกในระบบวิเคราะห์ข้อมูลการซักถามด้านข่าวสารยาเสพติด (แบบ ง.) ของตำรวจ ตลอดทั้งสำรวจสถานที่ที่จะใช้เป็นศูนย์บำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชในระบบปิดในพื้นที่ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวเป็นตัวตั้งต้นในการกำหนดเป้าหมายในการจัดทำแผนปฏิบัติการ Quick Win ของจังหวัด และสามารถนำผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตจากการใช้ยาเสพติด เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาที่เหมาะสม สามารถลดความเดือดร้อนของประชาชนจากยาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลต่อไปได้

04/11/2023

📢📢ขอเชิญติดตามรับชมการถ่ายทอดสด🎥🔴

⚪️กิจกรรม “วินสีขาว สร้างพื้นที่ปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด”🛵🏍️💨

📌 โดยมี พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผู้ช่วย ผบ.ตร. รักษาราชการแทน เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธาน

➡️ ภายในงานมีกิจกรรม อาทิ
✅กิจกรรมแสดงสัญลักษณ์ "วินสีขาว ปลอดยาเสพติด"
✅กิจกรรมความรู้เรื่องยาเสพติด
✅กิจกรรมแจกหมวกกันน็อค สายด่วน ป.ป.ส. 1386
✅สาธิตการจับสัตว์เลื้อยคลานอย่างปลอดภัย
✅การตรวจและให้คำแนะนำสุขภาพ
และบูธต่าง ๆ โดยมีวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง แกนนำชุมชน เครือข่ายภาคประชาชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน และหน่วยงานภาครัฐ กว่า 400 คนร่วมกิจกรรม

🗓 ในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2566
⏰เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
📍ณ ลานด้านหน้าศูนย์การค้าไอทีแสควร์ เขตหลักสี่ กทม.

#วินสีขาว #ปปส #กระทรวงยุติธรรม #แจ้งเบาะแสยาเสพติดโทร1386

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 นายทัศน์พงษ์  วัฒนายากร ผอ.ปปส.ภาค 7 และคณะเข้าพบหารือกับนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจั...
03/11/2023

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 นายทัศน์พงษ์ วัฒนายากร ผอ.ปปส.ภาค 7 และคณะเข้าพบหารือกับนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เกี่ยวกับแนวทางดำเนินการปฏิบัติการ QUICK WIN ลดความเดือดร้อนของประชาชนจากยาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลปฏิบัติการชุดที่ 1 ลดความรุนแรงจิตเวช - ยาเสพติด และประสานชี้แจงเพื่อให้ร่วมกันสำรวจข้อมูลผู้ป่วยจิตเวช หรือผู้มีอาการทางจิตที่เกิดจากการใช้สารเสพติด รวมถึงการสำรวจสถานที่ที่จะใช้เป็นศูนย์บำบัดฟื้นฟูในระบบปิด พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคต่อการดำเนินการกับผู้ป่วยจิตเวชในพื้นที่ เพื่อรวบรวมข้อมูลเสนอต่อไปยังสำนักงาน ป.ป.ส. ต่อไป

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 นายทัศน์พงษ์ วัฒนายากร ผอ.ปปส. ภาค 7 และคณะ เข้าพบนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเ...
02/11/2023

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 นายทัศน์พงษ์ วัฒนายากร ผอ.ปปส. ภาค 7 และคณะ เข้าพบนายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เพื่อชี้แจงแนวทางดำเนินการปฏิบัติการ Quick Win ลดความเดือดร้อนของประชาชนจากยาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ปฏิบัติการชุดที่ 1 : ลดความรุนแรงจิตเวช - ยาเสพติด โดยมีผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย นายภคพัส ส่งวัฒนายุทธ ปลัดจังหวัดเพชรบุรี, นพ.เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี, พ.ต.อ.กานต์ ธรรมเกษม รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี, พ.ต.อ.วันชัย ขาวรัมย์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรี เข้าร่วมรับฟังด้วย ซึ่งปฏิบัติการฯ ดังกล่าวกำหนดให้มีการสำรวจและตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วยจิตเวช หรือผู้มีอาการทางจิตที่เกิดจากการใช้ยาเสพติดในพื้นที่จากสาธารณสุข และจากการบันทึกในระบบวิเคราะห์ข้อมูลการซักถามด้านข่าวสารยาเสพติด (แบบ ง.) ของตำรวจ ตลอดทั้งสำรวจสถานที่ที่จะใช้เป็นศูนย์บำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชในระบบปิดในพื้นที่ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวเป็นตัวตั้งต้นในการกำหนดเป้าหมายในการจัดทำแผนปฏิบัติการ Quick Win ของจังหวัด และสามารถนำผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตจากการใช้ยาเสพติด เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาที่เหมาะสม สามารถลดความเดือดร้อนของประชาชนจากยาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลต่อไปได้

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 นายทัศน์พงษ์ วัฒนายากร ผอ.ปปส. ภาค 7 และคณะเข้าพบนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดน...
01/11/2023

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 นายทัศน์พงษ์ วัฒนายากร ผอ.ปปส. ภาค 7 และคณะเข้าพบนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับแนวทางดำเนินการ “ปฏิบัติการ QUICK WIN ลดความเดือดร้อนของประชาชนจากยาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลปฏิบัติการชุดที่ 1 ลดความรุนแรงจิตเวช - ยาเสพติด และประสานชี้แจงเพื่อให้ร่วมกันสำรวจข้อมูลผู้ป่วยจิตเวช หรือผู้มีอาการทางจิตที่เกิดจากการใช้สารเสพติด รวมถึงการสำรวจสถานที่ที่จะใช้เป็นศูนย์บำบัดฟื้นฟูในระบบปิด พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคต่อการดำเนินการกับผู้ป่วยจิตเวชในพื้นที่ เพื่อรวบรวมข้อมูลเสนอต่อไปยังสำนักงาน ป.ป.ส. ต่อไป

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 นายทัศน์พงษ์  วัฒนายากร ผอ.ปปส. ภาค 7 พร้อมเจ้าหน้าที่ ปปส. ภาค 7 เข้าพบพลตำรวจโท นัยวัฒน์ ผะเดิมช...
01/11/2023

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 นายทัศน์พงษ์ วัฒนายากร ผอ.ปปส. ภาค 7 พร้อมเจ้าหน้าที่ ปปส. ภาค 7 เข้าพบพลตำรวจโท นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต ผบช.สยศ.ตร. รรท. ผบช.ภ.7 พล.ต.ต.สำเริง สวนทอง รอง ผบช.น.รรท.รอง ผบช.ภ.7 พล.ต.ต.วันชัย ธารณธรรม ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ รรท. รอง ผบช.ภ.7 และ พ.ต.อ.ภูวดิท คงเพ็ชร ผกก.สอบสวน กองกฎหมายและคดี ตำรวจภูธรภาค 7 ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายเลขาฯ ศอ.ปส.ตร.ภ.7 เพื่อหารือประสานแนวทาง ปฏิบัติการ Quick Win ลดความเดือดร้อนของประชาชนจากยาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ปฏิบัติการชุดที่ ๑ : ลดความรุนแรงจิตเวช – ยาเสพติด เพื่อประสานงานและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ โดยให้มีการตรวจสอบข้อมูลบุคคลจากการบันทึกในระบบวิเคราะห์ข้อมูล การซักถามด้านข่าวสารยาเสพติด ที่ได้มีการบันทึกไว้ในระบบ ตามโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและสถานภาพที่เป็นจริงของผู้ป่วยยาเสพติดให้ เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวเป็นตัวตั้งต้นให้จังหวัดกำหนดเป็นเป้าหมายใน การจัดทำแผนปฏิบัติการ Quick win และสามารถนำผู้ป่วยยาเสพติด ที่มีอาการทางจิต เข้าสู่การบำบัดรักษาที่เหมาะสม สามารถลดความเดือดร้อนของประชาชนจากยาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลต่อไป

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 สำนักงาน ปปส.ภาค 7 จัดประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินภาค 7 ครั้งที่ 10/2566 โดยมีนายบุษย์  สิท...
31/10/2023

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 สำนักงาน ปปส.ภาค 7 จัดประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินภาค 7 ครั้งที่ 10/2566 โดยมีนายบุษย์ สิทธิพันธ์ อธิบดีอัยการภาค 7 ประธานอนุกรรมการ เป็นประธานการประชุม นายทัศน์พงษ์ วัฒนายากร ผอ.ปปส.ภาค 7 เลขานุการคณะอนุกรรมการ พร้อมคณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินภาค 7 เข้าร่วมประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาสำนวนคดีตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติดของ สำนักงาน ปปส.ภ.7 จำนวน 12 คดี โดยมีมติให้นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณายึดและอายัดทรัพย์สินของผู้ต้องหาและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 21 รายการ มูลค่า 978,995 บาท และพิจารณายกเลิกการยึดและอายัดทรัพย์สิน เพื่อดำเนินการบังคับโทษปรับ จำนวน 1 คดี มูลค่าประมาณ 161,000 บาท ณ โรงแรมราชาบุระ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 นายทัศน์พงษ์  วัฒนายากร ผอ.ปปส.ภาค 7 เข้าพบหารือกับ นายศิริศักดิ์ ศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่า...
31/10/2023

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 นายทัศน์พงษ์ วัฒนายากร ผอ.ปปส.ภาค 7 เข้าพบหารือกับ นายศิริศักดิ์ ศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม เกี่ยวกับแนวทางดำเนินการ “ปฏิบัติการ QUICK WIN ลดความเดือดร้อนของประชาชนจากยาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลปฏิบัติการชุดที่ 1 ลดความรุนแรงจิตเวช ยาเสพติด และประสานชี้แจงเพื่อให้ร่วมกันสำรวจข้อมูลผู้ป่วยจิตเวช หรือผู้มีอาการทางจิตที่เกิดจากการใช้สารเสพติด รวมถึงการสำรวจสถานที่ที่จะใช้เป็นศูนย์บำบัดฟื้นฟูในระบบปิด พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคต่อการดำเนินการกับผู้ป่วยจิตเวชในพื้นที่ เพื่อรวบรวมข้อมูลเสนอต่อไปยังสำนักงาน ป.ป.ส. ต่อไป

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 นายทัศน์พงษ์ วัฒนายากร ผอ.ปปส.ภาค 7 พร้อมคณะ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเ...
30/10/2023

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 นายทัศน์พงษ์ วัฒนายากร ผอ.ปปส.ภาค 7 พร้อมคณะ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 10/2566 โดยมีนายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จำนวน 80 คน ซึ่งการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงจังหวัดฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบรายงานสถานการณ์ความมั่นคงฯ และประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบและก่อให้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยภายในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร การประชุมดังกล่าวมีผู้แทนส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงานสถานการณ์ความมั่นคงฯ และผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการเฝ้าระวังปัญหาด้านความมั่นคงฯ

ต่อมาในเวลา 15.00 น. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสาคร (ศอ.ปส.จ.สค.) ครั้งที่ 10/2566 โดยมีประเด็นสำคัญด้านปราบปราม ป้องกัน และบำบัดรักษายาเสพติด การรายงานผลความคืบหน้า และสรุปสถานการณ์การค้าและการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ปปส.ภ.7 นโยบายการขับเคลื่อนแนวทางดำเนินการปฏิบัติการ QUICK WIN ลดความเดือดร้อนของประชาชนจากยาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 25 ตุลาคม 2566 นายทัศน์พงษ์ วัฒนายากร ผอ.ปปส. ภาค 7 พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัด...
26/10/2023

วันที่ 25 ตุลาคม 2566 นายทัศน์พงษ์ วัฒนายากร ผอ.ปปส. ภาค 7 พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเพชรบุรี และคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบุรี (ศอ.ปส.จ.พบ.) ครั้งที่ 10/2566 โดยนายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานฯ พร้อมด้วยผู้แทนส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 70 นาย เข้าร่วมประชุม โดยสำนักงานปปส. ภาค 7 นำเสนอสถานการณ์ปัญหายาเสพติดพื้นที่ภาค 7 รอบปี 2566 การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเฮโรอีน และยาตัวใหม่ โดยเฉพาะ Happy Water ในพื้นที่ภาค 7 และเน้นย้ำนโยบายด้านยาเสพติดของรัฐบาล ตามที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงต่อรัฐสภา นำเสนอกรอบแนวคิด/ทิศทาง และเป้าหมายของแผนปฏิบัติการลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติด ในระยะเวลา 1 ปี ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล พร้อมนำเสนอข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ Happy Water และการดำเนินการปรับเป็นพินัย ตาม พ.ร.บ.พืชกระท่อม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมืองฯ จังหวัดเพชรบุรี

17/10/2023
วันที่ 16 ตุลาคม 2566 นายทัศน์พงษ์ วัฒนายากร ผอ.ปปส. ภาค 7 เข้าพบและหารือข้อราชการร่วมกับ นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหว...
16/10/2023

วันที่ 16 ตุลาคม 2566 นายทัศน์พงษ์ วัฒนายากร ผอ.ปปส. ภาค 7 เข้าพบและหารือข้อราชการร่วมกับ นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เรื่องการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมด้วย 6 หน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

13/10/2023

13 ตุลาคม 2566 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

———————————————
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
———————————————

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) กระทรวงยุติธรรม

06/10/2023
28/09/2023

เพื่อนคู่คิด ปรึกษาปัญหายาเสพติด
ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย สามารถรักษาได้
ไม่เสียประวัติ ไม่มีความผิด

#ปรึกษาปัญหายาเสพติดโทร_1165
#แจ้งเบาะแสยาเสพติดโทร_1386

ทุกคนคือคนสำคัญที่จะผนักดันให้โอกาสผู้เสพยาเสพติด
คืนคนดีสู่สังคม...

ด้วยความปรารถนาดีจาก สำนักงาน ปปส. ภาค 7
สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม

"เริ่มต้นชีวิตใหม่ สมัครใจเข้าบำบัดไม่เสียประวัติ ไม่มีความผิด เลิกยาเสพติดโทร 1165  แจ้งเบาะแสยาเสพติด โทร 1386ด้วยความ...
25/09/2023

"เริ่มต้นชีวิตใหม่ สมัครใจเข้าบำบัด
ไม่เสียประวัติ ไม่มีความผิด

เลิกยาเสพติดโทร 1165
แจ้งเบาะแสยาเสพติด โทร 1386

ด้วยความปรารถนาดีจาก สำนักงาน ปปส. ภาค 7 สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม

ัดรักษายาเสพติดทั่วประเทศได้ที่คอมเม้นท์คะ😊😊

"ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย" สมัครใจเข้าบำบัดไม่เสียประวัติ ไม่มีความผิด  #เลิกยาเสพติดโทร 1165   #แจ้งเบาะแสยาเสพติด โทร 1386ด้...
21/09/2023

"ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย"
สมัครใจเข้าบำบัดไม่เสียประวัติ
ไม่มีความผิด

#เลิกยาเสพติดโทร 1165
#แจ้งเบาะแสยาเสพติด โทร 1386

ด้วยความปรารถนาดีจาก
สำนักงาน ปปส. ภาค 7 สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม

วันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 11.30 น. พ.ต.ท.โอภาส วงษ์หงษ์ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการบังคับใช้กฎหมาย และเจ้าหน้าที่ ปปส.ภาค ...
21/09/2023

วันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 11.30 น. พ.ต.ท.โอภาส วงษ์หงษ์ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการบังคับใช้กฎหมาย และเจ้าหน้าที่ ปปส.ภาค 7 ร่วมแถลงผลการจับกุมนักค้ายาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 7 โดยมีพล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7 เป็นประธาน พร้อมด้วยพล.ต.ท.วรายุทธ สุขวัฒน์ผทค.พิเศษ ตร.รรท.รอง ผบช.ภ.7 ซึ่งคดีนี้สามารถจับกุมผู้ต้องหา จำนวน 3 ราย พร้อมของกลางยาบ้า จำนวน 600 มัด ประมาณ 1,200,000 เม็ด รถยนต์กระบะ 2 คัน และของกลางอื่นๆอีกหลายรายการ ณ บริเวณด้านหน้าที่ทำการตำรวจภูธรภาค 7 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

21/09/2023
20/09/2023

🔊🔹 สำนักงาน ป.ป.ส. เชิญชมการถ่ายทอดสด “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในระบบศาล” 📖💙

โดยมี พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน

🗓️ วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566
🕑 เวลา 8.45 น. เป็นต้นไป
📍 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

🔷 พร้อมกับ #กิจกรรมตอบคำถามลุ้นรางวัล กติการ่วมสนุกง่ายๆ ✨
— กดติดตามและแชร์โพสต์การถ่ายทอดสดไปยังหน้าเฟซบุ๊กของท่านพร้อมตั้งเป็นสาธารณะ
— ตอบคำถามใต้โพสต์ Facebook Live ให้ถูกต้อง
— สุ่มรายชื่อผู้โชคดีที่ตอบคำถามและทำตามกติกาถูก จำนวน 20 ท่าน

เพียงเท่านี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษจากสำนักงาน ป.ป.ส. ส่งตรงถึงหน้าบ้าน!

⚠️ แล้วคำถามจะเป็นอะไร?!! มาติดตามกันได้ในไลฟ์วันพรุ่งนี้น้าา 💙
*ประกาศรายชื่อผู้โชคดีภายในวันที่ 27 กันยายน 2566
*คำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

20/09/2023

✨ 20 กันยายน วันเยาวชนแห่งชาติ ✨
🧑‍🤝‍🧑เยาวชนรุ่นใหม่รู้เท่าทันภัยยาเสพติด👭

♦️ สำนักงาน ป.ป.ส. เชิญชวนทุกท่านมารวมพลัง ดูแลป้องกันเยาวชนที่จะเติบโตเป็นอนาคตของชาติ ให้ห่างไกลจากยาเสพติด
#รู้คิด💡 #รู้ทัน📚 #ป้องกันยาเสพติด❌

#ปปส #กระทรวงยุติธรรม #แจ้งเบาะแสยาเสพติดโทร1386

วันที่ 19 กันยายน 2566 นายทัศน์พงษ์ วัฒนายากร ผอ.ปปส.ภ.7 พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมกำชับปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายทำลายเครือข่า...
19/09/2023

วันที่ 19 กันยายน 2566 นายทัศน์พงษ์ วัฒนายากร ผอ.ปปส.ภ.7 พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมกำชับปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายทำลายเครือข่ายผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 7 ตามแผนปฏิบัติการ “เจดีย์พิทักษ์@7” ครั้งที่ 10 โดยมี พลตำรวจโท วรายุทธ สุขวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 เป็นประธาน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นและจับกุมเครือข่ายยาเสพติด ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพ
และได้เข้าหารือข้อราชการ ร่วมกับ พลตำรวจตรี ปรีดา อิ่มเจริญ ผบก.ศฝร.ภ.7หน.ชปส.ศอ.ปส.ภ.7
ในประเด็นเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านสืบสวนขยายผลคดียาเสพติดร่วมกัน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค 7 อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

17/09/2023
16/09/2023

📢📢ขอเชิญติดตามรับชมการถ่ายทอดสด

🔥พิธีทำลายยาเสพติดของกลางของสำนักงาน ป.ป.ส. 🔥

⏩ ของกลางกว่า 25 ตัน ทั้งยาบ้า ไอซ์ เฮโรอีน ยาอี ฝิ่น คีตามีน และสารผสม‼️

📌 โดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พร้อมหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

🗓 ในวันอาทิตย์ ที่ 17 กันยายน 2566
⏰ เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป
📍 ณ บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ

#ปปส #กระทรวงยุติธรรม #แจ้งเบาะแสยาเสพติดโทร1386

09/09/2023

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ขอร่วมประชาสัมพันธ์
เนื่องในวันที่ “24 กันยายน วันมหิดล” ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน“ธงวันมหิดล” ปี 2566
ช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาส รพ.ศิริราชโดยจ่ายเป็นเช็คหรือธนาณัติ ปท.ศิริราช 10702 ในนาม “ศิริราชมูลนิธิ” 2 ถนนวังหลัง บางกอกน้อย กทม. 10700
ติดตามตารางการออกรับบริจาคและข้อมูลอื่นๆ ได้ทาง
www.si.mahidol.ac.th/th/mahidolday/

ที่อยู่

90/9 หมู่ 1 ตำบลบางโทรัด
Samut Sakhon
74000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงาน ปปส.ภาค 7 -Ncor7ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Samut Sakhon

แสดงผลทั้งหมด