Mahachai Hospital ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง โรงพยาบาลมหาชัย
เพราะความใส่ใจ..ไม่มีวันหยุด
(112)

เปิดเหมือนปกติ

เช็คสุขภาพ "หัวใจ" ก่อนเต้นผิดจังหวะ 😍💓 โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจเบื้องต้น >> https://bit.ly/3ekwQYu💓 โปรแกรมตรวจคัดกรองโรค...
26/06/2021

เช็คสุขภาพ "หัวใจ" ก่อนเต้นผิดจังหวะ 😍

💓 โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจเบื้องต้น
>> https://bit.ly/3ekwQYu
💓 โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคหัวใจ
>> https://goo.gl/H1gKsA
💓 โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ
>> https://bit.ly/32VDxuv
-----------------------------------------------------------
⭐️ติดตามผ่านช่องทางต่างๆ
📌 Facebook : Mahachai Hospital
📌 Website : https://www.mahachaihospital.com/home
📌 Youtube : https://bit.ly/2zuUcdt
☎️ Tel : 034-424-990

เช็คสุขภาพ "หัวใจ" ก่อนเต้นผิดจังหวะ 😍

💓 โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจเบื้องต้น
>> https://bit.ly/3ekwQYu
💓 โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคหัวใจ
>> https://goo.gl/H1gKsA
💓 โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ
>> https://bit.ly/32VDxuv
-----------------------------------------------------------
⭐️ติดตามผ่านช่องทางต่างๆ
📌 Facebook : Mahachai Hospital
📌 Website : https://www.mahachaihospital.com/home
📌 Youtube : https://bit.ly/2zuUcdt
☎️ Tel : 034-424-990

26/06/2021
การระบาดของเชื้อโควิด-19 ในหญิงตั้งครรภ์ EP.2 | นพ.ศุภโชค มหาสุคนธ์

การระบาดของเชื้อโควิด-19 ในหญิงตั้งครรภ์ EP.2 | นพ.ศุภโชค มหาสุคนธ์
วันนี้จะมาพูดกันต่อในประเด็นที่ว่า "หญิงตั้งครรภ์จำเป็นต้องตรวจโควิด-19ทุกรายไหม" และ "การฉีดวัคซีนสามารถฉีดได้หรือไม่" และควรปฏิบัติตัวอย่างไร หากลูกน้อยติดโควิด-19 แล้ว

👨🏻‍⚕️ นายแพทย์ศุภโชค มหาสุคนธ์
ความเชี่ยวชาญ : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

🏥 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม หรือนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าได้ที่ ได้ที่ คลินิกสูติ-นรีเวช
☎ โทร. 034-424-990 หรือ 034-118-888 ต่อ 1303,1304
📲สายด่วน : 1776

------------------------------------------------------------
⭐ติดตามผ่านช่องทางต่างๆ
📌 Facebook : https://www.facebook.com/Mahachai1Hos...
📌 Line : https://lin.ee/CxrLylK
📌 Website : https://www.mahachaihospital.com/home
📌 Youtube : https://bit.ly/2zuUcdt
📌 IG : https://www.instagram.com/mahachaihos...
☎ Tel : 034-424-990,034-118-888 , 1776

#MahachaiHospital #โรงพยาบาลมหาชัย #เพราะความใส่ใจไม่มีวันหยุด #ใส่ใจ #ห่วงใย #Checkup #ตรวจสุขภาพ #สุขภาพดี #เด็ก #เฉพาะทาง

5 กลุ่มโรคผิวหนัง ที่มากับหน้าฝน ☔🦟 ผื่นผิวหนังอักเสบจากแมลงในช่วงฤดูฝนจะมีการเพิ่มจำนวนของแมลงหลากหลายชนิด เช่น ยุง หมั...
25/06/2021

5 กลุ่มโรคผิวหนัง ที่มากับหน้าฝน ☔
🦟 ผื่นผิวหนังอักเสบจากแมลง
ในช่วงฤดูฝนจะมีการเพิ่มจำนวนของแมลงหลากหลายชนิด เช่น ยุง หมัด ไร ด้วง ก้นกระดก หากโดนหรือสัมผัสเข้า อาจทำให้เกิดเป็นผื่นผิวหนังอักเสบได้
"ด้วยความห่วงใย จาก รพ.มหาชัย" 💓

------------------------------------------------------------
⭐ติดตามผ่านช่องทางต่างๆ
📌 Facebook : https://www.facebook.com/Mahachai1Hospital
📌 Line : https://lin.ee/CxrLylK
📌 Website : https://www.mahachaihospital.com/home
📌 Youtube : https://bit.ly/2zuUcdt
📌 IG : https://www.instagram.com/mahachaihospital/
☎ Tel : 034-424-990,034-118-888 , 1776

5 กลุ่มโรคผิวหนัง ที่มากับหน้าฝน ☔
🦟 ผื่นผิวหนังอักเสบจากแมลง
ในช่วงฤดูฝนจะมีการเพิ่มจำนวนของแมลงหลากหลายชนิด เช่น ยุง หมัด ไร ด้วง ก้นกระดก หากโดนหรือสัมผัสเข้า อาจทำให้เกิดเป็นผื่นผิวหนังอักเสบได้
"ด้วยความห่วงใย จาก รพ.มหาชัย" 💓

------------------------------------------------------------
⭐ติดตามผ่านช่องทางต่างๆ
📌 Facebook : https://www.facebook.com/Mahachai1Hospital
📌 Line : https://lin.ee/CxrLylK
📌 Website : https://www.mahachaihospital.com/home
📌 Youtube : https://bit.ly/2zuUcdt
📌 IG : https://www.instagram.com/mahachaihospital/
☎ Tel : 034-424-990,034-118-888 , 1776

25 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันไอโอดีนแห่งชาติ 🧂📢 ไอโอดีนเป็นธาตุอาหารที่สำคัญ และจำเป็นต่อร่างกายในทุกช่วงอายุ องค์การอนาม...
25/06/2021

25 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันไอโอดีนแห่งชาติ 🧂
📢 ไอโอดีนเป็นธาตุอาหารที่สำคัญ และจำเป็นต่อร่างกายในทุกช่วงอายุ องค์การอนามัยโลกกำหนดให้ประชาชนควรบริโภคไอโอดีนไม่เกินวันละ 1 ช้อนชา หรือ 150 ไมโครกรัมต่อลิตร
❌ การขาดสารไอโอดีน ส่งผลต่อการสร้างไทรอยด์ฮอร์โมน ทำให้เกิดการเสียสมดุลในการควบคุมการทำงานของร่างกาย

------------------------------------------------------------
⭐ติดตามผ่านช่องทางต่างๆ
📌 Facebook : https://www.facebook.com/Mahachai1Hospital
📌 Line : https://lin.ee/CxrLylK
📌 Website : https://www.mahachaihospital.com/home
📌 Youtube : https://bit.ly/2zuUcdt
📌 IG : https://www.instagram.com/mahachaihospital/
☎ Tel : 034-424-990,034-118-888 , 1776

25 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันไอโอดีนแห่งชาติ 🧂
📢 ไอโอดีนเป็นธาตุอาหารที่สำคัญ และจำเป็นต่อร่างกายในทุกช่วงอายุ องค์การอนามัยโลกกำหนดให้ประชาชนควรบริโภคไอโอดีนไม่เกินวันละ 1 ช้อนชา หรือ 150 ไมโครกรัมต่อลิตร
❌ การขาดสารไอโอดีน ส่งผลต่อการสร้างไทรอยด์ฮอร์โมน ทำให้เกิดการเสียสมดุลในการควบคุมการทำงานของร่างกาย

------------------------------------------------------------
⭐ติดตามผ่านช่องทางต่างๆ
📌 Facebook : https://www.facebook.com/Mahachai1Hospital
📌 Line : https://lin.ee/CxrLylK
📌 Website : https://www.mahachaihospital.com/home
📌 Youtube : https://bit.ly/2zuUcdt
📌 IG : https://www.instagram.com/mahachaihospital/
☎ Tel : 034-424-990,034-118-888 , 1776

อาการเสี่ยงป่วย Covid-19 ที่พบบ่อย 🤧● มีไข้ 37.5 องศาเซลเซียส ขึ้นไป 🌡● หายใจเร็ว หอบเหนื่อย 😫● ไอ เจ็บคอ 🤒● มีน้ำมูก จม...
24/06/2021

อาการเสี่ยงป่วย Covid-19 ที่พบบ่อย 🤧
● มีไข้ 37.5 องศาเซลเซียส ขึ้นไป 🌡
● หายใจเร็ว หอบเหนื่อย 😫
● ไอ เจ็บคอ 🤒
● มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น 🤧
● ลิ้นไม่รับรสชาติ 👅
● ปอดอักเสบ 😞

❌ อาการอื่นๆที่พบได้ ❌
ปวดหัว ท้องเสีย ตาแดง คลื่นไส้ อาเจียน มีผื่นขึ้น

❌ สังเกตตัวเอง หากมีความเสี่ยงและมีอาการรีบแจ้งโรงพยาบาลทันที

ที่มา : กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี
------------------------------------------------------------
⭐ติดตามผ่านช่องทางต่างๆ
📌 Facebook : https://www.facebook.com/Mahachai1Hospital
📌 Line : https://lin.ee/CxrLylK
📌 Website : https://www.mahachaihospital.com/home
📌 Youtube : https://bit.ly/2zuUcdt
📌 IG : https://www.instagram.com/mahachaihospital/
☎ Tel : 034-424-990,034-118-888 , 1776

อาการเสี่ยงป่วย Covid-19 ที่พบบ่อย 🤧
● มีไข้ 37.5 องศาเซลเซียส ขึ้นไป 🌡
● หายใจเร็ว หอบเหนื่อย 😫
● ไอ เจ็บคอ 🤒
● มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น 🤧
● ลิ้นไม่รับรสชาติ 👅
● ปอดอักเสบ 😞

❌ อาการอื่นๆที่พบได้ ❌
ปวดหัว ท้องเสีย ตาแดง คลื่นไส้ อาเจียน มีผื่นขึ้น

❌ สังเกตตัวเอง หากมีความเสี่ยงและมีอาการรีบแจ้งโรงพยาบาลทันที

ที่มา : กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี
------------------------------------------------------------
⭐ติดตามผ่านช่องทางต่างๆ
📌 Facebook : https://www.facebook.com/Mahachai1Hospital
📌 Line : https://lin.ee/CxrLylK
📌 Website : https://www.mahachaihospital.com/home
📌 Youtube : https://bit.ly/2zuUcdt
📌 IG : https://www.instagram.com/mahachaihospital/
☎ Tel : 034-424-990,034-118-888 , 1776

23/06/2021
การระบาดของเชื้อโควิด-19 ในหญิงตั้งครรภ์🤰🏻

การระบาดของเชื้อโควิด-19 ในหญิงตั้งครรภ์🤰🏻 มีข้อควรระวังอะไรเป็นพิเศษบ้าง และการป้องกันจะแตกต่างจากประชาชนทั่วไปอย่างไร? วันนี้ นายแพทย์ศุภโชค มหาสุคนธ์ จะมาไขข้อข้องใจให้กับเรากันค่ะ

👨🏻‍⚕️ นายแพทย์ศุภโชค มหาสุคนธ์
ความเชี่ยวชาญ : สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

🏥 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม หรือนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าได้ที่ ได้ที่ คลินิกสูติ-นรีเวช
☎ โทร. 034-424-990 หรือ 034-118-888 ต่อ 1303,1304
📲สายด่วน : 1776

------------------------------------------------------------
⭐ติดตามผ่านช่องทางต่างๆ
📌 Facebook : https://www.facebook.com/Mahachai1Hospital
📌 Line : https://lin.ee/CxrLylK
📌 Website : https://www.mahachaihospital.com/home
📌 Youtube : https://bit.ly/2zuUcdt
📌 IG : https://www.instagram.com/mahachaihospital/
☎ Tel : 034-424-990,034-118-888 , 1776

#MahachaiHospital #โรงพยาบาลมหาชัย #เพราะความใส่ใจไม่มีวันหยุด #ใส่ใจ #ห่วงใย #Checkup #ตรวจสุขภาพ #สุขภาพดี #เด็ก #เฉพาะทาง

โรงพยาบาลมหาชัย เปิดให้บริการฉีดวัคซีนทางเลือก "ซิโนฟาร์ม" 💉 สำหรับองค์กรและหน่วยงานที่ต้องการรับบริการฉีดวัคซีนกับทางโร...
22/06/2021

โรงพยาบาลมหาชัย เปิดให้บริการฉีดวัคซีนทางเลือก "ซิโนฟาร์ม" 💉 สำหรับองค์กรและหน่วยงานที่ต้องการรับบริการฉีดวัคซีนกับทางโรงพยาบาลมหาชัย สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 👉🏻

1. หน่วยงานหรือองค์กรต้องดำเนินการยื่นความประสงค์ด้วยตัวเองตามขั้นตอนเพื่อขอจัดสรรวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
2. เมื่อองค์กรหรือหน่วยงานได้รับการจัดสรรวัคซีนแล้ว ให้ติดต่อโรงพยาบาลที่ท่านเลือกและผ่านการขึ้นทะเบียนเพื่อประสานงานฉีดวัคซีน โดยสามารถแจ้งความต้องการผ่าน QR Code หรือ คลิ๊ก!! >>https://bit.ly/3zM16p9

โรงพยาบาลมหาชัย เปิดให้บริการฉีดวัคซีนทางเลือก "ซิโนฟาร์ม" 💉 สำหรับองค์กรและหน่วยงานที่ต้องการรับบริการฉีดวัคซีนกับทางโรงพยาบาลมหาชัย สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 👉🏻

1. หน่วยงานหรือองค์กรต้องดำเนินการยื่นความประสงค์ด้วยตัวเองตามขั้นตอนเพื่อขอจัดสรรวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
2. เมื่อองค์กรหรือหน่วยงานได้รับการจัดสรรวัคซีนแล้ว ให้ติดต่อโรงพยาบาลที่ท่านเลือกและผ่านการขึ้นทะเบียนเพื่อประสานงานฉีดวัคซีน โดยสามารถแจ้งความต้องการผ่าน QR Code หรือ คลิ๊ก!! >>https://bit.ly/3zM16p9

" ลูกค้าบริษัทอลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต รับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ุ ราคาพิเศษเพียง 590 บาท" 💉โรงพยาบาลมห...
22/06/2021

" ลูกค้าบริษัทอลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต รับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ุ ราคาพิเศษเพียง 590 บาท" 💉

โรงพยาบาลมหาชัย ร่วมกับ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยาประกันชีวิต มอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าของบริษัท เข้ารับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ุ ในราคาพิเศษเพียง 590 บาท (รวมค่าแพทย์และค่าบริการ) เพียงแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ควบคู่กับ บัตรผู้ถือกรมธรรม์ของบริษัท ได้ที่แผนกประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 ในวันมารับบริการ โดยผู้รับบริการชำระค่าใช้จ่ายเอง (ในราคาพิเศษ)

📌 หมายเหตุ : เด็กอายุ 0-15 ปี (พบแพทย์ผู้ร่วมโครงการ)

☎ นัดหมายล่วงหน้าได้ที่
👶🏻 คลินิกเด็ก 034-424990-4 ต่อ 1177,1108
👩🏻‍🦰 สำหรับผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป นัดหมายล่วงหน้าได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ 034-424990-4 ต่อ 1117,1328

รายละเอียดเพิ่มเติม Click! 👉🏻 https://bit.ly/3iWptdP

" ลูกค้าบริษัทอลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต รับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ุ ราคาพิเศษเพียง 590 บาท" 💉

โรงพยาบาลมหาชัย ร่วมกับ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยาประกันชีวิต มอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าของบริษัท เข้ารับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ุ ในราคาพิเศษเพียง 590 บาท (รวมค่าแพทย์และค่าบริการ) เพียงแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ควบคู่กับ บัตรผู้ถือกรมธรรม์ของบริษัท ได้ที่แผนกประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 ในวันมารับบริการ โดยผู้รับบริการชำระค่าใช้จ่ายเอง (ในราคาพิเศษ)

📌 หมายเหตุ : เด็กอายุ 0-15 ปี (พบแพทย์ผู้ร่วมโครงการ)

☎ นัดหมายล่วงหน้าได้ที่
👶🏻 คลินิกเด็ก 034-424990-4 ต่อ 1177,1108
👩🏻‍🦰 สำหรับผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป นัดหมายล่วงหน้าได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ 034-424990-4 ต่อ 1117,1328

รายละเอียดเพิ่มเติม Click! 👉🏻 https://bit.ly/3iWptdP

5 กลุ่มโรคผิวหนัง ที่มากับหน้าฝน ☔ฤดูฝนที่เป็นช่วงที่มีความชื้นในอากาศสูงทำให้มีการเจริญเติบโตของเชื้อรา และเชื้อแบคทีเร...
22/06/2021

5 กลุ่มโรคผิวหนัง ที่มากับหน้าฝน ☔
ฤดูฝนที่เป็นช่วงที่มีความชื้นในอากาศสูงทำให้มีการเจริญเติบโตของเชื้อรา และเชื้อแบคทีเรีย ส่งผลให้เกิดโรคผิวหนังตามมาง่ายมากๆ
🦶🏻 โรคเท้าเหม็น
🦠 ผื่นผิวหนังอักเสบ แดงแห้ง สีออกน้ำตาล มักเกิดในบริเวณที่อับชื้น เช่น รักแร้ ขาหนีบ และซอกนิ้วเท้า เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย มักมีอาการเท้าลอก เหม็นกว่าปกติ มีหลุม และรูพลุนเล็กๆ
-----------------------------------------------------------
⭐ติดตามผ่านช่องทางต่างๆ
📌 Facebook : https://www.facebook.com/Mahachai1Hospital
📌 Line : https://lin.ee/CxrLylK
📌 Website : https://www.mahachaihospital.com/home
📌 Youtube : https://bit.ly/2zuUcdt
📌 IG : https://www.instagram.com/mahachaihospital/
☎ Tel : 034-424-990,034-118-888 , 1776

5 กลุ่มโรคผิวหนัง ที่มากับหน้าฝน ☔
ฤดูฝนที่เป็นช่วงที่มีความชื้นในอากาศสูงทำให้มีการเจริญเติบโตของเชื้อรา และเชื้อแบคทีเรีย ส่งผลให้เกิดโรคผิวหนังตามมาง่ายมากๆ
🦶🏻 โรคเท้าเหม็น
🦠 ผื่นผิวหนังอักเสบ แดงแห้ง สีออกน้ำตาล มักเกิดในบริเวณที่อับชื้น เช่น รักแร้ ขาหนีบ และซอกนิ้วเท้า เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย มักมีอาการเท้าลอก เหม็นกว่าปกติ มีหลุม และรูพลุนเล็กๆ
-----------------------------------------------------------
⭐ติดตามผ่านช่องทางต่างๆ
📌 Facebook : https://www.facebook.com/Mahachai1Hospital
📌 Line : https://lin.ee/CxrLylK
📌 Website : https://www.mahachaihospital.com/home
📌 Youtube : https://bit.ly/2zuUcdt
📌 IG : https://www.instagram.com/mahachaihospital/
☎ Tel : 034-424-990,034-118-888 , 1776

ใกล้หมดเขตแล้ว ⁉ กับโปรโมชั่นตรวจสุขภาพดีๆ ที่คุณไม่ควรพลาด ⭐🎉โปรโมชั่น!! โปรแกรมตรวจระบบประสาทและสมองเมื่อคุณมีอาการเหล...
21/06/2021

ใกล้หมดเขตแล้ว ⁉ กับโปรโมชั่นตรวจสุขภาพดีๆ ที่คุณไม่ควรพลาด ⭐

🎉โปรโมชั่น!! โปรแกรมตรวจระบบประสาทและสมอง
เมื่อคุณมีอาการเหล่านี้ หรือมีความเสี่ยง 🤔
● ปวดหัวเรื้อรัง
● หลงลืม คิดช้า
● อ่อนแรง
● เวียนศีรษะ
● อัมพฤกษ์ อัมพาต
● อายุ 60 ปีขึ้นไป
● เบาหวาน ความดัน
● ไขมันสูง
● ครอบครัวมีประวัติเป็น สมองเสื่อม, หลอดเลือดสมอง, อัลไซเมอร์

📢 หากคุณมีอาหารหรือความเสี่ยงเหล่านี้ ควรมาตรวจ "ระบบประสาทและสมอง" ใน "โปรแกรมตรวจระบบประสาทและสมอง" 🧠

✔ คัดกรองหลอดเลือดสมอง
ราคา 9,900 บาท (จากราคาปกติ 13,900 บาท)
✔ คัดกรองสมองเสื่อม
ราคา 9,900 บาท (จากราคาปกติ 13,900 บาท)

📅 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2564

📌 เงื่อนไข
* รวมค่าแพทย์ ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
* โปรแกรมนี้ใช้เวลาในการตรวจและพบแพทย์ รวมทั้งสิ้นประมาณ 6 ชั่วโมง

👉🏻 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก >>> https://bit.ly/3c5WNuK

☎ติดต่อสอบถามหรือนัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ได้ที่
ศูนย์ตรวจสุขภาพ รพ.มหาชัย ชั้น3
โทร.034-424-990 หรือ 034-118-888 ต่อ 1117,1328

------------------------------------------------------------
⭐ติดตามผ่านช่องทางต่างๆ
📌 Facebook : https://www.facebook.com/Mahachai1Hospital
📌 Line : https://lin.ee/CxrLylK
📌 Website : https://www.mahachaihospital.com/home
📌 Youtube : https://bit.ly/2zuUcdt
📌 IG : https://www.instagram.com/mahachaihospital/
☎ Tel : 034-424-990,034-118-888 , 1776

#MahachaiHospital #โรงพยาบาลมหาชัย #เพราะความใส่ใจไม่มีวันหยุด #ใส่ใจ #ห่วงใย #Checkup #ตรวจสุขภาพ #สุขภาพดี

ใกล้หมดเขตแล้ว ⁉ กับโปรโมชั่นตรวจสุขภาพดีๆ ที่คุณไม่ควรพลาด ⭐

🎉โปรโมชั่น!! โปรแกรมตรวจระบบประสาทและสมอง
เมื่อคุณมีอาการเหล่านี้ หรือมีความเสี่ยง 🤔
● ปวดหัวเรื้อรัง
● หลงลืม คิดช้า
● อ่อนแรง
● เวียนศีรษะ
● อัมพฤกษ์ อัมพาต
● อายุ 60 ปีขึ้นไป
● เบาหวาน ความดัน
● ไขมันสูง
● ครอบครัวมีประวัติเป็น สมองเสื่อม, หลอดเลือดสมอง, อัลไซเมอร์

📢 หากคุณมีอาหารหรือความเสี่ยงเหล่านี้ ควรมาตรวจ "ระบบประสาทและสมอง" ใน "โปรแกรมตรวจระบบประสาทและสมอง" 🧠

✔ คัดกรองหลอดเลือดสมอง
ราคา 9,900 บาท (จากราคาปกติ 13,900 บาท)
✔ คัดกรองสมองเสื่อม
ราคา 9,900 บาท (จากราคาปกติ 13,900 บาท)

📅 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2564

📌 เงื่อนไข
* รวมค่าแพทย์ ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
* โปรแกรมนี้ใช้เวลาในการตรวจและพบแพทย์ รวมทั้งสิ้นประมาณ 6 ชั่วโมง

👉🏻 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก >>> https://bit.ly/3c5WNuK

☎ติดต่อสอบถามหรือนัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ได้ที่
ศูนย์ตรวจสุขภาพ รพ.มหาชัย ชั้น3
โทร.034-424-990 หรือ 034-118-888 ต่อ 1117,1328

------------------------------------------------------------
⭐ติดตามผ่านช่องทางต่างๆ
📌 Facebook : https://www.facebook.com/Mahachai1Hospital
📌 Line : https://lin.ee/CxrLylK
📌 Website : https://www.mahachaihospital.com/home
📌 Youtube : https://bit.ly/2zuUcdt
📌 IG : https://www.instagram.com/mahachaihospital/
☎ Tel : 034-424-990,034-118-888 , 1776

#MahachaiHospital #โรงพยาบาลมหาชัย #เพราะความใส่ใจไม่มีวันหยุด #ใส่ใจ #ห่วงใย #Checkup #ตรวจสุขภาพ #สุขภาพดี

ทางโรงพยาบาลมหาชัย ขอขอบพระคุณ ชมรมวิทยาศาสตร์ 2499 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมบริจาคเงินเป็นจำนวน 259,400 บาท เพื่อใช...
21/06/2021

ทางโรงพยาบาลมหาชัย ขอขอบพระคุณ ชมรมวิทยาศาสตร์ 2499 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมบริจาคเงินเป็นจำนวน 259,400 บาท เพื่อใช้ในการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ High Flow และ PAPR 3 ชุด ให้แก่โรงพยาบาลมหาชัย เพื่อนำไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ต่อไป

"เพราะความใส่ใจ...ไม่มีวันหยุด" 💓

------------------------------------------------------------
⭐ติดตามผ่านช่องทางต่างๆ
📌 Facebook : https://www.facebook.com/Mahachai1Hospital
📌 Line : https://lin.ee/CxrLylK
📌 Website : https://www.mahachaihospital.com/home
📌 Youtube : https://bit.ly/2zuUcdt
📌 IG : https://www.instagram.com/mahachaihospital/
☎ Tel : 034-424-990,034-118-888 , 1776

ทางโรงพยาบาลมหาชัย ขอขอบพระคุณ ชมรมวิทยาศาสตร์ 2499 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมบริจาคเงินเป็นจำนวน 259,400 บาท เพื่อใช้ในการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ High Flow และ PAPR 3 ชุด ให้แก่โรงพยาบาลมหาชัย เพื่อนำไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ต่อไป

"เพราะความใส่ใจ...ไม่มีวันหยุด" 💓

------------------------------------------------------------
⭐ติดตามผ่านช่องทางต่างๆ
📌 Facebook : https://www.facebook.com/Mahachai1Hospital
📌 Line : https://lin.ee/CxrLylK
📌 Website : https://www.mahachaihospital.com/home
📌 Youtube : https://bit.ly/2zuUcdt
📌 IG : https://www.instagram.com/mahachaihospital/
☎ Tel : 034-424-990,034-118-888 , 1776

นั่งวินรับจ้างอย่างไร? ให้ปลอดภัยจาก Covid-19 🏍😷 สวมหน้ากากนิรภัย และหน้ากากอนามัยตลอดเวลา  ⚠   เว้นระยะห่าง ลดการสัมผัส...
20/06/2021

นั่งวินรับจ้างอย่างไร? ให้ปลอดภัยจาก Covid-19 🏍
😷 สวมหน้ากากนิรภัย และหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
⚠ เว้นระยะห่าง ลดการสัมผัสกับผู้ขับขี่
🙅🏻‍♀️ งดเว้นการพูดคุยขณะนั่งซ้อนท้าย
🖐🏻 ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง ก่อน-หลัง ใช้บริการ

------------------------------------------------------------
⭐ติดตามผ่านช่องทางต่างๆ
📌 Facebook : https://www.facebook.com/Mahachai1Hospital
📌 Line : https://lin.ee/CxrLylK
📌 Website : https://www.mahachaihospital.com/home
📌 Youtube : https://bit.ly/2zuUcdt
📌 IG : https://www.instagram.com/mahachaihospital/
☎ Tel : 034-424-990,034-118-888 , 1776

นั่งวินรับจ้างอย่างไร? ให้ปลอดภัยจาก Covid-19 🏍
😷 สวมหน้ากากนิรภัย และหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
⚠ เว้นระยะห่าง ลดการสัมผัสกับผู้ขับขี่
🙅🏻‍♀️ งดเว้นการพูดคุยขณะนั่งซ้อนท้าย
🖐🏻 ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง ก่อน-หลัง ใช้บริการ

------------------------------------------------------------
⭐ติดตามผ่านช่องทางต่างๆ
📌 Facebook : https://www.facebook.com/Mahachai1Hospital
📌 Line : https://lin.ee/CxrLylK
📌 Website : https://www.mahachaihospital.com/home
📌 Youtube : https://bit.ly/2zuUcdt
📌 IG : https://www.instagram.com/mahachaihospital/
☎ Tel : 034-424-990,034-118-888 , 1776

ที่อยู่

ถนน พระรามที่ 2
Samut Sakhon
74000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Mahachai Hospitalผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Mahachai Hospital:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Samut Sakhon บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สบาย
แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ บริการดีมากคับ แต่สงสารพยาบาลอ่ะคับ มารักษาตอนเย็นเห็นมีพยาบาลอยู่คนเดียวเอง น่าจะเพิ่มอีก1คนเปน2คนนะคับ ผมเห็นเดินคนเดียวจนขาขวิดล่ะ ผมขอบคุนหมอและพยาบาลที่ใส่ใจริการนะคับ
ตอนโฆษณาบอกว่ามีแพทย์ประจำ 24 ชั่วโมง เราไปหาหมอด้วยโรคลมพิษธรรมดา ตอนประมาณ 2 ทุ่ม ไม่ได้เจาะจงหมอ หาหมอทั่วไปก็ได้ แต่เจ้าหน้าที่กลับเงียบและแจ้งเราว่าไม่มีหมอเลยเป็นช่วงเปลี่ยนเวร เลยเป็นเวรของคนไข้ที่ต้องมานั่งรอหมอ เพราะหมอยังไม่เข้ามา ถ้าเราเป็นอะไรมากกว่านี้ที่ต้องการหมอผู้เชียวชาญล่ะ ตายไปเลยดีกว่ามั่ง ไม่รู้โรงพยาบาลหรือคลินิคกันแน่ มีเวลาเปิดปิดด้วย
มาเล่นกันเถอะๆ 😁😁
แม่เหมือน ..
สวัสดีครับ อยากจะขอความอนุเคราะห์ สนับสนุนกิจกรรมครับ รายละเอียด ตามนี้ครับ https://www.facebook.com/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99-%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%AD%E0%B8%99-Tajeen-Marathon-321320101648945/ ท่าจีน มาราธอน Tajeen Marathon ธวัช ตันมณี 0870240731
เป็นอีกวันที่ซวยที่สุดสำหรับการบริการที่นี่ หมอเก่งค่ะ แต่สิ่งที่เจอมันเลวร้ายที่สุดในการรอพบหมอ และคำตอบจากผู้อำนวยการบริการของที่นี่ และการบริการ หมอเก่งยอมรับน่ะค่ะ แต่มันใช่ไหมที่คนไข้ต้องรอการบริการเป็นชั่วโมง และคำตอบที่ได้หมออยู่นะหว่างเปลี่ยนเวร มันใช่คำตอบสำหรับคนไข้ไหม ผู้เกี่ยวข้องช่วยตอบหน่อยซิค่ะ ขอบอกน่ะ ฉันจ่ายค่าเสียเวลาในการนั่งรอหมอให้กับ รพ คุณด้วยน่ะค่ะ ถือว่าซื้อการบริการห่วยๆ ครั้งนี่ครั้งที่2ที่เจอแบบนี้ และเหตุการณ์เดิมๆที่ไม่เคยปรับปรุง หมอเก่งแต่ไม่ได้หมายความว่าบริการต้องแย่ไหมค่ะและสุดท้ายถ่อสังขารไปหาหมอที่อื่นขอบคุณในการตอบคำถามผู้อำนวยฝ่ายบริการ หมออยู่ระหว่างการเปลี่ยนเวร นี่คือคำตอบที่ผ่านมาตรฐานใช่ไหม? จะได้รู้ว่าที่ทำมาตราฐาน คือผักชี สงสาร จนท ที่ช่วยปลูกผักชี เข็ดจริงๆ คงไม่เอามาชีวิตมาฝากอีกแล้ว แจ้งให้ทุกท่านทราบเป็นข้อมูลหา รพ อื่นสำรองด้วยค่ะ หมออยู่ระหว่างเปลี่ยนเวรค่ะ
หยุดยาวปีนี้คุณเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางแล้วหรือยัง?
วันนี้แผนกชำระเงินและจ่ายยารอนานไปนะ
ทำเรื่องขอประวัติการรักษาของลูกค้าตั้งแต่วันที่30กค. ให้จัดส่งประวัติทางEMS ผ่านไป1สัปดาห์โทรไปตาม เจ้าหน้าที่บอกคนรับเรื่องไม่ได้ส่งเรืองต่อมาให้ จึงให้ส่งE Mailข้อมูลมาให้ก่อน แล้วส่งสำเนาEMSตามมา ผ่านไป1อาทิตย์โทรไปตามเอกสาร เจ้าหน้าที่ให้เลขEMSมา พอเช็คในระบบไปรษณีย์ไม่มีเลขEMSนี้ เลยโทรกลับไปที่รพ. เจ้าหน้าที่บอกยังไม่ได้ส่งให้จะส่งให้วันพรุ่งนี้ ด้วยเหตุง่ายๆว่า "ลืม"