หมวดทางหลวงสรรคบุรี

หมวดทางหลวงสรรคบุรี หมวดทางหลวงสรรคบุรี แขวงทางหลวงชัยนาท สำนักงานทางหลวงที่๑๒ (สุพรรณบุรี)

เปิดเหมือนปกติ

17 สิงหาคม 2561หมวดทางหลวงสรรคบุรีแขวงทางหลวงชัยนาทสำนักงานทางหลวงที่ 12 สุพรรณบุรีปฏิบัติงาน บำรุงรักษาทางหลวง ภายใต้กิ...
17/08/2018

17 สิงหาคม 2561
หมวดทางหลวงสรรคบุรี
แขวงทางหลวงชัยนาท
สำนักงานทางหลวงที่ 12 สุพรรณบุรี

ปฏิบัติงาน บำรุงรักษาทางหลวง ภายใต้กิจกรรมทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา ดังนี้

📌21521 งานตัดหญ้า(Grass Cutting)
บน ทางหลวงหมายเลข 3454 ตอน แยกเข้าโรงเรียนคุรุประชาสรรค์-สะพานของโครงการฯชัณสูตร ระหว่าง กม.8+000-กม.15+000 ด้านซ้าย,ด้านขวา
👨‍🌾โดยดำเนินการ ตัดหญ้าข้างทาง เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยสวยงาม เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่

📌21530 งานบำรุงรักษาต้นไม้(Maintenance Of Planting)
บน ทางหลวงหมายเลข 340 ตอน โรงพยาบาลสรรคบุรี-ชัยนาท ที่ กม.145+341-กม.160+616(เป็นแห่งๆ)
👨‍🌾โดยดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ ร่องกลาง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่และเกิดความสวยงาม

#เพิ่มความปลอดภัยและสะดวกสบายในการเดินทางแก่ผู้ใช้ทาง
#ด้วยความปรารถนาดีจากแขวงทางหลวงชัยนาท (หมวดทางหลวงสรรคบุรี)🚨

**แจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กรุณาแจ้งได้ตามช่องทาง
☎️ : 05-6481510 (สำนักงาน)
📲 : 06-41164164 สายด่วน (หมวดณัฎฐวุฒิ)
📲 : 08-82826584ผู้ช่วยหมวด(ช่างโจ๊ะ)
#FACEBOOKหมวดทางหลวงสรรคบุรี
#เพจหมวดทางหลวงสรรคบุรี
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#เดินทางอุ่นใจปลอดภัยกับกรมทางหลวง
#แขวงทางหลวงชัยนาท
#สำนักงานทางหลวงที่12สุพรรณบุรี
#งานซ่อมบำรุงผิวทาง #หมวดทางหลวงสรรคบุรี

16 สิงหาคม 2561หมวดทางหลวงสรรคบุรีแขวงทางหลวงชัยนาทสำนักงานทางหลวงที่ 12 สุพรรณบุรีปฏิบัติงาน บำรุงรักษาทางหลวง ภายใต้กิ...
16/08/2018

16 สิงหาคม 2561
หมวดทางหลวงสรรคบุรี
แขวงทางหลวงชัยนาท
สำนักงานทางหลวงที่ 12 สุพรรณบุรี

ปฏิบัติงาน บำรุงรักษาทางหลวง ภายใต้กิจกรรมทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา ดังนี้

📌21521 งานตัดหญ้า(Grass Cutting)
บน ทางหลวงหมายเลข 3454 ตอน แยกเข้าโรงเรียนคุรุประชาสรรค์-สะพานของโครงการฯชัณสูตร ระหว่าง กม.15+000-กม.20+922 ด้านซ้าย,ด้านขวา
👨‍🌾โดยดำเนินการ ตัดหญ้าข้างทาง เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยสวยงาม เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่

📌21530 งานบำรุงรักษาต้นไม้(Maintenance Of Planting)
บน ทางหลวงหมายเลข 340 ตอน โรงพยาบาลสรรคบุรี-ชัยนาท ที่ กม.145+341-กม.160+616(เป็นแห่งๆ)
👨‍🌾โดยดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ ร่องกลาง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่และเกิดความสวยงาม

#เพิ่มความปลอดภัยและสะดวกสบายในการเดินทางแก่ผู้ใช้ทาง
#ด้วยความปรารถนาดีจากแขวงทางหลวงชัยนาท (หมวดทางหลวงสรรคบุรี)🚨

**แจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กรุณาแจ้งได้ตามช่องทาง
☎️ : 05-6481510 (สถานที่ทำงาน)
📲 : 06-41164164 สายด่วน (หมวดณัฎฐวุฒิ)
📲 : 08-82826584ผู้ช่วยหมวด(ช่างโจ๊ะ)
#FACEBOOKหมวดทางหลวงสรรคบุรี
#เพจหมวดทางหลวงสรรคบุรี
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#เดินทางอุ่นใจปลอดภัยกับกรมทางหลวง
#แขวงทางหลวงชัยนาท
#สำนักงานทางหลวงที่12สุพรรณบุรี
#งานซ่อมบำรุงผิวทาง #หมวดทางหลวงสรรคบุรี

15 สิงหาคม 2561หมวดทางหลวงสรรคบุรีแขวงทางหลวงชัยนาทสำนักงานทางหลวงที่ 12 สุพรรณบุรีปฏิบัติงาน บำรุงรักษาทางหลวง ภายใต้กิ...
15/08/2018

15 สิงหาคม 2561
หมวดทางหลวงสรรคบุรี
แขวงทางหลวงชัยนาท
สำนักงานทางหลวงที่ 12 สุพรรณบุรี

ปฏิบัติงาน บำรุงรักษาทางหลวง ภายใต้กิจกรรมทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา ดังนี้

📢ดำเนินการผลักดันร้านค้า บนทางหลวงหมายเลข 340 ตอน โรงพยาบาลสรรคบุรี-ชัยนาท

📌21521 งานตัดหญ้า(Grass Cutting)
บน ทางหลวงหมายเลข 340 ตอน โรงพยาบาลสรรคบุรี-ชัยนาท ระหว่าง กม.156+000-กม.160+000 ร่องกลาง
👨‍🌾โดยดำเนินการ ตัดหญ้าร่องกลางเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยสวยงาม เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่
📌21530 งานบำรุงรักษาต้นไม้(Maintenance Of Planting)
บน ทางหลวงหมายเลข 340 ตอน โรงพยาบาลสรรคบุรี-ชัยนาท ที่ กม.145+341-กม.160+616(เป็นแห่งๆ)
👨‍🌾โดยดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ ร่องกลาง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่และเกิดความสวยงาม

#เพิ่มความปลอดภัยและสะดวกสบายในการเดินทางแก่ผู้ใช้ทาง
#ด้วยความปรารถนาดีจากแขวงทางหลวงชัยนาท (หมวดทางหลวงสรรคบุรี)🚨

**แจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กรุณาแจ้งได้ตามช่องทาง
☎️ : 05-6481510 (สถานที่ทำงาน)
📲 : 06-41164164 สายด่วน (หมวดณัฎฐวุฒิ)
📲 : 08-82826584ผู้ช่วยหมวด(ช่างโจ๊ะ)
#FACEBOOKหมวดทางหลวงสรรคบุรี
#เพจหมวดทางหลวงสรรคบุรี
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#เดินทางอุ่นใจปลอดภัยกับกรมทางหลวง
#แขวงทางหลวงชัยนาท
#สำนักงานทางหลวงที่12สุพรรณบุรี
#งานซ่อมบำรุงผิวทาง #หมวดทางหลวงสรรคบุรี

14 สิงหาคม 2561หมวดทางหลวงสรรคบุรีแขวงทางหลวงชัยนาทสำนักงานทางหลวงที่ 12 สุพรรณบุรีปฏิบัติงาน บำรุงรักษาทางหลวง ภายใต้กิ...
14/08/2018

14 สิงหาคม 2561
หมวดทางหลวงสรรคบุรี
แขวงทางหลวงชัยนาท
สำนักงานทางหลวงที่ 12 สุพรรณบุรี

ปฏิบัติงาน บำรุงรักษาทางหลวง ภายใต้กิจกรรมทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา ดังนี้

📌21521 งานตัดหญ้า(Grass Cutting)
บน ทางหลวงหมายเลข 340 ตอน โรงพยาบาลสรรคบุรี-ชัยนาท ระหว่าง กม.152+000-กม.156+000 ร่องกลาง
👨‍🌾โดยดำเนินการ ตัดหญ้าร่องกลางเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยสวยงาม เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่
📌21530 งานบำรุงรักษาต้นไม้(Maintenance Of Planting)
บน ทางหลวงหมายเลข 340 ตอน โรงพยาบาลสรรคบุรี-ชัยนาท ที่ กม.145+341-กม.160+616(เป็นแห่งๆ)
👨‍🌾โดยดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ ร่องกลาง และ ตัดแต่งต้นเฟื่องฟ้า เกาะกลาง ทำความสะอาด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่และเกิดความสวยงาม

#เพิ่มความปลอดภัยและสะดวกสบายในการเดินทางแก่ผู้ใช้ทาง
#ด้วยความปรารถนาดีจากแขวงทางหลวงชัยนาท (หมวดทางหลวงสรรคบุรี)🚨

**แจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กรุณาแจ้งได้ตามช่องทาง
☎️ : 05-6481510 (สถานที่ทำงาน)
📲 : 06-41164164 สายด่วน (หมวดณัฎฐวุฒิ)
📲 : 08-82826584ผู้ช่วยหมวด(ช่างโจ๊ะ)
#FACEBOOKหมวดทางหลวงสรรคบุรี
#เพจหมวดทางหลวงสรรคบุรี
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#เดินทางอุ่นใจปลอดภัยกับกรมทางหลวง
#แขวงทางหลวงชัยนาท
#สำนักงานทางหลวงที่12สุพรรณบุรี
#งานซ่อมบำรุงผิวทาง #หมวดทางหลวงสรรคบุรี

10 สิงหาคม 2561หมวดทางหลวงสรรคบุรีแขวงทางหลวงชัยนาทสำนักงานทางหลวงที่ 12 สุพรรณบุรีปฏิบัติงาน บำรุงรักษาทางหลวง ภายใต้กิ...
10/08/2018

10 สิงหาคม 2561
หมวดทางหลวงสรรคบุรี
แขวงทางหลวงชัยนาท
สำนักงานทางหลวงที่ 12 สุพรรณบุรี

ปฏิบัติงาน บำรุงรักษาทางหลวง ภายใต้กิจกรรมทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา ดังนี้

📌21521 งานตัดหญ้า(Grass Cutting)
บน ทางหลวงหมายเลข 340 ตอน โรงพยาบาลสรรคบุรี-ชัยนาท ระหว่าง กม.148+000-กม.152+000 ร่องกลาง
👨‍🌾โดยดำเนินการ ตัดหญ้าร่องกลางเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยสวยงาม เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่
📌21570 งานทำความสะอาด ( Cleaning) บน ทางหลวงหมายเลข 340 ตอน โรงพยาบาลสรรคบุรี-ชัยนาท ระหว่าง กม.160+000-กม.164+210 (เป็นแห่งๆ)
👨‍🌾โดยดำเนินการ ทำความสะอาด ผิวทาง ไหล่ทาง ช่องทางระบายน้ำ เพื่อความสวยงาม เรียบร้อย

#เพิ่มความปลอดภัยและสะดวกสบายในการเดินทางแก่ผู้ใช้ทาง
#ด้วยความปรารถนาดีจากแขวงทางหลวงชัยนาท (หมวดทางหลวงสรรคบุรี)🚨

**แจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กรุณาแจ้งได้ตามช่องทาง
☎️ : 05-6481510 (สถานที่ทำงาน)
📲 : 06-41164164 สายด่วน (หมวดณัฎฐวุฒิ)
📲 : 08-82826584ผู้ช่วยหมวด(ช่างโจ๊ะ)
#FACEBOOKหมวดทางหลวงสรรคบุรี
#เพจหมวดทางหลวงสรรคบุรี
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#เดินทางอุ่นใจปลอดภัยกับกรมทางหลวง
#แขวงทางหลวงชัยนาท
#สำนักงานทางหลวงที่12สุพรรณบุรี
#งานซ่อมบำรุงผิวทาง #หมวดทางหลวงสรรคบุรี

9 สิงหาคม 2561หมวดทางหลวงสรรคบุรีแขวงทางหลวงชัยนาทสำนักงานทางหลวงที่ 12 สุพรรณบุรีปฏิบัติงาน บำรุงรักษาทางหลวง ภายใต้กิจ...
09/08/2018

9 สิงหาคม 2561
หมวดทางหลวงสรรคบุรี
แขวงทางหลวงชัยนาท
สำนักงานทางหลวงที่ 12 สุพรรณบุรี

ปฏิบัติงาน บำรุงรักษาทางหลวง ภายใต้กิจกรรมทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา ดังนี้

📌21123 งานปรับระดับคอนกรีต(Concrete Pavement Leveling)
บนทางหลวงหมายเลข 340 ตอน โรงพยาบาลสรรคบุรี-ชัยนาท ระหว่าง กม.146+341 - กม.160+811 ด้านขวาทาง,ด้านซ้ายทาง(ขาเข้า-ขาออก กทม.) เป็นแห่งๆ
👨‍🌾โดยดำเนินการปรับระดับผิวไหล่ทางด้วยวัสดุ Hot Mixed บริเวณที่ทรุดตัว ให้ได้ระดับเดียวกันไม่ให้ไหล่ทางกับผิวทางเกิดความต่างระดับกัน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และ ปลอดภัยกับผู้ใช้เส้นทาง

#เพิ่มความปลอดภัยและสะดวกสบายในการเดินทางแก่ผู้ใช้ทาง
#ด้วยความปรารถนาดีจากแขวงทางหลวงชัยนาท (หมวดทางหลวงสรรคบุรี)🚨

**แจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กรุณาแจ้งได้ตามช่องทาง
☎️ : 05-6481510 (สถานที่ทำงาน)
📲 : 06-41164164 สายด่วน (หมวดณัฎฐวุฒิ)
📲 : 08-82826584ผู้ช่วยหมวด(ช่างโจ๊ะ)
#FACEBOOKหมวดทางหลวงสรรคบุรี
#เพจหมวดทางหลวงสรรคบุรี
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#เดินทางอุ่นใจปลอดภัยกับกรมทางหลวง
#แขวงทางหลวงชัยนาท
#สำนักงานทางหลวงที่12สุพรรณบุรี
#งานซ่อมบำรุงผิวทาง #หมวดทางหลวงสรรคบุรี

8 สิงหาคม 2561หมวดทางหลวงสรรคบุรีแขวงทางหลวงชัยนาทสำนักงานทางหลวงที่ 12 สุพรรณบุรีปฏิบัติงาน บำรุงรักษาทางหลวง ภายใต้กิจ...
08/08/2018

8 สิงหาคม 2561
หมวดทางหลวงสรรคบุรี
แขวงทางหลวงชัยนาท
สำนักงานทางหลวงที่ 12 สุพรรณบุรี

ปฏิบัติงาน บำรุงรักษาทางหลวง ภายใต้กิจกรรมทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา ดังนี้

📌21123 งานปรับระดับคอนกรีต(Concrete Pavement Leveling)
บนทางหลวงหมายเลข 340 ตอน โรงพยาบาลสรรคบุรี-ชัยนาท ระหว่าง กม.146+341 - กม.160+616 ด้านขวาทาง,ด้านซ้ายทาง(ขาเข้า-ขาออก กทม.) เป็นแห่งๆ
👨‍🌾โดยดำเนินการปรับระดับผิวไหล่ทางด้วยวัสดุ Hot Mixed บริเวณที่ทรุดตัว ให้ได้ระดับเดียวกันไม่ให้ไหล่ทางกับผิวทางเกิดความต่างระดับกัน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และ ปลอดภัยกับผู้ใช้เส้นทาง

#เพิ่มความปลอดภัยและสะดวกสบายในการเดินทางแก่ผู้ใช้ทาง
#ด้วยความปรารถนาดีจากแขวงทางหลวงชัยนาท (หมวดทางหลวงสรรคบุรี)🚨

**แจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กรุณาแจ้งได้ตามช่องทาง
☎️ : 05-6481510 (สถานที่ทำงาน)
📲 : 06-41164164 สายด่วน (หมวดณัฎฐวุฒิ)
📲 : 08-82826584ผู้ช่วยหมวด(ช่างโจ๊ะ)
#FACEBOOKหมวดทางหลวงสรรคบุรี
#เพจหมวดทางหลวงสรรคบุรี
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#เดินทางอุ่นใจปลอดภัยกับกรมทางหลวง
#แขวงทางหลวงชัยนาท
#สำนักงานทางหลวงที่12สุพรรณบุรี
#งานซ่อมบำรุงผิวทาง #หมวดทางหลวงสรรคบุรี

7 สิงหาคม 2561หมวดทางหลวงสรรคบุรีแขวงทางหลวงชัยนาทสำนักงานทางหลวงที่ 12 สุพรรณบุรีปฏิบัติงาน บำรุงรักษาทางหลวง ภายใต้กิจ...
07/08/2018

7 สิงหาคม 2561
หมวดทางหลวงสรรคบุรี
แขวงทางหลวงชัยนาท
สำนักงานทางหลวงที่ 12 สุพรรณบุรี

ปฏิบัติงาน บำรุงรักษาทางหลวง ภายใต้กิจกรรมทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา ดังนี้

📌21123 งานปรับระดับคอนกรีต(Concrete Pavement Leveling)
บนทางหลวงหมายเลข 340 ตอน โรงพยาบาลสรรคบุรี-ชัยนาท ระหว่าง กม.146+341 - กม.160+616 ด้านขวาทาง (ขาเข้า กทม.) เป็นแห่งๆ
👨‍🌾โดยดำเนินการปรับระดับผิวไหล่ทางด้วยวัสดุ Hot Mixed บริเวณที่ทรุดตัว ให้ได้ระดับเดียวกันไม่ให้ไหล่ทางกับผิวทางเกิดความต่างระดับกัน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และ ปลอดภัยกับผู้ใช้เส้นทาง

#เพิ่มความปลอดภัยและสะดวกสบายในการเดินทางแก่ผู้ใช้ทาง
#ด้วยความปรารถนาดีจากแขวงทางหลวงชัยนาท (หมวดทางหลวงสรรคบุรี)🚨

**แจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กรุณาแจ้งได้ตามช่องทาง
☎️ : 05-6481510 (สถานที่ทำงาน)
📲 : 06-41164164 สายด่วน (หมวดณัฎฐวุฒิ)
📲 : 08-82826584ผู้ช่วยหมวด(ช่างโจ๊ะ)
#FACEBOOKหมวดทางหลวงสรรคบุรี
#เพจหมวดทางหลวงสรรคบุรี
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#เดินทางอุ่นใจปลอดภัยกับกรมทางหลวง
#แขวงทางหลวงชัยนาท
#สำนักงานทางหลวงที่12สุพรรณบุรี
#งานซ่อมบำรุงผิวทาง #หมวดทางหลวงสรรคบุรี

6 สิงหาคม 2561หมวดทางหลวงสรรคบุรีแขวงทางหลวงชัยนาทสำนักงานทางหลวงที่ 12 สุพรรณบุรีปฏิบัติงาน บำรุงรักษาทางหลวง ภายใต้กิจ...
06/08/2018

6 สิงหาคม 2561
หมวดทางหลวงสรรคบุรี
แขวงทางหลวงชัยนาท
สำนักงานทางหลวงที่ 12 สุพรรณบุรี

ปฏิบัติงาน บำรุงรักษาทางหลวง ภายใต้กิจกรรมทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา ดังนี้

📌21521 งานตัดหญ้า(Grass Cutting)
311 ตอน บ้านม้า-ชัยนาท
ระหว่าง กม.58+263-กม.62+000 ด้านขวาทาง และ กม.63+000-กม.67+000 ด้านซ้ายทาง
👨‍🌾โดยดำเนินการ ตัดหญ้าและถางป่าข้างทาง เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยสวยงาม เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่

#เพิ่มความปลอดภัยและสะดวกสบายในการเดินทางแก่ผู้ใช้ทาง
#ด้วยความปรารถนาดีจากแขวงทางหลวงชัยนาท (หมวดทางหลวงสรรคบุรี)🚨

**แจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กรุณาแจ้งได้ตามช่องทาง
☎️ : 05-6481510 (สถานที่ทำงาน)
📲 : 06-41164164 สายด่วน (หมวดณัฎฐวุฒิ)
📲 : 08-82826584ผู้ช่วยหมวด(ช่างโจ๊ะ)
#FACEBOOKหมวดทางหลวงสรรคบุรี
#เพจหมวดทางหลวงสรรคบุรี
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#เดินทางอุ่นใจปลอดภัยกับกรมทางหลวง
#แขวงทางหลวงชัยนาท
#สำนักงานทางหลวงที่12สุพรรณบุรี
#งานซ่อมบำรุงผิวทาง #หมวดทางหลวงสรรคบุรี

4 - 5 สิงหาคม 2561หมวดทางหลวงสรรคบุรีแขวงทางหลวงชัยนาทสำนักงานทางหลวงที่ 12 สุพรรณบุรีปฏิบัติงาน บำรุงรักษาทางหลวง ภายใต...
06/08/2018

4 - 5 สิงหาคม 2561
หมวดทางหลวงสรรคบุรี
แขวงทางหลวงชัยนาท
สำนักงานทางหลวงที่ 12 สุพรรณบุรี

ปฏิบัติงาน บำรุงรักษาทางหลวง ภายใต้กิจกรรมทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา ดังนี้

📌21521 งานตัดหญ้า(Grass Cutting)
311 ตอน บ้านม้า-ชัยนาท
วันที่ 4 ระหว่าง กม.68+000-กม.76+000 ด้านขวาทาง
วันที่ 5 ระหว่าง กม.62+000-กม.68+000 ด้านขวาทาง
👨‍🌾โดยดำเนินการ ตัดหญ้าข้างทาง เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยสวยงาม เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่

#เพิ่มความปลอดภัยและสะดวกสบายในการเดินทางแก่ผู้ใช้ทาง
#ด้วยความปรารถนาดีจากแขวงทางหลวงชัยนาท (หมวดทางหลวงสรรคบุรี)🚨

**แจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กรุณาแจ้งได้ตามช่องทาง
☎️ : 05-6481510 (สถานที่ทำงาน)
📲 : 06-41164164 สายด่วน (หมวดณัฎฐวุฒิ)
📲 : 08-82826584ผู้ช่วยหมวด(ช่างโจ๊ะ)
#FACEBOOKหมวดทางหลวงสรรคบุรี
#เพจหมวดทางหลวงสรรคบุรี
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#เดินทางอุ่นใจปลอดภัยกับกรมทางหลวง
#แขวงทางหลวงชัยนาท
#สำนักงานทางหลวงที่12สุพรรณบุรี
#งานซ่อมบำรุงผิวทาง #หมวดทางหลวงสรรคบุรี

3 สิงหาคม 2561หมวดทางหลวงสรรคบุรีแขวงทางหลวงชัยนาทสำนักงานทางหลวงที่ 12 สุพรรณบุรี👨‍🌾ร่วมจัดกิจกรรมทำความสะอาด(สายทาง)👩‍...
03/08/2018

3 สิงหาคม 2561
หมวดทางหลวงสรรคบุรี
แขวงทางหลวงชัยนาท
สำนักงานทางหลวงที่ 12 สุพรรณบุรี

👨‍🌾ร่วมจัดกิจกรรมทำความสะอาด(สายทาง)👩‍🌾
ของแขวงทางหลวงชัยนาท📢(Big Cleaning Day)
โดยได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ บน ทางหลวงหมายเลข 340 ตอน โรงพยาบาลสรรคบุรี-ชัยนาท
ระหว่าง กม.161+341-กม.164+210
ด้านขวาทาง(ขาเข้า กทม.)🛣️

#เพิ่มความปลอดภัยและสะดวกสบายในการเดินทางแก่ผู้ใช้ทาง
#ด้วยความปรารถนาดีจากแขวงทางหลวงชัยนาท (หมวดทางหลวงสรรคบุรี)🚨

**แจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กรุณาแจ้งได้ตามช่องทาง
☎️ : 05-6481510 (สถานที่ทำงาน)
📲 : 06-41164164 สายด่วน (หมวดณัฎฐวุฒิ)
📲 : 08-82826584ผู้ช่วยหมวด(ช่างโจ๊ะ)
#FACEBOOKหมวดทางหลวงสรรคบุรี
#เพจหมวดทางหลวงสรรคบุรี
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#เดินทางอุ่นใจปลอดภัยกับกรมทางหลวง
#แขวงทางหลวงชัยนาท
#สำนักงานทางหลวงที่12สุพรรณบุรี
#งานซ่อมบำรุงผิวทาง #หมวดทางหลวงสรรคบุรี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
02/08/2018

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

หมวดทางหลวงสรรคบุรี's cover photo
02/08/2018

หมวดทางหลวงสรรคบุรี's cover photo

2 สิงหาคม 2561หมวดทางหลวงสรรคบุรีแขวงทางหลวงชัยนาทสำนักงานทางหลวงที่ 12 สุพรรณบุรีปฏิบัติงาน บำรุงรักษาทางหลวง ภายใต้กิจ...
02/08/2018

2 สิงหาคม 2561
หมวดทางหลวงสรรคบุรี
แขวงทางหลวงชัยนาท
สำนักงานทางหลวงที่ 12 สุพรรณบุรี

ปฏิบัติงาน บำรุงรักษาทางหลวง ภายใต้กิจกรรมทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา ดังนี้

📌21521 งานตัดหญ้า(Grass Cutting)
บน ทางหลวงหมายเลข 3183 ตอน แยกไปเขื่อนเจ้าพระยา-คลองมอญ ระหว่าง กม.12+000-กม.16+000 ด้านซ้ายทาง,ด้านขวาทาง
👨‍🌾โดยดำเนินการ ตัดหญ้าข้างทาง เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยสวยงาม เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่

📌21570 งานทำความสะอาด ( Cleaning) บน ทางหลวงหมายเลข 340 ตอน โรงพยาบาลสรรคบุรี-ชัยนาท ระหว่าง กม.161+341-กม.164+210
👨‍🌾โดยดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ ทำความสะอาด ทางเท้า เพื่อความสวยงาม เรียบร้อย

#เพิ่มความปลอดภัยและสะดวกสบายในการเดินทางแก่ผู้ใช้ทาง
#ด้วยความปรารถนาดีจากแขวงทางหลวงชัยนาท (หมวดทางหลวงสรรคบุรี)🚨

**แจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กรุณาแจ้งได้ตามช่องทาง
☎️ : 05-6481510 (สถานที่ทำงาน)
📲 : 06-41164164 สายด่วน (หมวดณัฎฐวุฒิ)
📲 : 08-82826584ผู้ช่วยหมวด(ช่างโจ๊ะ)
#FACEBOOKหมวดทางหลวงสรรคบุรี
#เพจหมวดทางหลวงสรรคบุรี
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#เดินทางอุ่นใจปลอดภัยกับกรมทางหลวง
#แขวงทางหลวงชัยนาท
#สำนักงานทางหลวงที่12สุพรรณบุรี
#งานซ่อมบำรุงผิวทาง #หมวดทางหลวงสรรคบุรี

1 สิงหาคม 2561หมวดทางหลวงสรรคบุรีแขวงทางหลวงชัยนาทสำนักงานทางหลวงที่ 12 สุพรรณบุรีปฏิบัติงาน บำรุงรักษาทางหลวง ภายใต้กิจ...
01/08/2018

1 สิงหาคม 2561
หมวดทางหลวงสรรคบุรี
แขวงทางหลวงชัยนาท
สำนักงานทางหลวงที่ 12 สุพรรณบุรี

ปฏิบัติงาน บำรุงรักษาทางหลวง ภายใต้กิจกรรมทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา ดังนี้

📌21201 งานซ่อมทางเท้า เกาะแบ่งถนน (Repair of Sidewalk,Median)
บน ทางหลวงหมายเลข 340 ตอน โรงพยาบาลสรรคบุรี-ชัยนาท ระหว่าง กม.161+341-กม.164+210 (เป็นแห่งๆ)
👨‍🌾โดยดำเนินการซ่อมทางเท้า เกาะแบ่งถนน เพื่อให้เกิดความปลอดภัย เรียบร้อยสวยงาม

📌21521 งานตัดหญ้า(Grass Cutting)
บน ทางหลวงหมายเลข 340 ตอน โรงพยาบาลสรรคบุรี-ชัยนาท ระหว่าง กม.146+341-กม.148+000 ร่องกลาง
👨‍🌾โดยดำเนินการ ตัดหญ้าร่องกลางเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยสวยงาม เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่

#เพิ่มความปลอดภัยและสะดวกสบายในการเดินทางแก่ผู้ใช้ทาง
#ด้วยความปรารถนาดีจากแขวงทางหลวงชัยนาท (หมวดทางหลวงสรรคบุรี)🚨

**แจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กรุณาแจ้งได้ตามช่องทาง
☎️ : 05-6481510 (สถานที่ทำงาน)
📲 : 06-41164164 สายด่วน (หมวดณัฎฐวุฒิ)
📲 : 08-82826584ผู้ช่วยหมวด(ช่างโจ๊ะ)
#FACEBOOKหมวดทางหลวงสรรคบุรี
#เพจหมวดทางหลวงสรรคบุรี
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#เดินทางอุ่นใจปลอดภัยกับกรมทางหลวง
#แขวงทางหลวงชัยนาท
#สำนักงานทางหลวงที่12สุพรรณบุรี
#งานซ่อมบำรุงผิวทาง #หมวดทางหลวงสรรคบุรี

26 กรกฎาคม 2561หมวดทางหลวงสรรคบุรีแขวงทางหลวงชัยนาทสำนักงานทางหลวงที่ 12 สุพรรณบุรีปฏิบัติงาน บำรุงรักษาทางหลวง ภายใต้กิ...
26/07/2018

26 กรกฎาคม 2561
หมวดทางหลวงสรรคบุรี
แขวงทางหลวงชัยนาท
สำนักงานทางหลวงที่ 12 สุพรรณบุรี

ปฏิบัติงาน บำรุงรักษาทางหลวง ภายใต้กิจกรรมทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา ดังนี้

📌21521 งานตัดหญ้า(Grass Cutting)
บน ทางหลวงหมายเลข 340 ตอน โรงพยาบาลสรรคบุรี-ชัยนาท ระหว่าง กม.154+000-กม.161+616 ด้านซ้ายทาง
👨‍🌾โดยดำเนินการ ตัดหญ้าข้างทางเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยสวยงาม เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่

📌21570 งานทำความสะอาด ( Cleaning) บน ทางหลวงหมายเลข 340 ตอน โรงพยาบาลสรรคบุรี-ชัยนาท ระหว่าง กม.161+341-กม.164+210
👨‍🌾โดยดำเนินการตัดหญ้ากำจัดวัชพืช ทำความสะอาด ทางเท้า เก็บกวาดวัสดุ สิ่งปฏิกูล ช่องระบายน้ำ เพื่อความสวยงาม เรียบร้อย

#เพิ่มความปลอดภัยและสะดวกสบายในการเดินทางแก่ผู้ใช้ทาง
#ด้วยความปรารถนาดีจากแขวงทางหลวงชัยนาท (หมวดทางหลวงสรรคบุรี)🚨

**แจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กรุณาแจ้งได้ตามช่องทาง
☎️ : 05-6481510 (สถานที่ทำงาน)
📲 : 06-41164164 สายด่วน (หมวดณัฎฐวุฒิ)
📲 : 08-82826584ผู้ช่วยหมวด(ช่างโจ๊ะ)
#FACEBOOKหมวดทางหลวงสรรคบุรี
#เพจหมวดทางหลวงสรรคบุรี
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#เดินทางอุ่นใจปลอดภัยกับกรมทางหลวง
#แขวงทางหลวงชัยนาท
#สำนักงานทางหลวงที่12สุพรรณบุรี
#งานซ่อมบำรุงผิวทาง #หมวดทางหลวงสรรคบุรี

25 กรกฎาคม 2561หมวดทางหลวงสรรคบุรีแขวงทางหลวงชัยนาทสำนักงานทางหลวงที่ 12 สุพรรณบุรีปฏิบัติงาน บำรุงรักษาทางหลวง ภายใต้กิ...
25/07/2018

25 กรกฎาคม 2561
หมวดทางหลวงสรรคบุรี
แขวงทางหลวงชัยนาท
สำนักงานทางหลวงที่ 12 สุพรรณบุรี

ปฏิบัติงาน บำรุงรักษาทางหลวง ภายใต้กิจกรรมทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา ดังนี้

📌21521 งานตัดหญ้า(Grass Cutting)
บน ทางหลวงหมายเลข 340 ตอน โรงพยาบาลสรรคบุรี-ชัยนาท ระหว่าง กม.146+341-กม.154+000 ด้านซ้ายทาง
👨‍🌾โดยดำเนินการ ตัดหญ้าข้างทางเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยสวยงาม เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่

📌21530 งานบำรุงรักษาต้นไม้(Maintenance Of Planting)
บน ทางหลวงหมายเลข 340 ตอน โรงพยาบาลสรรคบุรี-ชัยนาท ที่ กม.145+341-กม.160+616(เป็นแห่งๆ)
👨‍🌾โดยดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นเฟื่องฟ้า ตัดหญ้า เกาะกลาง ทำความสะอาด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่และเกิดความสวยงาม

#เพิ่มความปลอดภัยและสะดวกสบายในการเดินทางแก่ผู้ใช้ทาง
#ด้วยความปรารถนาดีจากแขวงทางหลวงชัยนาท (หมวดทางหลวงสรรคบุรี)🚨

**แจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กรุณาแจ้งได้ตามช่องทาง
☎️ : 05-6481510 (สถานที่ทำงาน)
📲 : 06-41164164 สายด่วน (หมวดณัฎฐวุฒิ)
📲 : 08-82826584ผู้ช่วยหมวด(ช่างโจ๊ะ)
#FACEBOOKหมวดทางหลวงสรรคบุรี
#เพจหมวดทางหลวงสรรคบุรี
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#เดินทางอุ่นใจปลอดภัยกับกรมทางหลวง
#แขวงทางหลวงชัยนาท
#สำนักงานทางหลวงที่12สุพรรณบุรี
#งานซ่อมบำรุงผิวทาง #หมวดทางหลวงสรรคบุรี

24 กรกฎาคม 2561หมวดทางหลวงสรรคบุรีแขวงทางหลวงชัยนาทสำนักงานทางหลวงที่ 12 สุพรรณบุรีปฏิบัติงาน บำรุงรักษาทางหลวง ภายใต้กิ...
24/07/2018

24 กรกฎาคม 2561
หมวดทางหลวงสรรคบุรี
แขวงทางหลวงชัยนาท
สำนักงานทางหลวงที่ 12 สุพรรณบุรี

ปฏิบัติงาน บำรุงรักษาทางหลวง ภายใต้กิจกรรมทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา ดังนี้

📌21521 งานตัดหญ้า(Grass Cutting)
บน ทางหลวงหมายเลข 340 ตอน โรงพยาบาลสรรคบุรี-ชัยนาท ระหว่าง กม.156+000-กม.161+616 ด้านขวาทาง
👨‍🌾โดยดำเนินการ ตัดหญ้าข้างทางเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยสวยงาม เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่

📌21530 งานบำรุงรักษาต้นไม้(Maintenance Of Planting)
บน ทางหลวงหมายเลข 340 ตอน โรงพยาบาลสรรคบุรี-ชัยนาท ที่ กม.145+341-กม.160+616(เป็นแห่งๆ)
👨‍🌾โดยดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นเฟื่องฟ้า ตัดหญ้า เกาะกลาง ทำความสะอาด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่และเกิดความสวยงาม

📌21570 งานทำความสะอาด ( Cleaning) บน ทางหลวงหมายเลข 3010 ตอน สรรพยา-สรรคบุรี ระหว่าง กม.0+000-กม.13+489 (เป็นแห่งๆ)
👨‍🌾โดยดำเนินการทำความสะอาด เก็บกวาดวัสดุ สิ่งปฏิกูล บนสะพาน เพื่อความสวยงาม เรียบร้อย

#เพิ่มความปลอดภัยและสะดวกสบายในการเดินทางแก่ผู้ใช้ทาง
#ด้วยความปรารถนาดีจากแขวงทางหลวงชัยนาท (หมวดทางหลวงสรรคบุรี)🚨

**แจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กรุณาแจ้งได้ตามช่องทาง
☎️ : 05-6481510 (สถานที่ทำงาน)
📲 : 06-41164164 สายด่วน (หมวดณัฎฐวุฒิ)
📲 : 08-82826584ผู้ช่วยหมวด(ช่างโจ๊ะ)
#FACEBOOKหมวดทางหลวงสรรคบุรี
#เพจหมวดทางหลวงสรรคบุรี
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#เดินทางอุ่นใจปลอดภัยกับกรมทางหลวง
#แขวงทางหลวงชัยนาท
#สำนักงานทางหลวงที่12สุพรรณบุรี
#งานซ่อมบำรุงผิวทาง #หมวดทางหลวงสรรคบุรี

ที่อยู่

หมวดทางหลวงสรรคบุรี
San Buri
17140

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

056481510

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ หมวดทางหลวงสรรคบุรีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง หมวดทางหลวงสรรคบุรี:

วิดีโอทั้งหมด

งานซ่อมบำรุงปกติ

สาธิตการซ่อมผิวแอสฟัลต์ที่เกิดความเสียหายแบบผิวแตกร้าว(Crack)ด้วยวิธีฉาบผิว Slurry Seal บนทางหลวงหมายเลข 3454 ตอน แยกเข้าโรงเรียนคุรุประชาสรรค์-สะพานของโครงการฯชัณสูตร ที่ กม.3+900 ด้านซ้ายทาง

สาธิตการซ่อมผิวแอสฟัลต์ที่เกิดความเสียหายแบบผิวแตกร้าว(Crack)ด้วยวิธีฉาบผิว Slurry Seal บนทางหลวงหมายเลข 3454 ตอน แยกเข้าโรงเรียนคุรุประชาสรรค์-สะพานของโครงการฯชัณสูตร ที่ กม.3+900 ด้านซ้ายทาง

สาธิตการซ่อมผิวแอสฟัลต์ที่เกิดความเสียหายแบบผิวแตกร้าว(Crack)ด้วยวิธีฉาบผิว Slurry Seal บนทางหลวงหมายเลข 3454 ตอน แยกเข้าโรงเรียนคุรุประชาสรรค์-สะพานของโครงการฯชัณสูตร ที่ กม.3+900 ด้านซ้ายทาง

สาธิตการซ่อมผิวแอสฟัลต์ที่เกิดความเสียหายแบบผิวแตกร้าว(Crack)ด้วยวิธีฉาบผิว Slurry Seal บนทางหลวงหมายเลข 3454 ตอน แยกเข้าโรงเรียนคุรุประชาสรรค์-สะพานของโครงการฯชัณสูตร ที่ กม.3+900 ด้านซ้ายทาง

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ