Clicky

อาชีวะโชว์พราว จุดเปลี่ยนคว

อาชีวะโชว์พราว จุดเปลี่ยนคว จุดเปลี่ยนความคิด ร่วมรณรงค์การสร้างสุขภาวะที่ดี 6 ด้าน

เปิดเหมือนปกติ

18/02/2022

#เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
🔴ระดับ ปวส. (แบบสะสมหน่วยกิต-Academic Credit Bank)🔴
🔥 ถ้าคุณกำลังหาที่เรียนอยู่
🔥 จบ ม.6 หรือ ปวช. แล้วอยากเรียนต่อ ปวส.
📌 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

#เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส.
ระบบสะสมหน่วยกิต #รุ่นที่1 ประจำปีการศึกษา 2565🔥

✅สำหรับผู้ที่จบการศึกษา ม.6 / กศน. / ปวช.
✅ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงาน ก็สามารถเรียนได้
✅ เรียน 3 เทอม ฝึกงาน 1 เทอม
✅สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
✅รับสมัครจำนวน 10 คน
✅เรียจบภายใน 2 ปี
✅เป็นสถานศึกษาของรัฐ
✅เป็นสถานศึกษาแห่งเดียวในจังหวัดสระบุรี
ที่เปิดสอนแบบสะสมหน่วยกิต (Academic Credit Bank )
✅มั่นใจได้ในคุณภาพการศึกษา
✅ค่าเทอมผ่อนได้ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 เป็นต้นไป

🎀สนใจสมัครเรียนทักแชทสอบถามข้อมูลได้เลย
หรือติดต่อที่
❤️เบอร์โทรวิทยาลัยฯ 036-200661

10/02/2022

#โค้งสุดท้าย รับสมัครถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565 เท่านั้น
🔥หากคุณทำงานอยู่ 🔥แล้วกำลังอยากเพิ่มวุฒิ
📌 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
#เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวส.
หลักสูตรเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ รุ่นที่ 30🔥

✅สำหรับผู้ที่จบการศึกษามาแล้ว 2 ปี
✅มีประสบการณ์การทำงานมาแล้ว 2 ปี
✅สมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส.
✅สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
✅รับสมัครจำนวน 30 คน
✅เรียนวันอาทิตย์วันเดียว
✅ใช้เวลาเรียน 2 ปี
✅เป็นสถานศึกษาของรัฐ
✅เป็นสถานศึกษาแห่งเดียวในจังหวัดสระบุรี ที่เปิดสอนวันอาทิตย์
✅มั่นใจได้ในคุณภาพการศึกษา
✅ค่าเทอมผ่อนได้ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 เป็นต้นไป
✅ค่าเทอม 6,000-7,000 บาท

🎀สนใจสมัครเรียนทักแชทสอบถามข้อมูลได้เลย
หรือติดต่อที่
❤️เบอร์โทรวิทยาลัยฯ 036-200661

🚨รับสมัครนักศึกษา(เทียบโอนฯ) รุ่นที่ 30🚨สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) จำนวน 30 คน เท่านั้น👉รับสมัครต...
09/12/2021

🚨รับสมัครนักศึกษา(เทียบโอนฯ) รุ่นที่ 30
🚨สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) จำนวน 30 คน เท่านั้น
👉รับสมัครตั้งแต่บัดนี้-28 ก.พ. 2565
#สมัครช้าอดเรียนน๊า❤❤

26/10/2021

รับสมัครครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้าจ้า

16/10/2021

29 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 น. เปิดจองวัคซีนทางเลือก เข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน (Booster Dose) สำหรับองค์กรนิติบุคคล และโรงพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ขั้นต่ำ 12 คนขึ้นไป ในโอกาสครบรอบ 12 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สร้างสรรค์สุขภาพดีเพื่อสังคมไทย

⏱กำหนดการเปิดจองวัคซีนทางเลือกเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ในรูปแบบองค์กรนิติบุคคล และโรงพยาบาลเท่านั้น (ไม่มีการเปิดรอบบุคคลทั่วไป)

💉วัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน Sinopharm อัตราเข็มละ 550 บาท พร้อมร่วมบริจาค 10% ของจำนวนวัคซีนที่ขอรับจัดสรรให้กับกลุ่มเปราะบาง (ยอดบริจาคนิติบุคคลนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าผ่านระบบ E-Donation)
🔹แนะนำเป็นเข็มกระตุ้นภูมิ (เข็มที่ 3) สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนฟาร์มหรือวัคซีนชนิดอื่นๆ ครบ 2 เข็มมาแล้ว 3-6 เดือน
🔹ลงทะเบียนจองพร้อมโอนเงินเต็มจำนวน รวมจำนวนวัคซีนบริจาค 10% ภายใน 5 วันทำการเมื่อได้รับการแจ้งจัดสรรวัคซีน
🔹กำหนดเริ่มฉีดเข็มกระตุ้นภูมิได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และสถานพยาบาลที่อยู่ในระบบจัดสรรวัคซีนที่รับฉีดแทนโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ทั่วประเทศ

📌ผู้ที่เคยได้รับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มในรูปแบบบุคคลธรรมดา ขอให้ท่านติดตามการจองวัคซีนทางเลือกเข็มกระตุ้นภูมิจากโรงพยาบาลต่างๆ ที่รับการจัดสรรวัคซีนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และให้บริการฉีดแทนโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะไม่เปิดรับจองในรูปแบบบุคคลทั่วไปในการจัดสรรครั้งนี้
*หมายเหตุ: สำหรับผู้ที่เคยเข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มรอบบุคคลธรรมดากับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กรุณารอ SMS เพื่อแจ้งกำหนดการเข้ารับวัคซีนเข็ม 3 สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะใช้วัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มเป็นเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน โดยชำระเงิน ณ วันเข้ารับวัคซีน (สำหรับกลุ่มเปราะบางที่ได้รับวัคซีนซิโนฟาร์มจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย กรุณารอการติดต่อทาง sms หรือให้ผู้ประสานงานทำหนังสือถึงเลขาธิการเพื่อรอการจัดสรร)

💉วัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน Moderna (50 ไมโครกรัม) อัตราเข็มละ 555 บาท พร้อมร่วมบริจาค 10% ของจำนวนวัคซีนที่ขอรับจัดสรรให้กับกลุ่มเปราะบาง (ยอดบริจาคนิติบุคคลนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าผ่านระบบ E-Donation)
🔺แนะนำใช้เป็นเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันในปี 2565 (โดยฉีดเป็นวัคซีนเข็มที่ 3 หรือ 4) โดยฉีดห่างจากวัคซีนเข็มล่าสุด 3-6 เดือน (แล้วแต่ชนิดวัคซีนที่ได้รับก่อนหน้านั้น)
🔺ลงทะเบียนจองพร้อมโอนเงินมัดจำ 250 บาทต่อโดส จนถึง 31 ธันวาคม 2564 และโอนเงินมัดจำ 400 บาทต่อโดสตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป และชำระเงินส่วนที่เหลือเต็มตามจำนวน เมื่อได้รับการจัดสรรวัคซีน พร้อมจำนวนที่บริจาคอีก 10%
🔺กำหนดเริ่มฉีดตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และสถานพยาบาลที่อยู่ในระบบจัดสรรวัคซีนที่รับฉีดแทนโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ทั่วประเทศ
🔺จัดสรรวัคซีนในเดือนมีนาคม ตามลำดับองค์กรที่โอนเงินจองเข้ามาก่อน และจัดสรรต่อทุก 3 เดือน หรือเมื่อได้รับวัคซีนจากต่างประเทศจนได้รับวัคซีนครบตามจำนวน

📄ข้อกำหนดในการจองวัคซีนทางเลือกเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันสำหรับองค์กรนิติบุคคล

1) การสั่งจองและขอรับจัดสรรวัคซีนทางเลือกนี้ เมื่อยืนยันการจองและโอนเงินแล้ว ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะไม่คืนเงิน และไม่รับการขอลดจำนวนวัคซีนในทุกกรณี หากไม่โอนเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำเงินจองจำนวนดังกล่าว หรือวัคซีนไปจัดสรรให้กับกลุ่มเปราะบางของประเทศต่อไป

2) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะจัดสรรวัคซีนให้ตามลำดับองค์กรที่โอนเงินจองเข้ามาก่อนกับวัคซีนที่จะทยอยมาจากต่างประเทศ

3) องค์กรสามารถยื่นขอรับจัดสรรวัคซีนได้ทั้ง 2 ชนิด โดยแจ้งระบุจำนวนคนตามยี่ห้อวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิที่ประสงค์จะขอรับจัดสรร

4) องค์กรจะได้รับอีเมลแจ้งชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านเพื่อล็อกอินเข้าระบบผ่านเมนู “ลงทะเบียนองค์กรผู้ได้รับการจัดสรรวัคซีน” เพื่อยืนยันยอดจำนวนวัคซีนที่ขอรับการจัดสรร และวิธีการโอนเงิน โดยโอนเต็มจำนวนสำหรับวัคซีนซิโนฟาร์ม และโอนเงินมัดจำ 250 บาทต่อโดสสำหรับวัคซีนโมเดอร์นา

5) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะดำเนินการส่งรายงานมูลค่าบริจาควัคซีน 10% ขององค์กรเข้าระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (E-Donation) ของทางกรมสรรพากรตามเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของนิติบุคคลที่ยื่นความประสงค์เข้ามา เมื่อได้รับการโอนเงินชำระค่าวัคซีนจากองค์กรเรียบร้อยแล้ว เพื่อนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

6) สำหรับโรงพยาบาลที่ขอรับการจัดสรรวัคซีนทางเลือกใดๆ จากทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อนำไปจัดสรรต่อให้กับผู้ป่วยหรือผู้รับบริการของโรงพยาบาล สามารถกำหนดอัตราค่าวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันตามความเหมาะสมโดยให้คำนึงถึงการเข้าถึงวัคซีนของส่วนรวมเป็นสำคัญ

7) อัตราค่าวัคซีนทางเลือกของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้รวมประกันในการรักษาอาการข้างเคียงทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน (โดยเริ่มคุ้มครองเมื่อองค์กรอัพโหลดรายชื่อผู้ฉีดเข้าระบบ หรือโรงพยาบาลที่รับฉีดแทนได้ส่งชื่อผู้รับบริการเข้าระบบให้ทางราชวิทยาลัยและประกัน หากเกิดอาการแทรกซ้อนนก่อนหน้านั้น ทางโรงพยาบาลที่รับฉีดแทนจะเป็นผู้ดูแล)

ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2564
www.facebook.com/CRAVaccineinfocenter

📌📌รบกวนทุกท่าน #กดเข้าไปที่ผลงานร่วมกดไลค์👍 กดแชร์✌ คอมเม้น❤เพื่อเป็นกำลังใจให้ผลงานนักเรียน ด้วยนะครับ👉ลำดับที่29 ทีมSR...
24/09/2021

📌📌รบกวนทุกท่าน #กดเข้าไปที่ผลงาน
ร่วมกดไลค์👍 กดแชร์✌ คอมเม้น❤
เพื่อเป็นกำลังใจให้ผลงานนักเรียน ด้วยนะครับ

👉ลำดับที่29 ทีมSRBshowpow แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
👉การประกวด Info Graphic สื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมภาพลักษณ์อาชีวศึกษา ภายใต้โครงการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา

#สื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมภาพลักษณ์อาชีวศึกษา

⚙️ พลังอาชีวะ...สร้างชาติ ⚙️
📍รวมพลังคนอาชีวะ ... สู่ศูนย์ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา📍

⭐️ EXCELLENT CENTER
: ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง
⭐️ START UP CENTER
: สร้างผู้ประกอบการใหม่
⭐️ TRAINING CENTER
: ยกระดับ พัฒนาทักษะกำลังคน
⭐️ INVENTION CENTER
: สร้างนวัตกรรมใหม่
⭐️ FIX IT CENTER
: ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
⭐️DIGITAL CENTER
: พัฒนาทักษะดิจิทัล

👉ผลงานนักศึกษา ระดับ ปวช.3
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
👉ทีม SRBshowpow ลำดับที่ 29
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
👉การประกวด Info Graphic
สื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมภาพลักษณ์อาชีวศึกษา
ภายใต้โครงการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา

24/09/2021

#สื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมภาพลักษณ์อาชีวศึกษา

⚙️ พลังอาชีวะ...สร้างชาติ ⚙️
📍รวมพลังคนอาชีวะ ... สู่ศูนย์ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา📍

⭐️ EXCELLENT CENTER
: ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง
⭐️ START UP CENTER
: สร้างผู้ประกอบการใหม่
⭐️ TRAINING CENTER
: ยกระดับ พัฒนาทักษะกำลังคน
⭐️ INVENTION CENTER
: สร้างนวัตกรรมใหม่
⭐️ FIX IT CENTER
: ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
⭐️DIGITAL CENTER
: พัฒนาทักษะดิจิทัล

👉ผลงานนักศึกษา ระดับ ปวช.3
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
👉ทีม SRBshowpow ลำดับที่ 29
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
👉การประกวด Info Graphic
สื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมภาพลักษณ์อาชีวศึกษา
ภายใต้โครงการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา

25/02/2021

🔥อยากเรียนนอกเวลา 🔥เรียนเพิ่มวุฒิ 🔥เรียนหลังเลิกงาน 🔥วิทยาลัยฯของรัฐแห่งเดียวในสระบุรีที่เปิดสอนนอกเวลา 🔥เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

#เรียนภาคสมทบ #นอกเวลา #ปวส #คอมพิวเตอร์ธุรกิจ #สารพัดช่างสระบุรี #เรียนช่วงเย็น #ค่าเทอมไม่แพง #สถานศึกษาของรัฐ #เรียนแบบBlockCrose
#อยากปรับวุฒิ #ต่อยอดการศึกษา

📌แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและธุรกิจดิจิทัล วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
📌เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2564
📌ภาคสมทบ เรียนนอกเวลาราชการ สำหรับผู้จบการศึกษาระดับ ปวช./ม.6/กศน.(ม.6)

✅เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้
✅ไม่ต้องมีประสบการณ์การทำงานก็เรียนได้
✅กำลังทำงานอยู่ก็เรียนได้
✅เรียนเพิ่งจบก็เรียนได้
✅ค่าเทอมแบ่งชำระได้ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 เป็นต้นไป
✅เป็นสถานศึกษาของรัฐ
✅เรียนช่วงเย็น ตั้งแต่ 17.00 น. เป็นต้นไป
✅ไม่ต้องใส่ชุดนักศึกษา
✅ไม่ต้องเข้าแถว มาถึงเข้าห้องเรียนเลย
✅เรียน 3 ภาคเรียน ฝึกงาน 1 ภาคเรียน
✅จบภายใน 2 ปี
✅เรียนวันจันทร์-ศุกร์
✅เรียนแบบ BlockCrose จบเป็นรายวิชา
✅สถานศึกษาของรัฐแห่งเดียวสระบุรี ที่เปิดสอนนอกเวลา

🎀สนใจสมัครเรียนทักแชทสอบถามข้อมูลได้เลย
หรือติดต่อที่
❤️อ.รันน์ 088-7999290 หัวหน้าแผนกวิชาคอมฯ
✅Line : https://line.me/ti/p/GkvfT4rHB3
❤️อ.หมี 084-3419269
✅Line : https://line.me/ti/p/OjgSAJZqEc
❤️อ.กิ๊ฟ 064-5419632
✅Line : https://line.me/ti/p/jOQ85ZH0HP
❤️อ.แม็ก 0827555546
✅Line : https://line.me/ti/p/VB8aEu0PVe
❤️เบอร์โทรวิทยาลัยฯ 036-200661

มากินกาแฟกาแฟอร่อยที่สุดในย่าน สารพัดช่างสระบุรี กันนะครับ บาริสตาหน้าตาดี บรรยากาศโดนใจ
17/07/2020

มากินกาแฟกาแฟอร่อยที่สุดในย่าน สารพัดช่างสระบุรี กันนะครับ บาริสตาหน้าตาดี บรรยากาศโดนใจ

วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
มีคาเฟ่กาแฟด้วยน่ะ รายได้ส่วนหนึ่ง
นำมาพัฒนาวิทยาลัย และสนับสนุนให้นักศึกษามีรายได้พิเศษอีกด้วย
ซึ่งข้างๆก็มีร้านล้างรถของวิทยาลัย
เราสามารถนำรถมาล้าง
และนั้งเล่นกินกาแฟได้เลย

มาส่งเสริมธุรกิจ นักเรียน นักศึกษากันนะครับ
16/07/2020

มาส่งเสริมธุรกิจ นักเรียน นักศึกษากันนะครับ

วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
มีบริการล้างรถราคาไม่แรง
มาอุดหนุนน้องๆนักเรียนกันได้เลย
หยุดทุกวันเสาร์ครับ ว่างๆมากันน่ะ

13/07/2020
16/05/2020

Come Back ครั้งนี้กับ New Normal

เอ็มเคพร้อมเปิดให้บริการลูกค้าทุกท่านทั่วประเทศ 17 พฤษภาคม 2563 นี้

ร้านเอ็มเคให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงานทุกคน เราได้จัดเตรียมทั้งมาตรการหลักและมาตรการรองเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากโควิด-19 อย่างเข้มงวดและให้ความรู้ความเข้าใจกับพนักงานทุกคนในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาด มาตรการหลักที่ร้านเอ็มเคทุกสาขาปฏิบัติทั่วกันทั้งประเทศมีดังนี้

1. พนักงานเอ็มเคทุกคนไม่มีการเคลื่อนย้ายข้ามจังหวัดและพนักงานทุกคนได้รับการคัดกรองทุกวันก่อนเข้าปฏิบัติงานในช่วงเวลา lock down
2. คัดกรองพนักงานทุกคนก่อนเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ร้านทุกวัน โดยพนักงานที่มีไข้ อุณหภูมิเกิน 37.5 องศา หรือมีอาการเข้าข่ายจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำงานและพักดูอาการเป็นระยะเวลา 14 วันโดยยังได้รับค่าจ้างตามปกติ
3. เช็คอุณหภูมิพนักงานทุกคนซ้ำ 2 ครั้งระหว่างวัน
4. คัดกรองลูกค้าทุกท่านก่อนเข้าใช้บริการ และขอความร่วมมือลูกค้าทุกท่านลงทะเบียนการเข้าใช้บริการภายในร้านด้วยระบบ QR Code
5. ทำ social distancing บริเวณหน้าร้านขณะรอคิว และบริเวณพื้นที่บริการภายในร้านตามข้อปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข
6. พนักงานทุกคนใส่หน้ากากอนามัยและถุงมือตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน
7. พนักงานที่บริการใกล้ชิดลูกค้าใส่ Face Shield ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน
8. พนักงานเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตรเวลาเข้าให้บริการลูกค้า
9. ไม่จัดวางอุปกรณ์ใดๆไว้ล่วงหน้า และอุปกรณ์ทุกชุดใส่ถุงสะอาดหลังทำความสะอาดและฆ่าเชื้อทุกครั้ง
10. จัดอุปกรณ์กลางให้กับลูกค้าทุกท่านเพื่อป้องกันไม่ให้ใช้ปะปนกับอุปกรณ์ส่วนตัว
11. อุปกรณ์ในการรับประทานผ่านการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่ได้รับมาตรฐานและน้ำร้อนอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส
12. จัดพื้นที่สำหรับเติมน้ำชา น้ำจิ้ม เพื่อไม่ให้พนักงานสัมผัสอุปกรณ์ของลูกค้าโดยตรง
13. พนักงานทุกคนล้างมืออย่างถูกวิธีและพ่นแอลกอฮอล์ 70% ซ้ำทุก 1 ชั่วโมง หรือทุกครั้งที่มีการถอดถุงมือออก
14. พนักงานทุกคนทำความสะอาดฆ่าเชื้อถุงมือที่สวมใส่ด้วยแอลกอฮอล์ 70% ทุก 1 ชั่วโมง
15. ทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์ทุกชิ้นก่อนเปิดบริการทุกวันด้วยแอลกอฮอล์ 70% และเช็ดโต๊ะ เก้าอี้ และแท๊ปเล็ตทุกครั้งหลังลูกค้าใช้บริการเสร็จ เพื่อเตรียมพร้อมต้อนรับลูกค้ากลุ่มถัดไป
16. เอ็มเคทุกสาขาเตรียมจุดบริการเจลล้างมือให้กับลูกค้าทุกท่าน โดยเจลล้างมือมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 70%
17. ส่งเสริมให้ลูกค้าทุกท่านชำระค่าอาหารผ่านทาง QR Code
18. ติดสติ๊กเกอร์ชี้บ่งชื่อพนักงาน อุณหภูมิ วันที่และเวลาที่ปรุงอาหารบนกล่องอาหาร take away ทุกกล่อง
19. ทำความสะอาด และ ฆ่าเชื้อใหญ่ big cleaning เพิ่มเติมจากการทำความสะอาดประจำวัน อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

ร้านอาหารในเครือเอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ปทุกแบรนด์เฝ้าติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิดและพร้อมปรับปรุงมาตรการของเราให้ดีที่สุดเพื่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของลูกค้าทุกท่าน

15/05/2020
Robinson Department Store

กับการใช้ชีวิต

เราพร้อมให้บริการด้วยมาตรฐานในรูปแบบใหม่ New Normal Lifestyle ห่วงใย ปลอดภัย ในทุกตารางเมตร เพื่อให้ทุกท่านมั่นใจได้ทุกครั้งที่มา #เพราะโรบินสันห่วงใยคุณ

15/05/2020
สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth

สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth

คนสูบบุหรี - บุหรี่ไฟฟ้า ติด COVID-19 อาการหนักกว่าคนปกติ 14 เท่า นั่นเป็นเพราะว่าสภาพปอดมีความผิดปกติ ปอดของคนสูบบุหรี่ ยังไวต่อการรับเชื้อ COVID-19

การเลิกบุหรี่จะช่วยให้ปอดกลับมาแข็งแรง เลิกสูบบุหรี่ตอนนี้ยังทัน เพื่อตัวเอง คนที่รัก และสังคม สามารถปรึกษาได้ที่สายด่วนเลิกบุหรี่ 1600
.
#สสส #สุขภาวะ #ไทยรู้สู้โควิด #โควิด #สัญญาว่าจะอยู่บ้าน #สัญญาว่าจะอยู่บ้านต้านโควิด #เว้นระยะห่าง #ล้างมือบ่อยๆ

เพื่อรองรับการควบคุมการแพร่กระจายของโควิด-19 ทุกคนต้องให้ความร่วมมือนะครับ
04/05/2020

เพื่อรองรับการควบคุมการแพร่กระจายของโควิด-19 ทุกคนต้องให้ความร่วมมือนะครับ

การเดินทางข้ามจังหวัดของ 3 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 คนทั่วไป
กลุ่มที่ 2 คนภูเก็ต
กลุ่มที่ 3 คนที่ผ่าน State Quarantine

รัฐแนะนำให้งดหรือชะลอการเดินทาง ถ้าจำเป็นเดินทางได้แต่ต้องเตรียมความพร้อมกรณีเจอจุดคัดกรอง มาสระบุรี ให้ติดต่อ อสม. หรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น โดยเฉพาะคนที่มาจากพื้นที่เสียง จังหวัดเสี่ยง ที่มีผู้ติดเชื้อเยอะก่อนหน้านี้ ที่สำคัญต้องรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน ใส่หน้ากากอนามัยตลอดและพยายามอย่าเข้าใกล้คนอื่นจนเกินไปแม้แต่คนในครอบครัว โดยเฉพาะผู้สูงอายุในบ้าน

01/05/2020
แห่กลับต่างจังหวัด อย่าให้เกิดการติดเชื้อระยะใหม่ | จั๊ด ซัดทุกความจริง | ข่าวช่องวัน | one31

ฟังกันสักนิด เพื่อหยุดการแพร่ระบาด
สถานการณ์วันนี้ไม่สู้ดีนัก คนเดินทางกันเยอะ

ในช่วงวันหยุดยาวแบบนี้ทำให้หลายคนหาโอกาสเดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก แต่ถึงอย่างไรก็ตามการที่เดิ.....

มิจฉาชีพ มาทุกรูปแบบ
27/04/2020

มิจฉาชีพ มาทุกรูปแบบ

#ข่าวประชาสัมพันธ์

⚠️ชี้แจงกรณีที่มีบุคคลผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ ขอรับบริจาคเงินค่ารักษาพยาบาล⚠️

💜ด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลสระบุรี💜

รพ.สระบุรี เปิดบริการรับตรวจหาเชื้อโควิด-19 กรณีที่ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยง ราคา 4,900 บาท แต่กรณีเป็นกลถ่มเสี่ยงตามแพทย์วินิจฉ...
23/04/2020

รพ.สระบุรี เปิดบริการรับตรวจหาเชื้อโควิด-19 กรณีที่ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยง ราคา 4,900 บาท แต่กรณีเป็นกลถ่มเสี่ยงตามแพทย์วินิจฉัย #ตรวจฟรี ตามนโยบายของรัฐ

#ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดให้บริการตรวจหาเชื้อ COVID-19

❇️โรงพยาบาลสระบุรี เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2563 เป็นต้นไป❇️

19/04/2020
DKทุกอย่าง20

คนสระบุรีด้วยกัน ขโมยรองเท้าแบบนี้ไม่ดีนะ

📢ประกาศตามหาจ้าาา
💥ใครที่คุ้นหน้า หรือรู้จักน้องผู้ชาย🌟เสื้อสีเหลือง🌟รบกวนบอกน้องให้เอารองเท้ามาคืนที่ร้าน ุกอย่าง20 ด้วยนะจ๊ะ ตอนนี้เจ้าของรองเท้าร้อนใจ💕อยากได้รองเท้าคืนจ้า ใครรู้จัก👉 ฝากบอกทีนะจ๊ะ
👿ขโมยแบบนี้ ไม่ดีน้าาาา
ขอบคุณจ้า.......

เป็นกำลังใจให้ทีมแพทย์ทุกท่านนะครับ
16/04/2020

เป็นกำลังใจให้ทีมแพทย์ทุกท่านนะครับ

#ข่าวประชาสัมพันธ์

⚠️ รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ⚠️

❇️โรงพยาบาลสระบุรี ประจำวันที่ 16 เมษายน 2563❇️

ติดตามสถานการณ์จังหวัดสระบุรีได้ที่ 🌍 https://sri.hdc.moph.go.th/covid19

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

ติดตามสถานการณ์ระดับประเทศได้ที่ 🌍
https://covid19.moph.go.th/#/portal
หรือ
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/intro.php
และได้ที่ Line Official : รู้ทันกันโรค
โทร. 1422

#เตือนแล้วนะ
08/04/2020

#เตือนแล้วนะ

แล้วคุณหละ!!!
08/04/2020

แล้วคุณหละ!!!

อย่ารอ!!!...ให้เลือดหมดคลัง...รวมพลังบริจาคเลือดกันค่ะ #บริจาคโลหิตฝ่าวิกฤตCOVID -19

08/04/2020
“โบว์-เจน-นุ่น”ดังมากกับเพลง ที่มีเนื้อร้องเฉพาะตัว

ไหน ๆ ก็ไหน ๆ แล้ว ฟังเพลงเต็มกันเลยแล้วกัน
#โบว์เจนนุ่น #กระแสมาแรงแซงโควิด19

“โบว์ เจน นุ่น” 3 สาวลูกทุ่ง วง“ซุปเปอร์วาเลนไทน์” เพลงฮิตของเธอไม่ต้องมีอะไรมาก ร้องแค่ว่า “หนูชื่อเจน มา.....

กระทรวงสาธารณสุข
04/04/2020

กระทรวงสาธารณสุข

รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ประจำวันที่ 4 เมษายน 2563
https://bit.ly/2X9fK9g

30/03/2020
Thai PBS

กินเหล้า #ฆ่าเชื้อโควิด19 จริงเหรอ
เหล้าคือแอลกอฮอร์ #ช่วยฆ่าเชื้อได้ จริงเหรอ
ไปฟังคุณหมอตอบกันครับ

การดื่มสุรา ไม่ได้ช่วยป้องกัน COVID-19 แถมยังจะทำลายภูมิคุ้มกันของเรา และมีโอกาสที่จะทำให้ไวรัสเข้าสู่ตัวเราได้ง่ายขึ้นอีกด้วย [ ภก.วีระพงษ์ ประสงค์จีน เภสัชกร] #ไทยสู้โควิด19 #โควิด19

Krungthai Care
30/03/2020

Krungthai Care

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานศูนย์ฝึกอบรมมูลนิธิชัยพัฒนา พักฟื้นผู้ป่วย COVID-19

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานมูลนิธิชัยพัฒนา พระราชทานพระราชานุญาตให้จังหวัดนครนายก ใช้ศูนย์ฝึกอบรมสุดาเดือนเพ็ญ และที่พักของมูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดนครนายก เป็นสถานที่ฟื้นฟูผู้ป่วย COVID-19 ที่รักษาหายแล้ว ก่อนจะเดินทางกลับบ้านต่อไป

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ขอบคุณข้อมูลจาก มูลนิธิชัยพัฒนา
#กรุงไทย #มูลนิธิชัยพัฒนา #โควิด19 -19

วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา
28/03/2020

วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

ปอท. แจ้งเตือน ระวัง ! เว็บไซต์ตั้งชื่อคล้าย หลอกข้อมูลมาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3เดือน) อาจสูญเงินหมดบัญชี

เว็บไซต์จริง คลิก https://www.xn--12cl1ck0bl6hdu9iyb9bp.com/

ข่าวจริงประเทศไทย
28/03/2020

ข่าวจริงประเทศไทย

❌ อย่าแชร์ ‼️ คลิปตรวจสอบแอลกอฮอล์เจล ถูกับใบเสร็จรับเงิน

_________________________

💥💥 ตามที่ได้มีข่าวปรากฎในสื่อออนไลน์ต่างๆ ในประเด็น คลิปวิดีโอวิธีตรวจสอบแอลกอฮอล์เจล โดยการเอาไปถูกับใบเสร็จรับเงิน ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ❗

💢💢 จากกรณีที่มีการแชร์คลิปวิดีโอตรวจสอบแอลกอฮอล์เจล ว่าเป็นของแท้หรือของปลอม ด้วยวิธีการเอาไปถูกับใบเสร็จรับเงิน กรมควบคุมโรคได้ให้ข้อมูลว่า เป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้อง และไม่ใช่วิธีการทดสอบอะไรเลย ที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าถึงแม้ในเจลจะมีแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นตัวทำละลายที่น่าจะละลายหมึกใบเสร็จได้ แต่การที่จะละลายได้นั้น มีปัจจัยแปรปรวนมากมาย ทั้งชนิดของหมึกที่ใบเสร็จ ซึ่งหมึกบางตัว อาจจะไม่ละลายด้วยแอลกอฮอล์ และสารที่ใส่เพิ่มมาให้เกิดเป็นเนื้อเจล ที่บางตัวสามารถทำให้หมึกละลายยากขึ้น

🔴🔴 ดังนั้น ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อ ในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ


☎☎ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ของเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศไทย และวิธีการป้องกันตนเอง สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.moph.go.th หรือโทร. 1422 ได้ตลอด 24 ชม.

ที่อยู่

วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
Saraburi
18000

เบอร์โทรศัพท์

036731481

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ อาชีวะโชว์พราว จุดเปลี่ยนควผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง อาชีวะโชว์พราว จุดเปลี่ยนคว:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Saraburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ฝากท่านใดที่กดlike กดshare อาชีวะโชว์พราว จุดเปลี่ยนความคิด ของวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี ขอให้รำ่ขอให้รวยๆๆ ทุกคนนะค่ะ
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Saraburi (แสดงผลทั้งหมด)

Smart Somsanook การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอโพนพิสัย ประเทศไทย ราชาแห่งเอนามุล สำนักงานทางหลวงที่ 3 สกลนคร ก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเท สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน งานกิจการนักศึกษา ท่าพระจัน สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง BCLC คลินิกสัตว์เลี้ยงพิเศษ โรงพ คณะทำงานบริหารจัดการความรู ຂ່າວສານ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີກ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบาง สถานีตำรวจภูธรบางระจัน จังห ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพั