ธุกิจบริการภาครัฐ ใน Saraburi - หน้า 1

ค้นหา บริการภาครัฐ ใน Saraburiรวมรายชื่อ อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น - Namtok Samlan National Park, สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี, ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี, อุทยานแห่งชาติ น้ำตกเจ็ดสาวน้อย, สระบุรีปืนสง่า และ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน. คลิกรายชื่อด้านล่างเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม


โพสต์ล่าสุด

 • 10/20/20
  ท่านนายก อรนุช คูวิจิตรสุวรรณ พร้อมด้วยท่านรองฐิรพงศ์ ธงรัตนะ ท่านปลัด ท่านรองปลัด และท่านผอ.กองการศึกษา มอบสิ่งของเครื่องใช้ อาทิ ประเป๋า เสื้อผ้า ชุดนักเรียน ให้กับน้องๆ จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต...
  > เทศบาลตำบลวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
 • 10/20/20
  คณะผู้บริหาร คณะครู วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี นำโดยท่านผู้อำนวยการอมรรัตน์ ไผ่อรุณรัตน์ ร่วมประชุมวิชาการสัญจรสายสัมพันธ์ทวิศึกษา ปีการศึกษา 2563 โดยโรงเรียนทวิศึกษา โรงเรียนโคกกระท้อนกิติวุฒิวิทยา โร...
  > ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
 • 10/17/20
  เช้านี้ที่สามหลั่น : ฝนตกปรอยๆ คาดว่าจะตกแบบนี้ทั้งวัน ☔ แต่ก็ยังมีนักท่องเที่ยวมากางเต็นท์กันอยู่ 🏕
  > อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น - Namtok Samlan N
 • 10/15/20
  อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย ๑ ใน ๒ อุทยานแห่งชาติ ที่ได้เป็นอุทยานนำร่อง ในเรื่องของ การท่องเที่ยวแบบอารยสถาปัตย์ (Universal Design) ซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงธรรมชาติได้ทุกเพศ ทุกวัยอย่างแท้จร...
  > อุทยานแห่งชาติ น้ำตกเจ็ดสาวน้อย
 • 10/15/20
  กำหนดการลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 / 2563
  > ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
 • 10/14/20
  เมื่อวันที่ ๑๔ ต.ค. ๖๓ กคย.สพ.ทบ. ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกปอเทือง ประจำปี ๒๕๖๓ เนื่องด้วยในวันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันดินโลก และตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ...
  > กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
 • 10/14/20
  จำนวนสิ่งของที่มีผู้นำมาบริจาคร่วมโครงการ "คนวิหารแดงไม่ทิ้งกัน"กิจกรรม #จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง มีดังนี้ 1.ชุดเด็กแรกเกิด และเด็กอายุ1-2ขวบ จำนวน 25 เซ็ท 2.ชุดนักเรียนหญิงไซส์ m จำนวน 1 ชุด 3.ชุดลำลองเ...
  > เทศบาลตำบลวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
 • 10/14/20
  เทศบาลตำบลวิหารแดงแจ้งกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการประจำปีงบประมาณ 2564
  > เทศบาลตำบลวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
 • 10/14/20
  หัวใจสีเขียว เริ่มได้ที่ตัวเรา 💚💚 ช่วยกันแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อม อันเป็นสมบัติของทุกท่านด้วยกันนะคะ
  > อุทยานแห่งชาติ น้ำตกเจ็ดสาวน้อย
 • 10/13/20
  เทศบาลตำบลวิหารแดง โดย นายไตรเทพ ถาวรวงศ์มั่นคง รองนายกเทศมนตรี นำคณะเจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบาลเข้าร่วมงานรัฐพิธี ภาคค่ำ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาร...
  > เทศบาลตำบลวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
 • 10/13/20
  วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายณรงค์ศักดิ์ นามตาปี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย พร้อมบุคลากรอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ ...
  > อุทยานแห่งชาติ น้ำตกเจ็ดสาวน้อย
 • 10/13/20
  เทศบาลตำบลวิหารแดง โดย นางอรนุช คูวิจิตรสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลวิหารแดง นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรค...
  > เทศบาลตำบลวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
 • 10/13/20
  เทศบาลตำบลวิหารแดง โดย นางอรนุช คูวิจิตรสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลวิหารแดง นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรค...
  > เทศบาลตำบลวิหารแดง จังหวัดสระบุรี
 • 10/13/20
  เทศบาลตำบลวิหารแดง โดย นางอรนุช คูวิจิตรสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลวิหารแดง นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเข้าร่วมงานรัฐพิธี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุ...
  > เทศบาลตำบลวิหารแดง จังหวัดสระบุรี