กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก

กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธ  กรมสรรพาวุธทหารบก ภารกิจ กิจกรรม ข้อมูลข่าวสาร และสื่อสัมพันธ์ กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ภารกิจ กิจกรรม ข้อมูลข่าวสาร และ สื่อสัมพันธ์ พ.อ.(พ.) นพรัตน์ นาคจันทึก ผอ.กคย.สพ.ทบ.
(1)

เปิดเหมือนปกติ

เมื่อวันที่ ๑๔ ต.ค. ๖๓ กคย.สพ.ทบ. ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกปอเทือง ประจำปี ๒๕๖๓ เนื่องด้วยในวันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปี เป็น...
14/10/2020

เมื่อวันที่ ๑๔ ต.ค. ๖๓ กคย.สพ.ทบ. ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกปอเทือง ประจำปี ๒๕๖๓ เนื่องด้วยในวันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันดินโลก และตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยได้มอบเมล็ดพันธุ์ปอเทืองให้กับ หน.นขต.กคย.สพ.ทบ. และกำลังพล เพื่อร่วมกันหว่านเมล็ดพันธุ์ปอเทือง ณ บริเวณพื้นที่ด้านหน้า บก.กคย.สพ.ทบ. เพื่อปรับปรุงฟื้นฟูสภาพดินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ และเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี

13/10/2020
พ.อ.วรินทร์ธนิน พัฒนเจริญ ผอ.กคย.สพ.ทบ. ได้นำกำลังพลเข้าร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 4 ปี วันสวรรคต ...
12/10/2020

พ.อ.วรินทร์ธนิน พัฒนเจริญ ผอ.กคย.สพ.ทบ. ได้นำกำลังพลเข้าร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 4 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก.

กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐินสามัคคี ณ สำนักสงฆ์บ้านจาน ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรี...
01/10/2020

กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐินสามัคคี ณ สำนักสงฆ์บ้านจาน ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ ในวันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๖๓ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒

01/10/2020
เราคนไทยรักในหลวง
23/09/2020

เราคนไทยรักในหลวง

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดให้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดแพร่

เมื่อวันที่​ 8​ กันยายน​ พ.ศ.2563 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรม ล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ จีเอ็มเอส อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดให้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยนางมาริษา สมบัติบูรณ์ ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านกิจการพิเศษ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน 1 พัน 500 ชุด พร้อมกระเป๋ายาพระราชทาน จำนวน 600 ชุด ไปถวายแด่พระภิกษุ และมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย พร้อมกับลงพื้นที่ไปมอบสิ่งของพระราชทาน แก่ผู้ป่วยติดเตียง 2 ราย ซึ่งเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ ในการดำรงชีวิตให้ผ่านพ้นวิกฤตต่างๆ ตามพระประสงค์ สร้างความปลื้มปิติและซาบซึ้ง แก่ราษฎรผู้ได้รับสิ่งของพระราชทาน และต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ทั้งนี้จังหวัดแพร่ ได้รับผลกระทบจากเหตุฝนตกหนัก เมื่อวันที่ 20 ถึง 23 สิงหาคมที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน และดินถล่ม เข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร พื้นที่การเกษตร ตลอดจนสิ่งสาธารณประโยชน์ มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 8 อำเภอ 484 หมู่บ้าน ปัจจุบันได้กลับสู่สภาวะปกติแล้ว และอยู่ระหว่างการช่วยเหลือ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

เรารักกองทัพบก
23/09/2020

เรารักกองทัพบก

ในหลวง พระราชทานภาพถ่าย รถโมเดลฝีพระหัตถ์ แก่ผู้เกี่ยวข้องโครงการโคกหนองนาฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงชื่นชมและให้กำลังใจ คณะทำงานในโครงการ โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง และทรงทอดพระเนตรรายงานและติดตามผลงานทั้งหมด ด้วยความใส่พระราชหฤทัย ทั้งนี้ ทรงชื่นชมในความสำเร็จของโครงการ เมื่อผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม นอกจากสามารถนำความรู้ที่ได้รับกลับไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองแล้ว ยังเป็นวิทยากรการทำ เกษตรทฤษฎีใหม่ ให้เพื่อนบ้าน รวมทั้งให้ความสนใจมาเรียนรู้เพิ่มเติมจาก ศูนย์เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ อีกด้วย
พร้อมกันนี้ พระองค์พระราชทานภาพถ่าย รถโมเดลฝีพระหัตถ์ เพื่อเป็นกำลังใจผู้เกี่ยวข้องและพสกนิกรชาวไทยทุกคน
สำหรับสิ่งของพระราชทาน มีสมุดพระราชทาน ซึ่งหน้าปกมีภาพวาดฝีพระหัตถ์พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยทรงวาดตัวการ์ตูนหลายตัว บ่งบอกถึงผู้คนหลายช่วงวัยที่กำลังกวาดเก็บขยะ ทำอาหารด้วยรอยยิ้ม บางคนถือป้ายข้อความ “สู้ๆ ครับ” มาพร้อมรถโมเดลฝีพระหัตถ์ 2 ประเภท คือโมเดลรถบรรทุก และรถยนต์เอสยูวี ตัวรถประกอบด้วยสีฟ้า และสีเหลือง อีกทั้งมีสติ๊กเกอร์ภาพวาดฝีพระหัตถ์พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และข้อความว่า “โคกหนองนา แห่งน้ำใจ และความหวัง”

ที่มา: https://www.royaloffice.th

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
20/08/2020

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 15 สิงหาคม 2563 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงเปิดงาน”Together Fight Diabetes Fair”จัดโดยสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

ภาพจาก : NationPhoto

เรารักกองทัพบก
20/08/2020

เรารักกองทัพบก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยา จังหวัดจันทบุรี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยา ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ในการนี้ พระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ ชั้นที่ 1 แก่ผู้ปฏิบัติงาน 16 ราย

จากนั้น ทรงติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนฯ ปัจจุบันมีนักเรียนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 88 คน มีนักเรียนบ้านไกล 26 คน ซึ่งเป็นนักเรียนที่ผู้ปกครองมาจากต่างถิ่นและทำงานในพื้นที่ แล้วทอดพระเนตรการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้ภาษาอังกฤษ แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 ทำให้นักเรียนมีความสนใจ และรู้คำศัพท์เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ กลุ่มพัฒนาอาชีพตามโครงการพระราชดำริฯ เขตบริการโรงเรียนฯ มีศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี มาส่งเสริมการเรียนรู้แก่ชาวบ้านในชุมชน เลี้ยงผึ้งชันโรง แล้วแปรรูปเป็นน้ำผึ้ง, สบู่เหลว, น้ำมันระเหย และยาหม่องไพล ส่งจำหน่ายที่ร้านภูฟ้า และช่องทางออนไลน์ ส่วนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ผลผลิตที่ปลูกและการเลี้ยงสัตว์ อาทิ ถั่วเมล็ดแห้ง เห็ด ผักบุ้ง ไก่ เป็ด และปลา รวมทั้งการปลูกผักยกแคร่และกางมุ้ง เนื่องจากพื้นที่โรงเรียนฯ เกิดน้ำท่วมขังบ่อยเมื่อฝนตก ได้ผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการ, โครงการฝึกอาชีพ มีการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น วิชานวดแผนไทย โดยการนวดฝ่าเท้า เป็นการต่อยอดจากการทำลูกประคบ และสมุนไพร ซึ่งวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดจันทบุรี เข้ามาอบรมให้ความรู้ เพื่อให้เป็นอาชีพหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวในอนาคต ส่วนบ้านดิน จัดเป็นห้องเรียนและห้องปฏิบัติการพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามแนวพระราชดำริ

โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลมะขาม, โรงพยาบาลพระปกเกล้า, สาธารณสุขอำเภอมะขาม และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ที่ออกให้บริการตรวจรักษาโรคแก่ประชาชนในพื้นที่ 2 คน และนักเรียน 88 คน โดยนักเรียนส่วนใหญ่เป็นโรคระบบทางเดินหายใจและระบบผิวหนัง นอกจากนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หน่วยทันตกรรมพระราชทาน จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ออกหน่วยให้บริการแก่นักเรียน 78 คน และประชาชน 38 คน

ขอขอบคุณข่าวในพระราชสำนักจาก : ช่อง 7 และขอบคุณภาพจาก : เพจ สำนักงาน กปร.

เราคนไทยรักในหลวง
20/08/2020

เราคนไทยรักในหลวง

ถวายพระสมัญญา ‘องค์สิริศิลปิน’ แด่กรมพระศรีสวางควัฒนฯ

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระวโรกาสให้ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และคณะ เข้าเฝ้ากราบทูลสัมภาษณ์ ณ “ตำหนักจักรีบงกช” ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

วันนี้ (17 ส.ค.63) เวลา 16.00 น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี พระราชทานพระวโรกาสให้ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมคณะฯ เข้าเฝ้ากราบทูลสัมภาษณ์การทรงงานด้านศิลปะ และการบูรณาการการทรงงานด้านต่างๆ เนื่องในโอกาสที่กระทรวงวัฒนธรรมขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระสมัญญา ‘สิริศิลปิน’ หมายถึง ทรงสร้างสรรค์งานศิลปะซึ่งเป็นเรื่องสวยงาม และทรงเป็นเจ้าฟ้าที่มีพระสิริโฉมงดงามในสายตาพสกนิกร โดยสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2562 มีมติเห็นชอบให้กระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ในฐานะฝ่ายเลขานุการดำเนินการถวายพระสมัญญาแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวงการศิลปะร่วมสมัย และเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณด้านศิลปะร่วมสมัยให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

ด้วยประจักษ์ถึงพระปรีชาสามารถที่เป็นเลิศในการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยหลากหลายสาขา ทั้งงานทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ ดนตรี และงานออกแบบ โดยทรงใช้พระอัจฉริยภาพในมิติของศิลปะ ซึ่งนับเป็นยุทธศาสตร์ ซอฟท์ พาวเวอร์ (Soft Power) ในการส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กอร์ปกับพระวิริยะอุตสาหะในการสร้างสรรค์งานศิลปะเพื่อนำไปต่อยอดหารายได้สมทบทุนมูลนิธิในพระดำริ เช่น มูลนิธิจุฬาภรณ์ มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ และมูลนิธิทิพย์พิมานเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่ง ในพระอุปถัมภ์ฯ จนเป็นที่ประจักษ์ และจารึกอยู่ในดวงใจของคนไทยทุกคน ทั้งนี้ ใจความตอนหนึ่งของสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีในระหว่างการพระราชทานสัมภาษณ์ ว่า

"วิทยาศาสตร์เป็นส่วนที่ประคับประคองประเทศในระหว่างที่ในประเทศเดือดร้อน ศิลปะก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ผสมผสานกันสองสาขา เพื่อนำมาสู่การช่วยเหลือราษฎร ในยามที่ประชาชนลำบาก หนูจะทำเป็นภาพพิมพ์ แล้วก็ออกขาย และเอาเงินไปช่วยชาวบ้านที่ลำบากลำบน อย่างตอนโควิด ประชาชนเดือนร้อนมาก ถ้าเราเอาของเราไปจำหน่าย เป็นการเสริมให้เงินยังมี ไปช่วยผู้เดือนร้อนได้ "

อนึ่ง การพระราชทานสัมภาษณ์ในครั้งนี้ ทางกระทรวงวัฒนธรรม จะนำไปจัดหนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสถวายพระสมัญญา ‘สิริศิลปิน’ แด่สมเด็จฯ เจ้าฟ้า กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ต่อไป

เครดิต กรุงเทพธุรกิจ

ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการกองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธกรมสรรพาวุธทหารบก
12/08/2020

ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ข้าราชการกองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธ
กรมสรรพาวุธทหารบก

กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธ  กรมสรรพาวุธทหารบก's cover photo
03/08/2020

กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก's cover photo

เราคนไทยรักในหลวง
21/07/2020

เราคนไทยรักในหลวง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้หน่วยราชการในพระองค์ เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่ผู้สูงอายุ ในสถานสงเคราะห์ ศาสนสถาน และชุมชนต่าง ๆ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 ก.ค. 63
.
เมื่อ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์ เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปมอบแก่ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ จำนวน 2 แห่ง ดังนี้

- ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศตรี ธีระ เชียงทอง เป็นประธาน เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่ผู้สูงอายุ รวมถึงเจ้าหน้าที่ จำนวน 311 คน ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

- ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ธีระพล คล้ายพันธ์ เป็นประธาน เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่ผู้สูงอายุ รวมถึงเจ้าหน้าที่ จำนวน 175 คน ณ บ้านผู้สูงอายุบางแค 2 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หน่วยราชการในพระองค์ กองพันทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ กองพันทหารที่ 4 รักษาพระองค์ กองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนจิตรลดา หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณโดยรอบสถานสงเคราะห์ทั้ง 2 แห่ง โดยการทำความสะอาดถนน ตัดแต่งกิ่งไม้ และเก็บขยะกับวัชพืชในคูระบายน้ำ ปรับภูมิทัศน์ให้สะอาดสวยงาม สบายตา ร่มรื่นไม่เป็นแหล่งที่อาศัยของสัตว์มีพิษและยุง เพื่อให้ผู้สูงอายุ มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีสุขภาพจิตใจที่แจ่มใสด้วย
.

Cr.สยามรัฐออนไลน์

มูลนิธิชัยพัฒนา
21/07/2020

มูลนิธิชัยพัฒนา

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการหว่านข้าวพันธุ์ กข 79 ณ แปลงสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

เรารักกองทัพบก
21/07/2020

เรารักกองทัพบก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ 2020 Chulalongkorn ASIAN Heritage Forum

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเดอะเซนต์ รีจิส ทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ "2020 Chulalongkorn ASIAN Heritage Forum" ซึ่งสถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดขึ้นในหัวข้อ "ภาษาและวัฒนธรรมไทย-ไท" เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบ 100 ปี ชาตกาลศาสตราจารย์ ด็อกเตอร์ คุณบรรจบ พันธุเมธา ผู้บุกเบิกการศึกษาภาษาไทยของกลุ่มชาติพันธุ์ไท ที่อยู่นอกประเทศไทย โดยเฉพาะกลุ่มคนไท ในสาธารณรัฐอินเดีย และทางตอนเหนือของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ทำให้ผลงานการค้นคว้าเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ทั้งยัง ริเริ่มการศึกษาและวิจัยภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ในประเทศไทย จนทำให้การศึกษาไวยากรณ์ไทยลึกซึ้งและกว้างขวางมากขึ้น นับได้ว่าเป็นผู้ที่วางรากฐานและมีคุณูปการต่อการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไทย-ไท ในปัจจุบัน

ในการนี้ ทรงฟังการบรรยายวิชาการ เรื่อง "คำบอกอาชีพในภาษาไทย" โดยศาสตราจารย์ ด็อกเตอร์ ปราณี กุลละวณิชย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์เชิงประวัติ ภาษาตระกูลไท และวากยสัมพันธ์ และเรื่อง "ครูภาษาไทยผู้เป็นนักศึกษาภาษา" โดยศาสตราจารย์ ด็อกเตอร์ นววรรณ พันธุเมธา ราชบัณฑิต สาขาภาษาไทย คำว่า "อาชีพ" ปรากฏใช้ครั้งแรกในปี 2472 คำเรียกอาชีพของคนไทยมีโครงสร้างการสร้างคำ 2 ประเภท คือ แบบที่ไม่มีคำร่วมกลุ่ม คือการสร้างคำใหม่ โดยอ้างอิงจากคำบอกอาชีพในภาษาอังกฤษ และแบบที่มีคำร่วมกลุ่ม คือการประสมคำกับ "คำต้น" ที่มีอยู่เดิม ซึ่งตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ภาษามีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยและการศึกษา ภาษาสะท้อนให้เห็นสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป , ส่วนเรื่อง "ครูภาษาไทยผู้เป็นนักศึกษาภาษา" เล่าถึงชีวประวัติตั้งแต่ได้รับแรงบันดาลใจจากพระยาอนุมานราชธน ในการศึกษา นิรุกติศาสตร์ ขณะศึกษาอยู่ที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีผลงานการศึกษาค้นคว้าที่เผยแพร่อย่างหลากหลายทั้งในรูปแบบคอลัมภ์ในนิตยสาร "สตรีสาร" ตำราเรียนภาษาไทย และหนังสือ อาทิ การศึกษาที่มาและการใช้คำอุปสรรคเทียมในภาษาไทย, การเปลี่ยนเสียงของคำยืมจากภาษาบาลี-สันสกฤตในภาษาไทย ทั้งยังเป็นผู้ร่วมเขียนและพัฒนาพจนานุกรมไทพาเก่

ขอขอบคุณข่าวในพระราชสำนักจาก : ช่อง 7

ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ  ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการกองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธกรมสรรพาวุธทหารบก13 กรกฎาคม 2563
13/07/2020

ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ข้าราชการกองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธ
กรมสรรพาวุธทหารบก
13 กรกฎาคม 2563

ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ  ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการกองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธกรมสรรพาวุธทหารบก4 กรกฎาคม 2563
03/07/2020

ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ข้าราชการกองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธ
กรมสรรพาวุธทหารบก
4 กรกฎาคม 2563

กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธ  กรมสรรพาวุธทหารบก's cover photo
02/07/2020

กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก's cover photo

เรารักกองทัพบก
23/06/2020

เรารักกองทัพบก

ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ประกอบอาหารแจกจ่ายให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่จังหวัดขอนแก่น

"ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย" ประกอบอาหารแจกจ่ายให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระหว่างวันที่ 11-20 มิถุนายน 2563 ตามที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้น เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่มอบให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน โดยมอบอาหารให้ประชาชนตามจุดต่าง ๆ ได้แก่ สถานีรถไฟจังหวัดขอนแก่น พื้นที่เขตเทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง และอำเภอพระยืน รวม 2,010 ชุด พร้อมลงพื้นที่มอบชุดธารน้ำใจ สภากาชาดไทย 15 ชุด แก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในเขตอำเภอเมือง และอำเภอพระยืน

สำหรับผู้มีจิตศรัทธาที่ต้องการสนับสนุนภารกิจของสภากาชาดไทย สามารถร่วมบริจาคในโครงการ "63 บาท สู้ COVID-19 ปี 63" เพื่อช่วยเหลือ ป้องกัน เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักสีลม ชื่อบัญชี "สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ" ประเภทบัญชี "กระแสรายวัน" เลขที่ 001-1-34567-0

ขอขอบคุณข่าวในพระราชสำนักจาก : ช่อง 7 และขอบคุณภาพจาก : เพจ The Thai Red Cross Society

เรารักกองทัพบก
23/06/2020

เรารักกองทัพบก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

ทรงเป็นประธานในพิธีไหว้ครู และพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาแก่นักเรียนนายร้อย ประจำปีการศึกษา 2563 โอกาสนี้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงเจิมตำราเรียน เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจแก่นักเรียนนายร้อย จากนั้น หัวหน้านักเรียนนายร้อย นำนักเรียนนายร้อย จำนวน 1,187 นาย สวดมนต์ไหว้พระ และไหว้ครู แล้วพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนนักเรียนนายร้อย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพานดอกไม้ธูปเทียน พร้อมกับพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษา และเหรียญรางวัลการศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2562 แก่ผู้แทนนักเรียนนายร้อย ซึ่งปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1-4 ได้รับรางวัลรวม 316 นาย ทั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการพิเศษ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยในปีการศึกษา 2563 ทรงสอน 2 วิชา คือ วิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก ชั้นปีที่ 4 และวิชาประวัติศาสตร์ร่วมสมัย ชั้นปีที่ 5

โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาทแก่นักเรียนนายร้อย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ต้องป้องกันตนเองให้ปลอดภัย พร้อมกับทรงชื่นชมชาวไทยที่มีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามเกิดวิกฤต

ขอบคุณข่าวในพระราชสำนักจาก:ช่อง 7

เรารักกองทัพบก
23/06/2020

เรารักกองทัพบก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

ที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ร่วมกับ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่ 19 อำเภอของจังหวัดอุบลราชธานี รวม 2,252 ถุง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจ โอกาสนี้ องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวกับราษฎรที่ได้รับผลกระทบ และเจ้าหน้าที่ให้รับทราบ

จากนั้น ได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่อำเภอเขื่องใน 10 ครอบครัว และพื้นที่อำเภอม่วงสามสิบ 10 ครอบครัว ซึ่งเป็นผู้ป่วย และผู้สูงอายุ พร้อมพูดคุยให้กำลังใจ โดยทุกคนต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำแผ่ปกคลุมตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายนที่ผ่านมา ทำให้เกิดฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง ส่งผลให้บ้านเรือนราษฎร ทรัพย์สิน โรงเรือน คอกสัตว์เลี้ยง และพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่ 25 อำเภอ 234 ตำบล 609 หมู่บ้าน ได้รับความเสียหาย ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 2,972 ครัวเรือน โดยผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจิตอาสาพระราชทาน ได้เร่งให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ และช่วยซ่อมแซมบ้าน โรงเรือน คอกสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความเสียหาย ตามระเบียบราชการเป็นการเร่งด่วนแล้ว

ขอขอบคุณข่าวในพระราชสำนักจาก : ช่อง 7 และขอบคุณภาพจาก : มติชนออนไลน์

23/06/2020
ข่าวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ข่าวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 13.23 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติด.....

ที่อยู่

46 หมู่ 7 ตำบลกุดนกเปล้า อำเภอเมืองสระบุรี
Saraburi
18000

ข้อมูลทั่วไป

สำหรับงานสารสนเทศของหน่วย ข่าวสาร ภารกิจ กิจกรรม งานด่วนต่าง ๆ ให้กับกำลังพลของหน่วย และผู้สนใจทั่วไป รวมถึงหน่วยรับการสนับสนุน ติดตามงาน ด้านการส่งกำลัง สป. 2 และ 4 สาย สพ.

เบอร์โทรศัพท์

+6636298674

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบกผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองคลังยุทโธปกรณ์สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Saraburi

แสดงผลทั้งหมด