ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี รูปภาพและกิจกรรมในวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
(10)

รูปภาพและกิจกรรมในวิทยาลัย สารพัดช่างสระบุรี

เปิดเหมือนปกติ

30/08/2020
ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
24/08/2020

ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

งานหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
🎂เปิดสอนหลักสูตรวิชาเค้กและแต่งหน้าเค้กเพื่ออาชีพ จำนวน 75 ชั่วโมง🎂
🙏🏻เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ เท่านั้น!!! 🙏🏻
รับจำนวนจำกัดคะ รีบมาสมัครกันนะคะ
เริ่มเรียนวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2563
เรียนจำนวน 10 - 12 ครั้ง
ค่าลงทะเบียนเรียน รวมทั้งสิ้น 1,010 บาท ค่ะ
>>ท่านใดสนใจสามารถเข้ามาสมัครได้ที่ งานหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ห้องฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
21/08/2020

ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

ประชาสัมพันธ์จากวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
🥳วิทยาลัยฯเปิดอบรมขอรับและขอต่อใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และ รถจักรยานยนต์🥳
👉โดยจะเปิดอบรมทุกวันอาทิตย์....
👉วิทยาลัยฯจะรับผู้เข้าอบรมเพียงอาทิตย์ละ 50 ท่านเท่านั้น

💞การจองคิว
👉สามารถจองคิวได้ตั้งแต่
วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.30-14.30 น.
(เข้ามาจองด้วยตนเองเท่านั้น)
❌ไม่รับการจองคิวผ่านโทรศัพท์ และ ช่องทางเพจของวิทยาลัยฯ
👉ผู้เข้าอบรมจะต้องเตรียมเอกสารมาอย่างครบถ้วนทางวิทยาลัยฯถึงจะรับการจองคิวให้ท่าน
👉ผู้เข้าอบรมจะต้องชำระเงินค่าอบรมเพื่อเป็นการจองคิว (กรณีที่ท่านจ่ายเงินแล้วแต่ท่านไม่สามารถมาได้ไม่ว่าจะกรณีใดๆก็ตาม ทางวิทยาลัยฯจะไม่คืนเงินให้และไม่สามารถเลื่อนวันได้ค่ะ)

🤩กรณีผู้เข้าร่วมอบรมเกิน 40 ท่าน
👉ผู้เข้าร่วมอบรมท่านที่ 41 ต้องไปเข้าร่วมอบรมในอาทิตย์ถัดไป

❌เตรียมเอกสารให้ครบและเซ็นสำเนาถูกต้องให้พร้อมเพื่อความรวดเร็วในการจองคิวค่ะ❌

21/08/2020

ประกาศ 📣 การอบรมใบอนุญาตขับขี่ฯ
ทั้งผู้ขอรับ และ ขอต่อใบอนุญาตขับขี่ฯ
ในวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2563
รับจำนวน 50 คน ตอนนี้เหลือที่นั่งไม่มากแล้วนะคะ
รีบเข้ามาสมัครนะคะ 🙏🏻

ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
14/08/2020

ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

งานหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
🎂เปิดสอนหลักสูตรวิชาอาหารว่างยอดนิยม จำนวน 75 ชั่วโมง🎂
🙏🏻เรียนเฉพาะวันเสาร์ เท่านั้น!!! 🙏🏻
รับจำนวนจำกัดคะ รีบมาสมัครกันนะคะ
เริ่มเรียนวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563
เรียนจำนวน 10 - 12 ครั้ง
ค่าลงทะเบียนเรียน รวมทั้งสิ้น 1,010 บาท ค่ะ
>>ท่านใดสนใจสามารถเข้ามาสมัครได้ที่ งานหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ห้องฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
14/08/2020

ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

งานหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
🎂เปิดสอนหลักสูตรวิชาเค้กและแต่งหน้าเค้กเพื่ออาชีพ จำนวน 75 ชั่วโมง🎂
🙏🏻เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ เท่านั้น!!! 🙏🏻
รับจำนวนจำกัดคะ รีบมาสมัครกันนะคะ
เริ่มเรียนวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2563
เรียนจำนวน 10 - 12 ครั้ง
ค่าลงทะเบียนเรียน รวมทั้งสิ้น 1,010 บาท ค่ะ
>>ท่านใดสนใจสามารถเข้ามาสมัครได้ที่ งานหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ห้องฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

ท่านใดสนใจ สามารถเข้ามาสมัครเรียนได้นะคะ 🙏🏻
14/08/2020

ท่านใดสนใจ สามารถเข้ามาสมัครเรียนได้นะคะ 🙏🏻

12/08/2020
07/08/2020

ประกาศ 📣 ปิดรับลงทะเบียนอบรมใบอนุญาตขับขี่
ในวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563
ผู้รับ และ ขอต่อ ใบอนุญาตขับขี่
เต็มจำนวน 50 คนแล้วค่ะ

งานหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี🎂เปิดสอนหลักสูตรวิชาเค้กและแต่งหน้าเค้กเพื่ออาชีพ จำนวน 75 ชั่วโมง🎂🙏...
05/08/2020

งานหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
🎂เปิดสอนหลักสูตรวิชาเค้กและแต่งหน้าเค้กเพื่ออาชีพ จำนวน 75 ชั่วโมง🎂
🙏🏻เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ เท่านั้น!!! 🙏🏻
รับจำนวนจำกัดคะ รีบมาสมัครกันนะคะ
เริ่มเรียนวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2563
เรียนจำนวน 10 - 12 ครั้ง
ค่าลงทะเบียนเรียน รวมทั้งสิ้น 1,010 บาท ค่ะ
>>ท่านใดสนใจสามารถเข้ามาสมัครได้ที่ งานหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ห้องฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

งานหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี🎂เปิดสอนหลักสูตรวิชาอาหารว่างยอดนิยม จำนวน 75 ชั่วโมง🎂🙏🏻เรียนเฉพาะวั...
05/08/2020

งานหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
🎂เปิดสอนหลักสูตรวิชาอาหารว่างยอดนิยม จำนวน 75 ชั่วโมง🎂
🙏🏻เรียนเฉพาะวันเสาร์ เท่านั้น!!! 🙏🏻
รับจำนวนจำกัดคะ รีบมาสมัครกันนะคะ
เริ่มเรียนวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563
เรียนจำนวน 10 - 12 ครั้ง
ค่าลงทะเบียนเรียน รวมทั้งสิ้น 1,010 บาท ค่ะ
>>ท่านใดสนใจสามารถเข้ามาสมัครได้ที่ งานหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น อาคารอำนวยการ ชั้น 2 ห้องฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

ประกาศ 🗣 วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี เปิดรับสมัครครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ท่านใดสนใจสามารถเข้ามาเขียนใบสมัครได้เลยค่ะ 🥰🥰เอกสาร...
03/08/2020

ประกาศ 🗣 วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
เปิดรับสมัครครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ท่านใดสนใจ
สามารถเข้ามาเขียนใบสมัครได้เลยค่ะ 🥰🥰
เอกสารและรายละเอียดดังภาพค่ะ 👇🏻👇🏻👇🏻

31/07/2020

วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563
ผู้ขอรับ และ ขอต่อ ใบอนุญาตขับขี่
เต็มจำนวน 40 คนแล้วค่ะ

ขณะนี้เปิดรับลงทะเบียนอบรมฯ ครั้งถัดไป
ในวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563
ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาลงทะเบียนจองคิว
ไปในวัน จ-ศ เวลา 08.30-16.30 น.

(***เข้ามาจองด้วยตัวเองเท่านั้น***)
โปรดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง
-ผู้ขอรับใบขับขี่ใหม่ สำเนาบัตรปชช. 2 ฉบับ ค่าลงทะเบียน 300 บาท(เงินสด)
-ผู้ขอต่อใบขับขี่ สำเนาบัตรปชช. 2 ฉบับ+สำเนาใบขับขี่เก่า 2 ฉบับ ค่าลงทะเบียน 100 บาท(เงินสด)

คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการทั้ง 3 ท่าน นายทวีเกียรติ ...
19/07/2020

คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการทั้ง 3 ท่าน นายทวีเกียรติ จันทะ จากวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง นายสากล แววไธสง จากวิทยาลัยการอาชีพพล และ ว่าที่ร้อยเอกอาคม รักษาพล จากวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น สู้รั้ววิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี ด้วยความยินดียิ่ง โดยมีคณะครูนำเยี่ยมชมอาคารเรียนต่างๆและห้องทำงานของรองผู้อำนวยการ ในวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี ค่ะ

งานหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ เปิดสอนหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้น วิชาพายพัฟเพรสตรี้ ขนมอบยอดนิยมโดยในวั...
19/07/2020

งานหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ เปิดสอนหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้น วิชาพายพัฟเพรสตรี้ ขนมอบยอดนิยมโดยในวันนี้ทำคุกกี้เนย และ เอแคลร์ ซึ่งอาจารย์ผู้สอนได้บอกเคล็ดลับและขั้นตอนการทำอย่างละเอียด เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ ซึ่งผู้เรียนทำขนมออกมาได้เป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง ในวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องปฎิบัติการทำอาหาร วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี ค่ะ

วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี จัดการอบรมภาคทฤษฎีสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับขี่ ตามหลักสูตรที่กรมการขนส่งทาง...
19/07/2020

วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี จัดการอบรมภาคทฤษฎีสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับขี่ ตามหลักสูตรที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด โดยวิทยาลัยจะเปิดอบรมทุกวันอาทิตย์ โดยวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมขอรับและต่อใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และ รถจักรยานยนต์ จำนวน 40 ท่าน ซึ่งได้มีการนั่งโดยเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อความปลอดภัยของทุกๆท่าน โดยผู้เข้าร่วมอบรมต้องนำใบการอบรมครั้งนี้ไปที่ขนส่งเพื่อนำไปสอบปฎิบัติต่อไป ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจในการอบรมครั้งนี้เป็นอย่างมาก ค่ะ

ประชาสัมพันธ์จากวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี🥳วิทยาลัยฯเปิดอบรมขอรับและขอต่อใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และ รถจักรยานยนต์🥳👉โดยจะเปิ...
19/07/2020

ประชาสัมพันธ์จากวิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
🥳วิทยาลัยฯเปิดอบรมขอรับและขอต่อใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และ รถจักรยานยนต์🥳
👉โดยจะเปิดอบรมทุกวันอาทิตย์....
👉วิทยาลัยฯจะรับผู้เข้าอบรมเพียงอาทิตย์ละ 50 ท่านเท่านั้น

💞การจองคิว
👉สามารถจองคิวได้ตั้งแต่
วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.30-14.30 น.
(เข้ามาจองด้วยตนเองเท่านั้น)
❌ไม่รับการจองคิวผ่านโทรศัพท์ และ ช่องทางเพจของวิทยาลัยฯ
👉ผู้เข้าอบรมจะต้องเตรียมเอกสารมาอย่างครบถ้วนทางวิทยาลัยฯถึงจะรับการจองคิวให้ท่าน
👉ผู้เข้าอบรมจะต้องชำระเงินค่าอบรมเพื่อเป็นการจองคิว (กรณีที่ท่านจ่ายเงินแล้วแต่ท่านไม่สามารถมาได้ไม่ว่าจะกรณีใดๆก็ตาม ทางวิทยาลัยฯจะไม่คืนเงินให้และไม่สามารถเลื่อนวันได้ค่ะ)

🤩กรณีผู้เข้าร่วมอบรมเกิน 40 ท่าน
👉ผู้เข้าร่วมอบรมท่านที่ 41 ต้องไปเข้าร่วมอบรมในอาทิตย์ถัดไป

❌เตรียมเอกสารให้ครบและเซ็นสำเนาถูกต้องให้พร้อมเพื่อความรวดเร็วในการจองคิวค่ะ❌

วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี ยินดีต้อนรับ ท่านรองผู้อำนวยการ ทั้ง 3 ท่าน
19/07/2020

วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี ยินดีต้อนรับ ท่านรองผู้อำนวยการ ทั้ง 3 ท่าน

14/07/2020

วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
รับสมัครผู้ที่ต้องการเข้าร่วมอบรมขอใบอนุญาตขับขี่
เพียงอาทิตย์ละ 40 คนเท่านั้นนะคะ

วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี จัดการอบรมภาคทฤษฎีสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับขี่ ตามหลักสูตรที่กรมการขนส่งทาง...
14/07/2020

วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี จัดการอบรมภาคทฤษฎีสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับขี่ ตามหลักสูตรที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด โดยวิทยาลัยจะเปิดอบรมทุกวันอาทิตย์ โดยวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมขอรับและต่อใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และ รถจักรยานยนต์ จำนวน 60 ท่าน ซึ่งได้มีการนั่งโดยเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อความปลอดภัยของทุกๆท่าน โดยผู้เข้าร่วมอบรมต้องนำใบการอบรมครั้งนี้ไปที่ขนส่งเพื่อนำไปสอบปฎิบัติต่อไป ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจในการอบรมครั้งนี้เป็นอย่างมาก ค่ะ

งานหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ เปิดสอนหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้น วิชาพายพัฟเพรสตรี้ ขนมอบยอดนิยมโดยในวั...
14/07/2020

งานหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ เปิดสอนหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้น วิชาพายพัฟเพรสตรี้ ขนมอบยอดนิยมโดยในวันนี้ทำขนมเปี๊ยะ ซึ่งอาจารย์ผู้สอนได้บอกเคล็ดลับและขั้นตอนการทำอย่างละเอียด เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ ซึ่งผู้เรียนทำขนมออกมาได้เป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง ในวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องปฎิบัติการทำอาหาร วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี ค่ะ

🙏🏻
13/07/2020

🙏🏻

๑๓ กรกฎาคม
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์

วันนี้เมื่อ ๑๔๖ ปีที่แล้วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงประกาศในที่ประชุมคณะที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน...
12/07/2020

วันนี้เมื่อ ๑๔๖ ปีที่แล้ว

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงประกาศในที่ประชุมคณะที่ปรึกษาราชการแผ่นดินว่าจะให้มี “การเลิกทาส” เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๔๑๗

เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัตินั้น สยามมีทาสเป็นจำนวนกว่าหนึ่งในสามของพลเมือง เพราะตามกฎหมายเดิม เมื่อพ่อแม่เป็นทาสแล้ว ลูกที่เกิดจากพ่อแม่ที่เป็นทาสก็ตกเป็นทาสกันตั้งแต่กำเนิด และเป็นตลอดชีวิตโดยไม่มีโอกาสพ้นจากสภาพทาส จึงสืบเชื้อสายต่อๆ กันไปจนถึงรุ่นหลานเหลน ให้เกิดมาเป็นทาสกันตลอดไป

ในปี พุทธศักราช ๒๔๑๗ พระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติพิกัดเกษียณอายุของลูกทาส และได้ทรงตราพระราชบัญญัติลักษณะทาสหลายฉบับ ออกบังคับใช้ในมณฑลต่างๆ เพื่อให้ลูกทาสได้เป็นไทแก่ตัว นอกจากนี้ ทรงออกประกาศประมวลกฎหมายลักษณะอาญากำหนดบทลงโทษแก่ผู้ซื้อขายทาสให้มีความผิดเช่น เดียวกับโจรปล้นทรัพย์

ทรงกระทำเป็นแบบอย่างแก่บรรดาเจ้านายและขุนนาง ในการบำเพ็ญกุศลด้วยการบริจาคพระราชทัรพย์ไถ่ถอนทาสพร้อม พระราชทานที่ทำกิน เป็นผลให้ระบบทาสที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาหลายร้อยปี ก็ได้ถูกยกเลิกไปจนหมดสิ้น ด้วยพระบรมราโชบายที่ละมุนละม่อม ทรงใช้เวลาถึง ๓๐ ปีก็ทรงเลิกทาสสำเร็จในพุทธศักราช ๒๔๔๘ สมตามพระราชปณิธานที่ได้ทรงตั้งไว้ โดยไม่มีการต่อต้านเสียเลือดเนื้อแต่อย่างใด

10/07/2020
วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8  เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้แสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ที่ป่าอิสิปตนมฤ...
05/07/2020

วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้แสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน และถือว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

#วันอาสาฬหบูชา
#เครดิตธอส

กระทรวงศึกษาธิการ
04/07/2020

กระทรวงศึกษาธิการ

จากผลการสำรวจ COVID Online Survey ของยูนิเซฟประเทศไทย ระหว่าง 28 มีนาคม - 6 เมษายน 63 โดยการสำรวจความคิดเห็นของเด็กและเยาวชนที่มีต่อสถานการณ์โควิด-19 จำนวน 6,700 คน ใน 77 จังหวัด พบว่า

1. เด็กและเยาวชน 7 ใน 10 คน มองว่าวิกฤติโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจ ทำให้เกิดความเครียด วิตกกังวล และเบื่อหน่าย

2. ปัญหาที่เด็กเยาวชนกังวลสูงสุด อันดับ 1 สถานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว (ร้อยละ 80) รองลงมาคือ เรื่องการเรียน การสอบ (ร้อยละ 54) และสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว

3. ในด้านความต้องการของเด็กเยาวชนเพื่อเสริมความรู้และทักษะระหว่างที่โรงเรียนปิดและต้องอยู่แต่ในบ้าน พบว่าสิ่งที่เด็กและเยาวชนอยากเรียนเพิ่มเติมมากที่สุดคือ ภาษาอังกฤษ รองลงมาคือ ความรู้เสริมในวิชาที่กำลังเรียนอยู่ในปัจจุบัน

4. เด็ก 1 ใน 4 คน ระบุว่าอยากเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการกับความเครียดและโรคซึมเศร้า

ที่มาอ้างอิง: https://www.thaihealth.or.th/Books/635/คู่มือ+การจัดการโรงเรียน+รับมือโควิด-19.html
วันที่ : 07 พฤษภาคม 2563

#Infographic
#4ปัญหาสุขศึกษาด้านสุขภาพจิตของเด็กในสถานการณ์โควิด19
#กระทรวงศึกษาธิการ

๔ กรกฎาคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางคว...
04/07/2020

๔ กรกฎาคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ประกาศ!!! วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี งดอบรมใบขับขี่ฯวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563 เนื่องในวันหยุดอาสาฬหบูชา ค่ะ และจะทำการ...
02/07/2020

ประกาศ!!! วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี งดอบรมใบขับขี่ฯวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563 เนื่องในวันหยุดอาสาฬหบูชา ค่ะ และจะทำการเปิดรับสมัครอบรมอีกทีในวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563 ค่ะ 🙏🏻♥️

สายอาชีพ Cafe' สารพัดช่างสระบุรี
01/07/2020

สายอาชีพ Cafe' สารพัดช่างสระบุรี

ช่วงสถานะการณ์การป้องกันเชื้อโควิด-19 ทางร้าน SRB Cafe' ต้องขอความร่วมมือคุณลูกค้าทุกท่านกรุณาถอดรองเท้าก่อนเข้าร้าน เพื่อสุขอนามัยที่ดีของลูกค้าทุกท่าน และทางร้านได้ทำความสะอาดร้านด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ทุก 1 ชั่วโมง พนักงานในร้านสวมหน้ากากอนามัย และผ่านการตรวจคัดกรองตามระเบียบของวิทยาลัยฯ ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง
------
ทางร้านต้องขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูง
#NewNormal

🙏🏻สวัสดีวันเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563♥️🗣สวมหน้ากาก👉ทิ้งระยะห่าง social_distancing❄️🦠
01/07/2020

🙏🏻สวัสดีวันเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563♥️

🗣สวมหน้ากาก👉ทิ้งระยะห่าง social_distancing❄️🦠

ประกาศ 💥 ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างยนต์ค่ะ 👍🏻👍🏻
30/06/2020

ประกาศ 💥 ผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างยนต์ค่ะ 👍🏻👍🏻

กระทรวงศึกษาธิการ
28/06/2020

กระทรวงศึกษาธิการ

9 เทคนิค “คณิตคิดเร็ว”

เมื่อไม่มีตัวช่วยในการคิดคำนวนตัวเลขต่างๆ สิ่งที่จะทำได้คือการคิดในใจ แต่จะคิดอย่างไรให้ได้คำตอบที่เร็วและถูกต้องเหมือนใช้เครื่องคิดเลข วันนี้มี “9 เทคนิค คณิตคิดเร็ว” มากฝากกัน

ขอบคุณข้อมูล: https://www.trueplookpanya.com/knowledge/content/66028/-blo-scimat-sci-

#Article
#9เทคนิคคณิตคิดเร็ว
#กระทรวงศึกษาธิการ

งานหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ เปิดสอนหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้นเฉพาะทาง วิชาช่างบริการด้านระบบไฟฟ้าและ...
28/06/2020

งานหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ เปิดสอนหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้นเฉพาะทาง วิชาช่างบริการด้านระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ โดยมีวิทยากรจากสถาบันต่างๆมาให้ความรู้ จำนวน 5 ท่าน ซึ่งอาจารย์ผู้สอนได้บอกเคล็ดลับและขั้นตอนการทำ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปพัฒนางานในสายอาชีพของตนเอง ซึ่งผู้เรียนมีความพึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง โดยการอบรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน ถึง 26 มิถุนายน 2563 จำนวน 5 วัน ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี ค่ะ

วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี จัดการอบรมภาคทฤษฎีสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับขี่ ตามหลักสูตรที่กรมการขนส่งทาง...
28/06/2020

วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี จัดการอบรมภาคทฤษฎีสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ขอต่อใบอนุญาตขับขี่ ตามหลักสูตรที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด โดยวิทยาลัยจะเปิดอบรมทุกวันอาทิตย์ โดยวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563 เปิดอบรมเป็นวันแรกหลังจากมีเชื้อไวรัสโควิด-19 ระบาด โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมขอรับและต่อใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และ รถจักรยานยนต์ จำนวน 70 ท่าน ซึ่งได้มีการนั่งโดยเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อความปลอดภัยของทุกๆท่าน โดยผู้เข้าร่วมอบรมต้องนำใบการอบรมครั้งนี้ไปที่ขนส่งเพื่อนำไปสอบปฎิบัติต่อไป ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจในการอบรมครั้งนี้เป็นอย่างมาก ค่ะ

งานหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ เปิดสอนหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้น วิชาพายพัฟเพรสตรี้ ขนมอบยอดนิยมโดยในวั...
28/06/2020

งานหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ เปิดสอนหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้น วิชาพายพัฟเพรสตรี้ ขนมอบยอดนิยมโดยในวันนี้ทำเค้กไต้หวัน ซึ่งอาจารย์ผู้สอนได้บอกเคล็ดลับและขั้นตอนการทำอย่างละเอียด เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ ซึ่งผู้เรียนทำขนมออกมาได้เป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง ในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563 ณ ห้องปฎิบัติการทำอาหาร วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี ค่ะ

ที่อยู่

5/10 ถนนพหลโยธิน ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี
Saraburi
18000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00
อาทิตย์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6636200661

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Saraburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สวัสดีค่ะ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะ เผื่ออาจารย์จะสนใจศึกษาต่อค่ะ 📢📢📢ขยายเวลารับสมัครจนถึง 17 พฤษภาคม 2563📢📢📢 ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ สำหรับบุคคลทั่วไป หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลศึกษา (แผน ข) (S-MTM) 🎉เรียนรอบเสาร์-อาทิตย์ 🎉ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ ภาคการศึกษาละ 37,000 บาท 🎉สนใจสอบถามเพิ่มเติม อ.ดร.ต้องชนะ ทองทิพย์📞 099-230-3165 📧 [email protected]
จบ 2561 รุ่นที่ 24
🚩เมื่อเค้าเข้ามาในขีวิตเราเพียงแค่การ #สบตา👀 จุดเปลี่ยนครั้งนี้จะเป็นอย่างไร หนั้งสั้นร่วมรณรงค์ป้องกันปัญหาการท้องในวัยเรียน #ทางเดินเส้นนั้นฉันเรียกมันว่าความรัก #ThepathWay 🚗 ทุกTimeline ของชีวิตย่อมมีจุดเปลี่ยน อยู่ที่ว่าเราพร้อมที่จะเปลี่ยนแล้วหรือยัง อาชีวะโชว์พราว จุดเปลี่ยนความคิด #อาชีวะโชว์พราว #Kodindy #สสส #อาชีวะโชว์พราวจุดเปลี่ยนความคิด #srbshowpow #วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1797529056949863&id=1716629968373106