ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบโรงเรียนอนุบาลสระบุรี

ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบโรงเรียนอนุบาลสระบุรี อัตลักษณ์ : เรียนดี ประพฤติดี
เอกลัก?
(34)

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี พัฒนาเด็กอายุ 4 - 6 ปี ครบทั้ง 4 ด้าน มุ่งเน้นให้เด็กเป็นคนดี คนเก่งมีคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวทันเทคโนโลยี มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยมีผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วม

ที่อยู่

657 ถ. พหลโยธิน ต. ปากเพรียว อ. เมือง
Saraburi
18000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

036211867

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบโรงเรียนอนุบาลสระบุรีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


Saraburi บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด