ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบโรงเรียนอนุบาลสระบุรี

ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบโรงเรียนอนุบาลสระบุรี อัตลักษณ์ : เรียนดี ประพฤติดี เอกลักษณ์ : ความรู้คู่คุณธรรม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี พัฒนาเด็กอายุ 4 - 5 ปี ครบทั้ง 4 ด้าน มุ่งเน้นให้เด็กเป็นคนดี คนเก่งมีคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก้าวทันเทคโนโลยี มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยมีผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วม
(3)

เปิดเหมือนปกติ

เดิน-วิ่ง อนุบาลสระบุรี มินิมาราธอน ครั้งที่ 2โดยคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลสระบุรี15 พฤศ...
15/11/2020

เดิน-วิ่ง อนุบาลสระบุรี มินิมาราธอน ครั้งที่ 2
โดยคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลสระบุรี

15 พฤศจิกายน 2563
ณ วัดพระพุทธฉาย – อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น

#ภูมิใจได้มาเป็นลูกอนุบาลสระบุรี ❤️

เดิน-วิ่ง อนุบาลสระบุรี มินิมาราธอน ครั้งที่ 2
15 พฤศจิกายน 2563
ณ วัดพระพุทธฉาย – อุทยานแห่งชาติ
น้ำตกสามหลั่น

กิจกรรมการปลูกทานตะวัน และไม้ดอกไม้ประดับ โครงการ “เด็กปฐมวัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม"#ภูมิใจได้มาเป็นลูกอนุบาลสระบุรี ❤️
13/11/2020

กิจกรรมการปลูกทานตะวัน และไม้ดอกไม้ประดับ
โครงการ “เด็กปฐมวัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม"

#ภูมิใจได้มาเป็นลูกอนุบาลสระบุรี ❤️

นายอิทธิรงค์ ปานะถึก ผอ.ร.ร.อนุบาลสระบุรี
เป็นประธานในกิจกรรมการปลูกทานตะวัน
และไม้ดอกไม้ประดับ ตามโครงการ
"เด็กปฐมวัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม"
ปีการศึกษา 2563 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
ของโรงเรียน โดยมีคณะครูปฐมวัย
นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3
ร่วมกิจกรรมและให้การต้อนรับ

ยินดีต้อนรับนางสาวณัฐนันท์ ทองสุพรรณ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสระบุรีด้วยความยินดียิ่ง#ภูมิใจได้มาเป็นลูกอนุบาลสระบุร...
12/11/2020

ยินดีต้อนรับ

นางสาวณัฐนันท์ ทองสุพรรณ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสระบุรี

ด้วยความยินดียิ่ง

#ภูมิใจได้มาเป็นลูกอนุบาลสระบุรี ❤️

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น.
นายอิทธิรงค์ ปานะถึก ผอ.ร.ร.อนุบาลสระบุรี
พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการฯ, ผู้ช่วย
ผู้อำนวยการฯ ให้การต้อนรับ
นางสาวณัฐนันท์ ทองสุพรรณ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสระบุรี
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10

ยินดีต้อนรับนายพยนต์  เหนือโทรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสระบุรีด้วยความยินดียิ่ง#ภูมิใจได้มาเป็นลูกอนุบาลสระบุรี ❤️
12/11/2020

ยินดีต้อนรับ

นายพยนต์ เหนือโท
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสระบุรี

ด้วยความยินดียิ่ง

#ภูมิใจได้มาเป็นลูกอนุบาลสระบุรี ❤️

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น.
นายอิทธิรงค์ ปานะถึก ผอ.ร.ร.อนุบาลสระบุรี
พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการฯ, ผู้ช่วย
ผู้อำนวยการฯ ให้การต้อนรับ
นายพยนต์ เหนือโท
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสระบุรี
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10

ยินดีต้อนรับนายกฤษฏิ์ภวิศร์  หงษ์ร่อน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสระบุรีด้วยความยินดียิ่ง#ภูมิใจได้มาเป็นลูกอนุบาลสระบุ...
12/11/2020

ยินดีต้อนรับ

นายกฤษฏิ์ภวิศร์ หงษ์ร่อน
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสระบุรี

ด้วยความยินดียิ่ง

#ภูมิใจได้มาเป็นลูกอนุบาลสระบุรี ❤️

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.
นายอิทธิรงค์ ปานะถึก ผอ.ร.ร.อนุบาลสระบุรี
พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการฯ, ผู้ช่วย
ผู้อำนวยการฯ ให้การต้อนรับ
นายกฤษฏิ์ภวิศร์ หงษ์ร่อน
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสระบุรี
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10

วิธีการป้องกันโรค RSV - ทุกคนในบ้านควรหมั่นล้างมือให้สะอาด - ทำความสะอาดบ้านและของเล่นเป็นประจำสม่ำเสมอ - ไม่คลุกคลีกับเ...
10/11/2020

วิธีการป้องกันโรค RSV
- ทุกคนในบ้านควรหมั่นล้างมือให้สะอาด
- ทำความสะอาดบ้านและของเล่นเป็นประจำสม่ำเสมอ
- ไม่คลุกคลีกับเด็กที่เป็นหวัด
- หลีกเลี่ยงการจูบและหอมแก้มเด็ก
- ใส่หน้ากากอนามัยป้องกัน
- ไม่พาเด็กไปในที่สาธารณะหรือสถานที่แออัด

อ่านต่อที่...แนะวิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโรค RSV ในเด็กเล็ก http://ssss.network/zp1b2
.
สามารถติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.thaihealth.or.th

วิธีการป้องกันโรค RSV ทุกคนในบ้านควรหมั่นล้างมือให้สะอาด ทำความสะอาดบ้านและของเล่นเป็นประจำสม่ำเสมอ ไม่คลุกคลีกับเด็กที่เป็นหวัด หลีกเลี่ยงการจูบและหอมแก้มเด็ก ใส่หน้ากากอนามัยป้องกัน และไม่พาเด็กไปในที่สาธารณะหรือสถานที่แออัด
อ่านต่อที่...แนะวิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโรค RSV ในเด็กเล็ก http://ssss.network/zp1b2
.
สามารถติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.thaihealth.or.th
#สสส #thaihealth #สุขภาวะ #สุขภาพ #สาระสุขภาพ #สร้างสุข #RSV #เด็ก

30/10/2020
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี จ.สระบุรี

นายอิทธิรงค์ ปานะถึก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสระบุรี เป็นประธานในการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย ..ประเพณีลอยกระทง.. ของนักเรียนระดับปฐมวัย ตามโครงการเด็กประพฤติดีมีจิตคุณธรรม ณ อาคารบัวแก้ว

วันที่ 22 ตุลาคม 2563  ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลสระบุรี พร้อมด้วยครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา  ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวา...
23/10/2020

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลสระบุรี พร้อมด้วยครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน "วันปิยมหาราช" สนามโรงเรียนอนุบาลสระบุรี

วันนี้ เวลา 08.00 น.
นายอิทธิรงค์ ปานะถึก ผอ.ร.ร.อนุบาลสระบุรี
พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู และ
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลสระบุรี
ประกอบพิธีวางพวงมาลา
หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็น
ล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ เนื่องในวันคล้าย
วันสวรรคต พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
"วันปิยมหาราช" ซึ่งตรงกับ
วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี
ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลสระบุรี

RSV
19/10/2020

RSV

อัพเดทสถานการณ์ RSV ในปัจจุบัน

สรุปได้คำเดียวว่า #หนัก

ไม่ต่างจากปีก่อนแล้ว ... คนที่เคยเป็นแล้วอย่าชะล่าใจเพราะ #เป็นแล้วเป็นอีกได้ #ไม่มีวัคซีน #ไม่มียาจำเพาะรักษา (ในไทย) ส่วนใหญ่อาการเป็นเหมือนไข้หวัดทั่วไป ที่ไข้อาจสูงกว่า นานกว่า น้ำมูก เสมหะเยอะกว่า ส่วนน้อยไวรัสลงไปทำให้เกิดหลอดลมอักเสบ (Bronchitis) หลอดลมฝอยอักเสบ (Bronchiolitis) และปอดบวม (Pneumonia)

ใครที่ลูกเคยเป็นจะบอกได้คำเดียวว่า
เสมหะท้นเหมือนเปิดก๊อกและรอการระบาย
มันฟูฟ่อง ครืดคราดไปหมด
ต้องเคาะปอด พ่นยา ดูดเสมหะกันชุดใหญ่

RSV ติดกันง่ายมากกกกกก โดยเฉพาะที่โรงเรียนและเนอร์สเซอรี่ เพราะ Social Distancing ในเด็กนั้นมันยากมากเหลือเกิน เล่นห่างกัน นอนห่างกัน กินห่างกัน ไม่ให้น้ำมูกน้ำลายโดนกัน หากทำได้ก็ดีเนอะ แต่ก็ยากจัง แค่ให้เด็กเล็กอยู่นิ่ง ๆ ก็ผิดธรรมชาติแล้วครับ ใส่หน้ากากก็ใส่ตลอดเวลาไม่ได้ อย่างน้อยนอนกลางวันก็ไม่ต้องไม่ใส่แล้ว (ห้ามใส่ตอนนอนนะจ๊ะ เสียมากกว่าได้)

อย่าลืมว่า ล้างด้วยเจลแอลกอฮอล์ก็ไม่พอนะครับ สำหรับ RSV ต้องใช้น้ำและสบู่ดีที่สุด หากมีเด็กติดกันหลายคนควรปิดห้องเรียนเพื่อทำความสะอาดกัน เป็นหลายห้องก็ปิดชั้นเรียนตามมาตรฐาน

กลุ่มเสี่ยงสูงคือ เด็กเล็ก 65 ปีที่อาจมีอาการรุนแรงได้ มิใช่เด็กกลุ่มเดียวนะจ๊ะ ...

ดูแลตัวเองให้ดี โควิท-19 กำลังประชิดเข้าตีกำแพงเมือง ในเมืองมี RSV โรมรันฟันแทงเราอยู่ พี่ไข้หวัดใหญ่ยังแอบ ๆ ดูอยู่ห่าง ๆ แบบมาบ้างประปราย ส่วนมือเท้าปาก เฮอร์แปงไจน่า ยังทำตัวเป็นอีแอบอยู่ตอนนี้ สถานการณ์ช่างน่าไม่ไว้วางใจเสียเหลือเกิน ...

ย้ำอีกครั้งว่า #หนักนะจ๊ะ

#หมอวินเพจเลี้ยงลูกตามใจหมอ

13 ตุลาคม 2563. . . . . . . .เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพ...
13/10/2020

13 ตุลาคม 2563
. . . . . . . .

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
. . . . . . . .

น้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

#ภูมิใจได้มาเป็นลูกอนุบาลสระบุรี

นายอิทธิรงค์  ปานะถึก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสระบุรี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร เครือข่ายอาสาสมัครทันตกรรม เคร...
12/10/2020

นายอิทธิรงค์ ปานะถึก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสระบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร เครือข่ายอาสาสมัครทันตกรรม เครือข่ายผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมในพิธี "น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ"
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันนี้ เวลา 08.30 น.
นายอิทธิรงค์ ปานะถึก ผอ.ร.ร.อนุบาลสระบุรี
ได้นำ คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากร
เครือข่ายอาสาสมัครทันตกรรม
เครือข่ายผู้ปกครอง และนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
ร่วมพิธีวางพวงมาลา จุดเทียน และ
ร้องเพลง "ในหลวงของแผ่นดิน"
เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
รัชกาลที่ 9 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี

ฝากช่วยกันเข้าไปกดไลค์​กดแชร์​ด้วยนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผลงานศิลปะ ​ของลูกอนุบาลสระบุรีno.23 น้องก้านตอง ด.ช.ภัทร์น...
06/10/2020

ฝากช่วยกันเข้าไปกดไลค์​กดแชร์​ด้วยนะคะ
เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผลงานศิลปะ ​
ของลูกอนุบาลสระบุรี
no.23 น้องก้านตอง ด.ช.ภัทร์นรินท์ จันทร์เอี่ยม ป.5/4
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
**ผลงานการแข่งขันประกวดวาดภาพ รายการ My best mom
..............................................................................
POPULAR VOTE 👍 ระดับชั้นประถมศึกษา 🥰
- นับผลโหวตจากยอด LIKE&SHARE ของแต่ละภาพ
- ผู้ที่ได้รับรางวัล Popular Vote จะได้รับใบประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท
- แต่ทั้งนี้ภาพที่ได้รับการคัดเลือกทั้งหมด จะได้รับใบประกาศนียบัตรพร้อมลายเซนจากศิลปินผู้ทรงคุณวุฒิในงานนิทรรศการภาพวาด My best mom
✨สามารถ กด like และ share ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563
https://www.facebook.com/skymed.th/photos/pcb.696945470908177/696942207575170

23. ด.ช.ภัทร์นรินท์ จันทร์เอี่ยม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี

ฝากช่วยกันเข้าไปกดไลค์​กดแชร์ด้วยนะ​คะ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผลงานศิลปะ ​ของลูกอนุบาลสระบุรีno.22 น้องซันญา ด.ญ.สุชัญญา ...
06/10/2020

ฝากช่วยกันเข้าไปกดไลค์​กดแชร์ด้วยนะ​คะ
เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผลงานศิลปะ ​
ของลูกอนุบาลสระบุรี
no.22 น้องซันญา ด.ญ.สุชัญญา วงศ์ประเสริฐ ป.5/1
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
**ผลงานการแข่งขันประกวดวาดภาพ รายการ My best mom
..............................................................................
POPULAR VOTE 👍 ระดับชั้นประถมศึกษา 🥰
- นับผลโหวตจากยอด LIKE&SHARE ของแต่ละภาพ
- ผู้ที่ได้รับรางวัล Popular Vote จะได้รับใบประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท
- แต่ทั้งนี้ภาพที่ได้รับการคัดเลือกทั้งหมด จะได้รับใบประกาศนียบัตรพร้อมลายเซนจากศิลปินผู้ทรงคุณวุฒิในงานนิทรรศการภาพวาด My best mom
✨สามารถ กด like และ share ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563
https://www.facebook.com/skymed.th/photos/pcb.696945470908177/696942187575172

22. ด.ญ.สุชัญญา วงศ์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี

ฝากช่วยกันเข้าไปกดไลค์​กดแชร์​ด้วยนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผลงานศิลปะ ​ของลูกอนุบาลสระบุรีno.17 น้องเปเป้ ด.ญ.จุฑามณี ...
06/10/2020

ฝากช่วยกันเข้าไปกดไลค์​กดแชร์​ด้วยนะคะ
เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผลงานศิลปะ ​
ของลูกอนุบาลสระบุรี
no.17 น้องเปเป้ ด.ญ.จุฑามณี ปานดำ ป.4/1
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
**ผลงานการแข่งขันประกวดวาดภาพ รายการ My best mom
..............................................................................
POPULAR VOTE 👍 ระดับชั้นประถมศึกษา 🥰
- นับผลโหวตจากยอด LIKE&SHARE ของแต่ละภาพ
- ผู้ที่ได้รับรางวัล Popular Vote จะได้รับใบประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท
- แต่ทั้งนี้ภาพที่ได้รับการคัดเลือกทั้งหมด จะได้รับใบประกาศนียบัตรพร้อมลายเซนจากศิลปินผู้ทรงคุณวุฒิในงานนิทรรศการภาพวาด My best mom
✨สามารถ กด like และ share ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563
https://www.facebook.com/skymed.th/photos/pcb.696945470908177/696942334241824

17. ด.ญ.จุฑามณี ปานดำ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี

รบกวน..ช่วยกันกดไลค์​กดแชร์​ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับผลงานศิลปะ ​ของลูกอนุบาลสระบุรีด้วยนะคะno.15​​ น้องอิ๊งค์ ด.ญ.พอใ...
06/10/2020

รบกวน..ช่วยกันกดไลค์​กดแชร์​ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้
กับผลงานศิลปะ ​ของลูกอนุบาลสระบุรีด้วยนะคะ
no.15​​ น้องอิ๊งค์ ด.ญ.พอใจ เทียรทอง ป.5/1
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
**ผลงานการแข่งขันประกวดวาดภาพ รายการ My best mom
..............................................................................
POPULAR VOTE 👍 ระดับชั้นประถมศึกษา 🥰
- นับผลโหวตจากยอด LIKE&SHARE ของแต่ละภาพ
- ผู้ที่ได้รับรางวัล Popular Vote จะได้รับใบประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท
- แต่ทั้งนี้ภาพที่ได้รับการคัดเลือกทั้งหมด จะได้รับใบประกาศนียบัตรพร้อมลายเซนจากศิลปินผู้ทรงคุณวุฒิในงานนิทรรศการภาพวาด My best mom
✨สามารถ กด like และ share ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563
https://www.facebook.com/skymed.th/photos/pcb.696945470908177/696942774241780/

15. ด.ญ.พอใจ เทียรทอง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี

รู้ได้อย่างไรว่า..ลูกสมาธิสั้น
04/10/2020

รู้ได้อย่างไรว่า..ลูกสมาธิสั้น

#จะรู้ได้ไงว่าลูกเป็นสมาธิสั้น

มีผู้ปกครองจำนวนมากถามเข้ามาว่าจะสังเกตยังไงว่าลูกเป็นสมาธิสั้น แม้แต่ผู้ปกครองที่พาลูกไปพบแพทย์และได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นสมาธิสั้นแล้ว ก็ยังไม่แน่ใจว่าลูกเป็นสมาธิสั้นจริงรึเปล่า บทความนี้่จะช่วยให้ผู้ปกครองทราบเกี่ยวกับตัวอย่างอาการที่พบบ่อยของเด็กสมาธิสั้น เพื่อใช้เป็นจุดสังเกต

อาการของเด็กสมาธิสั้นแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มอาการ ดังต่อไปนี้

1. #กลุ่มอาการขาดสมาธิ (inattention)

#ไม่รอบคอบ:
 ทำงานผิดพลาด สะเพร่า เช่น ทำเลขง่ายๆ ผิด โดยผิดในจุดที่ไม่น่าผิด
 มองข้ามสัญลักษณ์เวลาทำโจทย์คณิตศาสตร์ หรืออ่านข้ามคำบางคำที่เปลี่ยนความหมายของประโยค เช่น “ไม่” “ยกเว้น”
 เขียนงาน/ลอกงานตกหล่น เขียนข้ามข้อ จดการบ้านไม่ครบ
 ทำข้อสอบข้ามข้อ หรือลืมทำบางหน้า บางตอน
 ทำงานส่งเดช ทำแบบขอไปที รีบๆ ทำให้เสร็จโดยไม่สนใจว่าจะถูกหรือผิด
#ไม่จดจ่อขาดสมาธิ:
 อ่านหนังสือหรือทำงานได้ประเดี๋ยวเดียวก็หยุดทำ เปลี่ยนไปทำอย่างอื่น
 รีบอ่านเร็วๆ อ่านข้ามๆ จนทำให้จับประเด็น หรือจำเรื่องที่เพิ่งอ่านจบไม่ได้
 ช่วงความสนใจสั้น เรียนอะไรนานๆ ไม่ได้
 เล่นของเล่นแต่ละอย่างไม่ได้นาน เปลี่ยนของเล่นไปเรื่อยๆ ยกเว้นเล่นของเล่นชิ้นใหม่ หรือเป็นของเล่นที่ชอบมากจริงๆ
 ทำงานช้า ใช้เวลาทำการบ้านนานกว่าที่ควรจะเป็น
 ต้องนั่งคุม คอยเรียกกระตุ้นบ่อยๆ เพื่อให้งานเสร็จ
 หมดความสนใจในสิ่งต่างๆ ได้เร็ว โดยเฉพาะเรื่องเรียน ต้องคอยเรียก คอยกระตุ้นให้กลับมาสนใจ
#ไม่ฟังเวลาพูดด้วย:
 ดูไม่ตั้งใจ หรือสนใจฟังเวลาคุยด้วย เหมือนใจลอย หรือกำลังคิดเรื่องอื่นอยู่
 เหมือนไม่ได้ยินเวลาเรียกชื่อ หรือถามคำถาม ต้องเรียก ต้องพูดหลายๆ ครั้ง
 ถามซ้ำในสิ่งที่พ่อแม่/ครูเพิ่งพูดจบ หรือถามกลับมาว่า “เมื่อสักครู่พูดว่าอะไรนะ”
 เวลาจะให้ทำอะไรต้องเรียกแล้วเรียกอีก
#ทำงานไม่เสร็จ:
 มักทำงานค้างไว้ ทำครึ่งๆ กลางๆ ไม่ทำให้เสร็จๆ ไป
 ทำอะไรได้ประเดี๋ยวเดียวก็เลิกทำ
 ทำงานจับจด เดี๋ยวทำนั่น เดี๋ยวทำนี่ งานไม่เสร็จสักชิ้น
 ส่งงานช้า ทำงานเลยกำหนดเวลาส่ง ต้องถูกทวงงานบ่อยๆ
 เวลามีงานใหม่ที่ดูท้าทายหรือน่าสนใจจะกระตือรือร้น สนใจทำในช่วงแรก แต่ผ่านไปสักพักก็เริ่มเบื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผ่านจุดที่น่าสนใจไปแล้ว
#ไม่เป็นระเบียบ:
 มีปัญหาในการวางแผนว่าต้องทำอะไรก่อนหลัง ขาดการวางแผนล่วงหน้า ทำมั่วไปหมด
 วางสิ่งของไม่เป็นที่ กระจัดกระจาย
 กระเป๋า โต๊ะทำงาน ลิ้นชัก ตู้เสื้อผ้า ห้องนอน รก ไม่เป็นระเบียบ ถึงแม้มีคนจัดของให้เป็นระเบียบแล้ว ประเดี๋ยวเดียวก็รกอีก
 บริหารเวลา/วางแผนเวลาไม่เป็น ไม่สนใจเวลา
 ทำกิจวัตรประจำวัน เช่น แปรงฟัน อาบน้ำ แต่งตัว กินข้าว ช้า อืดอาด ยืดยาด
 ปกสมุด/หนังสือฉีกขาด กระดาษ/เอกสารยับยู่ยี่
 เอาของที่จำเป็นต้องใช้ (เวลาไปโรงเรียน เข้าค่าย หรือไปเที่ยว) ไปไม่ครบ ถ้าไม่มีคนจัดให้
#หลีกเลี่ยงงานที่ต้องใช้ความคิด:
 โอ้เอ้ อิดออด ต่อรอง ลีลาเยอะเวลาจะต้องทำงาน/ทำการบ้าน
 ผัดวันประกันพรุ่ง ใช้เวลานานกว่าจะเริ่มทำงานได้
 เอื่อย เฉื่อย หมกงาน ดองงานจนทำให้มีงานค้าง
 โกหกว่าไม่มีการบ้านเพื่อจะได้ไม่ต้องทำ
 ชอบมีข้ออ้าง หรือหาทางลัดเพื่อให้ต้องทำงาน/ทำการบ้านน้อยที่สุด
 ดูเหมือนเป็นคนขี้เกียจ ขาดความรับผิดชอบ
#ทำของหายบ่อย:
 มักวางของผิดที่ หาของที่ใช้ประจำไม่ค่อยเจอ เพราะจำไม่ได้ว่าวางไว้ที่ไหน หรือใช้เวลานานกว่าจะหาเจอ
 ทำสมุด หนังสือ อุปกรณ์การเรียน (ยางลบ ดินสอ ไม้บรรทัด) หรือของใช้ส่วนตัวหายบ่อย
#วอกแวกง่าย:
 ฝันกลางวัน เหม่อ ใจลอย ชอบคิดเรื่องอื่นในเวลาเรียน/เวลาทำงาน
 เวลาคิดอะไรอยู่มักมีความคิดอื่นผุดแทรกขึ้นมา
 เวลามีเสียงดัง มีอะไรเคลื่อนไหว หรือใครเดินผ่านไปผ่านมา จะหยุดทำสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแล้วหันไปสนใจ
 สนใจสิ่งรอบตัวหลาย ๆ อย่างพร้อมกัน
 กำลังพูดอยู่เรื่องหนึ่งอาจเปลี่ยนไปพูดอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
#ขี้ลืม:
 ลืมส่งการบ้าน
 ลืมเอาจดหมาย/เอกสารจากครูให้พ่อแม่
 ทำตามคำสั่งของพ่อแม่/ครูไม่ครบ เวลาถูกสั่งให้ทำอะไรหลายอย่างพร้อมๆ กัน
 พูดๆ อยู่แล้วลืม คิดไม่ออกว่ากำลังจะพูดอะไร
 บอกว่าเดี๋ยวจะทำอะไรก็มักจะลืมทำ
 ลืมนัด ลืมตารางเวลา จำไม่ได้ว่าเวลาไหนต้องทำอะไร

2. #กลุ่มอาการซนอยู่ไม่นิ่ง (hyperactivity)

#หยุกหยิกอยู่ไม่นิ่ง:
 มืออยู่ไม่นิ่ง หยิบจับ เคาะสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัว ล้วง แคะ แกะ เกา
 ขยับตัวไปมา เลื้อย ไถลตัว เวลานั่งอยู่บนเก้าอี้
 โยก หมุน ขยับเก้าอี้ไปมา
 เตะขา เขย่าขา นั่งนิ่งๆ ไม่ได้
 อยู่เฉยๆ ไม่เป็น
 ชอบหยอกล้อ แหย่ ยั่วโมโห แกล้งคนอื่น
#นั่งไม่ติดที่:
 เดินไปเดินมาในเวลาเรียน
 หาเรื่องลุกออกจากที่เวลาอยู่ในห้องเรียน
 ชอบอาสาทำงานที่ต้องเคลื่อนไหว ไปโน่นไปนี่
#ซน:
 ชอบปีนป่าย มุด คลาน วิ่งไปมา (พบในเด็กเล็ก เด็กวัยอนุบาล หรือวัยประถม)
 รู้สึกอึดอัด เบื่อ กระวนกระวาย เมื่อต้องอยู่นิ่งๆ (พบในวัยรุ่น หรือวัยผู้ใหญ่)
 มักได้รับบาดเจ็บจากการเล่นซน หรือทำกิจกรรมที่เสี่ยงอันตราย
 ชอบทำอะไรที่ตื่นเต้น ท้าทาย หวาดเสียว
 เล่นแผลงๆ เป็นตัวป่วน รบกวนคนรอบข้าง
#ทำอะไรเสียงดัง:
 เล่นโฉ่งฉ่าง เล่นเสียงดัง มักโยนหรือกระแทกของเล่นให้เกิดเสียงดังๆ
 ชอบตะโกน โวยวาย ส่งเสียงร้องกรี๊ด เวลาเล่นสนุกหรือตื่นเต้น
 ส่งเสียงดังเวลาอยู่ในห้องเรียน
 มักทำอะไรบางอย่างให้เกิดเสียงขึ้นมา เวลาอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องการความเงียบสงบ

#พลังงานเหลือเฟือ:
 ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย มักหาอะไรทำตลอดเวลา
 เล่นแรง หรือชอบทำกิจกรรมที่ต้องออกแรงมากๆ
 คนเลี้ยง/คนดูแลมักจะเหนื่อยหรือหมดแรง เวลาที่ต้องดูแลเด็กกลุ่มนี้
#พูดมาก:
 พูดได้ตลอดเวลา พูดไม่หยุด จนสร้างความรำคาญให้คนรอบข้าง
 พูดไม่ถูกกาลเทศะ พูดเรื่อยเปื่อย พูดไร้สาระ
 พูดเสียงดัง หรือชอบส่งเสียงประหลาดๆ
 ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ควรหยุดพูด
 พูดโดยไม่คิด จนทำให้คนฟังโกรธหรือเสียความรู้สึก

3. #กลุ่มอาการหุนหันพลันแล่น (impulsivity)

#พูดแทรก:
 พูดโพล่งขึ้นมาในขณะที่ผู้อื่นยังพูดไม่จบ
 ชิงตอบคำถามก่อนที่จะฟังคำถามจบ
 ตะโกนตอบคำถามที่ครูถาม โดยไม่ยกมือหรือรอให้ครูเรียกตอบ
#รอคอยไม่เป็น:
 ไม่ชอบเข้าคิว ชอบแซงคิว
 ใจร้อน อยากได้อะไรต้องได้เดี๋ยวนั้น
 ความอดทนต่ำ ล้มเลิกความตั้งใจง่าย
 ลงมือทำงานโดยไม่รอฟังคำสั่งให้จบว่าต้องทำอะไรบ้าง
#ขัดจังหวะสอดแทรก:
 ขาดความยับยั้งชั่งใจ ทำอะไรโดยไม่คิดถึงผลที่ตามมาว่าจะเสียหายเพียงใด
 บุ่มบ่าม ไม่ดูตาม้าตาเรือ ไม่สังเกตว่าคนอื่นกำลังทำอะไรอยู่
 โดดเข้ากลางวงขณะเพื่อนๆ กำลังเล่นอยู่ จนทำให้วงแตก
 แย่ง หยิบของจากมือคนอื่นโดยไม่ขออนุญาตก่อน
 ก้าวก่าย จุ้นจ้านเรื่องของคนอื่นโดยไม่ได้เจตนา

จะสังเกตได้ว่าอาการหลายอาการข้างต้น สามารถพบเห็นได้ในเด็กปกติทั่วไป แต่ในเด็กปกติทั่วไปอาจมีเพียงไม่กี่อาการ นานๆ เกิดขึ้นครั้งหนึ่ง และไม่สร้างความเดือดร้อน หรือก่อให้เกิดผลเสียมากนัก ในขณะที่เด็กสมาธิสั้นจะมีอาการดังกล่าวข้างต้นหลายอาการ (มากกว่า 6 อาการในกลุ่มอาการขาดสมาธิ และ/หรือ มากกว่า 6 อาการในกลุ่มอาการอยู่ไม่นิ่งและกลุ่มอาการหุนหันพลันแล่นรวมกัน) ต้องเกิดขึ้นบ่อยมาก (excessive) เป็นทั้งที่บ้านและนอกบ้าน ที่สำคัญต้องสร้างความเดือดร้อน หรือก่อให้เกิดผลเสียต่อตัวเอง หรือคนรอบข้างอย่างมาก (impairment) โดยที่อาการดังกล่าวต้องเกิดก่อนอายุ 12 ปี

หากพ่อแม่สงสัยหรือไม่แน่ใจว่าลูกจะเป็นสมาธิสั้นรึเปล่า ควรรีบพาไปพบจิตแพทย์เด็ก หรือกุมารแพทย์พัฒนาการเพื่อการตรวจประเมินอย่างละเอียด

#หมอชาญวิทย์

พิธีอำลาอาลัย...แด่คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 โดยสภานักเรียนโรงเรียนอนุบาลสระบุรี
03/10/2020

พิธีอำลาอาลัย...แด่คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ
ประจำปี 2563
โดยสภานักเรียนโรงเรียนอนุบาลสระบุรี

พิธีอำลาอาลัย เดินลอดซุ้มธงเกียรติยศ
และมอบพวงมาลัย แด่คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ
ประจำปี 2563 โรงเรียนอนุบาลสระบุรี

งานแสดงมุทิตาจิต"ร้อยรักสานสายใย กษิณาลัย ใจผูกพัน"แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563
02/10/2020

งานแสดงมุทิตาจิต
"ร้อยรักสานสายใย กษิณาลัย ใจผูกพัน"
แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

งานแสดงมุทิตาจิตยกย่องและเชิดชูเกียรติ
"ร้อยรักสานสายใย กษิณาลัย ใจผูกพัน"
แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563
จำนวน 12 คน ประกอบด้วย
1 นายอิทธิพล ริ้มประพันณี
2 นายทรงวุฒิ ทองอยู่
3 นางวีนัส ภู่บุบผา
4 นางวิมลรัตน์ ขนายงาม
5 นางสาววรรณศิริ สิทธิวงศ์
6 นางจิรพรรณ รังสิประภัศร
7 นางนิรามัย ไอยรานภารักษ์
8 นางสาวผกา วีระสัย
9 นางมะลิวรรณ ริ้มประพันณี
10 นางศศิเพ็ญ มูลมา
11 นางวันทนีย์ เจริญศรี
12 นางวัชรี ชินธรรม

18/09/2020
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี จ.สระบุรี

"ร้อยรักสานสายใย กษิณาลัย ใจผูกพัน"
ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

#ภูมิใจได้มาเป็นลูกอนุบาลสระบุรี ❤

"ร้อยรักสานสายใย กษิณาลัย ใจผูกพัน"
ผู้เกษียณอายุราชการ
ประจำปี 2563
โรงเรียนอนุบาลสระบุรี

อนุบาลสระบุรี เดินวิ่งครั้งที่ 2
10/09/2020

อนุบาลสระบุรี เดินวิ่งครั้งที่ 2

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ร่วมกับ เครือข่ายผู้ปกครอง
ขอเชิญร่วม "เดิน - วิ่ง อนุบาล ครั้งที่ 2"
ณ น้ำตกสามหลั่น วัดพระพุทธฉาย อ.เมืองสระบุรี
จ.สระบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563
สอบถามเพิ่มเติม โทร 083-9449641, 081-8520850
และ 083-5599556

ที่อยู่

657 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง
Saraburi
18000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

036211867

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบโรงเรียนอนุบาลสระบุรีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Saraburi บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด