Clicky

ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1

ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1 ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1 https://www.youtube.com/channel/UC6H5FOCWiShX67_7XrMckNw

เปิดเหมือนปกติ

เชิญติดตามบทสัมภาษณ์ นสต.13 ศฝร.ภ.1 ที่สอบเข้า ศฝร.ภ.1 ได้ในลำดับที่ 1 - 3ได้แก่ลำดับที่ 1 นสต.จิรเมธ  ฮาบเมืองของ  สอบไ...
10/09/2022

เชิญติดตามบทสัมภาษณ์ นสต.13 ศฝร.ภ.1 ที่สอบเข้า ศฝร.ภ.1 ได้ในลำดับที่ 1 - 3
ได้แก่
ลำดับที่ 1 นสต.จิรเมธ ฮาบเมืองของ สอบได้123 คะแนน
ลำดับที่ 2 นสต.เสริมวุฒิ เทียนมณี สอบได้118 คะแนน
ลำดับที่ 3 นสต.วันเฉลิม หีบทอง สอบได้ 117 คะแนน

ถ่ายทอดสด และบันทึกเทปโดย นสต.13
ทีม Live Streaming นสต.13 ศฝร.ภ.1

นสต.ศุภกร เอื้อมสราญวรกุล Producer
นสต.สิทธิศักดิ์ ขวัญแก้ Switching
นสต.กฤษฎา จารุสาร ผู้ช่วย Switching
นสต.คุณากร หล้าบุรี กราฟิค
นสต.ณรงกรณ์ ไกยสิทธิ์ camera
นสต.รัฐภูมิ คำแก้ว camera
นสต.พงษ์ศักดิ์ ศรีบุญเพ็ง camera

เผยแพร่ออกอากาศทาง
เพจ https://www.facebook.com/policetrainingregion1
เพจ https://www.facebook.com/PPR1LIVE
youtube: POLICE LINE CHANNEL : https://youtu.be/T3C3RgKFzxQ

Photos from ตำรวจสอบสวนกลาง's post
08/09/2022

Photos from ตำรวจสอบสวนกลาง's post

08/09/2022
www.policetraining1.org

📣📣ประชาสัมพันธ์ แนวทางการปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์สำหรับข้าราชการตำรวจต่อศาสนิกชนต่างๆ 👮‍♂️👮‍♂️

ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เสนอจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์สำหรับข้าราชการตำรวจต่อศาสนิกชนต่างๆ โดยได้ผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการตำรวจในการประชุมครั้งที่ 10/2565 เมื่อ 29 ต.ค.63

ทั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการตำรวจ และเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการสืบสวน จับกุม ดำเนินคดี นักพรต นักบวช หรือบุคคลในศาสนาใด ได้ศึกษาถึง • ข้อบัญญัติทางศาสนา • แนวทางการปฏิบัติ • ข้อควรระวัง • ข้อยกเว้น เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยดีงามตามกฎหมายและจารีตประเพณี

โดยข้าราชการตำรวจและผู้ที่สนใจ สามารถเข้าไปดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.policetraining1.org >> ข่าว/ข่าวประชาสัมพันธ์ >> หัวข้อ ประชาสัมพันธ์ แนวทางการปฏิบัติงานมวลชนสัมพันธ์ สำหรับข้าราชการตำรวจต่อศาสนิกชนต่างๆ

https://www.policetraining1.org/wp-content/uploads/2021/02/129450_%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%AA.pdf

รายชื่อคลิปที่ลงเผยแพร่ใน youtube กิจกรรมต่างๆของ นสต.13 ศฝร.ภ.1ขอบคุณภาพนิ่ง ,ภาพวีดีโอ,ทีมโดรน,ทีมตัดต่อ โดยชมรมดิจิตอ...
03/09/2022
ชุด 2 กราบแม่,และผู้มีพระคุณ ของ นสต.13 ศฝร.ภ.1 สระบุรี

รายชื่อคลิปที่ลงเผยแพร่ใน youtube กิจกรรมต่างๆของ นสต.13 ศฝร.ภ.1
ขอบคุณภาพนิ่ง ,ภาพวีดีโอ,ทีมโดรน,ทีมตัดต่อ โดยชมรมดิจิตอลศฝร.ภ.1 , ครูฝึกแต่ล่ะกองร้อย ที่ได้ส่งรูปมาให้เผยแพร่
อย่าลืมกดไลน์ กดแชร์ กดติดตาม ให้กำลังใจทีมงานด้วย

1.สนามลูกผู้ชาย รอบสอง นรต.13 ศฝร.ภ.1
https://youtu.be/xphfN4z3Ws4
2.วันแรกเข้าศฝร.ภ.1 ของ นสต.13 (ภาพนิ่ง 18 นาที)
https://youtu.be/tqElRxhUGfQ
3.รับน้อง นสต 13 / ป่าสัก 30 ศฝร.ภ.1 ถ่ายทำโดยทีมวีดีโอโดรน ชมรมดิจิทอลฯ นสต.12
https://youtu.be/1826zYJ1fSs
4.รับน้อง นสต.13 ศฝร.ภ.1 วันแรก
https://youtu.be/MF5MuG6eFHk
5.วันแรกในสนามลูกผู้ชาย นสต.13 / ป่าสัก30
https://youtu.be/cCZkSB2tu-E
6.วันแรกที่ฝึก วันที่2ที่จาก ของ นสต.13 ป่าสัก 30 สระบุรี (ภาพนิ่ง)
https://youtu.be/fSeSrySCAfY
7.สัมภาษณ์ นสต.13 เมื่ออยู่ มา 4 วันใน ศฝร.ภ.1
https://youtu.be/cfeQJHh6i90
8.ตรวจการฝึก นสต 13 เมื่อ 8 ก.ค. 65 4.30 นาที
https://youtu.be/4NxJDHO6ceU
9.ตรวจสอบการฝึก วันที่ 8 ที่มาเป็นตำรวจของลูกนสต.13 ใน ศฝร.ภ.1 สระบุรี(ภาพนิ่ง)
https://youtu.be/2pTWTRZLbeo
10.กิจกรรม Hello Mama นสต. 13 ศฝร.ภ.1 ( 16 นาที )
https://youtu.be/xMTkTT9FML4
11.กิจกรรมคิดถึงใจจะขาด ของ นสต 13 ศฝร ภ 1 (5 นาที)
https://youtu.be/WZE0yXAekN4
12.ชุดที่ 2 กิจกรรมวันแรกที่ใช้มือถือ ของ นสต.13 ศฝร.ภ.1 สระบุรี
https://youtu.be/xbe3_CNyT1U
13.นสต.13 ศฝร.ภ.1 สระบุรี ที่นับถือศาสนาอิสลาม ประจำโต๊ะอาหาร
https://youtu.be/Xv1rOTahq0k
14.บรรยายกาศโรงอาหารอาคาร 1 ของ ศฝร.ภ.1 สระบุรี
https://youtu.be/ob2CXKLXWl0
15.ทบทวนเย็น ของ นสต.13 สฝร.ภ.1 สระบุรี
https://youtu.be/hz3aanr4pNs
16.ทบทวนเย็น2 ของ นสต.13 ศฝร.ภ.1 สระบุรี
https://youtu.be/1GCgMIidF54
17.เคารพธงชาติเย็น ของ นสต.13 ศฝร.ภ.1 สระบุรี
https://youtu.be/ieLrOV40dkg
18.กิจกรรมตอนเช้าออกกำลังกาย ของ นสต.13 / ป่าสัก 30 ศฝร.ภ.1
https://youtu.be/5JNPCKFcDr4
19.กลับบ้านครั้งที่ 2 วันที่ 5 ส.ค.65 ของ นสต.13 ศฝร.ภ.1
https://youtu.be/toUGbmkw6yw
20(แก้ไข ระบบเสียงใหม่) ตรวจโรงอาหารดูความสะอาดและถูกหลักฮาลาน โดย นสต.13 อิสลาม ศฝร.ภ. 1
https://youtu.be/MQM7l0lshxs
21.อยู่เตรียมการณ์ นสต.13 ศฝร. ภ.1 ทำอะไรกัน
https://youtu.be/4W93_98FeU8
22.ชุด 1 กราบแม่,และผู้มีพระคุณ ของ นสต. 13 ศฝร.ภ.1 สระบุรี
https://youtu.be/CXCgISehNkk
23.ชุด 2 กราบแม่,และผู้มีพระคุณ ของ นสต.13 ศฝร.ภ.1 สระบุรี
https://youtu.be/eYkTNfqjzPw
(โปรดติดตาม คลิปต่อไป)

โปรดอย่าลืมกดติดตาม subseries กด LIKE กดแชร์ SHARE และคอมเม้นท์ ให้กำลังใจทีมงานด้วยครับจัดทำโดยพล.ต.ต.วีรพล สวัสดี ผบก......

Photos from กองการสอบ's post
30/08/2022

Photos from กองการสอบ's post

30/08/2022

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1,265 อัตรา
- ประกาศรับสมัคร วันที่ 5-11 ก.ย.65
ทางเว็บไซต์ www.policeadmission.org
- รับสมัคร วันที่ 12-30 ก.ย.65
ทางเว็บไซต์ www.policeadmission.org

เลื่อนการออกอากาศบทสัมภาษณ์ นสต.13 ศฝร.ภ.1ที่มีผลสอบรอบแรกในลำดับที่ 1- 3จะเริ่มออกอากาศอีกครั้งในวันเสาร์ที่ 10 ก.ย...
25/08/2022

เลื่อนการออกอากาศ บทสัมภาษณ์ นสต.13 ศฝร.ภ.1 ที่มีผลสอบรอบแรกในลำดับที่ 1- 3 จะเริ่มออกอากาศอีกครั้งใน วันเสาร์ที่ 10 ก.ย.65 เวลา 19.00 น.

กิจกรรมเรียกน้ำตา นสต.13 / ป่าสัก 30 ศฝร.ภ.1 และผู้ปกครองกิจกรรม Hello Mama นสต. 13 ศฝร.ภ.1 ( 16 นาที )ช่อง youtube นสต....
22/08/2022
กิจกรรม Hello Mama นสต. 13 ศฝร.ภ.1 ( 16 นาที )

กิจกรรมเรียกน้ำตา นสต.13 / ป่าสัก 30 ศฝร.ภ.1 และผู้ปกครอง

กิจกรรม Hello Mama นสต. 13 ศฝร.ภ.1 ( 16 นาที )
ช่อง youtube นสต.13 ศฝร.ภ.1 ชั่วคราว https://www.youtube.com/playlist?list=PLs7zg0gZp7YDEvfMK1xvCsuNWTDMLyXeB

ให้กำลังใจ ทีมถ่ายทำ นสต.12 และชมรมดิจอลฯ ช่วยกด like กดติดตาม กดกระดิ่ง กดแชร์ ให้ด้วยครับ

วันที่ 5 ส.ค.65 เวลา 16.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.วีรพล  สวัสดี ผบก.ศฝร.ภ.1พ.ต.อ.สุวิชา ชั้นงาม ผกก.ฝ่ายปกครองแล...
06/08/2022

วันที่ 5 ส.ค.65 เวลา 16.00 น.
ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.วีรพล สวัสดี ผบก.ศฝร.ภ.1
พ.ต.อ.สุวิชา ชั้นงาม ผกก.ฝ่ายปกครองและการฝึกฯ
พ.ต.ท.ใจชนะ เฉลยวาเรศ ผู้บังคับกองร้อย ฝ่ายปกครองและการฝึกฯ ปฏิบัติหน้าที่ นายตำรวจเวรผู้ใหญ่ปกครอง ประจำวัน
ร.ต.อ.สุขสันต์ พลทามูล ผู้บังคับหมวดฝ่ายปกครองและการฝึกฯ ปฏิบัติหน้าที่ นายตำรวจเวรปกครองประจำวัน
พร้อมด้วยสิบตำรวจเวรประจำวัน

ได้นำผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ(นสต.รุ่นที่ 13) ตรวจนับจำนวนก่อนปล่อยแถวออกพักผ่อน พร้อมทั้งให้โอวาท ข้อห่วงใยของผู้บังคับบัญชา และวิธีปฏิบัติตนระหว่างช่วงปล่อยพัก ณ ลานฝึกอุทัยวัฒน์ ศฝร.ภ.1

06/08/2022

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๕
#ทรงพระเจริญ
#รักประเทศไทย
#ตำรวจภูธรภาค1

วันที่ 27 ก.ค.65 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.วีรพล สวัสดี ผบก.ศฝ.ร.ภ.1 ประธานฯพ.ต.อ.สมพล วงศ์ศรีสุนทร รอง ผบก.ศฝร.ภ.1พ.ต.อ.นิมิ...
28/07/2022

วันที่ 27 ก.ค.65 เวลา 09.00 น.

พล.ต.ต.วีรพล สวัสดี ผบก.ศฝ.ร.ภ.1 ประธานฯ
พ.ต.อ.สมพล วงศ์ศรีสุนทร รอง ผบก.ศฝร.ภ.1
พ.ต.อ.นิมิต การปลูก อจ.(สบ5)ศฝร.ภ.1
และข้าราชการตำรวจในสังกัด ศฝร.ภ.1

เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2565 และเพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวม ชั้น 2 ศฝร.ภ.1

28/07/2022
Photos from ตำรวจภูธรภาค 1's post
28/07/2022

Photos from ตำรวจภูธรภาค 1's post

กิจกรรม...คิดถึงใจจะขาด....ของ นสต.13  ศฝร.ภ.1 ในการได้รับอนุญาติให้ใช้มือถือโทรกลับบ้านครั้งแรกจุดประสงค์ให้ นสต. ให้รู...
27/07/2022
กิจกรรมคิดถึงใจจะขาด ของ นสต 13 ศฝร ภ 1 (5 นาที)

กิจกรรม...คิดถึงใจจะขาด....ของ นสต.13 ศฝร.ภ.1
ในการได้รับอนุญาติให้ใช้มือถือโทรกลับบ้านครั้งแรก

จุดประสงค์ให้ นสต. ให้รู้คุณค่าของการที่ต้องห่างคนที่รัก คนที่ให้กำเนิดเรามา...เสียน้ำตาให้พ่อแม่ ไม่ใช่เรื่องอับอาย....

#นักเรียนนายสิบตำรวจ

รักตำรวจ รักลูกท่าน รักแฟนท่าน อย่าลืมกด like / ติดตาม / คอมเม้นท์ / กดแชร์ ให้ด้วยครับ

22/07/2022

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕
#ตำรวจภูธรภาค๑
#ทรงพระเจริญ
#รักประเทศไทย

https://youtu.be/xMTkTT9FML4กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ(นสต.รุ่นที่ 13)ของ ...
17/07/2022
กิจกรรม Hello Mama นสต. 13 ศฝร.ภ.1 ( 16 นาที )

https://youtu.be/xMTkTT9FML4

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ(นสต.รุ่นที่ 13)
ของ #ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค1 (ศฝร.ภ.1)

ได้รำลึกถึงพระคุณพ่อ..พระคุณแม่
เมื่อเราทุกข์..เราเหนื่อย..เราคิดถึงใคร..
.จะมีใครร้องไห้คิดถึงเราเท่าพ่อแม่..

************************************************
🎥📸 : #ชมรมดิจิทัลและภาพยนตร์นักเรียนนายสิบตำรวจรุ่นที่12

ให้กำลังใจ ทีมถ่ายทำ นสต.12 และชมรมดิจอลฯ ช่วยกด like กดติดตาม กดกระดิ่ง กดแชร์ ให้ด้วยครับ

วันอังคารที่ 12 ก.ค.65 เวลา 13.30 น. พล.ต.ท.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร ผบช.ภ.1 ได้ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมทบทวนพัฒนา...
13/07/2022

วันอังคารที่ 12 ก.ค.65 เวลา 13.30 น.

พล.ต.ท.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร ผบช.ภ.1 ได้ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมตามโครงการ
ฝึกอบรมทบทวนพัฒนาประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานสายงานป้องกันปราบปราม ตำรวจภูธรภาค 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
โดยมี พล.ต.ต.ชยานนท์ มีสติ ผบก.ภ.จว.สระบุรี, พล.ต.ต.วีรพล สวัสดี ผบก.ศฝร.ภ.1
,ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.1 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับพร้อมทั้งฝึกอบรมฯ ณ ลานฝึกอุทัยวัฒน์ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค1

************************************************
📸: #ชมรมดิจิทัลมีเดียและภาพยนตร์นักเรียนนายสิบตำรวจรุ่นที่12

วันอังคารที่ 12 ก.ค.65 เวลา 11.00 น.         พล.ต.ท.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร ผบช.ภ.1 ให้เกียรติเป็นประธาน “พิธีเปิดการฝึกอบรมหล...
13/07/2022

วันอังคารที่ 12 ก.ค.65 เวลา 11.00 น.

พล.ต.ท.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร ผบช.ภ.1 ให้เกียรติเป็นประธาน “พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ(นสต. รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โดยมี พล.ต.ต.วีรพล สวัสดี ผบก.ศฝร.ภ.1
พ.ต.อ.สมพล วงศ์ศรีสุนทร รอง ผบกศฝร.ภ.1
พ.ต.อ.กันตพงษ์ นิลขำ รอง ผบกศฝร.ภ.1
พ.ต.อ.นิมิต การปลูก อจ.(สบ 5) กอจ.ศฝร.ภ.1
พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ศฝร.ภ.1 ให้การต้อนรับและเข้าร่วมพิธีดังกล่าว
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม ศฝร.ภ.1

************************************************
📸 : #ชมรมดิจิทัลมีเดียและภาพยนตร์นักเรียนนายสิบตำรวจรุ่นที่12

12/07/2022

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕
#ทรงพระเจริญ
#รักประเทศไทย
#ตำรวจภูธรภาค1

ภาพบรรยากาศการตรวจสอบการฝึกหลังการปรับพื้นฐานของ นสต.รุ่นที่ 13 (ป่าสัก30) วันศุกร์ ( 8 กรกฎาคม 2565 ) เวลา 13.30 ณ พล.ต...
09/07/2022

ภาพบรรยากาศการตรวจสอบการฝึกหลังการปรับพื้นฐานของ นสต.รุ่นที่ 13 (ป่าสัก30)

วันศุกร์ ( 8 กรกฎาคม 2565 ) เวลา 13.30 ณ
พล.ต.ต.วีรพล สวัสดี ผบก.ศฝร.ภ.1,พ.ต.อ.สุวิชา ชั้นงาม ผกก.ปค.ศฝร.ภ.1
ตรวจเยี่ยมการฝึกปรับพื้นฐานและการตรวจสอบการฝึกปรับพื้นฐานวันสุดท้ายของนักเรียนนายสิบตำรวจ รุ่นที่ 13 ณ ศาลาตรวจสอบการฝึก ลานฝึกอุทัยวัฒน์ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค1

📸: #ชมรมดิจิทัลมีเดียและภาพยนตร์นักเรียนนายสิบตำรวจรุ่นที่12

Photos from ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1's post
05/07/2022

Photos from ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1's post

Photos from ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1's post
05/07/2022

Photos from ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1's post

Photos from ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1's post
04/07/2022

Photos from ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1's post

Photos from ตำรวจภูธรภาค 1's post
29/06/2022

Photos from ตำรวจภูธรภาค 1's post

Photos from ตำรวจภูธรภาค 1's post
23/06/2022

Photos from ตำรวจภูธรภาค 1's post

Photos from ตำรวจภูธรภาค 1's post
23/06/2022

Photos from ตำรวจภูธรภาค 1's post

23/06/2022

“#รัฐบาลห่วงใช้กัญชาผิดวัตถุประสงค์มีผล17มิถุนายน65 ประกาศเป็นสมุนไพรควบคุม ออกมาตรการ 4 ข้อ
ห้ามสูบในที่สาธารณะ ต่ำกว่า 20 ห้ามครอบครอง-ใช้ประโยชน์ มีครรภ์ ให้นม ห้ามใช้ นายกฯ - ผบ.ตร. - ผอ.ศอ.ปส.ตร. สั่งตำรวจบังคับใช้กฎหมายคุม

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (โฆษก ตร.) เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม, พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) และ พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร. ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผอ.ศอ.ปส.ตร.) มีความห่วงใยประชาชน ต่อกรณี “ปลดล็อกกัญชา” ปลดพืชกัญชาออกจากการเป็นยาเสพติด ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ส่งผลให้มีผู้ใช้กัญชาโดยขาดความระมัดระวัง ไม่คำนึงถึงผลข้างเคียง ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของตนเอง และบางรายนำไปใช้ปรุงอาหาร ใช้เพื่อการค้า ส่งผลกระทบต่อผู้อื่น โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน และกลุ่มเสี่ยง จึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วประเทศ บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อควบคุม ป้องกัน ภัยอันตรายที่เกิดจากการใช้กัญชาอย่างไม่เหมาะสม

พล.ต.ต.ยิ่งยศฯ กล่าวว่า จากข้อห่วงใยนี้ นายกรัฐมนตรีได้หารือร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กำหนดแนวทางควบคุมการมี การใช้ กัญชา โดยล่าสุด รัฐบาลได้ควบคุมการใช้กัญชา โดยพิจารณาออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องสมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ.2565 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

โฆษก ตร. กล่าวว่า ใจความสำคัญของประกาศดังกล่าว ระบุว่า กัญชาเป็นสมุนไพรที่มีค่าต่อการศึกษาหรือวิจัย มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองและส่งเสริมการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
จึงออกมาตรการควบคุมดังนี้
1.ให้กัญชา หรือสารสกัดจากกัญชา ซึ่งเป็นพืชในสกุล Cannabis เป็นสมุนไพรควบคุม
2. อนุญาตให้ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ขึ้นไปสามารถครอบครอง ใช้ประโยชน์ ดูแล เก็บรักษา ขนย้าย จำหน่ายกัญชาได้ แต่ห้ามสูบในที่สาธารณะ ห้ามใช้ในสตรีมีครรภ์ หรือให้นมบุตร ห้ามจำหน่ายแก่ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี สตรีมีครรภ์ หรือให้นมบุตร
3. อนุญาตให้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน และหมอพื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย สามารถใช้ประโยชน์จากกัญชาให้กับผู้ป่วยของตน
4. อนุญาตให้ผู้ป่วยข้างต้น สามารถครอบครอง ขนย้าย ดูแล เก็บรักษา ใช้ประโยชน์ในปริมาณที่จ่ายให้สำหรับการใช้ประโยชน์เป็นเวลา 30 วัน ทั้งนี้ผู้ใดละเมิดประกาศนี้ มีโทษปรับ จำคุก หรือทั้งจำทั้งปรับ "ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542” โฆษก ตร. กล่าว

พล.ต.ต.ยิ่งยศฯ กล่าวด้วยว่า เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดให้การกระทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด เป็นเหตุรำคาญ พ.ศ. 2565 มีผลแล้ว ดังนั้นการกระทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด เป็นเหตุรำคาญ ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
#ตำรวจภูธรภาค1

Photos from ตำรวจภูธรภาค 1's post
23/06/2022

Photos from ตำรวจภูธรภาค 1's post

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ขอเชิญร่วมตอบแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐป...
10/06/2022

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ขอเชิญร่วมตอบแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ
ปี พ.ศ. 2565
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบริการภาครัฐและอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน

ได้ที่ลิงก์ https://opdc22.bitco.ltd/ หรือสแกน QR code ที่ปรากฏด้านล่าง
#ทุกความเห็นมีความหมาย #อํานวยความสะดวก

Photos from ตำรวจภูธรภาค 1's post
06/06/2022

Photos from ตำรวจภูธรภาค 1's post

คุยเรื่อง “ปันรักษ์” คาเฟ่กลางเมือง ปั้นแบรนด์ครอบครัวตำรวจ กับ "คุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์" นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ"ร้านปันร...
31/05/2022
“ปันรักษ์”คาเฟ่กลางเมือง ปั้นแบรนด์ครอบครัวตำรวจ กับ "คุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์" นายกสมาคม

คุยเรื่อง “ปันรักษ์” คาเฟ่กลางเมือง
ปั้นแบรนด์ครอบครัวตำรวจ
กับ "คุณรัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์" นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ

"ร้านปันรักษ์คาเฟ่" ตั้งอยู่ในบริเวณ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ย่านอารีย์ -​ สะพานควาย ถนนพหลโยธิน กทม.

เปิดให้บริการกาแฟ เครื่องดื่ม ขนมแสนอร่อย และของฝากฝีมือครอบครัวตำรวจ ทุกวันจันทร์ -​ ศุกร์ ตามเวลาราชการ หยุดเสาร์ -​ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

#ปันรักษ์คาเฟ่
#มั่นใจทุกข่าวสารตำรวจเพื่อคุณ

#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

"ร้านปันรักษ์คาเฟ่" ตั้งอยู่ในบริเวณ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ย่านอารีย์ -​ สะพานควาย ถนนพหลโยธิน กทม.เ....

31/05/2022

สำนักพระราชวัง เชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๒-๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

ที่มา : หน่วยราชการในพระองค์

#ทรงพระเจริญ
#รักประเทศไทย
#ตำรวจภูธรภาค1

Photos from ตำรวจภูธรภาค 1's post
18/05/2022

Photos from ตำรวจภูธรภาค 1's post

บทความสื่อประชาสัมพันธ์ (อินโฟกราฟิค)ช่องทางออนไลน์1.ความคุ้มครองตาม ประกันภัย พ.ร.บ.1.1 พ.ร.บ.ปรับเพิ่มความคุ้มครอง ตั้...
18/05/2022

บทความสื่อประชาสัมพันธ์ (อินโฟกราฟิค)ช่องทางออนไลน์

1.ความคุ้มครองตาม ประกันภัย พ.ร.บ.
1.1 พ.ร.บ.ปรับเพิ่มความคุ้มครอง ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 กรมธรรม์ประกันภัย พ.ร.บ. เพิ่มความคุ้มครองส่วนใด? เท่าไหร่บ้าง? มาดูกัน!!!
กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ภาคบังคับ)หรือประกันภัย พ.ร.บ.ที่ไม่ว่าจะทำก่อนหรือหลังวันที่ 1 เมษายน 2563หากเกิดอุบัติเหตุจากรถตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป
ผู้ประสบภัยจากรถจะได้รับความคุ้มครองที่เพิ่มขึ้นโดยไม่มีการปรับเบี้ยประกันเพิ่มขึ้น ดังนี้

-เพิ่มจำนวนเงินความคุ้มครองสูงสุดกรณีเสียชีวิตจากเดิม 300,000 บาท เป็น 500,000 บาท

-เพิ่มความคุ้มครองกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงได้รับความคุ้มครองสูงสุด 500,000 บาท

-เพิ่มจำนวนเงินความคุ้มครองสูงสุดกรณีทุพพลภาพอย่างถาวรหรือสูญเสียอวัยวะ จากเดิม 200,000 - 300,000 บาท เป็น 200,000 - 500,000 บาท

-กรณีผู้ประสบภัยต้องใช้กะโหลกศรีษะเทียมได้รับความคุ้มครองสูงสุด 250,000 บาท
แต่ทั้งนี้ ก่อนนำรถไปใช้ทุกครั้ง ควรตรวจสอบให้ดีว่ารถของท่านยังมีประกันภัย พ.ร.บ. ที่มีผลใช้บังคับอยู่เสมอ สอบถาม โทร. สายด่วน คปภ. 1186
(หมายเหตุ สามารถลง อินโฟกราฟิค พร้อมกันได้ทั้งหมดทุกภาพ)

1.2 ประกันภัย พ.ร.บ.ให้ความคุ้มครองใครบ้าง พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ถูกตราขึ้นเพื่อให้ทุกคนที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอันเนื่องมาจากรถ ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายและได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร่งด่วน ไม่ว่าผู้ประสบภัยนั้นจะเป็นใคร อยู่ในรถหรือนอกรถ เป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร หรือเจ้าของรถ โดยทางบริษัทประกันฯ จะชดใช้ค่าเสียหายในเบื้องต้นเป็นค่ารักษาพยาบาล หรือค่าปลงศพให้ทันที ไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด
1.3 พ.ร.บ. ต่อทุกปี คืออะไร ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับหรือที่เรียกว่า "ประกัน พ.ร.บ." คือประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ เป็นข้อกำหนดทางกฎหมายของประเทศไทย ที่บังคับให้เจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถทุกคันต้องทำ ถ้าไม่ทำถือว่าผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็น มอเตอร์ไซค์ รถยนต์ไฟฟ้า รถบรรทุก หรือรถยนต์ส่วนตัว จำไว้ว่าถ้าคุณเป็นเจ้าของรถหรือแม้แต่เช่ารถ คุณจะต้องซื้อพ.ร.บ.ตามกฎหมายกำหนด รวมทั้งผู้ขับขี่ทุกคนต้องต่ออายุประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับทุกปี จึงจะสามารถต่ออายุภาษีรถยนต์ประจำปีได้ โดยมีค่าเบี้ยประกันต่างกันไปตามชนิดและขนาดเครื่องยนต์
1.4 ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ คนมีรถทุกคนคงจะคุ้นหูกันดีกับสิ่งที่เรียกว่า พรบ. เพราะมันเป็นสิ่งที่คู่กับรถทุกคัน และเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการขอต่อภาษีรถประจำปี แต่ทราบกันหรือไม่ว่า ประกันภัย พ.ร.บ. นี้ คืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร
ประกันภัย พ.ร.บ. คือ การประกันภัยรถภาคบังคับตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย
จากรถ พ.ศ. 2535 ซึ่งกฎหมายบังคับให้รถทุกคันต้องทำประกันภัย พ.ร.บ. เพื่อคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยจากรถ ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดจากรถ ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร หรือคนเดินถนนก็ตาม หากประสบอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน ก็จะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย พ.ร.บ.

โดยปัจจุบันความคุ้มครองตามประกันภัย พ.ร.บ. แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1. ค่าเสียหายเบื้องต้น เป็นการจ่ายโดยไม่ต้องพิสูจน์ถูกผิด ให้กับผู้ประสบภัยจากรถทุกคน ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่บริษัทประกันภัยได้รับเอกสารครบถ้วน โดยจ่ายเป็น

1.1 ค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง รายละไม่เกิน 30,000 บาท

1.2 ค่าปลงศพหรือค่าชดเชยกรณีสูญเสียอวัยวะ รายละ 35,000 บาท

หากได้รับบาดเจ็บแล้วต่อมาเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะ จะได้รับสูงสุดไม่เกิน รายละ 65,000 บาท

ส่วนที่ 2 ค่าสินไหมทดแทน ให้ความคุ้มครองโดยจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถที่ไม่ได้เป็นฝ่ายก่อให้เกิดความเสียหาย ซึ่งจะต้องมีการพิสูจน์ถูกผิดแล้ว โดยจ่ายในกรณีต่อไปนี้

1. กรณีบาดเจ็บ จะได้รับความคุ้มครองสูงสุด ตาม พ.ร.บ. รวมกับค่าเสียหายเบื้องต้นแล้ว ไม่เกิน 80,000 บาท

2. กรณีสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพอย่างถาวร จะได้รับความคุ้มครอง ตาม พ.ร.บ. เมื่อรวมกับค่าเสียหายเบื้องต้นแล้ว ให้ความคุ้มครองตั้งแต่ 200,000 บาท – 500,000 บาท แล้วแต่กรณี

3. กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จะได้รับความคุ้มครอง ตาม พ.ร.บ. รวมค่าเสียหายเบื้องต้น สูงสุด 500,000 บาท

สำนักงาน คปภ.จึงอยากให้ทุกท่านใช้ความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนน หมั่นตรวจสอบสภาพรถ และสำคัญที่สุดอย่าลืมตรวจวันหมดอายุของประกันภัย พ.ร.บ. เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยง ขอแนะนำให้ท่านทำกรมธรรม์ประกันภัยรถภาคสมัครใจและกรมธรรม์ประกันภัยอื่น ๆ ด้วย เพื่อที่ระบบประกันภัยจะได้เข้ามาช่วยเยียวยาความสูญเสียต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(หมายเหตุ สามารถลง อินโฟกราฟิค พร้อมกันได้ทั้งหมดทุกภาพ หรือจะแยกลงทีละภาพโดยใช้เนื้อหา ส่วนที่ 1. ค่าเสียหายเบื้องต้นและส่วนที่ 2 ค่าสินไหมทดแทน)

2.โทษของการไม่ทำประกันภัย พ.ร.บ.
2.1 ไม่ทำประกันภัย พ.ร.บ.ได้หรือไม่ ขึ้นชื่อว่าประกันภัย ทุกคนคงเข้าใจกันเป็นอย่างดีว่าเป็นสินค้าที่ ซื้อเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด ซึ่งอาจมีบางคนมองว่าเป็นการจ่ายที่ไม่จำเป็น เพราะการใช้ชีวิตตามวิถี New Normal แต่รู้หรือไม่ว่ามีประกันภัยประเภทหนึ่งซึ่งกฎหมายบังคับให้ต้อง ทำ
ประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 หรือเรียกสั้น ๆ ว่า “ประกันภัย พ.ร.บ.” เป็นประกันภัยภาคบังคับซึ่งกฎหมายกำหนดให้รถทุกคันต้องทำประกันภัย ไม่ว่าจะ เป็นรถเก่าหรือรถใหม่ ไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์ รถยนต์ รถบัส รถบรรทุก หรือแม้แต่รถโดยสาร สาธารณะ เพื่อคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยจากรถ ที่ได้รับบาดเจ็บหรือ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดจากรถ ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร หรือคนเดินถนนก็ตาม
โดยคำว่า “ผู้ประสบภัย” หมายถึงผู้ที่ได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย เนื่องจากรถที่ใช้ หรืออยู่ในทาง หรือเนื่องจากสิ่งที่บรรทุกหรือติดตั้งในรถนั้น และหมายความรวมถึงทายาทโดยธรรมของ ผู้ประสบภัยที่ถึงแก่ความตายด้วย
จะเห็นได้ว่า ประกันภัย พ.ร.บ. นั้นมีประโยชน์ ภาครัฐจึงได้ออกกฎหมายกำหนดให้รถทุกคัน จะต้องมีประกันภัย พ.ร.บ. ด้วย เพื่อนำระบบประกันภัยมาช่วยบรรเทาเยียวยาความเสียหายให้กับผู้ใช้รถ ใช้ถนน
แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีรถจำนวนมากที่หลีกเลี่ยงไม่ทำประกันภัย พ.ร.บ. ซึ่งอาจเกิดจากการที่ เจ้าของรถละเลยหรือหลงลืม ทำให้รถคันนั้นไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ส่งผลให้เจ้าของรถ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งกับตนเองและบุคคลอีกด้วย และนอกจากนี้การใช้ รถที่ไม่มีประกันภัย พ.ร.บ. ยังมีโทษทางอาญาอีกด้วย
จากที่กล่าวมาข้างต้น ว่าประกันภัย พ.ร.บ. เป็นประกันภัยที่กฎหมายบังคับให้เจ้าของรถทุกคัน ต้องทำ ดังนั้นหากมีรถที่ไม่มีการจัดให้มีการประกันภัย พ.ร.บ. กฎหมาย จึงกำหนดโทษเอาไว้ เพื่อให้ เจ้าของรถหรือผู้นำรถไปใช้ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการประกันภัย พ.ร.บ. ดังนี้
เจ้าของรถ ที่ไม่ทำประกันภัย พ.ร.บ. มีโทษปรับ ไม่เกิน 10,000 บาท
ผู้ใช้รถคันที่ไม่มีประกันภัย พ.ร.บ. มีโทษปรับ ไม่เกิน 10,000 บาท
และในกรณีที่เป็นเจ้าของรถที่ไม่จัดทำประกันภัย พ.ร.บ. และได้นำรถคันนั้นไปใช้ จะมีความผิดทั้ง 2 ข้อหา มีโทษปรับสูงสุด ไม่เกิน 20,000 บาท
ดังนั้น ผู้ที่มีรถนอกจากจะต้องหมั่นตรวจสอบสภาพรถของตนเองให้ดีอยู่เสมอแล้ว อย่าลืมตรวจสอบวันหมดอายุของประกันภัย พ.ร.บ. เพื่อคุ้มครองความรับผิดของตนเองที่มีต่อผู้อื่น และเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมอีกด้วย
(หมายเหตุ ให้ลงอินโฟกราฟิค เรียงจากลำดับที่1-2)

2.2 ใครบ้างที่จะถูกเรียกเงินเพิ่มอีก 20 % 20% ไม่ใช่Flash Sale ไม่ใช่ส่วนลด...แต่คือเงินเพิ่มใน
อัตราร้อยละ 20 ของจำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น ที่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจะเรียกคืน.กรณีเบิกค่าเสียหายเบื้องต้นจากใครไม่ได้ กองทุนผู้ประสบภัยจะจ่ายให้กับผู้ประสบภัยจากรถที่ได้รับบาดเจ็บและหรือเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวร หรือสูญเสียอวัยวะ ภายใน 7 วันนับแต่ได้รับเอกสารครบถ้วน โดยไม่ต้องรอผลพิสูจน์ถูกผิดแล้วเรียกคืนจากใครบ้างล่ะ?
1.ประสบเหตุจากรถไม่มีประกันภัย...เจ้าของรถไม่ทำประกันภัย พ.ร.บ.ภาคบังคับและไม่ยอมจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นหรือจ่ายไม่ครบตามจำนวน ตำรวจจะปรับเจ้าของรถหรือทายาทนำหลักฐานมาขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนฯ โดยกองทุนฯจะเรียกคืนจากเจ้าของรถพร้อมเงินเพิ่ม 20%
2.ประสบเหตุจากรถที่ถูกขโมยมา....เจ้าของรถต้องแจ้งความไว้แล้ว ผู้ประสบภัยจากรถที่ถูกขโมยถูกชิงทรัพย์ฯ มาขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น จากกองทุนฯ
3.ไม่มีผู้แสดงตนเป็นเจ้าของรถและรถคันนั้นไม่มีประกันภัย...กรณีไม่ทราบว่ารถคันใดก่อเหตุ ไม่มีผู้แสดงตนเป็นเจ้าของรถและรถไม่มีประกันภัย เมื่อกองทุนฯ จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น แล้วรถคันนั้นไม่มีใครแสดงตนเป็นเจ้าของจะต้องถูกยึดขายทอดตลาด
4.ถูกรถชนแล้วหลบหนี....เมื่อประสบเหตุและนำส่งโรงพยาบาล(ค่ารักษาพยาบาลค่าปลงศพ) ให้ยื่นรับกับกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
5.บริษัทไม่ยอมจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น...หรือจ่ายไม่ครบผู้ประสบภัยขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจาก กองทุนฯ บริษัท จะต้องจ่ายเงินคืน กองทุนฯ พร้อมเงินเพิ่ม 20 %ภายใน 7 วัน
6.ประสบภัยจากรถที่ได้รับการยกเว้นที่ไม่ต้องทำประกันภัย...เมื่อรถคันดังกล่าวไปก่อความเสียหายแก่ผู้ประสบภัย สามารถยื่นขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจาก กองทุนฯ ได้.....เมื่อกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย จ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น จากกรณีดังกล่าว จะเรียกคืนจากเจ้าของรถหรือ บริษัท แล้วแต่กรณี รวมเงินเพิ่มในอัตรา ร้อยละ 20% ของค่าเสียหายเบื้องต้น
รู้อย่างนี้แล้ว อย่าละเลยการทำประกันภัย พ.ร.บ. ภาคบังคับ โดยเด็ดขาด

3. ช่องทางการยื่นขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น
3.1 การขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น ต้องทำอย่างไร เอกสารที่ต้องยื่น ในการขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น
กรณีความเสียหายต่อร่างกายค่ารักษาพยาบาลจ่ายตามจริงไม่เกิน 30,000 บาท
-ใบคำร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น(ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ (www.oic.or.th)
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผ฿ประสบภัย
-ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล(ต้นฉบับ)
-สำเนาบันทึกประจำวันจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ

กรณีเสียชีวิตค่าปลงศพ 35,000 บาท
-ใบคำร้องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น(ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ (www.oic.or.th)
-สำเนาบันทึกประจำวันจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ทะเบียนบ้านของผู้ประสบภัย/ทายาท
-สำเนามรณบัตรหรือหลักฐานที่แสดงว่าผู้นั้นเสียชีวิตเพราะประสบภัยจากรถ
-ยื่นผ่านช่องทางออนไลน์ ส่งเอกสารมาที่ Email:[email protected]
-ส่งจดหมายมาที่ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย สำนักงาน คปภ. เลขที่ 22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
-หรือสอบถามสายด่วน คปภ.1186
(หมายเหตุ ลงอินโฟกราฟิค ให้ลงเรียงจากลำดับที่1-4)

3.2 ครบกำหนด 180 วัน วันสุดท้ายตรงกับวันหยุด เราจะทำอย่างไร?
ระยะเวลาการใช้สิทธิขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นตามพระราชบัญญัตินี้
กฎหมายกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น ให้ผู้ประสบภัยต้องร้องขอภายใน 180 วันนับแต่วันที่มีความเสียหายเกิดขึ้น
ถาม - กรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องยื่นเรื่องขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นภายใน 180 วัน นับแต่วันที่เกิดความเสียหายนั้น หากวันสุดท้ายของ 180 วันตรงกับวันหยุดราชการ จะนับวันทำการถัดไปเป็นวันสุดท้ายหรือไม่
ตอบ - หากวันสุดท้ายของระยะเวลา 180 วัน เป็นวันหยุดทำการหรือวันหยุดตามประเพณี
จะนับวันทำการที่ถัดจากวันหยุดนั้น เป็นวันสุดท้ายของระยะเวลาครับ


3.3 ยื่นเอกสารไปแล้ว กี่วันจะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้น
ค่าเสียหายเบื้องต้น บริษัทประกันภัย หรือกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย จะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถ ที่ได้รับความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับคำร้องขอและเออกสารครบถ้วน โดยไม่รอการพิสูจน์ความรับผิด ดังนี้

-กรณี ผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกาย บริษัทจะจ่ายค่ารักษาพยาบาล ตามจำนวนที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาทต่อหนึ่งคน
-กรณี ผู้ประสบภัยสูญเสียอวัยวะ/ทุพพลภาพอย่างถาวร บริษัทจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น จำนวน35,000 บาทต่อหนึ่งคน
-กรณี ผู้ประสบภัยเสียชีวิต บริษัทจะจ่ายค่าปลงศพ ตามจำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น 35,000 บาทต่อหนึ่งคน (หากเกิดความเสียหาย หลายกรณี รวมกัน จะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นรวมกันแล้วไม่เกิน 65,000 บาทต่อหนึ่งคน )

หมายเหตุ :กรณี ผู้ประสบภัยเป็นผู้ขับขี่รถคันที่เอาประกัน จะได้รับความคุ้มครอง ไม่เกินค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น

4.กองทุนทดแทนเข้าไปช่วยเหลือกรณีไหนบ้าง
4.1 อะไรคือกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ถูกจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย พ.ศ. 2535 โดยมีบทบาทและหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากรถ โดยจ่ายเป็นค่าเสียหายเบื้องต้น ในกรณีที่ผู้ประสบภัยไม่ได้รับการชดใช้จากบริษัทประกันภัย หรือรถคันที่เกิดเหตุไม่มีประกันภัย พ.ร.บ. หรือไม่สามารถเรียกร้องจากที่ใดได้ เช่น รถชนแล้วหนี เจ้าของรถที่ไม่มี พ.ร.บ. ไม่จ่ายค่าเสียหาย เป็นต้น และเมื่อกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้ดำเนินการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยแล้ว กองทุนฯ จะดำเนินการไล่เบี้ยเรียกคืนค่าเสียหายเบื้องต้นคืนจากเจ้าของรถหรือผู้กระทำความผิดในลำดับต่อไป
ปัจจุบัน สำนักงานกองทุนผู้ประสบภัย มีทั้งสิน 72 แห่ง ได้แก่
-สำนักงานกองทุนผู้ประสบภัย ส่วนกลาง 1 แห่ง
-สำนักงานกองทุนผู้ประสบภัย จังหวัด 69 แห่ง
-สำนักงานกองทุนผู้ประสบภัย เขต 2 แห่ง
ภายใต้การบริหารจัดการ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)
(หมายเหตุ ลงอินโฟกราฟิค ให้ลงเรียงจากลำดับที่1-3)

4.2 ประสบภัยจากรถ ไร้กังวล เบิกได้ทุกที่ทั่วไทย ผู้ประสบภัยจากรถจะได้รับความคุ้มครองตาม กฎหมาย ไม่ว่าผู้ประสบภัยนั้น จะเป็นใคร อยู่ที่ไหน ในรถหรือนอกรถ เป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร เจ้าของรถ คนเดินถนน หากได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ที่เกิดจากรถ จะได้รับความคุ้มครอง ตามกฎหมาย
โดยในกรณีที่รถคันนั้นมีประกันภัย พ.ร.บ. ภาคบังคับ ผู้ประสบภัยจากรถ สามารถใช้สิทธิเบิกค่าเสียหายเบื้องต้นกับบริษัทที่รับประกันภัย ที่มีสาขาใกล้บ้านท่านได้ทันที
แต่ถ้าหากกรณีที่รถคันนั้นไม่ได้จัดทำ ประกันภัย พ.ร.บ.เอาไว้ และไม่มีผู้ใดรับผิดชอบในเหตุที่เกิดขึ้นผู้ประสบภัยสามารถยื่นขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น ได้ที่ กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย สำนักงาน คปภ. ได้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ หรือสอบถามได้ที่ สายด่วน คปภ.1186

4.3 รู้หรือยัง..6 กรณี ดังต่อไปนี้ขอรับค่าเสียหายเบื้องต้น จาก"กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย" ได้
แม้ว่ารถที่ใช้งานบนท้องถนนทุกคันจะต้องจัดทำ พ.ร.บ. เป็นประจำทุกปีอยู่แล้ว แต่หากโชคร้ายประสบอุบัติเหตุกับรถที่ไม่มี พ.ร.บ. หรือถูกชนแล้วหนีขึ้นมา รู้หรือไม่ว่าคุณก็ยังสามารถขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจาก "กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย" ได้เช่นกัน
ผู้ประสบภัยจากรถ ซึ่งไม่มีผู้ใดรับผิดชอบ สามารถขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยได้ ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ประสบอุบัติเหตุจากรถไม่มี พ.ร.บ. และเจ้าของรถไม่จ่าย หรือจ่ายไม่ครบ
2. ประสบอุบัติเหตุจากรถที่ไม่อยู่ในความครอบครองของเจ้าของรถ เช่น ถูกยักยอก ฉ้อโกง ลักทรัพย์ ปล้นทรัพย์ เป็นต้น และได้แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนแล้ว
3. ประสบอุบัติเหตุจากรถที่ไม่มีผู้แสดงตนเป็นเจ้าของ และรถนั้นไม่มีพ.ร.บ.
4. ประสบอุบัติเหตุจากรถชนแล้วหนี
5. ประสบอุบัติเหตุจากรถที่มี พ.ร.บ. แต่บริษัทประกันวินาศภัยไม่จ่าย หรือจ่ายไม่ครบ
6. ประสบอุบัติเหตุจากรถที่ถูกกฎหมายยกเว้นให้ไม่ต้องทำพ.ร.บ. เช่น รถราชการ รถทหาร (แต่ทั้งนี้ในปัจจุบัน ในทางปฏิบัติ รถเหล่านี้ส่วนมากได้มีการจัดทำพ.ร.บ. เพื่อบริหารความเสี่ยงแล้ว)
อย่างไรก็ดี ยังมีผู้ประสบภัยจากรถบางกรณีที่ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายเบื้องต้นได้ เช่น ประสบอุบัติเหตุกับรถที่ไม่มี พ.ร.บ., ถูกชนแล้วหนี หรือรถไม่มีผู้แสดงตนเป็นเจ้าของรถ ฯลฯ จึงได้มีกำหนดจัดตั้ง "กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย" เพื่อจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้กับผู้ประสบภัยจากรถ จากนั้นกองทุนฯ จะมีหน้าที่ดำเนินการติดตามเรียกเงินค่าเสียหายเบื้องต้นคืนจากเจ้าของรถ บริษัทประกันภัย หรือผู้กระทำผิดต่อไป

5.ช่องทางการต่อประกันภัย พ.ร.บ.
5.1 ค่าเบี้ยประกันภัยรถ ถือเป็นค่าใช้จ่ายประจำที่คนมีรถยากจะหลีกเลี่ยง ที่แน่ ๆ คือ เบี้ยประกันภัย พ.ร.บ. ที่จะต้องซื้อเพื่อเอากรมธรรม์ไปใช้ต่อภาษีรถประจำปี และเพื่อใช้บรรเทาความเสียหายหากใช้รถแล้วไปเกิดอุบัติเหตุขึ้น แต่ค่าเบี้ยมันคุ้มมั้ย!! ต้องลองมาดูกัน... ประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 หรือเรียกสั้น ๆ ว่า “ประกันภัย พ.ร.บ.” ได้กำหนดให้รถทุกคันต้องทำประกันภัย เพื่อคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยจากรถ ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดจากรถ ซึ่งความคุ้มครองปัจจุบันจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
1. ค่าเสียหายเบื้องต้น เป็นการจ่ายโดยไม่ต้องพิสูจน์ถูกผิด ให้กับผู้ประสบภัยจากรถทุกคน ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน โดยจ่ายเป็น
1.1 ค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง รายละไม่เกิน 30,000 บาท
1.2 ค่าปลงศพหรือค่าชดเชยกรณีสูญเสียอวัยวะ รายละ 35,000 บาท
หากได้รับบาดเจ็บแล้วต่อมาเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะ จะได้รับสูงสุดไม่เกิน รายละ 65,000 บาท
2. ค่าสินไหมทดแทน (ค่าเสียหายส่วนเกินค่าเสียหายเบื้องต้น) จ่ายให้ผู้ประสบภัยจากรถที่ไม่ได้เป็นฝ่าย ก่อให้เกิดความเสียหาย ซึ่งจะต้องมีการพิสูจน์ถูกผิดแล้ว โดยจ่ายเป็น
2.1 กรณีบาดเจ็บ จะได้รับความคุ้มครองสูงสุด ตาม พ.ร.บ. ไม่เกิน 80,000 บาท (รวมกับ ค่าเสียหายเบื้องต้นด้วย)
2.2 กรณีสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพอย่างถาวร จะได้รับความคุ้มครอง ตาม พ.ร.บ. ตั้งแต่ 200,000บาท – 500,000 บาท แล้วแต่กรณี (รวมกับค่าเสียหายเบื้องต้นด้วย)
2.3 กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จะได้รับความคุ้มครอง ตาม พ.ร.บ. สูงสุด 500,000 บาท (รวมกับค่าเสียหายเบื้องต้นด้วย)
(หมายเหตุ ลงอินโฟกราฟิค ให้ลงเรียงจากลำดับที่1-3)

5.2 เอกสารอะไรบ้างใช้ต่อ พ.ร.บ. ต่อพ.ร.บ.รถยนต์ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง
หลายคนมักจะสงสัยว่าการต่อ พ.ร.บ.รถยนต์ใช้อะไรบ้าง ง่ายเพียงนิดเดียว!! สำหรับต่อ พ.ร.บ.รถยนต์เราจะต้องทำควบคู่ไปพร้อมกับการต่อทะเบียนรถยนต์ ซึ่งพ.ร.บ.รถยนต์จะไม่สามารถซื้อย้อนหลังได้นะ แต่สามารถซื้อความคุ้มครองล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วัน แล้วเอกสารที่จะต้องเตรียมเพื่อต่อ พ.ร.บ.รถยนต์ จะมีอะไรกันบ้างนะ เรามาดูกันเลยดีกว่า !!
-สำเนาบัตรประชาชน-สำเนาทะเบียนบ้าน
-สำเนาทะเบียนรถ หรือเล่มจริง
เพียงเอกสารไม่กี่อย่างเท่านี้ เราก็สามารถนำไปต่อ พ.ร.บ.รถยนต์ ได้เลยทันที สามารถไปต่อได้ที่กรมการ ขนส่งแต่ละจังหวัด หรือไม่สะดวกเดินทางก็ติดต่อได้กับบริษัทประกันภัย จะช่วยให้ขั้นตอนเป็นไปอย่างง่ายและรวดเร็วขึ้น ส่วนค่าใช้จ่ายการทำ พ.ร.บ.รถยนต์ แต่ละบริษัทก็จะมีเรทราคาต่างกัน นอกนั้นความ คุ้มครองก็จะเหมือนกันตามกฎหมายทุกบริษัท
5.3 อย่าเข้าใจผิด พ.ร.บ. กับ ป้ายภาษีไม่เหมือนกันนะ อย่าเข้าใจผิด!!..... ประกันภัย พ.ร.บ. กับ ป้าย ภาษี ไม่เหมือนกันนะ เมื่อเราใช้รถมาครบปี จะมีสิ่งหนึ่งที่เราต้องต่อเป็นประจำทุกปี ก็คือ พรบ. นั่นเอง และหลายๆ คนมักเข้าใจผิด คิดว่าป้ายสี่เหลี่ยมๆ ที่ติดหน้ารถนั้นคือ พ.ร.บ. แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่เลย!! ป้ายสี่เหลี่ยมๆ ที่ติดหน้ารถนั้น จะเรียกว่า ป้ายภาษี
"พ.ร.บ." คือ การประกันภัยภาคบังคับ ซึ่งกฎหมายบังคับให้รถทุกคันต้องทำประกัน พ.ร.บ.คุ้มครอง ผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ที่กฎหมายกำหนดให้ยานพาหนะทางบกทุกประเภทที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก ต้องทำประกันภัยประเภทนี้เพื่อให้ความคุ้มครองกับตัวบุคคลที่ได้รับผลจากอุบัติเหตุ โดยไม่คำนึงถึงว่าบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุเหล่านั้นจะเป็นผู้ที่กระทำความผิด หรือไม่ ซึ่งกฎหมายจะให้ความคุ้มครองต่อตัวคู่กรณีและผู้เอาประกันเมื่อเกิดอุบัติเหตุในรูปแบบของเงิน ชดเชยและค่ารักษาพยาบาลตามที่กฎหมายกำหนด
ป้ายภาษี....ป้ายสี่เหลี่ยมขนาดเล็ก เท่าฝ่ามือ สีชมพูฟ้า มี (ระบุ) ปี พ.ศ. ตัวใหญ่ ไว้ติดหน้ากระจกเพื่อ แสดงให้รู้ว่า รถคันนี้ชำระภาษีแล้ว ซึ่งหากคุณขาดต่อภาษี อาจทำให้ทะเบียนรถถูกระงับ กลายเป็นรถผิด กฎหมายทันที
5.4 ใกล้ต่อภาษีรถแล้ว ซื้อประกันภัย พ.ร.บ. ที่ไหนดี (ช่องทางการขาย พรบ.)การต่อภาษีรถเป็นสิ่งที่เจ้าของรถจะต้องทำเป็นประจำทุกปี โดยนอกจากค่าภาษีรถที่ต้องจ่ายแล้ว ยังมีค่า เบี้ยประกันภัย พ.ร.บ. ที่กฎหมายกำหนดให้รถที่จะต่อภาษีต้องทำก่อนจึงจะยื่นต่อภาษีได้ ซึ่งค่าเบี้ย ประกันภัย พ.ร.บ. ไม่ได้แพงอย่างที่คิด และสามารถหาซื้อได้ง่ายมากในการซื้อประกันภัย พ.ร.บ. นั้น ปัจจุบันสามารถหาซื้อได้ง่ายผ่านช่องทางต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อผ่านตัวแทน/นายหน้าของบริษัทประกันภัยโดยตรง ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทประกันภัยหรือผู้แทนจำหน่าย เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือที่ธนาคาร หรือแม้แต่สำนักงานขนส่งทุกจังหวัด เรียกได้ว่ามีช่องทางมากมายที่จะ สามารถซื้อประกันภัย พ.ร.บ. ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว สำหรับเจ้าของรถที่ต้องการจะซื้อประกันภัยพ.ร.บ. เพียงเตรียมสำเนาทะเบียนรถและบัตรประจำตัวประชาชนให้พร้อม ก็สามารถติดต่อขอซื้อประกันภัย พ.ร.บ. ผ่านทางช่องทางที่กล่าวมาข้างต้นได้แล้ว
ดังนั้น ทุกคนที่ใช้รถ ต้องทำประกันภัย พ.ร.บ. เพื่อคุ้มครองความรับผิดของตนเองที่มีต่อผู้อื่น และเป็น การรับผิดชอบต่อสังคม โดยจะทำให้ผู้ประสบภัยจากรถได้รับความคุ้มครองตามวงเงินที่สูงที่กล่าวมาแล้วข้างต้น และหากเจ้าของรถไม่ทำประกันภัย พ.ร.บ. จะมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือควรพกหลักฐานการทำประกันภัย พ.ร.บ. ติดรถไว้เสมอ เพราะหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นจะได้มีหลักฐานแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้

#ประกันรถยนต์ #ประกันภัย #ประกันภัยรถภาคบังคับ

ที่อยู่

Saraburi
18000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:00
อังคาร 08:30 - 17:00
พุธ 08:30 - 17:00
พฤหัสบดี 08:30 - 17:00
ศุกร์ 08:30 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6636225225

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Saraburi

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ผมอยากอบรมบ้างจังแต่ผมไม่ได้เป็นตำรวจนะคับ
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Saraburi (แสดงผลทั้งหมด)

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 สระ กองพันทหารม้าที่ 25 กรมทหารม้ สนามกีฬายิงปืนค่ายอดิศร หน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 5 กรมนัก จำหน่ายพันธุ์ไม้ โดย ศูนย์กา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสร สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบ Sara Buri Province, Thailand Sara Buri สภ.เมืองสระบุรี สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุ อบต.หนองย่างเสือ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเท อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่ ติดต่อ สอบถามข้อมูลการลงทะเ