องค์การบริหารส่วนตำบลโนนม่วง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนม่วง หน่วยงานราชการ

วันที่ 8 เมษายน 2567 นายชัยยุทธ สุขบัว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนม่วง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภั...
09/04/2024

วันที่ 8 เมษายน 2567 นายชัยยุทธ สุขบัว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนม่วง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำรถบรรทุกน้ำออกจ่ายน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่ บ้านหนองแวงพัฒนา หมู่ที่7 และบ้านห้วยไร่ หมู่ที่10 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่

ขอเชิญชวนชาวตำบลโนนม่วง ร่วมงานรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ ในวันเสาร์ ที่ 13 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณหน...
04/04/2024

ขอเชิญชวนชาวตำบลโนนม่วง ร่วมงานรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ ในวันเสาร์ ที่ 13 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณหน้าอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนม่วง โดยกิจกรรมภายในงานจะประกอบไปด้วย
- การประกวดกิจกรรมการแสดง แบบดั้งเดิมอีสาน
- การประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี(เทพีผู้สูงอายุ และเทพบุตรสูงวัย)
- การประกวดกิจกรรมการแสดง แบบอีสานประยุกต์
- พิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ

วันที่ 4 เมษายน 2567 นายชัยยุทธ สุขบัว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนม่วง กล่าวเปิดโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีง...
04/04/2024

วันที่ 4 เมษายน 2567 นายชัยยุทธ สุขบัว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนม่วง กล่าวเปิดโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ช่วยกันลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะเพื่อสร้างรายได้ในครัวเรือน

วันที่ 3 เมษายน 2567 นายชัยยุทธ สุขบัว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนม่วง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร...
03/04/2024

วันที่ 3 เมษายน 2567 นายชัยยุทธ สุขบัว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนม่วง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2567 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนหนองบัวลำภู

วันที่ 2 เมษายน 2567 นายชัยยุทธ สุขบัว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนม่วง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง นำรถกระเช้าไฟฟ้า อ...
02/04/2024

วันที่ 2 เมษายน 2567 นายชัยยุทธ สุขบัว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนม่วง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง นำรถกระเช้าไฟฟ้า ออกซ่อมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ในพื้นที่บ้านตะเคียนทอง หมู่ที่ 2 และระบบไฟฟ้าโซล่าเซล์ ในพื้นที่บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 10

วันที่ 2 เมษายน 2567 นายชัยยุทธ สุขบัว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนม่วง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง นำอุปกรณ์ท่อพีวีชี...
02/04/2024

วันที่ 2 เมษายน 2567 นายชัยยุทธ สุขบัว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนม่วง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง นำอุปกรณ์ท่อพีวีชี และเครื่องมือ ออกซ่อมระบบน้ำประปาในพื้นที่ บ้านหนองแวงพัฒนา หมู่ที่ 7

วันที่ 2 เมษายน 2567 นายชัยยุทธ สุขบัว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนม่วง กล่าวเปิดพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จ...
02/04/2024

วันที่ 2 เมษายน 2567 นายชัยยุทธ สุขบัว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนม่วง กล่าวเปิดพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาระดับเตรียมปฐมวัย ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพรมวิหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุขวนาราม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีสุนทร เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับเล็กที่สำเร็จการศึกษาและเป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการศึกษาต่อในระดับต่อไป

วันที่ 1 เมษายน 2567 นายชัยยุทธ สุขบัว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนม่วง นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง เข้าแถวเคา...
01/04/2024

วันที่ 1 เมษายน 2567 นายชัยยุทธ สุขบัว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนม่วง นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณตน และประชุมประจำเดือนเมษายน เพื่อมอบแนวทางในการปฏิบัติงานและเตรียมจัดงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2567

วันที่ 29 มีนาคม 2567 นายชัยยุทธ สุขบัว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนม่วง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ...
29/03/2024

วันที่ 29 มีนาคม 2567 นายชัยยุทธ สุขบัว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนม่วง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำยางมะตอย ออกซ่อมแซมถนนในพื้นที่บ้านหนองแซง หมู่ที่7
เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้รถสัญจรไป-มาได้อย่างสะดวก และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

วันที่ 28 -29 มีนาคม 2567 นายชัยยุทธ สุขบัว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนม่วง พร้อมด้วย นายมนตรี สาวิกัน รองนายกองค์การบร...
29/03/2024

วันที่ 28 -29 มีนาคม 2567 นายชัยยุทธ สุขบัว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนม่วง พร้อมด้วย นายมนตรี สาวิกัน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนม่วง ออกเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในพื้นที่ตำบลโนนม่วง ทั้ง 5 ศูนย์ เพื่อแนะนำแนวทางในการปฎิบัติงานให้กับข้าราชการ พนักงานจ้าง ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการปฏิบัติงาน

วันที่ 26 มีนาคม 2567 นายชัยยุทธ สุขบัว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนม่วง กล่าวเปิดโครงการปลูกพืชผสมผสานตามปรัชญาเศรษฐกิ...
27/03/2024

วันที่ 26 มีนาคม 2567 นายชัยยุทธ สุขบัว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนม่วง กล่าวเปิดโครงการปลูกพืชผสมผสานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ความรู้และถ่ายทอดวิธีการลงมือปฏิบัติจริงให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการในการนำไปต่อยอด และปรับใช้ในครอบครัว

วันที่ 25 มีนาคม 2567 นายชัยยุทธ สุขบัว นายกองค์กาบริหารส่วนตำบลโนนม่วง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง นำรถกระเช้า ออกซ่อม...
26/03/2024

วันที่ 25 มีนาคม 2567 นายชัยยุทธ สุขบัว นายกองค์กาบริหารส่วนตำบลโนนม่วง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง นำรถกระเช้า ออกซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง ในพื้นที่บ้านสิบเก้าโปร่ง หมู่ที่3 และบ้านฝายหิน หมู่ที่6

วันที่ 25 มีนาคม 2567 นายชัยยุทธ สุขบัว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนม่วง เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมมอบวุฒิบัตรให้กับบั...
25/03/2024

วันที่ 25 มีนาคม 2567 นายชัยยุทธ สุขบัว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนม่วง เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมมอบวุฒิบัตรให้กับบัณฑิตน้อยที่สำเร็จการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมอเหนือ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีรัตนวนาราม เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจความภาคภูมิใจและทัศนคติที่ดีด้านการศึกษา อีกทั้งเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อในระดับประถมศึกษาให้กับนักเรียน

วันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. นายชัยยุทธ สุขบัว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนม่วง เข้าร่วมพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน "...
20/03/2024

วันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น.
นายชัยยุทธ สุขบัว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนม่วง เข้าร่วมพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน "ผ้าลายสิริวชิราภรณ์" และเครื้องหมายรับรองสินค้าแฟชั่นและหัตถกรรมพระราชทาน " Susfalnable Fashlon " แฟชั่นแห่งความยั่งยืน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองหนองบัวลำภู โดยมีนายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธี

วันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 10.30 น. นายชัยยุทธ สุขบัว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนม่วง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้...
19/03/2024

วันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 10.30 น. นายชัยยุทธ สุขบัว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนม่วง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ชี้ระวังแนวเขต เพื่อทำการก่อสร้างถนนในพื้นที่บ้านหนองแวงพัฒนา หมู่ที่ 7

วันที่ 19 มีนาคม 2567 นายชัยยุทธ สุขบัว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนม่วง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง นำเครื่องมือออกซ่...
19/03/2024

วันที่ 19 มีนาคม 2567 นายชัยยุทธ สุขบัว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนม่วง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง นำเครื่องมือออกซ่อมระบบน้ำประปา ในพื้นที่บ้านตะเคียนทอง หมู่ที่ 2

วันที่ 18 มีนาคม 2567 นายชัยยุทธ สุขบัว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนม่วง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และสมาชิกสภาตำ...
18/03/2024

วันที่ 18 มีนาคม 2567 นายชัยยุทธ สุขบัว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนม่วง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และสมาชิกสภาตำบลโนนม่วง ร่วมพิธีถวายราชสักการะฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ณ ห้องประชุมอนาลโย ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 13 มีนาคม 2567 นายชัยยุทธ สุขบัว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนม่วง กล่าวเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต...
15/03/2024

วันที่ 13 มีนาคม 2567 นายชัยยุทธ สุขบัว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนม่วง กล่าวเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิตแม่เลี้ยงเดี่ยว สตรีและบุคคลในครอบครัว และเสริมสร้างเครือข่ายในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อน Leanning center สู่ชุมชน ในระหว่างวันที่ 13- 14 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมอาคารพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมให้สตรี และผู้สูงอายุ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ครอบครัวมีความเข้มแข็ง สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้

วันที่ 14 มีนาคม 2567 นายชัยยุทธ สุขบัว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนม่วง มอบหมายให้นายวุฒิชัย แสนแก้ว เจ้าพนักงานป้องกั...
14/03/2024

วันที่ 14 มีนาคม 2567 นายชัยยุทธ สุขบัว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนม่วง มอบหมายให้นายวุฒิชัย แสนแก้ว เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ งานป้องกันฯ นำยางมะตอยสำเร็จรูป ออกซ่อมถนน เส้นระหว่างบ้านโนนหว้าทอง หมู่ที่1 -บ้านโนนสงวน หมู่ที่ 4

วันที่ 11 มีนาคม 2567 นายชัยยุทธ สุขบัว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนม่วง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง นำอุปกรณ์เครื่องม...
12/03/2024

วันที่ 11 มีนาคม 2567 นายชัยยุทธ สุขบัว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนม่วง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง นำอุปกรณ์เครื่องมือ ออกซ่อมระบบน้ำประปา ในพื้นที่บ้านฝายหิน หมู่ที่ 6 และบ้านตะเคียนทอง หมู่ที่ 2

วันจันทร์ ที่ 4 มีนาคม 2567 นายชัยยุทธ สุขบัว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนม่วง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำข้าราชการ พนักงา...
04/03/2024

วันจันทร์ ที่ 4 มีนาคม 2567 นายชัยยุทธ สุขบัว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนม่วง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำข้าราชการ พนักงานจ้าง เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฎิญาณตน และ รับมอบนโยบายการปฎิบัติงานประจำเดือนมีนาคม 2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 นายชัยยุทธ สุขบัว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนม่วง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองช่าง นำวัสดุอุปกรณ์พร้...
01/03/2024

วันที่ 1 มีนาคม 2567 นายชัยยุทธ สุขบัว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนม่วง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองช่าง นำวัสดุอุปกรณ์พร้อมด้วยท่อพีวีชี ออกซ่อมระบบน้ำประปา ในพื้นที่ บ้านโนนทรายทอง หมู่ที่ 8

วันที่ 1 มีนาคม 2567 นายชัยยุทธ สุขบัว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนม่วง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลั...
01/03/2024

วันที่ 1 มีนาคม 2567 นายชัยยุทธ สุขบัว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนม่วง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองอำเภอศรีบุญเรือง ในการครบรอบ 59 ปี และร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "มหกรรมของดีศรีบุญเรือง เมืองเกษตรพอเพียง ประจำปี 2567 " โดยมี นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี และ นายเพทาย จรกระโทก นายอำเภอศรีบุญเรือง เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้

การแข่งขันกีฬาเกลียวสัมพันธ์ ครั้งที่ 16 วันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนม่วง นำโดย นายชัยยุทธ ส...
22/02/2024

การแข่งขันกีฬาเกลียวสัมพันธ์ ครั้งที่ 16

วันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนม่วง นำโดย นายชัยยุทธ สุขบัว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนม่วง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำข้าราชการ พนักงานจ้าง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นเกลียวสัมพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อมุ่งส่งเสริมให้ร่างกายมีพลานามัย สมบูรณ์ แข็งแรง ปลูกฝังให้ เกิดความรักความสมัครสมานสามัคคี ซึ่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอศรีบุญเรือง ทั้ง 14 อปท. เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น. นายชัยยุทธ สุขบัว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนม่วง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราช...
20/02/2024

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น. นายชัยยุทธ สุขบัว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนม่วง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชาดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สนามหน้าเสาธงที่ว่าการอำเภอศรีบุญเรือง

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นายชัยยุทธ สุขบัว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนม่วง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ นายคณพศ สำอางค์ ...
14/02/2024

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นายชัยยุทธ สุขบัว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนม่วง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ นายคณพศ สำอางค์ ผู้อำนวยการกองช่าง ลงพื้นที่ ตรวจดูการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรด้วยการลงหินคลุกบดอัด ในพื้นที่บ้านห้วยไร่ หมู่ที่10 และ ตรวจดูการก่อสร้าง ฝายน้ำล้น ในพื้นที่บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 12

งานสาธารณสุข ฯ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนม่วง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ได้สำรวจตามนโยบาย การขับเคลื่อ...
14/02/2024

งานสาธารณสุข ฯ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนม่วง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ได้สำรวจตามนโยบาย การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ Re-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลดร้อน รายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลโนนม่วง

วันที่ 31 มกราคม 2567 นายชัยยุทธ สุขบัว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนม่วง เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์บริก...
31/01/2024

วันที่ 31 มกราคม 2567 นายชัยยุทธ สุขบัว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนม่วง เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ ในโรงพยาบาล และร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือในการให้บริการคนพิการ โดยมีนายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดโครงการและกล่าวบรรยายพิเศษ เรื่อง การส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงสิทธิคนพิการผ่านระบบ(นาวังโมเดล) ณ ห้องประชุม ภูฟ้ารีสอร์ท

วันที่ 30 มกราคม 2567 นายชัยยุทธ สุขบัว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนม่วง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ซ่อมท่อน...
30/01/2024

วันที่ 30 มกราคม 2567 นายชัยยุทธ สุขบัว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนม่วง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ซ่อมท่อน้ำประปาที่มีการชำรุด ในพื้นที่บ้านฝายหิน หมู่ที่6 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้น้ำประปาอย่างสะดวก

ที่อยู่

123 หมู่ 10 ตำบลโนนม่วง อำเภอศรีบุญเรือง
Si Bun Ruang
39180

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6642315781

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนม่วงผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนม่วง:

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Si Bun Ruang

แสดงผลทั้งหมด