สสอ.หนองหญ้าไซ.เพจ

สสอ.หนองหญ้าไซ.เพจ สสอ.หนองหญ้าไซ.กรุ๊ปhttps://www.facebook.com/groups/sso.yasai/

เปิดเหมือนปกติ

29/11/2021
วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นายแพทย์อิศวร ดวงจินดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองหญ้าไซ นายชนะ โพธิ์ทอง สาธารณสุขอำเภอห...
29/11/2021

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นายแพทย์อิศวร ดวงจินดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองหญ้าไซ นายชนะ โพธิ์ทอง สาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าไซ นำทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสังกัดฯ ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด19 ให้กับประชาชนในอำเภอหนองหญ้าไซ ณ โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี โดยมีประชาชนให้ความสนใจมาฉีดวัคซีน 760 ราย

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นายแพทย์อิศวร ดวงจินดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองหญ้าไซ นายชนะ โพธิ์ทอง สาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าไซ นำทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสังกัดฯ ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด19 ให้กับประชาชนในอำเภอหนองหญ้าไซ ณ โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี โดยมีประชาชนให้ความสนใจมาฉีดวัคซีน 760 ราย

26/11/2021
แนวทางการปฏิบัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล วันอาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564
24/11/2021

แนวทางการปฏิบัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล วันอาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นายเกียรติศักดิ์ หอมเย็นใจ นายอำเภอหนองหญ้าไซ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม หน่วยฉีดวัคซีนโควิด1...
23/11/2021

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นายเกียรติศักดิ์ หอมเย็นใจ นายอำเภอหนองหญ้าไซ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม หน่วยฉีดวัคซีนโควิด19 ในพื้นที่ตำบลหนองราชวัตร โดยมี นายแพทย์อิศวร ดวงจินดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองหญ้าไซ นายชนะ โพธิ์ทอง สาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าไซ และ นายนิคม หม่อมหมื่นทอง ผอ.รพ.สต.หนองราชวัตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนวัดหนองทราย ต.หนองราชวัตร อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี โดยมีประชาชนให้ความสนใจมาฉีดวัคซีน 288 ราย

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นายเกียรติศักดิ์ หอมเย็นใจ นายอำเภอหนองหญ้าไซ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม หน่วยฉีดวัคซีนโควิด19 ในพื้นที่ตำบลหนองราชวัตร โดยมี นายแพทย์อิศวร ดวงจินดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองหญ้าไซ นายชนะ โพธิ์ทอง สาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าไซ และ นายนิคม หม่อมหมื่นทอง ผอ.รพ.สต.หนองราชวัตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนวัดหนองทราย ต.หนองราชวัตร อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี โดยมีประชาชนให้ความสนใจมาฉีดวัคซีน 288 ราย

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายธรรศพล พุ่มสุทัศน์ ปลัดอำเภอหนองหญ้าไซ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการตรวจหาเชื้อโควิด19 ณ วั...
18/11/2021

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายธรรศพล พุ่มสุทัศน์ ปลัดอำเภอหนองหญ้าไซ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการตรวจหาเชื้อโควิด19 ณ วัดหนองขาม ต.หนองขาม โดยมี นายอำนาจ แก้วสุข ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าไซ นางวรรณมาศ บุญนาค ผอ.รพ.สต.หนองขาม พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าไซ ให้การต้อน โดยการตรวจหาเชื้อโควิด19 ด้วยชุดตรวจ ATK จำนวน 470 ราย มีผลบวกจำนวน 2 ราย ซึ่งได้ส่งตรวจ RT-PCR โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายธรรศพล พุ่มสุทัศน์ ปลัดอำเภอหนองหญ้าไซ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการตรวจหาเชื้อโควิด19 ณ วัดหนองขาม ต.หนองขาม โดยมี นายอำนาจ แก้วสุข ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าไซ นางวรรณมาศ บุญนาค ผอ.รพ.สต.หนองขาม พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าไซ ให้การต้อน โดยการตรวจหาเชื้อโควิด19 ด้วยชุดตรวจ ATK จำนวน 470 ราย มีผลบวกจำนวน 2 ราย ซึ่งได้ส่งตรวจ RT-PCR โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

15/11/2021
วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายชนะ โพธิ์ทอง สาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าไซ พร้อมด้วย นายพิชิตศักดิ์ จำปาเงิน ผอ.รพ.สต.บ้านโ...
15/11/2021

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายชนะ โพธิ์ทอง สาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าไซ พร้อมด้วย นายพิชิตศักดิ์ จำปาเงิน ผอ.รพ.สต.บ้านโค้งบ่อแร่ และบุคลากรในสังกัดฯ ลงพื้นที่คัดกรองตรวจหาเชื้อ Covid-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen test kit หรือ ATK ให้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้ว ต.ทัพหลวง จำนวน 49 คน เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการเปิดการเรียนการสอนโดยรูปแบบ On-Site ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภท

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายชนะ โพธิ์ทอง สาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าไซ พร้อมด้วย นายพิชิตศักดิ์ จำปาเงิน ผอ.รพ.สต.บ้านโค้งบ่อแร่ และบุคลากรในสังกัดฯ ลงพื้นที่คัดกรองตรวจหาเชื้อ Covid-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen test kit หรือ ATK ให้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแก้ว ต.ทัพหลวง จำนวน 49 คน เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการเปิดการเรียนการสอนโดยรูปแบบ On-Site ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภท

ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ข้อปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับงานประเพณีลอยกระทง
15/11/2021

ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ข้อปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับงานประเพณีลอยกระทง

ขอเชิญร่วมบริจาคบริจาคโลหิต ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ณ ศาลาการเปรียญ วัดหนองหลวง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
15/11/2021

ขอเชิญร่วมบริจาคบริจาคโลหิต ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ณ ศาลาการเปรียญ วัดหนองหลวง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

ขอเชิญร่วมบริจาคบริจาคโลหิต ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ณ ศาลาการเปรียญ วัดหนองหลวง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

14/11/2021
14/11/2021
13/11/2021
12/11/2021
วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นายแพทย์อิศวร ดวงจินดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองหญ้าไซ นายชนะ โพธิ์ทอง สาธารณสุขอำเภอหน...
12/11/2021

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นายแพทย์อิศวร ดวงจินดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองหญ้าไซ นายชนะ โพธิ์ทอง สาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าไซ ผอ.รพ.สต.ทัพหลวง ผอ.รพ.สต.บ้านโค้งบ่อแร่ พร้อมด้วยบุคลากรสังกัด สาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าไซ ได้ออกให้บริการฉีดวัคซีน Sinovac เข็มที่ 1 ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ของตำบลทัพหลวง ณ วัดหนองกระถิน โดยมีประชาชนให้ความสนใจมาฉีดวัคซีน 255 ราย

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นายแพทย์อิศวร ดวงจินดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองหญ้าไซ นายชนะ โพธิ์ทอง สาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าไซ ผอ.รพ.สต.ทัพหลวง ผอ.รพ.สต.บ้านโค้งบ่อแร่ พร้อมด้วยบุคลากรสังกัด สาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าไซ ได้ออกให้บริการฉีดวัคซีน Sinovac เข็มที่ 1 ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ของตำบลทัพหลวง ณ วัดหนองกระถิน โดยมีประชาชนให้ความสนใจมาฉีดวัคซีน 255 ราย

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นายเกียรติศักดิ์ หอมเย็นใจ นายอำเภอหนองหญ้าไซ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยฉีดวัคซีน Covid...
11/11/2021

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นายเกียรติศักดิ์ หอมเย็นใจ นายอำเภอหนองหญ้าไซ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยฉีดวัคซีน Covid-19 เคลื่อนที่ โดยมี นายแพทย์อิศวร ดวงจินดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองหญ้าไซ นายอำนาจ แก้วสุข ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าไซ ผอ.รพ.สต.หนองโพธิ์ และผอ.รพ.สต.บ้านสามัคคีธรรม พร้อมด้วยบุคลากรโรงพยาบาลหนองหญ้าไซ และสาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าไซ ให้การต้อนรับ และได้ออกให้บริการฉีดวัคซีน Sinovac เข็มที่1 ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ของตำบลหนองโพธิ์ โดยมีประชาชนให้ความสนใจมาฉีดวัคซีน 175 ราย

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นายเกียรติศักดิ์ หอมเย็นใจ นายอำเภอหนองหญ้าไซ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยฉีดวัคซีน Covid-19 เคลื่อนที่ โดยมี นายแพทย์อิศวร ดวงจินดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองหญ้าไซ นายอำนาจ แก้วสุข ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าไซ ผอ.รพ.สต.หนองโพธิ์ และผอ.รพ.สต.บ้านสามัคคีธรรม พร้อมด้วยบุคลากรโรงพยาบาลหนองหญ้าไซ และสาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าไซ ให้การต้อนรับ และได้ออกให้บริการฉีดวัคซีน Sinovac เข็มที่1 ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ของตำบลหนองโพธิ์ โดยมีประชาชนให้ความสนใจมาฉีดวัคซีน 175 ราย

10/11/2021
วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายชนะ โพธิ์ทอง สาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าไซ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนอ...
10/11/2021

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายชนะ โพธิ์ทอง สาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าไซ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าไซ รพ.สต.หนองโพธิ์ รพ.สต.หนองราชวัตร รพ.สต.หนองขาม
รพ.สต.ทัพหลวง รพ.สต.บ้านโค้งบ่อแร่ รพ.สต.แจงงาม รพ.สต.บ้านสามัคคีธรรม รพ.สต.บ้านวังน้ำโจน และ รพ.สต.บ้านหนองเสือเต้น ร่วมประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าไซ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายชนะ โพธิ์ทอง สาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าไซ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าไซ รพ.สต.หนองโพธิ์ รพ.สต.หนองราชวัตร รพ.สต.หนองขาม
รพ.สต.ทัพหลวง รพ.สต.บ้านโค้งบ่อแร่ รพ.สต.แจงงาม รพ.สต.บ้านสามัคคีธรรม รพ.สต.บ้านวังน้ำโจน และ รพ.สต.บ้านหนองเสือเต้น ร่วมประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าไซ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายชนะ โพธิ์ทอง สาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าไซ พร้อมด้วย นายนิคม หม่อมหมื่นทอง ผอ.รพ.สต.หนองราชวั...
10/11/2021

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายชนะ โพธิ์ทอง สาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าไซ พร้อมด้วย นายนิคม หม่อมหมื่นทอง ผอ.รพ.สต.หนองราชวัตร และบุคลากรในสังกัดฯ ลงพื้นที่คัดกรองตรวจหาเชื้อ Covid-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen test kit หรือ ATK ให้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านหนองทราย จำนวน 120 คน และโรงเรียนมาบพะยอม 17 คน เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการเปิดการเรียนการสอนโดยรูปแบบ On-Site ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภท

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายชนะ โพธิ์ทอง สาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าไซ พร้อมด้วย นายนิคม หม่อมหมื่นทอง ผอ.รพ.สต.หนองราชวัตร และบุคลากรในสังกัดฯ ลงพื้นที่คัดกรองตรวจหาเชื้อ Covid-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen test kit หรือ ATK ให้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านหนองทราย จำนวน 120 คน และโรงเรียนมาบพะยอม 17 คน เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการเปิดการเรียนการสอนโดยรูปแบบ On-Site ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภท

วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 นายชนะ โพธิ์ทอง สาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าไซ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดฯ ลงพื้นที่ตรวจและสาธิตก...
08/11/2021

วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 นายชนะ โพธิ์ทอง สาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าไซ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดฯ ลงพื้นที่ตรวจและสาธิตการตรวจหาเชื้อ Covid-19 ด้วยชุดตรวจโควิดATK ให้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน ณ โรงเรียนวัดดอนสำโรง เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการเปิดการเรียนการสอนโดยรูปแบบ On-Site ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภท

วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 นายชนะ โพธิ์ทอง สาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าไซ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดฯ ลงพื้นที่ตรวจและสาธิตการตรวจหาเชื้อ Covid-19 ด้วยชุดตรวจโควิดATK ให้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน ณ โรงเรียนวัดดอนสำโรง เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการเปิดการเรียนการสอนโดยรูปแบบ On-Site ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภท

วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 นายเกียรติศักดิ์ หอมเย็นใจ นายอำเภอหนองหญ้าไซ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยฉีดวัคซีน Covid-1...
08/11/2021

วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 นายเกียรติศักดิ์ หอมเย็นใจ นายอำเภอหนองหญ้าไซ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยฉีดวัคซีน Covid-19 เคลื่อนที่ โดยมี นายแพทย์อิศวร ดวงจินดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองหญ้าไซ นายชนะ โพธิ์ทอง สาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าไซ ผอ.รพ.สต.หนองเสือเต้น พร้อมด้วยบุคลากรโรงพยาบาลหนองหญ้าไซ และสาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าไซ ให้การต้อนรับ และได้ออกให้บริการฉีดวัคซีน Sinovac เข็มที่1 ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ของตำบลหนองขาม โดยมีประชาชนให้ความสนใจมาฉีดวัคซีน 201 ราย

วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 นายเกียรติศักดิ์ หอมเย็นใจ นายอำเภอหนองหญ้าไซ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยฉีดวัคซีน Covid-19 เคลื่อนที่ โดยมี นายแพทย์อิศวร ดวงจินดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองหญ้าไซ นายชนะ โพธิ์ทอง สาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าไซ ผอ.รพ.สต.หนองเสือเต้น พร้อมด้วยบุคลากรโรงพยาบาลหนองหญ้าไซ และสาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าไซ ให้การต้อนรับ และได้ออกให้บริการฉีดวัคซีน Sinovac เข็มที่1 ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ของตำบลหนองขาม โดยมีประชาชนให้ความสนใจมาฉีดวัคซีน 201 ราย

07/11/2021
05/11/2021
04/11/2021
วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ปลัดอาวุโสอำเภอหนองหญ้าไซ เป็นประธาน และร่วมประชุม คณะกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 1...
04/11/2021

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ปลัดอาวุโสอำเภอหนองหญ้าไซ เป็นประธาน และร่วมประชุม คณะกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของโรงเรียนในตำบลหนองหญ้าไซ ณ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ ที่ประชุมประกอบด้วยโรงเรียนจำนวน 5 แห่ง สาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าไซ จนท.รพ. , จนท.รพ.สต. , ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ และผู้นำชุมชนสรุปผล ดังนี้ 1. ที่ประชุมร่วมกันรับทราบและแลกเปลี่ยนความรู้ อำเภอแจ้งหลักการตามนโยบาย สธ ให้ความรู้แนวทางการทำงาน และสนับสนุน
ชุดตรวจ Atk บางส่วนท้องถิ่น และ อปท.จะจัดการขยะติดเชื้อให้ด้วย 2. มติที่ประชุม โรงเรียนทั้ง 5 แห่ง
ในตำบลฯ พร้อมที่จะเปิดเรียน ดังนี้ พร้อมเปิดวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 4 โรงเรียน และโรงเรียนบ้านหนองโก พร้อมเปิด วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ปลัดอาวุโสอำเภอหนองหญ้าไซ เป็นประธาน และร่วมประชุม คณะกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของโรงเรียนในตำบลหนองหญ้าไซ ณ โรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ ที่ประชุมประกอบด้วยโรงเรียนจำนวน 5 แห่ง สาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าไซ จนท.รพ. , จนท.รพ.สต. , ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ และผู้นำชุมชนสรุปผล ดังนี้ 1. ที่ประชุมร่วมกันรับทราบและแลกเปลี่ยนความรู้ อำเภอแจ้งหลักการตามนโยบาย สธ ให้ความรู้แนวทางการทำงาน และสนับสนุน
ชุดตรวจ Atk บางส่วนท้องถิ่น และ อปท.จะจัดการขยะติดเชื้อให้ด้วย 2. มติที่ประชุม โรงเรียนทั้ง 5 แห่ง
ในตำบลฯ พร้อมที่จะเปิดเรียน ดังนี้ พร้อมเปิดวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 4 โรงเรียน และโรงเรียนบ้านหนองโก พร้อมเปิด วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

02/11/2021
วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 นายแพทย์อิศวร ดวงจินดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองหญ้าไซ นายชนะ โพธิ์ทอง สาธารณสุขอำเภอหน...
02/11/2021

วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 นายแพทย์อิศวร ดวงจินดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองหญ้าไซ นายชนะ โพธิ์ทอง สาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าไซ ผอ.รพ.สต.บ้านวังน้ำโจน และ รพ.สต.แจงงาม พร้อมด้วยบุคลากรโรงพยาบาลหนองหญ้าไซ สาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าไซ ได้ออกให้บริการฉีดวัคซีน Sinovac เข็มที่1 ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ของตำบลแจงงาม โดยมีประชาชนให้ความสนใจมาฉีดวัคซีน 203 ราย

วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2564 นายแพทย์อิศวร ดวงจินดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองหญ้าไซ นายชนะ โพธิ์ทอง สาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าไซ ผอ.รพ.สต.บ้านวังน้ำโจน และ รพ.สต.แจงงาม พร้อมด้วยบุคลากรโรงพยาบาลหนองหญ้าไซ สาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าไซ ได้ออกให้บริการฉีดวัคซีน Sinovac เข็มที่1 ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ของตำบลแจงงาม โดยมีประชาชนให้ความสนใจมาฉีดวัคซีน 203 ราย

31/10/2021
30/10/2021
วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 นายชนะ โพธิ์ทอง สาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าไซ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าไซ ปลัดอำเภอหนองหญ้าไ...
29/10/2021

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 นายชนะ โพธิ์ทอง สาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าไซ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าไซ ปลัดอำเภอหนองหญ้าไซ ปลัด อบต.หนองหญ้าไซ ผอ.รพ.สต.หนองขาม ร่วมกับทีมสอบสวนโรคโควิด -19 อ.หนองหญ้าไซ ร่วมประชุม หาแนวทาง ป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาด ในหมู่ที่ 5 ต.หนองขาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 นายเกียรติศักดิ์ หอมเย็นใจ นายอำเภอหนองหญ้าไซ พร้อมด้วย ปลัดอบต.หนองขาม สาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าไซ ...
29/10/2021

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 นายเกียรติศักดิ์ หอมเย็นใจ นายอำเภอหนองหญ้าไซ พร้อมด้วย ปลัดอบต.หนองขาม สาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าไซ และผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านหนองเสือเต้น ร่วมมอบ อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องนุ่งห่ม พร้อมให้กำลังใจครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย (ไฟไหม้บ้าน) ณ.หมู่ 8 ต.หนองขาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

29/10/2021
28/10/2021
ขอเชิญ ประชาชน ต.แจงงาม และพื้นที่ใกล้เคียง ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด 19 เข้ารับการฉีดวัคซีน ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ...
27/10/2021

ขอเชิญ ประชาชน ต.แจงงาม และพื้นที่ใกล้เคียง ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด 19 เข้ารับการฉีดวัคซีน ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 นี้ ณ โรงเรียนบ้านสระเตย

ขอเชิญ ประชาชน ต.แจงงาม และพื้นที่ใกล้เคียง ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด 19 เข้ารับการฉีดวัคซีน ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 นี้ ณ โรงเรียนบ้านสระเตย

สรุปผลการสอบสวนโรคโควิด-19 วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ผู้ป่วยรายที่ 495-499 ของ อ.หนองหญ้าไซ จำนวน 5 ราย ดังนี้ต.หนองขาม 4 ร...
27/10/2021

สรุปผลการสอบสวนโรคโควิด-19 วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ผู้ป่วยรายที่ 495-499 ของ อ.หนองหญ้าไซ จำนวน 5 ราย ดังนี้
ต.หนองขาม 4 ราย
รพ.สต.หนองขาม 4 ราย
>> หญิงไทย อายุ 49 ปี หญิงไทย อายุ 3 ปี และ หญิงไทย อายุ 7 ปี หมู่ 5 ต.หนองขาม สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน ม.5 ต.หนองขาม มีอาการเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 7 ราย เข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลด่านช้าง
>> ชายไทย อายุ 26 ปี ม.5 ต.หนองขาม มีอาการเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ผลการสอบสวนโรค พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 9 ราย เข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลด่านช้าง
ต.ทัพหลวง 1 ราย
รพ.สต.ทัพหลวง 1 ราย
>> ชายไทย อายุ 18 ปี 1 ม.7 ต.ทัพหลวง มีอาการเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ผลการสอบสวนโรค พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 16 ราย เข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ

สรุปผลการสอบสวนโรคโควิด-19 วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ผู้ป่วยรายที่ 495-499 ของ อ.หนองหญ้าไซ จำนวน 5 ราย ดังนี้
ต.หนองขาม 4 ราย
รพ.สต.หนองขาม 4 ราย
>> หญิงไทย อายุ 49 ปี หญิงไทย อายุ 3 ปี และ หญิงไทย อายุ 7 ปี หมู่ 5 ต.หนองขาม สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน ม.5 ต.หนองขาม มีอาการเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 7 ราย เข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลด่านช้าง
>> ชายไทย อายุ 26 ปี ม.5 ต.หนองขาม มีอาการเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ผลการสอบสวนโรค พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 9 ราย เข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลด่านช้าง
ต.ทัพหลวง 1 ราย
รพ.สต.ทัพหลวง 1 ราย
>> ชายไทย อายุ 18 ปี 1 ม.7 ต.ทัพหลวง มีอาการเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ผลการสอบสวนโรค พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 16 ราย เข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ

ที่อยู่

Suphan Buri

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สสอ.หนองหญ้าไซ.เพจผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สสอ.หนองหญ้าไซ.เพจ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Suphan Buri

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 นายชนะ โพธิ์ทอง สาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าไซ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดฯ ลงพื้นที่ตรวจและสาธิตการตรวจหาเชื้อ Covid-19 ด้วยชุดตรวจโควิดATK ให้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน ณ โรงเรียนวัดดอนสำโรง เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการเปิดการเรียนการสอนโดยรูปแบบ On-Site ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภท
วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 นายเกียรติศักดิ์ หอมเย็นใจ นายอำเภอหนองหญ้าไซ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยฉีดวัคซีน Covid-19 เคลื่อนที่ โดยมี นายแพทย์อิศวร ดวงจินดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองหญ้าไซ นายชนะ โพธิ์ทอง สาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าไซ ผอ.รพ.สต.หนองเสือเต้น พร้อมด้วยบุคลากรโรงพยาบาลหนองหญ้าไซ และสาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าไซ ให้การต้อนรับ และได้ออกให้บริการฉีดวัคซีน Sinovac เข็มที่1 ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ของตำบลหนองขาม โดยมีประชาชนให้ความสนใจมาฉีดวัคซีน 201 ราย