Clicky

สสอ.หนองหญ้าไซ.เพจ

สสอ.หนองหญ้าไซ.เพจ สสอ.หนองหญ้าไซ.กรุ๊ปhttps://www.facebook.com/groups/sso.yasai/

เปิดเหมือนปกติ

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 นายชนะ โพธิ์ทอง สาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าไซ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนอง...
26/04/2022

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 นายชนะ โพธิ์ทอง สาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าไซ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าไซ รพ.สต.หนองโพธิ์ รพ.สต.หนองราชวัตร รพ.สต.หนองขาม รพ.สต.ทัพหลวง รพ.สต.บ้านโค้งบ่อแร่ รพ.สต.แจงงาม รพ.สต.บ้านสามัคคีธรรม รพ.สต.บ้านวังน้ำโจน และ รพ.สต.บ้านหนองเสือเต้น ร่วมประชุมประจำเดือน เมษายน 2565 ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าไซ ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายแพทย์อนุวัฒน์ ทวีสุวรรณไกร นายแพทย์ปฏิบัติการ จากโรงพยาบาลหนองหญ้าไซ ให้ความรู้แนวทางการรักษาผู้ป่วยโควิด19 แบบ OP-self isolation ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

26/04/2022
26/04/2022
วันพุธที่ 20 เมษายน 2565  นายชนะ โพธิ์ทอง สาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าไซ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหญ้...
20/04/2022

วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 นายชนะ โพธิ์ทอง สาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าไซ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าไซ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามการบันทึกข้อมูลโควิด19 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเสือเต้น ต.หนองขาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 นายชนะ โพธิ์ทอง สาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าไซ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนอง...
19/04/2022

วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 นายชนะ โพธิ์ทอง สาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าไซ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าไซ รพ.สต.บ้านโค้งบ่อแร่ เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด19 เข็มที่ 3 (เข็มกระตุ้น) ณ โรงเรียนวัดโคกพระ ตำบลแจงงาม และวัดหนองกระอิฐ ตำบลทัพหลวง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี โดยมีประชาชนให้ความสนใจมาฉีดวัคซีนจำนวน 97 ราย

Mobile uploads
14/04/2022

Mobile uploads

13/04/2022
12/04/2022
12/04/2022
08/04/2022
07/04/2022
05/04/2022
05/04/2022
31/03/2022
30/03/2022
30/03/2022
29/03/2022
28/03/2022
28/03/2022
28/03/2022
28/03/2022
28/03/2022
24/03/2022
23/03/2022
วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565  นายชนะ  โพธิ์ทอง สาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าไซ พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าไซ...
21/03/2022

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 นายชนะ โพธิ์ทอง สาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าไซ พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าไซ และ รพ.สต.หนองราชวัตร ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการตรวจคัดกรองโควิด19 ด้วยชุดตรวจATK ให้กับประชาชนในพื้นที่ ตำบลหนองราชวัตร ณ โรงเรียนวัดหนองทราย ต.หนองราชวัตร อ.หนองหญ้าไซ โดยมีผู้เข้ารับการตรวจจำนวน 146 ราย ผลเป็นบวก 29 ราย ผลเป็นลบ 117 ราย

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 นำโดย นายชนะ โพธิ์ทอง สาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าไซ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเ...
21/03/2022

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 นำโดย นายชนะ โพธิ์ทอง สาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าไซ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าไซ รพ.สต.แจงงาม รพ.สต.บ้านวังน้ำโจน และ กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลแจงงาม ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากยุงและรักษาสิ่งแวดล้อม เนื่องในวัน อสม.แห่งชาติ ณ วัดสระเตย ต.แจงงาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าไซ ขอขอบคุณ คุณเกศราภรณ์ อัตถรินทร  เจ้าพนักงานสาธารณสุข เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และคณะ ในกา...
17/03/2022

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าไซ ขอขอบคุณ คุณเกศราภรณ์ อัตถรินทร เจ้าพนักงานสาธารณสุข เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และคณะ ในการบริจาค เวชภัณฑ์ยาอุปกรณ์การแพทย์ และน้ำดื่ม สำหรับใช้งานใน โรงพยาบาลสนาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี โดยมี นายอำนาจ แก้วสุข ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าไซ เป็นตัวแทนในการรับมอบ

สถานการณ์โควิด-19 อำเภอหนองหญ้าไซ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565 จำนวนผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 22 ราย
10/03/2022

สถานการณ์โควิด-19 อำเภอหนองหญ้าไซ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565 จำนวนผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 22 ราย

ข้อมูล สถานการณ์โควิด 19 ณ วันที่ 8 มีนาคม 2565 ผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 56 ราย
08/03/2022

ข้อมูล สถานการณ์โควิด 19 ณ วันที่ 8 มีนาคม 2565 ผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 56 ราย

08/03/2022
08/03/2022
สถานการณ์โควิด-19 อำเภอหนองหญ้าไซ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2565
06/03/2022

สถานการณ์โควิด-19 อำเภอหนองหญ้าไซ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2565

05/03/2022
Photos from สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี's post
05/03/2022

Photos from สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี's post

04/03/2022

ที่อยู่

Suphan Buri

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

https://ssoyasai.com/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สสอ.หนองหญ้าไซ.เพจผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สสอ.หนองหญ้าไซ.เพจ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Suphan Buri

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 นายชนะ โพธิ์ทอง สาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าไซ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดฯ ลงพื้นที่ตรวจและสาธิตการตรวจหาเชื้อ Covid-19 ด้วยชุดตรวจโควิดATK ให้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน ณ โรงเรียนวัดดอนสำโรง เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการเปิดการเรียนการสอนโดยรูปแบบ On-Site ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภท
วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 นายเกียรติศักดิ์ หอมเย็นใจ นายอำเภอหนองหญ้าไซ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยฉีดวัคซีน Covid-19 เคลื่อนที่ โดยมี นายแพทย์อิศวร ดวงจินดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองหญ้าไซ นายชนะ โพธิ์ทอง สาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าไซ ผอ.รพ.สต.หนองเสือเต้น พร้อมด้วยบุคลากรโรงพยาบาลหนองหญ้าไซ และสาธารณสุขอำเภอหนองหญ้าไซ ให้การต้อนรับ และได้ออกให้บริการฉีดวัคซีน Sinovac เข็มที่1 ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ของตำบลหนองขาม โดยมีประชาชนให้ความสนใจมาฉีดวัคซีน 201 ราย