การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ

เปิดเหมือนปกติ

🌺☘️ กปภ. เชิญชวนประชาชนร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง 2563 ด้วยวัสดุจากธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่ออนุรักษ์แหล่งน้...
30/10/2020

🌺☘️ กปภ. เชิญชวนประชาชนร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง 2563 ด้วยวัสดุจากธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่ออนุรักษ์แหล่งน้ำธรรมชาติให้สะอาดอย่างยั่งยืน พร้อมการปฏิบัติตนในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ New Normal

🔵 นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. กล่าวว่า กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาว แต่ยังคงได้รับอิทธิพลจากพายุและร่องความกดอากาศต่ำ ส่งผลให้ในหลายพื้นที่ฝนตกหนักประสบปัญหาน้ำท่วม รวมไปถึงสถานการณ์ภัยแล้งในบางพื้นที่ส่งผลให้ปริมาณน้ำดิบมีน้อยลงจนต้องเพิ่มความระมัดระวังในการใช้น้ำให้มากขึ้น และการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แม้จะเริ่มคลี่คลาย แต่ยังคงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมด้านมาตรการป้องกัน อาทิ การใช้แอปพลิเคชันไทยชนะเพื่อการค้นหา เช็คอิน เช็คเอาท์ และการจองเข้าร่วมงานล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน เป็นต้น ดังนั้น ในโอกาสประเพณีลอยกระทงประจำปี 2563 นี้ กปภ. ในฐานะผู้ผลิตและให้บริการน้ำสะอาดบริการประชาชนใน 74 จังหวัดทั่วประเทศ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันสืบสานประเพณีลอยกระทงในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ New Normal สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะ หมั่นล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ รักษาระยะห่างจากบุคคลอื่น 1 ถึง 2 เมตร และให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ในการตรวจวัดอุณหภูมิ พร้อมช่วยกันอนุรักษ์แหล่งน้ำธรรมชาติโดยเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ งดใช้กระทงโฟม เปลี่ยนมาใช้กระทงที่ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ อาทิ กาบกล้วย ใบตอง ดอกไม้ หรือวัสดุอื่นที่มีน้ำหนักเบา ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสามารถเก็บขึ้นมาได้ง่าย นอกจากนี้ ควรหลีกเลี่ยงวัสดุที่ใช้เวลาในการย่อยสลายนานที่เป็นอันตรายต่อสัตว์และพืชน้ำ ตลอดจนหลีกเลี่ยงการทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลต่างๆ ลงสู่แม่น้ำลำคลองเพื่อเป็นการลดมลพิษทางน้ำ ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับคุณภาพน้ำดิบที่นำมาใช้ผลิตน้ำประปาต่อไป

🔵 ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนมั่นใจในคุณภาพน้ำประปาของ กปภ.ที่มีระบบการผลิตน้ำประปาที่ได้มาตรฐานจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศและยั่งยืน ด้านการให้บริการและบริหารจัดการน้ำประปา” อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนปฏิบัติตนในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ New Normal เพื่อชีวิตที่ปลอดภัยและมีความสุข

#ลอยกระทง2563
#การประปาส่วนภูมิภาค 💦

✨✨ ธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ ✨✨๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพ...
13/10/2020

✨✨ ธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ ✨✨
๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ

📢 เรียนผู้ใช้น้ำในเขต อำเภอภาชี บริเวณตลาดภาชีทางการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือจะทำการ ปิดน้ำเพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 1...
06/10/2020

📢 เรียนผู้ใช้น้ำในเขต อำเภอภาชี บริเวณตลาดภาชี
ทางการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือจะทำการ ปิดน้ำเพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 150 มม. บริเวณหลังตลาดไชโย หน้าสถานีรถไฟภาชี คาดว่าแล้วเสร็จ และดำเนินการจ่ายน้ำได้ประมาณ เวลา 19.00 น. ต้องขออภัยในความไม่สะดวก ด้วยครับ

การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่
02/10/2020

การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

🔵 PWA x TESCO Lotus 🟢
เปิดตัวโครงการ "เราช่วยคนไทยประหยัดทุกวันเมื่อจ่ายบิลค่าน้ำประปาของ กปภ."
.
.
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมกับ TESCO Lotus เปิดตัวโครงการ “เราช่วยคนไทยประหยัดทุกวันเมื่อจ่ายบิลค่าน้ำประปาของ กปภ.” โดยจัดโปรโมชั่นมอบคูปองส่วนลดท้ายบิลให้กับลูกค้าเมื่อชำระค่าน้ำประปาผ่านเคาน์เตอร์บริการเทสโก้ โลตัส สำหรับใช้เป็นส่วนลดเมื่อซื้อสินค้าภายในห้างสรรพสินค้า Tesco Lotus - เทสโก้ โลตัส เพื่อช่วยลูกค้าประหยัดค่าใช้จ่าย พร้อมด้วยหน่วยงานรัฐวิสาหกิจด้านสาธารณูปโภคอีก 3 แห่ง ได้แก่ การประปานครหลวง (กปน.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ณ TESCO Lotus สำนักงานใหญ่ (สุขาภิบาล 1) กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563

#TescoLotus
#เราช่วยคนไทยประหยัดทุกวัน

18/09/2020
💢🗯️ พายุโนอึลมาแน่!มท.3 สั่งการ กปภ. ต้องพร้อมจ่ายน้ำประปาต่อเนื่อง..มท.3 สั่งการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เตรียมความพร...
17/09/2020

💢🗯️ พายุโนอึลมาแน่!
มท.3 สั่งการ กปภ. ต้องพร้อมจ่ายน้ำประปาต่อเนื่อง
.
.
มท.3 สั่งการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบจากพายุโนอึล เริ่มกระหน่ำ 18 – 20 กันยายน 2563 ย้ำ กปภ. 234 สาขาทั่วประเทศต้องปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้สามารถผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาแก่ประชาชนได้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภค
.
.
ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3) เปิดเผยว่า ตามที่มีประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุโซนร้อน “โนอึล” ซึ่งมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไต้ฝุ่น คาดว่าจะเคลื่อนเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 18-20 กันยายน 2563 ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากและมีลมแรงบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ โดยเริ่มมีผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน อย่างไรก็ตาม เพื่อลดความกังวลและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน ได้กำชับให้ กปภ. 234 สาขาทั่วประเทศต้องวางแผนเตรียมพร้อมผลิตน้ำประปา 24 ชั่วโมง ตลอดจนประเมินสถานการณ์และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาอย่างใกล้ชิด เพื่อรักษาคุณภาพน้ำประปาให้ได้มาตรฐานตามองค์การอนามัยโลก (WHO) เพื่อให้น้ำประปาที่ผลิตและส่งจ่ายให้ประชาชนมีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัยต่อสุขภาพ และสามารถอุปโภคบริโภคได้อย่างมั่นใจในทุกสถานการณ์

#พายุโนอึล

🟦 กปภ. พร้อมดูแลประชาชนในช่วงชดเชยวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ..การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ทั้ง 234 สาขาทั่วประเทศ เตรียมความพ...
03/09/2020

🟦 กปภ. พร้อมดูแลประชาชนในช่วงชดเชยวันหยุดเทศกาลสงกรานต์
.
.
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ทั้ง 234 สาขาทั่วประเทศ เตรียมความพร้อมในการดูแล
และให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนในช่วงชดเชยวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2563 ระหว่างวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 และ วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้น้ำในช่วงวันหยุดยาวอย่างต่อเนื่อง
📌​ดูแลระบบผลิตจ่ายน้ำประปาอย่างเข้มงวด
📌​เฝ้าระวังสภาวการณ์ภัยธรรมชาติ ภัยแล้ง หรือภัยพิบัติต่าง ๆ
📌​ จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กวดขันการเข้าออกบริเวณโรงผลิตน้ำประปา
📌 ตรวจตราและเฝ้าระวังสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ให้บริการ

ทั้งนี้ ขอแนะนำให้ผู้ใช้น้ำตรวจสอบระบบประปาภายในบ้านว่าไม่มีการเปิด
ก๊อกน้ำทิ้งไว้ เพื่อป้องกันค่าน้ำประปาที่สูงขึ้นเกินกว่าปกติเนื่องจากเปิดน้ำทิ้งไว้หรือเกิดการรั่วไหล

อย่างไรก็ตาม หากไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการ หรือต้องการแจ้งปัญหา
การใช้น้ำประปา สามารถแจ้งได้ที่แอปพลิเคชัน PWA 1662 และ PWA Line Official: @pwathailand หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ PWA Contact Center 1662
-------------------------------------------------

เรียนผู้ใช้น้ำบริเวรณดังกล่าว ต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับ
03/09/2020

เรียนผู้ใช้น้ำบริเวรณดังกล่าว ต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับ

📢 เรียนผู้ใช้น้ำในเขต อำเภอภาชี บริเวณตลาดภาชี-วัดภาชีทั้งหมด ทางการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือจะทำการ ปิดน้ำเพื่อดำเนิน...
31/08/2020

📢 เรียนผู้ใช้น้ำในเขต อำเภอภาชี บริเวณตลาดภาชี-วัดภาชีทั้งหมด
ทางการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือจะทำการ ปิดน้ำเพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 200 มม. บริเวณหน้าร้านบรรเลงอาหารป่า คาดว่าแล้วเสร็จ และดำเนินการจ่ายน้ำได้ประมาณ เวลา 16.30 น. ต้องขออภัยในความไม่สะดวก ด้วยครับ

📢 เรียนผู้ใช้น้ำการประปาส่วนภูมิภาค อ.ท่าเรือ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องขอลดแรงดันน้ำประปาเพ...
27/08/2020

📢 เรียนผู้ใช้น้ำการประปาส่วนภูมิภาค อ.ท่าเรือ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องขอลดแรงดันน้ำประปาเพื่อซ่อมท่อน้ำประปาตั้งแต่เวลา 15.00 น-16.30 เนื่องจากท่อขนาด 50 มม. แตก บริเวณทางเข้าวัดเวียง ต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยครับ"

ดำเนินการซ่อมท่อน้ำดิบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยครับ
26/08/2020

ดำเนินการซ่อมท่อน้ำดิบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยครับ

📢 เรียนผู้ใช้น้ำ อ.ท่าเรือการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องขอลดแรงดันน้ำประปาซ่อมท่อน้ำดิบตั้งแต่เว...
26/08/2020

📢 เรียนผู้ใช้น้ำ อ.ท่าเรือ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องขอลดแรงดันน้ำประปาซ่อมท่อน้ำดิบตั้งแต่เวลา 16.00 น-19.00 เนื่องจากท่อส่งน้ำดิบขนาด 300 มม. แตก ทำให้ปริมาณน้ำดิบในการผลิตลดน้อยลงไม่เพียงพอต่อการผลิตน้ำประปา ต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยครับ"

📢 เรียนผู้ใช้น้ำในเขต อำเภอภาชี ทางการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือจะทำการ ปิดน้ำเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ สาเหตุเนื่องจากการป...
26/08/2020

📢 เรียนผู้ใช้น้ำในเขต อำเภอภาชี
ทางการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือจะทำการ ปิดน้ำเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ สาเหตุเนื่องจากการปรับปรุงถนนของกรมทางหลวง คาดว่าแล้วเสร็จ และดำเนินการจ่ายน้ำได้ประมาณ เวลา 17.00น. ต้องขออภัยในความไม่สะดวก ด้วยครับ

ด้วยขณะนี้ คลองชัยนาท-ป่าสัก และคลองระพีพัฒน์มีความขุ่นสูงมาก ทำให้จำเป็นต้องเพิ่มระยะเวลาการกรองน้ำประปา และลดแรงดันน้ำ...
18/08/2020

ด้วยขณะนี้ คลองชัยนาท-ป่าสัก และคลองระพีพัฒน์มีความขุ่นสูงมาก ทำให้จำเป็นต้องเพิ่มระยะเวลาการกรองน้ำประปา และลดแรงดันน้ำ จึงเป็นเหตุทำให้น้ำประปาอาจจะไหลอ่อนได้ในบางพื้นที่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือต้องขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้ด้วยครับ

ขอแจ้งผู้ใช้น้ำในเขต อำเภอภาชีทราบว่า ทางการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือจะทำการ ปิดน้ำเพื่อย้ายแนวท่อ ที่ อ.ภาชี คาดว่าแล...
17/08/2020

ขอแจ้งผู้ใช้น้ำในเขต อำเภอภาชีทราบว่า ทางการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือจะทำการ ปิดน้ำเพื่อย้ายแนวท่อ ที่ อ.ภาชี คาดว่าแล้วเสร็จ และดำเนินการจ่ายน้ำได้ประมาณ เวลา 16.00น. ต้องขออภัยในความไม่สะดวก ด้วยนะครับ

กรี๊ดดดด... 😱😱😱ทำไมค่าน้ำประปาสูงขึ้นผิดปกติ?มาหาคำตอบกันครับ
14/08/2020

กรี๊ดดดด... 😱😱😱
ทำไมค่าน้ำประปาสูงขึ้นผิดปกติ?
มาหาคำตอบกันครับ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ's cover photo
12/08/2020

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ's cover photo

✨ ทรงพระเจริญ ✨12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยเกล้าด้ว...
12/08/2020

✨ ทรงพระเจริญ ✨
12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ

Anti-Fake News Center Thailand
05/08/2020

Anti-Fake News Center Thailand

3 จุดเสี่ยงภายในบ้าน ที่ต้องระวังเมื่อเกิดน้ำท่วมฉับพลัน
.
ช่วงฝนตกหนัก อาจเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันขึ้นได้ วันนี้เราจึงมีวิธีแนะนำการรับมือน้ำท่วมฉับพลัน โดยการตรวจสอบจุดเสี่ยงภายในบ้าน เพื่อป้องกันและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น มาฝากกัน
.
1. ปิดท่อระบายน้ำ : แรงดันน้ำภายนอกอาจดันน้ำเสียให้ไหลย้อนเข้าสู่ตัวบ้าน ผ่านท่อระบายน้ำหลักของบ้านทำให้เกิดความเสียหายภายในบ้านได้
.
2. ปิดวาล์วมาตรวัดน้ำ : ปิดวาล์วและมาตรวัดน้ำหากมีน้ำท่วมสูง เพื่อป้องกันไม่ให้แรงดันน้ำ ทำให้มิเตอร์น้ำประปาหมุนผิดปกติ และอาจเกิดความเสียหายกับตัวมาตรวัดน้ำได้
.
3. สังเกตจุดแตกรั่วภายในบ้าน : และทำการซ่อมแซมทันที เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเข้ามาภายในตัวบ้าน
.
ที่มา : การประปาส่วนภูมิภาค
.
#ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม #AntiFakeNewsCenter #AFNCThailand #น้ำท่วม #ฝนตก #น้ำท่วมฉับพลัน

พร้อมพักผ่อนกันรึยังคร้าบบบบ 😁😍..หยุดยาวนี้ขอให้เดินทางปลอดภัย 🚗เที่ยวกันแบบอุ่นใจด้วยวิถีใหม่สไตล์ New Normalเพื่อป้องก...
24/07/2020

พร้อมพักผ่อนกันรึยังคร้าบบบบ 😁😍
.
.
หยุดยาวนี้ขอให้เดินทางปลอดภัย 🚗
เที่ยวกันแบบอุ่นใจด้วยวิถีใหม่สไตล์ New Normal
เพื่อป้องกันตนเองจากโรคระบาด COVID-19 อย่างเคร่งครัด

🛑 ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก 🛑

อ่อ...แล้วอย่าลืมปิดวาล์วน้ำก่อนออกเดินทางด้วยนะครับ 🥳

#การประปาส่วนภูมิภาค
#วันหยุดยาว
#NewNormal

Surprise ❗❗ เอาใจขาช้อป 💸พิเศษสำหรับลูกค้า กปภ. ชำระค่าน้ำประปาผ่านแอปพลิเคชัน #LAZADA ได้แล้ววันนี้ ! จะช้อปปิ้ง จะจ่า...
21/07/2020

Surprise ❗❗ เอาใจขาช้อป 💸

พิเศษสำหรับลูกค้า กปภ. ชำระค่าน้ำประปาผ่านแอปพลิเคชัน #LAZADA ได้แล้ววันนี้ !
จะช้อปปิ้ง จะจ่ายบิล ก็สะดวกสุดในแอปพลิเคชันเดียว
📌​ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Lazada

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ       เรื่อง แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในคลองระพีพัฒน์ – โครงการส่งน้ำและบำรุงรัก...
15/07/2020

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ
เรื่อง แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในคลองระพีพัฒน์ – โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ ลดระดับ (สถานีผลิต-จ่ายน้ำภาชี)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ's cover photo
02/07/2020

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ's cover photo

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ จะทำการบำรุงรักษาหม้อแปลง ขนาด 160 KVA บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้ำภาชี หมู่ที่ 3 ตำบลหนองน้ำใ...
24/06/2020

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ จะทำการบำรุงรักษาหม้อแปลง ขนาด 160 KVA บริเวณสถานีผลิต-จ่ายน้ำภาชี หมู่ที่ 3 ตำบลหนองน้ำใส อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงขอหยุดจ่ายน้ำประปา ในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00-14.00 น. พื้นที่ได้รับผล กระทบจากการหยุดจ่ายน้ำประกอบด้วย

เขตจำหน่ายน้ำ เทศบาลตำบลภาชี,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วง,องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม,องค์การบริหารส่วนตำบลกระจิว,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส
ทั้งหมด

ขอให้ประชาชนในพื้นที่บริเวณดังกล่าวสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงเวลาดังกล่าว และขออภัยในความไม่สะดวก ครับ

💦กปภ. ขอเสนอวิธีการประหยัดน้ำแบบยั่งยืน✅ ใช้หลัก 3R ในการใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค   😀 Reduce (ลดการใช้น้ำ)   😀 Reused...
14/06/2020

💦กปภ. ขอเสนอวิธีการประหยัดน้ำแบบยั่งยืน

✅ ใช้หลัก 3R ในการใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
😀 Reduce (ลดการใช้น้ำ)
😀 Reused (นำน้ำมาใช้ซ้ำ)
😀 Recycle (นำน้ำมาใช้หมุนเวียน)

✅ เลือกใช้อุปกรณ์หรือสุขภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติช่วยประหยัดน้ำ เช่น ชักโครก ฝักบัว ก๊อกน้ำ เป็นต้น

ถึงแม้ขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในช่วงฤดูฝน แต่บางพื้นที่ก็ยังมีความเสี่ยงที่จะขาดแคลนน้ำ กปภ. จึงขอเชิญชวนทุก ๆ คนช่วยกันประหยัดน้ำให้เป็นกิจวัตรประจำวัน จะได้มีน้ำใช้อย่างยั่งยืน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ
04/06/2020

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ

เนื่องด้วยเครื่องสูบน้ำดิบ สถานีผลิตน้ำภาชี หม้อน้ำรั่วสูบน้ำได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ จึงไม่สามารถสูบน้ำขึ้นมาผลิตน้ำประปาได้เต็มกำลังผลิต ตามความต้องการ การใช้น้ำตามปกติ จึงจะส่งผลให้ต้องลดแรงดันน้ำ ขณะนี้ทีมงานกำลังติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบทดแทนตัวเดิมที่มีปัญหา ต้องของอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาศนี้ด้วยครับ

เนื่องด้วยเครื่องสูบน้ำดิบ สถานีผลิตน้ำภาชี หม้อน้ำรั่วสูบน้ำได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ จึงไม่สามารถสูบน้ำขึ้นมาผลิตน้ำประปาไ...
04/06/2020

เนื่องด้วยเครื่องสูบน้ำดิบ สถานีผลิตน้ำภาชี หม้อน้ำรั่วสูบน้ำได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ จึงไม่สามารถสูบน้ำขึ้นมาผลิตน้ำประปาได้เต็มกำลังผลิต ตามความต้องการ การใช้น้ำตามปกติ จึงจะส่งผลให้ต้องลดแรงดันน้ำ ขณะนี้ทีมงานกำลังติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบทดแทนตัวเดิมที่มีปัญหา ต้องของอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาศนี้ด้วยครับ

๓ มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีขอพระองค์ทรงพระเจริญ ✨✨ด้วยเกล้าด้วย...
03/06/2020

๓ มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ✨✨
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ's cover photo
02/06/2020

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ's cover photo

🚰เพียงเปลี่ยนมาใช้แก้วรองน้ำขณะล้างหน้าแปรงฟัน😘✔ช่วยประหยัดน้ำได้ถึง 9 ลิตรต่อนาที💧อ้าวตั้งแต่นี้เริ่มเล๊ยยยยยย 💙💙💙#การป...
26/05/2020

🚰เพียงเปลี่ยนมาใช้แก้วรองน้ำขณะล้างหน้าแปรงฟัน😘
✔ช่วยประหยัดน้ำได้ถึง 9 ลิตรต่อนาที💧

อ้าวตั้งแต่นี้เริ่มเล๊ยยยยยย 💙💙💙
#การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ
#PWA

การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่
26/05/2020

การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

กปภ. แก้ไขภัยแล้งด้วย 50 โครงการ

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้รับอนุมัติ โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (งบกลาง) ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 จำนวน 50 โครงการ งบประมาณ 1,092.2954 ล้านบาท เพื่อแก้ไขการขาดแคลนน้ำจำนวน 33 สาขา โดยสรุปความก้าวหน้าของโครงการ (ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563) ได้ดังนี้

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ
26/05/2020

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ

ถึงฝนจะตกแล้ว แต่เราก็ต้องใช้น้ำกันประหยัดนะครับ
#การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ

ถึงฝนจะตกแล้ว แต่เราก็ต้องใช้น้ำกันประหยัดนะครับ #การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ
26/05/2020

ถึงฝนจะตกแล้ว แต่เราก็ต้องใช้น้ำกันประหยัดนะครับ
#การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ

ปิดก๊อกให้สนิท​ ประหยัดน้ำวันละนิด...คุณทำได้ เพื่อประหยัดทรัพยากรน้ำ#การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ
20/05/2020

ปิดก๊อกให้สนิท​ ประหยัดน้ำวันละนิด...คุณทำได้
เพื่อประหยัดทรัพยากรน้ำ
#การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ

ใช้น้ำอย่างไม่รู้ค่า จะเป็นหยดน้ำตาเมื่อคลาดแคลน#การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ
20/05/2020

ใช้น้ำอย่างไม่รู้ค่า จะเป็นหยดน้ำตาเมื่อคลาดแคลน
#การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ

ที่อยู่

399/7 ม.9 ต.จำปา
Tha Rua
13130

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

035341814

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าเรือ:

วิดีโอทั้งหมด

อีกหนึ่งช่องทางการติดตามข่าวสารและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Application line

https://line.me/R/ti/p/%40fpt8476o

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ