กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ภารกิจหลัก สำรวจสำมะโนแปลงที่ดิน สำรวจออกแบบ ตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวร

เปิดเหมือนปกติ

องค์นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม Humanitarian Soil Scientist ของโลกคุณรู้หรือไม่ 90 % ของอาหารที่เรารับประทาน รวมทั้ง...
12/10/2020

องค์นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม Humanitarian Soil Scientist ของโลก

คุณรู้หรือไม่ 90 % ของอาหารที่เรารับประทาน รวมทั้งปัจจัยสี่ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตล้วนก่อกำเนิดจากดิน ในขณะที่ดินถูกใช้ประโยชน์เพื่อตอบสนองความจำเป็นในการอยู่รอดของมนุษย์ ดินต้องพบกับสภาวะที่เสื่อมโทรมลงทุกขณะ การฟื้นฟูใช้เวลานับร้อยนับพันปี หากยังปล่อยให้เป็นไปเช่นนี้ องค์การสหประชาชาติคาดการณ์ว่า ดินจะสามารถผลิตอาหารเลี้ยงประชากรโลกได้อีกเพียง 55 ปี

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเป็นจอมปราชญ์แห่งการพัฒนาที่ดิน ด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ทรงตระหนักถึงวิกฤตที่จะเกิดขึ้น จึงได้ทรงศึกษา ค้นคว้า และพระราชทานแนวทางฟื้นฟูดินตามหลักธรรมชาติ ผ่านทางโครงการพระราชดำริต่างๆ ที่ก่อให้เกิดผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ทั้งต่อปวงชนชาวไทยและนานาประเทศ จนเป็นที่มาของการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม Humanitarian Soil Scientist และการประกาศวันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ เป็น “วันดินโลก”

#วันดินโลก #worldsoilday #soilbiodiversity #ใส่ใจเขาใส่ใจเราใส่ใจดิน #soilsserveusall

#cesra

วันที่ 20-21สิงหาคม ทีมงานกลุ่มสำรวจฯนำทีมโดยนายธนัฐ ม่วงกล่ำ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน น.ส.ปิยะพร พันธ์น้อย นายช่างสำรวจปฏิ...
22/08/2020

วันที่ 20-21สิงหาคม ทีมงานกลุ่มสำรวจฯนำทีมโดยนายธนัฐ ม่วงกล่ำ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน น.ส.ปิยะพร พันธ์น้อย นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ที่ดูแล อ.เมือง สพด.นครนายก ลงพื้นที่สำรวจออกแบบงานพัฒนาฯทุ่งรังสิต

วันที่ 11 กค 2563 ทีมงานกลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ โดยนายมู้หะหมัดยะเอส เล๊าะยอ ผอ.กลุ่มสำรวจฯ นายธนัฐ ม่วงกล่ำ นายช่างโยธา...
11/07/2020

วันที่ 11 กค 2563 ทีมงานกลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ โดยนายมู้หะหมัดยะเอส เล๊าะยอ ผอ.กลุ่มสำรวจฯ นายธนัฐ ม่วงกล่ำ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน และนายอาณัฐ เจนตะเสน เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย เข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี นำโดย ดร.แวว (ขออภัยนึกชื่อจริงไม่ได้)เพื่อชี้แจงงานโครงการบริหารจัดการดินและน้ำเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ แก่ชาวเกษตรกรของลุ่มน้ำวังยาง จ.สระบุรี ที่โรงเรียนหนองผักหนอก ได้รับความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นอย่างดียิ่ง จากพี่น้องเกษตรกร ขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนหนองผักหนอก ##ขอบคุณเกษตรกรทุกท่าน

🏗ความคืบหน้า งานก่อสร้างบ้านพัก สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี ควบคุมงาน โดย นายสุนทร ชาธิพา วิศวกร#กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ ส...
03/07/2020

🏗ความคืบหน้า งานก่อสร้างบ้านพัก สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี ควบคุมงาน โดย นายสุนทร ชาธิพา วิศวกร
#กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ สพข.1

🏗ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารสถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี ควบคุมงาน โดยนายธนัฐ. ม่วงกล่ำ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน#กลุ่มสำรวจเพื่...
03/07/2020

🏗ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารสถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี ควบคุมงาน โดยนายธนัฐ. ม่วงกล่ำ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

#กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ สพข.1

🏗ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุสถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี ควบคุมงาน โดยนายสุนทร ชาธิพา วิศวกร#กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที...
03/07/2020

🏗ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุสถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี ควบคุมงาน โดยนายสุนทร ชาธิพา วิศวกร

#กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ สพข.1

🏗ความคืบหน้าการก่อสร้างป้ายสถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี ควบคุมงาน โดยนายธนัฐ. ม่วงกล่ำ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน#กลุ่มสำรวจเพื่อ...
03/07/2020

🏗ความคืบหน้าการก่อสร้างป้ายสถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี ควบคุมงาน โดยนายธนัฐ. ม่วงกล่ำ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
#กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ สพข.1

🏗ความคืบหน้าการก่อสร้างรั้วของสถานีพัฒนาที่ดินชัยนาทควบคุมงาน โดยนายสุนทร ชาธิพา วิศวกร#กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ สพข.1
03/07/2020

🏗ความคืบหน้าการก่อสร้างรั้วของสถานีพัฒนาที่ดินชัยนาทควบคุมงาน โดยนายสุนทร ชาธิพา วิศวกร
#กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ สพข.1

🏗ความคืบหน้า🏗การก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุสถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี ควบคุมงาน โดยนายสุนทร ชาธิพา วิศวกร#กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนท...
03/07/2020

🏗ความคืบหน้า🏗
การก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุสถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี ควบคุมงาน โดยนายสุนทร ชาธิพา วิศวกร

#กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ สพข.1

🏢ความคืบหน้า🏢การก่อสร้างอาคารสถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี ควบคุมงาน โดยนายธนัฐ. ม่วงกล่ำ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน# กลุ่มสำรวจเพ...
03/07/2020

🏢ความคืบหน้า🏢
การก่อสร้างอาคารสถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี ควบคุมงาน

โดยนายธนัฐ. ม่วงกล่ำ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
# กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ สพข.1

⚒วันที่ 3 กรกฏาคม 2563⚒นายธนัฐ ม่วงกล่ำ นายช่างโยธา นางสาวปิยะพร พันธุ์น้อย นายช่างสำรวจ นายสุนทร ชาธิพา วิศวกร พร้อมเจ้...
03/07/2020

⚒วันที่ 3 กรกฏาคม 2563⚒
นายธนัฐ ม่วงกล่ำ นายช่างโยธา นางสาวปิยะพร พันธุ์น้อย นายช่างสำรวจ นายสุนทร ชาธิพา วิศวกร พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ ลงพื้นที่ สำรวจออกแบบงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ บนพื้นที่ลุ่ม-ดอน ณ อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท

⚒วันที่ 2 กรกฏาคม 2563⚒นายธนัฐ ม่วงกล่ำ นายช่างโยธา นางสาวปิยะพร พันธุ์น้อย นายช่างสำรวจ นายสุนทร ชาธิพา วิศวกร พร้อมเจ...
03/07/2020

⚒วันที่ 2 กรกฏาคม 2563⚒
นายธนัฐ ม่วงกล่ำ นายช่างโยธา นางสาวปิยะพร พันธุ์น้อย นายช่างสำรวจ นายสุนทร ชาธิพา วิศวกร พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ ลงพื้นที่ สำรวจออกแบบงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ บนพื้นที่ลุ่ม-ดอน ณ อ.เมือง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
#กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ สพข.1

🔨วันที่ 9 มิถุนายน 2563 🔨นายสุนทร ชาธิพา วิศวกร พร้อมเจ้าหน้าที่ฯควบคุมงานก่อสร้างรั้ว สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท และงานก่อ...
10/06/2020

🔨วันที่ 9 มิถุนายน 2563 🔨นายสุนทร ชาธิพา วิศวกร พร้อมเจ้าหน้าที่ฯควบคุมงานก่อสร้างรั้ว สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท และงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ณ สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี 🏗🏭

#กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต1

⚒วันที่ 9 มิถุนายน 2563 ⚒นายธนัฐ. ม่วงกล่ำ นายช่างโยธา นางสาวปิยะพร พันธุ์น้อย นายช่างสำรวจ พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ ลงพื้นที่...
10/06/2020

⚒วันที่ 9 มิถุนายน 2563 ⚒นายธนัฐ. ม่วงกล่ำ นายช่างโยธา นางสาวปิยะพร พันธุ์น้อย นายช่างสำรวจ พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ ลงพื้นที่ควบคุมงานก่อสร้างจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ในพื้นที่ทุ่งรังสิต ณ ต. ทองหลาง อ.บ้านนา จ.นครนายก

#กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต1

ความสำเร็จของ โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ทุ่งรังสิต สำเร็จได้ด้วยความร่วมมือที่เกิดจากเกษตรกรสะท้อนปัญหา สถานีพัฒนา...
08/06/2020

ความสำเร็จของ โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ทุ่งรังสิต สำเร็จได้ด้วยความร่วมมือที่เกิดจากเกษตรกรสะท้อนปัญหา สถานีพัฒนาที่ดินที่รับผิดชอบรับรู้ปัญหา สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 โดยกลุ่มสำรวจฯ สนับสนุนการออกแบบเพื่อแก้ปัญหาให้ตรงกับปัญหา เพื่อผลสัมฤทธิ์ให้เกษตรกร การแก้ปัญหาไม่ได้มาจากความต้องการของเจ้าหน้าที่ เราไม่ยัดเยียดสิ่งที่เกษตรกรไม่ต้องการ ทุกอย่างที่เราทำให้มาจากการพูดคุย เราเจาะเป็นรายๆ เราทุ่มเทกับงาน #เพื่อความสำเร็จ นี่คือผลงานทึ่เราภูมิใจ

⚒วันจันทร์ ที่ 8มิถุนายน 2563⚒นายธนัฐ. ม่วงกล่ำ นายช่างโยธา และ นางสาวปิยะพร. พันธุ์น้อย นายช่างสำรวจพร้อมเจ้าหน้าที่ฯ ...
08/06/2020

⚒วันจันทร์ ที่ 8มิถุนายน 2563⚒
นายธนัฐ. ม่วงกล่ำ นายช่างโยธา และ นางสาวปิยะพร. พันธุ์น้อย นายช่างสำรวจพร้อมเจ้าหน้าที่ฯ ลงพื้นที่ควบคุมงานก่อสร้างจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เขื่อนคลองท่าด่าน)ณ บ้านคลองโพธิ์ ต. ดงละคร อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก

#กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต1

⚒วันอาทิตย์ ที่ 7 มิถุนายน 2563 ⚒นายธนัฐ. ม่วงกล่ำ นายช่างโยธา และ นายสุนทร. ชาธิพา วิศวกร พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ ลงพื้นที่ค...
08/06/2020

⚒วันอาทิตย์ ที่ 7 มิถุนายน 2563 ⚒
นายธนัฐ. ม่วงกล่ำ นายช่างโยธา และ นายสุนทร. ชาธิพา วิศวกร พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ ลงพื้นที่ควบคุมงานก่อสร้างจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ในพื้นที่ทุ่งรังสิต ณ ต. ข้าวงาม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

#กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต1

⚒วันที่ 4-5 มิถุนายน ⚒นายธนัฐ. ม่วงกล่ำ นายช่างโยธา นางสาวปิยพร พันธุ์น้อย นายช่างสำรวจ พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ ลงพื้นที่ควบค...
05/06/2020

⚒วันที่ 4-5 มิถุนายน ⚒นายธนัฐ. ม่วงกล่ำ นายช่างโยธา นางสาวปิยพร พันธุ์น้อย นายช่างสำรวจ พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ ลงพื้นที่ควบคุมงานก่อสร้างจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ในพื้นที่ทุ่งรังสิต ณ ต. ทองหลาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 💦💦

#กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต1

🔨วันที่ 4 มิถุนายน 2563 🔨นายสุนทร ชาธิพา วิศวกร พร้อมเจ้าหน้าที่ฯควบคุมงานก่อสร้างอาคาร สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี และงานก...
05/06/2020

🔨วันที่ 4 มิถุนายน 2563 🔨นายสุนทร ชาธิพา วิศวกร พร้อมเจ้าหน้าที่ฯควบคุมงานก่อสร้างอาคาร สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี และงานก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ ณ สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี 🏗🏭

#กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต1

วันที่ 3 มิถุนายน2563 นายมู้หะหมัดยะเอส เล๊าะยอ ผอ.กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ มอบหมายให้ นายนายธนัฐ ม่วงกล่ำ นายช่างโยธา แล...
03/06/2020

วันที่ 3 มิถุนายน2563 นายมู้หะหมัดยะเอส เล๊าะยอ ผอ.กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ มอบหมายให้ นายนายธนัฐ ม่วงกล่ำ นายช่างโยธา และนายสุนทร ชาธิพา วิศวกร และเจ้าหน้าที่ฯ ควบคุมงานก่อสร้าง รั้ว ,ป้อมยาม ณ สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท และงานก่อสร้างบ้านพัก(ตอกเสาเข็ม )ณ สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี 🏗🏠

#กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต1

วันที่ 31 พ.ค.63 นส.ปิยะพร พันธุ์น้อย นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน นายธงธรรม เจ้าหน้าที่แผนที่และภาพถ่าย ซึ่งนำทีมโดยนายธนัฐ ...
31/05/2020

วันที่ 31 พ.ค.63 นส.ปิยะพร พันธุ์น้อย นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน นายธงธรรม เจ้าหน้าที่แผนที่และภาพถ่าย ซึ่งนำทีมโดยนายธนัฐ ม่วงกล่ำ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เข้าตรวจสอบและติดตามงานก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ เขตลุ่มน้ำต้นแบบ ต.หนองผักนาก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

วันที่ 28 พค.2563 นำโดย นายมู้หะหมัดยะเอส เล๊าะยอ ผอ.กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่  นายธนัฐ ม่วงกล่ำ นายช่างโยธา นางสาวปิยะพ...
28/05/2020

วันที่ 28 พค.2563 นำโดย นายมู้หะหมัดยะเอส เล๊าะยอ ผอ.กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ นายธนัฐ ม่วงกล่ำ นายช่างโยธา นางสาวปิยะพร พันธุ์น้อย นายช่างสำรวจ นายเพชรราช มณีนิล นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สพด.นครนายก และเจ้าหน้าที่ฯ ลงพื้นที่เพื่อตรวจงานขุดสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตร ขนาด 1,000 ลบ.ม. 1,500 ลบ.ม. 2,000 ลบ.ม. 2,500 ลบ.ม.ต.ศีรษะกระบือ อ.องครักษ์ จ.นครนายก

ทีมงานของเรา เมื่อมีภาระต้องรับผิดชอบ วันหยุดวันทำงาน พร้อมปฏิบัติหน้าทีเสมอ ขอบคุณทีมงานทุกคนน่ะ โดยธนัฐ ม่วงกล่ำ นายช่...
24/05/2020

ทีมงานของเรา เมื่อมีภาระต้องรับผิดชอบ วันหยุดวันทำงาน พร้อมปฏิบัติหน้าทีเสมอ ขอบคุณทีมงานทุกคนน่ะ โดยธนัฐ ม่วงกล่ำ นายช่างโยธา และสุนทร ชาธิพา วิศวกรโยธาของเรา

📍วันที่ 19 พค.2563 📍นายมู้หะหมัดยะเอส เล๊าะยอ ผอ.กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ มอบหมายให้ นายนายธนัฐ ม่วงกล่ำ นายช่างโยธา และน...
20/05/2020

📍วันที่ 19 พค.2563 📍
นายมู้หะหมัดยะเอส เล๊าะยอ ผอ.กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ มอบหมายให้ นายนายธนัฐ ม่วงกล่ำ นายช่างโยธา และนายสุนทร ชาธิพา วิศวกร พร้อมด้วย นายทนง ไม้เลี้ยง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สพด.สุพรรณบุรี ลงพื้นที่เพื่อติดตามงานโครงการบริหารจัดการเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำต้นแบบ ต.หนองผักนาก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

วันที่ 4 พค.2563 นายมู้หะหมัดยะเอส เล๊าะยอ ผอ.กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่พร้อมนายนายธนัฐ ม่วงกล่ำ นายช่างโยธา และนายสุนทร ชา...
04/05/2020

วันที่ 4 พค.2563 นายมู้หะหมัดยะเอส เล๊าะยอ ผอ.กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่พร้อมนายนายธนัฐ ม่วงกล่ำ นายช่างโยธา และนายสุนทร ชาธิพา วิศวกรโยธา พร้อมด้วย ผอ.สพด.นครนายกและเจ้าหน้าที่ สพด.นครนายก ลงพื้นที่เพื่อติดตามงานพัฒนาพื้นที่ทุ่งรังสิต ต.ทองหลาง อ.บ้านนา และงานขุดลอกโครงการพระราช ต.ดงละคร อ.เมือง จ.นครนายก

27 เมย.2563 นายสุนทร ชาธิพา วิศวกรโยธา ช่างควบคุมงาน ลงสำรวจพื้นที่ ม.1 ม.2 ต.ข้าวงาม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมด...
27/04/2020

27 เมย.2563 นายสุนทร ชาธิพา วิศวกรโยธา ช่างควบคุมงาน ลงสำรวจพื้นที่ ม.1 ม.2 ต.ข้าวงาม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยาและผู้รับจ้าง เพื่อเตรียมการก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่ทุ่งรังสิตฯ โดยมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.2 เป็นผู้อำนวยความสะดวกในครั้งนี้##ขอบคุณผู้นำชุมชน เราพัฒนาไปด้วยกัน

วันที่ 21 เมษายน 2563 📍นำทีมโดย นายมู้หะหมัดยะเอส เล๊าะยอ ผอ.กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ ,นายพินิจ งาเนียม ผอ.สพด.นนทบุรี แ...
21/04/2020

วันที่ 21 เมษายน 2563
📍นำทีมโดย นายมู้หะหมัดยะเอส เล๊าะยอ ผอ.กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ ,นายพินิจ งาเนียม ผอ.สพด.นนทบุรี และเจ้าหน้าที่ฯ สพข.1 เข้าสำรวจพื้นที่เพื่อก่อสร้าง สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี ณ ต.ขุนศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
🥵🥵

วันที่ 11-12 ทีมงานกลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี นำโดยธนัฐ ม่วงกล่ำ ได้นำทีมงา...
12/03/2020

วันที่ 11-12 ทีมงานกลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี นำโดยธนัฐ ม่วงกล่ำ ได้นำทีมงานออกไปสำรวจเพื่อออกแบบงานปรับพื้นที่เพื่อการเกษตร ในพื้นที่ ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จ.ปทุมธานี โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ทุ่งรังสิต โดยได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรในพื้นที่เป็นอย่างดี###แดดจะแรงแต่ใจสำรวจแรงกว่า

วันที่ 10 มีค.ทีมงานกลุ่มสำรวจฯ ได้ทำการสำรวจออกแบบงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ที่ ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี นำทีมโดย...
11/03/2020

วันที่ 10 มีค.ทีมงานกลุ่มสำรวจฯ ได้ทำการสำรวจออกแบบงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ที่ ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี นำทีมโดยนายธนัฐ ม่วงกล่ำ นายช่างโยธา โดยมีเกษตรกรในพื้นที่สนใจเข้าร่วมโครงการอย่างเต็มที่##อนุรักษ์ดินอนุรักษ์น้ำเพื่อผลผลิต

📍26-27 ก.พ.63 กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต1. นำทีมโดย นายธนัฐ ม่วงกล่ำ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นางสาวปิย...
27/02/2020

📍26-27 ก.พ.63 กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต1. นำทีมโดย นายธนัฐ ม่วงกล่ำ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นางสาวปิยะพร พันธุ์น้อย นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน นายสุนทร ชาธิพา วิศวกร และเจ้าหน้าที่ ลงสำรวจพื้นที่งานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ณ สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม

📍กิจกรรมโครงการอบรมหมอดินอาสา​ 4.0​ ปี 2563 ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2563ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท อ.บ้านนา จ.นครนาย...
13/02/2020

📍กิจกรรมโครงการอบรมหมอดินอาสา​ 4.0​ ปี 2563
ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2563
ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท อ.บ้านนา จ.นครนายก

วันที่​ 5 กพ.63 ทีมงานกลุ่มสำรวจฯ​ นำโดยนายธนัฐ​ ม่วงกล่ำ ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาพื้นที่ทุ่งรังสิต​ ...
05/02/2020

วันที่​ 5 กพ.63 ทีมงานกลุ่มสำรวจฯ​ นำโดยนายธนัฐ​ ม่วงกล่ำ ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาพื้นที่ทุ่งรังสิต​ ที่ตำบลข้าวงาม​ อ.วังน้อย​ จ.อยุธยา##พัฒนาดินพัฒนาเกษตร

🎁วันที่ 8 มกราคม 2563 นำทีมโดย นายมู้หะหมัดยะเอส เล๊าะยอ ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต1 และเ...
08/01/2020

🎁วันที่ 8 มกราคม 2563 นำทีมโดย นายมู้หะหมัดยะเอส เล๊าะยอ ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต1 และเจ้าหน้าที่ของกลุ่มฯ ได้เข้าพบ นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต1 เนื่องในศุภวาระขึ้นปีใหม่ 2563...🐭🎉

🔦วันที่ 13 ธันวาคม 2562 🔦📍กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ 📍เข้าร่วมงานวันดินโลก นำโดย นายมู้หะหมัดยะเอส เล๊าะยอ ผู้อำนวยการกลุ่ม...
14/12/2019

🔦วันที่ 13 ธันวาคม 2562 🔦
📍กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ 📍
เข้าร่วมงานวันดินโลก นำโดย นายมู้หะหมัดยะเอส เล๊าะยอ ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ พร้อมเจ้าหน้าที่ สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี เป็นวิทยากรบรรยาย ฐานเรียนรู้ที่ 4 ระบบการอนุรักษ์ดินและน้ำ ในพื้นที่ลุ่ม-ดอน ให้กับหมอดินอาสาจังหวัดปทุมธานี ณ สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

# World soil Day 🌏

ที่อยู่

รังสิต - นครนายก
Thanyaburi
12110

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

0857882354

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


ความคิดเห็น

ขณะนี้กลุ่ม "รักกรมพัฒน์" เปิดคอร์สสอนร้องเพลง ทั้งเพลงไทยและเพลงสากล เพื่อประโยชน์ของ จนท. ในสังกัดของหน่วยงานของท่าน กรุณาลิงค์เพจของท่านกับเพจ Samran Sombatpanit RakKrompat ด้วยครับ ด้วยการกดรับเป็นเพื่อนหรือด้วยวิธีอื่นเท่าที่จะทำได้ ขอบคุณครับ (เราสอนครั้งแรกด้วยเพลง Autumn Leaves ครั้งต่อไปจะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ "แผ่นดินของเรา")