โรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งสัง สังกัดเทศบาลตำบลทุ่งสัง

โรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งสัง สังกัดเทศบาลตำบลทุ่งสัง ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก โรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งสัง สังกัดเทศบาลตำบลทุ่งสัง, 24/1 ม.2 ต.ทุ่งสัง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช, Thung Sang.
(1)

เปิดเหมือนปกติ

เนื่องจากยังมีการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก ในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง ทางโรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งสังได้เล็งเห็นถึงความปลอดภั...
01/11/2020

เนื่องจากยังมีการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก ในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง ทางโรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งสังได้เล็งเห็นถึงความปลอดภัยของนักเรียนทุกคน จึงขอหยุดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2563 และมาเรียนตามปกติในวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563

📣📣📣แจ้งปิด รร. ในวันที่ 26-27 ตุลาคม 2563 เนื่องจากมีโรคมือ-เท้า-ปากระบาด ให้นักเรียนมาเรียนในวันพุธ ที่ 28 ตุลาคม 2563
23/10/2020

📣📣📣แจ้งปิด รร. ในวันที่ 26-27 ตุลาคม 2563 เนื่องจากมีโรคมือ-เท้า-ปากระบาด ให้นักเรียนมาเรียนในวันพุธ ที่ 28 ตุลาคม 2563

๒๑ ตุลาคมวันพยาบาลแห่งชาติเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจึงถือเอาวันนี้เป็นวันพยาบาลแห่งชาติ...
21/10/2020

๒๑ ตุลาคม
วันพยาบาลแห่งชาติ

เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
จึงถือเอาวันนี้เป็นวันพยาบาลแห่งชาติเพื่อเทิดพระเกียรติ
ในฐานะที่พระองค์ท่านทรงมีพระกรุณาธิคุณต่อวิชาชีพการพยาบาล
และให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลได้ตระหนักและสำนึกในหน้าที่แห่งตน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู พนักงานและนักเรียน โรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งสัง..

๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ครบรอบ ๑๐๓ ปี #วันพระราชทานธงชาติไทย 🇹🇭มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ เห็นชอบให้วันที่ ๒๘ กั...
28/09/2020

๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ครบรอบ ๑๐๓ ปี #วันพระราชทานธงชาติไทย 🇹🇭

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ เห็นชอบให้วันที่ ๒๘ กันยายน ของทุกปี เป็น “วันพระราชทานธงชาติไทย” (Thai National Flag Day) โดยให้เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันครบรอบ ๑๐๐ ปี เป็นต้นไป และไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ รวมทั้งกำหนดให้มีการชักและประดับธงชาติในวันดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และน้อมรำลึกถึงการที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย....

24/09/2020
#วันมหิดล

๒๔ กันยายน #วันมหิดล

วันที่ ๒๔ กันยายน เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้ขนานนามวันอันเป็นที่ระลึกสำคัญนี้ว่า “วันมหิดล” เพื่อเป็นการถวายสักการะ และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่าน เพราะพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงบำเพ็ญแก่วงการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทย ตลอดระยะเวลา ๑๒ ปีนั้น ได้เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่โรงเรียนแพทย์ และพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนการผลิตแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นการวางรากฐานแก่การแพทย์และการสาธารณสุขให้เจริญพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศในกาลต่อมา....

งามชาติไทยเพราะเป็นไทยไม่เป็นทาสคนในชาติรู้รักในศักดิ์ศรีงามพระศาสนาอยู่คู่ธานีเพราะเรานี้ยึดธรรมพระสัมมา....   งามพร...
16/08/2020

งามชาติไทยเพราะเป็นไทยไม่เป็นทาส
คนในชาติรู้รักในศักดิ์ศรี
งามพระศาสนาอยู่คู่ธานี
เพราะเรานี้ยึดธรรมพระสัมมา....
งามพระมหากษัตริย์ผูกมัดจิต
ทศพิธราชธรรมบำเพ็ญกล้า
เราชาวไทยใจซื่อถือสัจจา
สามสถาบันประเสริฐขอเทิดทูน...

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง.......💙๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓...
11/08/2020

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง.......
💙๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓💙

#ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
.......................................
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู พนักงานและนักเรียน โรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งสัง....

โรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งสัง สังกัดเทศบาลตำบลทุ่งสัง's cover photo
07/08/2020

โรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งสัง สังกัดเทศบาลตำบลทุ่งสัง's cover photo

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 💛28 กรกฎาคม 2563💛ทรงเจริญพระชนมพรรษา 68 พรรษาขอพระองค์ทรงพระเ...
28/07/2020

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
💛28 กรกฎาคม 2563💛
ทรงเจริญพระชนมพรรษา 68 พรรษา
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
........................
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู พนักงานและนักเรียน โรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งสัง....

💙💙  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาต...
22/07/2020

💙💙
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 ความว่า

“รักเอยรักลูก
แม่จึงปลูกคุณธรรมให้รักษา
รดความรักพรวนความดีมีเมตตา
ลูกเติบใหญ่แทนคุณค่าของแผ่นดิน”
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ...

💜💜...   เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถวันที่ 13 กรกฎาคม 2563ทร...
12/07/2020

💜💜...
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
วันที่ 13 กรกฎาคม 2563
ทรงเจริญพระชันษา 63 ปี
🙏🙏🙏
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงหายจากพระอาการประชวร มีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน
......................................
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู พนักงานและนักเรียน โรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งสัง

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน  วรขั...
03/07/2020

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓
วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
🙏🙏🙏
ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ พระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชันษายิ่งยืนนาน...
ควรมิควร แล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู พนักงาน และนักเรียน โรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งสัง...

#งานประชาสัมพันธ์๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓....   ทางโรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งสัง..ขอขอบคุณคณะกรรมการตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมในกา...
26/06/2020

#งานประชาสัมพันธ์
๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓....
ทางโรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งสัง..ขอขอบคุณคณะกรรมการตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษา ...เพื่อเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19....

06/06/2020
การล้างมืออ 7 ขั้นตอนอย่างถูกต้อง

วันนี้แอดมินจะชวนเด็กๆมาล้างมือค่ะ ล้างมืออย่างถูกวิธีล้างยังไงดูจากคลิปวีดีโอกันได้เลยค่ะ อย่าลืมล้างมือกันบ่อยๆ แล้วเราจะห่างไกลจากเชื้อโรคนะคะเด็กๆทั้งหลาย ✌️💕👏🏻

การล้างมืออ 7 ขั้นตอนอย่างถูกต้อง โดย โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี💜๓ มิถุนายน ๒๕๖๓💜ขอพระองค์ทรงพระเจร...
02/06/2020

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
💜๓ มิถุนายน ๒๕๖๓💜
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ...
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู พนักงานและนักเรียน โรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งสัง....

อย่าลืมมารับนมกับใบงานนะคะ 👌
01/06/2020

อย่าลืมมารับนมกับใบงานนะคะ 👌

แจ้งผู้ปกครองให้มารับนมและใบงาน
วันที่ 1 มิ.ย. 63 อนุบาล 1 และประถมศึกษา 1-2 รับนมและใบงาน
วันที่ 2 มิ.ย. 63 อนุบาล 2 และประถมศึกษา 3-4 รับนมและใบงาน
วันที่ 3 มิ.ย. 63 อนุบาล 3 และประถมศึกษา 5-6 รับนมและใบงาน

ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประจำชั้นของนักเรียน

หมายเหตุ : ขอความร่วมมือให้ทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่มาติดต่อราชการ

แจ้งผู้ปกครองให้มารับนมและใบงาน วันที่ 1 มิ.ย. 63 อนุบาล 1 และประถมศึกษา 1-2 รับนมและใบงานวันที่ 2 มิ.ย. 63 อนุบาล 2 แ...
20/05/2020

แจ้งผู้ปกครองให้มารับนมและใบงาน
วันที่ 1 มิ.ย. 63 อนุบาล 1 และประถมศึกษา 1-2 รับนมและใบงาน
วันที่ 2 มิ.ย. 63 อนุบาล 2 และประถมศึกษา 3-4 รับนมและใบงาน
วันที่ 3 มิ.ย. 63 อนุบาล 3 และประถมศึกษา 5-6 รับนมและใบงาน

ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประจำชั้นของนักเรียน

หมายเหตุ : ขอความร่วมมือให้ทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่มาติดต่อราชการ

สารโรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งสังถึงผู้ปกครองและนักเรียนทุกคน 💕 ขอให้ทุกคนอ่านข้อความในสารนี้ให้ครบถ้วนนะคะ
19/05/2020

สารโรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งสังถึงผู้ปกครองและนักเรียนทุกคน 💕 ขอให้ทุกคนอ่านข้อความในสารนี้ให้ครบถ้วนนะคะ

เรียนเชิญผู้ปกครองและนักเรียนเข้าโอเพนแชทให้ตรงกับระดับชั้นของนักเรียนนะคะ เพื่อรับทราบข่าวสารและรับรู้แนวทางการปฏิบัติ...
11/05/2020

เรียนเชิญผู้ปกครองและนักเรียนเข้าโอเพนแชทให้ตรงกับระดับชั้นของนักเรียนนะคะ เพื่อรับทราบข่าวสารและรับรู้แนวทางการปฏิบัติให้ทันสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19

เนื่องจากสถานะการณ์การแพร่ระบาด COVID 19 ยังน่าเป็นห่วงทางโรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งสังจึง📣📣📣แจ้งเลื่อนกำหนดการรับหนังสือและ...
06/05/2020

เนื่องจากสถานะการณ์การแพร่ระบาด COVID 19 ยังน่าเป็นห่วงทางโรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งสังจึง📣📣📣แจ้งเลื่อนกำหนดการรับหนังสือและซื้อสมุด นะคะ

💛 เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบ...
04/05/2020

💛 เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล
๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งสัง.....

💛 วันคล้ายวันราชาภิเษกสมรส๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓..................................ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า คณ...
01/05/2020

💛 วันคล้ายวันราชาภิเษกสมรส
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓
..................................
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งสัง...

ประชาสัมพันธ์ จากฝ่ายบริหารงานวิชาการ ถ้าผู้ปกครองท่านใดไม่สะดวกให้ลูกหลานเรียนกับทีวี มีอีกช่องทางค่ะ ให้นักเรียนเรียนผ...
27/04/2020
DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

ประชาสัมพันธ์ จากฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ถ้าผู้ปกครองท่านใดไม่สะดวกให้ลูกหลานเรียนกับทีวี มีอีกช่องทางค่ะ ให้นักเรียนเรียนผ่านลิงค์ค่ะ ผู้ปกครองสามารถเปิดให้นักเรียน เรียนได้ตลอด 24 ชั่วโมงเลยนะคะ เรียนเรียนตามระดับชั้นในลิงค์ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะ
เรียน...ท่านผู้ปกครองทุกท่าน
นี้คือลิงค์การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 ในระดับชั้น อ.2 – ป.6
ให้ผู้ปกครองเปิดให้นักเรียนได้ฝึกฝนในขณะปิดภาคเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ...
อนุบาลปีที่ 2
หน่วยการเรียนรู้ 1 : https://bit.ly/2JQP9Wr
หน่วยการเรียนรู้ 2 : https://bit.ly/3aWE4iG
หน่วยการเรียนรู้ 3 : https://bit.ly/3aU1cyk
หน่วยการเรียนรู้ 4 : https://bit.ly/2VcvkOE
หน่วยการเรียนรู้ 5 : https://bit.ly/2UYr4DH

อนุบาลปีที่ 3
หน่วยการเรียนรู้ 1 : https://bit.ly/34nYQ8b
หน่วยการเรียนรู้ 2 : https://bit.ly/2VhGUb8
หน่วยการเรียนรู้ 3 : https://bit.ly/2wqknRc
หน่วยการเรียนรู้ 4 : https://bit.ly/2JXdBp3
หน่วยการเรียนรู้ 5 : https://bit.ly/2JTVX5P

ประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : จำนวน
https://bit.ly/34yLMxb
https://bit.ly/2JTMOdj
https://bit.ly/2yEAzPt
https://bit.ly/2xeftqM
https://bit.ly/2Rpaf2B
https://bit.ly/3e9TUby
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : การดำเนินการของจำนวน
https://bit.ly/39RMxSZ
https://bit.ly/2JQSWmD
https://bit.ly/34pWeXn
https://bit.ly/2y4EuVK
https://bit.ly/3c7TYXJ
https://bit.ly/2Xi1WJA
https://bit.ly/3c3y7jX
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรขาคณิต
https://bit.ly/3b0yzPW
https://bit.ly/3c79v9U
https://bit.ly/2Rpzcuw
https://bit.ly/2RqM83l
https://bit.ly/2xY0Isi
https://bit.ly/2Va0K8o
https://bit.ly/2JPYRZ4
https://bit.ly/39XCoE4

ประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาวิทยาศาสตร์
หน่วยที่ 1 ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว
https://bit.ly/3e9VR84
https://bit.ly/2JOiwZH
https://bit.ly/39QADbS
https://bit.ly/34m444B
https://bit.ly/3e2tZTj

ประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยที่ 1
https://bit.ly/3c8NSpJ
https://bit.ly/3c7W6Pd
https://bit.ly/2yNhtXE
https://bit.ly/2xfLij6
https://bit.ly/3c3A1kB

ประถมศึกษาปีที่ 1 ภาษาไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 โรงเรียนของเรา
https://bit.ly/2UV6hRh
https://bit.ly/2RpxUQj
https://bit.ly/2XlZcef
https://bit.ly/3e8YtmA
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อ่านเขียนเรียนภาษาไทย
https://bit.ly/2VjeNsc
https://bit.ly/34lSnuu
https://bit.ly/3ei9O3U
https://bit.ly/2XmvjKQ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วาจานั้นสำคัญนัก
https://bit.ly/2Xp6Xjs
https://bit.ly/2y0l44g
https://bit.ly/3aU7zBK
https://bit.ly/2JTQYCe
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กล่อมลูกด้วยรัก
https://bit.ly/34o7i7r
https://bit.ly/2UVVerd
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 รู้จักอาขยาน
https://bit.ly/3e7IvZM
https://bit.ly/2UTh4LR
https://bit.ly/3aVNkUj

ประถมศึกษาปีที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ 1
https://bit.ly/2JQ1wlw
https://bit.ly/3aVa6LL
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11627
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11628
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11629

ประถมศึกษาปีที่ 2 วิชาวิทยาศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พืชและสัตว์
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11656
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11657
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11660
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11668
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แสง
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11674
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11675
ประถมศึกษาปีที่ 2 ภาษาอังกฤษ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Selfv
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/26
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Family
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/693
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 School
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/709

ประถมศึกษาปีที่ 2 ภาษาไทย
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/28
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/547
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/557
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/576

ประถมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/76
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2356
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2364
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2396
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3315

ประถมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/70
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1203
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1205
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1206

ประถมศึกษาปีที่ 3 ภาษาอังกฤษ
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2715
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2727
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2750
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2760

ประถมศึกษาปีที่ 3 ภาษาไทย
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/37
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/90
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/193
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/787

ประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาคณิตศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/46
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/279
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/104
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/323
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/351
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/203
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การวัด
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4997
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4998
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/5001
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/5005
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/5006

ประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาวิทยาศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การจำแนกสิ่งมีชีวิตรอบตัว
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/43
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2335
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/761
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/777
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ส่วนต่างๆของพืช
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3485
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4266
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4267
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4668
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4669
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แรง
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4811
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4812
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4813
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แสง
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/5029
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/5043

ประถมศึกษาปีที่ 4 ภาษาอังกฤษ
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/93
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/684
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3460
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4324
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4853
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4939

ประถมศึกษาปีที่ 4 ภาษาไทย
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/39
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/688
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2607
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3106
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4262

ประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาคณิตศาสตร์
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/15961
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/15962
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/15963
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/17162
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/17164

ประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาวิทยาศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11708
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11711
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11720
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11722
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11724
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สารในชีวิตประจำวัน
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11726
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11733
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11735
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11739

ประถมศึกษาปีที่ 5 ภาษาไทย
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/79
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/281
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2038
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2043
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2107

ประถมศึกษาปีที่ 5 ภาษาอังกฤษ
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/155
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2097
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2100
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4831
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4935

ประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/199
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/204
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1510
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1513
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1519
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1520
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1521

ประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ร่างกายมนุษย์
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/206
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/530
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1555
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1561
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3387
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3389
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3391
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3392
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สารในชีวิตประจำวัน
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1740
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1743
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1747
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การแยกสาร
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1703
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1722

ประถมศึกษาปีที่ 6 ภาษาอังกฤษ
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/216
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/190
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1640
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1644
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1668
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1670

ประถมศึกษาปีที่ 6 ภาษาไทย
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4314
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1432
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1442
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1452
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1456
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1492👇👇👇👇👇👇

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม,Live Broadcast ,Ondemand,เรียนผ่านอินเทอร์เน็ต,e-learning,วังไกลกังวล,โรงเรียนวังไกลกังวล,dlf.ac.t...

#งานประชาสัมพันธ์#ฝ่ายบริหารงานวิชาการ   แจ้งถึงผู้ปกครองทุกท่าน..ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID...
25/04/2020

#งานประชาสัมพันธ์
#ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
แจ้งถึงผู้ปกครองทุกท่าน..ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)..ส่งผลกระทบในหลายๆด้าน และในนั้นก็คือเรื่องการเรียนการสอน..ทางโรงเรียนจึงขอนำเสนอช่องทางการเรียนออนไลน์ให้กับนักเรียนซึ่งสามารถเปิดรับชมได้ตามช่องที่ปรากฏนี้ครับ...
...เริ่มทดลองออกอากาศ 18 พฤษภาคม นี้ครับ...

เลื่อนการมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ออกไปก่อนนะคะ
20/03/2020

เลื่อนการมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ออกไปก่อนนะคะ

ที่อยู่

24/1 ม.2 ต.ทุ่งสัง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
Thung Sang
80240

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 15:30
อังคาร 08:30 - 15:30
พุธ 08:30 - 15:30
พฤหัสบดี 08:30 - 15:30
ศุกร์ 08:30 - 15:30

เบอร์โทรศัพท์

075758630

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งสัง สังกัดเทศบาลตำบลทุ่งสังผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ