โรงพยาบาลแวงใหญ่ จ.ขอนแก่น

โรงพยาบาลแวงใหญ่ จ.ขอนแก่น หน่วยงานราชการ

เปิดเหมือนปกติ

08/10/2021
ประกาศ โรงพยาบาลแวงใหญ่    📌ขอเลื่อนการฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 ( AstraZeneca ) สำหรับผู้ที่มีคิวนัดฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 ...
05/10/2021

ประกาศ โรงพยาบาลแวงใหญ่
📌ขอเลื่อนการฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 ( AstraZeneca ) สำหรับผู้ที่มีคิวนัดฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 ( AstraZeneca ) ในวันที่ 14 ตุลาคม 2564 และ วันที่ 22 ตุลาคม 2564

📌ทั้งนี้ ท่านสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 ( AstraZeneca ) ในวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. - 14.30 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

ประกาศ โรงพยาบาลแวงใหญ่
📌ขอเลื่อนการฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 ( AstraZeneca ) สำหรับผู้ที่มีคิวนัดฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 ( AstraZeneca ) ในวันที่ 14 ตุลาคม 2564 และ วันที่ 22 ตุลาคม 2564

📌ทั้งนี้ ท่านสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 ( AstraZeneca ) ในวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. - 14.30 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

" 24 . 09 .64 " ตามที่กระทรวงสาธารณสุขตั้งเป้าฉีดวัคซีนโควิดให้ได้ 1 ล้านโดส เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันมหิดล ...
24/09/2021

" 24 . 09 .64 " ตามที่กระทรวงสาธารณสุขตั้งเป้าฉีดวัคซีนโควิดให้ได้ 1 ล้านโดส เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันมหิดล ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

📌 โรงพยาบาลแวงใหญ่ นำโดย นายแพทย์สารสิน กิตติโพวานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแวงใหญ่ พร้อมด้วยทีมงานและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ได้ออกให้บริการฉีดวัคซีนเชิงรุก สำหรับกลุ่มเป้าหมาย 608 และกลุ่มประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 ให้กับประชาชนชาวอำเภอแวงใหญ่

วันที่ 23 กันยายน 2564 นายแพทย์สารสิน กิตติโพวานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแวงใหญ่ พร้อมด้วยทีมงานและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่...
23/09/2021

วันที่ 23 กันยายน 2564 นายแพทย์สารสิน กิตติโพวานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแวงใหญ่ พร้อมด้วยทีมงานและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใหม่นาเพียงออกให้บริการฉีดวัคซีนเชิงรุก สำหรับกลุ่มเป้าหมาย 608 เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19ให้กับประชาชนชาวอำเภอแวงใหญ่

22/09/2021
21/09/2021
ขั้นตอนการขอเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรณีที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ
15/09/2021

ขั้นตอนการขอเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรณีที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ

ขั้นตอนการขอวัคซีนพาสปอร์ต จังหวัดขอนแก่น

เครือข่ายบริการสาธารณสุขอำเภอแวงใหญ่ นำโดยนายแพทย์สารสิน กิตติโพวานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแวงใหญ่ และนางอมรรัตน์ จันทร์...
14/09/2021

เครือข่ายบริการสาธารณสุขอำเภอแวงใหญ่ นำโดยนายแพทย์สารสิน กิตติโพวานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแวงใหญ่ และนางอมรรัตน์ จันทร์เล็ก รักษาการสาธารณสุขอำเภอแวงใหญ่ จัดกิจกรรม ฉีดวัคซีนป้องกันเขื้อไวรัสโควิด19 เมื่อวันที่ 13 - 14 ก.ย.64 ที่รพ.สต.คอนฉิม และ รพ.สต.โนนสะอาด
โดยจัดบริการในลักษณะฉีดวัคซีนเชิงรุก ที่รพ.สต. และในหมู่บ้านให้แก่ประชาชนกลุ่มติดบ้านติดเตียง หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และกลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง
ผลการดำเนินงาน มีกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง มารับบริการฉีดวัคซีนเป็นจำนวนมาก

แผนการจัดบริการเชิงรุกของอำเภอแวงใหญ่ ครั้งถัดไป
วันที่ 20 ก.ย.64 สถานที่ รพ.สต.โนนทอง
วันที่ 21 ก.ย.64 สถานที่ รพ.สต.หนองแดง
วันที่ 23 ก.ย.64 สถานที่ รพ.สต.ใหม่นาเพียง

ประชาชนผู้ที่มีความประสงค์ต้องการฉีดวัคซีน สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ อสม. หรือ รพ.สต.ไกล้บ้าน

โรงพยาบาลแวงใหญ่ เปิด Walk-in ให้บริการฉีดวัคซีน โควิด -19 📌 ขอเชิญชวน ประชาชนทั่วไปอายุ 18-59 ปี ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป...
13/09/2021

โรงพยาบาลแวงใหญ่ เปิด Walk-in ให้บริการฉีดวัคซีน โควิด -19
📌 ขอเชิญชวน ประชาชนทั่วไปอายุ 18-59 ปี ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปหรือผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง
•โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง
•โรคหลอดเลือดสมอง
•โรคหัวใจและหลอดเลือด
•โรคเบาหวาน
•โรคไตเรื้อรังระยะ 5 ขึ้นไป
•โรคอ้วน
•โรคมะเร็งทุกชนิด
หรือหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 Sinovac

📌ในวันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.00 - 14.00 น.

อย่างไรก็ตาม ประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 แล้ว ยังคงต้องปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการติดเชื้อ อย่างเคร่งครัด โดยการรักษาระยะห่างทางสังคม ล้างมือบ่อยๆ และสวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด 19

โรงพยาบาลแวงใหญ่ เปิด Walk-in ให้บริการฉีดวัคซีน โควิด -19
📌 ขอเชิญชวน ประชาชนทั่วไปอายุ 18-59 ปี ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปหรือผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง
•โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง
•โรคหลอดเลือดสมอง
•โรคหัวใจและหลอดเลือด
•โรคเบาหวาน
•โรคไตเรื้อรังระยะ 5 ขึ้นไป
•โรคอ้วน
•โรคมะเร็งทุกชนิด
หรือหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 Sinovac

📌ในวันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.00 - 14.00 น.

อย่างไรก็ตาม ประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 แล้ว ยังคงต้องปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการติดเชื้อ อย่างเคร่งครัด โดยการรักษาระยะห่างทางสังคม ล้างมือบ่อยๆ และสวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด 19

โรงพยาบาลแวงใหญ่ เปิด Walk-in ให้บริการฉีดวัคซีน โควิด -19   📌 ขอเชิญ ประชาชนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปหรือผู้ป่วย 7 กลุ่ม...
08/09/2021

โรงพยาบาลแวงใหญ่ เปิด Walk-in ให้บริการฉีดวัคซีน โควิด -19
📌 ขอเชิญ ประชาชนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปหรือผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง
•โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง
•โรคหลอดเลือดสมอง
•โรคหัวใจและหลอดเลือด
•โรคเบาหวาน
•โรคไตเรื้อรังระยะ 5 ขึ้นไป
•โรคอ้วน
•โรคมะเร็งทุกชนิด
หรือหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 Sinovac

📌 นายแพทย์สารสิน กิตติโพวานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแวงใหญ่ เปิดเผยว่าจากปัญหาผู้ติดเชื้อโควิค 19 ที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก โรงพยาบาลแวงใหญ่ โดยศูนย์ฉีดวัคอำเภอแวงใหญ่ จึงมีความห่วงใยกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง หรือผู้ที่ตั้งครรภ์มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ดังที่ได้กล่าวมานั้น หากกลุ่มดังกล่าวได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 จะสามารถลดการติดเชื้อ ลดป่วยรุนแรง และลดการเสียชีวิต จึงเปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 (เข็มที่ 1 Sinovac) ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง หรือผู้ที่ตั้งครรภ์มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป โดยจะต้องแสดงเอกสารการตั้งครรภ์ที่ได้รับการรับรองจากแพทย์ ทั้งนี้ โดยสามารถ Walk-in รับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ได้ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนอำเภอแวงใหญ่ (ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลแวงใหญ่) เริ่มตั้งแต่ 9 - 10 กันยายน 2564 เวลา 08.00 - 15.00 น.
อย่างไรก็ตาม ประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 แล้ว ยังคงต้องปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการติดเชื้อ อย่างเคร่งครัด โดยการรักษาระยะห่างทางสังคม ล้างมือบ่อยๆ และสวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด 19
***********************************************

โรงพยาบาลแวงใหญ่ เปิด Walk-in ให้บริการฉีดวัคซีน โควิด -19
📌 ขอเชิญ ประชาชนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปหรือผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง
•โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง
•โรคหลอดเลือดสมอง
•โรคหัวใจและหลอดเลือด
•โรคเบาหวาน
•โรคไตเรื้อรังระยะ 5 ขึ้นไป
•โรคอ้วน
•โรคมะเร็งทุกชนิด
หรือหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 Sinovac

📌 นายแพทย์สารสิน กิตติโพวานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแวงใหญ่ เปิดเผยว่าจากปัญหาผู้ติดเชื้อโควิค 19 ที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก โรงพยาบาลแวงใหญ่ โดยศูนย์ฉีดวัคอำเภอแวงใหญ่ จึงมีความห่วงใยกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง หรือผู้ที่ตั้งครรภ์มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ดังที่ได้กล่าวมานั้น หากกลุ่มดังกล่าวได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 จะสามารถลดการติดเชื้อ ลดป่วยรุนแรง และลดการเสียชีวิต จึงเปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 (เข็มที่ 1 Sinovac) ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง หรือผู้ที่ตั้งครรภ์มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป โดยจะต้องแสดงเอกสารการตั้งครรภ์ที่ได้รับการรับรองจากแพทย์ ทั้งนี้ โดยสามารถ Walk-in รับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ได้ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนอำเภอแวงใหญ่ (ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลแวงใหญ่) เริ่มตั้งแต่ 9 - 10 กันยายน 2564 เวลา 08.00 - 15.00 น.
อย่างไรก็ตาม ประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 แล้ว ยังคงต้องปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการติดเชื้อ อย่างเคร่งครัด โดยการรักษาระยะห่างทางสังคม ล้างมือบ่อยๆ และสวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด 19
***********************************************

📌 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 14.30 น นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร...
26/08/2021

📌 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 14.30 น นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจการให้บริการตามมาตรการป้องกันการแพร์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ณ โรงพยาบาลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น และเดินทางไปเยี่ยมผู้สูงอายุ (ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง) ที่บ้านคอนฉิม หมู่ที่ 1 ตำบลคอนฉิม และเดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ณ ศูนย์พักคอย ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

Photos from โรงพยาบาลแวงใหญ่ จ.ขอนแก่น's post
23/08/2021

Photos from โรงพยาบาลแวงใหญ่ จ.ขอนแก่น's post

📌 โรงพยาบาลแวงใหญ่ ขอขอบคุณ      - นายอภิรักษ์ ปลัดศรีช่วย      - นางสาวมลฤทัย นาโพนงาม      - นางสาวสก...
23/08/2021

📌 โรงพยาบาลแวงใหญ่ ขอขอบคุณ
- นายอภิรักษ์ ปลัดศรีช่วย
- นางสาวมลฤทัย นาโพนงาม
- นางสาวสกุลรัตน์ ประเสริฐสังข์
- นางอำไพ สมบุญ
- นางขวัญตา แคว้นเขาเม็ง
บริจาคน้ำดื่ม 12 แพ็ค พร้องสิ่งของเครื่องใช้สำหรับผู้ป่วยโควิด 19 ให้กับโรงพยาบาลแวงใหญ่ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย ในสถานการณ์ COVID – 19
กราบขอบพระคุณและขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุข ความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ👏👏

📌 โรงพยาบาลแวงใหญ่ ขอขอบคุณ นส.ดวงกมล จันทร์หนองแวง นายชิราวุธ อุดมรัตน์ พร้อมครอบครัว บริจาคน้ำดื่ม 30 แพ็ค ให้กับโรงพ...
23/08/2021

📌 โรงพยาบาลแวงใหญ่ ขอขอบคุณ นส.ดวงกมล จันทร์หนองแวง นายชิราวุธ อุดมรัตน์ พร้อมครอบครัว บริจาคน้ำดื่ม 30 แพ็ค ให้กับโรงพยาบาลแวงใหญ่ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย ในสถานการณ์ COVID – 19
กราบขอบพระคุณและขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุข ความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ👏👏

📌 โรงพยาบาลแวงใหญ่ ขอขอบคุณ กลุ่มวิ่งหนอนแคบหมีท่าร่าห์ นำโดยคุณพ่อ คุณแม่ คุณหมอมิก บริจาคเครื่องวัดออกซิเจนในเลือด 30 ...
23/08/2021

📌 โรงพยาบาลแวงใหญ่ ขอขอบคุณ กลุ่มวิ่งหนอนแคบหมีท่าร่าห์ นำโดยคุณพ่อ คุณแม่ คุณหมอมิก บริจาคเครื่องวัดออกซิเจนในเลือด 30 ชิ้น ปรอท 30 อัน ยูโร่ 1 กล่องใหญ่ นมดัชมิลล์ 4 ลัง ให้กับโรงพยาบาลแวงใหญ่ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย ในสถานการณ์ COVID – 19
กราบขอบพระคุณและขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุข ความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ👏👏

📌 โรงพยาบาลแวงใหญ่ ขอขอบคุณ ท่านผอ.วัชระ วงแสนคำ และคณะครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมบริจาค ผ้าปูที่นอน 30 ผืน น้ำดื่ม 30 แพ็...
23/08/2021

📌 โรงพยาบาลแวงใหญ่ ขอขอบคุณ ท่านผอ.วัชระ วงแสนคำ และคณะครูโรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมบริจาค ผ้าปูที่นอน 30 ผืน น้ำดื่ม 30 แพ็ค และของใช้สำหรับผู้ป่วยโควิด ให้กับโรงพยาบาลแวงใหญ่ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย ในสถานการณ์ COVID – 19
กราบขอบพระคุณและขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุข ความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ👏👏

📌 โรงพยาบาลแวงใหญ่ ขอขอบคุณ    - คุณจุรีรัตน์ คุณสุเทพน้ำในเมือง คุณนภาพิไล กล้าหาร พร้อมครอบครัว บริจาคของใช้สำหรับ...
23/08/2021

📌 โรงพยาบาลแวงใหญ่ ขอขอบคุณ
- คุณจุรีรัตน์ คุณสุเทพน้ำในเมือง คุณนภาพิไล กล้าหาร พร้อมครอบครัว บริจาคของใช้สำหรับผู้ป่วยโควิด 19 มีดังนี้
1.พัดลมตั้งโต๊ะ 3 ตัว
2.กระติกน้ำร้อน 2 ใบ
3.หม้อหุ่งข้าว 2 ใบ
4.ของใช้อีกจำนวนหนึ่ง

- คุณพ่อเมตตา คุณแม่ทองทิพวรรณ นาชัยภูมิ
- คุณพ่อดำรัส คุณแม่จิรารักษ์ ช่วยคูณ
- คุณพ่อวัชรา คุณแม่รัษฎากร ปลัดศรีช่วย
- คุณพงษ์ศักดิ์ คุณบรรจง อุปนันท์
- คุณภิรมย์ สีมาตย์
- คุณณัฐพงษ์ คุณกรรณิการ์ สูงแข็ง
ร่วมบริจาค เงินสด จำนวน 4000 บาท น้ำดื่ม จำนวน 100 แพ็ค และของใช้สำหรับผู้ป่วยโควิด 19

ให้กับโรงพยาบาลแวงใหญ่ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย ในสถานการณ์ COVID – 19
กราบขอบพระคุณและขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุข ความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ👏👏

📌 โรงพยาบาลแวงใหญ่ ขอขอบคุณ กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ ที่ได้มอบ ชุด PPE จำนวน 50 ชุด พร้อมเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเล...
23/08/2021

📌 โรงพยาบาลแวงใหญ่ ขอขอบคุณ กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ ที่ได้มอบ ชุด PPE จำนวน 50 ชุด พร้อมเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดปลายนิ้ว จำนวน 20 เครื่อง ถ่านสำรอง 40 ก้อน ให้กับโรงพยาบาลแวงใหญ่ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย ในสถานการณ์ COVID – 19
กราบขอบพระคุณและขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุข ความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ👏👏

📌 โรงพยาบาลแวงใหญ่ ขอขอบคุณคุณครูรำไพ เทพเรียน ที่ได้มอบ ชุดPPE จำนวน6ชุด ให้กับโรงพยาบาลแวงใหญ่ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัต...
23/08/2021

📌 โรงพยาบาลแวงใหญ่ ขอขอบคุณคุณครูรำไพ เทพเรียน ที่ได้มอบ ชุดPPE จำนวน6ชุด ให้กับโรงพยาบาลแวงใหญ่ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย ในสถานการณ์ COVID – 19
กราบขอบพระคุณและขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุข ความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ👏👏

📌 โรงพยาบาลแวงใหญ่ ขอขอบคุณคุณครูรำไพ เทพเรียน ที่ได้มอบ ชุดPPE จำนวน6ชุด ให้กับโรงพยาบาลแวงใหญ่ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย ในสถานการณ์ COVID – 19
กราบขอบพระคุณและขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุข ความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ👏👏

📌 โรงพยาบาลแวงใหญ่ ขอขอบคุณ      - คุณเดชา ดีสุข คุณนิรมล บุญเกิด มอบข้าวกล่อง จำนวน 50 กล่อง     - พ่อคำมี นา...
23/08/2021

📌 โรงพยาบาลแวงใหญ่ ขอขอบคุณ
- คุณเดชา ดีสุข คุณนิรมล บุญเกิด มอบข้าวกล่อง จำนวน 50 กล่อง
- พ่อคำมี นาโพนงาม คุณครูพนมศักดิ์ นาโพนงาม มอบข้าวกล่อง
จำนวน 100 กล่อง
- คุณยายสองเมือง จันทะนนท์ และครอบครัวมอบข้าวมันไก่
จำนวน 50 กล่อง
- คุณ ประมวล นาเจริญ ร้านเจริญหีบทอง คุณทองสา มุขแก้ว
ร้านอาหารตามสั่งหน้า รพ มอบข้าวกล่อง จำนวน 80 กล่อง
ให้กับโรงพยาบาลแวงใหญ่ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย ในสถานการณ์ COVID – 19
กราบขอบพระคุณและขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุข ความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ👏👏

📌 โรงพยาบาลแวงใหญ่ ขอขอบคุณ       - คุณนิรันดร์ วานนท์ บ้านคอนฉิม   ที่ได้มอบ น้ำดื่ม 15 แพ็ค ให้กับโรงพยาบาลแว...
23/08/2021

📌 โรงพยาบาลแวงใหญ่ ขอขอบคุณ
- คุณนิรันดร์ วานนท์ บ้านคอนฉิม
ที่ได้มอบ น้ำดื่ม 15 แพ็ค ให้กับโรงพยาบาลแวงใหญ่ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย ในสถานการณ์ COVID – 19
กราบขอบพระคุณและขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุข ความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ👏👏

📌 โรงพยาบาลแวงใหญ่ ขอขอบคุณ       - คุณแม่จันทรา ทาโพธิ์ พร้อมครอบครัว   ที่ได้มอบ หมี่กะทิ จำนวน 40 ชุด ให้กับโ...
23/08/2021

📌 โรงพยาบาลแวงใหญ่ ขอขอบคุณ
- คุณแม่จันทรา ทาโพธิ์ พร้อมครอบครัว
ที่ได้มอบ หมี่กะทิ จำนวน 40 ชุด ให้กับโรงพยาบาลแวงใหญ่ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย ในสถานการณ์ COVID – 19
กราบขอบพระคุณและขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุข ความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ👏👏

📌 โรงพยาบาลแวงใหญ่ ขอขอบคุณ       - บริษัทแพร็กม่า เทคโนโลยี       - คุณสุมาริ คุณอาฤทธิ์สรา แคว้นคอนฉิม  ...
23/08/2021

📌 โรงพยาบาลแวงใหญ่ ขอขอบคุณ
- บริษัทแพร็กม่า เทคโนโลยี
- คุณสุมาริ คุณอาฤทธิ์สรา แคว้นคอนฉิม
- คุณอาริณีย์ คุณอินทุพิมพ์ แคว้นคอนฉิม
- คุณอันทธิกา คุณวรารัตน์ บุณธรรม
ที่ได้มอบ ชุด PPE จำนวน 50 ชุด ให้กับโรงพยาบาลแวงใหญ่ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย ในสถานการณ์ COVID – 19
กราบขอบพระคุณและขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุข ความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ👏👏

📌 โรงพยาบาลแวงใหญ่ ขอขอบคุณ นางรำไพ ร่วมกระโทก บ้านหนองสะแบง ม.8 ตำบลห้วยแก  ที่ได้มอบ น้ำดื่ม จำนวน 10 แพ็ค ให้กับโ...
23/08/2021

📌 โรงพยาบาลแวงใหญ่ ขอขอบคุณ นางรำไพ ร่วมกระโทก
บ้านหนองสะแบง ม.8 ตำบลห้วยแก ที่ได้มอบ น้ำดื่ม จำนวน 10 แพ็ค ให้กับโรงพยาบาลแวงใหญ่ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย ในสถานการณ์ COVID – 19
กราบขอบพระคุณและขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุข ความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ👏👏

📌 โรงพยาบาลแวงใหญ่ ขอขอบคุณ นางรำไพ ร่วมกระโทก
บ้านหนองสะแบง ม.8 ตำบลห้วยแก ที่ได้มอบ น้ำดื่ม จำนวน 10 แพ็ค ให้กับโรงพยาบาลแวงใหญ่ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย ในสถานการณ์ COVID – 19
กราบขอบพระคุณและขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุข ความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ👏👏

📌 โรงพยาบาลแวงใหญ่ ขอขอบคุณ คุณ ชนิดาโสถี ที่ได้มอบข้าวกล่องจำนวน 50 กล่อง น้ำดื่ม จำนวน12 แพ็ค ให้กับโรงพยาบาลแวงใหญ่...
23/08/2021

📌 โรงพยาบาลแวงใหญ่ ขอขอบคุณ คุณ ชนิดาโสถี ที่ได้มอบข้าวกล่องจำนวน 50 กล่อง น้ำดื่ม จำนวน12 แพ็ค ให้กับโรงพยาบาลแวงใหญ่ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย ในสถานการณ์ COVID – 19
กราบขอบพระคุณและขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุข ความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ👏👏

📌 โรงพยาบาลแวงใหญ่ ขอขอบคุณ      - คุณอังคณา คำแก้ว พร้อมครอบครัว     - คุณครูพิชญาดา เทศแก้ว พร้อมครอบครัว ...
23/08/2021

📌 โรงพยาบาลแวงใหญ่ ขอขอบคุณ
- คุณอังคณา คำแก้ว พร้อมครอบครัว
- คุณครูพิชญาดา เทศแก้ว พร้อมครอบครัว
- คุณมยุรา ตาติจันทร์ พร้อมครอบครัว
- คุณสำเนียง ปานเหลือง พร้อมครอบครัว
- คุณใหม่ พร้อมครอบครัว
- คุณหรรษา เกตุสาย พร้อมครอบครัว
- คุณอรุณศรี หลินศรี พร้อมครอบครัว
- คุณนริทร์ ตะติฉิม พร้อมครอบครัว
ที่ได้มอบ น้ำดื่ม จำนวน 20 แพ็ค ให้กับโรงพยาบาลแวงใหญ่ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย ในสถานการณ์ COVID – 19
กราบขอบพระคุณและขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุข ความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ👏👏

📌 โรงพยาบาลแวงใหญ่ ขอขอบคุณ
- คุณอังคณา คำแก้ว พร้อมครอบครัว
- คุณครูพิชญาดา เทศแก้ว พร้อมครอบครัว
- คุณมยุรา ตาติจันทร์ พร้อมครอบครัว
- คุณสำเนียง ปานเหลือง พร้อมครอบครัว
- คุณใหม่ พร้อมครอบครัว
- คุณหรรษา เกตุสาย พร้อมครอบครัว
- คุณอรุณศรี หลินศรี พร้อมครอบครัว
- คุณนริทร์ ตะติฉิม พร้อมครอบครัว
ที่ได้มอบ น้ำดื่ม จำนวน 20 แพ็ค ให้กับโรงพยาบาลแวงใหญ่ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย ในสถานการณ์ COVID – 19
กราบขอบพระคุณและขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุข ความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ👏👏

ที่อยู่

โรงพยาบาลแวงใหญ่
Waeng Yai
40330

เบอร์โทรศัพท์

043-496001

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงพยาบาลแวงใหญ่ จ.ขอนแก่นผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงพยาบาลแวงใหญ่ จ.ขอนแก่น:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


ความคิดเห็น

ขอบคุณบุคคลากรทางการแพทย์ทุกท่านนะคะ..สำหรับ33วันที่ดูแลน้องชวิน สาสีทะและให้กำลังใจแม่เป็นอย่างดี..ขอบคุณมากค่ะ☺️☺️
จนท.ไม่มีมารยาทและใจบริการเลย​ แค่ถามว่าผู้ป่วยพักห้องไหน​ โบกมือไล่เหมือนหมูเหมือนหมาเลย​ โอ๊ยบักพนักงานใหญ่