สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา หน่วยงานหลักในการบูรณาการให้ความช?

09/04/2024

🏍🏍ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ🏍🏍
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดยะลา #ปภยะลา

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สนง.ปภ.จังหวัดยะลา นางศศิริเพ็ญ บัวเพชร หัวหน้าฝ่ายอุบัติภัยและความ...
06/04/2024

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สนง.ปภ.จังหวัดยะลา นางศศิริเพ็ญ บัวเพชร หัวหน้าฝ่ายอุบัติภัยและความปลอดภัยทางถนน ได้รับมอบหมายจาก นายวีรวัฒน์ ศิริกุลพิพัฒน์ หน.สนง.ปภ.จังหวัดยะลา ให้จัดประชุม 3 ฐาน โดยใช้ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน จากสาธารณสุขจังหวัดยะลา ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา และบริษัทกลางฯ ประจำเดือนมีนาคม 2567 นั้น สรุปผลการประชุม 3 ฐาน ดังนี้
การเกิดอุบัติเหตุ จำนวน 40 ครั้ง
บาดเจ็บ จำนวน 33 ราย
เสียชีวิต 8 ราย ชาย 3 ราย หญิง 5 ราย
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา

วันที่ 6 เมษายน 2567 นายวีรวัฒน์ ศิริกุลพิพัฒน์หน.สนง.ปภ.จ.ยล. พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมรัฐพิธีวันที่ระล...
06/04/2024

วันที่ 6 เมษายน 2567 นายวีรวัฒน์ ศิริกุลพิพัฒน์
หน.สนง.ปภ.จ.ยล. พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดเข้าร่วม
กิจกรรมรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

วันที่ 2 เมษายน 2567 นายวีรวัฒน์ ศิริกุลพิพัฒน์ หน.สนง.ปภ.จ.ยล. พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ...
02/04/2024

วันที่ 2 เมษายน 2567 นายวีรวัฒน์ ศิริกุลพิพัฒน์ หน.สนง.ปภ.จ.ยล. พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาการเปรียญ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา

วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. นายวีรวัฒน์ ศิริกุลพิพัฒน์ หัวหน้า สนง. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา เข้าร่วม...
02/04/2024

วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. นายวีรวัฒน์ ศิริกุลพิพัฒน์ หัวหน้า สนง. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา เข้าร่วมการจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ บำรุงรักษาและฟื้นฟูแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2567 ณ บริเวณแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดคูหาภิมุข หมู่ที่ 1 ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ในการนี้ นายอำพล พงศ์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี

วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายวีรวัฒน์ ศิริกุลพิพัฒน์ หัวหน้า สนง. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา มอบหมายใ...
02/04/2024

วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายวีรวัฒน์ ศิริกุลพิพัฒน์ หัวหน้า สนง. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา มอบหมายให้นายศุภวิชญ์ รักศิลป์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพและความร่วมมือในการคุ้มครองผู้หญิง เด็ก และกลุ่มเปราะบาง ในภาวะภัยพิบัติทางธรรมชาติและความรุนแรงในครอบครัว ในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยองค์การอินเตอร์เนชั่นแนล เรสคิว คอมมิตตี (IRC)
ในการนี้ พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุม

วันนี้ 1 เม.ย.67 นายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วย พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นำ...
01/04/2024

วันนี้ 1 เม.ย.67 นายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วย พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่มีที่ตั้งภายในศาลากลางจังหวัดยะลา รวมทั้ง สนง.ปภ.ยะลา นำโดยนายวีรวัฒน์ ศิริกุลพิพัฒน์ หน.สนง.ปภ.จ.ยะลา พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน ร่วมเคารพธงชาติในเวลา 08.00 น. แสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ บริเวณ หน้าเสาธง ศาลากลางจังหวัดยะลา

01/04/2024
31 มีนาคม 2567 นายวีรวัฒน์ ศิริกุลพิพัฒน์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาพร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดเข...
01/04/2024

31 มีนาคม 2567
นายวีรวัฒน์ ศิริกุลพิพัฒน์
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา
พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด
เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมหาเจษฎาราชเจ้า และ
วันข้าราชการพลเรือน
1 เมษายน 2567 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

28/03/2024

ขับเคลื่อนภารกิจด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบฯ

22/03/2024

ร่วมแสดงพลังความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายกำลังใจแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพลงในอุ่นอ้อมอกมั่นคง 【Official MV】
https://youtu.be/hkSmXoji6nQ

ประกาศจังหวัดยะลาเรื่อง สิ้นสุดสาธารณภัย/สถานการณ์ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม) ลงวันที่ 1...
20/03/2024

ประกาศจังหวัดยะลา
เรื่อง สิ้นสุดสาธารณภัย/สถานการณ์ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม) ลงวันที่ 11 มีนาคม 2567 จำนวน 8 ฉบับ

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา  10.00 น. นายวีรวัฒน์ ศิริกุลพิพัฒน์ หน.สนง.ปภ.จ.ยะลา มอบหมายให้ นางศศิริเพ็ญ บัวเพชร หน ...
29/02/2024

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. นายวีรวัฒน์ ศิริกุลพิพัฒน์ หน.สนง.ปภ.จ.ยะลา มอบหมายให้ นางศศิริเพ็ญ บัวเพชร หน .ฝ่ายป้องกันอุบัติภัยและความปลอดภัยทางถนน พร้อมด้วย คณะทำงานวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด มีภาคีเครือข่ายลดอุบัติเหตุทางถนน สสจ. ตร. ทล. ทช. ขนส่งจังหวัด บริษัทกลางฯ สคร.12 สงขลา อำเภอธารโต รพ.ธารโต อบต.บ้านแหร ฝ่ายทหาร ตำรวจในพื้นที่ กู้ชีพกู้ภัย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องที่ และผู้เห็นเหตุการณ์ ร่วมลงพื้นที่เพื่อวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ กรณีเกิดอุบัติเหตุใหญ่ รถทัวร์พลิกคว่ำ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ รวม 23 ราย เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บสาหัส จำนวน 5 ราย (admit) บาดเจ็บเล็กน้อย 17 ราย พร้อมประชุมเพื่อวิเคราะห์สาเหตุ การเกิด ลักษณะการเกิด และปัจจัยต่างๆที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ณ จุดเกิดเหตุ หมู่ที่ 3 บ้านซาไก ตำบลบ้านแหร อำเภอธารโต จังหวัดยะลา *และวิเคราะห์ สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุดังนี้
1.คนขับขี่รถบัส ไม่ชำนาญเส้นทาง
2. สภาพรถเก่า ระบบเบรคขัดข้อง
แนวทางการแก้ปัญหา ลักษณะทางกายภาพ ดังนี้
1. มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหร ติดตั้งป้ายเตือน อาทิ ป้ายจำกัดความเร็ว ป้ายทางโค้ง ทางลาดชัน ป้ายเกียร์ต่ำ
2. ติดตั้งแบริเออร์ เพื่อป้องกันแนวรถไม่ให้ตกจากถนน

ที่อยู่

สนง. ปภ. จ. ยะลา (ศาลากลางยะลา)
Yala
95000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Yala

แสดงผลทั้งหมด