งานทะเบียนฯ มรย.

งานทะเบียนฯ มรย. งานทะเบียนและประมวลผล กองบริการการ

08/08/2023

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่รหัส 62
ที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 /2565 ให้ส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษาได้ที่งานทะเบียนฯภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2566

03/08/2023

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖
ให้มารับหลักฐานใบรับรองคุณวุฒิได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำเดือนกรกฏาคม 2566ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถมารับหลักฐานสำเร็จการศึกษา ณ งานทะเบียนฯ กองบริการก...
20/07/2023

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำเดือนกรกฏาคม 2566
ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถมารับหลักฐานสำเร็จการศึกษา ณ งานทะเบียนฯ กองบริการการศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฏาคม 2566 เป็นต้นไปค่ะ

📣ประกาศการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษากรณีไม่ลงทะเบียนเรียน 2 ภาคเรียนติดต่อกัน ประจำปีการศึกษา 2565
23/06/2023

📣ประกาศการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษากรณีไม่ลงทะเบียนเรียน 2 ภาคเรียนติดต่อกัน ประจำปีการศึกษา 2565

กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาค.....

15/06/2023

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำเดือนมิถุนายน 2566
ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถมารับหลักฐานสำเร็จการศึกษา ณ งานทะเบียนฯ ช่องหมายเลข 3 กองบริการการศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไปค่ะ

สำหรับบัณฑิตที่ประสงค์จะไม่เข้ารับ❌❌❌พระราชทานปริญญาบัตร
10/06/2023

สำหรับบัณฑิตที่ประสงค์จะไม่เข้ารับ❌❌❌
พระราชทานปริญญาบัตร

#ข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร2566
#มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
#ฉบับ3/2566
📍บัณฑิตที่ไม่ประสงค์เข้าร่วมพิธีพระราทานปริญญาบัตร ในวันที่ 26 กันยายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดังนี้
1️⃣ไม่ต้องดำเนินการใดๆ ทั้งสิ้น
2️⃣หากประสงค์เช่าชุดครุยหรือบริการอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย สามารถมาดำเนินการได้ด้วยตนเองหรือผู้แทน ในวันที่ 7 – 9 กรกฎาคม 2566
4️⃣บัณฑิตที่ไม่ได้เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 26 กันยายน 2566 สามารถติดต่อขอรับใบปริญญาบัตร ณ งานทะเบียนฯ กองบริการการศึกษา ช่องหมายเลข 3 ภายใน 90 วัน ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2566 เป็นต้นไป หากไม่มารับในระยะเวลาที่กำหนด จะมีค่าดูแลรักษาฉบับละ 500 บาท
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️

เฉพาะผู้ที่ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์เท่านั้น
10/06/2023

เฉพาะผู้ที่ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์เท่านั้น

#มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
#ฉบับ2/2566
👉เฉพาะผู้ประสงค์ไปรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยราชกัฎสุราษฎร์ธานี ❗️เท่านั้น❗️

📣ขั้นตอนการลงทะเบียนรายงานตัวออนไลน์ วันที่ 12 - 25 มิถุนายน 2566
1️⃣เข้าระบบด้วยลิงค์ http://stddev.yru.ac.th/graduate/
2️⃣คลิกตรวจสอบรายชื่อเมนู ข้อที่ 1 ใช้รหัสนักศึกษา และเลขบัตรประชาชนในการตรวจสอบ
3️⃣คลิกลงทะเบียนรายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร กรอกข้อมูล
ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และกดบันทึก
4️⃣ระบบจะแจ้งให้เข้าร่วมกลุ่มไลน์ Open Chat “บัณฑิต มรย. 2563-2564” เพื่อติดตามข่าวสารและประสานงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
5️⃣คลิกดำเนินการขั้นตอนที่ 3 อัพโหลดรูปถ่ายบัณฑิต อัพโหลดรูปถ่ายสวมชุดครุย ขนาด 1.5 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว และกดบันทึก (รูปถ่ายต้องเป็นไฟล์ JPG. เท่านั้น ห้ามถ่ายกับโทรศัพท์มือถือ)
6️⃣ปริ้นใบรายงานตัว ต้องดำเนินการทุกขั้นตอนข้างต้นก่อน
7️⃣ให้บัณฑิตสั่งพิมพ์ใบรายงานตัว และนำมาส่ง พร้อมกับเช่าชุดครุยและ เครื่องแบบการแต่งกายบัณฑิต ด้วยตนเองหรือผู้แทน
ณ กองพัฒนานักศึกษา ในวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2566
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

03/06/2023
ประกาศการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากเกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ประจำปีการศึกษา 2565ทั้งนี้นักศึกษาสามารถยื่นคำร...
03/06/2023

ประกาศการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากเกรดเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ประจำปีการศึกษา 2565

ทั้งนี้นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา ที่งานทะเบียนฯ กองบริการการศึกษา ช่องหมายเลข 2 ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2566 ค่ะ

ทั้งนี้นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา ที่งานทะเบียนฯ กองบริการการศึกษา ช่องหมายเลข 2 ภ...

ประกาศ🗣️รายชื่ออนุมัติผลสำเร็จการศึกษา 10 พฤษภาคม 2566ผู้มีรายชื่อสามารถรับหลักฐานวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ในเวลาราชการ ที...
11/05/2023

ประกาศ🗣️รายชื่ออนุมัติผลสำเร็จการศึกษา 10 พฤษภาคม 2566

ผู้มีรายชื่อสามารถรับหลักฐานวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ในเวลาราชการ ที่ช่องหมายเลข 3 งานทะเบียนและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (นักศึกษาที่จบเป็นกลุ่มสามามารถส่งตัวแทนมารับได้)

รับหลักฐานวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ในเวลาราชการ ที่ช่องหมายเลข 3 งานทะเบียนและประมวลผล กองบริการการศึกษา (นักศึกษ....

📣แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
22/12/2022

📣แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์

พรุ่งนี้เจอกันนะคะบัณฑิต ม.ราชภัฏยะลา🥰
01/12/2022

พรุ่งนี้เจอกันนะคะบัณฑิต ม.ราชภัฏยะลา🥰

ประกาศ งดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ในวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565
24/11/2022

ประกาศ งดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ในวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565

ประกาศ งดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ในวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565

https://eduservice.yru.ac.th/news/?page=798

ประชาสัมพันธ์ ผู้ที่มีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาสามารถรับหลักฐานในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ที่งานทะเบียนและประมวลผล (ช่อง2) ก...
19/10/2022

ประชาสัมพันธ์ ผู้ที่มีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาสามารถรับหลักฐาน
ในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ที่งานทะเบียนและประมวลผล (ช่อง2)
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ที่มีรายชื่อสามารถรับหลักฐานในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ที่งานทะเบียนและประมวลผล (ช่อง2) กองบริการการศึกษา มหาว.....

📣แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะ
20/09/2022

📣แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะ

19/09/2022

กำหนดการประเมินอาจารย์ผูัสอน (ครั้งที่ 2) ภาคเรียนที่ 1/2565

19/09/2022

#ข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
#มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
#ประจำปีการศึกษา2560-2562
#รับจริงวันที่2ธันวาคม2565

🟥 ประกาศกำหนดการรายงานตัว และการฝึกซ้อม พิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
📌ดาวน์โหลดประกาศ https://drive.google.com/file/d/1wjPY9vvfcuo8mOmljunwYhxKjWr1PDDG/view?usp=sharing

🟥 บัณฑิตมรย.ที่ประสงค์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีให้ดำเนินการ ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ “ระบบรายงานตัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
http://e-affair.yru.ac.th/graduate/
⛔️ระบบเปิดวันที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.
⛔️ระบบปิดวันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 24.00 น.

✅ติดตามข้อมูลข่าวสารงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผ่านเพจเฟซบุ๊ก ดังนี้ เท่านั้น
👉YRUพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
👉กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
👉มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้

#กองพัฒนานักศึกษามรย.
⛔️สายด่วนปริญญาบัตรมรย.
☎️09-9732-7482

17/08/2022

#ข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
📣บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 👨🏻‍🎓👩🏻‍🎓

✅พิธีพระราชทานปริญญาบัตรในปี พ.ศ.2565 นี้ เป็นการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 - 2562 (คือ ผู้สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 - 31 พฤษภาคม 2563)
⛔️บัณฑิตมรย.ที่สำเร็จการศึกษาในห้วงวัน/เดือน/ปี ดังกล่าว เตรียมตัวให้พร้อม

✅สำหรับวัน เวลา และสถานที่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

#กองพัฒนานักศึกษามรย.

แจ้งประชาสัมพันธ์......นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 11 พฤษภาคม 2565งานทะเบียนฯจะดำเนินการจัดส่งเอกสารสำเร็จการศึกษา(...
14/05/2022

แจ้งประชาสัมพันธ์......
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 11 พฤษภาคม 2565
งานทะเบียนฯจะดำเนินการจัดส่งเอกสารสำเร็จการศึกษา
(ใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิ)
ทางไปรษณีย์ (EMS) จัดส่งวันที่ 20 พฤษภาคม 2565
ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในคำร้องขอสำเร็จการศึกษา

12/05/2022

ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่านค่ะ

ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาที่รายงานตัวในระบบแล้วสามารถส่งหลักฐานการรายงานตัว ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2565
06/05/2022

ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาที่รายงานตัวในระบบแล้วสามารถส่งหลักฐานการรายงานตัว ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2565

📌ขอแจ้งขยายเวลา ส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา นักศึกษาที่ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/2564 เป็นภาคเรียนสุดท้าย
02/03/2022

📌ขอแจ้งขยายเวลา ส่งคำร้องขอสำเร็จการศึกษา นักศึกษาที่ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2/2564 เป็นภาคเรียนสุดท้าย

ประกาศ....จากงานทะเบียนและประมวลผล
04/01/2022

ประกาศ....จากงานทะเบียนและประมวลผล

24/11/2021
ดาวน์โหลดขั้นตอนดำเนินการและคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ได้ที่ http://eduservice.yru.ac.th/newweb/files/doc_form/%E0%B9%81%E0...
26/10/2021

ดาวน์โหลดขั้นตอนดำเนินการและคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ได้ที่http://eduservice.yru.ac.th/newweb/files/doc_form/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%202564(3).pdf

04/08/2021
งานทะเบียนฯขอแจ้งผู้รับบริการทุกท่านทราบ คำร้องขอหลักฐานการศึกษา หรือการรับบริการด้านอื่นๆอาจจะล่าช้ากว่าที่กำหนด ต้องขอ...
01/08/2021

งานทะเบียนฯขอแจ้งผู้รับบริการทุกท่านทราบ คำร้องขอหลักฐานการศึกษา หรือการรับบริการด้านอื่นๆอาจจะล่าช้ากว่าที่กำหนด ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอประกาศงดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 2-15 สิงหาคม 2564 ทั้งนี้หากหน่วยงานใดมีเอกสารเร่งด่วน ที่จะต้องเสนอให้กองบริการการศึกษาภายใน 14 วันนี้ ให้สแกนส่งเอกสารทาง e-document
และสามารถติดต่อกองบริการการศึกษาได้ทาง Facebook Fanpage ตามรายละเอียดในแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

30/07/2021

ด่วน!!!!
นักศึกษารหัส 64 (ภาคปกติและภาค กศ.บป.)ที่ยังไม่จัดส่งเอกสารรายงานตัว ให้ดำเนินการจัดส่ง
เอกสารฯโดยด่วน

งานทะเบียนฯขอแจ้งเลขพัสดุการจัดส่งหลักฐานผู้สำเร็จการศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 สามารถตรวจสอบเลขพัสดุ...
27/07/2021

งานทะเบียนฯขอแจ้งเลขพัสดุการจัดส่งหลักฐานผู้สำเร็จการศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 16 กรกฎาคม 2564

สามารถตรวจสอบเลขพัสดุได้จากลิ้งข้างล้างนี้👇

01/07/2021

ขอแจ้งยกเลิกรับบริการผ่าน QR Code
รับบริการผ่านระบบ
ลงทะเบียนเท่านั้น!!

📌📌นักศึกษาที่ต้องการขอหลักฐานการศึกษาสามารถยื่นคำร้องฯในระบบลงทะเบียนฯได้แล้วนะคะ เลือกคลิกตรงแถบเมนูในภาพด้านล่างได้เลย...
30/06/2021

📌📌นักศึกษาที่ต้องการขอหลักฐานการศึกษาสามารถยื่นคำร้องฯในระบบลงทะเบียนฯได้แล้วนะคะ เลือกคลิกตรงแถบเมนูในภาพด้านล่างได้เลยค่ะ👇🏻

📌📌ขอยกเลิกการบริการผ่าน QR code ที่ทางแอดได้โพสก่อนหน้านี้นะคะ

ขอแจ้งขยายเวลาจัดส่งเอกสารรายงานตัว ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564
24/06/2021

ขอแจ้งขยายเวลาจัดส่งเอกสารรายงานตัว ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

แจ้งประชาสัมพันธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564*****ที่รายงานตัวรอบ 2 (ออนไลน์)*****กำหนดจัดส่งหลักฐาน ระหว่างวันที...
28/05/2021

แจ้งประชาสัมพันธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
*****ที่รายงานตัวรอบ 2 (ออนไลน์)*****
กำหนดจัดส่งหลักฐาน ระหว่างวันที่ 21-30 มิถุนายน 2564

08/12/2020

ผู้สำเร็จการศึกษา (กำลังรออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล หรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 073-299612 ในวันและเวลาราชการ

นักศึกษาสามารถรับหลักฐานการศึกษาได้ในวันที่ 8 มกราคม 2564
ขอบคุณค่ะ

13/11/2020

📣ประกาศผลการพิจารณาสอบปลายภาค 1/2563

🎊🎊🎊ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่าน📣📣ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559-2560 ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบ...
27/10/2020

🎊🎊🎊ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่าน

📣📣ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559-2560 ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปี พ.ศ. 2563

ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559-2560 ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปี พ.ศ. 2563 วันที่ 17 ธัน...

ที่อยู่

Yala
95000

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 06:00
อังคาร 09:00 - 16:30
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6673299612

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ งานทะเบียนฯ มรย.ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Yala

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ประกาศ....จากงานทะเบียนและประมวลผล
ดาวน์โหลดขั้นตอนดำเนินการและคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ได้ที่http://eduservice.yru.ac.th/newweb/files/doc_form/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%202564(2).pdf
แจ้งเลขที่จัดส่งหลักฐานการศึกษาผู้ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 13 สิงหาคม 2564

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยค่ะ🎉🎉🎉
🚩แจ้งประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการขอหลักฐานทางการศึกษาในระบบออนไลน์ค่ะ

***กรณีนักศึกษาที่ขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา(เยียวยา) หลักจากที่ส่งคำร้องฯและชำระค่าธรรมเนียมในระบบแล้ว ให้ส่งแบบฟอร์มและรูปถ่าย มาที่ "งานทะเบียนฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000"
งานทะเบียนฯขอแจ้งผู้รับบริการทุกท่านทราบ คำร้องขอหลักฐานการศึกษา หรือการรับบริการด้านอื่นๆอาจจะล่าช้ากว่าที่กำหนด ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ค่ะ
ด่วน!!!!
นักศึกษารหัส 64 (ภาคปกติและภาค กศ.บป.)ที่ยังไม่จัดส่งเอกสารรายงานตัว ให้ดำเนินการจัดส่ง
เอกสารฯโดยด่วน
งานทะเบียนฯขอแจ้งเลขพัสดุการจัดส่งหลักฐานผู้สำเร็จการศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 16 กรกฎาคม 2564

สามารถตรวจสอบเลขพัสดุได้จากลิ้งข้างล้างนี้👇
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔
http://eduservice.yru.ac.th/newweb/news/?page=697
ขอแจ้งยกเลิกรับบริการผ่าน QR Code
รับบริการผ่านระบบ
ลงทะเบียนเท่านั้น!!
📌📌นักศึกษาที่ต้องการขอหลักฐานการศึกษาสามารถยื่นคำร้องฯในระบบลงทะเบียนฯได้แล้วนะคะ เลือกคลิกตรงแถบเมนูในภาพด้านล่างได้เลยค่ะ👇🏻

📌📌ขอยกเลิกการบริการผ่าน QR code ที่ทางแอดได้โพสก่อนหน้านี้นะคะ
#}