กองการประปา เทศบาลนครยะลา

กองการประปา เทศบาลนครยะลา กองการประปา เทศบาลนครยะลา

ขณะนี้ระบบใช้งานได้เป็นปกติแล้วครับ
04/12/2023

ขณะนี้ระบบใช้งานได้เป็นปกติแล้วครับ

แจ้งเพื่อทราบ 📢
22/08/2023

แจ้งเพื่อทราบ 📢

20/07/2023

ตอนนี้ระบบไฟฟ้าขัดข้อง เจ้าหน้าที่การไฟฟ้ากำลังเข้าดำเนินการตรวจสอบ
ทำให้น้ำประปาไม่ไหล ขออภัยในความไม่สะดวก

แจ้งกรณีน้ำประปาไม่ไหล บริเวณถนนสิโรรส(ฝั่งสะเตง) ถนนสิโรรส(เส้นเรือนจำ) ถนนสาย 15 และบรืเวณใกล้เคียง เนื่องจาก บริษัท ...
17/06/2023

แจ้งกรณีน้ำประปาไม่ไหล บริเวณถนนสิโรรส(ฝั่งสะเตง) ถนนสิโรรส(เส้นเรือนจำ) ถนนสาย 15 และบรืเวณใกล้เคียง เนื่องจาก บริษัท ชินวาการช่างขุดดินก่อสร้างคูระบายน้ำ บริเวณสามแยกทนายพงศ์ (สามแยกสะเตง) ทำให้ท่อประปา ขนาด 6 นิ้ว แตก ช่างประปากำลังเข้าดำเนินการแก้ไขปิดน้ำช่อมท่อประปา

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลา ปฎิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ณ โรงสูบน้ำดิบ (ริมสันเขื่อนแม่น้ำปัตตานี) ...
14/06/2023

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดยะลา ปฎิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ณ โรงสูบน้ำดิบ (ริมสันเขื่อนแม่น้ำปัตตานี) จำเป็นต้องตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน จึงส่งผลให้ระบบผลิตน้ำประปาไม่สามารถดำเนินการได้
กองการประปา เทศบาลนครยะลา จึงจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปาในเขตพื้นที่เทศบาลนครยะลาในวันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 13.00 น. จึงขอให้ท่านโปรดสำรองน้ำไว้ใช้ในวันและเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ หากการไฟฟ้าดำเนินการแล้วเสร็จกองการประปาจะดำเนินการจ่ายน้ำประปาโดยทันที
กองการประปา เทศบาลนครยะลา จึงเรียนมาเพื่อขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

13/06/2023
01/06/2023

ขณะนี้ สายไฟแรงสูงขาดทำให้ระบบไฟฟ้าขัดข้อง
เจ้าหน้าที่การไฟฟ้ากำลังดำเนินการเข้าแก้ไขซ่อมแซม

💦 ประกาศ....หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว 💦     ด้วยกองการประปา จะดำเนินการตัดประสานท่อเมนจ่ายน้ำประปาเพื่อติดตั้งประตูน...
21/04/2023

💦 ประกาศ....หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว 💦
ด้วยกองการประปา จะดำเนินการตัดประสานท่อเมนจ่ายน้ำประปาเพื่อติดตั้งประตูน้ำตัดตอนใต้ดิน บริเวณตลาดเก่า(ฝั่งขวา) ในวันที่ 25 เมษายน 2566 และวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16:00 น. จึงขอให้ท่านโปรดสำรองน้ำไว้ใช้
ทั้งนี้ หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนด จะดำเนินการจ่ายน้ำประปาโดยทันที ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ 🙏

แจ้ง....เลื่อนวันหยุดจ่ายน้ำประปาจาก วันพฤหัสบดี ที่ 20 เมษายน 2566 ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการเป็น วันอังคาร ที่ 25 เมษายน 256...
19/04/2023

แจ้ง....เลื่อนวันหยุดจ่ายน้ำประปา
จาก วันพฤหัสบดี ที่ 20 เมษายน 2566 ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการเป็น วันอังคาร ที่ 25 เมษายน 2566

แจ้ง....เลื่อนวันหยุดจ่ายน้ำประปา
จาก วันพฤหัสบดี ที่ 20 เมษายน 2566 ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการเป็น วันอังคาร ที่ 25 เมษายน 2566
----‐-----------------------------------------------------------------------------
ประกาศ....หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว
ด้วยกองการประปา จะดำเนินการตัดประสานท่อเมนจ่ายน้ำประปาเพื่อติดตั้งประตูน้ำตัดตอนใต้ดิน บริเวณตลาดเก่า(ฝั่งขวา) ในวันที่ 18 เมษายน 2566 และวันที่ 20 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16:00 น. จึงขอให้ท่านโปรดสำรองน้ำไว้ใช้
ทั้งนี้ หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนด จะดำเนินการจ่ายน้ำประปาโดยทันที ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

แจ้ง....เลื่อนวันหยุดจ่ายน้ำประปาจาก วันพฤหัสบดี ที่ 20 เมษายน 2566 ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการเป็น วันอังคาร ที่ 25 เมษายน 256...
16/04/2023

แจ้ง....เลื่อนวันหยุดจ่ายน้ำประปา
จาก วันพฤหัสบดี ที่ 20 เมษายน 2566 ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการเป็น วันอังคาร ที่ 25 เมษายน 2566
----‐-----------------------------------------------------------------------------
ประกาศ....หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว
ด้วยกองการประปา จะดำเนินการตัดประสานท่อเมนจ่ายน้ำประปาเพื่อติดตั้งประตูน้ำตัดตอนใต้ดิน บริเวณตลาดเก่า(ฝั่งขวา) ในวันที่ 18 เมษายน 2566 และวันที่ 20 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16:00 น. จึงขอให้ท่านโปรดสำรองน้ำไว้ใช้
ทั้งนี้ หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนด จะดำเนินการจ่ายน้ำประปาโดยทันที ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

เนื่องจากการไฟฟ้า ปักเสาพาดสายไฟใหม่บริเวณถนนสุขยางค์ ทำให้ขณะนี้น้ำประปาบริเวณ ถนนสุขยางค์ ถนนหลังวัดเมือง และถนนเวฬุวั...
11/04/2023

เนื่องจากการไฟฟ้า ปักเสาพาดสายไฟใหม่บริเวณถนนสุขยางค์ ทำให้ขณะนี้น้ำประปาบริเวณ ถนนสุขยางค์ ถนนหลังวัดเมือง และถนนเวฬุวัน น้ำประปาไม่ไหล

โดยเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าแจ้งว่าจะแล้วเสร็จประมาณ 17.30 น.

30/01/2023

📢📢 ประกาศ น้ำประปาไม่ไหลชั่วคราว เวลา 15.30 - จนกว่าแล้วเสร็จ 📢📢
📌ได้รับแจ้งจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ยะลา⚡️ ว่าจะมีการดำเนินการย้ายเสาไฟฟ้าบริเวณตือเบาะ 💦 ทำให้น้ำประปาไม่ไหลบริเวณดังนี้
1. ห้าแยกผังเมือง 4 ถึง แยกมลายูบางกอก
2. แยกมลายูบางกอก (สาย 15) ถึง ห้าแยกสะเตง
3. แยกเบอร์เส้ง ถึง ถนนสุขยางค์ ศอ.บต.
4. เวฬุวัน ทั้งหมด
.....น้ำประปาไม่ไหล โปรดสำรองน้ำไว้ใช้ด้วยครับ......
……📍การไฟฟ้าขยายเวลาปฏิบัติงาน เนื่องจากสภาพอากาศ จึงอาจทำให้ระยะเวลาจ่ายน้ำประปาเลื่อนออกไป……

วันเด็กแห่งชาติ 14 มกราคม 2566 พบกันที่ สนามช้างเผือก เทศบาลนครยะลาCr.เทศบาลนครยะลา
13/01/2023

วันเด็กแห่งชาติ 14 มกราคม 2566 พบกันที่ สนามช้างเผือก เทศบาลนครยะลา
Cr.เทศบาลนครยะลา

ขณะนี้ กองการประปาจ่ายน้ำประปาแล้ว แต่ต้องใช้เวลาให้ระบบการจ่ายน้ำคงที ซึ่งอาจทำให้น้ำประปาขุ่นแดง ซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังเ...
24/12/2022

ขณะนี้ กองการประปาจ่ายน้ำประปาแล้ว แต่ต้องใช้เวลาให้ระบบการจ่ายน้ำคงที ซึ่งอาจทำให้น้ำประปาขุ่นแดง ซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการแก้ไข

เนื่องจากได้เกิดเหตุสายไฟฟ้าแรงสูงขาดบริเวณ ถนนริมสันเขื่อน(หลังนิบงรีสอร์ต) ไฟฟ้าดับตลอดสาย ส่งผลให้โรงสูบน้ำดิบไม่สามา...
24/12/2022

เนื่องจากได้เกิดเหตุสายไฟฟ้าแรงสูงขาดบริเวณ ถนนริมสันเขื่อน(หลังนิบงรีสอร์ต) ไฟฟ้าดับตลอดสาย ส่งผลให้โรงสูบน้ำดิบไม่สามารถสูบน้ำดิบได้ ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำลังดำเนินการซ่อมแซม จึงขออนุญาตงดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราวในเขตเทศบาล จนกว่างานช่อมสายไฟฟ้าจะดำเนินการแล้วเสร็จ
ทั้งนี้ หากการไฟฟ้าดำเนินการซ่อมแซมแล้วเสร็จ ทางกองการประปาจะเร่งดำเนินการจ่ายน้ำประปาโดยทันที ขออภัยในความไม่สะดวก

ประกาศกองการประปา เทศบาลนครยะลา (ฉุกเฉิน)     เรื่อง งดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว     ด้วยกองการประปา เทศบาลนครยะลา ...
07/11/2022

ประกาศกองการประปา เทศบาลนครยะลา (ฉุกเฉิน)
เรื่อง งดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว
ด้วยกองการประปา เทศบาลนครยะลา ได้รับแจ้งมีท่อเมนจ่ายน้ำประปาขนาด 8 นิ้ว #บริเวณถนนพิพิธภัคดี(หน้าวัดพุทธภูมิ) แตกชำรุด จำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวจนกว่าจะแล้วเสร็จ ทำให้น้ำประปาบริเวณถนนดังต่อไปนี้ไม่ไหล
📌 ถนนพิพิธภัคดี ตั้งแต่ปั๊มน้ำมันคาลเท็กซ์ ถึงบริเวณสามแยกวัดพุทธภูมิ
📌 ถนนพุทธภูมิ ตลอดสาย
📌 ถนนคชเสนีย์ 2 ตลอดสาย
📌 ถนนคชเสนีย์ 3 ตลอดสาย
**** ถนน ซอยร่วม ซอยแยกทั้งหมดในบริเวณใกล้เคียง
ดังนั้น กองการประปา เทศบาลนครยะลา จึงขออภัยในความไม่สะดวก ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการซ่อมแซมเป็นการเร่งด่วน หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารติดต่อสอบถามได้ที่กองการประปา เทศบาลนครยะลา หมายเลขโทรศัพท์ 073-212977, 073-212710
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ขณะนี้ มีท่อเมนจ่ายน้ำประปาขนาด 8 นิ้วแตก บริเวณ ถนนมุสลิมบำรุง เนื่องจากมีการขุดสายไฟลงดินโดนท่อเมนแตก ทำให้น้ำประปาบริ...
12/09/2022

ขณะนี้ มีท่อเมนจ่ายน้ำประปาขนาด 8 นิ้วแตก บริเวณ ถนนมุสลิมบำรุง เนื่องจากมีการขุดสายไฟลงดินโดนท่อเมนแตก ทำให้น้ำประปาบริเวณดังกล่าวและใกล้เคียงไม่ไหล ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการซ่อมแซม คาดว่าช่วงบ่ายสามารถจ่ายน้ำประปาได้เป็นปกติ

คำถาม ? ที่สงสัย ?" จดพร้อม แจ้ง "
28/06/2022

คำถาม ? ที่สงสัย ?
" จดพร้อม แจ้ง "

19/06/2022

ตอนนี้มีมาตรวัดน้ำหาย !!! ขอให้ผู้ใช้น้ำช่วยตรวจสอบ เป็นหูเป็นตา ขณะนี้มีการขโมยมาตรวัดน้ำเพื่อนำไปขาย สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้ใช้น้ำประปา และผู้รับซื้อจะมีความผิดตามกฎหมายเช่นเดียวกัน
พบเห็น สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ 👮‍♂️ได้ทันที
ท่อแตก น้ำไม่ไหล ใช้น้ำไม่สะดวก โทร.073-212977

ชำระค่าน้ำประปาผ่าน Mobile Banking ได้ทุกที่ ทุกเวลา สะดวกรวดเร็ว    กองการประปา เทศบาลนครยะลา เพิ่มช่องทางการรับชำร...
31/05/2022

ชำระค่าน้ำประปาผ่าน Mobile Banking ได้ทุกที่ ทุกเวลา สะดวกรวดเร็ว

กองการประปา เทศบาลนครยะลา เพิ่มช่องทางการรับชำระเงินค่าน้ำประปาผ่าน Mobile Banking ได้ทุกธนาคาร โดยการสแกนผ่าน QR Code บนใบแจ้งค่าน้ำประปารูปแบบใหม่ที่จะเริ่มใช้เดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไป
ซึ่งผู้ใช้น้ำประปาสามารถตรวจสอบยอดที่ต้องชำระค่าน้ำ ยอดค้างชำระ ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง และยังสามารถชำระค่าน้ำประปา ผ่าน Line OA เทศบาลนครยะลา ได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีบิลแจ้งค่าน้ำประปา โดยเพิ่มเพื่อนผ่าน Line OA id :
ทั้งนี้ กองการประปาได้ยกเลิกเจ้าหน้าที่ออกจัดเก็บค่าน้ำประปาตามบ้านเรือน และเจ้าหน้าที่อ่านมาตรวัดน้ำไม่มีสิทธิ์รับชำระค่าน้ำประปาจากผู้ใช้น้ำ หากมีการชำระค่าน้ำผ่านเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นใด กองการประปาจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมโทร. 073-213750 ,073-212710

ประกาศกองการประปา เทศบาลนครยะลา (ฉุกเฉิน)     เรื่อง งดจ่ายน้ำประปาชั่วคราววางท่อเอกจ่ายน้ำประปา (คืนนี้)     ...
19/05/2022

ประกาศกองการประปา เทศบาลนครยะลา (ฉุกเฉิน)
เรื่อง งดจ่ายน้ำประปาชั่วคราววางท่อเอกจ่ายน้ำประปา (คืนนี้)
ด้วยกองการประปา เทศบาลนครยะลา ได้รับแจ้งจากผู้รับจ้างวางท่อเอกจ่ายน้ำประปา #บริเวณ ถนนเทศบาล 1 ใกล้จุดตรวจท่าสาป ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 21.00 – 02.00 น. ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว คืนนี้ บริเวณถนนดังต่อไปนี้
📌 ถนนสิโรรส (ฝั่งสะเตง) ตลอดสาย
📌 ถนนสาย 2 ตลอดสาย
📌 ถนนสาย 15 ตลอดสาย
📌 ถนนผังเมือง 4 (จาก 5 แยก) ถึง ถนนสุขยางค์ ตลอดสาย
📌 ถนนสุขยางค์ (จากบริเวณโรงเรียน ท.6) ตลอดสาย
📌 ถนนเวฬุวัน ตลอดสาย
📌 ถนนหลังวัดเมือง ตลอดสาย
**** ถนน ซอยร่วม ซอยแยกทั้งหมด

ดังนั้น กองการประปา เทศบาลนครยะลา จึงขอความร่วมมือให้ผู้ใช้น้ำเตรียมสำรองน้ำไว้ใช้สำหรับช่วงเวลาดังกล่าว หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารติดต่อสอบถามได้ที่กองการประปา เทศบาลนครยะลา หมายเลขโทรศัพท์ 073-212977, 073-212710 และต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศกองการประปา เทศบาลนครยะลา     เรื่อง งดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวเพื่อติดตั้งประตูน้ำตัดตอนใต้ดินท่อเอกจ่ายน้ำประปา...
03/05/2022

ประกาศกองการประปา เทศบาลนครยะลา
เรื่อง งดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวเพื่อติดตั้งประตูน้ำตัดตอนใต้ดินท่อเอกจ่ายน้ำประปา
ด้วยกองการประปา เทศบาลนครยะลา ได้รับแจ้งจากผู้รับจ้างติดตั้งประตูน้ำตัดตอนใต้ดินท่อเอกจ่ายน้ำประปา #บริเวณ ถนนสิโรรส (ฝั่งขวามือ) ในวันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.0 – 16.00 น. ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว บริเวณถนนดังต่อไปนี้
📌 ถนนสิโรรส (ฝั่งขวามือ) จากกองการประปา ถึง ถนนวิภากูล
📌 ถนนเทศบาล 2 รวมถึงซอยแยก ซอยร่วมต่างๆ
📌 ถนนสุขยางค์ รวมถึงซอยแยก ซอยร่วมต่างๆ
📌 ถนนสุขยางค์ 1 รวมถึงซอยแยก ซอยร่วมต่างๆ
📌 ถนนกาญจนา 1 รวมถึงซอยแยก ซอยร่วมต่างๆ
📌 ถนนกาญจนา 2 รวมถึงซอยแยก ซอยร่วมต่างๆ
📌 ถนนรัฐคำนึง รวมถึงซอยแยก ซอยร่วมต่างๆ
📌 ถนนรัฐปิติ รวมถึงซอยแยก ซอยร่วมต่างๆ
📌 ถนนปิติ รวมถึงซอยแยก ซอยร่วมต่างๆ
📌 ถนนรวมมิตร รวมถึงซอยแยก ซอยร่วมต่างๆ
📌 ถนนพิพิธภักดี รวมถึงซอยแยก ซอยร่วมต่างๆ

ดังนั้น กองการประปา เทศบาลนครยะลา จึงขอความร่วมมือให้ผู้ใช้น้ำเตรียมสำรองน้ำไว้ใช้สำหรับช่วงเวลาดังกล่าว หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารติดต่อสอบถามได้ที่กองการประปา เทศบาลนครยะลา หมายเลขโทรศัพท์ 073-212977, 073-212710 และต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

...ข่าวประชาสัมพันธ์...เรื่องหยุดจ่ายน้ำประปา ตั้งแต่เวลา 21.00 น. - 02.00 น.ในวันที่ 19 ,21 ,26 เมษายน 2565 เพื่อติดตั...
18/04/2022

...ข่าวประชาสัมพันธ์...
เรื่องหยุดจ่ายน้ำประปา ตั้งแต่เวลา 21.00 น. - 02.00 น.
ในวันที่ 19 ,21 ,26 เมษายน 2565 เพื่อติดตั้งประตูน้ำใต้ดิน ทำให้ต้องหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวในวันเวลาดังกล่าว ขอให้ท่านโปรดสำรองน้ำไว้ใช้
ทั้งนี้ หากดำเนินการแล้วเสร็จ กองการประปาจะดำเนินการจ่ายน้ำประปาทันที ขออภัยในความไม่สะดวก
สอบถามเพิ่มเติมโทร. 073-212977

.......... ปิดให้บริการ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ..........  กองการประปา เทศบาลนครยะลา ปิดให้บริการช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่...
13/04/2022

.......... ปิดให้บริการ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ..........

กองการประปา เทศบาลนครยะลา ปิดให้บริการช่วง
เทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 13 - 17 เมษายน 2565
และจะเปิดให้บริการในวันจันทร์ ที่ 18 เมษายน 2565
ทั้งนี้ ยังสามารถแจ้งเหตุ น้ำไม่ไหล ท่อประปาแตก ได้ที่ โทร: 073-212977

📢📢 ขณะนี้จ่ายน้ำประปาเป็นปกติ เรียบร้อยแล้ว 📢📢🔔🔔 วันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2565 กองการประปาจ่ายน้ำประปาเป็นปกติ 🔔🔔
07/04/2022

📢📢 ขณะนี้จ่ายน้ำประปาเป็นปกติ เรียบร้อยแล้ว 📢📢
🔔🔔 วันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2565 กองการประปาจ่ายน้ำประปาเป็นปกติ 🔔🔔

📢📢 ขณะนี้จ่ายน้ำประปาเป็นปกติ เรียบร้อยแล้ว 📢📢
🔔🔔 วันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2565 กองการประปาจ่ายน้ำประปาเป็นปกติ 🔔🔔
-----------------------------------------------------------
ประกาศกองการประปา เทศบาลนครยะลา
เรื่อง งดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวเพื่อติดตั้งประตูน้ำตัดตอนใต้ดินท่อเอกจ่ายน้ำประปา
ด้วยกองการประปา เทศบาลนครยะลา ได้รับแจ้งจากผู้รับจ้างติดตั้งประตูน้ำตัดตอนใต้ดินท่อเอกจ่ายน้ำประปา #บริเวณ ถนนสิโรรส (ฝั่งสะเตง) ทั้ง 2 ฝั่ง ถึง ถนนสาย 15 ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 เมษายน 2565 และวันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2565
ตั้งแต่เวลา 09.30 – 15.30 น. ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว บริเวณถนนดังต่อไปนี้

📌 ถนนสิโรรส (สะเตง) ทั้ง 2 ฝั่ง รวมถึงซอยแยก ซอยร่วมต่างๆ ตั้งแต่บริเวณสี่แยกโรงพยาบาลศูนย์ยะลา ไปจนถึงหน้าเรือนจำ
📌 ถนนสิโรรส สาย 2 ทั้ง 2 ฝั่ง รวมถึงซอยแยก ซอยร่วมต่างๆ
📌 ถนนสาย 15 ทั้ง 2 ฝั่ง รวมถึงซอยแยก ซอยร่วมต่างๆ ตั้งแต่สามแยกท่าน้ำ ไปจนถึงหมู่บ้านชวนอยู่
📌 ถนนกอเดร์อุมา ทั้ง 2 ฝั่ง รวมถึงซอยแยก ซอยร่วมต่างๆ

ดังนั้น กองการประปา เทศบาลนครยะลา จึงขอความร่วมมือให้ผู้ใช้น้ำเตรียมสำรองน้ำไว้ใช้สำหรับช่วงเวลาดังกล่าว หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารติดต่อสอบถามได้ที่กองการประปา เทศบาลนครยะลา หมายเลขโทรศัพท์ 073-212977, 073-212710 และต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
#ทั้งนี้ การปฏิบัติงานจริงอาจเสร็จก่อนกำหนดเวลาที่แจ้งไว้ ⏰

📢📢 ขณะนี้จ่ายน้ำประปาเป็นปกติ เรียบร้อยแล้ว 📢📢🔔🔔 วันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2565 กองการประปาจ่ายน้ำประปาเป็นปกติ 🔔🔔----------...
05/04/2022

📢📢 ขณะนี้จ่ายน้ำประปาเป็นปกติ เรียบร้อยแล้ว 📢📢
🔔🔔 วันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2565 กองการประปาจ่ายน้ำประปาเป็นปกติ 🔔🔔
-----------------------------------------------------------
ประกาศกองการประปา เทศบาลนครยะลา
เรื่อง งดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวเพื่อติดตั้งประตูน้ำตัดตอนใต้ดินท่อเอกจ่ายน้ำประปา
ด้วยกองการประปา เทศบาลนครยะลา ได้รับแจ้งจากผู้รับจ้างติดตั้งประตูน้ำตัดตอนใต้ดินท่อเอกจ่ายน้ำประปา #บริเวณ ถนนสิโรรส (ฝั่งสะเตง) ทั้ง 2 ฝั่ง ถึง ถนนสาย 15 ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 เมษายน 2565 และวันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2565
ตั้งแต่เวลา 09.30 – 15.30 น. ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว บริเวณถนนดังต่อไปนี้

📌 ถนนสิโรรส (สะเตง) ทั้ง 2 ฝั่ง รวมถึงซอยแยก ซอยร่วมต่างๆ ตั้งแต่บริเวณสี่แยกโรงพยาบาลศูนย์ยะลา ไปจนถึงหน้าเรือนจำ
📌 ถนนสิโรรส สาย 2 ทั้ง 2 ฝั่ง รวมถึงซอยแยก ซอยร่วมต่างๆ
📌 ถนนสาย 15 ทั้ง 2 ฝั่ง รวมถึงซอยแยก ซอยร่วมต่างๆ ตั้งแต่สามแยกท่าน้ำ ไปจนถึงหมู่บ้านชวนอยู่
📌 ถนนกอเดร์อุมา ทั้ง 2 ฝั่ง รวมถึงซอยแยก ซอยร่วมต่างๆ

ดังนั้น กองการประปา เทศบาลนครยะลา จึงขอความร่วมมือให้ผู้ใช้น้ำเตรียมสำรองน้ำไว้ใช้สำหรับช่วงเวลาดังกล่าว หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารติดต่อสอบถามได้ที่กองการประปา เทศบาลนครยะลา หมายเลขโทรศัพท์ 073-212977, 073-212710 และต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
#ทั้งนี้ การปฏิบัติงานจริงอาจเสร็จก่อนกำหนดเวลาที่แจ้งไว้ ⏰

*** ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย ***ขณะนี้มีเมนจ่ายน้ำประปาขนาด 4 นิ้ว แตก ถ.ผังเมือง 4 ซ.16เจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการซ่อม...
27/03/2022

*** ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย ***
ขณะนี้มีเมนจ่ายน้ำประปาขนาด 4 นิ้ว แตก ถ.ผังเมือง 4 ซ.16
เจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการซ่อมแซมและดำเนินการจ่ายน้ำประปาต่อไป

*** ดำเนินการเสร็จแล้ว ***ขณะนี้มีท่อเมนจ่ายน้ำประปาขนาด 12 นิ้วแตก บริเวณถนนสิโรรส (ถนนคชเสนีย์ 1) ทำให้น้ำประปาบริเวณใ...
14/01/2022

*** ดำเนินการเสร็จแล้ว ***
ขณะนี้มีท่อเมนจ่ายน้ำประปาขนาด 12 นิ้วแตก บริเวณถนนสิโรรส (ถนนคชเสนีย์ 1) ทำให้น้ำประปาบริเวณใกล้เคียงไม่ไหล คาดว่าต้องใช้เวลาอีกหลายชั่วโมง
จึงขออภัยในความไม่สะดวก

ประกาศกองการประปา เทศบาลนครยะลาเรื่อง งดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวเพื่อตัดประสานท่อเอกจ่ายน้ำประปาด้วยกองการประปา เทศบาลนครยะล...
13/01/2022

ประกาศกองการประปา เทศบาลนครยะลา
เรื่อง งดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวเพื่อตัดประสานท่อเอกจ่ายน้ำประปา
ด้วยกองการประปา เทศบาลนครยะลา ได้รับแจ้งจากผู้รับจ้างวางท่อเอกจ่ายน้ำประปาจะดำเนินการตัดประสานท่อเอกจ่ายน้ำประปา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว #บริเวณ ถนนสิโรรส 14 ตัดกับ ถนนวิฑูรอุทิศ 6 ในวันอังคาร ที่ 18 มกราคม 2565
ตั้งแต่เวลา 09.30 – 15.30 น. ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว บริเวณถนนดังต่อไปนี้

- ถนนสิโรรส #ฝั่งขวาทั้งหมด(ฝั่งตลาดมะพร้าว) ตั้งแต่ ถนนวิฑูรอุทิศ 1 ถึง ถนนแบเมาะพัฒนา ทุกตรอก ซอก ซอย ถนน และบริเวณใกล้เคียง

ดังนั้น กองการประปา เทศบาลนครยะลา จึงขอความร่วมมือให้ผู้ใช้น้ำเตรียมสำรองน้ำไว้ใช้สำหรับช่วงเวลาดังกล่าว หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารติดต่อสอบถามได้ที่กองการประปา เทศบาลนครยะลา หมายเลขโทรศัพท์ 073-212977, 073-212710 และต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

31/12/2021

** จ่ายน้ำประปาปกติแล้ว **
เนื่องจากมีเหตุสถานการณ์ ทำให้ระบบไฟฟ้าขัดข้อง ตอนนี้ไม่สามารถจ่ายน้ำประปาได้ทั้งหมด ทางกองการประปากำลังประสานทางไฟฟ้าให้เข้าตรวจสอบ
ต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยครับ

ประกาศกองการประปา เทศบาลนครยะลาเรื่อง งดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวเพื่อตัดประสานท่อเอกจ่ายน้ำประปาด้วยกองการประปา เทศบาลนครยะล...
13/12/2021

ประกาศกองการประปา เทศบาลนครยะลา
เรื่อง งดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวเพื่อตัดประสานท่อเอกจ่ายน้ำประปา
ด้วยกองการประปา เทศบาลนครยะลา ได้รับแจ้งจากผู้รับจ้างวางท่อเอกจ่ายน้ำประปาจะดำเนินการตัดประสานท่อเอกจ่ายน้ำประปา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว #บริเวณถนนเวูฬุวัน ในวันพุธ ที่ 15 ธันวาคม 2564
ตั้งแต่เวลา 09.30 – 15.30 น. ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว บริเวณถนนดังต่อไปนี้
- ถนนเวฬุวัน ตั้งแต่บริเวณห้าแยก ถึง บริเวณหน้าวัดเวฬุวัน และบริเวณใกล้เคียง

ดังนั้น กองการประปา เทศบาลนครยะลา จึงขอความร่วมมือให้ผู้ใช้น้ำเตรียมสำรองน้ำไว้ใช้สำหรับช่วงเวลาดังกล่าว หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารติดต่อสอบถามได้ที่กองการประปา เทศบาลนครยะลา หมายเลขโทรศัพท์ 073-212977, 073-212710 และต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

*** ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ***-----------------------------------------ประกาศกองการประปา เทศบาลนครยะลาเรื่อง งดจ่าย...
03/12/2021

*** ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ***
-----------------------------------------
ประกาศกองการประปา เทศบาลนครยะลา
เรื่อง งดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวเพื่อตัดประสานท่อเอกจ่ายน้ำประปา
ด้วยกองการประปา เทศบาลนครยะลา ได้รับแจ้งจากผู้รับจ้างวางท่อเอกจ่ายน้ำประปาจะดำเนินการตัดประสานท่อเอกจ่ายน้ำประปา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว #บริเวณถนนเอกราช ในวันพุธ ที่ 8 ธันวาคม 2564
ตั้งแต่เวลา 09.30 – 15.30 น. ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว บริเวณถนนดังต่อไปนี้

- ถนนเอกราช และบริเวณใกล้เคียง

ดังนั้น กองการประปา เทศบาลนครยะลา จึงขอความร่วมมือให้ผู้ใช้น้ำเตรียมสำรองน้ำไว้ใช้สำหรับช่วงเวลาดังกล่าว หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารติดต่อสอบถามได้ที่กองการประปา เทศบาลนครยะลา หมายเลข
โทรศัพท์ 073-212977, 073-212710 และต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

10/11/2021

*** ตอนนี้จ่ายน้ำเป็นปกติแล้ว***
.. เนื่องจากขนาดนี้มีเหตุระบบไฟฟ้าขัดข้อง ทำให้ไม่สามารถจ่ายน้ำประปาได้
1.โซนฝั่งเวฬุวัน และพื้นที่ใกล้เคียง
2.โซนผังเมือง 4 และพื้นที่ใกล้เคียง
3. โซนฝั่งถนนสุขยางค์บ้านท่านวันนอร์ และพื้นที่ใกล้เคียง
4. พื้นที่อื่นๆ... ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังหาสาเหตุและเร่งแก้ปัญหา จึงขออภัยในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

26/10/2021

*** ตอนนี้ซ่อมเสร็จ และจ่ายน้ำประปาเป็นปกติแล้วครับ

ขณะนี้ ฝั่งตลาดเก่าได้มีการปิดน้ำซ่อมท่อเมนจ่ายน้ำประปา เนื่องจากมีการขุดถนนเอาสายไฟลงดินโดนท่อเมนจ่ายน้ำประปาแตก เจ้าหน้าที่กำลังเร่งซ่อมแซมเป็นการเร่งด่วน

ขณะนี้มีท่อเมนจ่ายน้ำประปาถนนเวฬุวันบริเวณหน้าอาชีวศึกษาแตก เจ้าหน้าที่กำลังซ่อมแซม จึงทำให้ผู้ใช้น้ำประปาบริเวณถนนเวฬุว...
10/10/2021

ขณะนี้มีท่อเมนจ่ายน้ำประปาถนนเวฬุวันบริเวณหน้าอาชีวศึกษาแตก เจ้าหน้าที่กำลังซ่อมแซม จึงทำให้ผู้ใช้น้ำประปาบริเวณถนนเวฬุวันน้ำไม่ไหล

ขณะนี้มีท่อเมนจ่ายน้ำประปา ขนาด 4 นิ้วแตก บริเวณซอยสิโรรส 4 จึงจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปาบริเวณใกล้เคียง
23/09/2021

ขณะนี้มีท่อเมนจ่ายน้ำประปา ขนาด 4 นิ้วแตก บริเวณซอยสิโรรส 4 จึงจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำประปาบริเวณใกล้เคียง

ขณะนี้มีท่อแตก ถนนเวฬุวัน ก่อนถึงห้าแยกสะเตง จึงจำเป็นต้องปิดน้ำไว้ชั่วคราว รอเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการซ่อมแซม จะมีบ้านเร...
11/09/2021

ขณะนี้มีท่อแตก ถนนเวฬุวัน ก่อนถึงห้าแยกสะเตง จึงจำเป็นต้องปิดน้ำไว้ชั่วคราว รอเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการซ่อมแซม จะมีบ้านเรือนทางฝั่งซ้ายจากห้าแยกสะเตงที่น้ำประปาไม่ไหล

เจ้าหน้าที่ขุดซ่อมท่อประปา แก้ปัญหาน้ำไม่ไหลบริเวณถนนเวฬุวัน (ห้าแยกสะเตง) จึงจำเป็นต้องหยุดน้ำประปาชั่วคราวบริเวณถนนสิโ...
17/08/2021

เจ้าหน้าที่ขุดซ่อมท่อประปา แก้ปัญหาน้ำไม่ไหลบริเวณถนนเวฬุวัน (ห้าแยกสะเตง) จึงจำเป็นต้องหยุดน้ำประปาชั่วคราวบริเวณถนนสิโรรสฝั่งสะเตง
ขออภัยในความไม่สะดวก แล้วเสร็จจะรีบจ่ายน้ำประปาทันที

ขณะนี้น้ำประปาบริเวณตลาดเก่าบางจุดไม่ไหลเนื่องจากมีท่อจ่ายน้ำประปาขนาด 6 นิ้ว แตกทางเจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการซ่อมแซม...
04/08/2021

ขณะนี้น้ำประปาบริเวณตลาดเก่าบางจุดไม่ไหล
เนื่องจากมีท่อจ่ายน้ำประปาขนาด 6 นิ้ว แตก
ทางเจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการซ่อมแซมเป็นการเร่งด่วน
ต้องขออภัยในความไม่สะดวก

การเดินทางข้ามจังหวัด โดยวันที่ 20/07 จะเริ่มมีการออกมาตราการที่เข้มขึ้น ซึ่งกรณีเดินทางข้ามจังหวัดจะมีด่านตรวจ สำหรับใค...
20/07/2021

การเดินทางข้ามจังหวัด โดยวันที่ 20/07 จะเริ่มมีการออกมาตราการที่เข้มขึ้น ซึ่งกรณีเดินทางข้ามจังหวัดจะมีด่านตรวจ สำหรับใครที่มีความจำเป็นที่ต้องออกเดินทางสามารถกรอกข้อมูลได้ที่
https://covid-19.in.th/
หลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้แคปในส่วนของหน้าที่เป็นบาร์โค้ด เพื่อให้เจ้าหน้าที่สแกนเพื่อตรวจสอบได้นะคะ แต่ทั้งนี้ด้วยที่ได้ลองสแกนด้วยตัวเองแล้วพบว่าในบางช่วงลิงค์ดาวน์โหลดไม่ได้ ตรงนี้เลยอยากแนะนำว่าให้ลองสแกนแล้วแคปข้อมูลหลังสแกนเก็บไว้เผื่อกรณีเกิดปัญหาด้วยนะคะ
โดยข้อมูลนี้จะไม่ได้รวมในเรื่องของเวลาที่มีการเคอร์ฟิวตั้งแต่ 21.00 น. – 04.00 น. ดังนั้นกลับกันให้ทันด้วยนะคะ
***เพิ่มเติม***
กรณีเอกสารทางศบค. ได้ใช้คำว่า ”หรือ” ซึ่งก็หมายความว่าอย่างใดอย่างหนึ่งตามนี้ได้นะคะ
1.การแสดงเอกสารหลักฐานอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ อาทิ ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าสถานีตำรวจ
หรือ
2. ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน "ไทยชนะ" ที่ด่านตรวจ
หรือ
3.ลงทะเบียนในเว็บไซต์หยุดเชื้อเพื่อชาติ https://covid-19.in.th/

การกรอกข้อมูลนี้จะเป็นแนวทางปฏิบัติของคนที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด คือกลุ่มพื้นที่กทม.และภาคกลางพื้นที่ต่อเนื่อง ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา และกลุ่มพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย สงขลา ยะลา ปัตตานี และ นราธิวาส นะคะ
ข้อมูลอ้างอิงจาก : https://www.facebook.com/106036604348006/posts/368473284771002/?d=n

ที่อยู่

สำนักงานเทศบาลนครยะลา 10 ถนน สุขยางค์ ตำบล สะเตง
Yala
95000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6673212710

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองการประปา เทศบาลนครยะลาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Yala

แสดงผลทั้งหมด