สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกรงปินัง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกรงปินัง พช.กรงปินัง

พช.กรงปินัง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 ...
03/06/2022

พช.กรงปินัง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565

วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. ณ อ่างเก็บบ้านแปแจง หมู่ที่ 5 ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 โดยมีนายวิมุตติ อำนักมณี นายอำเภอกรงปินัง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชนและจิตอาสา 904 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำ ส่งเสริมค่านิยมของประชาชนในพื้นที่ให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ รักษา ฟื้นฟูและแก้ปัญหาแหล่งน้ำในระยะยาว

ในการนี้นายพีร ฤทธิ์เดช พัฒนาการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนางศรียา บุญรินทร์ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอกรงปินัง เจ้าหน้าที่สพจ.ยะลา และทีมงานสพอ.กรงปินัง ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้ ซึ่งเป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพิ่มพื้นที่ป่าไม้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน

#กรงปินังตำนานเมืองหมาก

พช.กรงปินัง รับการตรวจคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประ...
27/05/2022

พช.กรงปินัง รับการตรวจคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา​ 09.00​ น.​ ณ​ ห้องประชุม​สร้อยดอกหมาก​ ชั้น​ 2​ อำเภอกรงปินัง

นายวิมุตติ อำนักมณี นายอำเภอกรงปินัง/ประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง​และ​ติดตาม​การ​ดำเนินงาน​กองทุน​พัฒนา​บทบาท​สตรี​อำเภอกรงปินัง พร้อมด้วยนายมะสักรี ขาลี ปลัดอาวุโสอำเภอกรงปินัง คณะอนุกรรมการ​กลั่นกรอง​และ​ติดตาม​การ​ดำเนินงาน​กองทุน​พัฒนา​บทบาท​สตรีอำเภอกรงปินัง คณะทำงาน​ขับเคลื่อน​กองทุน​พัฒนา​บทบาท​สตรี​ตำบลปุโรง​ และกลุ่มอาชีพตือโละแฟชั่นให้การต้อนรับทีมคณะกรรมการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565 ซึ่งอำเภอกรงปินังได้รับการคัดเลือกจำนวน 3 ประเภท ดังนี้

1. ประเภทสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่น

2. ประเภทคณะทำงาน​ขับเคลื่อน​กองทุน​พัฒนา​บทบาท​สตรี​ตำบลดีเด่น (ตำบลปุโรง​)

3. ประเภทกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น (กลุ่มตือโละแฟชั่น)

ทั้งนี้​ การดำเนินการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สตรีได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสามารถเป็นแบบอย่างได้และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่​ การดำเนินการดังกล่าวได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

#กรงปินังตำนานเมืองหมาก

#กรมการพัฒนาชุมชน

พช.กรงปินังประชุมประจำเดือนมิถุนายนวันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น.ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกรงปินังนางสาวดาเรศ ชูยก...
02/06/2021

พช.กรงปินังประชุมประจำเดือนมิถุนายน

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น.
ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกรงปินัง

นางสาวดาเรศ ชูยก พัฒนาการอำเภอกรงปินัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ และนางสาวนาดีเราะห์ สตัม นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ร่วมประชุมประจำเดือน โดยมีประเด็นการประชุม ดังนี้

1.การดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการกรามการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564, การเบิกจ่ายงบประมาณ และการบันทึกผลในระบบ BPM

2.การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

3.การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และการติดตามหนี้ค้างชำระ

4.ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน โคก หนอง นา พช.

5.การขับเคลื่อนการพัฒนาสารสนเทศการพัฒนาชุมชน Big Data ในระบบศูนย์ข้อมูลกลาง

6. การประกวดกิจกรรมงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564

ในโอกาสนี้​ พัฒนาการอำเภอกรงปินัง​ กำชับให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานโดยเฉพาะกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน​ ประจำปี​ 2564​ และทั้งนี้​ ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการในพื้นที่ให้ปฏิบัติตามมาตรการลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019​

@กรงปินัง ตำนานเมืองหมาก

02/06/2021
พช.​ กรงปินัง​ มอบถุงยังชีพธารน้ำใจจากสภากาดชาดไทยวันที่​ 10​ พฤษภาคม​ 2564​ เวลา​ 15.00​ น​ ณ​ หมู่ที่​ 2​ บ้าน​ตะโล๊ะซ...
11/05/2021

พช.​ กรงปินัง​ มอบถุงยังชีพธารน้ำใจจากสภากาดชาดไทย

วันที่​ 10​ พฤษภาคม​ 2564​ เวลา​ 15.00​ น​
ณ​ หมู่ที่​ 2​ บ้าน​ตะโล๊ะซูแม​ ตำบลกรงปินัง​ อำเภอกรงปินัง​ จังหวัดยะลา

นางสาวดาเรศ​ ชูยก​ พัฒนาการอำเภอกรงปินัง​ ร่วมกับคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติควบคุมโรคอำเภอกรงปินัง​ ลงพื้นที่หมู่ที่​ 2​ บ้านตะโล๊ะซูแม​ ตำบลกรงปินัง​ นำถุงยังชีพธารน้ำใจจากสภากาชาดไทย​ มอบแก่ครัวเรือน​ เนื่องจากหมู่ที่​ 2​ บ้านตะโล๊ะซูแม​ ตำบลกรงปินัง​ ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019​ และปิดหมู่บ้านตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด​ 19​ จังหวัดยะลา

นางสาวดาเรศ​ ชูยก​ พัฒนาการอำเภอกรงปินัง​ กล่าวให้กำลังใจแก่ครัวเรือนและเน้นย้ำให้ทุกครัวเรือน​ต้องดูแลสุขภาพอนามัยของตนและคนในครัวเรือนตามมาตรการที่กำหนด​ นอกจากนี้

ยังให้กำลังใจและขอบคุณผู้ใหญ่บ้าน​ ​หมู่ที่​ 2​ ผู้นำ​ อช.​และทีมงานตำบลกรงปินัง​ ที่ช่วยเหลือดูแลประชาชน
@กรงปินัง ตำนานเมืองหมาก

@กรงปินัง ตำนานเมืองหมาก"เยี่ยมเยือนกลุ่ม OTOP"วันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 14. 00 น.ณ ม.1 ต.สะเอะ อ.กรงปีนัง จ.ยะลานางสาว...
29/04/2020

@กรงปินัง ตำนานเมืองหมาก

"เยี่ยมเยือนกลุ่ม OTOP"

วันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 14. 00 น.
ณ ม.1 ต.สะเอะ อ.กรงปีนัง จ.ยะลา

นางสาวจิตรา หมูมาก นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ/พัฒนากรตำบลสะเอะ และนางสาวรอฮานา ดอยอ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน/พัฒนากรตำบลปุโรง ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่ม OTOP กลุ่มปักรจักรบ้านตือโละปาเซ เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างกัน พร้อมทั้งเป็นการแนะนำตัวเนื่องจากเป็นข้าราชการย้ายมาใหม่
http://district.cdd.go.th/krongpinang/2020/04/29/pinang-19/

@กรงปินัง ตำนานเมืองหมาก “เยี่ยมเยือนกลุ่ม OTOP& # [...]

@กรงปินัง ตำนานเมืองหมาก"ประชุมกรมฯ ผ่าน TV พช."วันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกรงปินังนายส...
29/04/2020

@กรงปินัง ตำนานเมืองหมาก

"ประชุมกรมฯ ผ่าน TV พช."

วันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.
ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกรงปินัง

นายสุริยะ โสภาพงศ์ พัฒนาการอำเภอกรงปินัง พร้อมทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ผ่าน TV พช.
http://district.cdd.go.th/krongpinang/2020/04/29/pinang-22/

@กรงปินัง ตำนานเมืองหมาก “ประชุมกรมฯ ผ่าน TV พช.& [...]

@กรงปินัง ตำนานเมืองหมาก"พบปะผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลสะเอะ"วันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 16. 00 น.ณ บ้านกาดูโด้ก หมู่ที่ ...
29/04/2020

@กรงปินัง ตำนานเมืองหมาก

"พบปะผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลสะเอะ"

วันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 16. 00 น.
ณ บ้านกาดูโด้ก หมู่ที่ 3 ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

นายอดุลย์ เห็ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน พร้อมด้วยนางสาวจิตรา หนูมาก นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวรอฮานา ดอยอ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน ลงพื้นที่พบปะ นายดือรามัน เปาะจิบราโอ ผู้ใหญ่บ้านกาดูโด้ก หมู่ที่ 3 ตำบลสะเอะ เพื่อเป็นการแนะนำตัวเนื่องจากเป็นข้าราชการย้ายมาใหม่ และแนะนำพัฒนากรผู้ประสานงานตำบลสะเอะ
http://district.cdd.go.th/krongpinang/2020/04/29/pinang-21/

@กรงปินัง ตำนานเมืองหมาก “พบปะผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ [...]

@กรงปินัง ตำนานเมืองหมาก"พบปะผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลสะเอะ"วันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 15. 00 น.ณ บ้านดูซงกูญิ หมู่ที่ ...
29/04/2020

@กรงปินัง ตำนานเมืองหมาก

"พบปะผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลสะเอะ"

วันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 15. 00 น.
ณ บ้านดูซงกูญิ หมู่ที่ 1 ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

นายอดุลย์ เห็ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน พร้อมด้วยนางสาวจิตรา หนูมาก นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวรอฮานา ดอยอ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน ลงพื้นที่พบปะ นายดาแม ดาลียา ผู้ใหญ่บ้านดูซงกูญิ หมู่ที่ 1 ตำบลสะเอะ เพื่อเป็นการแนะนำตัวเนื่องจากเป็นข้าราชการย้ายมาใหม่ และแนะนำพัฒนากรผู้ประสานงานตำบลสะเอะ
http://district.cdd.go.th/krongpinang/2020/04/29/pinang-20/

@กรงปินัง ตำนานเมืองหมาก “พบปะผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ [...]

29/04/2020

@กรงปินัง ตำนานเมืองหมาก

"เยี่ยมเยือนกลุ่ม OTOP"

วันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 14. 00 น.
ณ ม.1 ต.สะเอะ อ.กรงปีนัง จ.ยะลา

นางสาวจิตรา หมูมาก นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ/พัฒนากรตำบลสะเอะ และนางสาวรอฮานา ดอยอ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน/พัฒนากรตำบลปุโรง ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่ม OTOP กลุ่มปักรจักรบ้านตือโละปาเซ เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างกัน พร้อมทั้งเป็นการแนะนำตัวเนื่องจากเป็นข้าราชการย้ายมาใหม่
http://district.cdd.go.th/krongpinang/2020/04/29/pinang-19

@กรงปินัง ตำนานเมืองหมาก"พบปะทีมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลปุโรง"วันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 11. 00 น.ณ ทึ่ว่าการอำเภอกรงปินัง...
29/04/2020

@กรงปินัง ตำนานเมืองหมาก

"พบปะทีมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลปุโรง"

วันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 11. 00 น.
ณ ทึ่ว่าการอำเภอกรงปินัง

นางสาวรอฮานา ดอยอ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน พบปะทีมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลปุโรง เพื่อเป็นการแนะนำตัวเนื่องจากเป็นข้าราชการใหม่ และเป็นพัฒนากรผู้ประสานงานตำบลปุโรง
http://district.cdd.go.th/krongpinang/2020/04/29/pinan/

@กรงปินัง ตำนานเมืองหมาก “พบปะทีมกำนัน ผู้ใหญ่บ้า [...]

30/01/2020

@กรงปินัง ตำนานเมืองหมาก

"สภาสันติสุขตำบลห้วยกระทิง"

วันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น.

สพอ.กรงปินัง โดยนายสุริยะ โสภาพงศ์ พัฒนาการอำเภอกรงปินัง พร้อมด้วยนายอดุลย์ เห็ง พัฒนากรตำบลห้วยกระทิง ร่วมประชุมสภาสันติสุขตำบลห้วยกระทิง เพื่อใช้สภาสันติสุขตําบลเป็นศูนย์กลางของชุมชนส่งเสริมและผลักดันให้มีการประชุม/หารือที่มีประสิทธิภาพการสร้างความเข้าใจทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการสร้างสภาสันติสุขอย่างยั่งยืนตามแนวทางสันติวิธี โดยมีนายอับดุลเลาะ เจ๊ะอาแซ กำนันตำบลห้วยกระทิงเป็นประธาน ณ ห้องประชุมอบต.ห้วยกระทิง
http://district.cdd.go.th/krongpinang/2020/01/30/pinang6/

30/01/2020

@กรงปินัง ตำนานเมืองหมาก

"พช.ลงพื้นที่เตรียมดำเนินงาน โคก หนอง นา Model"

วันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 11.30 น.

สพอ.กรงปินัง โดยนายสุริยะ โสภาพงศ์ พัฒนาการอำเภอกรงปินัง พร้อมด้วยนายอดุลย์ เห็ง พัฒนากรตำบลห้วยกระทิง และนายไชยดี ยะยือริ พัฒนากรตำบลสะเอะ ลงพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “โคก หนอง นา โมเดล” และเตรียมความพร้อมกลุ่มเป้าหมายในการขับเคลื่อนงานในปี 2563 - 2564 พร้อมทั้ง Recheck ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสิทธิ์ที่ดินที่จะดำเนินการ ณ บ้านกูวา หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยกระทิง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา
http://district.cdd.go.th/krongpinang/2020/01/30/pinang5/

30/01/2020

@กรงปินัง ตำนานเมืองหมาก

"หลัก 4 ท. & PR ก้าวไกล"

วันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น.

สพอ.กรงปินัง โดยนายสุริยะ โสภาพงศ์ พัฒนาการอำเภอกรงปินัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอกรงปินัง ร่วมรับชม TVพช. การฝึกอบรมจัดทำคลิปวิดิโอเพื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อทราบแนวทางในการประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยหลัก 4 ท. ดังนี้ 1.ทันสถานการณ์ 2.ทันทีที่พบ 3.ทันต่อการเรียนรู้ 4.ทันยุคสมัย โดยดำเนินการผลิต/เผยแพร่ เขียนข่าวและจัดทำคลิปวิดีโอความยาว 3-5 นาที ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ เช่น TV , วิทยุ , นสพ. ,ออนไลน์ ซึ่งการตัดต่อจะต้องมีการเขียนสคลิปจะได้ง่ายต่อการตัดต่อและการเผยแพร่อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
http://district.cdd.go.th/krongpinang/2020/01/30/pinang4/

@กรงปินัง ตำนานเมืองหมาก"พช.ลงพื้นที่เตรียมดำเนินงาน โคก หนอง นา Model"วันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 11.30 น.สพอ.กรงปินัง โ...
23/01/2020

@กรงปินัง ตำนานเมืองหมาก

"พช.ลงพื้นที่เตรียมดำเนินงาน โคก หนอง นา Model"

วันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 11.30 น.

สพอ.กรงปินัง โดยนายสุริยะ โสภาพงศ์ พัฒนาการอำเภอกรงปินัง พร้อมทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ลงพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “โคก หนอง นา โมเดล” และเตรียมความพร้อมกลุ่มเป้าหมายในการขับเคลื่อนงานในปี 2563 - 2564 พร้อมทั้ง Recheck ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารสิทธิ์ที่ดินที่จะดำเนินการ ณ บ้านปุโรง หมู่ที่ 2 ตำบลปุโรง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา
http://district.cdd.go.th/krongpinang/2020/01/23/pinang11/

@กรงปินัง ตำนานเมืองหมาก “พช.ลงพื้นที่เตรียมดำเนิ [...]

@กรงปินัง ตำนานเมืองหมาก"พันธุ์ไม้ตะเคียน เตรียมสู่ธรรมชาติ"วันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น.สพอ.กรงปินัง โดยนายสุริยะ...
23/01/2020

@กรงปินัง ตำนานเมืองหมาก

"พันธุ์ไม้ตะเคียน เตรียมสู่ธรรมชาติ"

วันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น.

สพอ.กรงปินัง โดยนายสุริยะ โสภาพงศ์ พัฒนาการอำเภอกรงปินัง พร้อมทีมงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ลงพื้นที่ติดต่อรับพันธุ์ไม้ตะเคียน เพื่อใช้ในกิจกรรมเนื่องในวันครบรอบ 51 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปี 2563 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 28 มกราคม 2563 โดยมีนางสาวนิรุสลินดา มะเต๊ะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เป็นผู้มอบ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชสวน จังหวัดยะลา
http://district.cdd.go.th/krongpinang/2020/01/23/pinang10/

@กรงปินัง ตำนานเมืองหมาก “พันธุ์ไม้ตะเคียน เตรียม [...]

@กรงปินัง ตำนานเมืองหมาก"พช.ลงพื้นที่เตรียมดำเนินงาน โคก หนอง นา Model"วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น.นางซูเรียนา ระ...
23/01/2020

@กรงปินัง ตำนานเมืองหมาก

"พช.ลงพื้นที่เตรียมดำเนินงาน โคก หนอง นา Model"

วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น.

นางซูเรียนา ระเด่นกุล หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการระดับจังหวัด ลงพื้นที่อำเภอกรงปินัง เพื่อติดตามงานตามแผนปฏิบัติการกรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ 2563 และเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน โคก หนอง นา Model เป้าหมายปี 2563 ,2564 และได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนพื้นที่ของครัวเรือนเป้าหมาย โคก หนอง นา Model ปี 2563 ณ พื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลสะเอะและพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง

โดยมีนายสุริยะ โสภาพงศ์ พัฒนาการอำเภอกรงปินัง พร้อมด้วยทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอกรงปินังให้การต้อนรับ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายสุวิทย์ นาคเป้า ปลัดอาวุโสอำเภอกรงปินัง ร่วมพบปะกับคณะ และให้กำลังใจในการทำงานเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนงานให้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์
http://district.cdd.go.th/krongpinang/2020/01/22/pinang09/

“พช.ลงพื้นที่เตรียมดำเนินงาน โคก หนอง นา Model& #8 [...]

@กรงปินัง ตำนานเมืองหมากวันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น.สพอ.กรงปินัง โดยนายสุริยะ โสภาพงศ์ พัฒนาการอำเภอกรงปินัง พร้อ...
23/01/2020

@กรงปินัง ตำนานเมืองหมาก

วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น.
สพอ.กรงปินัง โดยนายสุริยะ โสภาพงศ์ พัฒนาการอำเภอกรงปินัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมกันจัดกิจกรรม 5 ส ตามนโยบายพัฒนาชุมชนใสสะอาด เพื่อให้สถานที่ทำงานน่าอยู่ มีความระเบียบเรียบร้อย ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา
http://district.cdd.go.th/krongpinang/2020/01/22/pinang08/

@กรงปินัง ตำนานเมืองหมาก วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 10. [...]

@กรงปินัง ตำนานเมืองหมากวันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น.สพอ.กรงปินัง โดยนายสุริยะ โสภาพงศ์ พัฒนาการอำเภอกรงปินัง พร้อ...
23/01/2020

@กรงปินัง ตำนานเมืองหมาก

วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น.

สพอ.กรงปินัง โดยนายสุริยะ โสภาพงศ์ พัฒนาการอำเภอกรงปินัง พร้อมด้วยนายไชยดี ยะยือริ พัฒนากรตำบลสะเอะ ได้ลงพื้นที่ในการติดตามการขับเคลื่อนครัวเรือนต้นแบบ "โคก หนอง นา Model" ณ. หมู่ที่ 3 ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา
http://district.cdd.go.th/krongpinang/2020/01/22/krong07/

@กรงปินัง ตำนานเมืองหมาก วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 09. [...]

21/01/2020

@กรงปินัง ตำนานเมืองหมาก

วันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น.

สพอ.กรงปินัง โดยนายสุริยะ โสภาพงศ์ พัฒนาการอำเภอกรงปินัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอกรงปินัง มอบของขวัญแสดงความยินดีกับนายปราโมช นิติธรรมโชติ ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ) ปลัดอาวุโสอำเภอกรงปินัง ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ) อำเภอบันนังสตา ณ ที่ว่าการอำเภอกรงปินัง
http://district.cdd.go.th/krongpinang/2020/01/21/krong06/

21/01/2020

ที่อยู่

ม. 3 ตำบลสะเอะ
Yala
95000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6673238293

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกรงปินังผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกรงปินัง:

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Yala

แสดงผลทั้งหมด