สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา

สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา ประชาสัมพันธ์การหางานทำ

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา เวลา 13.30–16.30 น. นายจรัญ โต๊ะหล๊ะ แรงงานจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนางสาวพสิษฐ์ตา เพช...
18/08/2023

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา เวลา 13.30–16.30 น. นายจรัญ โต๊ะหล๊ะ แรงงานจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนางสาวพสิษฐ์ตา เพชรสิรินันท์ นักวิชาการแรงงานชำนาญ และนายอับดุลเราะห์มาน สาและ บัณฑิตแรงงานประจำสำนักงาน เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างอาชีพ เสริมรายได้ ให้ชุมชน กระตุ้นเศรษฐ์กิจฐานราก แรงงานไทย”

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา เวลา 09.30 น. นายจรัญ โต๊ะหล๊ะ แรงงานจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเสริ...
17/08/2023

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา เวลา 09.30 น. นายจรัญ โต๊ะหล๊ะ แรงงานจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและสุขภาวะเพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่แรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ จังหวัดยะลา ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนางสาวพสิษฐ์ตา เพชรสิรินันท์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการฯ เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา และบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา รวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา ประกอบด้วย ผู้แทนจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา ผู้แทนจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา และผู้แทนจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา

วันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา เวลา 08.30 - 15.30 น. นายจรัญ โต๊ะหล๊ะ แรงงานจังหวัดยะลา มอบหมาย นางสาวพสิษฐ์ตา เพช...
17/08/2023

วันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา เวลา 08.30 - 15.30 น. นายจรัญ โต๊ะหล๊ะ แรงงานจังหวัดยะลา มอบหมาย นางสาวพสิษฐ์ตา เพชรสิรินันท์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา ดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและสุขภาวะเพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่แรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ จังหวัดยะลา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา ประกอบด้วย ผู้แทนจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา ผู้แทนจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา ผู้แทนจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา และผู้แทนจากสำนักงานประกันสังคม จังหวัดยะลา

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30-12.00 น. นายจรัญ โต๊ะหล๊ะ แรงงานจังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดิน...
17/08/2023

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30-12.00 น. นายจรัญ โต๊ะหล๊ะ แรงงานจังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดยะลา (คทช) ครั้งที่ 2/2566

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 17.30 น. นายจรัญ โต๊ะหล๊ะ แรงงานจังหวัดยะลา ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานถนนสายวัฒนธรรม ว...
17/08/2023

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 17.30 น. นายจรัญ โต๊ะหล๊ะ แรงงานจังหวัดยะลา ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานถนนสายวัฒนธรรม วิถีถิ่น วิถีไทย จังหวัดยะลา ประจำปี 2566 “มหกรรมสืบศิลป์ถิ่นยาลอ”

วันเสาร์ที่12 สิงหาคม 2566 ศูนย์การค้าโคลีเซี่ยมยะลา ร่วมกับโรงภาพยนตร์โคลีเซี่ยมยะลา โรงพยาบาลสิโรรส วิทยาลัยการอาชีพนค...
15/08/2023

วันเสาร์ที่12 สิงหาคม 2566 ศูนย์การค้าโคลีเซี่ยมยะลา ร่วมกับโรงภาพยนตร์โคลีเซี่ยมยะลา โรงพยาบาลสิโรรส วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา และกระทรวงแรงงาน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2566 โดยมีกิจกรรมการตรวจสุขภาพฟรีจากโรงพยาบาลสิโรรส คุณแม่จับมือลูกดูหนังฟรี และบริการตัดผมสุภาพบุรุษ สุภาพตรีฟรี จากวิทยาลัยการอาชีพ ประชาสัมพันธ์ แนะนำภารกิจของกระทรวงแรงงาน และงานบริการของศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา ณ ศูนย์การค้าโคลีเซี่ยมยะลา

วันเสาร์ที่12 สิงหาคม 2566 เวลา 17.00 น. นายจรัญ โต๊ะหล๊ะ แรงงานจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาววาเนสสา มาโนยามิง นักวิชาการ...
15/08/2023

วันเสาร์ที่12 สิงหาคม 2566 เวลา 17.00 น. นายจรัญ โต๊ะหล๊ะ แรงงานจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาววาเนสสา มาโนยามิง นักวิชาการแรงงาน ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30-12.00 น. นายจรัญ โต๊ะหล๊ะ แรงงานจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาวสุธาทิพย์ เท่งประกิจ...
15/08/2023

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30-12.00 น. นายจรัญ โต๊ะหล๊ะ แรงงานจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาวสุธาทิพย์ เท่งประกิจ เจ้าหน้าที่จัดทำบทวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์ฯ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสถิติระดับจังหวัดยะลา

วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายจรัญ โต๊ะหล๊ะ แรงงานจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาวพสิษฐ์ตา เพชรสิรินันท์ ...
15/08/2023

วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายจรัญ โต๊ะหล๊ะ แรงงานจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาวพสิษฐ์ตา เพชรสิรินันท์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือก ชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายจรัญ โต๊ะหล๊ะ แรงงานจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาวพสิษฐ์ตา เพชรสิรินันท์ นักว...
15/08/2023

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายจรัญ โต๊ะหล๊ะ แรงงานจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาวพสิษฐ์ตา เพชรสิรินันท์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมสำรวจความต้องการตลาดแรงงานและเตรียมความพร้อมในการกำหนดหลักสูตรการฝึกอาชีพ รุ่นที่ 10 ของศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. นายจรัญ โต๊ะหล๊ะ แรงงานจังหวัดยะลา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ(ร่าง)...
15/08/2023

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. นายจรัญ โต๊ะหล๊ะ แรงงานจังหวัดยะลา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ(ร่าง)แผนส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี และกลุ่มเปราะบางเพื่อแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30-11.30 น. นายจรัญ โต๊ะหล๊ะ แรงงานจังหวัดยะลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกร...
15/08/2023

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30-11.30 น. นายจรัญ โต๊ะหล๊ะ แรงงานจังหวัดยะลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา ผู้แทนจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา เข้าประชุมรับฟังความคิดเห็นของข้าราชการในส่วนภูมิภาคเกี่ยวกับการมอบอำนาจการบริหารงานบุคคลตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 นายจรัญ โต๊ะหล๊ะ แรงงานจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาวพสิษฐ์ตา เพชรสิรินันท์ นักวิชาการแรงงา...
15/08/2023

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 นายจรัญ โต๊ะหล๊ะ แรงงานจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาวพสิษฐ์ตา เพชรสิรินันท์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมตรวจคัดกรองเพื่อแสวงหาข้อบ่งชี้เบื้องต้น เพื่อแสวงหาข้อบ่งชี้สำหรับบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยได้ว่าอาจเป็นผู้เสียหาย

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายจรัญ โต๊ะหล๊ะ แรงงานจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาววาเนสสา มาโนยามิง นักวิชาการแร...
15/08/2023

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายจรัญ โต๊ะหล๊ะ แรงงานจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาววาเนสสา มาโนยามิง นักวิชาการแรงงาน เข้าประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น.​ นายจรัญ​ โต๊ะ​ห​ล๊ะ​ แรงงาน​จังหวัด​ยะลา​ มอบหมาย​ให้​นางสาวนูรียะห์ ดือราฮ...
15/08/2023

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น.​ นายจรัญ​ โต๊ะ​ห​ล๊ะ​ แรงงาน​จังหวัด​ยะลา​ มอบหมาย​ให้​นางสาวนูรียะห์ ดือราฮิง บัณฑิตแรงงานประจำสำนักงาน​ ร่วม​งาน “ลดความเสี่ยงเดิม ป้องกันความเสี่ยงใหม่ สู่สังคมเท่าทันด้วยแผน ปภ. จังหวัด”

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 นายจรัญ โต๊ะหล๊ะ แรงงานจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาวพสิษฐ์ตา เพชรสิรินันท์ นักวิชาการแร...
15/08/2023

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 นายจรัญ โต๊ะหล๊ะ แรงงานจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาวพสิษฐ์ตา เพชรสิรินันท์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมตรวจคัดกรองเพื่อแสวงหาข้อบ่งชี้เบื้องต้น เพื่อแสวงหาข้อบ่งชี้สำหรับบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยได้ว่าอาจเป็นผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงาน แรงงานบังคับหรือการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 นายจรัญ โต๊ะหล๊ะ แรงงานจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาววาเนสสา มาโนยามิง ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน...
15/08/2023

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 นายจรัญ โต๊ะหล๊ะ แรงงานจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาววาเนสสา มาโนยามิง ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา “จัดรายการวิทยุแรงงาน” ทุกวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 08.30–09.00 น. ทางคลื่นความถี่ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา

ระหว่างวันที่ 5–6 สิงหาคม 2566 ศูนย์การค้าโคลีเซี่ยมยะลา ฉลองครบรอบ 18 ปี คืนกำไรให้กับลูกค้า“พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส”ร่ว...
15/08/2023

ระหว่างวันที่ 5–6 สิงหาคม 2566 ศูนย์การค้าโคลีเซี่ยมยะลา ฉลองครบรอบ 18 ปี คืนกำไรให้กับลูกค้า“พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส”ร่วมกับกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา สร้างอาชีพในApplication TikTok เปิดคอร์สเรียนการเป็นนายหน้า TikTok แบบจับมือทำ โดยโค้ชคอปือเซาะ ลาโฮะยา โค้ชสอนธุรกิจออนไลน์ ภาคใต้ จำนวน 2 รุ่นๆละ 100 คน

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30-16.30 น. นายจรัญ โต๊ะหล๊ะ แรงงานจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนางสาวพสิษฐ์ตา เพชรสิรินันท์ ...
04/08/2023

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30-16.30 น. นายจรัญ โต๊ะหล๊ะ แรงงานจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนางสาวพสิษฐ์ตา เพชรสิรินันท์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างอาชีพ เสริมรายได้ให้ชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากแรงงานไทย”

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30-16.30 น. นายจรัญ โต๊ะหล๊ะ แรงงานจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาวพสิษฐ์ตา เพชรสิรินั...
04/08/2023

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30-16.30 น. นายจรัญ โต๊ะหล๊ะ แรงงานจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาวพสิษฐ์ตา เพชรสิรินันท์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิต ระดับจังหวัด

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 17.30 น. นายจรัญ โต๊ะหล๊ะ แรงงานจังหวัดยะลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้แทน ข้ารา...
29/07/2023

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 17.30 น. นายจรัญ โต๊ะหล๊ะ แรงงานจังหวัดยะลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้แทน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

ประกาศ สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา พ.ศ .2566
27/07/2023

ประกาศ สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา พ.ศ .2566

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายจรัญ โต๊ะหล๊ะ แรงงานจังหวัดยะลา เข้าประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่...
27/07/2023

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายจรัญ โต๊ะหล๊ะ แรงงานจังหวัดยะลา เข้าประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลา ครั้งที่ 7/2566

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายจรัญ โต๊ะหล๊ะ แรงงานจังหวัดยะลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแ...
27/07/2023

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายจรัญ โต๊ะหล๊ะ แรงงานจังหวัดยะลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา เข้าประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 7/2566

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายจรัญ โต๊ะหล๊ะ แรงงานจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาวสวพร แซ่อุ่ย เจ้าพนักงานการเง...
27/07/2023

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายจรัญ โต๊ะหล๊ะ แรงงานจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาวสวพร แซ่อุ่ย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เข้าประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติและแข่งขันฝีมือแรงงาน ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1/2566

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายจรัญ โต๊ะหล๊ะ แรงงานจังหวัดยะลา เข้าประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองตรวจสอบรา...
27/07/2023

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายจรัญ โต๊ะหล๊ะ แรงงานจังหวัดยะลา เข้าประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองตรวจสอบรายชื่อและคุณสมบัติของบุคคลที่เสนอขอพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายจรัญ โต๊ะหล๊ะ แรงงานจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดโครงการสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจพั...
27/07/2023

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายจรัญ โต๊ะหล๊ะ แรงงานจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดโครงการสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจพัฒนาชุมชน สนับสนุนการดำเนินการตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งนี้มีนางสาวพสิษฐ์ตา เพชรสิรินันท์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา เข้าร่วมโครงการสำนึกรักบ้านเกิดฯ

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายจรัญ โต๊ะหล๊ะ แรงงานจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาวพสิษฐ์ตา เพชรสิรินันท์ นัก...
27/07/2023

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายจรัญ โต๊ะหล๊ะ แรงงานจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาวพสิษฐ์ตา เพชรสิรินันท์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการได้ออกเยี่ยมผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยและเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลศูนย์ยะลา เพื่อพบปะและมอบสิ่งของ สร้างขวัญกำลังใจให้หายป่วยโดยเร็ว

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายจรัญ โต๊ะหล๊ะ แรงงานจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนายสุนทร แก้ววิฬา ผู้อำนวยการสถาบ...
27/07/2023

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายจรัญ โต๊ะหล๊ะ แรงงานจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนายสุนทร แก้ววิฬา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา เข้าประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 2 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายนพพร บุญแก้ว) และคณะผู้ตรวจราชการกระทรวง

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 นายจรัญ โต๊ะหล๊ะ แรงงานจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาววาเนสสา มาโนยามิง ตำแหน่งนักวิชาการแรงง...
27/07/2023

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 นายจรัญ โต๊ะหล๊ะ แรงงานจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาววาเนสสา มาโนยามิง ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา “จัดรายการวิทยุแรงงาน” ทุกวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 08.30–09.00 น. ทางคลื่นความถี่ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา

ระหว่างวันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. นายจรัญ โต๊ะหล๊ะ แรงงานจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาวกาญจนี โตะขา...
27/07/2023

ระหว่างวันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. นายจรัญ โต๊ะหล๊ะ แรงงานจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาวกาญจนี โตะขา นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ เพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัด

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น.นายจรัญ โต๊ะหล๊ะ แรงงานจังหวัดยะลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงง...
27/07/2023

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น.นายจรัญ โต๊ะหล๊ะ แรงงานจังหวัดยะลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานยะลา ครั้งที่ 10 /2566

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 - 12.00 น. นายจรัญ โต๊ะหล๊ะ แรงงานจังหวัดยะลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกร...
27/07/2023

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 - 12.00 น. นายจรัญ โต๊ะหล๊ะ แรงงานจังหวัดยะลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา เข้าประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ) ครั้งที่ 2/2566

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 – 11.30 น. นายจรัญ โต๊ะหล๊ะ แรงงานจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาววาเนสสา มาโนยามิง น...
27/07/2023

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 – 11.30 น. นายจรัญ โต๊ะหล๊ะ แรงงานจังหวัดยะลา มอบหมายให้นางสาววาเนสสา มาโนยามิง นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ของหน่วยงานภาครัฐที่มีแนวคิดปฏิบัติที่ดีในการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการบริหารงานและให้บริการประชาชน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Facebook Live สำนักงาน ก.พ.ร.)

วันศุกร์ที่21 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายจรัญ โต๊ะหล๊ะ แรงงานจังหวัดยะลา เข้าร่วมการประชุมความร่วมมือระดับพื้นที่ระหว...
27/07/2023

วันศุกร์ที่21 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายจรัญ โต๊ะหล๊ะ แรงงานจังหวัดยะลา เข้าร่วมการประชุมความร่วมมือระดับพื้นที่ระหว่างจังหวัดยะลาและรัฐเประ (Perak) ประเทศมาเลเซีย

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. นายจรัญ โต๊ะหล๊ะ แรงงานจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนางสาวสุธาทิพย์ เท่งประ...
27/07/2023

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. นายจรัญ โต๊ะหล๊ะ แรงงานจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนางสาวสุธาทิพย์ เท่งประกิจ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น เข้าร่วมประชุมเพื่อทบทวนแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570

วันพุธที่19 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.00 น. นายจรัญ โต๊ะหล๊ะ แรงงานจังหวัดยะลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ    สังกัดกระทรวง...
27/07/2023

วันพุธที่19 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.00 น. นายจรัญ โต๊ะหล๊ะ แรงงานจังหวัดยะลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงแรงงานยะลา ข้าราชการ และพนักงานราชการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 06.30 น. นายจรัญ โต๊ะหล๊ะ แรงงานจังหวัดยะลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน...
27/07/2023

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 06.30 น. นายจรัญ โต๊ะหล๊ะ แรงงานจังหวัดยะลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานแถลงข่าวมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา ประจำปี 2566 และเข้าร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายจรัญ โต๊ะหล๊ะ แรงงานจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนายชัยทัต ณ นคร นักวิชาการแรงงานช...
18/07/2023

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายจรัญ โต๊ะหล๊ะ แรงงานจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนายชัยทัต ณ นคร นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดยะลา ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ระหว่างวันที่​ 17-19 กรกฎาคม​ 2566 นายจรัญ โต๊ะ​ห​ล๊ะ​ แรงงาน​จังหวัด​ยะลา​ มอบหมาย​ให้​นางสาว​หยาดน้ำฝน​ บุญ​มี​ลาภ​ ...
18/07/2023

ระหว่างวันที่​ 17-19 กรกฎาคม​ 2566 นายจรัญ โต๊ะ​ห​ล๊ะ​ แรงงาน​จังหวัด​ยะลา​ มอบหมาย​ให้​นางสาว​หยาดน้ำฝน​ บุญ​มี​ลาภ​ นักวิชาการ​แรงงาน​ปฏิบัติการ​ พร้อมด้วยอาสาสมัครแรงงานตำบลหน้าถ้ำและอาสาสมัคร​แรงงาน​ตำบลบันนังสาเรง​ เข้าร่วม​ “โครงการสนับสนุนและสร้าง การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการต่อต้านการทุจริต “ดวงตาแรงงาน” อาสาสมัครและเครือข่าย ภาคประชาชน ภาคใต้

ที่อยู่

Yala
95000

เบอร์โทรศัพท์

+6673259240

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Yala

แสดงผลทั้งหมด