Mir Rolodex

Mir Rolodex life is not all about yourself, you have responsibilities against those around you. کامیابی و موفقیت از خود شخص ریشه گرفته و به تمام جامعه سرایت وبرگ وگل میدهد.
(1)

09/26/2023

بخوانیدو در حد توان جواب بدهید.!
یکی‌ این سرزمین را “امر کار” میداند نه امریکا، دیگری آنرا
سرزمین فرصتها میداند نه کشور محصور به تشویش به کار. بعضی ها این سرزمین را یک دور باطل پرداخت بلها میدانند و گروهی رسیدن به قدرت فزاینده مالی و تحصیلی. کثرتی اعتقاد به کوشش بندگی دارند و نظمی خوشحال به کمک رسانی دولتی. آنچه را من نقطه ای مشترک بین همه ای این گروه ها یافتم؛ همانا موجودیت یک نظم خستگی و بیقراری ذهنی و فکری است که در حدی خواسته و ناخواسته بین همه موجود است. بیایید کمکم کنید بیشتر بدانم شما چه عوامل را نقطه مشترک بین این نظریه ها میدانید.

One know this land as "an order to work", not America, the other know it as a land of opportunities, not a country confined of agitation to work. Some people consider this land a vicious cycle of paying debts and a group to reach increasing financial and academic power. A majority believe in the effort of servitude and others getting government assistance. What I found a common point between all these groups; Indeed, existence is a order of mental and intellectual fatigue and restlessness that is present willingly or unwillingly in everyone to some extent. Help me to understand more about what factors you consider to be the common point between these theories.

ضرور نیست ثابت کنی برای چه کسی چه کرده ای و فداکاری تو برای اهل جامعه ای خودت چه بوده؛ اینکه خودت را بسازی، فکرت را ترسی...
09/07/2023

ضرور نیست ثابت کنی برای چه کسی چه کرده ای و فداکاری تو برای اهل جامعه ای خودت چه بوده؛ اینکه خودت را بسازی، فکرت را ترسیم معنویت کنی، ذهنت را درس صداقت بدهی کلانترین نعمت برای جامعه خودت هستی. فقط سبز بودن خودت روشنی درونی و بیرونیست بر دیگران. سبز بمانید.!

It is not necessary to prove for whom you have done what and what your sacrifice was for the people of your community; You are the biggest blessing for your society if you build yourself, make your thoughts spiritual, teach your mind to be honest. Just being green is an inner and outer light on others. STAY GREEN.!

08/06/2023

While you have nothing to do, keep in mind that others around you really waiting to get benefits of your skills; keep helping others.!

زمانیکه بیکار هستید بیاد داشته باشید کسانی در اطراف شما هستند‌که نیازمند مهارتهای شما هستند؛ به کمک دیگران بشتابید.

اعتماد به خود بزرگترین سرمایه است که با مثبت اندیشی و پشت کار به نتیجه دلخواه می انجامد. Self-confidence is the biggest ...
08/02/2023

اعتماد به خود بزرگترین سرمایه است که با مثبت اندیشی و پشت کار به نتیجه دلخواه می انجامد.

Self-confidence is the biggest asset that leads to the desired result with positive thinking and perseverance.

02/22/2023

بیایید از بیانات غیر ضروری در مورد افغانهای خود جلوگیری کنیم، آیا افغانهای جدید اخراج میشوند؟

هرکدام ما و شماییکه در این کشور زندگی میکنیم در شرایطی نبودیم که امروز هستیم، هیچ کدام مان در ابتدا صاحب چنین زندگی مفشن با کوله باری از تشویش نبودیم، ابتدا و انتهای این سخن این است که همه و همه به یک اندازه کسی کم کسی هم بیشتر مشقت های این مسافرت را چشیده است. نزدیک به اندک ای از ما و شما هستیم که با ورود به این کشور با تجارب کاری با اداره های دولت امریکا به وظیفه های اندکی راحت تر دست یافتیم ویا هم در رده های بالای دولت خود کار کردیم که با آوردن پول های (؟؟؟) صاحب زندگی کمی راحت تر شدیم. به یاد داشته باشیم که همه در یک سطح با یک تغییر فرهنگی یکسان روبرو هستیم و با این فرهنگ باید کنار آمد که در این کفتار تاکید من این است که همه مان در مقابل یکدیگر خود مسئولیت رهنمایی همه جانبه را داریم و باید تجارب خود را با همه و خصوصا افغانهای جدید خود به وجه احسن آن شریک نماییم.
با این حال اخراج افغانهای نو رسیده چقدر قابل بحث و مکث است، چقدر این موضوع جدی و در چه زمانی قابل اجرا است؟
قسمیکه قبلا تذکر دادیم زندگی امریکا و فرهنگ جدید در کلیت تشویش های روحی و روانی خود را دارد و زمان میبرد تا با این تغیرات عادت کرد و خصوصا بر سنین بالاتر از ۲۵ مشکلات فراوانی را دارد تا با فرهنگ جدید همخوانی پیدا کرد. با این همه تشویش ها، همه مان مسئولیت داریم تا در روحیه دهی و پروسه انعطاف پذیری افغانهای جدید را همکاری کنیم و از موضوعاتی که سبب دلخوری بیشتر برای شان میشود جلوگیری کنیم. اینکه افغانها اخراج میشوند ویا نمیشوند تا فلحال هیچ گونه تاییدی و تصمیم ابتدایی و نهایی از ادارات مسئول وجود ندارد که چنین موضوع را نشر رسانه یی کرد و سبب دل شکستگی افغانهای جدید شد. آنچه مورد بحث قرار گرفته یک پیشبینی دراز مدت است که امکان دارد سالها را در بر گیرد و حتی هیچ وقتی چنین حادثه ای رخ ندهد. یک نکته را بیاد داشته باشیم که اخراج پروسه یک روزه نیست که صبح پیش بینی کرد و اخیر روز اتفاق افتاد. این پروسه از مغلق ترین پروسه های مهاجرت بشمار میرود و ساده ترین مثال آن میتواند این باشد که از جریان حکم محکمه تا اجرایی شده اخراج سالها وقت را در برمیگیرد و آن هم اینکه شخص مسبب اخلال اجتماعی، مواد مخدر، ویا هم خطر برای امنیت ملی کشور تلقی گردد.
پس بیایید از پیش داوری های غیر ضروری جلوگیری کنیم و در مقابل یکدیگر مهربان بود و مسبب شکر رنجی و تشویش برای یکدیگر خود نشویم. منحیث کوچکترین عضو این اجتماع خواهشم این است که بیایید یکدیگر خود را حرمت کنیم.

01/13/2023

آنچه را که فامیل های جدا شده افغان انتظار رونمایی آنرا داشتند.

وزارت خارجه امریکا امروز رسما فارم پیوستن دوباره فامیل های جدا شده افغان که در جریان تخلیه از افغانستان متلاشی شده بودند رونمایی کرد. هدف این پروگرام در کل مساعد نمودن زمینه دوباره بهم پیوستن فامیل های افغان میباشد که در جریان تخلیه از همدیگر جدا و یا در جریان تخلیه قسما در کشور های مختلف پراگنده شده بودند.

این پروسه شامل مراحل مختلف میباشد که افغان های دارای تابعیت امریکا، دارندگان اقامت دایمی، کیس های پناهندگی و دارندگان اسکان موقت میتوانند از این برنامه در انتقال اعضای فامیل نزدیک خود(خانم/شوهر/اولاد زیر ۲۱/پدر و مادر) همکاری طلب نمایند.

آنچه در این برنامه هویدا است افغانهای دارندگان کیس های اقامت دایمی، پناهندگی و اسکان موقت(تی پی اس) میتوانند فارم ( DS-4317 ) در صفحه رسمی وزارت خارجه خانه پری و رهنمایی های لازم را به تعقیب آن دریافت نمایند.

بیاد داشته باشید، برای همراهی کردن فامیل های خود ضرورت به سفر کردن به افغانستان را ندارید، پروگرام تخلیه انتقال فامیل ها را خود ترتیب و در هماهنگی با شما انجام میدهد.

برای تکمیل فورم مربوطه به لینک ذیل مراجعه نمایید. بیاد داشته باشید که این فارم ساده بوده و خود میتوانید و یا با همکاری دوستان خود خانه پری نمایید.

12/21/2022

بنده در این نوشته خود کوشش کردم اهمیت مسوده نمبر (AAA-S 4787) برای افغانهای جدید را برسی و اهمیت آنرا بازگو نمایم.

همانطور که همه ما می دانیم، بحث های گروهی در مقاطع مختلف در اطراف شهر واشتنگتن در مورد مسوده وضعیت افغانها (AAA) در جریان است که برای اعطای این وضعیت به مهاجران جدید نیاز به تأیید کنگره دارد. در این نبشته ای کوتاه من تلاش کردم تا توضیح دهم که چرا این تاییدی این مسوده برای مهاجران جدید و همچنین دولت حیاتی است.

تصویب AAA میتواند بر افغان های تخلیه شده به ‌عنوان یک گروه طراز اول و نهادهای دولتی بعنوان گروه غیرمستقیم در شرایط تقریبا مساوی تأثیر بگذارد:

- تأثیر مستقیم (منافع فردی): مهاجران جدید افغان به عنوان یک گروه مستقیم بیشترین سود را از این مسوده خواهند داشت. در صورت تصویب این مسوده توسط کنگره ، مهاجران جدید افغان طبق این قانون به شکل قانونی وضعیت همچو مهاجران دیگر را بدست خواهند آورد. با استحقاق مشخص و سرنوشت مشخص، همچنان دیگر تشویش ناهنجاری از وضعیت فعلی منحیث مهاجر غیر قانونی را نخواهند داشت واین خود سبب کاهش تشاویش روحی در نزد اینها خواهد شد. در حین حال به نوبه خود آنها را قادر می سازد تا بر زندگی جدید تمرکز کنند و تلاش خود را برای ادغام مجدد سریع در جامعه دو چندان کنند.

1. تصویب این مسوده مزایای زیر را برای مهاجران افغان فراهم می کند:

• آرامش خاطر: مهمترین بحث این مسوده است، از زمان ورود افغانهای جدید به ایالات متحده، 99 درصد ازاین مهاجران به دلیل نامشخص بودن وضعیت خود به طور مداوم از نظر روانی ناراحت هستند. بنابراین، تصویب این مسوده به آنها ثبات ذهنی، آرامش روانی و پرتو امیدی برای تحقق رویاهایشان می دهد.

• مشارکت درجامعه: این قانون به طور مساوی به تخلیه ‌شدگان امکان می‌دهد تا در فرصت‌های جامعه بپیوندند و از آن لذت ببرند، زیرا آنها دیگر احساس نمی‌کنند که فقط به عنوان پناهنده دارای وضعیت آزادی مشروط هستند. آنها به راحتی می توانند در هر فعالیت و فرصتی برای تقویت مهارت های خود و تقویت مجدد توانایی علمی خود شرکت کنند. به طور مشابه، یک وضعیت برد-برد هم برای افغان‌ها و هم برای شرکت‌ها حاکم خواهد شد، یعنی افغان‌ها می‌توانند توسط شرکت‌های خوب استخدام شوند و نهاد ها در ازای آن سرمایه انسانی خوبی را بدست آورده و از این سرمایه استفاده اعظمی نمایند.

• الحاق خانوادها: فرصت خوب دیگری که این مسوده برای افراد تخلیه شده فراهم می کند، اعطای توانایی درخواست تجدید نظر برای پیوستن به اعضای خانواده خود است که هنوز در افغانستان باقی مانده اند.

• ثبات مالی: بزرگترین چالش پیش روی مهاجران ثبات مالی است. برای زنده ماندن از هزینه های زندگی و کمک به خانواده های خود در بازگشت به خانه، آنها باید درآمد داشته باشند. برای این منظور، در صورتی که فاقد وضعیت قانونی شناسایی شوند، در بیشتر موارد از مشاغل با درآمد خوب محروم می شوند و اکثریت آنها در مقابل نقدینگی در فروشگاه ها، رستوران ها و امثال آن با دستمزد بسیار کم به مشاغل پست می رسند. از سوی دیگر، کسب (پول سیاه) نه تنها آنها را از ثبات مالی باز می دارد، بلکه آنها را از تبدیل شدن به اعضای مسئول و فعال جامعه، پرداخت مالیات و ایجاد وضعیت/اعتبار مالی خوب در برابر دولت باز می دارد. در نتیجه موارد ذکر شده در بالا به افراد تخلیه شده این امکان را می دهد تا وضعیت خوبی در برابر قانون پیدا کنند و به صورت قانونی در این کشور کار کنند.

1. تأثیر غیرمستقیم (نهادهای دولتی و جامعه)

در سوی دیگر معادله و از آنجایی که این عمل مستقیماً با امور دولتی مرتبط است، بر رابطه دولت با تازه واردان تأثیر می گذارد. دولت به عنوان یک نهاد مسئول با تعهدات قانونی در قبال هر شهروند، ناگزیر از تامین معیشت اولیه ساکنان از جمله ایمنی، شغل، تعهد جامعه، اسکان و غیره است.

در مقابل، با تصویب این مسوده، دولت می‌تواند به طور مساوی از مزایای خاص با استفاده از مهارت و انرژی تخلیه‌شدگان استفاده کند که به نکات زیر محدود نمی‌شود:

• اظهارنامه های مالی (مالیات): همانطور که قبلاً بحث شد، افراد تخلیه شده در بیشتر موارد ترجیحاً برای شرکت هایی کار می کنند که به آنها پول نقد پرداخت می کنند، زیرا آنها هنوز دارای مدرک شناسایی کافی برای تکمیل الزامات پرداخت بانکی نیستند. با تصویب این مسوده، تخلیه‌شدگان می‌توانند در شرکت‌های معتبر با درآمد خوب کار کنند و اظهارنامه‌های مالیاتی قابل اندازه‌گیری را در پایان هر ماه به خدمات درآمد داخلی و خزانه‌داری دولت اضافه کنند. در گزارش اخیر کمیته بین‌المللی نجات (IRC) در آگست 2022، پیش‌بینی می‌شود که مهاجران جدید نزدیک به 200 میلیون دالر در سال اول کار کمک کنند. این بدان معناست که اگر وضعیت مناسبی به آنها داده شود، مالیات به طرز قابل توجهی افزایش می یابد.

• صرفه جویی خوب در بودجه منافع عامه: با اعطای وضعیت به افراد تخلیه شده، در اصل، دولت آنها را قادر می سازد تا فعالانه در بازار کار ادغام شوند و بر اساس مهارت ها و استعدادهای خود درخواست دهند. هنگامی که آنها شروع به کسب درآمد خوب کنند، تمایل به درخواست کمک منافع عامه را از دست خواهند داد. به این ترتیب دولت می‌تواند گروه‌های نیازمند را با بودجه تعلق گرفته تحت پوشش قرار دهد که در مقابل میزان فقر در جوامع را به شدت کاهش می‌دهد و ...

12/21/2022

I have tried to explain the Importance of S.4787 Afghan Adjustment Act (AAA), in few paragraphs. it’s not limited to what I explained but it’s some of the importance.

As we all know, there is a group discussion going on in DC circles regarding the Afghan Adjustment Act (AAA) that requires Congress approval to grant status to the new Afghan evacuees. In this short statement, I have endeavored to describe why this act is vital for the new evacuees as well as the government.

Approval of AAA can impact the evacuees as a direct group and government entities as the indirect on an equal footing as follows:

Direct Impact (Individual Interests): The new Afghans evacuees as a direct group will receive the most benefit out of this act. If the act is approved by the Congress, the new Afghan evacuees will acquire as according to a clear status identified by law and in a legalized form like other legal immigrants. With a clear entitlement and ascertained fate, the concern of being a refugee and remaining stressful with respect to the consequences of asylum status uncertainty would decrease in them. This would in turn enable them to concentrate on a new life and double their efforts for a speedy reintegration into society.

The approval will provide the Afghan evacuees with the following benefits:

- Peace of mind: Is the pivotal part of the act. Since their arrival to the US, 99 percent of Afghan evacuees consistently feel psychologically disturbed on account of their status uncertainty. Thus, extension of the act will give them mental stability, psychological relaxation, and a ray of hope about realization of their dreams.

- Community involvement: The act will equally enable the evacuees to join and enjoy the community opportunities as they no longer feel branded only parole status refugees. They can easily take part in any activities and opportunities to boost their skills and reinvigorate their faculty. Similarly, a win-win situation will prevail for both Afghans and companies i.e. Afghan can get hired by good companies and companies in return manage to secure cost-effective skilled human capital;

- Family reunification: Another advantageous opportunity the act will provide to evacuees is to grant them ability of appeal to rejoin their family members who are still stuck in Afghanistan.

- Financial stability: The biggest challenge ahead of evacuees is financial stability. To survive life costs and help their families back home, they need to have income. For this purpose, if they are left without legally identified status, in most of the cases they are denied good-income jobs, and majority of them will end up in menial jobs against cash in stores, restaurants and the like with very low wage. On the other hand, earning (black money) not only deter them from becoming financially stable, but also hampers them to turn into recognized responsible and active community members, pay taxes and build a good financial status/credibility before the government. As a result, the above stated points enable the evacuees to find good status before the law and work legally in this country.

Indirect Impact (Government Entities & Community)

On the other side of equation and as the act is directly related to government affairs, it impacts the government relationship with the new arrivals. The government as a responsible institution with legal commitments against every citizen, has to ensure the evacuees rudimentary livelihoods such as safety, job, community commitment, accommodation and so on.

In return, with approval of the act, government can equally redeem specific benefits utilizing the skill and energy of the evacuees not limited to the below points:

- Financial returns (Tax): As discussed before, evacuees in most cases preferably work for companies that pay them cash, because they still do not hold sufficient identification document to complete bank payment requirements. With the act approved, evacuees can work in credible companies against good income, and add measurable tax returns at end of every month to the Internal Revenue Service and government treasury. In a recent report by International Rescue Committee (IRC) on August 2022, the new evacuees are projected to contribute nearly $200 million in the first year of work. This means if they are granted proper status, the return would increase remarkably.

- Good Saving on Commonwealth Budgets: By granting status to the evacuees, in essence, government will enable them to actively reintegrate into the job market and apply based on their skills and talent. Once they start earning good income, they will drop the tendency to opt for the commonwealth support. This way, the government can cover the needy groups with the accrued budget which will in return tremendously reduce the level of poverty in communities and so on…

05/30/2022

TPS چی است و چرا به آن درخواست داد؟

این یک تجدید بر اسناد مهاجرانی است که تازه وارد امریکا شدند که منحصر به افغانها نبوده بلکه شامل تمام مهاجرانی میشود که در این کشور بسر میبرند. TPS، زمینه را برای ادامه اقامت در کشور کنونی بر یک وقت معین تضمین و فرصت مناسب برای تجدید اسناد های دایمی و کاری را فراهم مینماید.
این همکاری اقامه موقت بر اساس سنجش وضعیت خاص در کشور های اصلی ارایه میشود مثلا جنگ داخلی، آفات طبیعی ویا هم موضوعاتی از این قبیل...

واجدین شرایط TPS بعد از تایید میتوانند از این مزایا برخوردار شوند:
- اولا اینکه از ایالات متحده اخراج نمیشوند (در قید زمان)
- بعد از تاییدی کارت اجازه نامه کاری دریافت خواهند کرد
- احتمالا اجازه پرواز هم داده شود. (سفر به کشور اصلی – یا هم سومی)
بیاد داشته باشیم، حالت TPS هیچگاه به اقامت دایمی نمی انجامد و در عین حال شما را از درخواست به انواع مختلف اقامت های دایمی، موقتی، و تضمین فاقد شرایط نمیدارد. به این معنی است که زمانیکه شما به وضعیت تی پی اس درخواست دادید میتوانید بر هو نوع وضعیت های دیگر هم درخواست خود را بدهید.

قابل یاد آوری است که، برای اینکه واجد شرایط TPS گردید باید تمام شروط آنرا پوره نمایید. یعنی درخواست برای TPS بر هیچ یکی از درخواست های دیگر مثل کیس مهاجرتی، کیس تضمین، کیس و یا انواع دیگر کیس ضرری وارد نمیکند ولی بیاد داشته باشید که علت رد کیس های دیگر میتواند سبب رد درخواستی شما به تی پی است شود.

شرایط درخواستی کیس TPS
- شامل لست کشوری هایی باشید که TPS برای آنها صادر شده (افغانستان، نیپال، برما، سومالیا، سودان...)
- در زمان تعین شده آن درخواست داده باشید ( برای افغانستان بین می ۲۰ ۲۰۲۲ الی نومبر ۲۰ ۲۰۲۳)
- موجودیت حضوری شما در ایالات متحده امریکا به شکل متداوم.
با پوره نکردن یکی از این شرایط و همچنان در صورت موجودیت سوابق جرمی و موضوعات امنیتی کیس شما رد خواهد شد.

اسناد لازمه برای درخواست TPS
- اسناد هویتی – شامل پاسپورت، تذکره، کارت تولد ویا اسناد دیگری که هویت شما را نشان دهد.
- اسناد ورودی شما به امریکا – هراسناد که نشانگر دخول شما به این کشور میشود.
- اسناد که نشان دهد شما بشکل متدام در این کشور زندگی کردید، شامل قرارداد کار، بل برق، کرایه خانه ،وغیره
- خانه پری فارم ۸۲۱ برای تی پی اس و فارم ۷۶۵ برای اجازه کار که لینک آن در پایین ذکر شده.

Online application
To start fill out I-821
https://www.uscis.gov/i-821
Work Authorization I-765
https://www.uscis.gov/i-765
If you apply paper base
Check the link below and send the packages to the mentioned address.

https://www.uscis.gov/humanitarian/temporary-protected-status/temporary-protected-status-designated-country-afghanistan

04/27/2022

رمز و راز موفقیت افغانهای جدید
هرمسافرت (کوچ کردن) از یک خانه به خانه ای دگر مشکلات و سختی های راه، زبان و فرهنگ را با خود دارد و یا ساده بگوییم تغیر از یک فرهنگ بر فرهنگ دیگر مستلزم یکتعداد اقداماتی است که چنگ زدن بر فرهنگ جدید را سهل و وراه دراز زندگی را در فرهنگ جدید موفقیت آمیز رهبری میکند.
در تغییراتی که بوقوع پیوست، شاهد سرازیر شدن افغانهای زیادی در اجتماع خود بودیم که موضوعات عالی در آن قابل مشاهده که منحیث یک افغان بر آن افتخار و بر سه نقش اصلی محرک که در موفقیت این افغانها نقش اساسی داشت اشاره میدارم.
1- ورود با اسناد معتبر: از اولین موفقیت افغانهای جدید، ورود آنها با نوع ویزه خاص برعکس ورود های غیرمعمول به ایالات متحده است. نوع ویزه اس آی وی یکی از بهترین نوع اسناد ورودی است که هیچ نوع ویزه ای دارای این همه سهولت و مزایا در تاریخ اسناد های ورودی به این کشور نبوده و نخواهد بود.
2- داشتن مهارت های لازم: یکی از دلایل که افغانهای جدید را در تغیر اخیر موفق یافتم و از پیشرفت روز افزون شان در فرهنگ جدید خرسندم، داشتن مهارت زبانی،‌ تحصیلی، فنی است که افغانهای جدیدالورود را قادر به دستیابی به بازار کار به صورت فوری کرده است. در فیصدی بالایی افغانهای جدید در کمترین فرصت قادر به گرفتن وظایف خوبتری شدند که خود نشاندهنده توانایی و مهارتهای لازم در وجود این افغانها است که همه باید برآن افتخار کرد. از جمله دوستان بیشمار خودم که با اولین ورود به امریکا در بست ها و نهاد های معتبری ایفای وظیفه میکنند که بر همه ای آنها افتخار و در امورات بعدی موفقیت بیشتر برای هریک شان آرزو میکنم.
3- استفاده موثر از مهارت ها: باز هم موفقیت تنها با مهارت به سرمنزل نمیرسد. استفاده و شیوه های استفاده از این مهارتها یکی از مهمترین راز های موفقیت که آنرا در جستجو، تحقیق، سوال و انواع دیگری از راهکار های مناسب میدانم که برای مناظره قرار دادن مهارتها مثمر وتعین کننده بشمار میاید. افغانهای جدید، و چیز فهم در این بخش واقعا درخشش داشتند و اگر قوت این مهارت را تاحال مشاهده نکردید، پس این مهارت را به تجربه گیرید. باید در نظر داشت که این مسیر دارای چالشهایی هستند که باید با حوصله ای خاص از آن استقبال کرد.
نوت: افغانها ییکه از گذشته ها در این کشور زندگی میکنید، همیشه در کمک و یاری نو رسیده ها اقدام کرده اید پس این امر را برای نسل های بعد هم انتقال دهید، و در حین حال یک لطف دیگر هم در حق این نو رسیده ها نمایید و آن اینکه زندگی را در اولین روزها پر چالش و غیر قابل کنترول برای افغانهای نو ورود معرفی نکنید.
با عرض حرمت، میر حمیدااله میر

02/24/2022

تصامیم و تغیرات در کلیت ویزه های اس آی وی:

از آزنجاییکه میدانید ویزه های اس آی وی از سالهای متمادی برای افغانها در مراحل مختلف تغیراتی را شامل و افغانها از مجرای مختلف وارد این پروسه شدند.
- در ابتدا این پروسه تنها و تنها شامل افغانهایی میشد که منحیث ترجمان در چارچوب نیروهای حافظ صلح و همپیمانان آنها در جبهات گرم مصروف بودند و آنها با دریافت معرف نامه خاص (جنرال لیتر) شامل این پروسه میشدند و یکی از راه های رسیدن به آن دقیقا دانستن انگلیسی و خدمت کردن در جبهات جنگی بود. یکی از خصوصیت های این نوع ویزه این است که آفسر در مرحله مصاحبه در کابل صلاحیت رد این ویزه ها را نداشته و حق درخواست رد آنرا از مرکز ویزه داشت. این ویزه ها شامل پروسس خاص بود که مبلغی را درخواست کننده برای تکمیل این ویزه پرداخت میکرد.
- ویزه اس آی وی شامل متحدان خاص و نهاد های خاص: ویزه ای آی وی بعدا شامل یکتعداد کارمندان و نهاد های خاص در قالب تعریف (خطر) تعریف شد و تعداد بیشتر از نهاد ها شامل این پروسه گردیدند و نهاد ها با طی مراحل شناسایی و تایید میتوانستند برای کارمندان خود درخواست این ویزه را نمایند. این مرحله شامل و دچار تهیه اسناد اصلی جعلی شد. به این معنی که نهاد ها بخاطر شامل ساختن کارمندان خود برای آنها اسناد های اصلی جعلی (کارمند بودن فقط با تغییر موقف کاری آنها در اسناد) تهیه و شمار بیشتر را شامل این پروسه کردند.
- ویزه ای آی وی شامل همه کارمندان: به مرور زمان در مرحله سوم این ویزه ها شامل همه کارمندانی شد که خدمت دو ساله را در قالب نهاد های خاص تکمیل کرده بودند بدون در نظر داشت موقف و نوع کار آنها. این تغیر تعداد درخواست را به حد بالای آن بالا برد که حتی کارمندان بیشماری توانایی پروسس آن همه کیس را در زمان معینه آن نداشتند. و مایان شامل کندی درپروسه بین سالهای ۲۰۱۶ الی ۲۰۲۰ شدیم.
- ویزه ای آی وی حتی برای قراردادی ها: در مرحله اخیر این ویزه شامل حتی کسانی شد که به نخوی با نهاد های امریکایی کار کرده بودند و الی اینکه حتی مدت یکسال کارمند بودن ایشانرا شامل این پروسه ساخت.
در کل با همه تغیراتی که در این ویزه بوجود آمد، چانس بیشمار برای افغانها داد تا بتوانند شامل این پروسه شوند. حال با تغیر دولت و سقوط نظام آینده تصامیم و رویکرد بعدی این پروسه چه خواهد بود بعدا نوشته خواهم کرد.

02/16/2022

پروسه ویزه های خاص و یا همان SIV) ( چی خواهد شد.

در موضوع ویزه های خاص ایالات متحده بر افغانها بحث ها و مباحثات متفاوتی در بین گروپ های مختلف انجام میشود، این بحث ها از گروپ های افراد مختلف و بدون هویت چقدر ارزنده است و حقیقت این ویزه ها در کدام حد واقعا تشریح گردیده ؟

این را همیش در ذهن داشت که افراد چه خصوصی، حقوقی و یا هم حتی در سطح سناتوران در این پروسه دخالت دلخواه داشته نمیتوانند، پس در گرداب افراد و گروه های فرصت طلب و مطلبی و سودجوینده نه افتید و این صفحات بنامهای مختلف فقط جهت نام کشی و تجارت های خصوصی خود مشغول هستند.

پروگرام اس آی وی یا همان ویزه های خاص برای افغانها و عراقی ها درسال2006 – 2008 اولا در عراق و بعدا در سال ۲۰۰۹ در افغانستان به تصویب رسید.
این پروسه بعد از اینکه تداوم برنامهای درازمدت در عراق خاتمه یافت این پروگرام هم متوقف شد و مدعین این پروگرام در برنامهای مختلف واجد شرایط میشوند.
اینک سوال اینجاست که قوانین واجد شرایط شدن این ویزه و در کل تمام پروسه در افغانستان در کدام جایگاهی قرار دارد، آیا این پروسه به سکتگی ای روبروست ویا با برامدن امریکا از افغاانستان این پروسه متوقف خواهد شد؟.
جواب این سوال بعضا ساده است و آن اینکه کدام سکتگی خاص و یا هم توقف در پروسه رونما نگردیده است (بر اساس اینکه مرکز ملی ویزه کدام اطلاعیه نشر نکرده است) و کما فی السابق این پروگرام ادامه دارد. ولی بعضا نظر به تعداد درخواستی های بیشمار کندی در پروسه ایجاد میگردد ولی به معنی ختم پروسه نمی باشد.
ویا هم باید گفت از اینکه برنامهای ایالات متحده بر افغانستان اختمالا در آینده های نزدیک از سر گرفته شود این پروسه همچنان ادامه خواهد داشت الی اینکه دولت در مورد ختم این پروسه ابلاغیه رسمی صادر نماید.

اینکه بحث حقوقی این پروسه چگونه بنظر میرسد را در نوشته بعدی خدمت شما تقدیم خواهم کرد.

01/05/2022

گرفتن وکیل برای پیشبرد کیس شما چقدر کمک میکند؟

یکی از مهمترین سوالاتیکه مردم و خصوصا کسانیکه اشتیاق به بیرون شدن و یا مهاجرت دارند این است که آیا وکیل برای کیس شان بگیرند و گرفتن این وکیل چه کمکی به کیس شان میکند.
برای ارایه یک جواب مناسب، باید این سوال را باید جواب پیداکرد که (شخص سوال کننده خود از چی مهارت هایی برخوردار است؟). آیا شما خود زبان را خوب بلد هستید، دسترسی قابل قبول برای کمپتوتر، ایمل، و بعضی اپلکیش ها و مخصوصا استفاده موثر از انترنت را دارید؟
اگر جواب این سوال (بلی) است پس شما به کدام وکیل ضرورت ندارید که کیس شما را تعقیب کند خود شما میتوانید تمام مراحل را به پیش برد ولی در حالات خاص که دعواهای حقوقی برای آن وکیل نیاز است.
یکی از مهمترین موضوعات که دوستان بدانند این است که وکیل برای شما سناریو و فلمنامه نمیسازد و ساخته نمیتواند این شما هستید که سناریو سازو نویسنده فلمنامه هستید، پس وکیل در اکثر مواقع نه بلکه در تمام مواقع شخص ارتباطی و خارجی از قضیه شما فعالیت میکند. واین تفهیم در بین مردم هیچگاه درست نیست که وکیل کیس شما را خلاص کرد ویا هم وکیل بسیار لایق بوده، بلکه باید گفت که کیس شما بنیاد و اسناد لازمه را داشته است.
یکی از موضوعات مهم این است که در کدام مرحله ای خاص باید وکیل گرفت، در صورت میل شما میتوانید گرفته از شروع درخواست وکیل گرفت الی آخرین مرحله ای از کیس خود ویا هم بعضی اوقات تنها در مراحلی که در موضوعات حقوقی شما روبرو میشوید. ولی باز هم باید گفت که هرکنسولی و نهاد پروسس کننده ویزه در هر مرحله رهنمایی کامل را برای پیشبرد مراحل بعدی برای شما فراهم خواهد کرد.
که شما میتوانید پروسه ها را تعقیب نمایید و به کدام وکیل ضرورت نداشته باشید.

12/05/2021

Your life is like huge highway with lots of drivers, no one knows where each driver’s destinations would be but; you are the only mad knowing where tree of your dreams is growing.

زندگی شما دقیق همچو بزرگ راهی است که دریوران زیادی دارد و هیچ یک نمیداند مسیر چه کسی کجا است، و لی این شما هستید که میدانید درخت آرزو های شما کجا در حال نمو است

موفقیت شما ارتباط مستقيم با شیوهای برخورد شما در تقابل با تحولاتی هستند که در زندگی شما رخ واتفاق می افتند.Your success ...
11/29/2021

موفقیت شما ارتباط مستقيم با شیوهای برخورد شما در تقابل با تحولاتی هستند که در زندگی شما رخ واتفاق می افتند.
Your success has direct relations to the ways you deal in against with the circumstances that occurs in your life.

11/29/2021
11/19/2021

تفاوت بین SIV و سایر ویزاها چیست؟

بسیاری از دوستان من سوال میکنند و می خواهند بدانند که تفاوت بین SIV و سایر ویزه ها در چیست، در اینجا بشکل فشرده تفاوت را توضیح می دهم.

ویزای(SIV ) : برنامه ویزای مهاجرت ویژه افغانستان (SIV) توسط کنگره ایجاد شده و هدف آن حمایت و دادن مصونیت دایمی برای آنعده ترجمان هایی بود که با دولت امریکا کار نموده بودند. و با گذشت زمان این پروگرام وسعت داده شد و شامل تمام افغانهایی شد که با دولت امریکا کار کرده بدون در نظر داشت موقف کاری آنها. بر اساس این پروگرام افغانهاییکه با دولت و نهاد های امریکایی کار کرده اند میتوانند برای خود، خانم/شوهر و اولاد های زیر سن ۲۱ درخواست ویزه نمایند.
این ویزه تنها مقید به افغانها بوده که مدت کاری و اسناد های لازم را در دست دارند.

ویزه های حمایوی (. ): سایر ویزه های ایالات متحده، به جز B1/B2 و DV، ویزه های مبتنی بر حمایتی هستند. اگر می خواهید در ایالات متحده زندگی کنید، باید توسط کسی حمایت شوید. انواع ویزه ها متفاوت است و می تواند ویزه K1 یا ویزه نامزد، ویزه همسر/شوهر CR1/IR1، ویزه پدر/مادر IR5، ویزه پسر و دختر FX، ویزه دولتی G/J، ویزه R/M… یا هر نوع ویزا دیگری باشد.

وقتی با این دو نوع ویزه های مختلف وارد ایالات متحده شوید چه اتفاقی می افتد؟
- با ویزای SIV، به زودی و همراه با حمایت های دولتی و غیر دولتی، وضعیت LPR، مجوز کامل کار، تغییر وضعیت آسان را دریافت خواهید کرد. این حمایت ها ‌میتواند شامل Medicaid، کمک مسکن، و پول خوشامدگویی باشد…
- با SIV، هیچ نوع هزینه ای در مقابل درخواستی هایی از طریق USC یا مرکز ویزه ها ملی متقبل نخواهید شد و تکت سفر خود را توسط IOM دریافت می کنید و پس از اسکان و شروع کار کم کم پرداخت خواهید کرد.
- با سایر ویزاها، از هزینه سفر گرفته تا هزینه روزانه و هر هزینه دیگر را خود بدوش خواهید گرفت و الی اینکه نهاد ها نظر به شهر و ایالات طور دیگر برخورد نمایند.
- با سایر ویزه ها، تمام درخواست و دادخواستی را که به USCIS و مرکز ملی ویزه ارسال کرده اید، پرداخت می کنید.
- با سایر ویزه ها از سازمان های دولتی و غیردولتی چیزی دریافت نمی کنید (اما برخورد ایالت به ایالت و شهر به شهر متفاوت خواهد بود.
- با سایر ویزه ها، تفاوت بزرگ این است که شما باید در سال اول ورود خود به ایالات متحده درخواست پناهندگی بدهید.

توجه: اکنون وزارت امنیت داخلی (DHS) از تمام هزینه های درخواست چشم پوشی کرده و مهاجران جدید را واجد شرایط برخی از حمایت های دولتی خوانده که کمک بسا بزرگ است.

امیدوارم این به برخی از سوالات شما پاسخ دهد.

11/19/2021

What is the difference between SIV and other visas?

Many of my friends asking and want to know the differences between the SIV and other visas, here I am explaining the difference shortly.

SIV visa: The Afghan Special Immigrant Visa (SIV) program was created by Congress to provide permanent protection to Afghans affiliated with U.S. missions such as translators and interpreters and later on extended to anyone worked and served on behalf of the U.S government. Those eligible Afghans can apply for a visa for themselves, as well as for their spouse and any unmarried children under 21. The SIV visa is a self-petition based and you submit your application with support of required documents. This visa is very restricted to only Afghan nationals who served on behalf of U.S government.

Petition-based Visas: Every other U.S visas, except for B1/B2 and DV are petition-based visas. You must be support by someone if you want to live in United States. The types of visas are different and can be either K1 or fiancé visa, CR1/IR1 spouse/ husband visa, IR5 father/mother visa, FX son and daughter, G/J government visas, R/M…or any other types of visas.

What will happen when you entered with these two different types of visas to the United States?
- With SIV visa, you will get LPR status, fully work authorization, status changed easy, soon and along with that governmental and non-governmental supports. These supports can be Medicaid, Housing assistance, and the welcome money…
- With SIV, you will not pay any application or petition payment for USCIS or national visa center and you get the travel cost by IOM and you will pay when you get settled.
- With other visas, you will be responsible starting from your travel cost to your daily and every expense you have (it can be different if non organization help with something).
- With other visas, you pay all the application and petition you filed with USCIS and the National visa center.
- With other visas, you get nothing from the governmental and non-governmental organizations (but it will be different state to state and city to city).
- With other Visa, the big difference is that you must apply for asylum in the first year of your entry to the United States.

Note: Now the Department of Homeland Security (DHS) waived all application fees and called the new commers eligible for some government supports which pretty good.

I hope this answer some of your questions;

11/13/2021

چگونه به ایالات متحده برویم؟

چندین سوال در مورد چگونگی رسیدن به ایالات متحده آمریکا وجود دارد، در زیر برخی از را‌هایی را که می‌توانید به این هدف خود برسید را خدمت شما توضیح مینماییم.

1- قرعه کشی(DV Lottry) : ویزه های قرعه کشی یکی از راه های گرفتن ویزه امریکا است (هر ساله ایالات متحده به تعداد ۵۰ ویزه برای افغانها صادر می کند)
2- ویزه کار (H&L ): ویزه کار یکی از ویزه هایی است که به اساس درخواست کمپنی ها صادر میشود و به اساس یک تحصص خاص و منحصر به فرد درخواست کننده تایید میشود. این نوع ویزه به مشکل به افغانها تایید میشود.
3- ویزه های تضمینی (Sponsor Visas): این ویزه ها بر بنیاد درخواست کننده و بر بنیاد بنیه ای مالی و اسناد های مورد ضرورت تایید میشود. نمونه های این ویزها (IR5/CR1/IR1/FX/K1)
4- ویزه های رسمی: این نوع ویزها بر بنیاد درخواست دولت های طرف درخواست و تایید میشود، درخواست این ویزه از طریق وزارت خارجه درخواست و از طریق کنسولی مربوطه اجرا میشود. نمونه های آن (J,G..)
5- ویزه های تحصیلی (. ): این ویزه ها بر بنیاد درخواست و تاییدی نهای های تحصیلی در امریکا اجرا و صادر میشود. نمونه این ویزه ها (F1, J1, M1…)
6- ویزه های سیاحتی ( B1/B2): نوع ویزه های سیاحتی که به درخواست مستقیم شخص صادر میشود.
7- ویزه های (SIV) : ویزه مهاجرتی خاص، نوعی ویزه ای که بر بنیاد کار با دولت امریکا درخواست و صادر میشود.
8- ویزه آزادی مشروطه (Humanitarian Parole): این ویزه نمونه ای از ویزه های بشر دوستانه است که دولت ها بنابر ضرورت و شرایط خاص برای اشخاص صادر میکنند.
9- ویزه های خاص Referral based Visas)): این ویزه ها بنا بر درخواست و تصمین شخص و یا نهاد درخواست و تایید میشود. نمونه های آن P1, P2..

Address

Alexandria, VA

Telephone

+15714899868

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Mir Rolodex posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category